แผนการทำงานสำหรับการประกาศสมุดงาน Excel เป็น "one version of the truth"

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การสร้างสมุดงาน Microsoft Excel ที่มี "one version of the truth" ต้องการความพยายามในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ดูแลไซต์ Microsoft SharePoint ผู้สร้างสมุดงาน และผู้ใช้อื่นๆ บทความต่อไปนี้เป็นแผนการทำงานที่อธิบายกระบวนการพื้นฐานในการประกาศสมุดงานความปลอดภัยที่มี "one version of the truth" ไปยังไซต์ SharePoint ใครเป็นผู้ทำสิ่งใด และแหล่งที่จะหาข้อมูลวิธีใช้เพิ่มเติมที่อธิบายรายละเอียดการใช้งาน

สิ่งสำคัญ    ความสามารถในการประกาศเวิร์กบุ๊ก Excel ไปยังไซต์ SharePoint จะพร้อมใช้งานเฉพาะใน Excel 2010 และ Excel 2007

ในบทความนี้

สิ่งใดคือ "one version of the truth"

ขั้นตอน 1: การจัดเตรียม

ขั้นตอน 2: สร้างไลบรารีเอกสารบนไซต์ SharePoint

ขั้นตอน 3: กำหนดแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับ Excel Services

ขั้นตอน 4: ตั้งค่าสิทธิ์

ขั้นตอน 5: สร้างแฟ้ม Office Data Connection

ขั้นตอน 6: ทำให้ไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูลพร้อมใช้งานใน Excel

ขั้นตอน 7: สร้างและประกาศสมุดงาน Excel

ขั้นตอนที่ 8: ดู "หนึ่งเวอร์ชันต้อง"

สิ่งใดคือ "one version of the truth"

ข้อกำหนดทั่วไปเมื่อประกาศสมุดงาน Excel ที่เชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกบน Excel Services ก็คือเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะดูชุดของค่าและผลลัพธ์ของสูตรที่สอดคล้องกันเสมอ และสมุดงานจะใช้ข้อมูลการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและทันสมัย บางครั้งการทำเช่นนี้ก็เรียกว่าการมี "one version of the truth"

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังเชื่อมข้อมูลงบประมาณแต่ละไตรมาสระหว่างแผนกต่างๆ เพื่อให้สรุปงบประมาณของทั้งบริษัท คุณจะเป็นต้องแน่ใจว่าทุกคนกำลังทำงานด้วยข้อมูลที่สอดคล้องกันและเชื่อถือได้ เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการจะเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมีความไม่ลงรอยและความขัดแย้งน้อยที่สุดตลอดการแยกค่าระหว่างสมุดงานและการจับเวลาในการคำนวณสูตรและผลลัพธ์

ด้านบนสุดของหน้า

ขั้นตอน 1: การจัดเตรียม

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ผู้ดูแลไซต์ ผู้สร้างสมุดงาน และผู้ใช้ ทั้งหมดควรทำงานร่วมกับอีกฝ่ายเพื่อดำเนินการจัดเตรียมต่อไปนี้

รวบรวมข้อมูล    ระบุ และรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้:

 • การเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลภายนอก และข้อมูลในการเชื่อมต่อ เช่นเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล และชื่อคิวบ์ แบบสอบถาม และหลักฐานอ้างอิง

 • สมุดงาน Excel ที่จะประกาศ

 • ผู้ใช้ สิทธิ์ บทบาท และ ID คอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ที่เหมาะสม

ติดตั้ง ซอฟต์แวร์   ติดตั้งซอฟต์แวร์จำเป็นสำหรับผู้ใช้ต่อไปนี้:

 • ผู้ดูแลไซต์จำเป็นต้องมีการติดตั้ง SharePoint Foundation 2010 แบบเต็มรูปแบบ

 • ผู้สร้างสมุดงานต้องมี Excel 2010 หรือ Excel 2007

 • ผู้ใช้ต้องมีการเข้าถึงไซต์ SharePoint และ Excel (มีหรือไม่มีก็ได้) เพื่อเปิดสมุดงานที่ประกาศบนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ของตน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ SharePoint Server Tech Center บนเว็บไซต์ Technet และค้นหาหัวข้อต่อไปนี้

 • วางแผนการเข้าถึงแผ่นงาน Excel

 • วางแผนวิธีการรับรองความถูกต้อง

 • วางแผนการจัดการการเชื่อมต่อข้อมูล

 • วางแผนรายงาน Excel ต่อคิวบ์ OLAP

 • วางแผนสำหรับข่าวกรองธุรกิจ

 • วางแผนการเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกสำหรับ Excel Services

ด้านบนสุดของหน้า

ขั้นตอน 2: สร้างไลบรารีเอกสารบนไซต์ SharePoint

ผู้ดูแลไซต์โดยใช้SharePoint Foundation 2010 หรือWindows SharePoint Services 3.0 สร้างไลบรารีเอกสาร สำหรับจัดเก็บเวิร์กบุ๊ก Excel และจัดเก็บไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล Office (ODC) (.odc)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูวิธีใช้สำหรับSharePoint Foundation 2010 และWindows SharePoint Services 3.0 และหัวข้อต่อไปนี้:

