แป้นพิมพ์ลัด Sway

คุณสามารถใช้ Sway กับแป้นพิมพ์ลัดเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของคุณได้ Sway จะทำงานระหว่างอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งคุณสามารถดูและแก้ไขเนื้อหาของคุณในเว็บเบราว์เซอร์บนพีซี Mac หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีคีย์บอร์ดและการเข้าถึงเว็บ

หมายเหตุ

  • แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้จะอธิบายการอ้างอิงตามรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนคีย์บอร์ดแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

  • สำหรับแป้นพิมพ์ลัดที่ต้องกดอย่างน้อยสองแป้นพร้อมกัน แป้นเหล่านั้นจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายบวก (+)

ในหัวข้อนี้

แป้นพิมพ์ลัด Sway สำหรับ Windows

การใช้เว็บเบราว์เซอร์ เช่น Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome หรือ Firefox บนพีซี Windows ของคุณ คุณสามารถดู แก้ไข และแชร์เนื้อหา Sway ของคุณ ดูแอป Sway สำหรับ Windows 10 เพิ่มเติม

หมายเหตุ: หัวข้อนี้ถือว่าผู้ใช้ JAWS ได้ปิดฟีเจอร์เมนู Ribbon เสมือนแล้ว

ทางลัดที่ใช้บ่อยสำหรับ Sway ในพีซี Windows

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดแป้นนี้

ย้ายจากแถบนำทางด้านบนไปยังแถบนำทางสำรองไปยังโครงเรื่อง หรือออกแบบเพื่อไปยังบานหน้าต่างงาน

Ctrl+F6

ยกเลิกการดำเนินการปัจจุบัน นำการเลือกปัจจุบันออก หรือออกจากโหมดเล่น

Esc

คัดลอกข้อความ

Ctrl+C

ตัดข้อความ

Ctrl+X

วางข้อความ

Ctrl+V

ลบ บัตร ที่เลือกและเนื้อหาทั้งหมด

Del

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

ทำการกระทำล่าสุดซ้ำ

Ctrl+Y

สลับไปยังมุมมอง การช่วยสำหรับการเข้าถึง

Alt+Shift+V

เปิดใช้งานโหมด เล่น

Alt+Shift+P

แชร์ Sway ปัจจุบัน

Alt+Shift+S

ขยาย/ย่อ

Ctrl +/-

นำทางใน Sway บนพีซี Windows

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดแป้นนี้

ย้ายจากแถบนำทางด้านบนไปยังแถบนำทางสำรองไปยังโครงเรื่อง หรือออกแบบเพื่อไปยังบานหน้าต่างงาน

Ctrl+F6

ย้ายจากแถบนำทางไปยังแถบนำทางสำรองไปยัง โครงเรื่อง หรือออกแบบ ไปยังแถบนำทางสำรองไปยังแถบนำทางด้านบน

Shift+Ctrl+F6

เปิดบานหน้าต่าง แทรก

Alt+Shift+I

เปิดบานหน้าต่าง สไตล์

Alt+Shift+G

จัดรูปแบบข้อความและบัตรใน Sway บนพีซี Windows

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดแป้นนี้

นำการเน้นความสำคัญไปใช้กับข้อความ

Ctrl+B

นำการเน้นไปใช้กับข้อความ

Ctrl+I

นำสไตล์หัวเรื่องไปใช้กับข้อความ

Ctrl+Alt+1

เริ่มต้นหรือทำรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยต่อ

Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาค

เริ่มต้นหรือทำรายการลำดับเลขต่อ

Ctrl+เครื่องหมายทับ

เพิ่มหรือแก้ไขไฮเปอร์ลิงก์

Ctrl+K

ทำตามไฮเปอร์ลิงก์

Ctrl+click

จัดกลุ่มบัตรทั้งหมดในการเลือก บัตร

Ctrl+G

ยกเลิกการจัดกลุ่มบัตรทั้งหมดในการเลือก บัตร

Ctrl+Shift+G

คัดลอกบัตรทั้งหมดในการเลือก บัตร

Ctrl+C

ตัดบัตรทั้งหมดในการเลือก บัตร

Ctrl+X

วางบัตรทั้งหมดในการเลือก บัตร

Ctrl+V

เลือกและนำทางในข้อความใน Sway บนพีซี Windows

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดแป้นนี้

เลือกอักขระทางด้านซ้าย

Shift+ลูกศรซ้าย

เลือกอักขระทางด้านขวา

Shift+ลูกศรขวา

เลือกทางซ้ายครั้งละหนึ่งคำ

Ctrl+Shift+ลูกศรซ้าย

เลือกทางขวาครั้งละหนึ่งคำ

Ctrl+Shift+ลูกศรขวา

เลือกขึ้นครั้งละหนึ่งบรรทัด

Shift+ลูกศรขึ้น

เลือกลง บนบรรทัดทีละครั้ง

Shift+ลูกศรลง

เลือกขึ้นครั้งละหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+Shift+ลูกศรขึ้น

