ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote สำหรับ Windows 10

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote สำหรับ Windows 10

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ผู้ใช้มากมายพบว่าการใช้คีย์บอร์ดกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ OneNote for Windows 10 ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนที่หรือด้านการมองเห็น การใช้แป้นพิมพ์ลัดจะง่ายกว่าการใช้หน้าจอสัมผัสและเป็นทางเลือกที่สำคัญในการใช้เมาส์ บทความนี้จะลงรายการเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ OneNote for Windows 10

หมายเหตุ: 

  • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงถึงเค้าโครงคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา คีย์ต่างๆ บนเค้าโครงคีย์บอร์ดแบบอื่นอาจไม่ตรงกับคีย์บนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

  • คำสั่งที่คุณต้องกดและปล่อยแป้นหลายแป้นพร้อมกันจะระบุด้วยเครื่องหมายบวก (+) คำสั่งที่คุณต้องกดแป้นหลายแป้นตามลำดับจะระบุด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

ในหัวข้อนี้

ทางลัดที่ใช้บ่อย

ตารางนี้แสดงทางลัดที่ใช้บ่อยที่สุดใน OneNote for Windows 10

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

วางโฟกัสบนส่วนปัจจุบัน

Ctrl+Shift+G

เปิดเมนูบริบท

Shift+F10

เพิ่มหน้าใหม่ที่ท้ายส่วนที่เลือก

Ctrl+N

เปิดสมุดบันทึก

Ctrl+O

สลับไปยังสมุดบันทึกอื่นบนแถบ การนำทาง

Ctrl+G แล้วกดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อเลือกสมุดบันทึกอื่น จากนั้นกด Enter

สร้างส่วนใหม่

Ctrl+T

สร้างหน้าใหม่ที่ด้านล่างแท็บหน้าปัจจุบันในระดับเดียวกัน

Ctrl+Alt+N

สร้างหน้าย่อยที่ด้านล่างของหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+Shift+N

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานมุมมองแบบเต็มหน้า

F11

วางโฟกัสบนแท็บหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+G

ย้ายหรือคัดลอกหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+M

เลือกหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Shift+A

ข้ามไปยังชื่อเรื่องของหน้าและเลือก

Ctrl+Shift+T

เปิดกล่องค้นหาเพื่อค้นหาสมุดบันทึกที่เปิดในปัจจุบันทั้งหมด

Ctrl+E

นำทาง OneNote สำหรับ Windows10 ด้วยคีย์บอร์ดเท่านั้น

ตารางทางด้านล่างแสดงทางลัดที่คุณสามารถใช้นำทางใน OneNote for Windows 10

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปมาระหว่างแถบแท็บ บานหน้าต่างการนำทาง และพื้นที่ของหน้า

F6

ย้ายไปยัง Ribbon บนแท็บ

แป้นลูกศรลง

ย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกบน Ribbon

แป้นลูกศรซ้ายหรือขวา

ดำเนินการตัวเลือกที่เลือกในปัจจุบัน

Enter

ย้ายไปมาระหว่างแท็บ

แป้นลูกศรซ้ายหรือขวา

ย้ายไปมาระหว่างรายการบนแถบเมนูหลัก

Tab หรือ Shift+Tab

เปิด Ribbon

Alt

เปิดแท็บ หน้าแรก

Alt+H

เลือกแท็บ แทรก

Alt+N

เปิดแท็บ วาด

Alt+D

เปิดแท็บ มุมมอง

Alt+W

เปิดใช้งานและใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ โปรแกรมผู้บรรยาย

เมื่อต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอ ใน Windows ให้กดแป้นโลโก้ Windows+Enter คุณจะได้ยิน: “หน้าต่างตั้งค่าโปรแกรมผู้บรรยาย”

เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับทางลัดและคำสั่งโปรแกรมผู้บรรยาย ให้ดูที่ คำสั่งคีบอร์ดของโปรแกรมผู้บรรยายและรูปแบบการสัมผัส

เมื่อต้องการออกจากโปรแกรมผู้บรรยาย ให้กด Caps Lock+Esc

การทำและจัดรูปแบบบันทึกย่อ

พิมพ์และแก้ไขบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดหน้าต่าง OneNote ใหม่

