แผนการทำงานสำหรับการประกาศสมุดงาน Excel เป็น "one version of the truth"

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การสร้างสมุดงาน Microsoft Excel ที่มี "one version of the truth" ต้องการความพยายามในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ดูแลไซต์ Microsoft SharePoint ผู้สร้างสมุดงาน และผู้ใช้อื่นๆ บทความต่อไปนี้เป็นแผนการทำงานที่อธิบายกระบวนการพื้นฐานในการประกาศสมุดงานความปลอดภัยที่มี "one version of the truth" ไปยังไซต์ SharePoint ใครเป็นผู้ทำสิ่งใด และแหล่งที่จะหาข้อมูลวิธีใช้เพิ่มเติมที่อธิบายรายละเอียดการใช้งาน

สิ่งสำคัญ    ความสามารถในการประกาศเวิร์กบุ๊ก Excel ไปยังไซต์ SharePoint จะพร้อมใช้งานเฉพาะใน Excel 2010 และ Excel 2007

ในบทความนี้

"หนึ่งเวอร์ชันต้อง" คืออะไร

ขั้นตอนที่ 1: การจัดเตรียมการ

ขั้นตอนที่ 2: สร้างไลบรารีเอกสารบนไซต์ SharePoint

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดทรัพยากรที่เชื่อถือได้สำหรับ Excel Services

ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าสิทธิ์

ขั้นตอนที่ 5: สร้างไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล Office

ขั้นตอนที่ 6: เตรียมข้อมูลการเชื่อมต่อไลบรารีพร้อมใช้งานใน Excel

ขั้นตอนที่ 7: สร้าง และประกาศเวิร์กบุ๊ก Excel

ขั้นตอนที่ 8: ดู "หนึ่งเวอร์ชันต้อง"

สิ่งใดคือ "one version of the truth"

ข้อกำหนดทั่วไปเมื่อประกาศสมุดงาน Excel ที่เชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกบน Excel Services ก็คือเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะดูชุดของค่าและผลลัพธ์ของสูตรที่สอดคล้องกันเสมอ และสมุดงานจะใช้ข้อมูลการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและทันสมัย บางครั้งการทำเช่นนี้ก็เรียกว่าการมี "one version of the truth"

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังเชื่อมข้อมูลงบประมาณแต่ละไตรมาสระหว่างแผนกต่างๆ เพื่อให้สรุปงบประมาณของทั้งบริษัท คุณจะเป็นต้องแน่ใจว่าทุกคนกำลังทำงานด้วยข้อมูลที่สอดคล้องกันและเชื่อถือได้ เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการจะเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมีความไม่ลงรอยและความขัดแย้งน้อยที่สุดตลอดการแยกค่าระหว่างสมุดงานและการจับเวลาในการคำนวณสูตรและผลลัพธ์

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอน 1: การจัดเตรียม

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ผู้ดูแลไซต์ ผู้สร้างสมุดงาน และผู้ใช้ ทั้งหมดควรทำงานร่วมกับอีกฝ่ายเพื่อดำเนินการจัดเตรียมต่อไปนี้

รวบรวมข้อมูล    ระบุ และรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้:

 • การเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลภายนอก และข้อมูลในการเชื่อมต่อ เช่นเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล และชื่อคิวบ์ แบบสอบถาม และหลักฐานอ้างอิง

 • สมุดงาน Excel ที่จะประกาศ

 • ผู้ใช้ สิทธิ์ บทบาท และ ID คอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ที่เหมาะสม

ติดตั้ง ซอฟต์แวร์   ติดตั้งซอฟต์แวร์จำเป็นสำหรับผู้ใช้ต่อไปนี้:

 • ผู้ดูแลไซต์จำเป็นต้องมีการติดตั้ง SharePoint Foundation 2010 แบบเต็มรูปแบบ

 • ผู้สร้างสมุดงานต้องมี Excel 2010 หรือ Excel 2007

 • ผู้ใช้ต้องมีการเข้าถึงไซต์ SharePoint และ Excel (มีหรือไม่มีก็ได้) เพื่อเปิดสมุดงานที่ประกาศบนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ของตน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ SharePoint Server Tech Center บนเว็บไซต์ Technet และค้นหาหัวข้อต่อไปนี้

 • วางแผนการเข้าถึงแผ่นงาน Excel

 • วางแผนวิธีการรับรองความถูกต้อง

 • วางแผนการจัดการการเชื่อมต่อข้อมูล

 • วางแผนรายงาน Excel ต่อคิวบ์ OLAP

 • วางแผนสำหรับข่าวกรองธุรกิจ

 • วางแผนการเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกสำหรับ Excel Services

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอน 2: สร้างไลบรารีเอกสารบนไซต์ SharePoint

