ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote สำหรับ Windows

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote สำหรับ Windows

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ผู้ใช้มากมายพบว่าการใช้คีย์บอร์ดกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ OneNote บน Windows ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนที่หรือด้านการมองเห็น การใช้แป้นพิมพ์ลัดจะง่ายกว่าการใช้หน้าจอสัมผัสและเป็นทางเลือกแทนการใช้เมาส์ที่สำคัญ บทความนี้จะลงรายการเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ OneNote บน Windows

หมายเหตุ: 

 • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงตามรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนเค้าโครงแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

 • คำสั่งที่คุณต้องกดและปล่อยแป้นหลายแป้นพร้อมกันจะระบุด้วยเครื่องหมายบวก (+) คำสั่งที่คุณต้องกดแป้นหลายแป้นตามลำดับจะระบุด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

ในหัวข้อนี้

การจดและการจัดรูปแบบบันทึกย่อ

การพิมพ์และการแก้ไขบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดหน้าต่าง OneNote ใหม่

Ctrl+M

เปิดหน้าต่างเล็กของ OneNote เพื่อสร้างกระดาษทด

Ctrl+Shift+M หรือ Windows+Alt+N

เทียบหน้าต่าง OneNote ชิดขอบ

Ctrl+Alt+D

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

ทำการกระทำล่าสุดอีกครั้ง

Ctrl+Y

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน

หมายเหตุ: กด Ctrl+A มากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อเพิ่มขอบเขตของสิ่งที่เลือก

Ctrl+A

ตัดข้อความหรือรายการที่เลือก

Ctrl+X

คัดลอกข้อความหรือรายการที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

Ctrl+C

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด

Ctrl+V

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

Home

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

End

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรชี้ซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

Ctrl+ ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

Ctrl+ ลูกศรขวา

ลบหนึ่งอักขระทางซ้าย

Backspace

ลบหนึ่งอักขระทางขวา

Delete

ลบหนึ่งคำทางซ้าย

Ctrl+Backspace

ลบหนึ่งคำทางขวา

Ctrl+Delete

แทรกตัวแบ่งบรรทัดโดยไม่เริ่มย่อหน้าใหม่

Shift+Enter

ตรวจการสะกด

F7

เปิดอรรถาภิธานของคำที่เลือกในปัจจุบัน

Shift+F7

นำเมนูบริบทของบันทึกย่อ แท็บ หรือวัตถุอื่นใดที่มีโฟกัสอยู่ขึ้นมาแสดง

Shift+F10

ดำเนินการกระทำที่แนะนำไว้บนแถบข้อมูลถ้ามีปรากฏอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้า

Ctrl+Shift+W

ด้านบนของหน้า

การจัดรูปแบบบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เน้นข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+H หรือ Ctrl+Alt+H

แทรกลิงก์

Ctrl+K

คัดลอกการจัดรูปแบบของข้อความที่เลือก (ตัวคัดวางรูปแบบ)

Ctrl+Shift+C

วางการจัดรูปแบบลงในข้อความที่เลือก (ตัวคัดวางรูปแบบ)

Ctrl+Shift+V

เปิดลิงก์

หมายเหตุ: วางเคอร์เซอร์ไว้ที่ตำแหน่งใดก็ได้ภายในข้อความลิงก์ที่จัดรูปแบบ

Enter

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวหนาออกจากข้อความที่เลือก

Ctrl+B

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวเอียงออกจากข้อความที่เลือก

Ctrl+I

นำขีดเส้นใต้ไปใช้หรือเอาขีดเส้นใต้ออกจากข้อความที่เลือก

Ctrl+U

นำขีดทับไปใช้หรือเอาขีดทับออกจากข้อความที่เลือก

Ctrl+ยัติภังค์ (-)

นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวยกออกจากข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+=

นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวห้อยออกจากข้อความที่เลือก

Ctrl+=

นำการจัดรูปแบบรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยออกจากย่อหน้าที่เลือก

Ctrl+มหัพภาค (.)

นำการจัดรูปแบบรายการลำดับเลขไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบรายการลำดับเลขออกจากย่อหน้าที่เลือก

Ctrl+Slash

นำสไตล์ของหัวเรื่อง 1 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+1

นำสไตล์ของหัวเรื่อง 2 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+2

นำสไตล์ของหัวเรื่อง 3 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+3

นำสไตล์ของหัวเรื่อง 4 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+4

นำสไตล์ของหัวเรื่อง 5 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+5

นำสไตล์ของหัวเรื่อง 6 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+6

นำสไตล์ปกติไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Shift+N

เยื้องย่อหน้าจากทางซ้าย

Alt+Shift+ลูกศรขวา

เอาย่อหน้าที่เยื้องจากทางซ้ายออก

Alt+Shift+ลูกศรซ้าย

จัดย่อหน้าที่เลือกชิดขวา

Ctrl+R

จัดย่อหน้าที่เลือกชิดซ้าย

Ctrl+L

เพิ่มขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+>

ลดขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+<

ล้างการจัดรูปแบบทั้งหมดที่นำไปใช้กับข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+N

แสดงหรือซ่อนเส้นบรรทัดบนหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Shift+R

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มรายการในหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกเอกสารหรือไฟล์บนหน้าปัจจุบัน

Alt+N, F

แทรกเอกสารหรือไฟล์เป็นสิ่งที่พิมพ์บนหน้าปัจจุบัน

Alt+N, O

แสดงหรือซ่อนเอกสารที่พิมพ์ออกมาบนหน้าปัจจุบัน (เมื่อเรียกใช้ OneNote ในโหมดความคมชัดสูง)

Alt+Shift+P

แทรกรูปภาพจากไฟล์

ALT+N, P

แทรกรูปภาพจากสแกนเนอร์หรือกล้อง

Alt+N, S

แทรกการคลิปหน้าจอ

หมายเหตุ: ไอคอน OneNote จะต้องใช้งานอยู่ในพื้นที่การแจ้งให้ทราบที่อยู่ห่างออกไปทางด้านขวาของแถบงาน Windows

แป้นโลโก้ Windows+Shift+S

แทรกวันที่ปัจจุบัน

Alt+Shift+D

แทรกวันที่และเวลาปัจจุบัน

Alt+Shift+F

แทรกเวลาปัจจุบัน

Alt+Shift+T

แทรกตัวแบ่งบรรทัด

Shift+Enter

เริ่มสมการทางคณิตศาสตร์หรือแปลงข้อความที่เลือกเป็นสมการทางคณิตศาสตร์

Alt+=

การแทรกสัญลักษณ์ Euro (€)

Ctrl+Alt+E

สร้างตารางด้วยการเพิ่มคอลัมน์ที่สองลงในข้อความที่พิมพ์แล้ว

Tab

สร้างอีกหนึ่งคอลัมน์ในตารางที่มีแถวเดียว

Tab

สร้างอีกหนึ่งแถวเมื่ออยู่ที่เซลล์สุดท้ายในตาราง

หมายเหตุ: กด ENTER ครั้งที่สองเพื่อสิ้นสุดตาราง

Enter

สร้างหนึ่งแถวที่ด้านล่างของแถวปัจจุบันในตาราง

Ctrl+Enter

สร้างอีกหนึ่งย่อหน้าในเซลล์เดียวกันภายในตาราง

Alt+Enter

สร้างคอลัมน์ทางด้านขวาของคอลัมน์ปัจจุบันในตาราง

Ctrl+Alt+R

สร้างหนึ่งแถวเหนือแถวปัจจุบันในตาราง (เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของแถวใดๆ)

Enter

ลบแถวปัจจุบันในตารางที่ไม่มีข้อมูลอยู่ (เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของแถวนั้น)

DEL (กดสองครั้ง)

ด้านบนของหน้า

การเลือกบันทึกย่อและวัตถุ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน

กด Ctrl+A มากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อเพิ่มขอบเขตของสิ่งที่เลือก

Ctrl+A

เลือกไปจนถึงท้ายบรรทัด

Shift+End

เลือกทั้งบรรทัด (เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด)

Shift+ลูกศรลง

ข้ามไปยังชื่อเรื่องของหน้าและเลือก

Ctrl+Shift+T

ยกเลิกเค้าร่างหรือหน้าที่เลือก

Esc

ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือย่อหน้าที่เลือกไว้หลายย่อหน้าขึ้น

Alt+Shift+ลูกศรขึ้น

ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือย่อหน้าที่เลือกไว้หลายย่อหน้าลง

Alt+Shift+ลูกศรลง

ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือย่อหน้าที่เลือกไว้หลายย่อหน้าไปทางซ้าย (ลดการเยื้อง)

Alt+Shift+ลูกศรซ้าย

ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือย่อหน้าที่เลือกไว้หลายย่อหน้าไปทางขวา (เพิ่มการเยื้อง)

Alt+Shift+ลูกศรขวา

เลือกย่อหน้าปัจจุบันและย่อหน้าย่อยของย่อหน้านั้น

Ctrl+Shift+ยัติภังค์ (-)

ลบบันทึกย่อหรือวัตถุที่เลือก

Delete

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

Home

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

End

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรชี้ซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรชี้ขวา

กลับไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าที่แล้ว

Alt+ลูกศรซ้าย

ไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าถัดไป

Alt+ลูกศรขวา

เริ่มเล่นการบันทึกเสียงหรือวิดีโอที่เลือก

Ctrl+Alt+P หรือ Ctrl+Alt+S

กรอกลับการบันทึกเสียงหรือวิดีโอปัจจุบันไปสองสามวินาที

Ctrl+Alt+Y

กรอการบันทึกเสียงหรือวิดีโอปัจจุบันไปข้างหน้าสองสามวินาที

Ctrl+Alt+U

ด้านบนของหน้า

การติดแท็กบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

นำไปใช้ ทำเครื่องหมาย หรือล้างแท็ก สิ่งที่ต้องทำ

Ctrl+1

นำไปใช้หรือล้างแท็ก สำคัญ

Ctrl+2

นำไปใช้หรือล้างแท็ก คำถาม

Ctrl+3

นำไปใช้หรือล้างแท็ก จำไว้ใช้คราวต่อไป

Ctrl+4

นำไปใช้หรือล้างแท็ก ข้อกำหนด

Ctrl+5

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

Ctrl+6

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

Ctrl+7

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

Ctrl+8

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

Ctrl+9

เอาแท็กบันทึกย่อทั้งหมดออกจากบันทึกย่อที่เลือก

Ctrl+0

การใช้เค้าร่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงทั้งระดับ 1

Alt+Shift+1

ขยายไปที่ระดับ 2

Alt+Shift+2

ขยายไปที่ระดับ 3

Alt+Shift+3

ขยายไปที่ระดับ 4

Alt+Shift+4

ขยายไปที่ระดับ 5

Alt+Shift+5

ขยายไปที่ระดับ 6

Alt+Shift+6

ขยายไปที่ระดับ 7

Alt+Shift+7

ขยายไปที่ระดับ 8

Alt+Shift+8

ขยายไปที่ระดับ 9

Alt+Shift+9

ขยายทุกระดับ

Alt+Shift+0

เพิ่มการเยื้องขึ้น 1 ระดับ

Tab

ลดการเยื้องลง 1 ระดับ

Shift+Tab

ขยายเค้าร่างที่ยุบ

Alt+Shift+เครื่องหมายบวก

ยุบเค้าร่างที่ขยาย

Alt+Shift+เครื่องหมายลบ

ด้านบนของหน้า

การระบุการตั้งค่าภาษา

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนทิศทางการเขียนสำหรับบันทึกย่อของคุณ คุณต้องเปิดใช้งานภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้ายในเครื่องมือ การกำหนดลักษณะภาษาของ Microsoft Office ก่อน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ตั้งค่าทิศทางการเขียนจากซ้ายไปขวา

