ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Mac

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Mac

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

บทความนี้แสดงรายการแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ OneNote for Mac แป้นพิมพ์ลัดทำให้คุณสามารถสั่งงานและใช้งานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เมาส์

หมายเหตุ: 

 • รายการแป้นพิมพ์ลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่าง ๆ บนเค้าโครงคีย์บอร์ดอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

 • คำสั่งที่คุณต้องกดและปล่อยแป้นหลายแป้นพร้อมกันจะระบุด้วยเครื่องหมายบวก (+) คำสั่งที่คุณต้องกดแป้นหลายแป้นตามลำดับจะระบุด้วยจุลภาค ( , )

ในหัวข้อนี้

ทางลัดที่ใช้บ่อย

ตารางต่อไปนี้แสดงทางลัดที่ใช้บ่อยใน OneNote for Mac

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างหน้าใหม่

คำสั่ง + N

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน

คำสั่ง + A

(กดต่อไปเพื่อขยายขอบเขตของสิ่งที่คุณเลือก)

เลือกชื่อเรื่องของหน้า

คำสั่ง + Shift + T

ตัดข้อความหรือรายการที่เลือก

คำสั่ง + X

คัดลอกข้อความหรือรายการที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

คำสั่ง + C

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด

คำสั่ง + V

เลิกทำการกระทำล่าสุด

คำสั่ง + Z

ทำการกระทำล่าสุดอีกครั้ง

คำสั่ง + Y

เปิดสมุดบันทึก

คำสั่ง + O

ปิดสมุดบันทึก

คำสั่ง + Shift + W

เยื้องย่อหน้าจากทางซ้ายของคำ

Tab

เยื้องย่อหน้าจากที่ใดก็ได้ในย่อหน้านั้น

คำสั่ง + วงเล็บเหลี่ยมปิด ( ] )

เอาย่อหน้าที่เยื้องจากทางซ้ายออก

Shift + แท็บ หรือ คำสั่ง + วงเล็บเหลี่ยมเปิด ( [ )

ขยาย

คำสั่ง + เครื่องหมายบวก ( + )

ย่อ

คำสั่ง + เครื่องหมายลบ ( - )

รีเซ็ตการย่อ/ขยาย

คำสั่ง + ศูนย์ (0)

ยุบเค้าร่างที่ขยาย

Control + Shift + เครื่องหมายบวก (+)

ขยายเค้าร่างที่ยุบ

Control + Shift + เครื่องหมายลบ (-)

เปิดลิงก์

เลือกลิงก์ Shift + Return

คัดลอกรูปแบบของข้อความที่เลือก

Option + คำสั่ง + C

วางรูปแบบข้อความที่คัดลอกในข้อความที่เลือก

Option + คำสั่ง + V

เริ่มต้นป้อนตามคำบอก

กด Fn สองครั้ง

แทรกอีโมจิ

Control + คำสั่ง + Space

เริ่มต้นใช้งาน

สำหรับแป้นพิมพ์ลัดที่จำเป็นต้องกดอย่างน้อยสองแป้นพร้อมกัน แป้นจะถูกคั่น ด้วยเครื่องหมายบวก (+) ถ้าคุณจำเป็นต้องกดแป้นหนึ่งทันทีหลังจากที่อื่น แป้นจะถูกคั่น ด้วยเครื่องหมายจุลภาค ()

คีย์บอร์ดจำนวนมากกำหนดค่าฟังก์ชันพิเศษในแป้นฟังก์ชัน โดยเป็นค่าเริ่มต้น ถ้าต้องการใช้แป้นฟังก์ชันสำหรับจุดประสงค์อื่น คุณต้องกด Fn+แป้นฟังก์ชัน

บนคีย์บอร์ด Mac แป้น Command มีสัญลักษณ์ คำสั่ง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการกำหนดแป้นของแป้นพิมพ์ลัด โปรดดูวิธีใช้ Mac สำหรับเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ Macintosh (OS) ของคุณ หรือดูแอปพลิเคชันอรรถประโยชน์ของคุณ และโปรดดู แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Mac ต่อไปในหัวข้อนี้

ถ้าแป้นฟังก์ชันไม่ทำงานอย่างที่คุณคาดไว้ ให้กดแป้น Fn เพิ่มจากแป้นฟังก์ชัน ถ้าคุณไม่ต้องการกดแป้น Fn ทุกครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนการกำหนดลักษณะของระบบ Apple ของคุณได้

เปลี่ยนการกำหนดลักษณะแป้นฟังก์ชันด้วยเมาส์

 1. บนเมนู Apple ให้กด การกำหนดลักษณะระบบ

 2. เลือก คีย์บอร์ด

 3. บนแท็บ คีย์บอร์ด เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ ใช้ F1, F2 และอื่นๆ ทั้งหมด เป็นแป้นฟังก์ชันมาตรฐาน

