แป้นพิมพ์ลัด

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

แป้นพิมพ์ลัดที่อธิบายในหัวข้อวิธีใช้นี้อ้างอิงรูปแบบแป้นพิมพ์ ของสหรัฐ ปุ่มต่างๆ บนแป้นพิมพ์แบบอื่นอาจไม่ตรงกับปุ่มบนแป้นพิมพ์ของสหรัฐ ทั้งหมด

สำหรับคีย์ลัดที่ซึ่งคุณต้องกดอย่าง น้อยสองแป้นพร้อมกัน แป้นกดจะคั่น ด้วยเครื่องหมายบวก (+) ใน SharePoint Designer 2010 ช่วย สำหรับแป้นพิมพ์ลัดที่คุณกดแป้นหนึ่งทันทีแล้วตาม ด้วยแป้นอื่น แป้นกดจะคั่น ด้วยเครื่องหมายจุลภาค ()

เมื่อต้องการพิมพ์หัวข้อนี้ ให้กดแป้น TAB เพื่อเลือก แสดงทั้งหมด กดแป้น ENTER จากนั้นกด CTRL+P

เคล็ดลับแป้นพิมพ์มุมมองบน ribbon

  1. กด ALT

    เคล็ดลับคีย์บอร์ดปรากฏขึ้นเหนือคุณลักษณะแต่ละรายการที่มีอยู่ในมุมมองปัจจุบัน

    เคล็ดลัดการใช้แป้นพิมพ์ของ Ribbon

  2. กดตัวอักษรที่แสดงอยู่ในเคล็ดลับการใช้คีย์บอร์ดเหนือฟีเจอร์ที่คุณต้องการใช้

    เมื่อต้องการยกเลิกการดำเนินการที่คุณกำลังทำอยู่และซ่อนเคล็ดลับการใช้คีย์บอร์ด ให้กด ALT

การนำทาง ribbon ด้วยคีย์บอร์ดของคุณ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ข้ามจากกลุ่มกับกลุ่ม

CTRL + ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้าย

วิธีใช้แบบออนไลน์

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการใช้หน้าต่างวิธีใช้

หน้าต่างวิธีใช้ให้การเข้าถึงเนื้อหาวิธีใช้ SharePoint Designer ทั้งหมด หน้าต่างวิธีใช้แสดงหัวข้อและเนื้อหาวิธีใช้อื่น ๆ

ในหน้าต่าง 'วิธีใช้'

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปิดหน้าต่างวิธีใช้

F1

ปิดหน้าต่างวิธีใช้

ALT+F4

สลับระหว่างหน้าต่างวิธีใช้และโปรแกรมที่ใช้งานอยู่

ALT+TAB

กลับไปที่หน้าแรกของ ชื่อโปรแกรม

ALT+HOME

เลือกรายการถัดไปในหน้าต่างวิธีใช้

TAB

เลือกรายการก่อนหน้าในหน้าต่างวิธีใช้

SHIFT+TAB

ทำการกระทำสำหรับรายการที่เลือก

ENTER

ในส่วน เรียกดูวิธีใช้ตามชื่อโปรแกรม ของหน้าต่างวิธีใช้ เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้า โดยทำตามลำดับ

TAB หรือ SHIFT+TAB

ในส่วน เรียกดูวิธีใช้ตามชื่อโปรแกรม ของหน้าต่างวิธีใช้ เลือกขยายหรือยุบรายการที่เลือก โดยทำตามลำดับ

ENTER

เลือกการเชื่อมโยงหลายมิติหรือข้อความที่ซ่อนถัดไป รวมถึง แสดงทั้งหมด หรือ ซ่อนทั้งหมด ที่ด้านบนของหัวข้อ

TAB

เลือกข้อความที่ซ่อนหรือการเชื่อมโยงหลายมิติก่อนหน้า

SHIFT+TAB

ดำเนินการกระทำสำหรับ แสดงทั้งหมด, ซ่อนทั้งหมด, ข้อความที่ซ่อน หรือการเชื่อมโยงหลายมิติที่เลือกไว้

ENTER

ย้ายกลับไปยังหัวข้อวิธีใช้ก่อนหน้า (ปุ่ม ย้อนกลับ )

ALT+ลูกศรซ้าย หรือ BACKSPACE

ย้ายไปยังหัวข้อวิธีใช้ถัดไป (ปุ่ม ไปข้างหน้า )