Ctrl+Shift ซ้าย

ตั้งค่าทิศทางการเขียนจากขวาไปซ้าย

Ctrl+Shift ขวา

เพิ่มการเยื้องขึ้น 1 ระดับในข้อความจากขวาไปซ้าย

Tab

ลดการเยื้องลง 1 ระดับในข้อความจากขวาไปซ้าย

Shift+Tab

การจัดระเบียบและจัดการกับสมุดบันทึกของคุณ

การทำงานกับหน้ากระดาษและกระดาษทด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานมุมมองแบบเต็มหน้า

F11

เปิดหน้าต่าง OneNote ใหม่

Ctrl+M

เปิดหน้าต่างเล็กของ OneNote เพื่อสร้างกระดาษทด

Ctrl+Shift+M

ขยายหรือยุบแท็บของกลุ่มหน้า

Ctrl+Shift+*

พิมพ์หน้าปัจจุบัน

Ctrl+P

เพิ่มหน้าใหม่ที่ท้ายส่วนที่เลือก

Ctrl+N

เพิ่มความกว้างแถบของแท็บหน้า

Ctrl+Shift+[

ลดความกว้างแถบของแท็บหน้า

Ctrl+Shift+]

สร้างหน้าใหม่ที่ด้านล่างแท็บหน้าปัจจุบันในระดับเดียวกัน

Ctrl+Alt+N

ลดระดับการเยื้องของป้ายชื่อแท็บหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+[

เพิ่มระดับการเยื้องของป้ายชื่อแท็บหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+]

สร้างหน้าย่อยที่ด้านล่างของหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Shift+Alt+N

เลือกรายการทั้งหมด

กด Ctrl+A หลายๆ ครั้งเพื่อเพิ่มขอบเขตของส่วนที่เลือก

Ctrl+A

เลือกหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Shift+A
ถ้าหน้าที่เลือกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ให้กด Ctrl+A เพื่อเลือกหน้าทั้งหมดในกลุ่ม

ย้ายแท็บหน้าที่เลือกขึ้น

Alt+Shift+ลูกศรขึ้น

ย้ายแท็บหน้าที่เลือกลง

Alt+Shift+ลูกศรลง

ย้ายจุดแทรกไปยังชื่อเรื่องของหน้า

Ctrl+Shift+T

ไปยังหน้าแรกในชุดของแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

Alt+PAGE Up

ไปยังหน้าสุดท้ายในชุดแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

Alt+PAGE Down

เลื่อนขึ้นในหน้าปัจจุบัน

PAGE UP

เลื่อนลงในหน้าปัจจุบัน

PAGE Down

เลื่อนไปด้านบนของหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Home

เลื่อนไปด้านล่างของหน้าปัจจุบัน

Ctrl+End

ไปที่ย่อหน้าถัดไป

Ctrl+ลูกศรลง

ไปที่ย่อหน้าก่อนหน้า

Ctrl+ลูกศรขึ้น

ไปที่คอนเทนเนอร์บันทึกย่อถัดไป

Alt+ลูกศรลง

ไปที่ต้นบรรทัด

Home

ไปที่ท้ายบรรทัด

End

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรชี้ซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรชี้ขวา

กลับไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าที่แล้ว

Alt+ลูกศรซ้าย

ไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าถัดไป

Alt+ลูกศรขวา

ขยาย

Alt+Ctrl+เครื่องหมายบวก (บนแป้นพิมพ์ตัวเลข) หรือ Alt+Ctrl+Shift+เครื่องหมายบวก

ย่อ

Alt+Ctrl+เครื่องหมายลบ (บนแป้นพิมพ์ตัวเลข) หรือ Alt+Ctrl+Shift+ยัติภังค์ (-)

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: ขณะที่ OneNote ทำงานอยู่ บันทึกย่อของคุณจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงบันทึกย่อเหล่านั้น ดังนั้น คุณจึงไม่จำเป็นต้องบันทึกบันทึกย่อด้วยตนเอง

Ctrl+S

ด้านบนของหน้า

การทำงานกับสมุดบันทึกและส่วน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิด OneNote

Windows+Shift+N

เปิดสมุดบันทึก

Ctrl+O

เครื่องมือ ส่งไปยัง OneNote

Windows+N

สร้างส่วนใหม่

Ctrl+T

เปิดส่วน

Ctrl+Alt+Shift+O

ไปที่ส่วนถัดไป

Ctrl+Tab

ไปที่ส่วนก่อนหน้า

Ctrl+Shift+Tab

ไปที่หน้าถัดไปในส่วน

Ctrl+PAGE Down

ไปที่หน้าก่อนหน้าในส่วน

Ctrl+PAGE Up

ไปที่หน้าแรกในส่วน

Alt+Home

ไปที่หน้าสุดท้ายในส่วน

Alt+End

ไปยังหน้าแรกในชุดของแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

Alt+PAGE Up

ไปยังหน้าสุดท้ายในชุดของแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

Alt+PAGE Down

ย้ายหรือคัดลอกหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+M

วางโฟกัสบนแท็บหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+G

เลือกแท็บหน้าปัจจุบัน

Ctrl+SHFT+A

วางโฟกัสบนแท็บส่วนปัจจุบัน

Ctrl+Shift+G

ย้ายไปส่วนปัจจุบัน

Ctrl+Shift+G จากนั้น Shift+F10, M

สลับไปยังสมุดบันทึกอื่นบนแถบนำทาง

Ctrl+G แล้วกดแป้นลูกศรลงหรือแป้นลูกศรขึ้นเพื่อเลือกสมุดบันทึกอื่น จากนั้นกด Enter

ด้านบนของหน้า

การค้นหาบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายจุดแทรกไปยังกล่อง ค้นหา เพื่อค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด

Ctrl+E

ขณะค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด ให้แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ถัดไป

ลูกศรลง

ขณะค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด ให้ไปยังผลลัพธ์ที่เลือกและยกเลิกการค้นหา

Enter

เปลี่ยนขอบเขตการค้นหา

Ctrl+E, Tab, Space

เปิดบานหน้าต่างผลลัพธ์การค้นหา

Alt+O หลังการค้นหา

ค้นหาเฉพาะหน้าปัจจุบัน

หมายเหตุ: คุณสามารถสลับระหว่างการค้นหาจากทุกที่และการค้นหาเฉพาะหน้าปัจจุบันเมื่อใดก็ได้ด้วยการกด CRTL+E หรือ Ctrl+F

Ctrl+F

ขณะค้นหาหน้าปัจจุบัน ให้ย้ายไปยังผลลัพธ์ถัดไป

ENTER หรือ F3

ขณะค้นหาหน้าปัจจุบัน ให้ย้ายไปยังผลลัพธ์ก่อนหน้า

Shift+F3

ยกเลิกการค้นหาและกลับไปที่หน้า

Esc

ด้านบนของหน้า

การแชร์บันทึกย่อ

การแชร์บันทึกย่อกับผู้อื่น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ส่งหน้าที่เลือกไปในข้อความอีเมล

Ctrl+Shift+E

การแชร์บันทึกย่อกับโปรแกรมอื่น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ส่งหน้าที่เลือกไปในข้อความอีเมล

Ctrl+Shift+E

สร้างงาน Outlook วันนี้ จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

Ctrl+Shift+1

สร้างงาน Outlook พรุ่งนี้ จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

Ctrl+Shift+2

สร้างงาน Outlook สัปดาห์นี้ จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

Ctrl+Shift+3

สร้างงาน Outlook สัปดาห์หน้า จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

Ctrl+Shift+4

สร้างงาน Outlook ไม่มีวันที่ จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

Ctrl+Shift+5

เปิดงาน Outlook ที่เลือก

Ctrl+Shift+K

ทำเครื่องหมายงาน Outlook ที่เลือกว่าเสร็จสมบูรณ์

Ctrl+Shift+9

ลบงาน Outlook ที่เลือก

Ctrl+Shift+0

ซิงค์การเปลี่ยนแปลงในสมุดบันทึกที่แชร์ไว้ในขณะนี้

Shift+F9

ซิงค์การเปลี่ยนแปลงในสมุดบันทึกที่แชร์ไว้ทั้งหมด

F9

ทำเครื่องหมายหน้าปัจจุบันว่ายังไม่ได้อ่าน

Ctrl+Q

การป้องกันบันทึกย่อ

ส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ล็อกส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านทั้งหมด

Ctrl+Alt+L

บทความนี้จะแสดงรายการคีย์ลัดสำหรับงานทั่วไปที่มีอยู่ใน Microsoft OneNote 2013 คีย์ลัดเหล่านี้อ้างอิงรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นบนรูปแบบคีย์บอร์ดอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

สำหรับคีย์ลัดที่คุณกดอย่างน้อยสองแป้นพร้อมๆ กัน จะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายบวก (+) สำหรับคีย์ลัดที่คุณกดแป้นหนึ่งและตามด้วยอีกแป้นหนึ่งทันที แป้นจะถูกแยกด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) 

ในหัวข้อนี้

การจดและการจัดรูปแบบบันทึกย่อ

การพิมพ์และการแก้ไขบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดหน้าต่าง OneNote ใหม่

CTRL+M

เปิดหน้าต่างเล็กของ OneNote เพื่อสร้างกระดาษทด

CTRL+SHIFT+M หรือ Windows+ALT+N

เทียบหน้าต่าง OneNote ชิดขอบ

CTRL+ALT+D

เลิกทำการกระทำล่าสุด

CTRL+Z

ทำการกระทำล่าสุดอีกครั้ง

CTRL+Y

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน

หมายเหตุ: กด CTRL+A มากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อเพิ่มขอบเขตของสิ่งที่เลือก

CTRL+A

ตัดข้อความหรือรายการที่เลือก

CTRL+X

คัดลอกข้อความหรือรายการที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

CTRL+C

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด

CTRL+V

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

หน้าแรก

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

END

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรขวา

ลบหนึ่งอักขระทางซ้าย

BACKSPACE

ลบหนึ่งอักขระทางขวา

DELETE

ลบหนึ่งคำทางซ้าย

CTRL+BACKSPACE

ลบหนึ่งคำทางขวา

CTRL+DELETE

แทรกตัวแบ่งบรรทัดโดยไม่เริ่มย่อหน้าใหม่

SHIFT+ENTER

ตรวจการสะกด

F7

เปิดอรรถาภิธานของคำที่เลือกในปัจจุบัน

SHIFT+F7

นำเมนูบริบทของบันทึกย่อ แท็บ หรือวัตถุอื่นใดที่มีโฟกัสอยู่ขึ้นมาแสดง

SHIFT+F10

ดำเนินการกระทำที่แนะนำไว้บนแถบข้อมูลถ้ามีปรากฏอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้า

CTRL+SHIFT+W

ด้านบนของหน้า

การจัดรูปแบบบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เน้นข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+Hหรือ CTRL+ALT+H

แทรกลิงก์

CTRL+K

คัดลอกการจัดรูปแบบของข้อความที่เลือก (ตัวคัดวางรูปแบบ)

CTRL+SHIFT+C

วางการจัดรูปแบบลงในข้อความที่เลือก (ตัวคัดวางรูปแบบ)

CTRL+SHIFT+V

เปิดลิงก์

หมายเหตุ: วางเคอร์เซอร์ไว้ที่ตำแหน่งใดก็ได้ภายในข้อความลิงก์ที่จัดรูปแบบ

ENTER

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวหนาออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+B

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวเอียงออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+I

นำขีดเส้นใต้ไปใช้หรือเอาขีดเส้นใต้ออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+U

นำขีดทับไปใช้หรือเอาขีดทับออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+ยัติภังค์

นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวยกออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+=

นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวห้อยออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+=

นำการจัดรูปแบบรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยออกจากย่อหน้าที่เลือก

CTRL+มหัพภาค

นำการจัดรูปแบบรายการลำดับเลขไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบรายการลำดับเลขออกจากย่อหน้าที่เลือก

CTRL+SLASH

นำสไตล์ของหัวเรื่อง 1 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

CTRL+ALT+1

นำสไตล์ของหัวเรื่อง 2 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

CTRL+ALT+2

นำสไตล์ของหัวเรื่อง 3 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

CTRL+ALT+3

นำสไตล์ของหัวเรื่อง 4 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

CTRL+ALT+4

นำสไตล์ของหัวเรื่อง 5 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

CTRL+ALT+5

นำสไตล์ของหัวเรื่อง 6 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

CTRL+ALT+6

นำสไตล์ปกติไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+N

เยื้องย่อหน้าจากทางซ้าย

ALT+SHIFT+ลูกศรขวา

เอาย่อหน้าที่เยื้องจากทางซ้ายออก

ALT+SHIFT+ลูกศรซ้าย

จัดย่อหน้าที่เลือกชิดขวา

CTRL+R

จัดย่อหน้าที่เลือกชิดซ้าย

CTRL+L

เพิ่มขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+>

ลดขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+<

ล้างการจัดรูปแบบทั้งหมดที่นำไปใช้กับข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+N

แสดงหรือซ่อนเส้นบรรทัดบนหน้าปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+R

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มรายการในหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกเอกสารหรือไฟล์บนหน้าปัจจุบัน

ALT+N, F

แทรกเอกสารหรือไฟล์เป็นสิ่งที่พิมพ์บนหน้าปัจจุบัน

ALT+N, O

แสดงหรือซ่อนเอกสารที่พิมพ์ออกมาบนหน้าปัจจุบัน (เมื่อเรียกใช้ OneNote ในโหมดความคมชัดสูง)

ALT+SHIFT+P

แทรกรูปภาพจากไฟล์

ALT+N, P

แทรกรูปภาพจากสแกนเนอร์หรือกล้อง

ALT+N, S

แทรกการคลิปหน้าจอ

หมายเหตุ: ไอคอน OneNote จะต้องใช้งานอยู่ในพื้นที่การแจ้งให้ทราบที่อยู่ห่างออกไปทางด้านขวาของแถบงาน Windows

แป้นโลโก้ Windows+S (ถ้าคุณกำลังใช้ OneNote 2013 โดยมีการอัปเดตล่าสุด ให้กดแป้นโลโก้ Windows+SHIFT+S)

แทรกวันที่ปัจจุบัน

ALT+SHIFT+D

แทรกวันที่และเวลาปัจจุบัน

ALT+SHIFT+F

แทรกเวลาปัจจุบัน

ALT+SHIFT+T

แทรกตัวแบ่งบรรทัด

SHIFT+ENTER

เริ่มสมการทางคณิตศาสตร์หรือแปลงข้อความที่เลือกเป็นสมการทางคณิตศาสตร์

ALT+=

การแทรกสัญลักษณ์ Euro (€)

CTRL+ALT+E

สร้างตารางด้วยการเพิ่มคอลัมน์ที่สองลงในข้อความที่พิมพ์แล้ว

TAB

สร้างอีกหนึ่งคอลัมน์ในตารางที่มีแถวเดียว

TAB

สร้างอีกหนึ่งแถวเมื่ออยู่ที่เซลล์สุดท้ายในตาราง

หมายเหตุ: กด ENTER ครั้งที่สองเพื่อสิ้นสุดตาราง

ENTER

สร้างหนึ่งแถวที่ด้านล่างของแถวปัจจุบันในตาราง

CTRL+ENTER

สร้างอีกหนึ่งย่อหน้าในเซลล์เดียวกันภายในตาราง

ALT+ENTER

สร้างคอลัมน์ทางด้านขวาของคอลัมน์ปัจจุบันในตาราง

CTRL+ALT+R

สร้างหนึ่งแถวเหนือแถวปัจจุบันในตาราง (เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของแถวใดๆ)

ENTER

ลบแถวปัจจุบันในตารางที่ไม่มีข้อมูลอยู่ (เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของแถวนั้น)

DEL (กดสองครั้ง)

ด้านบนของหน้า

การเลือกบันทึกย่อและวัตถุ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน

หมายเหตุ: กด CTRL+A มากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อเพิ่มขอบเขตของสิ่งที่เลือก

CTRL+A

เลือกไปจนถึงท้ายบรรทัด

SHIFT+END

เลือกทั้งบรรทัด (เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด)

SHIFT+ลูกศรลง

ข้ามไปยังชื่อเรื่องของหน้าและเลือก

CTRL+SHIFT+T

ยกเลิกเค้าร่างหรือหน้าที่เลือก

ESC

ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือย่อหน้าที่เลือกไว้หลายย่อหน้าขึ้น

ALT+SHIFT+ลูกศรขึ้น

ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือย่อหน้าที่เลือกไว้หลายย่อหน้าลง

ALT+SHIFT+ลูกศรลง

ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือย่อหน้าที่เลือกไว้หลายย่อหน้าไปทางซ้าย (ลดการเยื้อง)

ALT+SHIFT+ลูกศรซ้าย

ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือย่อหน้าที่เลือกไว้หลายย่อหน้าไปทางขวา (เพิ่มการเยื้อง)

ALT+SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกย่อหน้าปัจจุบันและย่อหน้าย่อยของย่อหน้านั้น

CTRL+SHIFT+ยัติภังค์

ลบบันทึกย่อหรือวัตถุที่เลือก

DELETE

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

หน้าแรก

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

END

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

กลับไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าที่แล้ว

ALT+ลูกศรซ้าย

ไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าถัดไป

ALT+ลูกศรขวา

เริ่มเล่นการบันทึกเสียงหรือวิดีโอที่เลือก

CTRL+ALT+P หรือ CTRL+ALT+S

กรอกลับการบันทึกเสียงหรือวิดีโอปัจจุบันไปสองสามวินาที

CTRL+ALT+Y

กรอการบันทึกเสียงหรือวิดีโอปัจจุบันไปข้างหน้าสองสามวินาที

CTRL+ALT+U

ด้านบนของหน้า

การติดแท็กบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

นำไปใช้ ทำเครื่องหมาย หรือล้างแท็ก สิ่งที่ต้องทำ

CTRL+1

นำไปใช้หรือล้างแท็ก สำคัญ

CTRL+2

นำไปใช้หรือล้างแท็ก คำถาม

CTRL+3

นำไปใช้หรือล้างแท็ก จำไว้ใช้คราวต่อไป

CTRL+4

นำไปใช้หรือล้างแท็ก ข้อกำหนด

CTRL+5

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

CTRL+6

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

CTRL+7

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

CTRL+8

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

CTRL+9

เอาแท็กบันทึกย่อทั้งหมดออกจากบันทึกย่อที่เลือก

CTRL+0

การใช้เค้าร่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงทั้งระดับ 1

ALT+SHIFT+1

ขยายไปที่ระดับ 2

ALT+SHIFT+2

ขยายไปที่ระดับ 3

ALT+SHIFT+3

ขยายไปที่ระดับ 4

ALT+SHIFT+4

ขยายไปที่ระดับ 5

ALT+SHIFT+5

ขยายไปที่ระดับ 6

ALT+SHIFT+6

ขยายไปที่ระดับ 7

ALT+SHIFT+7

ขยายไปที่ระดับ 8

ALT+SHIFT+8

ขยายไปที่ระดับ 9

ALT+SHIFT+9

ขยายทุกระดับ

ALT+SHIFT+0

เพิ่มการเยื้องขึ้น 1 ระดับ

TAB

ลดการเยื้องลง 1 ระดับ

SHIFT+TAB

ขยายเค้าร่างที่ยุบ

ALT+SHIFT+เครื่องหมายบวก

ยุบเค้าร่างที่ขยาย

ALT+SHIFT+เครื่องหมายลบ

ด้านบนของหน้า

การระบุการตั้งค่าภาษา

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนทิศทางการเขียนสำหรับบันทึกย่อของคุณ คุณต้องเปิดใช้งานภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้ายในเครื่องมือ การกำหนดลักษณะภาษาของ Microsoft Office ก่อน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ตั้งค่าทิศทางการเขียนจากซ้ายไปขวา

CTRL+SHIFT ซ้าย

ตั้งค่าทิศทางการเขียนจากขวาไปซ้าย

CTRL+SHIFT ขวา

เพิ่มการเยื้องขึ้น 1 ระดับในข้อความจากขวาไปซ้าย

TAB

ลดการเยื้องลง 1 ระดับในข้อความจากขวาไปซ้าย

SHIFT+TAB

การจัดระเบียบและจัดการกับสมุดบันทึกของคุณ

การทำงานกับหน้ากระดาษและกระดาษทด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานมุมมองแบบเต็มหน้า

F11

เปิดหน้าต่าง OneNote ใหม่

CTRL+M

เปิดหน้าต่างเล็กของ OneNote เพื่อสร้างกระดาษทด

CTRL+SHIFT+M

ขยายหรือยุบแท็บของกลุ่มหน้า

CTRL+SHIFT+*

พิมพ์หน้าปัจจุบัน

CTRL+P

เพิ่มหน้าใหม่ที่ท้ายส่วนที่เลือก

CTRL+N

เพิ่มความกว้างแถบของแท็บหน้า

CTRL+SHIFT+[

ลดความกว้างแถบของแท็บหน้า

CTRL+SHIFT+]

สร้างหน้าใหม่ที่ด้านล่างแท็บหน้าปัจจุบันในระดับเดียวกัน

CTRL+ALT+N

ลดระดับการเยื้องของป้ายชื่อแท็บหน้าปัจจุบัน

CTRL+ALT+[

เพิ่มระดับการเยื้องของป้ายชื่อแท็บหน้าปัจจุบัน

CTRL+ALT+]

สร้างหน้าย่อยที่ด้านล่างของหน้าปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+ALT+N

เลือกรายการทั้งหมด

หมายเหตุ: กด CTRL+A หลายๆ ครั้งเพื่อเพิ่มขอบเขตของส่วนที่เลือก

CTRL+A

เลือกหน้าปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+A
ถ้าหน้าที่เลือกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ให้กด CTRL+A เพื่อเลือกหน้าทั้งหมดในกลุ่ม

ย้ายแท็บหน้าที่เลือกขึ้น

ALT+SHIFT+ลูกศรขึ้น

ย้ายแท็บหน้าที่เลือกลง

ALT+SHIFT+ลูกศรลง

ย้ายจุดแทรกไปยังชื่อเรื่องของหน้า

CTRL+SHIFT+T

ไปยังหน้าแรกในชุดของแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

ALT+PAGE UP

ไปยังหน้าสุดท้ายในชุดแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

ALT+PAGE DOWN

เลื่อนขึ้นในหน้าปัจจุบัน

PAGE UP

เลื่อนลงในหน้าปัจจุบัน

PAGE DOWN

เลื่อนไปด้านบนของหน้าปัจจุบัน

CTRL+HOME

เลื่อนไปด้านล่างของหน้าปัจจุบัน

CTRL+END

ไปที่ย่อหน้าถัดไป

CTRL+ลูกศรลง

ไปที่ย่อหน้าก่อนหน้า

CTRL+ลูกศรขึ้น

ไปที่คอนเทนเนอร์บันทึกย่อถัดไป

ALT+ลูกศรลง

ไปที่ต้นบรรทัด

หน้าแรก

ไปที่ท้ายบรรทัด

END

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

กลับไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าที่แล้ว

ALT+ลูกศรซ้าย

ไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าถัดไป

ALT+ลูกศรขวา

ขยาย

ALT+CTRL+เครื่องหมายบวก (บนแป้นพิมพ์ตัวเลข) หรือ ALT+CTRL+SHIFT+เครื่องหมายบวก

ย่อ

ALT+CTRL+เครื่องหมายลบ (บนแป้นพิมพ์ตัวเลข) หรือ ALT+CTRL+SHIFT+ยัติภังค์

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: ขณะที่ OneNote ทำงานอยู่ บันทึกย่อของคุณจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงบันทึกย่อเหล่านั้น ดังนั้น คุณจึงไม่จำเป็นต้องบันทึกบันทึกย่อด้วยตนเอง