Ctrl+M

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

ทำการกระทำล่าสุดซ้ำ

Ctrl+Y

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน เมื่อต้องการขยายส่วนที่เลือก ให้กด Ctrl+A

Ctrl+A

ตัดข้อความหรือรายการที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

Ctrl+X

คัดลอกข้อความหรือรายการที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

Ctrl+C

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด

Ctrl+V

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

Home

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

End

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

แป้นลูกศรขวา

ย้ายหนึ่งคำไปทางซ้าย

Ctrl+แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

Ctrl+แป้นลูกศรขวา

ลบหนึ่งอักขระทางซ้าย

Backspace

ลบหนึ่งอักขระทางขวา

Delete

ลบหนึ่งคำทางซ้าย

Ctrl+Backspace

ลบหนึ่งคำทางขวา

Ctrl+Delete

แทรกตัวแบ่งบรรทัดโดยไม่เริ่มย่อหน้าใหม่

Shift+Enter

เปิดเมนูบริบทสำหรับวัตถุที่โฟกัส

Shift+F10 หรือแป้นเมนู

ดำเนินการกระทำที่แนะนำไว้บน แถบข้อมูล ถ้ามีปรากฏอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้า

Ctrl+Shift+W

ใส่ชื่อผู้เขียนและการประทับเวลาที่ปรับเปลี่ยนล่าสุด

Ctrl+Shift+M

จัดรูปแบบบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เน้นข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+H หรือ Ctrl+Alt+H

การแทรกไฮเปอร์ลิงก์

Ctrl+K

คัดลอกการจัดรูปแบบของข้อความที่เลือก (ตัวคัดวางรูปแบบ)

Ctrl+Shift+C

วางการจัดรูปแบบลงในข้อความที่เลือก (ตัวคัดวางรูปแบบ)

Ctrl+Shift+V

เปิดไฮเปอร์ลิงก์เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ในข้อความลิงก์ กดแป้นลูกศรเพื่อย้ายเคอร์เซอร์ไปยังข้อความลิงก์

Enter

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้หรือนำออกจากข้อความที่เลือก

Ctrl+B

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้หรือนำออกจากข้อความที่เลือก

Ctrl+I

นำการขีดเส้นใต้ไปใช้หรือนำออกจากข้อความที่เลือก

Ctrl+U

นำการขีดทับไปใช้หรือนำออกจากข้อความที่เลือก

Ctrl+เครื่อหมายยัติภังค์ (-)

นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้หรือนำออกจากข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+=

นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้หรือนำออกจากข้อความที่เลือก

Ctrl+=

นำการจัดรูปแบบรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยไปใช้หรือนำออกจากย่อหน้าที่เลือก

Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาค (.)

นำการจัดรูปแบบรายการลำดับเลขไปใช้หรือนำออกจากย่อหน้าที่เลือก

Ctrl+เครื่องหมายทับ

นำสไตล์ หัวเรื่อง 1 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+1

นำสไตล์ หัวเรื่อง 2 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+2

นำสไตล์ หัวเรื่อง 3 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+3

นำสไตล์ หัวเรื่อง 4 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+4

นำสไตล์ หัวเรื่อง 5 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+5

นำสไตล์ หัวเรื่อง 6 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+6

นำสไตล์ ปกติ ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน ล้างการจัดรูปแบบทั้งหมด

Ctrl+Shift+N

เพิ่มการเยื้องย่อหน้า

Alt+Shift+แป้นลูกศรขวาหรือ Tab (ที่ส่วนต้นของบรรทัด)

ลดการเยื้องย่อหน้า

Alt+Shift+แป้นลูกศรซ้ายหรือ Shift+Tab (ที่ส่วนต้นของบรรทัด)

จัดย่อหน้าที่เลือกชิดขวา

Ctrl+R

จัดย่อหน้าที่เลือกชิดซ้าย

Ctrl+L

เพิ่มขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+>

ลดขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+<

แสดงหรือซ่อนเส้นบรรทัดบนหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Shift+R