ALT+ลูกศรขวา

เลื่อนขึ้นและลงทีละน้อย ตามลำดับ ภายในหัวข้อวิธีใช้ที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

ลูกศรขึ้น ลูกศรลง

เลื่อนขึ้นและลงทีละมากขึ้น ตามลำดับ ภายในหัวข้อวิธีใช้ที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

PAGE UP, PAGE DOWN

แสดงเมนูของคำสั่งสำหรับหน้าต่างวิธีใช้ สำหรับการกระทำนี้หน้าต่างวิธีใช้จะต้องมีโฟกัสอยู่ (ให้คลิกในหน้าต่างวิธีใช้)

SHIFT+F10

หยุดการกระทำสุดท้าย (ปุ่ม Stop)

Esc

ฟื้นฟูหน้าต่าง (ปุ่ม ฟื้นฟู)

F5

พิมพ์หัวข้อวิธีใช้ปัจจุบัน

ถ้าเคอร์เซอร์ไม่ได้อยู่ในหัวข้อวิธีใช้ ให้กด F6 แล้วกด CTRL+P

CTRL+P

เปลี่ยนสถานะการเชื่อมต่อ

F6 แล้วคลิกลูกศรลง

พิมพ์ข้อความในกล่อง พิมพ์คำที่จะค้นหา

F6 แล้วคลิกลูกศรลง

สลับไปมาระหว่างพื้นที่ต่างๆ ในหน้าต่างวิธีใช้ ตัวอย่างเช่น สลับระหว่างแถบเครื่องมือ กล่อง พิมพ์คำที่จะค้นหา และรายการ ค้นหา

F6

ในสารบัญที่แสดงในมุมมองแบบโครงสร้าง ให้เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้า ตามลำดับ

ลูกศรขึ้น ลูกศรลง

ในสารบัญที่แสดงในมุมมองแบบโครงสร้าง ให้ขยายหรือยุบรายการที่เลือก ตามลำดับ

ลูกศรซ้าย ลูกศรขวา

SharePoint Designer 2010

ทำงานกับไซต์ SharePoint

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปิดไซต์

CTRL+SHIFT+O

ปิดไซต์ปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+W

รีเฟรชไซต์ปัจจุบัน

CTRL+F5

สร้างหน้า Web Part ใหม่

CTRL+N

ย้ายไปยังส่วนถัดไปของส่วนติดต่อผู้ใช้

F6

ย้ายไปยังส่วนก่อนหน้าของส่วนติดต่อผู้ใช้

Shift+F6

ย้ายไปมาระหว่างโค้ดออกแบบ และมุมมองแยก

การกด CTRL + PAGE UP หรือ CTRL + PAGE DOWN

ย้ายบานหน้าต่างในมุมมองแยก ระหว่างโค้ด และการออกแบบ

ALT + PAGE UP หรือ ALT + PAGE DOWN

ออกจาก SharePoint Designer

ALT+F4

ทำงานกับแท็บ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

สร้างแท็บใหม่

CTRL+T

ปิดแท็บปัจจุบัน

CTRL+W หรือ CTRL+F4

รีเฟรชแท็บปัจจุบัน

F5

ย้ายไปยังแท็บถัดไป

CTRL+TAB

ย้ายไปยังแท็บก่อนหน้า

CTRL+SHIFT+TAB

บันทึกการเปลี่ยนแปลงในแท็บปัจจุบัน

CTRL+S

แสดงตัวอย่างแท็บปัจจุบันในเบราว์เซอร์

F12

การนำทางกลับไป

ALT+ลูกศรซ้าย

นำทางไปข้างหน้า

ALT+ลูกศรขวา

ทำงานกับบานหน้าต่างนำทาง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปิดประเภทที่เลือก

ENTER

เปิดประเภทที่เลือกในแท็บใหม่

CTRL+ENTER

เปิดแกลเลอรีขนาดเล็กสำหรับประเภทที่เลือก

SHIFT+ENTER

ทำงานกับข้อความในมุมมองออกแบบ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ค้นหาข้อความหรือ HTML บนเว็บเพจ

CTRL+F

ค้นหาการปรากฏครั้งถัดไปของสตริงการค้นหาล่าสุด

F3

ค้นหาการปรากฏครั้งก่อนหน้าของสตริงการค้นหาล่าสุด

SHIFT+F3

ค้นหาการปรากฏครั้งถัดไปของสิ่งที่เลือกปัจจุบัน

CTRL+F3

ค้นหาการปรากฏครั้งก่อนหน้าของสิ่งที่เลือกปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+F3

