แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ผู้ใช้หลายคนค้นหาว่า ใช้คีย์บอร์ดภายนอกกับคีย์ลัดสำหรับWord for Mac ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือสายตาบกพร่อง แป้นพิมพ์ลัดคือ หรือแทนที่จำเป็นในการใช้เมาส์ บทความนี้แสดงรายคีย์ลัดสำหรับWord for Mac

หมายเหตุ: 

 • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงตามรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนเค้าโครงแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

 • คำสั่งที่คุณต้องกดและปล่อยแป้นหลายแป้นพร้อมกันจะระบุด้วยเครื่องหมายบวก (+) คำสั่งที่คุณต้องกดแป้นหลายแป้นตามลำดับจะระบุด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

 • ตั้งค่าต่าง ๆ ในบางเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ Mac (OS) และแอปพลิเคชันอรรถประโยชน์บางอย่างอาจขัดแย้งกับคีย์ลัดและการดำเนินการคีย์ฟังก์ชันในOffice for Mac สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการกำหนดคีย์ลัด ดูวิธีใช้ Mac สำหรับเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ Mac ของคุณ หรือดูแอปพลิเคชันอรรถประโยชน์ของคุณ ดูข้อขัดแย้งของทางลัดในภายหลังในหัวข้อนี้ได้ด้วย

ในหัวข้อนี้

ทางลัดที่ใช้บ่อย

ตารางนี้แสดงทางลัดที่ใช้บ่อยใน Word 2016 for Mac

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลิกทำการกระทำล่าสุด

คำสั่ง + Z หรือควบคุม + Z

ตัดข้อความหรือกราฟิกที่เลือก

คำสั่ง + X หรือ Control + X

คัดลอกข้อความหรือกราฟิกที่เลือกไปไว้ที่คลิปบอร์ด

คำสั่ง + C หรือ Control + C

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด

คำสั่ง + V หรือ Control + V

เลือกคำสั่ง Go To (เมนูแก้ไข)

ตัวเลือก คำสั่ง + G

เปิดกล่องโต้ตอบการสะกดและไวยากรณ์

ตัวเลือก คำสั่ง + L

ขยายส่วนที่เลือก

F8

ไปที่หน้าต่างถัดไป

คำสั่ง + เกรฟ (')

เลือกคำสั่ง บันทึกเป็น (เมนูไฟล์ )

คำสั่ง + Shift + S

คัดลอกข้อความที่เลือก

Shift + F2

เปลี่ยนตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก หรือผสมกัน

Shift + F3

ค้นหา หรือค้นหาและแทนที่

Control+F สำหรับค้นหา โดยวางโฟกัสในกล่องค้นหา

Control+H สำหรับค้นหาและแทนที่

พิมพ์เอกสาร

คำสั่ง + P หรือ Control + P

ย้ายไปที่จุดแทรกก่อนหน้า

Shift + F5

ไปที่หน้าต่างก่อนหน้า

คำสั่ง + Shift + `

เปิดบานหน้าต่างอรรถาภิธาน

Shift+ F7

ย่อส่วนที่เลือก

Shift+ F8

สลับระหว่างโค้ดเขตข้อมูลกับผลลัพธ์ของโค้ดเขตข้อมูลนั้น

Shift + F9

ตัดส่วนที่เลือกลงในที่เก็บชั่วคราว

คำสั่ง + F3

ปิดหน้าต่าง

คำสั่ง + F4

ขยายหรือย่อ Ribbon ให้เล็กสุด

ตัวเลือก คำสั่ง + R

แก้ไขบุ๊กมาร์ก

คำสั่ง + Shift + F5

ค้นหาการสะกดผิดหรือข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ถัดไป ต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมายตรวจการสะกดขณะที่คุณพิมพ์ (เมนู Word คำสั่งการกำหนดลักษณะ การสะกดและไวยากรณ์)

ตัวเลือก + F7

ค้นหาข้อความที่เลือกในอินเทอร์เน็ต

คำสั่ง + Shift + L

เริ่มต้นใช้งาน

สำหรับดีที่สุดประสบการณ์การใช้งานโดยใช้คีย์บอร์ดของคุณกับ ribbon ลองสลับการตั้งค่าบนคีย์บอร์ดของคุณไปยังตัวควบคุมทั้งหมด ดังนี้:

 1. เปิดการกำหนดลักษณะระบบ ( คำสั่ง + พื้นที่ พิมพ์กำหนดลักษณะของระบบและกด Enter)

 2. ไปที่การตั้งค่าคีย์บอร์ด (ชนิดแป้นพิมพ์และจำนวนผู้ชม Enter)

 3. ไปที่ทางลัด (กด Tab จากนั้นกดลูกศรขวาสามครั้ง และช่องว่างแล้ว ได้)

 4. เปลี่ยนการตั้งค่าการเข้าถึงแป้นพิมพ์ทั้งหมด จากกล่องข้อความและรายการเท่านั้น เป็นตัวควบคุมทั้งหมด (ตัวควบคุม + F7)

คีย์บอร์ดจำนวนมากกำหนดค่าฟังก์ชัดพิเศษในคีย์ฟังก์ชัน โดยเป็นค่าเริ่มต้น ถ้าต้องการใช้คีย์ฟังก์ชันสำหรับจุดประสงค์อื่น คุณต้องกด Fn+คีย์ฟังก์ชัน ดูส่วน การใช้แป้นลัดฟังก์ชัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดและใช้งานคีย์ฟังก์ชันโดยไม่ต้องกด Fn

ข้อขัดแย้งของทางลัด

แป้นพิมพ์ลัดของ Windows บางแป้นขัดแย้งกับแป้นพิมพ์ลัดเริ่มต้นของ Mac OS ที่สัมพันธ์กัน ถ้าต้องการใช้ทางลัดเหล่านี้ คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าคีย์บอร์ดของ Mac เพื่อเปลี่ยนทางลัดของแป้นสำหรับ การแสดงบนเดสก์ท็อป

เปลี่ยนการกำหนดลักษณะระบบสำหรับแป้นพิมพ์ลัดด้วยเมาส์

 1. บน เมนู Apple กด การกำหนดลักษณะของระบบ

 2. คลิก คีย์บอร์ด

 3. กดแท็บ ทางลัด

 4. คลิก Mission Control

 5. ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแป้นพิมพ์ลัดที่คุณต้องการใช้

ย้ายเคอร์เซอร์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ย้ายหนึ่งคำไปทางซ้าย

ตัวเลือก + ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

ตัวเลือก + ลูกศรขวา

ย้ายขึ้นหนึ่งย่อหน้า

คำสั่ง + ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งย่อหน้า

คำสั่ง + ลูกศรลง

ไปทางซ้ายหนึ่งเซลล์ (ในตาราง)

Shift + แท็บ

ไปทางขวาหนึ่งเซลล์ (ในตาราง)

แท็บ

ย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

ย้ายไปท้ายบรรทัด

คำสั่ง + ลูกศรขวาหรือ End

ย้ายไปต้นบรรทัด

คำสั่ง + ลูกศรซ้ายหรือ Home

ขึ้นหนึ่งหน้าจอ (การเลื่อน)

Page Up

ลงหนึ่งหน้าจอ (การเลื่อน)

Page Down

ไปยังด้านบนของหน้าถัดไป

คำสั่ง + Page Down

ไปยังด้านบนของหน้าก่อนหน้านี้

คำสั่ง + Page Up

ไปยังจุดสิ้นสุดเอกสาร

คำสั่ง + End

บนแป้นพิมพ์ของ MacBook:
คำสั่ง + FN + ลูกศรขวา

ไปยังจุดเริ่มต้นเอกสาร

คำสั่ง + Home

บนแป้นพิมพ์ของ MacBook:
คำสั่ง + FN + ลูกศรซ้าย

ไปที่จุดแทรกก่อนหน้า

Shift + F5

เลือกข้อความและกราฟิก

เคล็ดลับ: ถ้าคุณทราบว่าต้องกดแป้นใดพร้อมกันเพื่อย้ายเคอร์เซอร์ คุณจะสามารถเลือกข้อความทั่วๆ ไปได้โดยกดแป้นเดียวกันพร้อมกันในขณะที่กด Shift ค้างไว้ ตัวอย่างเช่น คำสั่ง + ลูกศรขวา จะย้ายเคอร์เซอร์ไปยังข้อความถัดไปและ คำสั่ง + Shift + ลูกศรขวา จะเลือกข้อความตั้งแต่เคอร์เซอร์ไปจนถึงจุดเริ่มต้นของคำถัดไป