เลือกลงครั้งละหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+Shift+ลูกศรลง

ไปยังคำก่อนหน้า

Ctrl+ลูกศรซ้าย

ไปยังคำถัดไป

Ctrl+ลูกศรขวา

ไปที่จุดเริ่มต้นของย่อหน้า

Ctrl+ลูกศรขึ้น

ไปที่จุดเริ่มต้นของย่อหน้าถัดไป

Ctrl+ลูกศรลง

โต้ตอบกับบัตรใน Sway บนพีซี Windows

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดแป้นนี้

เลือก บัตร ปัจจุบัน

Spacebar

ย้ายโฟกัสไปยัง บัตร ถัดไป

ลูกศรลง

ย้ายโฟกัสไปยัง บัตร ก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

ขยาย กลุ่ม หรือ ส่วน ที่เลือก

ลูกศรขวา

ยุบ กลุ่ม หรือ ส่วน ที่เลือก

ลูกศรซ้าย

ย้าย บัตร ปัจจุบันขึ้นใน แนวเรื่อง

Alt+Shift+ลูกศรขึ้น

ย้าย บัตร ปัจจุบันลงใน แนวเรื่อง

Alt+Shift+ลูกศรลง

เล่น Sway บนพีซี Windows

เมื่อคุณแสดงตัวอย่างหรือเล่นการสร้าง Sway ของคุณ ให้ใช้คำสั่งเหล่านี้เพื่อนำทาง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดแป้นนี้

ไปยังรูปภาพก่อนหน้า

ลูกศรซ้าย

ไปยังรูปภาพถัดไป

ลูกศรขวา

ออก

Esc หรือ Alt+ลูกศรซ้าย

ดูการเปรียบเทียบใน Sway บนพีซี Windows

เมื่อเล่น Sway ให้ใช้คำสั่งเหล่านี้เพื่อควบคุมตัวคั่นภายในการเปรียบเทียบ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดแป้นนี้

ย้ายโฟกัสไปยังบรรทัดตัวแบ่ง

Tab

เลื่อนไปทางซ้ายทีละช่วง

ลูกศรซ้าย

เลื่อนไปทางขวาทีละช่วง

ลูกศรขวา

เลื่อนไปทางซ้ายทีละพิกเซล

Alt+ลูกศรซ้าย

เลื่อนไปทางขวาทีละพิกเซล

Alt+ลูกศรขวา

จัดชิดซ้าย

Ctrl+ลูกศรซ้าย

จัดชิดขวา

Ctrl+ลูกศรขวา

แป้นพิมพ์ลัด Sway สำหรับ Mac

การใช้เว็บเบราว์เซอร์ เช่น Safari, Chrome หรือ Firefox บน Mac ของคุณ คุณสามารถดู แก้ไข และแชร์เนื้อหา Sway ของคุณ Sway จะช่วยให้เนื้อหาดูดี

หมายเหตุ

  • บนคีย์บอร์ด Mac แป้น Command จะมีสัญลักษณ์ คำสั่ง

  • หัวข้อนี้จะถือว่าแป้นฟังก์ชันทำงานตามรูปแบบมาตรฐาน ถ้าคุณเปลี่ยนการกำหนดลักษณะของระบบนี้ โปรดอย่ากดแป้น Fn กับแป้นฟังก์ชันเมื่อใช้ทางลัด Sway

ทางลัดที่ใช้บ่อยบน Mac

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดแป้นนี้

ย้ายจากแถบนำทางลงในแถบนำทางสำรองไปยังโครงเรื่องหรือออกแบบเพื่อไปยังบานหน้าต่างงาน

Control+Fn+F6

ยกเลิกการดำเนินการปัจจุบัน นำการเลือกปัจจุบันออก หรือออกจากโหมด เล่น

Esc

คัดลอกข้อความ

Command+C

ตัดข้อความ

Command+X

วางข้อความ

Command+V

ลบ บัตร ที่เลือกและเนื้อหาทั้งหมด

Del

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Command+Z

ทำการกระทำล่าสุดซ้ำ

Command+Y

สลับไปยังมุมมอง การช่วยสำหรับการเข้าถึง

Option+Shift+V

เปิดใช้งานโหมด เล่น

Option+Shift+P

แชร์ Sway ปัจจุบัน

Option+Shift+S

นำทางบน Mac

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดแป้นนี้

ย้ายจากแถบนำทางลงในแถบนำทางสำรองไปยังโครงเรื่องหรือออกแบบเพื่อไปยังบานหน้าต่างงาน

Control+Fn+F6

ย้ายจากบานหน้าต่างงานไปยังโครงเรื่อง หรือออกแบบไปยังแถบนำทางสำรองไปยังแถบนำทางด้านบน