แทนที่ข้อความหรือ HTML บนเว็บเพจ

CTRL+H

ตรวจสอบการสะกดบนเว็บเพจ

F7

ค้นหาคำในอรรถาภิธาน

SHIFT+F7

ยกเลิกการกระทำหรือปิดกล่องโต้ตอบ

ESC

สลับระหว่างกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่

ALT+F6

สลับระหว่างกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่ในลำดับย้อนกลับ

ALT+SHIFT+F6

ลบเว็บเพจหรือโฟลเดอร์ใน รายการโฟลเดอร์ หรือในกล่องโต้ตอบใดๆ

DELETE

เลื่อนขึ้นหนึ่งระดับใน รายการโฟลเดอร์

BACKSPACE

ทำงานกับเครื่องมือการเขียนโค้ด

แป้นพิมพ์ลัดในตารางนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานในมุมมองโค้ดเท่านั้น

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

แทรกที่คั่นหน้าชั่วคราว

CTRL+F2

เลื่อนไปยังที่คั่นหน้าชั่วคราวถัดไป

F2

เลื่อนไปยังที่คั่นหน้าชั่วคราวก่อนหน้า

SHIFT+F2

แทรกส่วนย่อยของโค้ด

CTRL+ENTER

ย้ายไปยังไฮเปอร์ลิงก์โค้ดถัดไป

SHIFT+ALT+ลูกศรขวา

ย้ายไปยังไฮเปอร์ลิงก์โค้ดก่อนหน้า

SHIFT+ALT+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังเปิดวงเล็บเหลี่ยมถัดไป

CTRL+[

ย้ายไปยังวงเล็บเหลี่ยมปิด

CTRL+]

ย้ายไปยังเฟรมถัดไปในหน้าเฟรม

CTRL+F6

ย้ายไปยังเฟรมก่อนหน้าในเพจเฟรม

CTRL+SHIFT+F6

แทรกแท็กสิ้นสุด

CTRL+เครื่องหมายมหัพภาค ( . )

แทรกแท็กเริ่มต้น

CTRL+เครื่องหมายจุลภาค ( , )

แสดง หรือซ่อนเครื่องหมายย่อหน้า

CTRL + SHIFT + 8

แทรกข้อคิดเห็น HTML

CTRL+เครื่องหมายทับ ( / )

แสดงรายการ IntelliSense สำหรับองค์ประกอบที่เลือก

CTRL+SPACEBAR

เลือกแท็กและเนื้อหาของแท็กนั้น

CTRL+SHIFT+เครื่องหมายจุดคู่ ( : )

ค้นหาแท็กที่ตรงกัน

CTRL+เครื่องหมายอัฒภาค ( ; )

ทำการค้นหาส่วนที่เพิ่ม

CTRL+ALT+F

เปิดกล่องโต้ตอบ ไปบรรทัดที่

CTRL+G

เปิด ตัวแก้ไขแท็กด่วน

ทางลัดนี้ทำงานในมุมมองออกแบบได้เช่นกัน

CTRL+Q

รูปแบบข้อความและย่อหน้า

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ใช้การจัดรูปแบบตัวหนา

CTRL+B

ใช้การจัดรูปแบบขีดเส้นใต้

CTRL+U

ใช้การจัดรูปแบบตัวเอียง

CTRL+I

ใช้การจัดรูปแบบตัวยก (ในมุมมองออกแบบเท่านั้น)

CTRL+เครื่องหมายบวก ( + )

ใช้การจัดรูปแบบตัวห้อย (ในมุมมองออกแบบเท่านั้น)

CTRL+เครื่องหมายเท่ากับ ( = )

คัดลอกการจัดรูปแบบ

CTRL+ SHIFT+C

วางการจัดรูปแบบ

CTRL+SHIFT+V

เอาการจัดรูปแบบออกจากสิ่งที่เลือก (ในมุมมองออกแบบเท่านั้น)

CTRL+SHIFT+Z
หรือ
CTRL+SPACEBAR

จัดย่อหน้าให้อยู่กึ่งกลาง

CTRL+E

จัดย่อหน้าชิดซ้าย (ในมุมมองออกแบบเท่านั้น)