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกหลายรายการที่ไม่อยู่ติดกัน

เลือกรายการแรกที่คุณต้องการ ให้กด คำสั่ง ค้างไว้ จากนั้นเลือกรายการเพิ่มเติม

เลือกหนึ่งอักขระทางขวา

SHIFT + ลูกศรขวา

เลือกหนึ่งอักขระทางซ้าย

SHIFT + ลูกศรซ้าย

เลือกหนึ่งคำทางขวา

SHIFT + ตัวเลือก + ลูกศรขวา

เลือกหนึ่งคำทางซ้าย

SHIFT + ตัวเลือก + ลูกศรซ้าย

เลือกจนถึงจุดสิ้นสุดของบรรทัด

คำสั่ง + Shift + ลูกศรขวาหรือ Shift + End

เลือกจนถึงจุดเริ่มต้นของบรรทัด

คำสั่ง + Shift + ลูกศรซ้ายหรือ Shift + Home

ย้ายลงหนึ่งบรรทัด

SHIFT + ลูกศรลง

ย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัด

SHIFT + ลูกศรขึ้น

เลือกจนถึงจุดสิ้นสุดของย่อหน้า

คำสั่ง + Shift + ลูกศรลง

เลือกจนถึงจุดเริ่มต้นของย่อหน้า

คำสั่ง + Shift + ลูกศรขึ้น

ลงหนึ่งหน้าจอ

SHIFT + เลื่อนหน้าลง

ขึ้นหนึ่งหน้าจอ

SHIFT + เลื่อนหน้าขึ้น

เลือกจนถึงจุดเริ่มต้นของเอกสาร

คำสั่ง + Shift + Home

เลือกจนถึงจุดสิ้นสุดของเอกสาร

คำสั่ง + Shift + End

เลือกจนถึงจุดสิ้นสุดของหน้าต่าง

Option + คำสั่ง + Shift + Page Down

เลือกเพื่อการเลือกทั้งเอกสาร

คำสั่ง + A

เลือกจนถึงกลุ่มข้อความแนวตั้ง

คำสั่ง + shift + F8 แล้ว ใช้แป้นลูกศร กด Esc เพื่อยกเลิกโหมดการเลือก

เลือกไปยังตำแหน่งที่ระบุในเอกสาร

F8 แล้ว ใช้แป้นลูกศร กด Esc เพื่อยกเลิกโหมดการเลือก

เลือกข้อความและกราฟิกในตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกเนื้อหาของเซลล์ถัดไป

แท็บ

เลือกเนื้อหาของเซลล์ก่อนหน้า

Shift + แท็บ

ขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์ที่อยู่ติดกัน

กด SHIFT ค้างไว้ แล้วกดแป้นลูกศรซ้ำๆ

เลือกคอลัมน์

คลิกที่เซลล์ด้านบนหรือด้านล่างของคอลัมน์ กด SHIFT ค้างไว้ แล้วกดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงซ้ำๆ

ขยายส่วนที่เลือก (หรือบล็อก)

คำสั่ง + Shift + F8 จากนั้นใช้แป้นลูกศร กด Esc เพื่อยกเลิกโหมดการเลือก

ลดขนาดที่เลือก

Shift + F8

เลือกหลายเซลล์ หลายคอลัมน์ หรือหลายแถวที่ไม่ติดกัน

เลือกรายการแรกที่คุณต้องการ ให้กด คำสั่ง ค้างไว้ จากนั้นเลือกรายการเพิ่มเติม

ขยายส่วนที่เลือก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดโหมดขยาย

F8

ในโหมดการเลือกเพิ่มเติม คลิกที่ตำแหน่งที่ตั้งในเอกสารเพื่อขยายส่วนที่เลือกปัจจุบันไปยังตำแหน่งนั้น

เลือกอักขระที่ใกล้ที่สุดทางด้านซ้าย

F8 ลูกศรซ้าย

เลืออักขระที่ใกล้ที่สุดทางด้านขวา

F8 ลูกศรขวา

ขยายส่วนที่เลือก

กด F8 ซ้ำๆ เพื่อขยายส่วนที่เลือกให้ครอบคลุมทั้งคำ ประโยค ย่อหน้า ส่วน และเอกสาร

ลดขนาดของส่วนที่เลือก

Shift + F8

ปิดโหมดขยาย

Esc

แก้ไขข้อความและกราฟิก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

คัดลอกข้อความหรือกราฟิก

คำสั่ง + C หรือ F3

คัดลอกสไตล์

คำสั่ง + Shift + C

วางสไตล์

คำสั่ง + shift + V

คัดลอกข้อความหรือกราฟิกลงในสมุดภาพ

Control + Option + C

ตัดข้อความที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

คำสั่ง + X หรือ F2

ย้ายข้อความหรือกราฟิก

คำสั่ง + X หรือ F2 (จากนั้นย้ายเคอร์เซอร์แล้วกด คำสั่ง + V หรือ F4 )

สร้าง ข้อความอัตโนมัติ

ตัวเลือก + F3

แทรกข้อความอัตโนมัติ

คำสั่ง เลือก + Shift + V

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด

คำสั่ง + V หรือ F4

วางแบบพิเศษ

คำสั่ง + Control + V

วางและปรับการจัดรูปแบบของข้อความรอบข้างให้ตรงกัน

คำสั่ง เลือก + Shift + V

วางเนื้อหาของที่เก็บชั่วคราว

คำสั่ง + shift + F3

ลบอักขระ 1 ตัวทางซ้าย

ลบ

ลบหนึ่งคำทางซ้าย

คำสั่ง + Delete

ลบอักขระ 1 ตัวทางขวา

คำสั่ง หรือยกเลิกการเลือก

ลบหนึ่งคำทางขวา

คำสั่ง + คำสั่ง

ตัดข้อความที่เลือกไปยัง คลิปบอร์ด

คำสั่ง + X หรือ F2

เลิกทำการกระทำล่าสุด

คำสั่ง + Z

ทำซ้ำการกระทำล่าสุด

คำสั่ง + Y

ตัดไปยัง ที่เก็บชั่วคราว

คำสั่ง + F3

รูปวาด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สลับไปยังโหมดรูปวาด

คำสั่ง ควบคุม + Z

จัดแนวและจัดรูปแบบย่อหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

จัดย่อหน้ากึ่งกลาง

คำสั่ง + E

จัดย่อหน้าให้เต็มแนว

คำสั่ง + J

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดซ้าย

คำสั่ง + L

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดขวา

คำสั่ง + R

เยื้องย่อหน้าจากทางซ้าย

Control + Shift + M

นำการเยื้องย่อหน้าจากทางซ้ายออก

คำสั่ง + Shift + M

สร้างกั้นหน้าลอย

คำสั่ง + T

นำกั้นหน้าลอยออก

คำสั่ง + Shift + T

เริ่มการจัดรูปแบบอัตโนมัติ

คำสั่ง เลือก + K

นำสไตล์ปกติไปใช้

คำสั่ง + shift + N

นำสไตล์หัวเรื่อง 1 ไปใช้

คำสั่ง เลือก + 1

นำสไตล์หัวเรื่อง 2 ไปใช้

คำสั่ง + ตัวเลือก 2

นำสไตล์หัวเรื่อง 3 ไปใช้

คำสั่ง + Option + 3

นำรายการสไตล์ไปใช้เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด

คำสั่ง + Shift + L

แทรกช่องว่างไม่แยก

ตัวเลือก + Spacebar

ตั้งค่าระยะห่างบรรทัด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ตั้งค่าบรรทัดให้เว้นแบบระยะพิมพ์เดี่ยว

คำสั่ง + 1

ตั้งค่าบรรทัดให้เว้นแบบระยะพิมพ์คู่

คำสั่ง + 2

ตั้งค่าบรรทัดเป็นระยะห่าง 1.5

คำสั่ง + 5

เพิ่มหรือนำระยะห่าง 1 บรรทัดก่อนย่อหน้าออกโดยตรง

คำสั่ง + 0 (เลขศูนย์)

