แป้นสำหรับเลื่อนไปรอบๆ แผ่นข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการย้าย

กด

ไปยังเซลล์

แป้นลูกศร

ไปยังจุดเริ่มต้นของแถว

HOME

ไปยังเซลล์ข้อมูลแรก (A1)

CTRL+HOME

ไปยังท้ายแถว (คอลัมน์ที่ใช้คอลัมน์สุดท้าย)

END

ไปยังเซลล์ขวาล่างสุดที่มีข้อมูล

CTRL+END

ลงหนึ่งหน้าต่าง

PAGE DOWN

ขึ้นหนึ่งหน้าต่าง

PAGE UP

ขวาหนึ่งหน้าต่าง

ALT+PAGE DOWN

ซ้ายหนึ่งหน้าต่าง

ALT+PAGE UP

ขึ้นหรือลงไปยังขอบของขอบเขตข้อมูลปัจจุบัน

CTRL+ลูกศรขึ้น หรือ CTRL+ลูกศรลง

ซ้ายหรือขวาไปยังขอบของขอบเขตข้อมูลปัจจุบัน

CTRL+ลูกศรซ้าย หรือ CTRL+ลูกศรขวา


หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×