CTRL+L

จัดย่อหน้าชิดขวา

CTRL+R

เพิ่มตำแหน่งการเยื้อง

CTRL+M

ลดตำแหน่งการเยื้อง

CTRL+ SHIFT+M

ใช้ลักษณะปกติ

CTRL+SHIFT+ N

ใช้ลักษณะหัวเรื่อง 1

CTRL+ALT+1

ใช้ลักษณะหัวเรื่อง 2

CTRL+ALT+2

ใช้ลักษณะหัวเรื่อง 3

CTRL+ALT+3

ใช้ลักษณะหัวเรื่อง 4

CTRL+ALT+4

ใช้ลักษณะหัวเรื่อง 5

CTRL+ALT+5

ใช้ลักษณะหัวเรื่อง 6

CTRL+ALT+6

ใช้ลักษณะรายการ

CTRL+ SHIFT+L

เลือกสีหลังจากที่มีการเรียกใช้ตัวเลือกสี

แป้นลูกศร

เมื่อต้องการไปที่รูปหกเหลี่ยมสีจากรูปหกเหลี่ยมสีดำ ให้กดลูกศรซ้ายหรือลูกศรขึ้นเพื่อเลื่อนผ่านรูปหกเหลี่ยมสีขาวและสีเทาเสียก่อน

แก้ไข และย้ายข้อความและกราฟิก

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ลบไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

BACKSPACE

ลบไปทางขวาหนึ่งอักขระ

DELETE

ลบไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+BACKSPACE

ลบไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+DELETE

คัดลอกข้อความหรือกราฟิก

CTRL+C
หรือ
CTRL+INSERT

ตัดข้อความที่เลือกไปยัง คลิปบอร์ด

CTRL+X
หรือ
SHIFT+DELETE

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด

CTRL+V
หรือ
SHIFT+INSERT

แทรกตัวแบ่งบรรทัด

หมายเหตุ: ทำงานในมุมมองออกแบบเท่านั้น

SHIFT+ENTER

แทรกช่องว่างไม่แยก

หมายเหตุ: ทำงานในมุมมองออกแบบเท่านั้น

CTRL+SHIFT+SPACEBAR

เลือกข้อความและกราฟิก

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เลือกหนึ่งอักขระทางขวา

SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกหนึ่งอักขระทางซ้าย

SHIFT+ลูกศรซ้าย

เลือกจนถึงจุดสิ้นสุดของคำ

CTRL+SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกจนถึงจุดเริ่มต้นของคำ

CTRL+SHIFT +ลูกศรซ้าย

เลือกจนถึงจุดสิ้นสุดของบรรทัด

SHIFT+END

เลือกจนถึงจุดเริ่มต้นของบรรทัด

SHIFT+HOME

เลือกขึ้นไปหนึ่งบรรทัด

SHIFT+ลูกศรขึ้น

เลือกลงมาบรรทัดข้างล่าง

SHIFT+ลูกศรลง

เลือกจนถึงจุดสิ้นสุดของย่อหน้า (ในมุมมองออกแบบเท่านั้น)

CTRL+SHIFT+ลูกศรลง

เลือกจนถึงจุดเริ่มต้นของย่อหน้า (ในมุมมองออกแบบเท่านั้น)

CTRL+SHIFT+ลูกศรขึ้น

เลือกหนึ่งหน้าจอข้างล่าง

SHIFT+PAGE DOWN

เลือกหนึ่งหน้าจอข้างบน

SHIFT+PAGE UP

เลือกทั้งเพจ

CTRL+A

แสดงคุณสมบัติของสิ่งที่เลือก

ALT+ENTER

ทำงานกับตาราง กราฟิก และเชื่อมโยงหลายมิติ

แป้นพิมพ์ลัดในตารางนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานในมุมมองออกแบบเท่านั้น

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

แทรกตาราง

SHIFT+CTRL+ALT+T

เลือกเนื้อหาของเซลล์ตารางถัดไป

TAB

เลือกเนื้อหาของเซลล์ตารางก่อนหน้า

SHIFT+TAB

เมื่อจุดแทรกอยู่ในเซลล์ ขยายสิ่งที่เลือกไปยังเซลล์ที่อยู่ติดกันในแถว

กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่กดลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวาซ้ำหลายๆ ครั้ง

เมื่อจุดแทรกอยู่ในเซลล์บนสุดหรือล่างสุดของคอลัมน์ เลือกคอลัมน์

กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่กดลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงซ้ำหลายๆ ครั้ง