จัดรูปแบบอักขระ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปลี่ยนฟอนต์

คำสั่ง + shift + F

เพิ่มขนาดฟอนต์

คำสั่ง + shift + >

ลดขนาดฟอนต์

คำสั่ง + shift + <

เพิ่มขนาดฟอนต์ขึ้น 1 พอยต์

คำสั่ง +]

ลดขนาดฟอนต์ลง 1 พอยต์

คำสั่ง + [

เปลี่ยนการจัดรูปแบบอักขระ (คำสั่งฟอนต์, เมนูการจัดรูปแบบ)

คำสั่ง + D

เปลี่ยนตัวพิมพ์ของตัวอักษร

Shift + F3

จัดรูปแบบเป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

คำสั่ง + shift + A

ใช้การจัดรูปแบบตัวหนา

คำสั่ง + B

ใช้การขีดเส้นใต้

คำสั่ง + U

ขีดเส้นใต้คำแต่ไม่ขีดเส้นใต้ช่องว่าง

คำสั่ง + shift + W

ข้อความขีดเส้นใต้คู่

คำสั่ง + Shift + D

ใช้การจัดรูปแบบตัวเอียง

คำสั่ง + I

จัดรูปแบบเป็นอักษรตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด

คำสั่ง + shift + K

นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้ (ระยะห่างอัตโนมัติ)

คำสั่ง + เครื่องหมายเท่ากับ

นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้ (ระยะห่างอัตโนมัติ)

คำสั่ง + Shift + เครื่องหมายบวก

นำการจัดรูปแบบการขีดทับไปใช้

คำสั่ง + Shift + X

แทรกอักขระพิเศษ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกเขตข้อมูลว่าง

คำสั่ง + F9

แทรกตัวแบ่งบรรทัด

SHIFT + RETURN

การแทรกตัวแบ่งหน้า

คำสั่ง + Enter

แทรกตัวแบ่งคอลัมน์

คำสั่ง + Shift + Return

แทรกยัติภังค์แบบไม่แยก

คำสั่ง + Shift + ยัติภังค์

แทรกสัญลักษณ์ลิขสิทธิ์

ตัวเลือก + G

แทรกสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

ตัวเลือก + R

แทรกสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า

ตัวเลือก + 2

แทรกจุดไข่ปลา

ตัวเลือก + เครื่องหมายอัฒภาค

ทำงานกับเขตข้อมูล

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกเขตข้อมูล DATE

Control + SHIFT + D

แทรกเขตข้อมูล LISTNUM

คำสั่ง เลือก + Shift + L

แทรกเขตข้อมูล PAGE

Control + SHIFT + P

แทรกเขตข้อมูล TIME

Control + SHIFT + T

แทรกเขตข้อมูลว่าง

คำสั่ง + F9

อัปเดตเขตข้อมูลที่เลือก

F9

ยกเลิกการลิงก์เขตข้อมูล

คำสั่ง + shift + F9

สลับระหว่างโค้ดเขตข้อมูลกับผลลัพธ์ของโค้ดเขตข้อมูลนั้น

Shift + F9

สลับระหว่างโค้ดเขตข้อมูลและผลลัพธ์เขตข้อมูลทั้งหมด

ตัวเลือก + F9

เรียกใช้ GOTOBUTTON หรือ MACROBUTTON จากเขตข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ของเขตข้อมูล

ตัวเลือก + SHIFT + F9

ไปที่เขตข้อมูลถัดไป

F11

ไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า

Shift + F11

ล็อกเขตข้อมูล

คำสั่ง + F11

ปลดล็อกเขตข้อมูล

คำสั่ง + Shift + F11

กำหนดเค้าร่างเอกสาร

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลื่อนระดับย่อหน้าขึ้น

Control + SHIFT + ลูกศรซ้าย

ลดระดับย่อหน้าลง

Control + SHIFT + ลูกศรขวา

ลดระดับเป็นเนื้อความ

คำสั่ง + shift + N

ย้ายย่อหน้าที่เลือกขึ้น

คีย์ลัดนี้ขัดแย้งกับคีย์ควบคุมปฏิบัติเริ่มต้น เมื่อต้องการใช้คีย์ลัดนี้ Office คุณต้องเปลี่ยนตัวควบคุมปฏิบัติทางลัดสำหรับคีย์นี้ บนเมนู Apple คลิกการกำหนดลักษณะระบบ > ปฏิบัติควบคุม ภายใต้คีย์บอร์ดและเมาส์ เลือกทางลัดอื่นสำหรับตัวควบคุมปฏิบัติ หรือ เลือก – (เครื่องหมายลบ) เมื่อต้องการปิดใช้งาน

Control + SHIFT + ลูกศรขึ้น

ย้ายย่อหน้าที่เลือกลง

คีย์ลัดนี้ขัดแย้งกับคีย์ควบคุมปฏิบัติเริ่มต้น เมื่อต้องการใช้คีย์ลัดนี้ Office คุณต้องเปลี่ยนทางลัด windows แอปพลิเคชันสำหรับคีย์นี้ บนเมนู Apple คลิกการกำหนดลักษณะระบบ > ปฏิบัติควบคุม ภายใต้คีย์บอร์ดและเมาส์ เลือกทางลัดอื่นสำหรับแอปพลิเคชัน windows หรือ เลือก – (เครื่องหมายลบ) เมื่อต้องการปิดใช้งาน

Control + SHIFT + ลูกศรลง

ขยายข้อความใต้หัวเรื่อง

Control + SHIFT + เครื่องหมายบวก

ยุบข้อความใต้หัวเรื่อง

Control + SHIFT + เครื่องหมายลบ

ขยายเนื้อความทั้งหมดและหัวเรื่อง หรือยุบเนื้อความทั้งหมด

Control + SHIFT + A

แสดงบรรทัดแรกของเนื้อความ หรือเนื้อความทั้งหมด

Control + SHIFT + L

แสดงหัวเรื่องทั้งหมดที่มีระดับหัวเรื่องที่ระบุ

Control + SHIFT +<ระดับหัวเรื่อง>

รีวิวเอกสาร

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกข้อคิดเห็น

คำสั่ง เลือก + A

การเปิดหรือปิดใช้งานการติดตามการเปลี่ยนแปลง

คำสั่ง + shift + E

ไปที่จุดเริ่มต้นของข้อคิดเห็น

หน้าแรก

ไปที่จุดสิ้นสุดของข้อคิดเห็น

สิ้นสุด (ปุ่ม End ไม่พร้อมใช้งานบนคีย์บอร์ดทั้งหมด)

ไปยังจุดเริ่มต้นของรายการข้อคิดเห็นขณะอยู่ในบานหน้าต่าง การตรวจทาน

คำสั่ง + Home

ไปยังจุดสิ้นสุดของรายการข้อคิดเห็นขณะอยู่ในบานหน้าต่าง การตรวจทาน

คำสั่ง + End

พิมพ์เอกสาร

ถึง

กด

พิมพ์เอกสาร

คำสั่ง + P

ย้ายไปรอบๆ ในตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังเซลล์ถัดไป

TAB (ถ้าเคอร์เซอร์อยู่ในเซลล์สุดท้ายของตาราง การกด TAB จะทำให้มีแถวใหม่เพิ่มขึ้นมา)

ย้ายไปยังเซลล์ก่อนหน้า

Shift + แท็บ

ย้ายไปยังแถวก่อนหน้าหรือแถวถัดไป

ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

ย้ายไปยังเซลล์แรกในแถว

Control + Home

ย้ายไปยังเซลล์สุดท้ายในแถว

Control + End

ย้ายไปยังเซลล์แรกในคอลัมน์

Control + Page Up

ย้ายไปยังเซลล์สุดท้ายในคอลัมน์

Control + Page Down

เริ่มย่อหน้าใหม่

Return

เพิ่มแถวใหม่ที่ด้านล่างของตาราง

TAB ที่ด้านล่างของแถวสุดท้าย

เพิ่มข้อความที่จุดเริ่มต้นของเอกสารก่อนถึงตาราง

กลับไปยังจุดเริ่มต้นของเซลล์แรก

แทรกแถว

คำสั่ง ควบคุม + ฉัน

ปรับขนาดคอลัมน์ตาราง

โดยใช้ไม้บรรทัด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดแป้นพิมพ์ลัด และ แล้ว ลากขอบคอลัมน์