เพิ่มรายการในหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

คัดลอกการคลิปหน้าจอไปยังคลิปบอร์ด (จำเป็นต้องมีการอัปเดต Windows 10 Creators)

แป้นโลโก้ Windows+Shift+S

แทรกวันที่ปัจจุบัน

Alt+Shift+D

แทรกวันที่และเวลาปัจจุบัน

Alt+Shift+F

แทรกเวลาปัจจุบัน

Alt+Shift+T

แทรกตัวแบ่งบรรทัด

Shift+Enter

เริ่มสมการทางคณิตศาสตร์หรือแปลงข้อความที่เลือกเป็นสมการทางคณิตศาสตร์

Alt+=

สร้างตารางด้วยการเพิ่มคอลัมน์ที่สองลงในข้อความที่พิมพ์แล้ว

แท็บ

สร้างอีกหนึ่งคอลัมน์ในตารางที่มีแถวเดียว

แท็บ

สร้างแถวเพิ่มเมื่ออยู่ในเซลล์สุดท้ายในตาราง

Enter

สร้างหนึ่งแถวที่ด้านล่างของแถวปัจจุบันในตาราง

Ctrl+Enter

สร้างอีกหนึ่งย่อหน้าในเซลล์เดียวกันภายในตาราง

Alt+Enter

สร้างคอลัมน์ทางด้านขวาของคอลัมน์ปัจจุบันในตาราง

Ctrl+Alt+R

สร้างหนึ่งแถวเหนือแถวปัจจุบันในตาราง (เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของแถว ยกเว้นแถวแรก)

Enter

ลบแถวปัจจุบันในตารางที่ไม่มีข้อมูลอยู่ (เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของแถวนั้น)

Delete (กดสองครั้ง)

เลือกบันทึกย่อและวัตถุ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน เมื่อต้องการขยายส่วนที่เลือก ให้กด Ctrl+A

Ctrl+A

เลือกจากตำแหน่งเคอร์เซอร์ปัจจุบันไปจนถึงท้ายบรรทัด

Shift+End

เลือกทั้งบรรทัด (เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด)

Shift+แป้นลูกศรลง

ข้ามไปยังชื่อเรื่องของหน้าและเลือก

Ctrl+Shift+T

ยกเลิกเค้าร่างหรือหน้าที่เลือก

Esc

ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือย่อหน้าที่เลือกไว้หลายย่อหน้าขึ้น

Alt+Shift+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือย่อหน้าที่เลือกไว้หลายย่อหน้าลง

Alt+Shift+แป้นลูกศรลง

ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือย่อหน้าที่เลือกไว้หลายย่อหน้าไปทางขวา (เพิ่มการเยื้อง)

Alt+Shift+แป้นลูกศรขวา

ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือย่อหน้าที่เลือกไว้หลายย่อหน้าไปทางซ้าย (ลดการเยื้อง)

Alt+Shift+แป้นลูกศรซ้าย

เลือกย่อหน้าปัจจุบันและย่อหน้าย่อยของย่อหน้านั้น

Ctrl+Shift+เครื่องหมายยัติภังค์ (-)