เมื่อกราฟิกถูกเลือกอยู่ สร้างรูปขนาดย่ออัตโนมัติของกราฟิกนั้น

CTRL +T

สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติบนเว็บเพจ

CTRL+K

พื้นฐาน

การแสดงและใช้หน้าต่าง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

สลับไปยังหน้าต่างถัดไป

ALT+TAB

สลับไปยังหน้าต่างก่อนหน้า

ALT+SHIFT+TAB

ปิดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

CTRL+W หรือ CTRL+F4

ย้ายไปที่บานหน้าต่างงานจากบานหน้าต่างอื่นในหน้าต่างโปรแกรม (ทิศทางตามเข็มนาฬิกา) คุณอาจต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง

ถ้ากด F6 แล้วแต่บานหน้าต่างงานที่คุณต้องการไม่แสดงขึ้นมา ให้ลองกด ALT เพื่อให้โฟกัสอยู่ที่แถบเมนูหรือ Ribbon แล้วจึงกด CTRL+TAB เพื่อย้ายไปที่บานหน้าต่างงาน

F6

ย้ายไปที่บานหน้าต่างจากบานหน้าต่างอื่นในหน้าต่างโปรแกรม (ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา)

SHIFT+F6

เมื่อมีหน้าต่างเปิดอยู่มากกว่าหนึ่งหน้าต่าง ให้สลับไปยังหน้าต่างถัดไป

CTRL+F6

สลับไปยังหน้าต่างก่อนหน้า

CTRL+SHIFT+F6

เมื่อหน้าต่างเอกสารไม่ขยายใหญ่สุด ใช้คำสั่ง ขนาด (บนเมนู ตัวควบคุม สำหรับหน้าต่าง) กดแป้นลูกศรเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง เมื่อเสร็จสิ้น กด ESC

CTRL+F8

ย่อหน้าต่างเล็กสุดเป็นไอคอน (ใช้ได้สำหรับ Microsoft Office บางโปรแกรมเท่านั้น)

CTRL+F9

ขยายใหญ่สุดหรือคืนค่าหน้าต่างที่เลือก

CTRL+F10

คัดลอกรูปภาพบนหน้าจอไปยังคลิปบอร์ด

PRINT SCREEN

คัดลอกรูปภาพของหน้าต่างที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

ALT+PRINT SCREEN

เปลี่ยนหรือปรับขนาดฟอนต์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปลี่ยนแบบอักษร

CTRL+SHIFT+F

เปลี่ยนขนาดแบบอักษร

CTRL+SHIFT+P

เพิ่มขนาดแบบอักษรของข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+>

ลดขนาดแบบอักษรของข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+<

ย้ายไปรอบๆ ในข้อความหรือเซลล์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรขวา

ย้ายไปท้ายบรรทัด

END

เลื่อนไปที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด

HOME

ย้ายขึ้นหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ลูกศรลง

เลื่อนไปที่จุดสิ้นสุดของกล่องข้อความ

CTRL+END

เลื่อนไปที่จุดเริ่มต้นของกล่องข้อความ

CTRL+HOME

ทำซ้ำการกระทำ ค้นหา ล่าสุด

SHIFT+F4

ย้ายไปรอบๆ ใน และทำงานในตาราง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เลื่อนไปที่เซลล์ถัดไป

TAB

เลื่อนไปที่เซลล์ก่อนหน้า

SHIFT+TAB

เลื่อนไปที่แถวถัดไป

ลูกศรลง

เลื่อนไปที่แถวก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

แทรกแท็บในเซลล์

CTRL+TAB

เริ่มย่อหน้าใหม่

ENTER

เพิ่มแถวใหม่ที่ด้านล่างของตาราง

TAB ที่จุดสิ้นสุดของแถวสุดท้าย

ใช้กล่องโต้ตอบ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายไปยังตัวเลือกหรือกลุ่มตัวเลือกถัดไป

TAB

ย้ายไปยังตัวเลือกหรือกลุ่มตัวเลือกก่อนหน้า

SHIFT+TAB

สลับไปยังแท็บถัดไปในกล่องโต้ตอบ

CTRL+TAB

สลับไปยังแท็บก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ

CTRL+SHIFT+TAB

ย้ายระหว่างตัวเลือกในรายการแบบหล่นลงที่เปิดอยู่ หรือระหว่างตัวเลือกในกลุ่มของตัวเลือก

แป้นลูกศร

ดำเนินการตามที่กำหนดให้กับปุ่มที่เลือก เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายที่เลือก