ย้ายบรรทัดที่มีคอลัมน์เดียว

รักษาความกว้างของตาราง

Shift

ปรับขนาดคอลัมน์ทั้งหมดทางขวาให้เท่ากัน

รักษาความกว้างของตาราง

คำสั่ง + shift

ปรับขนาดคอลัมน์ทั้งหมดทางขวาตามสัดส่วน

รักษาความกว้างของตาราง

คำสั่ง

ปรับขนาดคอลัมน์ของตารางโดยตรงที่ตาราง

เคล็ดลับ: 

 • เมื่อต้องการแสดงหน่วยวัดของคอลัมน์ในไม้บรรทัดขณะที่คุณปรับขนาดคอลัมน์ ให้กด OPTION พร้อมกับแป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้

 • เมื่อต้องการปรับความกว้างของคอลัมน์โดยละเอียด ให้ปิดใช้ฟังก์ชันจัดชิดโดยการกด OPTION พร้อมกับแป้นพิมพ์ลัด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดแป้นพิมพ์ลัด และ แล้ว ลากขอบคอลัมน์

ย้ายบรรทัดที่มีคอลัมน์เดียว

รักษาความกว้างของตาราง

ไม่ใช้แป้น

รักษาขนาดของคอลัมน์ทางขวา

เปลี่ยนความกว้างของตาราง

Shift

ปรับขนาดคอลัมน์ทั้งหมดทางขวาให้เท่ากัน

รักษาความกว้างของตาราง

คำสั่ง + shift

ปรับขนาดคอลัมน์ทั้งหมดทางขวาตามสัดส่วน

รักษาความกว้างของตาราง

คำสั่ง

แทรกย่อหน้าและอักขระแท็บในตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เริ่มย่อหน้าใหม่ในเซลล์

Return

แทรกแท็บอักขระลงในเซลล์

ตัวเลือก + Tab

ใช้เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกเชิงอรรถ

คำสั่ง + Option + F

แทรกการอ้างอิงท้ายเรื่อง

คำสั่ง + Option + E

คุณลักษณะของภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย

Word สนับสนุนฟังก์ชันการทำงานจากขวาไปซ้ายสำหรับภาษาที่ทำงานในแบบขวาไปซ้ายหรือขวาไปซ้ายแบบรวม สภาพแวดล้อมสำหรับการเขียนแบบซ้ายไปขวา การแก้ไข และการแสดงข้อความ ในบริบทนี้ ภาษาแบบขวาไปซ้าย หมายถึงระบบการเขียนใดๆ ที่เขียนจากขวาไปซ้าย และรวมถึงภาษาที่จำเป็นต้องมีการปรับรูปร่างตามบริบท เช่น ภาษาอาหรับ และภาษาที่ไม่มีการปรับรูปร่างดังกล่าว

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้ คุณจำเป็นต้องทำให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานแป้นพิมพ์ลัดสำหรับภาษาที่คุณกำลังใช้อยู่:

 1. ไปที่ Apple > การตั้งค่าระบบ > คีย์บอร์ด

 2. บนแท็บ แหล่งข้อมูลนำเข้า ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการเปิดใช้งานทางลัด

 3. ทางด้านขวาของแท็บ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ เปิดใช้งานแป้นพิมพ์ลัด

เมื่อต้องการสลับ

กด

ทิศทางย่อหน้าเป็นขวาไปซ้าย

Control + คำสั่ง + ลูกศรซ้าย

ทิศทางย่อหน้าเป็นซ้ายไปขวา

Control + คำสั่ง + ลูกศรขวา

ใช้แป้นพิมพ์ลัดฟังก์ชัน

Word 2016 for Mac ใช้แป้นฟังก์ชันสำหรับคำสั่งทั่วไป รวมถึงการคัดลอกและวาง สำหรับการเข้าถึงด่วนไปยังแป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้ คุณสามารถเปลี่ยนคุณลักษณะระบบ Apple ของคุณ ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องกดแป้น Fn ทุกครั้งที่คุณใช้แป้นลัดฟังก์ชัน

หมายเหตุ: การเปลี่ยนคุณลักษณะแป้นฟังก์ชันของระบบ จะมีผลกระทบกับการทำงานของแป้นฟังก์ชันสำหรับ Mac ของคุณ ไม่ใช่แค่ Word หลังจากเปลี่ยนการตั้งค่า คุณยังสามารถใช้งานคุณสมบัติพิเศษที่พิมพ์อยู่บนแป้นฟังก์ชัน เพียงกดแป้น Fn เช่น เมื่อต้องการใช้แป้น F12 เพื่อเปลี่ยนระดับเสียงของคุณ คุณอาจต้องกด Fn+F12

เปลี่ยนคุณลักษณะแป้นฟังก์ชันด้วยเมาส์

 1. บนเมนู Apple ให้กด การกำหนดลักษณะระบบ

 2. เลือก คีย์บอร์ด

 3. บนแท็บ คีย์บอร์ด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ ใช้แป้น F1, F2 และอื่นๆ เป็นแป้นฟังก์ชันมาตรฐาน

ใช้แป้นพิมพ์ลัดฟังก์ชัน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลิกทำการกระทำล่าสุด

F1

ตัดข้อความหรือกราฟิกที่เลือก

F2

คัดลอกข้อความหรือกราฟิกที่เลือกไปไว้ที่คลิปบอร์ด

F3

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด

F4

เลือกคำสั่ง Go To (เมนูแก้ไข)

F5

เปิดกล่องโต้ตอบการสะกดและไวยากรณ์

F7

ขยายส่วนที่เลือก

F8

อัปเดตเขตข้อมูลที่เลือก

F9

ไปที่หน้าต่างถัดไป

คำสั่ง + F6

คัดลอกข้อความที่เลือก

Shift + F2

เปลี่ยนตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก หรือผสมกัน

Shift + F3

ย้อนการกระทำ Find หรือ Go To

Shift + F4 หรือ คำสั่ง + Shift + F4

ย้ายไปที่จุดแทรกก่อนหน้า

Shift + F5

เปิดบานหน้าต่างอรรถาภิธาน

Shift+ F7

ย่อส่วนที่เลือก

Shift+ F8

สลับระหว่างโค้ดเขตข้อมูลและผลลัพธ์ของโค้ดเขตข้อมูลนั้น

Shift + F9

ไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า

แป้นพิมพ์ลัดนี้ขัดแย้งกับค่าเริ่มต้นของคีย์ Mission Control สำหรับ การแสดงบนเดสก์ท็อป เมื่อต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัด Office นี้ ก่อนอื่นคุณจะต้องเปลี่ยนทางลัด การแสดงบนเดสก์ท็อป สำหรับคีย์นี้ บนเมนู Apple ให้คลิก การกำหนดลักษณะของระบบ > Mission Control ภายใต้คีย์บอร์ดและเมาส์ เลือกทางลัดอื่นสำหรับการแสดงบนเดสก์ท็อปหรือเลือก (เครื่องหมายลบ) เพื่อปิดใช้งาน

Shift + F11

ตัดส่วนที่เลือกลงในที่เก็บชั่วคราว

คำสั่ง + F3

ปิดหน้าต่าง

คำสั่ง + F4

ไปที่หน้าต่างถัดไป

คำสั่ง + F6

แทรกเขตข้อมูลว่าง

คำสั่ง + F9

ล็อกเขตข้อมูล

คำสั่ง + F11

แทรกเนื้อหาของที่เก็บชั่วคราว

คำสั่ง + Shift + F3

แก้ไขบุ๊กมาร์ก

คำสั่ง + Shift + F5

อัปเดตข้อมูลที่มีลิงก์ในเอกสารต้นฉบับของ Word

คำสั่ง + Shift + F7

ขยายส่วนที่เลือกเป็นตัวเลือกบล็อก

คำสั่ง + Shift + F8, แป้นลูกศร

ยกเลิกการลิงก์เขตข้อมูล

คำสั่ง + shift + F9

ปลดล็อกเขตข้อมูล

คำสั่ง + Shift + F11

สร้างรายการข้อความอัตโนมัติ

ตัวเลือก + F3

ค้นหาการสะกดผิดหรือข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ถัดไป

ตัวเลือก + F7

เรียกใช้แมโคร

ตัวเลือก + F8

สลับระหว่างโค้ดเขตข้อมูลและผลลัพธ์เขตข้อมูลทั้งหมด

ตัวเลือก + F9

ค้นหาข้อความที่เลือกในอินเทอร์เน็ต

คำสั่ง + Shift + L

เรียกใช้ GOTOBUTTON หรือ MACROBUTTON จากเขตข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ของเขตข้อมูล