เปลี่ยนการกำหนดลักษณะแป้นฟังก์ชัน ด้วยคีย์บอร์ด

 1. กด คำสั่ง + Spacebar คุณได้ยิน "ระบบสปอตไลต์โต้ตอบ" และคุณกำลังรับคำแนะนำพิมพ์ ชนิด sys และกด Enter

 2. คุณได้ยิน "กำหนดลักษณะของระบบ" โฟกัสอยู่ในหน้าต่างค้นหา

 3. ชนิด เป็น แล้ว กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยิน "การเข้าถึง เลือกเสร็จสมบูรณ์" กด Enter ใน Accessibility เปิดกล่องโต้ตอบ การอนุญาตให้คุณสามารถตั้งค่าการกำหนดลักษณะ

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "คุณกำลังอยู่ในตาราง"

 5. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยิน "คีย์บอร์ด" กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังปุ่ม เปิดการกำหนดลักษณะคีย์บอร์ด แล้วกด Spacebar

 6. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ใช้ F1, F2 และอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นแป้นฟังก์ชันมาตรฐาน" โฟกัสอยู่บนกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อต้องการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย กด Spacebar

 7. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและปิดกล่องโต้ตอบ ให้กด คำสั่ง + Option + W

ข้อขัดแย้งของทางลัด

แป้นพิมพ์ลัดของ Windows บางแป้นขัดแย้งกับแป้นพิมพ์ลัดเริ่มต้นของ Mac OS ที่สัมพันธ์กัน หัวข้อนี้กำหนดค่าสถานะสำหรับแป้นพิมพ์ลัดด้วยเครื่องหมายดอกจัน ถ้าต้องการใช้ทางลัดเหล่านี้ คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าคีย์บอร์ดของ Mac เพื่อเปลี่ยนทางลัดของแป้นสำหรับ การแสดงบนเดสก์ท็อป

เปลี่ยนการกำหนดลักษณะระบบสำหรับแป้นพิมพ์ลัดด้วยเมาส์

 1. บนเมนู Apple ให้กด การกำหนดลักษณะระบบ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้การกำหนดลักษณะของระบบ คุณต้องมีการเปิดใช้งานการเข้าถึงแป้นพิมพ์แบบเต็ม

 2. กด แป้นพิมพ์

 3. กดแท็บ ทางลัด

 4. คลิก Mission Control

 5. ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแป้นพิมพ์ลัดที่คุณต้องการใช้

ถ้าคุณต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ด้วยแป้นพิมพ์เท่านั้น โปรดดูหัวข้อ การเข้าถึงใน Office for Mac

จัดรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เริ่มต้นรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย (ไม่เรียงลำดับ)

พิมพ์เครื่องหมายดอกจัน (*) แล้วกด Spacebar

หมายเหตุ: เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเดียวในข้อความ ให้กด Option + 8

เริ่มต้นรายการลำดับเลข (เรียงลำดับ)

พิมพ์ 1. แล้วกด Spacebar

หมายเหตุ: หรือ กด คำสั่ง + /

เลื่อนระดับ (เยื้องเข้า) รายการที่เลือก

คำสั่ง + ]

ลดระดับ (เยื้องออก) รายการที่เลือก

คำสั่ง + [

จัดรูปแบบข้อความที่เลือกเป็นตัวยก

คำสั่ง + Shift + Option + เครื่องหมายเท่ากับ (=)

จัดรูปแบบข้อความที่เลือกเป็นตัวห้อย

คำสั่ง + Option + เครื่องหมายเท่ากับ (=)

เลิกทำการกระทำล่าสุด

คำสั่ง + Z

ทำการกระทำล่าสุดอีกครั้ง

คำสั่ง + Y

แทรกเนื้อหา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกตัวแบ่งบรรทัดโดยไม่เริ่มย่อหน้าใหม่

SHIFT + RETURN

แทรกตัวแบ่งบรรทัด

SHIFT + RETURN

แทรกวันที่ปัจจุบัน

คำสั่ง + D

แทรกวันที่และเวลาปัจจุบัน

คำสั่ง + Shift + D

แทรกสมการ (หรือแปลงข้อความที่เลือกเป็นสมการทางคณิตศาสตร์)

Control + เครื่องหมายเท่ากับ (=)

ใช้การค้นหาแบบสมาร์ท

Control + Option + คำสั่ง + L

ลบเนื้อหา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ลบอักขระทางซ้ายของเคอร์เซอร์

Delete

ลบอักขระทางขวาของเคอร์เซอร์

Fn + Delete

ลบหนึ่งคำทางซ้าย

Option + Delete

ลบหนึ่งคำทางขวา

Fn + Option + Delete หรือ Option + Del

ย้ายเคอร์เซอร์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรชี้ซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