CTRL+S

ด้านบนของหน้า

การทำงานกับสมุดบันทึกและส่วน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิด OneNote

Windows+SHIFT+N

เปิดสมุดบันทึก

CTRL+O

เครื่องมือ ส่งไปยัง OneNote

Windows+N

สร้างส่วนใหม่

CTRL+T

เปิดส่วน

CTRL+ALT+SHIFT+O

ไปที่ส่วนถัดไป

CTRL+TAB

ไปที่ส่วนก่อนหน้า

CTRL+SHIFT+TAB

ไปที่หน้าถัดไปในส่วน

CTRL+PAGE DOWN

ไปที่หน้าก่อนหน้าในส่วน

CTRL+PAGE UP

ไปที่หน้าแรกในส่วน

ALT+HOME

ไปที่หน้าสุดท้ายในส่วน

ALT+END

ไปยังหน้าแรกในชุดของแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

ALT+PAGE UP

ไปยังหน้าสุดท้ายในชุดของแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

ALT+PAGE DOWN

ย้ายหรือคัดลอกหน้าปัจจุบัน

CTRL+ALT+M

วางโฟกัสบนแท็บหน้าปัจจุบัน

CTRL+ALT+G

เลือกแท็บหน้าปัจจุบัน

CTRL+SHFT+A

วางโฟกัสบนแท็บส่วนปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+G

ย้ายไปส่วนปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+G จากนั้น SHIFT+F10, M

สลับไปยังสมุดบันทึกอื่นบนแถบนำทาง

CTRL+G แล้วกดแป้นลูกศรลงหรือแป้นลูกศรขึ้นเพื่อเลือกสมุดบันทึกอื่น จากนั้นกด ENTER

ด้านบนของหน้า

การค้นหาบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายจุดแทรกไปยังกล่อง ค้นหา เพื่อค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด

CTRL+E

ขณะค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด ให้แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ถัดไป

ลูกศรลง

ขณะค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด ให้ไปยังผลลัพธ์ที่เลือกและยกเลิกการค้นหา

ENTER

เปลี่ยนขอบเขตการค้นหา

CTRL+E, TAB, SPACE

เปิดบานหน้าต่างผลลัพธ์การค้นหา

ALT+O หลังการค้นหา

ค้นหาเฉพาะหน้าปัจจุบัน

หมายเหตุ: คุณสามารถสลับระหว่างการค้นหาจากทุกที่และการค้นหาเฉพาะหน้าปัจจุบันเมื่อใดก็ได้ด้วยการกด CRTL+E หรือ CTRL+F

CTRL+F

ขณะค้นหาหน้าปัจจุบัน ให้ย้ายไปยังผลลัพธ์ถัดไป

ENTER หรือ F3

ขณะค้นหาหน้าปัจจุบัน ให้ย้ายไปยังผลลัพธ์ก่อนหน้า

SHFT+F3

ยกเลิกการค้นหาและกลับไปที่หน้า

ESC

ด้านบนของหน้า

การแชร์บันทึกย่อ

การแชร์บันทึกย่อกับผู้อื่น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ส่งหน้าที่เลือกไปในข้อความอีเมล

CTRL+SHIFT+E

การแชร์บันทึกย่อกับโปรแกรมอื่น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ส่งหน้าที่เลือกไปในข้อความอีเมล

CTRL+SHIFT+E

สร้างงาน Outlook วันนี้ จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

CTRL+SHIFT+1

สร้างงาน Outlook พรุ่งนี้ จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

CTRL+SHIFT+2

สร้างงาน Outlook สัปดาห์นี้ จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

CTRL+SHIFT+3

สร้างงาน Outlook สัปดาห์หน้า จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

CTRL+SHIFT+4

สร้างงาน Outlook ไม่มีวันที่ จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

CTRL+SHIFT+5

เปิดงาน Outlook ที่เลือก

CTRL+SHIFT+K

ทำเครื่องหมายงาน Outlook ที่เลือกว่าเสร็จสมบูรณ์

CTRL+SHIFT+9

ลบงาน Outlook ที่เลือก

CTRL+SHIFT+0

ซิงค์การเปลี่ยนแปลงในสมุดบันทึกที่แชร์ไว้ในขณะนี้

SHIFT+F9

ซิงค์การเปลี่ยนแปลงในสมุดบันทึกที่แชร์ไว้ทั้งหมด

F9

ทำเครื่องหมายหน้าปัจจุบันว่ายังไม่ได้อ่าน

CTRL+Q

การป้องกันบันทึกย่อ

ส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ล็อกส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านทั้งหมด

CTRL+ALT+L

ด้านบนของหน้า

บทความเกี่ยวกับวิธีใช้นี้อธิบายถึงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับงานทั่วไปใน Microsoft OneNote 2010 แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้อ้างอิงเค้าโครงแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกา แป้นบนเค้าโครงแป้นพิมพ์อื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกาทั้งหมด

สำหรับคีย์ลัดที่คุณกดอย่างน้อยสองแป้นพร้อมๆ กัน จะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายบวก (+) สำหรับคีย์ลัดที่คุณกดแป้นหนึ่งและตามด้วยอีกแป้นหนึ่งทันที แป้นจะถูกแยกด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) 

หมายเหตุ: คุณอาจไม่ได้ชมบทความนี้เวอร์ชันล่าสุดอยู่ ถ้าแถบสถานะใกล้ๆ ด้านล่างหน้าต่างนี้แสดงเป็น ออฟไลน์ ให้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับอินเทอร์เน็ต คลิกปุ่ม ออฟไลน์ ในมุมมองวิธีใช้ แล้วคลิก แสดงเนื้อหาจาก Office.com บนเมนูทางลัด หรือ เข้าไปที่ Office.com และค้นหาหน้าวิธีใช้และวิธีการต่างๆ ของ Microsoft OneNote 2010 สำหรับเอกสารล่าสุด

ในหัวข้อนี้

การจดและการจัดรูปแบบบันทึกย่อ

การพิมพ์และการแก้ไขบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดหน้าต่าง OneNote ใหม่

CTRL+M

เปิดหน้าต่างเล็กของ OneNote เพื่อสร้างกระดาษทด

CTRL+SHIFT+M

เทียบหน้าต่าง OneNote ชิดขอบ

CTRL+ALT+D

เลิกทำการกระทำล่าสุด

CTRL+Z

ทำการกระทำล่าสุดอีกครั้ง

CTRL+Y

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน

หมายเหตุ: กด CTRL+A มากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อเพิ่มขอบเขตของสิ่งที่เลือก

CTRL+A

ตัดข้อความหรือรายการที่เลือก

CTRL+X

คัดลอกข้อความหรือรายการที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

CTRL+C

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด

CTRL+V

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

หน้าแรก

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

END

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรขวา

ลบหนึ่งอักขระทางซ้าย

BACKSPACE

ลบหนึ่งอักขระทางขวา

DELETE

ลบหนึ่งคำทางซ้าย

CTRL+BACKSPACE

ลบหนึ่งคำทางขวา

CTRL+DELETE

แทรกตัวแบ่งบรรทัดโดยไม่เริ่มย่อหน้าใหม่

SHIFT+ENTER

ตรวจการสะกด

F7

เปิดอรรถาภิธานของคำที่เลือกในปัจจุบัน

SHIFT+F7

นำเมนูบริบทของบันทึกย่อ แท็บ หรือวัตถุอื่นใดที่มีโฟกัสอยู่ขึ้นมาแสดง

SHIFT+F10

ดำเนินการกระทำที่แนะนำไว้บนแถบข้อมูลถ้ามีปรากฏอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้า

CTRL+SHIFT+W

การจัดรูปแบบบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ไฮไลต์ข้อความที่เลือกให้เป็นสีเหลือง

CTRL+SHIFT+H
หรือ CTRL+ALT+H

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

CTRL+K

คัดลอกการจัดรูปแบบของข้อความที่เลือก (ตัวคัดวางรูปแบบ)

CTRL+SHIFT+C

วางการจัดรูปแบบลงในข้อความที่เลือก (ตัวคัดวางรูปแบบ)

CTRL+SHIFT+V

เปิดไฮเปอร์ลิงก์

หมายเหตุ: เคอร์เซอร์ต้องวางอยู่ตำแหน่งใดก็ได้ภายในข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่จัดรูปแบบ

ENTER

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวหนาออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+B

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวเอียงออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+I

นำขีดเส้นใต้ไปใช้หรือเอาขีดเส้นใต้ออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+U

นำขีดทับไปใช้หรือเอาขีดทับออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+ยัติภังค์

นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวยกออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+=

นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวห้อยออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+=

นำการจัดรูปแบบรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยออกจากย่อหน้าที่เลือก

CTRL+มหัพภาค

นำการจัดรูปแบบรายการลำดับเลขไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบรายการลำดับเลขออกจากย่อหน้าที่เลือก

CTRL+SLASH

นำสไตล์ของหัวเรื่อง 1 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

CTRL+ALT+1

นำสไตล์ของหัวเรื่อง 2 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

CTRL+ALT+2

นำสไตล์ของหัวเรื่อง 3 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

CTRL+ALT+3

นำสไตล์ของหัวเรื่อง 4 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

CTRL+ALT+4

นำสไตล์ของหัวเรื่อง 5 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

CTRL+ALT+5

นำสไตล์ของหัวเรื่อง 6 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

CTRL+ALT+6

นำสไตล์ปกติไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+N

เยื้องย่อหน้าจากทางซ้าย

ALT+SHIFT+ลูกศรขวา

เอาย่อหน้าที่เยื้องจากทางซ้ายออก

ALT+SHIFT+ลูกศรซ้าย

จัดย่อหน้าที่เลือกชิดขวา

CTRL+R

จัดย่อหน้าที่เลือกชิดซ้าย

CTRL+L

เพิ่มขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+>

ลดขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+<

ล้างการจัดรูปแบบทั้งหมดที่นำไปใช้กับข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+N

แสดงหรือซ่อนเส้นบรรทัดบนหน้าปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+R

การเพิ่มรายการในหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกเอกสารหรือไฟล์บนหน้าปัจจุบัน

ALT+N, F

แทรกเอกสารหรือไฟล์เป็นสิ่งที่พิมพ์บนหน้าปัจจุบัน

ALT+N, O

แสดงหรือซ่อนเอกสารที่พิมพ์ออกมาบนหน้าปัจจุบัน (เมื่อเรียกใช้ OneNote ในโหมดความคมชัดสูง)

ALT+SHIFT+P

แทรกรูปภาพจากไฟล์

ALT+N, P

แทรกรูปภาพจากสแกนเนอร์หรือกล้อง

ALT+N, S

แทรกการคลิปหน้าจอ

หมายเหตุ: ไอคอน OneNote จะต้องใช้งานอยู่ในพื้นที่การแจ้งให้ทราบที่อยู่ห่างออกไปทางด้านขวาของแถบงาน Windows