ผู้ดูแลไซต์โดยใช้SharePoint Foundation 2010 หรือWindows SharePoint Services 3.0 สร้างไลบรารีเอกสาร สำหรับจัดเก็บเวิร์กบุ๊ก Excel และจัดเก็บไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล Office (ODC) (.odc)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูวิธีใช้สำหรับSharePoint Foundation 2010 และWindows SharePoint Services 3.0 และหัวข้อต่อไปนี้:

 • บทนำสู่ไลบรารี

 • การสร้างไลบรารี

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอน 3: กำหนดทรัพยากรที่เชื่อถือได้สำหรับ Excel Services

บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้Windows SharePoint Services 3.0 ผู้ดูแลไซต์คอเรียกใช้แอปพลิเคชันบนเว็บการดูแลจากศูนย์กลางสร้างตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือไฟล์ ตัวให้บริการข้อมูลที่เชื่อถือ รายการไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล (DCL) DCL เชื่อถือได้ และระบุตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้เพื่อที่จะใช้การเชื่อมต่อข้อมูลภายนอก

DCL เชื่อถือได้ไม่จำเป็นต้องมีการประกาศเวิร์กบุ๊ก Excel ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้SharePoint Foundation 2010

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอน 4: ตั้งค่าสิทธิ์

ใช้SharePoint Foundation ผู้ดูแลไซต์ตั้งค่าสิทธิ์บน DCL และกำหนดระดับสิทธิ์แสดงรายการเท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่

 • บทความ "วางแผนความปลอดภัยของ Excel Services" ที่ SharePoint Server Tech Center บนเว็บไซต์ Technet

 • ในหัวข้อต่อไปในวิธีใช้จัดการส่วนกลางสำหรับSharePoint Foundation:

  • เลือกว่าจะใช้กลุ่มความปลอดภัยกลุ่มใด

  • กำหนดระดับสิทธิ์แบบกำหนดเอง

  • ระบุระดับสิทธิ์และกลุ่มที่จะใช้

  • วางแผนความปลอดภัยของไซต์

 • หัวข้อต่อไปนี้ในSharePoint Foundation วิธีใช้:

  • เกี่ยวกับการควบคุมการเข้าถึงไซต์และเนื้อหาของไซต์

  • เกี่ยวกับการจัดการกลุ่มและผู้ใช้ของ SharePoint

  • เกี่ยวกับคุณลักษณะความปลอดภัยของ Windows SharePoint Services

  • จัดการระดับสิทธิ์

  • จัดการสิทธิ์สำหรับรายการ ไลบรารี โฟลเดอร์ เอกสาร หรือข้อมูลในรายการ

  • จัดการกลุ่ม SharePoint

  • ระดับสิทธิ์และสิทธิ์

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอน 5: สร้างแฟ้ม Office Data Connection

โดยใช้ Excel ผู้สร้างสมุดงานจะสร้างแฟ้ม ODC กำหนดการตั้งค่าการรับรองความถูกต้องที่เหมาะสม ทำให้แน่ใจว่าแฟ้ม ODC จะถูกใช้เสมอเมื่อเข้าถึงข้อมูล และบันทึกแฟ้มการเชื่อมต่อลงใน DCL

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูวิธีใช้ Excel และหัวข้อเชื่อมต่อกับ (นำเข้า) ข้อมูลภายนอก

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอน 6: ทำให้ไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูลพร้อมใช้งานใน Excel

ใช้SharePoint Foundation ผู้ดูแลไซต์ทำให้ DCLs อย่าง น้อยหนึ่งพร้อมใช้งานใน Excel ตามการกำหนดรายการแบบ DCLs เพื่อใช้บนคอมพิวเตอร์ของไคลเอ็นต์ และจโดยคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์กับคอมพิวเตอร์ server โดยใช้ไซต์ของฉันของผู้ใช้แต่ละรายการ หรือ โดยการตั้งค่าคีย์ registration บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูหัวข้อ "วางแผนการจัดการการเชื่อมต่อข้อมูล" ในส่วน "วางแผนสำหรับข่าวกรองธุรกิจ" (ในขั้นตอน 2) ที่ SharePoint Server Tech Center บนเว็บไซต์ Technet

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอน 7: สร้างและประกาศสมุดงาน Excel

ด้วย Excel ผู้สร้างสมุดงานจะสามารถสร้างสมุดงานที่ใช้แฟ้ม ODC ประกาศสมุดงานไปยังไซต์ SharePoint แล้วเลือกที่จะเลือกแผ่นงานบางแผ่น หรือรายการที่มีชื่อบางรายการ เช่นแผนภูมิหรือรายงาน PivotTable ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อการประกาศเวิร์กบุ๊กไปยังไซต์ SharePoint

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอน 8: ดู "one version of the truth"

ด้วย SharePoint Foundation ผู้ใช้จะสามารถดูสมุดงานในเว็บเบราว์เซอร์ แก้ไขสมุดงานโดยใช้ Excel Web App และเลือกที่จะเปิดสมุดงานนั้นบนคอมพิวเตอร์ของตนเพื่อทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมได้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×