ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

แป้นพิมพ์ลัด Office for Mac ทั่วไป

หัวข้อนี้จะแสดงรายการแป้นพิมพ์ลัดทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ Office for Mac แป้นพิมพ์ลัดช่วยให้คุณสามารถทำคำสั่งและฟังก์ชันให้เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เมาส์ ทางลัดในหัวข้อนี้จะอ้างอิงไปยังเค้าโครงคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นสำหรับเค้าโครงอื่นๆอาจไม่สอดคล้องกับแป้นต่างๆบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

แป้นพิมพ์ลัดต่างๆ ที่ใช้แป้น Ctrl บนคีย์บอร์ด Windows ยังทำงานกับแป้น Control ใน Office 2016 for Mac แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด

หมายเหตุ: ถ้าแป้นพิมพ์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 แป้นพร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างแป้นดังกล่าว ถ้าคุณต้องกดแป้นหนึ่งและตามด้วยอีกแป้นหนึ่งทันที แป้นพิมพ์ลัดดังกล่าวจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

ในหัวข้อนี้

ทำงานกับไฟล์ แอปพลิเคชัน และเครื่องมือ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างไฟล์หรือรายการใหม่ (ขึ้นอยู่กับบริบท)

Command + N

สร้างไฟล์ใหม่จากเทมเพลตหรือธีม

Shift + Command + P

ขยายหรือย่อ Ribbon ให้เล็กสุด

Command + Option + R

บันทึกหรือซิงค์

Command + S

พิมพ์

Command + P

เปิดไฟล์หรือรายการ

Command + O

ปิดไฟล์หรือรายการ

Command + W

ออกจากแอปพลิเคชันปัจจุบัน

Command + Q

ซ่อนแอปพลิเคชันปัจจุบัน

Command + H

ซ่อนแอปพลิเคชันอื่นๆ

Option + Command + H

ย่อหน้าต่าง

Command + M

แก้ไขและจัดรูปแบบเนื้อหา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลิกทำการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

Command + Z

ทำซํ้าการกระทำล่าสุด

Command + Y

ตัดและสิ่งที่เลือก (แล้วคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด)

Command + X

คัดลอกสิ่งที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

Command + C

คัดลอกการจัดรูปแบบจากสิ่งที่เลือก

Command + Shift + C

คัดลอกสิ่งที่เลือกลงในสมุดภาพ

ตัวควบคุม + ตัวเลือก + C

วาง

Command + V

วางแบบพิเศษ (อาจใช้ไม่ได้ในบางผลิตภัณฑ์)

Command + Control + V

วางการจัดรูปแบบลงในส่วนที่เลือก

Command + Shift + V

เลือกทั้งหมด

Command + A

ค้นหา

Command + F

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

Command + K

ใช้กล่องโต้ตอบ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

*ย้ายไปยังกล่อง ตัวเลือก ตัวควบคุม หรือคำสั่งถัดไปในกล่องโต้ตอบ

Tab

*ย้ายไปยังกล่อง ตัวเลือก ตัวควบคุม หรือคำสั่งก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ

Shift + แท็บ

ออกจากกล่องโต้ตอบ หรือยกเลิกการกระทำ

Esc

*อาจจำเป็นต้องมีการเข้าถึงแป้นพิมพ์แบบเต็ม เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีเปิดใช้งานการเข้าถึงแป้นพิมพ์แบบเต็มใน Mac ให้ดู ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

แป้นพิมพ์ลัดใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Excel

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อสร้างงานนำเสนอ PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อส่งงานนำเสนอ PowerPoint

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Mac

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×