แป้นโลโก้ Windows+S

แทรกวันที่ปัจจุบัน

ALT+SHIFT+D

แทรกวันที่และเวลาปัจจุบัน

ALT+SHIFT+F

แทรกเวลาปัจจุบัน

ALT+SHIFT+T

แทรกตัวแบ่งบรรทัด

SHIFT+ENTER

เริ่มสมการทางคณิตศาสตร์หรือแปลงข้อความที่เลือกเป็นสมการทางคณิตศาสตร์

ALT+=

สร้างตารางด้วยการเพิ่มคอลัมน์ที่สองลงในข้อความที่พิมพ์แล้ว

TAB

สร้างอีกหนึ่งคอลัมน์ในตารางที่มีแถวเดียว

TAB

สร้างอีกหนึ่งแถวเมื่ออยู่ที่เซลล์สุดท้ายในตาราง

หมายเหตุ: กด ENTER ครั้งที่สองเพื่อสิ้นสุดตาราง

ENTER

สร้างหนึ่งแถวที่ด้านล่างของแถวปัจจุบันในตาราง

CTRL+ENTER

สร้างอีกหนึ่งย่อหน้าในเซลล์เดียวกันภายในตาราง

ALT+ENTER

สร้างคอลัมน์ทางด้านขวาของคอลัมน์ปัจจุบันในตาราง

CTRL+ALT+R

สร้างคอลัมน์ทางด้านซ้ายของคอลัมน์ปัจจุบันในตาราง

CTRL+ALT+E

สร้างหนึ่งแถวเหนือแถวปัจจุบันในตาราง (เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของแถวใดๆ)

ENTER

ลบแถวปัจจุบันในตารางที่ไม่มีข้อมูลอยู่ (เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของแถวนั้น)

DEL (กดสองครั้ง)

การเลือกบันทึกย่อและวัตถุ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน

หมายเหตุ: กด CTRL+A มากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อเพิ่มขอบเขตของสิ่งที่เลือก

CTRL+A

เลือกไปจนถึงท้ายบรรทัด

SHIFT+END

เลือกทั้งบรรทัด (เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด)

SHIFT+ลูกศรลง

ข้ามไปยังชื่อเรื่องของหน้าและเลือก

CTRL+SHIFT+T

ยกเลิกเค้าร่างหรือหน้าที่เลือก

ESC

ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือย่อหน้าที่เลือกไว้หลายย่อหน้าขึ้น

ALT+SHIFT+ลูกศรขึ้น

ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือย่อหน้าที่เลือกไว้หลายย่อหน้าลง

ALT+SHIFT+ลูกศรลง

ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือย่อหน้าที่เลือกไว้หลายย่อหน้าไปทางซ้าย (ลดการเยื้อง)

ALT+SHIFT+ลูกศรซ้าย

ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือย่อหน้าที่เลือกไว้หลายย่อหน้าไปทางขวา (เพิ่มการเยื้อง)

ALT+SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกย่อหน้าปัจจุบันและย่อหน้าย่อยของย่อหน้านั้น

CTRL+SHIFT+ยัติภังค์

ลบบันทึกย่อหรือวัตถุที่เลือก

DELETE

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

หน้าแรก

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

END

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

กลับไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าที่แล้ว

ALT+ลูกศรซ้าย

ไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าถัดไป

ALT+ลูกศรขวา

เริ่มเล่นการบันทึกเสียงหรือวิดีโอที่เลือก

CTRL+ALT+P

เริ่มเล่นการบันทึกเสียงหรือวิดีโอที่เลือก

CTRL+ALT+S

กรอกลับการบันทึกเสียงหรือวิดีโอปัจจุบันไปสองสามวินาที

CTRL+ALT+Y

กรอการบันทึกเสียงหรือวิดีโอปัจจุบันไปข้างหน้าสองสามวินาที

CTRL+ALT+U

การติดแท็กบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

นำไปใช้ ทำเครื่องหมาย หรือล้างแท็ก สิ่งที่ต้องทำ

CTRL+1

นำไปใช้หรือล้างแท็ก สำคัญ

CTRL+2

นำไปใช้หรือล้างแท็ก คำถาม

CTRL+3

นำไปใช้หรือล้างแท็ก จำไว้ใช้คราวต่อไป

CTRL+4

นำไปใช้หรือล้างแท็ก ข้อกำหนด

CTRL+5

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

CTRL+6

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

CTRL+7

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

CTRL+8

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

CTRL+9

เอาแท็กบันทึกย่อทั้งหมดออกจากบันทึกย่อที่เลือก

CTRL+0

การใช้เค้าร่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงทั้งระดับ 1

ALT+SHIFT+1

ขยายไปที่ระดับ 2

ALT+SHIFT+2

ขยายไปที่ระดับ 3

ALT+SHIFT+3

ขยายไปที่ระดับ 4

ALT+SHIFT+4

ขยายไปที่ระดับ 5

ALT+SHIFT+5

ขยายไปที่ระดับ 6

ALT+SHIFT+6

ขยายไปที่ระดับ 7

ALT+SHIFT+7

ขยายไปที่ระดับ 8

ALT+SHIFT+8

ขยายไปที่ระดับ 9

ALT+SHIFT+9

ขยายทุกระดับ

ALT+SHIFT+0

เพิ่มการเยื้องขึ้น 1 ระดับ

TAB

ลดการเยื้องลง 1 ระดับ

SHIFT+TAB

ขยายเค้าร่างที่ยุบ

ALT+SHIFT+เครื่องหมายบวก

ยุบเค้าร่างที่ขยาย

ALT+SHIFT+เครื่องหมายลบ

การระบุการตั้งค่าภาษา

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนทิศทางการเขียนสำหรับบันทึกย่อของคุณ คุณต้องเปิดใช้งานภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้ายในเครื่องมือ การกำหนดลักษณะภาษาของ Microsoft Office 2010 ก่อน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ตั้งค่าทิศทางการเขียนจากซ้ายไปขวา

CTRL+SHIFT ซ้าย

ตั้งค่าทิศทางการเขียนจากขวาไปซ้าย

CTRL+SHIFT ขวา

เพิ่มการเยื้องขึ้น 1 ระดับในข้อความจากขวาไปซ้าย

TAB

ลดการเยื้องลง 1 ระดับในข้อความจากขวาไปซ้าย

SHIFT+TAB

ด้านบนของหน้า

การจัดระเบียบและจัดการกับสมุดบันทึกของคุณ

การทำงานกับหน้ากระดาษและกระดาษทด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานมุมมองแบบเต็มหน้า

F11

เปิดหน้าต่าง OneNote ใหม่

CTRL+M

เปิดหน้าต่างเล็กของ OneNote เพื่อสร้างกระดาษทด

CTRL+SHIFT+M

ขยายหรือยุบแท็บของกลุ่มหน้า

CTRL+SHIFT+*

พิมพ์หน้าปัจจุบัน

CTRL+P

เพิ่มหน้าใหม่ที่ท้ายส่วนที่เลือก

CTRL+N

เพิ่มความกว้างแถบของแท็บหน้า

CTRL+SHIFT+[

ลดความกว้างแถบของแท็บหน้า

CTRL+SHIFT+]

สร้างหน้าใหม่ที่ด้านล่างแท็บหน้าปัจจุบันในระดับเดียวกัน

CTRL+ALT+N

ลดระดับการเยื้องของป้ายชื่อแท็บหน้าปัจจุบัน

CTRL+ALT+[

เพิ่มระดับการเยื้องของป้ายชื่อแท็บหน้าปัจจุบัน

CTRL+ALT+]

สร้างหน้าย่อยที่ด้านล่างของหน้าปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+ALT+N

เลือกรายการทั้งหมด

กด CTRL+A หลายๆ ครั้งเพื่อเพิ่มขอบเขตของส่วนที่เลือก

CTRL+A

เลือกหน้าปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+A
ถ้าหน้าที่เลือกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ให้กด CTRL+A เพื่อเลือกหน้าทั้งหมดในกลุ่ม

ย้ายแท็บหน้าที่เลือกขึ้น

ALT+SHIFT+ลูกศรขึ้น

ย้ายแท็บหน้าที่เลือกลง

ALT+SHIFT+ลูกศรลง

ย้ายจุดแทรกไปยังชื่อเรื่องของหน้า

CTRL+SHIFT+T

ไปยังหน้าแรกในชุดของแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

ALT+PAGE UP

ไปยังหน้าสุดท้ายในชุดแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

ALT+PAGE DOWN

เลื่อนขึ้นในหน้าปัจจุบัน

PAGE UP

เลื่อนลงในหน้าปัจจุบัน

PAGE DOWN

เลื่อนไปด้านบนของหน้าปัจจุบัน

CTRL+HOME

เลื่อนไปด้านล่างของหน้าปัจจุบัน

CTRL+END

ไปที่ย่อหน้าถัดไป

CTRL+ลูกศรลง

ไปที่ย่อหน้าก่อนหน้า

CTRL+ลูกศรขึ้น

ย้ายจุดแทรกขึ้นในหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าขึ้น

CTRL+ALT+ลูกศรขึ้น

ย้ายจุดแทรกลงในหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าลง

CTRL+ALT+ลูกศรลง

ย้ายจุดแทรกไปทางซ้ายในหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าไปทางซ้าย

CTRL+ALT+ลูกศรซ้าย

ย้ายจุดแทรกไปทางขวาในหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าไปทางขวา

CTRL+ALT+ลูกศรขวา

ไปที่คอนเทนเนอร์บันทึกย่อถัดไป

ALT+ลูกศรลง

ไปที่ต้นบรรทัด

หน้าแรก

ไปที่ท้ายบรรทัด

END

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

กลับไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าที่แล้ว

ALT+ลูกศรซ้าย

ไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าถัดไป

ALT+ลูกศรขวา

ขยาย

ALT+CTRL+เครื่องหมายบวก (บนแป้นตัวเลข)
หรือ
ALT+CTRL+SHIFT+เครื่องหมายบวก

ย่อ

ALT+CTRL+เครื่องหมายลบ (บนแป้นตัวเลข)
หรือ
ALT+CTRL+SHIFT+ยัติภังค์

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ขณะที่ OneNote ทำงานอยู่ บันทึกย่อของคุณจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงบันทึกย่อเหล่านั้น ดังนั้น คุณจึงไม่จำเป็นต้องบันทึกบันทึกย่อด้วยตนเอง

CTRL+S

การทำงานกับสมุดบันทึกและส่วน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างส่วนใหม่

CTRL+T

เปิดสมุดบันทึก

CTRL+O

เปิดส่วน

CTRL+ALT+SHIFT+O

ไปที่ส่วนถัดไป

CTRL+TAB

ไปที่ส่วนก่อนหน้า

CTRL+SHIFT+TAB

ไปที่หน้าถัดไปในส่วน

CTRL+PAGE DOWN

ไปที่หน้าก่อนหน้าในส่วน

CTRL+PAGE UP

ไปที่หน้าแรกในส่วน

ALT+HOME

ไปที่หน้าสุดท้ายในส่วน

ALT+END

ไปยังหน้าแรกในชุดของแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

ALT+PAGE UP

ไปยังหน้าสุดท้ายในชุดของแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

ALT+PAGE DOWN

ย้ายหรือคัดลอกหน้าปัจจุบัน

CTRL+ALT+M

วางโฟกัสบนแท็บหน้าปัจจุบัน

CTRL+ALT+G

เลือกแท็บหน้าปัจจุบัน

CTRL+SHFT+A

วางโฟกัสบนแท็บส่วนปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+G

ย้ายไปส่วนปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+G, SHIFT+F10, M

สลับไปยังสมุดบันทึกอื่นบนแถบนำทาง

CTRL+G แล้วกดแป้นลูกศรลงหรือแป้นลูกศรขึ้นเพื่อเลือกสมุดบันทึกอื่น จากนั้นกด ENTER

