แผนการทำงานเมื่อต้องการสร้างฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟอร์มคือ วัตถุฐานข้อมูลที่คุณสามารถใช้เพื่อใส่ แก้ไข หรือแสดงข้อมูลจากตารางหรือแบบสอบถาม คุณสามารถใช้ฟอร์มเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล เช่นซึ่งเขตข้อมูลหรือแถวของข้อมูลจะแสดง ฟอร์มที่มีประสิทธิภาพเร็วใช้ฐานข้อมูลของคุณ เนื่องจากบุคคลที่ไม่จำเป็นต้องค้นหาสิ่งที่จำเป็น ในฟอร์มที่ดูน่าสนใจทำให้ทำงานกับฐานข้อมูลเพลิดเพลินมากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากกว่า และยังช่วยป้องกันไม่ให้การใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง

สร้างฟอร์ม

เพิ่มเขตข้อมูลและฟีเจอร์อื่น ๆ ลงในฟอร์ม

เปลี่ยนลักษณะการทำงานหรือลักษณะที่ปรากฏของฟอร์มและตัวควบคุมของ

สร้างฟอร์ม

Access 2007 มีเครื่องมือจำนวนมากเพื่อช่วยให้คุณสามารถสร้างฟอร์มได้อย่างรวดเร็ว เครื่องมือเหล่านี้จะพร้อมใช้งานในกลุ่มฟอร์ม ของแท็บสร้าง:

รูป Ribbon ของ Access

นอกจากนี้ Access มีชนิดฟอร์มใหม่และฟีเจอร์ที่ปรับปรุงการใช้ฐานข้อมูลของคุณ คลิกบทความที่เหมาะสมหรือการสาธิตเป้าหมายคุณกำลังพยายามเพื่อให้ได้

เป้าหมาย

บทความหรือการสาธิต

สร้างฟอร์มที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหนึ่งระเบียนในแต่ละครั้ง

สร้างฟอร์มที่แสดงหลายระเบียนในแถวและคอลัมน์ ค่อนข้างมีความเช่นแผ่นข้อมูล

สร้างฟอร์มที่หลากหลาย ด้วยคำถามที่รับสายในตัวช่วยสร้าง

เริ่มต้น ด้วยฟอร์มเปล่า จากนั้น เพิ่มเขตข้อมูลและตัวควบคุมอื่น ๆ ด้วยตนเอง

แสดงระเบียนที่สัมพันธ์กัน โดยใช้ฟอร์มย่อยหรือแผ่นข้อมูลย่อย

สร้างฟอร์มที่รวมฟีเจอร์ของแผ่นข้อมูลและฟอร์ม "ระเบียนเดียว"

จัดระเบียบฟอร์มของคุณ โดยการใส่ตัวควบคุมบนแท็บ

สร้างฟอร์มที่แสดงข้อมูลจากตารางมากกว่าหนึ่ง

ใช้การเข้าถึงฟอร์มและรายงานการทำงานกับข้อมูลที่เก็บไว้ใน SharePoint

ด้านบนของเพจ

เพิ่มเขตข้อมูลและฟีเจอร์อื่น ๆ ลงในฟอร์ม

ถ้าคุณกำลังเริ่มต้น ด้วยฟอร์มเปล่า หรือถ้าคุณกำลังเพิ่มฟีเจอร์เพิ่มเติมลงในฟอร์มที่มีอยู่ บทความเหล่านี้และสาธิตสามารถช่วยให้ คุณเพิ่มฟีเจอร์คุณต้องการ

เป้าหมาย

บทความหรือสาธิต

เพิ่มกล่องข้อความที่ถูกผูกไว้ที่แสดงเขตข้อมูลจากตารางหรือแบบสอบถาม

เพิ่มกล่องข้อความที่ถูกผูกไว้ ผูก หรือจากการคำนวณ และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของกล่องข้อความ

การอ้างอิงไปยังข้อมูลที่มีอยู่บนฟอร์มอื่น

แสดงหลายระเบียนที่เกี่ยวข้อง โดยการเพิ่มแผ่นข้อมูลลงในฟอร์ม

ตกแต่งฟอร์ม โดยการเพิ่มชื่อเรื่อง โลโก้ วัน / เวลาข้อมูล หรือหมายเลขหน้า

ด้านบนของเพจ

เปลี่ยนลักษณะการทำงานหรือลักษณะที่ปรากฏของฟอร์มและตัวควบคุมของ

ใช้บทความและการสาธิตในส่วนนี้เพื่อทำให้ฟอร์ม และตัวควบคุมของที่ทำงานตามความต้องการของคุณ

เป้าหมาย

บทความหรือสาธิต

ตั้งค่าฟอร์มเริ่มต้นที่ปรากฏขึ้นทุกครั้งที่คุณเปิดฐานข้อมูลของคุณ

เรียนรู้วิธีการทำงานกับเส้นตารางเองสีส้มที่ประกอบด้วยตัวควบคุมบนฟอร์ม

เอาตัวควบคุมจากเค้าโครง เพื่อให้คุณสามารถทำได้เหมือนกับที่คุณต้องการ

ใช้การกระทำ แรเงาแบบสลับเว้นแถว การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข และชุดรูปแบบเพื่อทำให้ง่ายต่อการใช้ฟอร์มของคุณ

ใช้ตัวควบคุมฟีเจอร์การสร้างจุดยึดเพื่อทำการปรับเปลี่ยน ตามที่คุณปรับขนาดฟอร์มตัวควบคุม

รักษาลำดับการจัดเรียงที่มีผลบังคับครั้งสุดท้ายที่คุณใช้ฟอร์ม

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลบนฟอร์ม

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×