 • บทนำสู่ไลบรารี

 • การสร้างไลบรารี

ด้านบนสุดของหน้า

ขั้นตอน 3: กำหนดทรัพยากรที่เชื่อถือได้สำหรับ Excel Services

บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้Windows SharePoint Services 3.0 ผู้ดูแลไซต์คอเรียกใช้การดูแลจากศูนย์กลางแอปพลิเคชันบนเว็บ และสร้างตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือไฟล์ ตัวให้บริการข้อมูลที่เชื่อถือ รายการไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล (DCL) DCL เชื่อถือได้ และระบุตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ดังนั้น ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลภายนอก

DCL เชื่อถือได้ไม่จำเป็นต้องมีการประกาศเวิร์กบุ๊ก Excel ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้SharePoint Foundation 2010

ด้านบนสุดของหน้า

ขั้นตอน 4: ตั้งค่าสิทธิ์

ใช้SharePoint Foundation ผู้ดูแลไซต์ตั้งค่าสิทธิ์บน DCL และกำหนดระดับสิทธิ์แสดงรายการเท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่

 • บทความ "วางแผนความปลอดภัยของ Excel Services" ที่ SharePoint Server Tech Center บนเว็บไซต์ Technet

 • ในหัวข้อต่อไปในวิธีใช้จัดการส่วนกลางสำหรับSharePoint Foundation:

  • เลือกว่าจะใช้กลุ่มความปลอดภัยกลุ่มใด

  • กำหนดระดับสิทธิ์แบบกำหนดเอง

  • ระบุระดับสิทธิ์และกลุ่มที่จะใช้

  • วางแผนความปลอดภัยของไซต์

 • หัวข้อต่อไปนี้ในSharePoint Foundation วิธีใช้:

  • เกี่ยวกับการควบคุมการเข้าถึงไซต์และเนื้อหาของไซต์

  • เกี่ยวกับการจัดการกลุ่มและผู้ใช้ของ SharePoint

  • เกี่ยวกับคุณลักษณะความปลอดภัยของ Windows SharePoint Services

  • จัดการระดับสิทธิ์

  • จัดการสิทธิ์สำหรับรายการ ไลบรารี โฟลเดอร์ เอกสาร หรือข้อมูลในรายการ

  • จัดการกลุ่ม SharePoint

  • ระดับสิทธิ์และสิทธิ์

ด้านบนสุดของหน้า

ขั้นตอน 5: สร้างแฟ้ม Office Data Connection

โดยใช้ Excel ผู้สร้างสมุดงานจะสร้างแฟ้ม ODC กำหนดการตั้งค่าการรับรองความถูกต้องที่เหมาะสม ทำให้แน่ใจว่าแฟ้ม ODC จะถูกใช้เสมอเมื่อเข้าถึงข้อมูล และบันทึกแฟ้มการเชื่อมต่อลงใน DCL

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูวิธีใช้ Excel และหัวข้อ การเชื่อมต่อกับ (นำเข้า) ข้อมูลภายนอก

ด้านบนสุดของหน้า

ขั้นตอน 6: ทำให้ไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูลพร้อมใช้งานใน Excel

ใช้SharePoint Foundation ผู้ดูแลไซต์ทำให้ DCLs อย่าง น้อยหนึ่งพร้อมใช้งานใน Excel โดยการกำหนดรายการแบบ DCLs เพื่อใช้บนคอมพิวเตอร์ของไคลเอ็นต์ แล้วจโดยคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์กับเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ โดยใช้ไซต์ของฉันของผู้ใช้แต่ละรายการ หรือ โดยการตั้งค่าการลงทะเบียน แป้นบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูหัวข้อ "วางแผนการจัดการการเชื่อมต่อข้อมูล" ในส่วน "วางแผนสำหรับข่าวกรองธุรกิจ" (ในขั้นตอน 2) ที่ SharePoint Server Tech Center บนเว็บไซต์ Technet

ด้านบนสุดของหน้า

ขั้นตอน 7: สร้างและประกาศสมุดงาน Excel

ด้วย Excel ผู้สร้างสมุดงานจะสามารถสร้างสมุดงานที่ใช้แฟ้ม ODC ประกาศสมุดงานไปยังไซต์ SharePoint แล้วเลือกที่จะเลือกแผ่นงานบางแผ่น หรือรายการที่มีชื่อบางรายการ เช่นแผนภูมิหรือรายงาน PivotTable ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูหัวข้อ การประกาศสมุดงานไปยังไซต์ SharePoint

ด้านบนสุดของหน้า

ขั้นตอน 8: ดู "one version of the truth"

ด้วย SharePoint Foundation ผู้ใช้จะสามารถดูสมุดงานในเว็บเบราว์เซอร์ แก้ไขสมุดงานโดยใช้ Excel Web App และเลือกที่จะเปิดสมุดงานนั้นบนคอมพิวเตอร์ของตนเพื่อทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมได้

ด้านบนสุดของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×