ตัวเลือก + SHIFT + F9

คุณสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วโดยใช้แป้นพิมพ์ลัด ซึ่งก็คือแป้นอย่างน้อยหนึ่งแป้นที่คุณกดบนคีย์บอร์ดเพื่อทำงานให้สมบูรณ์ ตัวอย่าง เมื่อคุณกด คำสั่ง + P กล่องโต้ตอบ พิมพ์ จะเปิดขึ้น

หมายเหตุ: 

 • คำอธิบายการใช้แป้นพิมพ์ลัดจะอ้างอิงตามรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นบนรูปแบบคีย์บอร์ดอื่นๆ อาจไม่สัมพันธ์กับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นพิมพ์ลัดสำหรับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปอาจแตกต่างอีกเช่นกัน

 • การตั้งค่าในระบบปฏิบัติการ Macintosh บางเวอร์ชันและแอปพลิเคชันอรรถประโยชน์บางอย่างอาจขัดแย้งกับแป้นพิมพ์ลัดและการทำงานของแป้นฟังก์ชันใน Office สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแป้นที่กำหนดเป็นแป้นพิมพ์ลัด โปรดดูวิธีใช้ Mac สำหรับระบบปฏิบัติการ Macintosh เวอร์ชันของคุณหรือดูแอปพลิเคชันอรรถประโยชน์ที่คุณใช้

 • รายการต่อไปนี้มีแป้นพิมพ์ลัดสำหรับงานที่มักใช้บ่อยที่สุดเท่านั้น เมื่อต้องการแสดงคำสั่งและแป้นพิมพ์ลัดทั้งหมดใน Word ในเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ แมโคร แล้วคลิก แมโคร ใน แมโครใน เมนูป็อปอัพ ให้คลิก คำสั่ง Word จากนั้นในกล่อง ชื่อแมโคร ให้พิมพ์ ListCommands คลิก เรียกใช้ จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ในหัวข้อนี้

แป้นฟังก์ชัน

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ MacBook คุณต้องกดแป้น Fn (แป้นด้านซ้ายล่างบนคีย์บอร์ด) ไปพร้อมๆ กันเพื่อใช้แป้นฟังก์ชัน

เมื่อต้องการ

กด

เลิกทำการกระทำล่าสุด

F1

ตัดข้อความหรือกราฟิก

F2

คัดลอกข้อความหรือกราฟิก

F3

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด

F4

เลือกคำสั่ง ไปที่ (เมนู แก้ไข)

F5

ไปยังบานหน้าต่างหรือเฟรมถัดไป

F6

เลือกคำสั่ง การสะกดและไวยากรณ์ (เมนู เครื่องมือ)

F7

ขยายส่วนที่เลือก

แป้นพิมพ์ลัดนี้ขัดแย้งกับการกำหนดแป้นเริ่มต้นของ Mac OS X เมื่อต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัด Office คีย์นี้ คุณจะต้องปิดใช้แป้นพิมพ์ลัด Mac OS X สำหรับคีย์นี้เสียก่อน บนเมนู Apple ให้คลิก การกำหนดลักษณะของระบบ ภายใต้ ฮาร์ดแวร์ ให้คลิก แป้นพิมพ์ คลิกแท็บ แป้นพิมพ์ลัด แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิด สำหรับการกำหนดแป้นที่คุณต้องการปิดใช้งาน

F8

อัปเดตเขตข้อมูลที่เลือก

นี้แป้นพิมพ์ลัดข้อขัดแย้งกับการกำหนดคีย์ Exposé เริ่มต้นใน Mac OS X เวอร์ชัน 10.3 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เมื่อต้องการใช้คีย์ลัดนี้ Office คุณต้องปิด Exposé แป้นพิมพ์ลัดสำหรับคีย์นี้ บนเมนูApple คลิกการกำหนดลักษณะของระบบ ภายใต้ส่วนบุคคล คลิกExposé และช่องว่าง ภายใต้คีย์บอร์ดและเมาส์ลัด บนเมนูทางลัดที่คุณต้องการปิดใช้งาน ป็อปอัพให้คลิก-

F9

ไปที่เขตข้อมูลถัดไป

แป้นพิมพ์ลัดนี้ขัดแย้งกับการกำหนดแป้น Exposé เริ่มต้นใน Mac OS X เวอร์ชัน 10.3 หรือใหม่กว่า เมื่อต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัด Office คีย์นี้ คุณจะต้องปิดใช้แป้นพิมพ์ลัด Exposé สำหรับคีย์นี้เสียก่อน บนเมนู Apple ให้คลิก การกำหนดลักษณะของระบบ ในส่วน ส่วนบุคคล ให้คลิก Exposé และช่องว่าง ในส่วน คีย์บอร์ดและเมาส์ลัด ให้คลิก บนเมนูป็อปอัพสำหรับทางลัดที่คุณต้องการปิด

F11

เลือกคำสั่ง บันทึกเป็น (เมนูไฟล์)

คำสั่ง + SHIFT + S

คัดลอกข้อความ

SHIFT + F2

เปลี่ยนตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก หรือผสมกัน

SHIFT + F3

ทำซ้ำการกระทำ ค้นหา หรือ ไปที่

SHIFT + F4

ย้ายไปที่จุดแทรกก่อนหน้า

SHIFT + F5

ไปที่บานหน้าต่างหรือเฟรมก่อนหน้า

SHIFT + F6

เลือกการคำสั่ง อรรถาภิธาน (เมนูเครื่องมือ)

SHIFT + F7

ลดขนาดส่วนที่เลือก

แป้นพิมพ์ลัดนี้ขัดแย้งกับการกำหนดแป้น Exposé เริ่มต้นใน Mac OS X เวอร์ชัน 10.3 หรือใหม่กว่า เมื่อต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัด Office คีย์นี้ คุณจะต้องปิดใช้แป้นพิมพ์ลัด Exposé สำหรับคีย์นี้เสียก่อน บนเมนู Apple ให้คลิก การกำหนดลักษณะของระบบ ในส่วน ส่วนบุคคล ให้คลิก Exposé และช่องว่าง ในส่วน คีย์บอร์ดและเมาส์ลัด ให้คลิก บนเมนูป็อปอัพสำหรับทางลัดที่คุณต้องการปิด

SHIFT + F8

สลับระหว่างโค้ดเขตข้อมูลและผลลัพธ์ของโค้ดเขตข้อมูลนั้น

นี้แป้นพิมพ์ลัดข้อขัดแย้งกับการกำหนดคีย์ Exposé เริ่มต้นใน Mac OS X เวอร์ชัน 10.3 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เมื่อต้องการใช้คีย์ลัดนี้ Office คุณต้องปิด Exposé แป้นพิมพ์ลัดสำหรับคีย์นี้ บนเมนูApple คลิกการกำหนดลักษณะของระบบ ภายใต้ส่วนบุคคล คลิกExposé และช่องว่าง ภายใต้คีย์บอร์ดและเมาส์ลัด บนเมนูทางลัดที่คุณต้องการปิดใช้งาน ป็อปอัพให้คลิก-

SHIFT + F9

แสดง เมนูทางลัด

แป้นพิมพ์ลัดนี้ขัดแย้งกับการกำหนดแป้น Exposé เริ่มต้นใน Mac OS X เวอร์ชัน 10.3 หรือใหม่กว่า เมื่อต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัด Office คีย์นี้ คุณจะต้องปิดใช้แป้นพิมพ์ลัด Exposé สำหรับคีย์นี้เสียก่อน บนเมนู Apple ให้คลิก การกำหนดลักษณะของระบบ ในส่วน ส่วนบุคคล ให้คลิก Exposé และช่องว่าง ในส่วน คีย์บอร์ดและเมาส์ลัด ให้คลิก บนเมนูป็อปอัพสำหรับทางลัดที่คุณต้องการปิด