Control+Shift+Fn+F6

ปิดคำแนะนำวิธีใช้หรือกล่องโต้ตอบ Sway

Esc

เปิดและปิดบานหน้าต่าง แทรก

Option+Shift+I

เปิดและปิดบานหน้าต่าง สไตล์

Option+Shift+G

จาก เล่น ย้อนกลับไปที่ แนวเรื่อง จาก แนวเรื่อง ย้อนกลับไปที่โฮมเพจ Sway

Alt+ลูกศรซ้าย

จัดรูปแบบข้อความและบัตรบน Mac

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดแป้นนี้

นำการเน้นความสำคัญไปใช้กับข้อความ

Command+B หรือ Control+B

นำการเน้นไปใช้กับข้อความ

Command+I หรือ Control+I

นำสไตล์หัวเรื่องไปใช้กับข้อความ

Control+Option+1

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

Control+เครื่องหมายมหัพภาค

สร้างรายการลำดับเลข

Control+เครื่องหมายทับ

เพิ่มหรือแก้ไขไฮเปอร์ลิงก์

Control+K

ทำตามไฮเปอร์ลิงก์

Control+คลิกเมาส์ซ้าย

จัดกลุ่มบัตรทั้งหมดในการเลือก บัตร

Control+G

ยกเลิกการจัดกลุ่มบัตรทั้งหมดในการเลือก บัตร

Control+Shift+G

คัดลอกบัตรทั้งหมดในการเลือก บัตร

Control + C

ตัดบัตรทั้งหมดในการเลือก บัตร

Control + X

วางบัตรทั้งหมดในการเลือก บัตร

Control + V

เลือกและนำทางในข้อความบน Mac

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดแป้นนี้

เลือกอักขระทางด้านซ้าย

Shift+ลูกศรซ้าย

เลือกอักขระทางด้านขวา

Shift+ลูกศรขวา

เลือกทางซ้ายครั้งละหนึ่งคำ

Shift + Option + ลูกศรซ้าย

เลือกทางขวาครั้งละหนึ่งคำ

Shift + Option + ลูกศรขวา

เลือกขึ้นครั้งละหนึ่งบรรทัด

Shift+ลูกศรขึ้น

เลือกลงครั้งละหนึ่งบรรทัด

Shift+ลูกศรลง

เลือกขึ้นครั้งละหนึ่งย่อหน้า

Shift + Option + ลูกศรขึ้น

เลือกลงครั้งละหนึ่งย่อหน้า

Shift + Option + ลูกศรลง

ไปยังคำก่อนหน้า

Option + ลูกศรซ้าย

ไปยังคำถัดไป

Option + ลูกศรขวา

ไปที่จุดเริ่มต้นของย่อหน้าก่อนหน้า

Option + ลูกศรขึ้น

ไปที่จุดสิ้นสุดของย่อหน้าถัดไป

Option + ลูกศรลง

โต้ตอบกับบัตรบน Mac

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดแป้นนี้

เลือก บัตร ปัจจุบัน

Spacebar

ย้ายโฟกัสไปยัง บัตร ถัดไป

ลูกศรลง

ย้ายโฟกัสไปยัง บัตร ก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

ขยาย กลุ่ม หรือ ส่วน ที่เลือก

ลูกศรขวา

ยุบ กลุ่ม หรือ ส่วน ที่เลือก

ลูกศรซ้าย

ย้าย บัตร ปัจจุบันขึ้นใน แนวเรื่อง

Option+Shift+ลูกศรขึ้น

ย้าย บัตร ปัจจุบันลงใน แนวเรื่อง

Option+Shift+ลูกศรลง

เล่น Sway บน Mac

เมื่อคุณกดปุ่ม เล่น ให้ใช้คำสั่งเหล่านี้เพื่อนำทาง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดแป้นนี้

ไปยังรูปภาพก่อนหน้า

ลูกศรซ้าย

ไปยังรูปภาพถัดไป

ลูกศรขวา

ออกจากการนำเสนอสไลด์

Esc หรือ Option+ลูกศรซ้าย

ดูการเปรียบเทียบบน Mac

เมื่อคุณเล่น Sway ที่มีการเปรียบเทียบ ให้ใช้คำสั่งเหล่านี้เพื่อควบคุมเส้นตัวแบ่ง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดแป้นนี้

ย้ายโฟกัสไปยังบรรทัดตัวแบ่ง

Tab

เลื่อนไปทางซ้ายทีละช่วง

ลูกศรซ้าย

เลื่อนไปทางขวาทีละช่วง

ลูกศรขวา

เลื่อนไปทางซ้ายทีละพิกเซล

Option + ลูกศรซ้าย

เลื่อนไปทางขวาทีละพิกเซล

Option + ลูกศรขวา

จัดชิดซ้าย

Command + ลูกศรซ้าย

จัดชิดขวา

Command + ลูกศรขวา

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×