แป้นสำหรับการใช้ผู้ช่วย Office

เนื้อหาบางส่วนในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

ให้กด

เมื่อต้องการ

F1

ขอวิธีใช้ แสดงบอลลูนของผู้ช่วยถ้าผู้ช่วยเปิดอยู่ และกล่องกาเครื่องหมาย ตอบสนองต่อแป้น F1 ถูกเลือกอยู่บนแท็บ ตัวเลือก ในผู้ช่วย

Esc

ปิดข้อความของผู้ช่วย

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×