การค้นหาบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายจุดแทรกไปยังกล่อง ค้นหา เพื่อค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด

CTRL+E

ขณะค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด ให้แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ถัดไป

ลูกศรลง

ขณะค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด ให้ไปยังผลลัพธ์ที่เลือกและยกเลิกการค้นหา

ENTER

เปลี่ยนขอบเขตการค้นหา

CTRL+E, TAB, SPACE

เปิดบานหน้าต่างผลลัพธ์การค้นหา

ALT+O หลังการค้นหา

ค้นหาเฉพาะหน้าปัจจุบัน

หมายเหตุ: คุณสามารถสลับระหว่างการค้นหาจากทุกที่และการค้นหาเฉพาะหน้าปัจจุบันเมื่อใดก็ได้ด้วยการกด CRTL+E หรือ CTRL+F

CTRL+F

ขณะค้นหาหน้าปัจจุบัน ให้ย้ายไปยังผลลัพธ์ถัดไป

ENTER หรือ F3

ขณะค้นหาหน้าปัจจุบัน ให้ย้ายไปยังผลลัพธ์ก่อนหน้า

SHFT+F3

ยกเลิกการค้นหาและกลับไปที่หน้า

ESC

ด้านบนของหน้า

การแชร์บันทึกย่อ

การแชร์บันทึกย่อกับผู้อื่น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ส่งหน้าที่เลือกไปในข้อความอีเมล

CTRL+SHIFT+E

การแชร์บันทึกย่อกับโปรแกรมอื่น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ส่งหน้าที่เลือกไปในข้อความอีเมล

CTRL+SHIFT+E

สร้างงาน Outlook วันนี้ จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

CTRL+SHIFT+1

สร้างงาน Outlook พรุ่งนี้ จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

CTRL+SHIFT+2

สร้างงาน Outlook สัปดาห์นี้ จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

CTRL+SHIFT+3

สร้างงาน Outlook สัปดาห์หน้า จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

CTRL+SHIFT+4

สร้างงาน Outlook ไม่มีวันที่ จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

CTRL+SHIFT+5

เปิดงาน Outlook ที่เลือก

CTRL+SHIFT+K

ทำเครื่องหมายงาน Outlook ที่เลือกว่าเสร็จสมบูรณ์

CTRL+SHIFT+9

ลบงาน Outlook ที่เลือก

CTRL+SHIFT+0

ซิงค์การเปลี่ยนแปลงในสมุดบันทึกที่แชร์ไว้ในขณะนี้

SHIFT+F9

ซิงค์การเปลี่ยนแปลงในสมุดบันทึกที่แชร์ไว้ทั้งหมด

F9

ทำเครื่องหมายหน้าปัจจุบันว่ายังไม่ได้อ่าน

CTRL+Q

ด้านบนของหน้า

การป้องกันบันทึกย่อ

ส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ล็อกส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านทั้งหมด

CTRL+ALT+L

ด้านบนของหน้า

หัวข้อเกี่ยวกับวิธีใช้นี้อธิบายถึงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับงานทั่วไปใน Microsoft Office OneNote 2007 แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้อ้างอิงเค้าโครงแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกา แป้นบนเค้าโครงแป้นพิมพ์อื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกาทั้งหมด

สำหรับคีย์ลัดที่คุณกดอย่างน้อยสองแป้นพร้อมๆ กัน จะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายบวก (+) สำหรับคีย์ลัดที่คุณกดแป้นหนึ่งและตามด้วยอีกแป้นหนึ่งทันที แป้นจะถูกแยกด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) 

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการค้นหาคำหรือวลีในหัวข้อนี้ ให้คลิก แสดงทั้งหมด แล้วกด CTRL+F พิมพ์คำหรือวลี แล้วกด ENTER

วิธีใช้แบบออนไลน์

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการใช้หน้าต่างวิธีใช้

หน้าต่างวิธีใช้ช่วยให้เข้าถึงเนื้อหาวิธีใช้ Office ทั้งหมดได้ หน้าต่างวิธีใช้จะแสดงหัวข้อและเนื้อหาวิธีใช้ต่างๆ

ในหน้าต่างวิธีใช้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดหน้าต่างวิธีใช้

F1

ปิดหน้าต่างวิธีใช้

ALT+F4

สลับระหว่างหน้าต่างวิธีใช้และโปรแกรมที่ใช้งานอยู่

ALT+TAB

กลับไปที่โฮมเพจวิธีใช้ OneNote

ALT+HOME

เลือกรายการถัดไปในหน้าต่างวิธีใช้

TAB

เลือกรายการก่อนหน้าในหน้าต่างวิธีใช้

SHIFT+TAB

ดำเนินการกระทำสำหรับรายการที่เลือก

ENTER

ในส่วน เรียกดูวิธีใช้ OneNote ของหน้าต่างวิธีใช้ ให้เลือกรายการถัดไปหรือรายการก่อนหน้าตามลำดับ

TAB หรือ SHIFT+TAB

ในส่วน เรียกดูวิธีใช้ OneNote ของหน้าต่างวิธีใช้ ให้ขยายหรือยุบรายการที่เลือกตามลำดับ

ENTER

เลือกไฮเปอร์ลิงก์หรือข้อความที่ซ่อนถัดไป รวมถึง แสดงทั้งหมด หรือ ซ่อนทั้งหมด ที่ด้านบนของหัวข้อ

TAB

เลือกข้อความที่ซ่อนอยู่อันก่อนหน้าหรือไฮเปอร์ลิงก์

SHIFT+TAB

เริ่มแอคชันสำหรับ แสดงทั้งหมด, ซ่อนทั้งหมด, ข้อความที่ซ่อน หรือไฮเปอร์ลิงก์ ที่เลือกไว้

ENTER

ย้ายกลับไปยังหัวข้อวิธีใช้ก่อนหน้า (ปุ่ม ย้อนกลับ )

ALT+ ลูกศรซ้าย หรือ BACKSPACE

ย้ายไปยังหัวข้อวิธีใช้ถัดไป (ปุ่ม ไปข้างหน้า )

ALT+ ลูกศรขวา

เลื่อนขึ้นและลงทีละน้อย ตามลำดับ ภายในหัวข้อวิธีใช้ที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

เลื่อนขึ้นหรือลงทีละมากๆ ตามลำดับ ภายในหัวข้อวิธีใช้ที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

PAGE UP หรือ PAGE DOWN

เปลี่ยนให้หน้าต่างวิธีใช้ปรากฏขึ้นโดยเชื่อมต่อกับ (เรียงต่อกัน) หรือแยกจาก (ไม่เรียงต่อกัน) โปรแกรมที่ใช้งานอยู่

ALT+U

แสดงเมนูคำสั่งของหน้าต่างวิธีใช้ การทำเช่นนี้จำเป็นต้องให้หน้าต่างวิธีใช้มีโฟกัสที่ทำงานอยู่ (คลิกที่หน้าต่างวิธีใช้)

SHIFT+F10

หยุดแอคชันสุดท้าย (ปุ่ม หยุด)

ESC

รีเฟรชหน้าต่าง (ปุ่ม รีเฟรช)

F5

พิมพ์หัวข้อวิธีใช้ปัจจุบัน

ถ้าเคอร์เซอร์ไม่ได้อยู่ในหัวข้อวิธีใช้ปัจจุบัน ให้กด F6 แล้วกด CTRL+P

CTRL+P

เปลี่ยนสถานะการเชื่อมต่อ

กด F6 แล้วกดลูกศรลง

พิมพ์ข้อความในกล่อง พิมพ์คำเพื่อค้นหา

กด F6 แล้วกดลูกศรลง

สลับระหว่างพื้นที่ในหน้าต่างวิธีใช้ ตัวอย่างเช่น สลับระหว่างแถบเครื่องมือ กล่อง พิมพ์คำเพื่อค้นหา และรายการ ค้นหา

F6

เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้าตามลำดับในสารบัญที่แสดงในมุมมองแบบโครงสร้าง

ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

ในสารบัญที่แสดงในมุมมองแบบโครงสร้าง ให้ขยายหรือยุบรายการที่เลือกโดยทำตามลำดับ

ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา

ข้อมูลพื้นฐานของ Microsoft Office

แสดงและใช้หน้าต่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สลับไปยังหน้าต่างถัดไป

ALT+TAB

สลับไปยังหน้าต่างก่อนหน้า

ALT+SHIFT+TAB

ปิดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

CTRL+W หรือ CTRL+F4

ย้ายไปยังบานหน้าต่างงานจากบานหน้าต่างอื่นในหน้าต่างโปรแกรม (ทิศทางตามเข็มนาฬิกา) คุณอาจจำเป็นต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง

ถ้าการกด F6 ไม่แสดงบานหน้าต่างงานที่คุณต้องการ ให้ลองกด ALT เพื่อวางโฟกัสบนแถบเมนู จากนั้น กด CTRL+TAB เพื่อย้ายไปยังบานหน้าต่างงาน

F6

ย้ายไปยังบานหน้าต่างหนึ่งจากอีกบานหน้าต่างหนึ่งในหน้าต่างโปรแกรม (ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา)

SHIFT+F6

เมื่อมีหน้าต่างเปิดอยู่อย่างน้อยหนึ่งหน้าต่าง ให้สลับไปยังหน้าต่างถัดไป

CTRL+F6

สลับไปยังหน้าต่างก่อนหน้า

CTRL+SHIFT+F6

เมื่อไม่ได้ขยายหน้าต่างเอกสารให้ใหญ่ที่สุด ให้ดำเนินการคำสั่ง ขนาด (บนเมนู ตัวควบคุม ของหน้าต่าง) กดแป้นลูกศรเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง และเมื่อคุณทำเสร็จสิ้น ให้กด ESC

CTRL+F8

ย่อหน้าต่างให้เป็นไอคอน (ใช้ได้เฉพาะบางโปรแกรมของ Microsoft Office)

CTRL+F9

ขยายใหญ่สุดหรือคืนค่าหน้าต่างที่เลือก

CTRL+F10

คัดลอกรูปภาพของหน้าจอลงในคลิปบอร์ด

PRINT SCREEN

คัดลอกรูปภาพของหน้าต่างที่เลือกลงในคลิปบอร์ด

ALT+PRINT SCREEN

เปลี่ยนหรือปรับขนาดฟอนต์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปลี่ยนฟอนต์

CTRL+SHIFT+F

เปลี่ยนขนาดฟอนต์

CTRL+SHIFT+P

เพิ่มขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+>

ลดขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+<

ย้ายไปรอบๆ ในข้อความหรือเซลล์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ ลูกศรขวา

ย้ายไปท้ายบรรทัด

END

ย้ายไปต้นบรรทัด

HOME

ย้ายขึ้นหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ ลูกศรลง

ย้ายไปจุดสิ้นสุดของกล่องข้อความ

CTRL+END

ย้ายไปจุดเริ่มต้นของกล่องข้อความ

CTRL+HOME

ทำซ้ำการกระทำ ค้นหา ล่าสุด

SHIFT+F4

ย้ายไปรอบๆ ใน และทำงานในตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังเซลล์ถัดไป

TAB

ย้ายไปยังเซลล์ก่อนหน้า

SHIFT+TAB

ย้ายไปยังแถวถัดไป

ลูกศรลง

ย้ายไปยังแถวก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

เริ่มย่อหน้าใหม่

ENTER

เพิ่มแถวใหม่ที่ด้านล่างของตาราง

TAB ที่ด้านล่างของแถวสุดท้าย

เข้าถึงและใช้บานหน้าต่างงาน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายจากบานหน้าต่างงานหนึ่งไปยังอีกบานหน้าต่างงานในหน้าต่างโปรแกรม (คุณอาจต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง)

