แผนการทำงานสำหรับการประกาศสมุดงาน Excel เป็น "one version of the truth"

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การสร้างสมุดงาน Excel ที่มี "one version of the truth" ต้องการความพยายามในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ดูแลไซต์ SharePoint ผู้สร้างสมุดงาน และผู้ใช้หลายๆ คน บทความต่อไปนี้เป็นแผนการทำงานที่อธิบายกระบวนการพื้นฐานในการประกาศสมุดงานความปลอดภัยที่มี "one version of the truth" ใครเป็นผู้ทำ และที่ที่จะหาข้อมูลวิธีใช้เพิ่มเติมที่อธิบายรายละเอียดการใช้งาน

ในบทความนี้

"หนึ่งเวอร์ชันต้อง" คืออะไร

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมการ

ขั้นตอนที่ 2: สร้างไลบรารีเอกสารบนไซต์ SharePoint

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดทรัพยากรเชื่อถือได้สำหรับ Excel Services

ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าสิทธิ์

ขั้นตอนที่ 5: สร้างแฟ้มการเชื่อมต่อข้อมูลของ Office

ขั้นตอนที่ 6: เตรียมข้อมูลการเชื่อมต่อไลบรารีพร้อมใช้งานใน Office Excel 2007

ขั้นตอนที่ 7: สร้าง และประกาศเวิร์กบุ๊ก Excel Office 2007

ขั้นตอนที่ 8: ดู "หนึ่งเวอร์ชันต้อง"

สิ่งใดคือ "one version of the truth"

ข้อกำหนดทั่วไปเมื่อประกาศสมุดงาน Microsoft Office Excel 2007 ที่เชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกบน Excel Services ก็คือเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะดูชุดของค่าและผลลัพธ์ของสูตรที่สอดคล้องกัน และสมุดงานจะใช้ข้อมูลการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและทันสมัย บางครั้งการทำเช่นนี้ก็เรียกว่า "one version of the truth"

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังเชื่อมข้อมูลงบประมาณแต่ละไตรมาสระหว่างแผนกต่างๆ เพื่อให้สรุปงบประมาณของทั้งบริษัท คุณจะเป็นต้องแน่ใจว่าทุกคนกำลังทำงานด้วยข้อมูลที่สอดคล้องกันและเชื่อถือได้ เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการจะเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมีความไม่ลงรอยและความขัดแย้งน้อยที่สุดตลอดการแยกค่าระหว่างสมุดงานและการจับเวลาในการคำนวณสูตรและผลลัพธ์

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอน 1: การจัดเตรียม

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ผู้ดูแลไซต์ ผู้สร้างสมุดงาน และผู้ใช้ ทั้งหมดควรทำงานร่วมกับอีกฝ่ายเพื่อดำเนินการจัดเตรียมต่อไปนี้

รวบรวมข้อมูล     ระบุและรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้

 • การเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลภายนอก และข้อมูลในการเชื่อมต่อ เช่นเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล และชื่อคิวบ์ แบบสอบถาม และหลักฐานอ้างอิง

 • สมุดงาน Office Excel 2007 ที่จะประกาศ

 • ผู้ใช้ สิทธิ์ บทบาท และ ID คอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ที่เหมาะสม

ติดตั้งซอฟต์แวร์    ติดตั้งซอฟต์แวร์ต้องการสำหรับผู้ใช้ต่อไปนี้

 • ผู้ดูแลไซต์จำเป็นต้องใช้การติดตั้งแบบเต็มของMicrosoft Office SharePoint Server 2007 ที่ประกอบด้วย Excel Services

 • ผู้สร้างสมุดงานต้องการ Office Excel 2007

 • ผู้ใช้ต้องการการเข้าถึงไซต์ SharePoint sites และ Office Excel 2007 (มีหรือไม่มีก็ได้) เพื่อเปิดสมุดงานที่ประกาศบนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ของตน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูคู่มือการวางแผน Office SharePoint Server 2007 บนไซต์ Technet Web และหัวข้อต่อไปนี้

 • วางแผนการเข้าถึงกระดาษคำนวณ

 • วางแผนการรับรองความถูกต้องสำหรับข้อมูลภายนอก

 • วางแผนการจัดการการเชื่อมต่อข้อมูล

 • วางแผนรายงาน Excel ต่อคิวบ์ OLAP

 • วางแผนรายงาน Excel ต่อฐานข้อมูลที่สัมพันธ์กัน

 • วางแผนการนำเสนอข้อมูล Excel Services

 • วางแผน Excel Web Access Web Parts

 • วางแผนการรวมกับข้อมูลภายนอก

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอน 2: สร้างไลบรารีเอกสารบนไซต์ SharePoint

โดยใช้ Office SharePoint Server 2007 หรือ Windows SharePoint Services 3.0 ผู้ดูและไซต์จะสร้างไลบรารีเอกสารสำหรับเก็บสมุดงาน Office Excel 2007 และสำหรับเก็บแฟ้ม Office Data Connection (ODC) (.odc)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่วิธีใช้ Windows SharePoint Services 3.0 และหัวข้อต่อไปนี้

 • บทนำสู่ไลบรารี

 • การสร้างไลบรารี

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอน 3: กำหนดทรัพยากรที่เชื่อถือได้สำหรับ Excel Services