SHIFT + F10

ไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า

นี้แป้นพิมพ์ลัดข้อขัดแย้งกับการกำหนดคีย์ Exposé เริ่มต้นใน Mac OS X เวอร์ชัน 10.3 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เมื่อต้องการใช้คีย์ลัดนี้ Office คุณต้องปิด Exposé แป้นพิมพ์ลัดสำหรับคีย์นี้ บนเมนูApple คลิกการกำหนดลักษณะของระบบ ภายใต้ส่วนบุคคล คลิกExposé และช่องว่าง ภายใต้คีย์บอร์ดและเมาส์ลัด บนเมนูทางลัดที่คุณต้องการปิดใช้งาน ป็อปอัพให้คลิก-

SHIFT + F11

ตัดไปยัง ที่เก็บชั่วคราว

คำสั่ง + F3

ปิดหน้าต่าง

คำสั่ง + F4

ไปที่หน้าต่างถัดไป

คำสั่ง + F6

ขยายหรือย่อ Ribbon ให้เล็กสุด

OPTION + คำสั่ง + R

แทรกเขตข้อมูลว่าง

คำสั่ง + F9

ล็อกเขตข้อมูล

คำสั่ง + F11

แทรกเนื้อหาของ ที่เก็บชั่วคราว

คำสั่ง + SHIFT + F3

ทำซ้ำการกระทำ ค้นหา หรือ ไปที่

คำสั่ง + SHIFT + F4

แก้ไขบุ๊กมาร์ก

คำสั่ง + SHIFT + F5

ไปที่หน้าต่างก่อนหน้า

คำสั่ง + SHIFT + F6

อัปเดตข้อมูลที่มีลิงก์ในเอกสารต้นฉบับของ Word

คำสั่ง + SHIFT + F7

ขยายส่วนที่เลือกหรือบล็อก (จาก นั้นกดแป้นลูกศร)

คำสั่ง + SHIFT + F8

ยกเลิกการลิงก์เขตข้อมูล

คำสั่ง + SHIFT + F9

ปลดล็อกเขตข้อมูล

คำสั่ง + SHIFT + F11

สร้างรายการข้อความอัตโนมัติ

OPTION + F3

ไปที่หน้าต่างถัดไป

OPTION + F6

ค้นหาการสะกดผิดหรือข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ถัดไป ต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจการสะกดขณะพิมพ์ (เมนู Word คำสั่งการกำหนดลักษณะการสะกดและไวยากรณ์)

OPTION + F7

เรียกใช้แมโคร

OPTION + F8

สลับระหว่างโค้ดเขตข้อมูลและผลลัพธ์เขตข้อมูลทั้งหมด

OPTION + F9

ไปที่หน้าต่างก่อนหน้า

OPTION + SHIFT + F6

เปิดพจนานุกรม

OPTION + SHIFT + F7

เรียกใช้ GOTOBUTTON หรือ MACROBUTTON จากเขตข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ของเขตข้อมูล

OPTION + SHIFT + F9

ย้ายเคอร์เซอร์

เมื่อต้องการย้าย

กด

ไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ไปทางซ้ายหนึ่งคำ

OPTION + ลูกศรซ้าย

ไปทางขวาหนึ่งคำ

OPTION + ลูกศรขวา

ขึ้นหนึ่งย่อหน้า

คำสั่ง + ลูกศรขึ้น

ลงหนึ่งย่อหน้า

คำสั่ง + ลูกศรลง

ไปทางซ้ายหนึ่งเซลล์ (ในตาราง)

SHIFT + TAB

ไปทางขวาหนึ่งเซลล์ (ในตาราง)

TAB

ขึ้นหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ลงหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

ไปยังจุดสิ้นสุดบรรทัด

คำสั่ง + ลูกศรขวาหรือ END

ไปยังต้นบรรทัด

คำสั่ง + ลูกศรซ้ายหรือ HOME

ขึ้นหนึ่งหน้าจอ (การเลื่อน)

PAGE UP

ลงหนึ่งหน้าจอ (การเลื่อน)

PAGE DOWN

ไปยังด้านบนของหน้าถัดไป

คำสั่ง + PAGE DOWN

คำสั่ง + FN + ลูกศรลง (ในคีย์บอร์ด MacBook)

ไปยังด้านบนของหน้าก่อนหน้านี้

คำสั่ง + PAGE UP

คำสั่ง + FN + ลูกศรขึ้น (ในคีย์บอร์ด MacBook)

ไปยังจุดสิ้นสุดเอกสาร

คำสั่ง + END

คำสั่ง + FN + ลูกศรขวา (ในคีย์บอร์ด MacBook)

ไปยังจุดเริ่มต้นเอกสาร

คำสั่ง + HOME

คำสั่ง + FN + ลูกศรซ้าย (ในคีย์บอร์ด MacBook)

ไปที่จุดแทรกก่อนหน้า

SHIFT + F5

การเลือกข้อความและกราฟิก

เคล็ดลับ: ถ้าคุณทราบว่าต้องกดแป้นใดพร้อมกันเพื่อย้ายเคอร์เซอร์ คุณจะสามารถเลือกข้อความทั่วๆ ไปได้โดยกดแป้นเดียวกันพร้อมกันในขณะที่กด SHIFT ค้างไว้ ตัวอย่างเช่น คำสั่ง + ลูกศรขวา จะย้ายเคอร์เซอร์ไปยังข้อความถัดไปและ คำสั่ง + SHIFT + ลูกศรขวา จะเลือกข้อความตั้งแต่เคอร์เซอร์ไปจนถึงจุดเริ่มต้นของคำถัดไป

เมื่อต้องการขยายส่วนที่เลือก

กด

โดยการเลือกหลายรายการที่ไม่อยู่ติดกัน

เลือกรายการแรกที่คุณต้องการ ให้กด คำสั่ง ค้างไว้ จากนั้นเลือกรายการเพิ่มเติม

ไปทางขวาหนึ่งอักขระ

SHIFT + ลูกศรขวา

ไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

SHIFT + ลูกศรซ้าย

ไปทางขวาหนึ่งคำ

SHIFT + OPTION + ลูกศรขวา

ไปทางซ้ายหนึ่งคำ

SHIFT + OPTION + ลูกศรซ้าย

ไปยังจุดสิ้นสุดบรรทัด

คำสั่ง + SHIFT + ลูกศรขวาหรือ SHIFT + END

ไปยังต้นบรรทัด

คำสั่ง + SHIFT + ลูกศรซ้ายหรือ SHIFT + HOME

ลงหนึ่งบรรทัด

SHIFT + ลูกศรลง

ขึ้นหนึ่งบรรทัด

SHIFT + ลูกศรขึ้น

ไปยังจุดสิ้นสุดของย่อหน้า

คำสั่ง + SHIFT + ลูกศรลง

ไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้า

คำสั่ง + SHIFT + ลูกศรขึ้น

ลงหนึ่งหน้าจอ

SHIFT + PAGE DOWN

ขึ้นหนึ่งหน้าจอ

SHIFT + PAGE UP

ไปยังจุดเริ่มต้นเอกสาร

คำสั่ง + SHIFT + HOME

ไปยังจุดสิ้นสุดเอกสาร

คำสั่ง + SHIFT + END

ไปยังจุดสิ้นสุดของหน้าต่าง

OPTION + คำสั่ง + SHIFT + PAGE DOWN

ในการเลือกทั้งเอกสาร

คำสั่ง + A

ไปยังกลุ่มข้อความแนวตั้ง

คำสั่ง + SHIFT + F8 จากนั้นใช้แป้นลูกศร แล้วกด คำสั่ง + เครื่องหมายมหัพภาคเพื่อยกเลิกโหมดการเลือก

ไปยังตำแหน่งที่ระบุในเอกสาร

F8 จากนั้นใช้แป้นลูกศร แล้วกด คำสั่ง + PERIOD เพื่อยกเลิกโหมดการเลือก

การเลือกข้อความและกราฟิกในตาราง

ถึง

กด

เลือกเนื้อหาของเซลล์ถัดไป

TAB

เลือกเนื้อหาของเซลล์ก่อนหน้า

SHIFT + TAB

ขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์ที่อยู่ติดกัน

กด SHIFT ค้างไว้ แล้วกดแป้นลูกศรซ้ำๆ กัน

เลือกคอลัมน์

คลิกในเซลล์ด้านบนหรือด้านล่างของคอลัมน์ กด SHIFT ค้างไว้ แล้วกดแป้นลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงซ้ำๆ

ขยายส่วนที่เลือก (หรือบล็อก)

คำสั่ง + SHIFT + F8 จากนั้นใช้แป้นลูกศร แล้วกด คำสั่ง + เครื่องหมายมหัพภาคเพื่อยกเลิกโหมดการเลือก