ถ้าการกด F6 ไม่แสดงบานหน้าต่างงานที่คุณต้องการ ให้ลองกด ALT เพื่อวางโฟกัสบนแถบเมนู จากนั้น กด CTRL+TAB เพื่อย้ายไปยังบานหน้าต่างงาน

F6

เมื่อกำลังใช้งานเมนูหรือแถบเครื่องมือ ให้ย้ายไปยังบานหน้าต่างงาน (คุณอาจจำเป็นต้องกด CTRL+TAB มากกว่าหนึ่งครั้ง)

CTRL+TAB

เลือกตัวเลือกก่อนหน้าหรือถัดไปในบานหน้าต่างงานเมื่อบานหน้าต่างงานใช้งานอยู่

TAB หรือ SHIFT+TAB

แสดงชุดคำสั่งทั้งหมดบนเมนูบานหน้าต่างงาน

CTRL+ลูกศรลง

ย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกบนเมนูย่อยที่เลือก ย้ายไปมาระหว่างบางตัวเลือกในกลุ่มของตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ

ลูกศรลงหรือลูกศรขึ้น

เปิดเมนูที่เลือก หรือดำเนินการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มที่เลือก

SPACEBAR หรือ ENTER

เปิดเมนูทางลัด เปิดเมนูดรอปดาวน์ของรายการแกลเลอรีที่เลือก

SHIFT+F10

เลือกคำสั่งแรกหรือสุดท้ายตามลำดับบนเมนูหรือเมนูย่อยเมื่อเมนูหรือเมนูย่อยปรากฏขึ้น

HOME หรือ END

เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงในที่เก็บรายการแกลเลอรีที่เลือก

PAGE UP หรือ PAGE DOWN

ย้ายไปยังด้านบนสุดหรือด้านล่างสุดของรายการแกลเลอรีที่เลือก

CTRL+HOME หรือ CTRL+END

เปิดบานหน้าต่างงานการค้นคว้า

ALT+คลิก

ปรับขนาดและย้ายแถบเครื่องมือ เมนู และบานหน้าต่างงาน

 1. กด ALT เพื่อเลือกแถบเมนู

 2. กด CTRL+TAB ซ้ำๆ เพื่อเลือกแถบเครื่องมือหรือบานหน้าต่างงานที่คุณต้องการ

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  ปรับขนาดแถบเครื่องมือ

  1. บนแถบเครื่องมือ ให้กด CTRL+SPACEBAR เพื่อแสดงเมนู ตัวเลือกแถบเครื่องมือ

  2. คลิกคำสั่ง ขนาด จากนั้นกด ENTER

  3. กดแป้นลูกศรเพื่อปรับขนาดแถบเครื่องมือ กด CTRL+ แป้นลูกศรเพื่อปรับขนาดครั้งละ 1 พิกเซล

  ย้ายแถบเครื่องมือ

  1. บนแถบเครื่องมือ ให้กด CTRL+SPACEBAR เพื่อแสดงเมนู ตัวเลือกแถบเครื่องมือ

  2. คลิกคำสั่ง ย้าย จากนั้นกด ENTER

  3. กดแป้นลูกศรเพื่อวางตำแหน่งแถบเครื่องมือ กด CTRL+ แป้นลูกศรเพื่อย้ายครั้งละ 1 พิกเซล เมื่อต้องการถอดแถบเครื่องมือออก ให้กดลูกศรลงซ้ำๆ เมื่อต้องการเทียบแถบเครื่องมือที่ด้านซ้ายหรือด้านขวาในแนวตั้ง ให้กดลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา ตามลำดับ เมื่อแถบเครื่องมือเลื่อนจากด้านซ้ายไปด้านขวา

  ปรับขนาดบานหน้าต่างงาน

  1. ในบานหน้าต่างงาน ให้กด CTRL+SPACEBAR เพื่อแสดงเมนูคำสั่งเพิ่มเติม

  2. กดแป้นลูกศรลงเพื่อเลือกคำสั่ง ขนาด จากนั้นกด ENTER

  3. กดแป้นลูกศรเพื่อปรับขนาดบานหน้าต่างงาน ใช้ CTRL+ แป้นลูกศรเพื่อปรับขนาดครั้งละ 1 พิกเซล

  ย้ายบานหน้าต่างงาน

  1. ในบานหน้าต่างงาน ให้กด CTRL+SPACEBAR เพื่อแสดงเมนูคำสั่งเพิ่มเติม

  2. กดแป้นลูกศรลงเพื่อเลือกคำสั่ง ย้าย จากนั้นกด ENTER

  3. กดแป้นลูกศรเพื่อวางตำแหน่งบานหน้าต่างงาน ใช้ CTRL+ แป้นลูกศรเพื่อย้ายครั้งละ 1 พิกเซล

 4. เมื่อคุณย้ายหรือปรับขนาดเสร็จสิ้น ให้กด ESC

ใช้กล่องโต้ตอบ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังตัวเลือกหรือกลุ่มตัวเลือกถัดไป

TAB

ย้ายไปยังตัวเลือกหรือกลุ่มตัวเลือกก่อนหน้า

SHIFT+TAB

สลับไปยังแท็บถัดไปในกล่องโต้ตอบ

CTRL+TAB

สลับไปยังแท็บก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ

CTRL+SHIFT+TAB

ย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกต่างๆ ในรายการแบบหล่นลงที่เปิดอยู่ หรือระหว่างตัวเลือกต่างๆ ในกลุ่มตัวเลือก

แป้นลูกศร

ดำเนินการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มที่เลือก เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายที่เลือก

SPACEBAR

เปิดรายการถ้าปิดอยู่ และย้ายไปยังตัวเลือกในรายการนั้น

ตัวอักษรแรกของตัวเลือกในรายการแบบดรอปดาวน์

เลือกตัวเลือก เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย

ALT+ ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ในตัวเลือก

เปิดรายการแบบดรอปดาวน์ที่เลือก

ALT+ลูกศรลง

ปิดรายการแบบดรอปดาวน์ที่เลือกไว้ ยกเลิกคำสั่ง และปิดกล่องโต้ตอบ

ESC

ดำเนินการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มค่าเริ่มต้นในกล่องโต้ตอบ

ENTER

ใช้กล่องแก้ไขภายในกล่องโต้ตอบ

กล่องแก้ไขเป็นช่องว่างที่คุณพิมพ์หรือวางรายการ เช่น ชื่อผู้ใช้ของคุณหรือเส้นทางไปยังโฟลเดอร์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ

HOME

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ

END

ย้ายไปทางซ้ายหรือขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรขวา

เลือกหรือยกเลิกสิ่งที่เลือกไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

SHIFT+ลูกศรซ้าย

เลือกหรือยกเลิกสิ่งที่เลือกไปทางขวาหนึ่งอักขระ

SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกหรือยกเลิกสิ่งที่เลือกไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+SHIFT+ลูกศรซ้าย

เลือกหรือยกเลิกสิ่งที่เลือกไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ

SHIFT+HOME

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ

SHIFT+END

ใช้กล่องโต้ตอบ เปิด และ บันทึกเป็น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ไปยังโฟลเดอร์ก่อนหน้า รูปปุ่ม

ALT+1

ปุ่ม เลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ รูปปุ่ม : เปิดโฟลเดอร์ที่เลื่อนขึ้นหนึ่งระดับเหนือโฟลเดอร์ที่เปิดไว้

ALT+2

ปุ่มค้นหาเว็บ รูปปุ่ม : ปิดกล่องโต้ตอบและเปิดหน้าค้นหาเว็บของคุณ

ALT+3

ปุ่มลบ รูปปุ่ม : ลบโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่เลือก

ALT+3

ปุ่ม สร้างโฟลเดอร์ใหม่ รูปปุ่ม : สร้างโฟลเดอร์ใหม่

ALT+4

ปุ่ม มุมมอง รายการย่อ/ขยาย : สลับไปมาระหว่างมุมมองโฟลเดอร์ที่พร้อมใช้งาน

ALT+5

ปุ่ม เครื่องมือ: แสดงเมนู เครื่องมือ

ALT+L

แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก เช่น โฟลเดอร์หรือไฟล์

SHIFT+F10

ย้ายระหว่างตัวเลือกหรือพื้นที่ในกล่องโต้ตอบ

TAB

เปิดรายการ มองหาใน

F4 หรือ ALT+I

รีเฟรชรายการไฟล์

F5

การจดบันทึกและการจัดรูปแบบบันทึกย่อ

การพิมพ์และการแก้ไขบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดหน้าต่าง OneNote ใหม่

CTRL+M

เปิดหน้าต่างเล็กของ OneNote เพื่อสร้างกระดาษทด

CTRL+SHIFT+M

เลิกทำการกระทำล่าสุด

CTRL+Z

ทำการกระทำล่าสุดอีกครั้ง

CTRL+Y

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน

กด CTRL+A มากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อเพิ่มขอบเขตของสิ่งที่เลือก

CTRL+A

ตัดข้อความหรือรายการที่เลือก

CTRL+X

คัดลอกข้อความหรือรายการที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

CTRL+C

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด

CTRL+V

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

หน้าแรก

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

END

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรขวา

ลบหนึ่งอักขระทางซ้าย

BACKSPACE

ลบหนึ่งอักขระทางขวา

DELETE

ลบหนึ่งคำทางซ้าย

CTRL+BACKSPACE

ลบหนึ่งคำทางขวา

CTRL+DELETE

แทรกตัวแบ่งบรรทัด

SHIFT+ENTER

ตรวจการสะกด

F7

การจัดรูปแบบบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เน้นข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+H

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

CTRL+K

เปิดไฮเปอร์ลิงก์

หมายเหตุ: เคอร์เซอร์ต้องวางอยู่ตำแหน่งใดก็ได้ภายในข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่จัดรูปแบบ

ENTER

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวหนาออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+B

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวเอียงออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+I

นำขีดเส้นใต้ไปใช้หรือเอาขีดเส้นใต้ออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+U

นำขีดทับไปใช้หรือเอาขีดทับออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+ยัติภังค์

นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวยกออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+=

นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวห้อยออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+=

นำการจัดรูปแบบรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยออกจากย่อหน้าที่เลือก

CTRL+มหัพภาค

นำการจัดรูปแบบรายการลำดับเลขไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบรายการลำดับเลขออกจากย่อหน้าที่เลือก

CTRL+SLASH

เยื้องย่อหน้าจากทางซ้าย

ALT+SHIFT+ลูกศรขวา

เอาย่อหน้าที่เยื้องจากทางซ้ายออก

ALT+SHIFT+ลูกศรซ้าย

จัดย่อหน้าที่เลือกชิดขวา

CTRL+R

จัดกึ่งกลางย่อหน้าที่เลือก

CTRL+E

จัดย่อหน้าที่เลือกชิดซ้าย

CTRL+L

นำฟอนต์ไปใช้กับข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+F, ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

นำขนาดฟอนต์ไปใช้กับข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+P, ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

เปิดบานหน้าต่างงาน ฟอนต์

CTRL+D

การเพิ่มรายการลงในหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกเอกสารหรือไฟล์บนหน้าปัจจุบัน

ALT+I, F

แทรกเอกสารหรือไฟล์เป็นงานพิมพ์ในหน้าปัจจุบัน

ALT+I, O

แสดงหรือซ่อนงานพิมพ์ของเอกสารในหน้าปัจจุบัน (เมื่อเรียกใช้งาน OneNote ในโหมดความคมชัดสูง)