Option + ลูกศรซ้าย

ย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

คำสั่ง + ลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

คำสั่ง + ลูกศรขวา

ย้ายไปยังต้นคำด้านซ้าย

Option + ลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังต้นคำด้านขวา

Option + ลูกศรขวา

ไปยังย่อหน้าถัดไป

คำสั่ง + ลูกศรขึ้น

ไปยังย่อหน้าก่อนหน้า

คำสั่ง + ลูกศรลง

เลื่อนขึ้นในหน้าปัจจุบัน

Page Up

เลื่อนลงในหน้าปัจจุบัน

Page Down

ไปด้านบนของหน้า

Command + ลูกศรขึ้น

ไปด้านล่างของหน้า

Command + ลูกศรลง

ไปที่ย่อหน้าถัดไป

Option + ลูกศรขึ้น

ไปที่ย่อหน้าก่อนหน้า

Option + ลูกศรลง

รูปแบบตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างตาราง

พิมพ์ข้อความบรรทัดใหม่ แล้วกด Tab

สร้างอีกหนึ่งคอลัมน์ในตารางที่มีแถวเดียว

Tab

สร้างอีกหนึ่งแถวเมื่ออยู่ที่เซลล์สุดท้ายในตาราง

หมายเหตุ: กดกลับครั้งสองเพื่อสิ้นสุดตาราง

Return

สร้างคอลัมน์ทางด้านขวาของคอลัมน์ปัจจุบันในตาราง

คำสั่ง + Option + R

สร้างคอลัมน์ทางด้านซ้ายของคอลัมน์ปัจจุบันในตาราง

คำสั่ง + Option + E

สร้างหนึ่งแถวที่ด้านล่างของแถวปัจจุบันในตาราง

คำสั่ง + Return

สร้างอีกหนึ่งย่อหน้าในเซลล์เดียวกันภายในตาราง

Option + Return

ค้นหา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ค้นหาบนหน้า

คำสั่ง + F

ค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด

คำสั่ง + Option + F

นำทางภายในสมุดบันทึก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สลับระหว่างส่วนในสมุดบันทึก

คำสั่ง + Shift + วงเล็บปีกกาเปิด ( { ) หรือวงเล็บปีกกาปิด ( } )

สลับระหว่างหน้าในส่วน

 1. เริ่มต้นด้วยเคอร์เซอร์ภายในหน้า

 2. กด คำสั่ง + Control + G เพื่อย้ายโฟกัสไปยังรายการหน้า

 3. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงแป้นลูกศรเพื่อเลือกหน้าถัดไปหรือก่อนหน้าในส่วนของคุณหรือ คำสั่ง + Page Up หรือ Page Down

ย้ายย่อหน้าที่เลือกขึ้น

คำสั่ง + Shift + ลูกศรขึ้น

ย้ายย่อหน้าที่เลือกลง

คำสั่ง + Shift + ลูกศรลง

ย้ายย่อหน้าที่เลือกไปทางซ้าย (ลดการเยื้อง)

คำสั่ง + Shift + ลูกศรซ้าย

นำทางเคอร์เซอร์ขั้นสูง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายจุดแทรกขึ้นในหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าขึ้น

คำสั่ง + Option + ลูกศรขึ้น

ย้ายจุดแทรกลงในหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าลง

คำสั่ง + Option + ลูกศรลง

ย้ายจุดแทรกไปทางซ้ายในหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าไปทางซ้าย

คำสั่ง + Option + ลูกศรซ้าย

ย้ายจุดแทรกไปทางขวาในหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าไปทางขวา

คำสั่ง + Option + ลูกศรขวา

เลื่อน (เปลี่ยนตำแหน่ง) รูปหรือวัตถุบนหน้าขึ้น

เลือกรูปหรือวัตถุ แล้วกด คำสั่ง + Option + ลูกศรขึ้น

เลื่อน (เปลี่ยนตำแหน่ง) รูปหรือวัตถุบนหน้าลง

เลือกรูปหรือวัตถุ แล้วกด คำสั่ง + Option + ลูกศรลง

คำสั่งอื่นๆ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดสมุดบันทึกอื่น หรือสร้างเอกสารใหม่

คำสั่ง + O

ดูรายการของสมุดบันทึกที่เปิด

Control + G

สร้างหน้าสมุดบันทึกใหม่

คำสั่ง + N

เปิดการกำหนดลักษณะของ OneNote

คำสั่ง + จุลภาค ( , )

ย้ายหน้าไปยังตำแหน่งอื่น

คำสั่ง + Shift + M

คัดลอกหน้าไปยังตำแหน่งอื่น

คำสั่ง + Shift + C

ย้ายหรือคัดลอกหน้าอีกครั้งไปยังส่วนที่เลือกล่าสุด

Option + คำสั่ง + T

เข้าสู่โหมดเต็มหน้าจอ

Control + คำสั่ง + F

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึกนี้

คำสั่ง + S

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึกทั้งหมด

Shift + คำสั่ง + S

ย้ายโฟกัสแป้นพิมพ์ไปยังรายการหน้า

Control + คำสั่ง + G

ย้ายโฟกัสแป้นพิมพ์ไปยังรายการส่วน

Control + Shift + G

ดูเพิ่มเติม

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานทั่วไปใน OneNote

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×