แผนการทำงานเมื่อต้องการสร้างฟอร์ม

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ฟอร์มคือ วัตถุฐานข้อมูลที่คุณสามารถใช้เพื่อใส่ แก้ไข หรือแสดงข้อมูลจากตารางหรือแบบสอบถาม คุณสามารถใช้ฟอร์มเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล เช่นซึ่งเขตข้อมูลหรือแถวของข้อมูลจะแสดง ฟอร์มที่มีประสิทธิภาพเร็วใช้ฐานข้อมูลของคุณ เนื่องจากบุคคลที่ไม่จำเป็นต้องค้นหาสิ่งที่จำเป็น ในฟอร์มที่ดูน่าสนใจทำให้ทำงานกับฐานข้อมูลเพลิดเพลินมากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากกว่า และยังช่วยป้องกันไม่ให้การใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง

สร้างฟอร์ม

เพิ่มเขตข้อมูลและฟีเจอร์อื่น ๆ ลงในฟอร์ม

เปลี่ยนลักษณะการทำงานหรือลักษณะที่ปรากฏของฟอร์มและตัวควบคุมของ

สร้างฟอร์ม

Access 2007 มีเครื่องมือจำนวนมากเพื่อช่วยให้คุณสามารถสร้างฟอร์มได้อย่างรวดเร็ว เครื่องมือเหล่านี้จะพร้อมใช้งานในกลุ่มฟอร์ม ของแท็บสร้าง:

รูป Ribbon ของ Access

นอกจากนี้ Access มีชนิดฟอร์มใหม่และฟีเจอร์ที่ปรับปรุงการใช้ฐานข้อมูลของคุณ คลิกบทความที่เหมาะสมหรือการสาธิตเป้าหมายคุณกำลังพยายามเพื่อให้ได้

เป้าหมาย

บทความหรือการสาธิต

สร้างฟอร์มที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหนึ่งระเบียนในแต่ละครั้ง

  • <link xlink:href="f30f9c46-ca7c-4020-aaa7-f64045fca0fd">สร้างฟอร์มโดยใช้เครื่องมือฟอร์ม</link>

สร้างฟอร์มที่แสดงหลายระเบียนในแถวและคอลัมน์ ค่อนข้างมีความเช่นแผ่นข้อมูล

สร้างฟอร์มที่หลากหลาย ด้วยคำถามที่รับสายในตัวช่วยสร้าง

  • <link xlink:href="2786d31a-7241-4c11-9747-1ecf88b4d04b">สร้างฟอร์มโดยใช้ตัวช่วยสร้างฟอร์ม</link>

เริ่มต้น ด้วยฟอร์มเปล่า จากนั้น เพิ่มเขตข้อมูลและตัวควบคุมอื่น ๆ ด้วยตนเอง

แสดงระเบียนที่สัมพันธ์กัน โดยใช้ฟอร์มย่อยหรือแผ่นข้อมูลย่อย

  • <link xlink:href="ddf3822f-8aba-49cb-831a-1e74d6f5f06b">การสร้างฟอร์มที่มีฟอร์มย่อย (ฟอร์มแบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม)</link>

สร้างฟอร์มที่รวมฟีเจอร์ของแผ่นข้อมูลและฟอร์ม "ระเบียนเดียว"

จัดระเบียบฟอร์มของคุณ โดยการใส่ตัวควบคุมบนแท็บ

สร้างฟอร์มที่แสดงข้อมูลจากตารางมากกว่าหนึ่ง

ใช้การเข้าถึงฟอร์มและรายงานการทำงานกับข้อมูลที่เก็บไว้ใน SharePoint

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเขตข้อมูลและฟีเจอร์อื่น ๆ ลงในฟอร์ม

ถ้าคุณกำลังเริ่มต้น ด้วยฟอร์มเปล่า หรือถ้าคุณกำลังเพิ่มฟีเจอร์เพิ่มเติมลงในฟอร์มที่มีอยู่ บทความเหล่านี้และการสาธิตสามารถช่วยให้ คุณเพิ่มฟีเจอร์คุณต้องการ

เป้าหมาย

บทความหรือการสาธิต

เพิ่มกล่องข้อความที่ถูกผูกไว้ที่แสดงเขตข้อมูลจากตารางหรือแบบสอบถาม

เพิ่มกล่องข้อความที่ถูกผูกไว้ ผูก หรือจากการคำนวณ และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของกล่องข้อความ

การอ้างอิงไปยังข้อมูลที่มีอยู่บนฟอร์มอื่น

แสดงหลายระเบียนที่เกี่ยวข้อง โดยการเพิ่มแผ่นข้อมูลลงในฟอร์ม

ตกแต่งฟอร์ม โดยการเพิ่มชื่อเรื่อง โลโก้ วัน / เวลาข้อมูล หรือหมายเลขหน้า

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนลักษณะการทำงานหรือลักษณะที่ปรากฏของฟอร์มและตัวควบคุมของ

ใช้บทความและการสาธิตในส่วนนี้เพื่อทำให้ฟอร์ม และตัวควบคุมของที่ทำงานตามความต้องการของคุณ

เป้าหมาย

บทความหรือการสาธิต

ตั้งค่าฟอร์มเริ่มต้นที่ปรากฏขึ้นทุกครั้งที่คุณเปิดฐานข้อมูลของคุณ

เรียนรู้วิธีการทำงานกับเส้นตารางเองสีส้มที่ประกอบด้วยตัวควบคุมบนฟอร์ม

เอาตัวควบคุมจากเค้าโครง เพื่อให้คุณสามารถทำได้เหมือนกับที่คุณต้องการ

ใช้การกระทำ แรเงาแบบสลับเว้นแถว การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข และชุดรูปแบบเพื่อทำให้ง่ายต่อการใช้ฟอร์มของคุณ

ใช้ตัวควบคุมฟีเจอร์การสร้างจุดยึดเพื่อทำการปรับเปลี่ยน ตามที่คุณปรับขนาดฟอร์มตัวควบคุม

รักษาลำดับการจัดเรียงที่มีผลบังคับครั้งสุดท้ายที่คุณใช้ฟอร์ม

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลบนฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×