ALT+SHIFT+P

แทรกรูปภาพจากไฟล์

ALT+I, P, F

แทรกรูปจากสแกนเนอร์หรือกล้อง

ALT+I, P, S

แทรกการคลิปหน้าจอ

หมายเหตุ: ไอคอน OneNote จะต้องใช้งานอยู่ในพื้นที่การแจ้งให้ทราบที่อยู่ห่างออกไปทางด้านขวาของแถบงาน Windows

แป้นโลโก้ Windows+S

แทรกวันที่ปัจจุบัน

ALT+SHIFT+D

แทรกวันที่และเวลาปัจจุบัน

ALT+SHIFT+F

แทรกเวลาปัจจุบัน

ALT+SHIFT+T

แทรกตัวแบ่งบรรทัด

SHIFT+ENTER

การเลือกบันทึกย่อและวัตถุ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน

กด CTRL+A มากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อเพิ่มขอบเขตของสิ่งที่เลือก

CTRL+A

ยกเลิกเค้าร่างหรือหน้าที่เลือก

ESC

ย้ายบันทึกย่อหรือวัตถุที่เลือกขึ้น

ALT+SHIFT+UP ARROW

ย้ายบันทึกย่อหรือวัตถุที่เลือกลง

ALT+SHIFT+ลูกศรลง

ย้ายบันทึกย่อหรือวัตถุที่เลือกไปทางซ้าย

ALT+SHIFT+ลูกศรซ้าย

ย้ายบันทึกย่อหรือวัตถุที่เลือกไปทางขวา

ALT+SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกย่อหน้าปัจจุบันและย่อหน้าย่อยของย่อหน้านั้น

CTRL+SHIFT+ยัติภังค์

เพิ่มหรือเอาพื้นที่ว่างบนหน้าออก

กด ALT+I, N แล้วกดแป้นลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง จากนั้นกด ENTER

ลบบันทึกย่อหรือวัตถุที่เลือก

DELETE

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

หน้าแรก

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

END

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

กลับไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าที่แล้ว

ALT+ลูกศรซ้าย

ไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าถัดไป

ALT+ลูกศรขวา

การแท็กบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

นำไปใช้ ทำเครื่องหมาย หรือล้างแท็ก สิ่งที่ต้องทำ

CTRL+1

นำไปใช้หรือล้างแท็ก สำคัญ

CTRL+2

นำไปใช้หรือล้างแท็ก คำถาม

CTRL+3

นำไปใช้หรือล้างแท็ก จำไว้ใช้คราวต่อไป

CTRL+4

นำไปใช้หรือล้างแท็ก ข้อกำหนด

CTRL+5

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

CTRL+6

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

CTRL+7

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

CTRL+8

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

CTRL+9

เอาแท็กบันทึกย่อทั้งหมดออกจากบันทึกย่อที่เลือก

CTRL+0

การใช้เค้าร่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงทั้งระดับ 1

ALT+SHIFT+1

ขยายไปที่ระดับ 2

ALT+SHIFT+2

ขยายไปที่ระดับ 3

ALT+SHIFT+3

ขยายไปที่ระดับ 4

ALT+SHIFT+4

ขยายไปที่ระดับ 5

ALT+SHIFT+5

ขยายไปที่ระดับ 6

ALT+SHIFT+6

ขยายไปที่ระดับ 7

ALT+SHIFT+7

ขยายไปที่ระดับ 8

ALT+SHIFT+8

ขยายไปที่ระดับ 9

ALT+SHIFT+9

ขยายทุกระดับ

ALT+SHIFT+0

แสดงเนื้อความสำหรับหัวเรื่องที่เลือก

ALT+SHIFT+=

ซ่อนเนื้อความสำหรับหัวเรื่องที่เลือก

ALT+SHIFT+ยัติภังค์ (-)

เพิ่มการเยื้องขึ้น 1 ระดับ

TAB

ลดการเยื้องลง 1 ระดับ

SHIFT+TAB

การระบุการตั้งค่าภาษา

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงทิศทางการเขียนสำหรับบันทึกย่อของคุณ คุณต้องเปิดใช้งานภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้ายในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าภาษา Microsoft Office 2007 ก่อน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ตั้งค่าทิศทางการเขียนจากซ้ายไปขวา

CTRL+SHIFT ซ้าย

ตั้งค่าทิศทางการเขียนจากขวาไปซ้าย

CTRL+SHIFT ขวา

เพิ่มการเยื้องขึ้น 1 ระดับในข้อความจากขวาไปซ้าย

TAB

ลดการเยื้องลง 1 ระดับในข้อความจากขวาไปซ้าย

SHIFT+TAB

การจัดระเบียบและจัดการกับสมุดบันทึกของคุณ

การทำงานด้วยหน้ากระดาษและกระดาษทด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานมุมมองแบบเต็มหน้า

F11

เปิดหน้าต่าง OneNote ใหม่

CTRL+M

เปิดหน้าต่างเล็กของ OneNote เพื่อสร้างกระดาษทด

CTRL+SHIFT+M

พิมพ์หน้าปัจจุบัน

CTRL+P

เพิ่มหน้าใหม่ที่ท้ายส่วนที่เลือก

CTRL+N

เพิ่มหน้าย่อยใหม่ไปยังกลุ่มหน้าปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+N

เลือกรายการทั้งหมด

กด CTRL+A หลายๆ ครั้งเพื่อเพิ่มขอบเขตของส่วนที่เลือก

CTRL+A

เลือกหน้าปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+A
ถ้าหน้าที่เลือกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ให้กด CTRL+A เพื่อเลือกหน้าทั้งหมดในกลุ่ม

เพิ่มขนาดของแท็บหน้า

CTRL+SHIFT+วงเล็บเปิด

ลดขนาดของแท็บหน้า

CTRL+SHIFT+วงเล็บปิด

ย้ายแท็บหน้าที่เลือกขึ้น

ALT+SHIFT+ลูกศรขึ้น

ย้ายแท็บหน้าที่เลือกลง

ALT+SHIFT+ลูกศรลง

ย้ายจุดแทรกไปยังหัวกระดาษของหน้า

CTRL+T

ไปยังหน้าแรกในชุดของแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

ALT+PAGE UP

ไปยังหน้าสุดท้ายในชุดแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

ALT+PAGE DOWN

เลื่อนขึ้นในหน้าปัจจุบัน

PAGE UP

เลื่อนลงในหน้าปัจจุบัน

PAGE DOWN

เลื่อนไปด้านบนของหน้าปัจจุบัน

CTRL+HOME

เลื่อนไปด้านล่างของหน้าปัจจุบัน

CTRL+END

ไปที่ย่อหน้าถัดไป

CTRL+ลูกศรลง

ไปที่ย่อหน้าก่อนหน้า

CTRL+ลูกศรขึ้น

ย้ายจุดแทรกขึ้นในหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าขึ้น

CTRL+ALT+ลูกศรขึ้น

ย้ายจุดแทรกลงในหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าลง

CTRL+ALT+ลูกศรลง

ย้ายจุดแทรกไปทางซ้ายในหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าไปทางซ้าย

CTRL+ALT+ลูกศรซ้าย

ย้ายจุดแทรกไปทางขวาในหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าไปทางขวา

CTRL+ALT+ลูกศรขวา

ไปที่คอนเทนเนอร์บันทึกย่อถัดไป

ALT+ลูกศรลง

ไปที่ต้นบรรทัด

หน้าแรก

ไปที่ท้ายบรรทัด

END

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

กลับไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าที่แล้ว

ALT+ลูกศรซ้าย

ไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าถัดไป

ALT+ลูกศรขวา

ขยาย

ALT+CTRL+เครื่องหมายบวก (บนแป้นตัวเลข)
หรือ
ALT+CTRL+SHIFT+เครื่องหมายบวก

ย่อ

ALT+CTRL+เครื่องหมายลบ (บนแป้นตัวเลข)
หรือ
ALT+CTRL+SHIFT+ยัติภังค์

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: ขณะที่ OneNote ทำงานอยู่ บันทึกย่อของคุณจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงบันทึกย่อเหล่านั้น ดังนั้น คุณจึงไม่จำเป็นต้องบันทึกบันทึกย่อด้วยตนเอง

CTRL+S

การทำงานกับสมุดบันทึกและส่วน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างสมุดบันทึกใหม่

ALT+N, N

สร้างส่วนใหม่

ALT+N, S

เปิดส่วน

CTRL+O

ไปที่ส่วนถัดไป

CTRL+TAB

ไปที่ส่วนก่อนหน้า

CTRL+SHIFT+TAB

ไปที่หน้าถัดไปในส่วน

CTRL+PAGE DOWN

ไปที่หน้าก่อนหน้าในส่วน

CTRL+PAGE UP

ไปที่หน้าแรกในส่วน

ALT+HOME

ไปที่หน้าสุดท้ายในส่วน

ALT+END

ไปยังหน้าแรกในชุดของแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

ALT+PAGE UP

ไปยังหน้าสุดท้ายในชุดของแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

ALT+PAGE DOWN

ย้ายส่วนปัจจุบัน

ALT+F, R, V

การค้นหาบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายจุดแทรกไปยังกล่อง ค้นหา

CTRL+F

เปลี่ยนขอบเขตการค้นหา

CTRL+F, TAB, ลูกศรลง

ขณะค้นหา ให้ย้ายไปยังผลลัพธ์การค้นหาถัดไป

ENTER

การแชร์บันทึกย่อ

การแชร์บันทึกย่อกับบุคคลอื่น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ส่งหน้าที่เลือกไปในข้อความอีเมล

CTRL+SHIFT+E

เริ่มเซสชันการแชร์แบบออนไลน์

ALT+S, L, S

เข้าร่วมเซสชันที่แชร์

ALT+S, L, J

ออกจากเซสชันที่แชร์

ALT+S, L, L

การแชร์บันทึกย่อกับโปรแกรมอื่น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ส่งหน้าที่เลือกไปในข้อความอีเมล

CTRL+SHIFT+E

ส่งหน้าที่เลือกไปยัง Microsoft Office Word 2007

ALT+F, D, W

สร้างการนัดหมายใน Microsoft Office Outlook 2007

ALT+SHIFT+A

สร้างผู้ติดต่อใน Microsoft Office Outlook 2007

CTRL+SHIFT+C

สร้างงาน Outlook วันนี้ จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

CTRL+SHIFT+1

สร้างงาน Outlook พรุ่งนี้ จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

CTRL+SHIFT+2

สร้างงาน Outlook สัปดาห์นี้ จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

CTRL+SHIFT+3

สร้างงาน Outlook สัปดาห์หน้า จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

CTRL+SHIFT+4

สร้างงาน Outlook ไม่มีวันที่ จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

CTRL+SHIFT+5

เปิดเมนู งาน Outlook

ALT+K

เปิดงาน Outlook ที่เลือก

CTRL+SHIFT+K

ทำเครื่องหมายงาน Outlook ที่เลือกว่าเสร็จสมบูรณ์

CTRL+SHIFT+9

ลบงาน Outlook ที่เลือก

CTRL+SHIFT+0

ซิงค์การเปลี่ยนแปลงในสมุดบันทึกที่แชร์ไว้ในขณะนี้

SHIFT+F9

ซิงค์การเปลี่ยนแปลงในสมุดบันทึกที่แชร์ไว้ทั้งหมด

F9

การป้องกันบันทึกย่อ

ส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ระบุตัวเลือกการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

ALT+F, S

ล็อกส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านทั้งหมด

CTRL+ALT+L

เลือกกล่อง ใส่รหัสผ่าน ในกล่องโต้ตอบ การป้องกันด้วยรหัสผ่าน

ALT+P

เลือกกล่อง ยืนยันรหัสผ่าน ในกล่องโต้ตอบ การป้องกันด้วยรหัสผ่าน

ALT+C

ดูเพิ่มเติม

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานทั่วไปใน OneNote

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×