SPACEBAR

เปิดรายการถ้าปิดอยู่ และย้ายไปยังตัวเลือกในรายการนั้น

อักษรตัวแรกของตัวเลือกในรายการแบบหล่นลง

เลือกตัวเลือก เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย

ALT+ อักษรที่ถูกขีดเส้นใต้ในตัวเลือก

เปิดรายการแบบหล่นลงที่เลือกไว้

ALT+ลูกศรลง

ปิดรายการแบบหล่นลงที่เลือกไว้ ยกเลิกคำสั่ง และปิดกล่องโต้ตอบ

ESC

ทำการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มเริ่มต้นในกล่องโต้ตอบ

ENTER

ใช้กล่องแก้ไขภายในกล่องโต้ตอบ

กล่องแก้ไขเป็นช่องว่างที่คุณพิมพ์หรือวางรายการ เช่น ชื่อผู้ใช้ของคุณหรือเส้นทางไปยังโฟลเดอร์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ

HOME

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ

END

ย้ายไปทางซ้ายหรือขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรขวา

เลือกหรือยกเลิกสิ่งที่เลือกไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

SHIFT+ลูกศรซ้าย

เลือกหรือยกเลิกไปทางขวาหนึ่งอักขระ

SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกหรือยกเลิกสิ่งที่เลือกไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+SHIFT+ลูกศรซ้าย

เลือกหรือยกเลิกสิ่งที่เลือกไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ

SHIFT+HOME

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ

SHIFT+END

ใช้กล่องโต้ตอบ เปิด และ บันทึกเป็น

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ไปยังโฟลเดอร์ก่อนหน้านี้ รูปปุ่ม

ALT+1

ขึ้นหนึ่งระดับ ปุ่ม รูปปุ่ม : เปิดโฟลเดอร์ขึ้นหนึ่งระดับอยู่เหนือโฟลเดอร์ที่เปิดอยู่

Alt+2

ค้นหาเว็บ ปุ่ม รูปปุ่ม : ปิดกล่องโต้ตอบ และเปิดหน้าการค้นหาเว็บของคุณ

ALT+3

ลบ ปุ่ม รูปปุ่ม : ลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เลือกไว้

ALT+3

สร้างโฟลเดอร์ใหม่ ปุ่ม รูปปุ่ม : สร้างโฟลเดอร์ใหม่

Alt+4

มุมมอง ปุ่ม รูปปุ่ม : สลับระหว่างมุมมองโฟลเดอร์ที่พร้อมใช้งาน

ALT+5

ปุ่ม เครื่องมือ : แสดงเมนู เครื่องมือ

ALT+L

แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก เช่น โฟลเดอร์หรือไฟล์

SHIFT+F10

ย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกหรือพื้นที่ในกล่องโต้ตอบ

TAB

เปิดรายการ มองหาใน

F4 หรือ ALT+I

ฟื้นฟูรายการแฟ้ม

F5

ย้าย หมุน หรือปรับขนาดรูปร่าง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายรูปร่างไปทางขวา

CTRL+ลูกศรขวา

ย้ายรูปร่างไปทางซ้าย

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายขึ้นไปรูปร่าง

CTRL+ลูกศรขึ้น

ย้ายรูปร่างลง

CTRL+ลูกศรลง

หมุนรูปร่างไปทางขวา

ALT+ลูกศรขวา

หมุนรูปร่างไปทางซ้าย

ALT+ลูกศรซ้าย

หมุนรูปร่างไปทางขวาที่มีขนาดเล็กน้อย

CTRL+ALT+ ลูกศรขวา

หมุนรูปร่างไปทางซ้ายที่มีขนาดเล็กน้อย

CTRL+ALT+ ลูกศรซ้าย

ทำให้รูปร่างสูง

SHIFT+ลูกศรขึ้น

ทำให้รูปร่างช่วงเวลาสั้น ๆ

SHIFT+ลูกศรลง

วาดรูปร่างที่กว้าง

SHIFT+ลูกศรขวา

ทำให้รูปร่างให้แคบลง

SHIFT+ลูกศรซ้าย

ทำให้รูปร่างสูง ช่วงเวลาสั้น ๆ กว้าง หรือให้แคบลง ด้วยการเพิ่มขนาดเล็ก

CTRL + SHIFT + ขึ้น ลง ขวา หรือลูกศรซ้าย

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×