ลบบันทึกย่อหรือวัตถุที่เลือก

Delete

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

Home

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

End

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

แป้นลูกศรขวา

กลับไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าที่แล้ว

Alt+แป้นลูกศรซ้าย

ไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าถัดไป

Alt+แป้นลูกศรขวา

เล่นการบันทึกเสียงที่เลือก

Ctrl+Alt+P

หยุดการเล่นการบันทึกเสียงที่เลือก

Ctrl+Alt+S

เริ่มการบันทึกเสียงใหม่

Ctrl+Alt+A

ย้อนกลับการบันทึกเสียงปัจจุบัน 10 วินาที

Ctrl+Alt+Y

ย้อนกลับการบันทึกเสียงปัจจุบัน 5 นาที

Ctrl+Alt+T

ข้ามการบันทึกเสียงปัจจุบันไปข้างหน้า 10 วินาที

Ctrl+Alt+U

ข้ามการบันทึกเสียงปัจจุบันไปข้างหน้า 5 นาที

Ctrl+Alt+I

ติดแท็กบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

นำไปใช้ ทำเครื่องหมาย หรือล้างแท็ก สิ่งที่ต้องทำ

Ctrl+1

นำไปใช้หรือล้างแท็ก สำคัญ

Ctrl+2

นำไปใช้หรือล้างแท็ก คำถาม

Ctrl+3

นำไปใช้หรือล้างแท็ก จำไว้ใช้คราวต่อไป

Ctrl+4

นำไปใช้หรือล้างแท็ก ข้อกำหนด

Ctrl+5

นำไปใช้หรือล้างแท็ก เน้น

Ctrl+6

นำไปใช้หรือล้างแท็ก ที่ติดต่อ

Ctrl+7

นำไปใช้หรือล้างแท็ก ที่อยู่

Ctrl+8

นำไปใช้หรือล้างแท็ก หมายเลขโทรศัพท์

Ctrl+9

นำแท็กบันทึกย่อทั้งหมดออกจากบันทึกย่อที่เลือก

Ctrl+0

ใช้เค้าร่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงใน ระดับ 1

Alt+Shift+1

ขยายไปที่ ระดับ 2

Alt+Shift+2

ขยายไปที่ ระดับ 3

Alt+Shift+3

ขยายไปที่ ระดับ 4

Alt+Shift+4

ขยายไปที่ ระดับ 5

Alt+Shift+5

ขยายไปที่ ระดับ 6

Alt+Shift+6

ขยายไปที่ ระดับ 7

Alt+Shift+7

ขยายไปที่ ระดับ 8

Alt+Shift+8

ขยายไปที่ ระดับ 9

Alt+Shift+9

ขยายทุกระดับ

Alt+Shift+0

เพิ่มการเยื้อง 1 ระดับ

แท็บ

ลดการเยื้อง 1 ระดับ

Shift+Tab

ขยายเค้าร่างที่ยุบ

Alt+Shift+เครื่องหมายบวก (+)

ยุบเค้าร่างที่ขยาย

Alt+Shift+เครื่องหมายลบ (–)

ระบุการตั้งค่าภาษา

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนทิศทางการเขียนในบันทึกย่อของคุณ คุณต้องเปิดใช้งานภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้ายในเครื่องมือ การกำหนดลักษณะภาษาของ Microsoft Office ก่อน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ตั้งค่าทิศทางการเขียนจากซ้ายไปขวา

Ctrl+Shift ซ้าย

ตั้งค่าทิศทางการเขียนจากขวาไปซ้าย

Ctrl+Shift ขวา

เพิ่มการเยื้องขึ้น 1 ระดับในข้อความจากขวาไปซ้าย

แท็บ

ลดการเยื้องลง 1 ระดับในข้อความจากขวาไปซ้าย

Shift+Tab

จัดระเบียบและจัดการสมุดบันทึกของคุณ

ทำงานกับหน้าและบันทึกย่อด่วน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานมุมมองแบบเต็มหน้า

F11

เปิดหน้าต่าง OneNote ใหม่

Ctrl+M

ขยายหรือยุบแท็บของกลุ่มหน้า

Ctrl+Shift+*

สลับมุมมองตัวตรวจสอบสำหรับการเข้าถึง

Ctrl+Shift+F

พิมพ์หน้าปัจจุบัน

Ctrl+P

เพิ่มหน้าใหม่ที่ท้ายส่วนที่เลือก

Ctrl+N

เพิ่มความกว้างแถบของแท็บหน้า

Ctrl+Shift+[

ลดความกว้างแถบของแท็บหน้า

Ctrl+Shift+]

สร้างหน้าใหม่ที่ด้านล่างแท็บหน้าปัจจุบันในระดับเดียวกัน

Ctrl+Alt+N

สร้างหน้าย่อยที่ด้านล่างของหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+Shift+N

เลือกรายการทั้งหมด เมื่อต้องการขยายส่วนที่เลือก ให้กด Ctrl+A

Ctrl+A

เลือกหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+G

ย้ายแท็บหน้าที่เลือกขึ้น

Alt+Shift+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายแท็บหน้าที่เลือกลง