โดยใช้ Office SharePoint Server 2007 และ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ central administration ผู้ดูแลไซต์จะสร้างตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มที่เชื่อถือได้ ตัวให้บริการที่เชื่อถือได้ รายการไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล (DCL), DCL ที่เชื่อถือได้ และกำหนดตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้เพื่อให้ตำแหน่งที่ตั้งนั้นใช้เฉพาะการเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกเท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูส่วน "วางแผนระดับความน่าเชื่อถือ" ในบทความ "วางแผนความปลอดภัยของ Excel Services" ในคู่มือการวางแผน Office SharePoint Server 2007 บนเว็บไซต์ Technet

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอน 4: ตั้งค่าสิทธิ์

โดยใช้ Office SharePoint Server 2007 ผู้ดูแลไซต์จะตั้งค่าสิทธิ์บน DCL และกำหนดระดับสิทธิ์ดูรายการเท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู

 • บทความ "วางแผนความปลอดภัยของ Excel Services" ในคู่มือการวางแผน Office SharePoint Server 2007 บนเว็บไซต์ Technet

 • หัวข้อต่อไปนี้ในวิธีใช้การดูแลจากศูนย์กลาง

  • เลือกว่าจะใช้กลุ่มความปลอดภัยกลุ่มใด

  • กำหนดระดับสิทธิ์แบบกำหนดเอง

  • ระบุระดับสิทธิ์และกลุ่มที่จะใช้

  • วางแผนความปลอดภัยของไซต์

 • หัวข้อต่อไปนี้ในวิธีใช้ Windows SharePoint Services 3.0

  • เกี่ยวกับการควบคุมการเข้าถึงไซต์และเนื้อหาของไซต์

  • เกี่ยวกับการจัดการกลุ่มและผู้ใช้ของ SharePoint

  • เกี่ยวกับคุณลักษณะความปลอดภัยของ Windows SharePoint Services (รุ่น 3)

  • จัดการระดับสิทธิ์

  • จัดการสิทธิ์สำหรับรายการ ไลบรารี โฟลเดอร์ เอกสาร หรือข้อมูลในรายการ

  • จัดการกลุ่ม SharePoint

  • ระดับสิทธิ์และสิทธิ์

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอน 5: สร้างแฟ้ม Office Data Connection

โดยใช้ Excel ผู้สร้างสมุดงานจะสร้างแฟ้ม ODC กำหนดการตั้งค่าการรับรองความถูกต้องที่เหมาะสม ทำให้แน่ใจว่าแฟ้ม ODC จะถูกใช้เสมอเมื่อเข้าถึงข้อมูล และบันทึกแฟ้มการเชื่อมต่อลงใน DCL

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่วิธีใช้ Office Excel 2007 และหัวข้อต่อไปนี้

 • การสร้าง การแก้ไข และการจัดการการเชื่อมต่อกับข้อมูลในสมุดงาน

 • การเชื่อมต่อกับ (นำเข้า) ข้อมูลภายนอก

 • คุณสมบัติการเชื่อมต่อ

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอน 6: ทำให้ไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูลพร้อมใช้งานใน Office Excel 2007

โดยใช้ Office SharePoint Server 2007 ผู้ดูแลไซต์จะทำให้ DCL อย่างน้อยหนึ่งแฟ้มพร้อมใช้งานใน Excel ด้วยการกำหนดรายการของ DCL เพื่อใช้ในคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ แล้วตามด้วยการกำหนดความสัมพันธ์คอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ด้วยคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ไม่ว่าจะโดยใช้ 'ไซต์ของฉัน' ของผู้ใช้แต่ละราย หรือด้วยการตั้งค่ารหัสการลงทะเบียนในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูหัวข้อ "วางแผนการจัดการการเชื่อมต่อข้อมูล" ในส่วน "วางแผนสำหรับข่าวกรองธุรกิจ" ของคู่มือการวางแผน Office SharePoint Server 2007 บนไซต์ Technet Web

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอน 7: สร้างและประกาศสมุดงาน Office Excel 2007

ผู้สร้างเวิร์กบุ๊กใช้Office Excel 2007 สร้างเวิร์กบุ๊กที่ใช้ไฟล์ ODC จะบันทึกเวิร์กบุ๊กไปยัง Excel Services แล้วคุณอาจเลือกแผ่นงานที่เฉพาะเจาะจง หรือรายการ เช่นแผนภูมิหรือรายงาน PivotTable ที่มีชื่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่วิธีใช้ Office Excel 2007 และหัวข้อต่อไปนี้

 • ความแตกต่างระหว่างการใช้สมุดงานใน Excel และ Excel Services

 • ประกาศสมุดงานไปยัง Excel Services

 • กำหนดพารามิเตอร์สมุดงานเพื่อใช้ใน Office Excel Web Access

 • แก้ไขหรือเอาสมุดงานออกจาก Excel Services

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอน 8: ดู "one version of the truth"

ใช้Office SharePoint Server 2007 แก่ผู้ใช้แสดงเวิร์กบุ๊กใน Excel Services โต้ตอบกับ และคุณอาจเปิดเวิร์กบุ๊กบนคอมพิวเตอร์ของตนสำหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่วิธีใช้ Office SharePoint Server 2007 และโฮมเพจวิธีการ

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกปุ่มวิธีใช้บนแถบเครื่องมือ Excel Web Access สำหรับภาพรวมของหัวข้อวิธีใช้ Excel Services ทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×