ลดขนาดสิ่งเลือก

SHIFT + F8

เลือกหลายเซลล์ หลายคอลัมน์ หรือหลายแถวที่ไม่ติดกัน

เลือกรายการแรกที่คุณต้องการ ให้กด คำสั่ง ค้างไว้ จากนั้นเลือกรายการเพิ่มเติม

การขยายส่วนที่เลือก

ถึง

กด

เปิดโหมดขยาย

F8

แป้นพิมพ์ลัดนี้ขัดแย้งกับการกำหนดแป้นเริ่มต้นของ Mac OS X เมื่อต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัด Office คีย์นี้ คุณจะต้องปิดใช้แป้นพิมพ์ลัด Mac OS X สำหรับคีย์นี้เสียก่อน บนเมนู Apple ให้คลิก การกำหนดลักษณะของระบบ ภายใต้ ฮาร์ดแวร์ ให้คลิก แป้นพิมพ์ คลิกแท็บ แป้นพิมพ์ลัด แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิด สำหรับการกำหนดแป้นที่คุณต้องการปิดใช้งาน

เลือกอักขระที่ใกล้ที่สุดทางด้านซ้าย

F8 แล้วกดลูกศรซ้าย

เลืออักขระที่ใกล้ที่สุดทางด้านขวา

F8 แล้วกดลูกศรขวา

ขยายส่วนที่เลือก

กด F8 ต่อเพื่อขยายส่วนที่เลือกให้ครอบคลุมทั้งข้อความ ทั้งประโยค ทั้งย่อหน้า ทั้งส่วน และอื่นๆ

ลดขนาดของส่วนที่เลือก

SHIFT + F8

ปิดโหมดขยาย

คำสั่ง + เครื่องหมายมหัพภาค

การแก้ไขข้อความและกราฟิก

ถึง

กด

คัดลอกข้อความหรือกราฟิก

คำสั่ง + C หรือ F3

คัดลอกสไตล์

คำสั่ง SHIFT + C

วางสไตล์

คำสั่ง + SHIFT + V

คัดลอกข้อความหรือกราฟิกลงใน สมุดภาพ

CONTROL + OPTION + C

ย้ายข้อความหรือกราฟิก

คำสั่ง + F2 หรือ F2 (จากนั้นให้ย้ายเคอร์เซอร์แล้วกด คำสั่ง + V หรือ F4)

แทรกกราฟิกโดยใช้ เบราว์เซอร์สื่อ

คำสั่ง + CONTROL + M

สร้าง ข้อความอัตโนมัติ

OPTION + F3

แทรกข้อความอัตโนมัติ

คำสั่ง + OPTION + SHIFT + V

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด

คำสั่ง + V หรือ F4

วางการคลิปที่เลือกจาก สมุดภาพ

CONTROL + OPTION + V

วางแบบพิเศษ

คำสั่ง + CONTROL + C

วางและปรับการจัดรูปแบบของข้อความรอบข้างให้ตรงกัน

คำสั่ง + OPTION + SHIFT + V

วางลงใน สมุดภาพ

CONTROL + OPTION + V

วางเนื้อหาที่เก็บชั่วคราว

คำสั่ง + SHIFT + F3

ลบอักขระ 1 ตัวทางซ้าย

DELETE

ลบหนึ่งคำทางซ้าย

คำสั่ง + DELETE

ลบอักขระ 1 ตัวทางขวา

ลบ หรือยกเลิกการเลือก

ลบหนึ่งคำทางขวา

คำสั่ง + ลบ

ตัดข้อความที่เลือกไปยัง คลิปบอร์ด

คำสั่ง + X หรือ F2

เลิกทำการกระทำล่าสุด

คำสั่ง + Z

ตัดไปยัง ที่เก็บชั่วคราว

คำสั่ง + F3

การจัดแนวและการจัดรูปแบบย่อหน้า

ถึง

กด

จัดย่อหน้ากึ่งกลาง

คำสั่ง + E

จัดย่อหน้าให้เต็มแนว

คำสั่ง + J

จัดย่อหน้าให้ชิดซ้าย

คำสั่ง + L

จัดย่อหน้าให้ชิดขวา

คำสั่ง + R

เยื้องย่อหน้าจากทางซ้าย

CONTROL + SHIFT + M

นำการเยื้องย่อหน้าจากทางซ้ายออก

คำสั่ง + SHIFT + M

สร้างกั้นหน้าลอย

คำสั่ง + T

นำกั้นหน้าลอยออก

คำสั่ง + SHIFT + T

เริ่มการจัดรูปแบบอัตโนมัติ

คำสั่ง + OPTION + K

นำสไตล์ปกติไปใช้

คำสั่ง + SHIFT + N

นำสไตล์หัวเรื่อง 1 ไปใช้

คำสั่ง + OPTION + 1

นำสไตล์หัวเรื่อง 2 ไปใช้

คำสั่ง + OPTION + 2

นำสไตล์หัวเรื่อง 3 ไปใช้

คำสั่ง + OPTION + 3

นำสไตล์ของรายการไปใช้

คำสั่ง + SHIFT + L

แทรกช่องว่างไม่แยก

OPTION + SPACEBAR

การตั้งค่าระยะห่างบรรทัด

ในการตั้งค่าระยะห่างบรรทัดเป็น

กด

ระยะบรรทัดแบบบรรทัดเดี่ยว

คำสั่ง + 1

ระยะบรรทัดแบบ 2 เท่า

คำสั่ง + 2

ระยะห่างบรรทัด 1.5 เท่า

คำสั่ง + 5

เพิ่มหรือนำระยะห่าง 1 บรรทัดก่อนย่อหน้าออกโดยตรง

คำสั่ง + 0 (ศูนย์)

การจัดรูปแบบอักขระ

ถึง

กด

เปลี่ยนฟอนต์

คำสั่ง + SHIFT + F

เพิ่มขนาดฟอนต์

คำสั่ง + SHIFT + >

ลดขนาดฟอนต์

คำสั่ง + SHIFT + <

เพิ่มขนาดฟอนต์ขึ้น 1 พอยต์

คำสั่ง + ]

ลดขนาดฟอนต์ลง 1 พอยต์

คำสั่ง + [

เปลี่ยนการจัดรูปแบบอักขระ (คำสั่งฟอนต์ เมนู รูปแบบ)

คำสั่ง + D

เปลี่ยนตัวพิมพ์ของตัวอักษร

SHIFT + F3

จัดรูปแบบเป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

คำสั่ง + SHIFT + A

ใช้การจัดรูปแบบตัวหนา

คำสั่ง + B

ใช้การขีดเส้นใต้

คำสั่ง + U

ขีดเส้นใต้คำแต่ไม่ขีดเส้นใต้ช่องว่าง

คำสั่ง + SHIFT + W

ข้อความขีดเส้นใต้คู่

คำสั่ง + SHIFT + D

ใช้การจัดรูปแบบตัวเอียง

คำสั่ง + I

จัดรูปแบบเป็นอักษรตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด

คำสั่ง + SHIFT + K

นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้ (ระยะห่างอัตโนมัติ)

คำสั่ง + เครื่องหมายเท่ากับ

นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้ (ระยะห่างอัตโนมัติ)

คำสั่ง + SHIFT + เครื่องหมายบวก

นำการจัดรูปแบบอักขระด้วยตนเองออก

คำสั่ง + SHIFT + Z

นำการจัดรูปแบบการขีดทับไปใช้

คำสั่ง + SHIFT + X

การแทรกอักขระพิเศษ

เมื่อต้องการแทรก

กด

เขตข้อมูล

คำสั่ง + F9

ตัวแบ่งบรรทัด

SHIFT + RETURN

ตัวแบ่งหน้า

SHIFT + ENTER

ตัวแบ่งคอลัมน์

คำสั่ง + SHIFT + RETURN

ยัติภังค์ไม่แยก

คำสั่ง + SHIFT + ยัติภังค์

สัญลักษณ์ลิขสิทธิ์

OPTION + G

สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

OPTION + R

สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า

OPTION + 2

จุดไข่ปลา

OPTION + เครื่องหมายอัฒภาค

การแทรกเขตข้อมูล

เมื่อต้องการแทรก

กด

เขตข้อมูลวันที่

CONTROL + SHIFT + D

เขตข้อมูล LISTNUM

คำสั่ง + OPTION + SHIFT + L

เขตข้อมูล PAGE

CONTROL + SHIFT + P

เขตข้อมูล TIME

CONTROL + SHIFT + T

เขตข้อมูลว่าง

คำสั่ง + F9

การทำงานกับเขตข้อมูล

ถึง

กด

อัปเดตเขตข้อมูลที่เลือก

F9

ยกเลิกการลิงก์เขตข้อมูล

คำสั่ง + SHIFT + F9

สลับระหว่างโค้ดเขตข้อมูลกับผลลัพธ์ของโค้ดเขตข้อมูลนั้น

SHIFT + F9

สลับระหว่างโค้ดเขตข้อมูลและผลลัพธ์เขตข้อมูลทั้งหมด

OPTION + F9

เรียกใช้ GOTOBUTTON หรือ MACROBUTTON จากเขตข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ของเขตข้อมูล

OPTION + SHIFT + F9

ไปที่เขตข้อมูลถัดไป

F11

ไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า

SHIFT + F11

ล็อกเขตข้อมูล

คำสั่ง + F11

ปลดล็อกเขตข้อมูล

คำสั่ง + SHIFT + F11

เค้าร่างเอกสาร

ถึง

กด

เลื่อนระดับย่อหน้าขึ้น

CONTROL + SHIFT + ลูกศรซ้าย

ลดระดับย่อหน้าลง

CONTROL + SHIFT + ลูกศรขวา

ลดระดับเป็นเนื้อความ

คำสั่ง + SHIFT + N

ย้ายย่อหน้าที่เลือกขึ้น

CONTROL + SHIFT + ลูกศรขึ้น

ย้ายย่อหน้าที่เลือกลง

CONTROL + SHIFT + ลูกศรลง

ขยายข้อความใต้หัวเรื่อง

CONTROL + SHIFT + เครื่องหมายบวก

ยุบข้อความใต้หัวเรื่อง

แป้นพิมพ์ลัดนี้ขัดแย้งกับการกำหนดแป้นเริ่มต้นของ Mac OS X เมื่อต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัด Office คีย์นี้ คุณจะต้องปิดใช้แป้นพิมพ์ลัด Mac OS X สำหรับคีย์นี้เสียก่อน บนเมนู Apple ให้คลิก การกำหนดลักษณะของระบบ ภายใต้ ฮาร์ดแวร์ ให้คลิก แป้นพิมพ์ คลิกแท็บ แป้นพิมพ์ลัด แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิด สำหรับการกำหนดแป้นที่คุณต้องการปิดใช้งาน

CONTROL + SHIFT + เครื่องหมายลบ

ขยายเนื้อความทั้งหมดและหัวเรื่อง หรือยุบเนื้อความทั้งหมด

CONTROL + SHIFT + A

แสดงบรรทัดแรกของเนื้อความ หรือเนื้อความทั้งหมด

CONTROL + SHIFT + L

แสดงหัวเรื่องทั้งหมดที่มีระดับหัวเรื่องที่ระบุ

CONTROL + SHIFT + <ระดับหัวเรื่อง>

การตรวจทานเอกสาร

ถึง

กด

แทรกข้อคิดเห็น

คำสั่ง + OPTION + A

การเปิดหรือปิดใช้งานการติดตามการเปลี่ยนแปลง

คำสั่ง + SHIFT + E

ไปที่จุดเริ่มต้นของข้อคิดเห็น

HOME

ไปที่จุดสิ้นสุดของข้อคิดเห็น

สิ้นสุด (ปุ่ม END ไม่พร้อมใช้งานบนคีย์บอร์ดทั้งหมด)

ไปยังจุดเริ่มต้นของรายการข้อคิดเห็นขณะอยู่ในบานหน้าต่าง การตรวจทาน

คำสั่ง + HOME

ไปยังจุดสิ้นสุดของรายการข้อคิดเห็นขณะอยู่ในบานหน้าต่าง การตรวจทาน

คำสั่ง + END

การพิมพ์เอกสาร

ถึง

กด

พิมพ์เอกสาร

คำสั่ง + P

การเคลื่อนย้ายไปตามส่วนต่างๆ ในตาราง

ถึง

กด

ย้ายไปยังเซลล์ถัดไป

TAB (ถ้าเคอร์เซอร์อยู่ในเซลล์สุดท้ายของตาราง การกด TAB จะทำให้มีแถวใหม่เพิ่มขึ้นมา)

ย้ายไปยังเซลล์ก่อนหน้า

SHIFT + TAB

ย้ายไปยังแถวก่อนหน้าหรือแถวถัดไป

ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

ย้ายไปยังเซลล์แรกในแถว

CONTROL + HOME

ย้ายไปยังเซลล์สุดท้ายในแถว

CONTROL + END

ย้ายไปยังเซลล์แรกในคอลัมน์

CONTROL + PAGE UP

ย้ายไปยังเซลล์สุดท้ายในคอลัมน์

CONTROL + PAGE DOWN

เริ่มย่อหน้าใหม่

RETURN

เพิ่มแถวใหม่ที่ด้านล่างของตาราง

TAB ที่ด้านล่างของแถวสุดท้าย

เพิ่มข้อความที่จุดเริ่มต้นของเอกสารก่อนถึงตาราง

แสดงที่จุดเริ่มต้นของเซลล์แรก

แทรกแถว

คำสั่ง + CONTROL + I

การปรับขนาดคอลัมน์ในตารางโดยใช้ไม้บรรทัด

ถึง

กดแป้นพิมพ์ลัด แล้วลากเครื่องหมายบนไม้บรรทัด

รักษาขนาดของคอลัมน์ทางขวา

เปลี่ยนความกว้างของตาราง

ไม่ใช้แป้น

ย้ายบรรทัดที่มีคอลัมน์เดียว

รักษาความกว้างของตาราง

SHIFT

ปรับขนาดคอลัมน์ทั้งหมดทางขวาให้เท่ากัน

รักษาความกว้างของตาราง

คำสั่ง + SHIFT

ปรับขนาดคอลัมน์ทั้งหมดทางขวาตามสัดส่วน

รักษาความกว้างของตาราง

คำสั่ง

การปรับขนาดคอลัมน์ในตารางโดยตรงในตาราง

เคล็ดลับ: 

 • เมื่อต้องการแสดงหน่วยวัดของคอลัมน์ในไม้บรรทัดขณะที่คุณปรับขนาดคอลัมน์ ให้กด OPTION พร้อมกับแป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้

 • เมื่อต้องการปรับความกว้างของคอลัมน์โดยละเอียด ให้ปิดใช้ฟังก์ชันจัดชิดโดยการกด OPTION พร้อมกับแป้นพิมพ์ลัด

เมื่อต้องการ

กดแป้นพิมพ์ลัด และ แล้ว ลากขอบคอลัมน์

ย้ายบรรทัดที่มีคอลัมน์เดียว

รักษาความกว้างของตาราง

ไม่ใช้แป้น

รักษาขนาดของคอลัมน์ทางขวา

เปลี่ยนความกว้างของตาราง

SHIFT

ปรับขนาดคอลัมน์ทั้งหมดทางขวาให้เท่ากัน

รักษาความกว้างของตาราง

คำสั่ง + SHIFT

ปรับขนาดคอลัมน์ทั้งหมดทางขวาตามสัดส่วน

รักษาความกว้างของตาราง

คำสั่ง

การแทรกย่อหน้าและอักขระแท็บในตาราง

เมื่อต้องการแทรก

กด

ย่อหน้าใหม่ในเซลล์

RETURN

อักขระแท็บในเซลล์

OPTION + TAB

การผสานข้อมูล

ในการใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้ คุณจะต้องตั้งค่าการผสานข้อมูลเสียก่อน

เมื่อต้องการ

กด

ผสานเอกสาร

CONTROL + SHIFT + N

แก้ไขเอกสารข้อมูลของการผสานข้อมูล

CONTROL + SHIFT + E

ตรวจหาข้อผิดพลาด

CONTROL + SHIFT + K

แทรกเขตข้อมูลผสาน

CONTROL + SHIFT + F

เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง

เมื่อต้องการแทรก

กด

เชิงอรรถ

คำสั่ง + OPTION + F

อ้างอิงท้ายเรื่อง

คำสั่ง + OPTION + E

ดูเพิ่มเติม

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×