Alt+Shift+แป้นลูกศรลง

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังชื่อเรื่องของหน้า

Ctrl+Shift+T

เลื่อนขึ้นในหน้าปัจจุบัน

Page Up

เลื่อนลงในหน้าปัจจุบัน

Page Down

เลื่อนไปด้านบนของหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Home

เลื่อนไปด้านล่างของหน้าปัจจุบัน

Ctrl+End

ไปยังย่อหน้าถัดไป

Ctrl+แป้นลูกศรลง

ไปยังย่อหน้าก่อนหน้า

Ctrl+แป้นลูกศรขึ้น

ไปยังคอนเทนเนอร์บันทึกย่อถัดไป

Alt+แป้นลูกศรลง

ไปที่ต้นบรรทัด

Home

ไปยังท้ายบรรทัด

End

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

แป้นลูกศรขวา

กลับไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าที่แล้ว

Alt+แป้นลูกศรซ้าย

ไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าถัดไป

Alt+แป้นลูกศรขวา

ขยาย

Ctrl+Alt+เครื่องหมายบวก (+ บนแป้นพิมพ์ตัวเลข) หรือ Ctrl+Alt+Shift+เครื่องหมายบวก

ย่อ

Ctrl+Alt+เครื่องหมายลบ (– บนแป้นพิมพ์ตัวเลข) หรือ Ctrl+Alt+Shift+เครื่องหมายยัติภังค์ (-)

บันทึกการเปลี่ยนแปลงและซิงค์สมุดบันทึก

หมายเหตุ: ขณะที่ OneNote ทำงานอยู่ บันทึกย่อของคุณจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงบันทึกย่อเหล่านั้น ดังนั้น คุณจึงไม่จำเป็นต้องบันทึกบันทึกย่อด้วยตนเอง

Ctrl+S

ทำงานกับสมุดบันทึกและส่วน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิด OneNote

กดแป้นโลโก้ Windows แล้วพิมพ์ OneNote กดแป้นลูกศรลงเพื่อเลือก "OneNote แอป Microsoft Store" แล้วกด Enter

เปิดสมุดบันทึก

Ctrl+O

สร้างส่วนใหม่

Ctrl+T

ไปยังส่วนถัดไป

Ctrl+Tab

ไปยังส่วนก่อนหน้า

Ctrl+Shift+Tab

ไปยังหน้าถัดไปในส่วน

Ctrl+Page Down

ไปยังหน้าก่อนหน้าในส่วน

Ctrl+Page Up

ไปยังหน้าแรกในส่วน

Alt+Home

ไปยังหน้าสุดท้ายในส่วน

Alt+End

ย้ายหรือคัดลอกหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+M

วางโฟกัสบนแท็บหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+G

วางโฟกัสบนแท็บส่วนปัจจุบัน

Ctrl+Shift+G

สลับไปยังสมุดบันทึกอื่นบนแถบ การนำทาง

Ctrl+G แล้วกดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อเลือกสมุดบันทึกอื่น จากนั้นกด Enter

เปิดเมนูบริบทของส่วนปัจจุบัน

Ctrl+Shift+G, Shift+F10

ค้นหาบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องค้นหาเพื่อค้นหาสมุดบันทึกที่เปิดในปัจจุบันทั้งหมด

F3 หรือ Ctrl+F

ขณะค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด ให้แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ถัดไป

แป้นลูกศรลง

ขณะค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด ให้ไปยังผลลัพธ์ที่เลือก

Enter

เปลี่ยนขอบเขตการค้นหา

Ctrl+E, Tab, Tab, ลูกศรลง

ยกเลิก การค้นหา และย้อนกลับไปที่หน้า

Esc

แชร์บันทึกย่อ

แชร์บันทึกย่อกับผู้อื่น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดบานหน้าต่าง แชร์

Ctrl+Shift+E

สร้างลิงก์การแชร์สำหรับหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Shift+E, Tab, Tab, Enter

แชร์สมุดบันทึกปัจจุบัน

Ctrl+Shift+E, Tab, ลูกศรลง, ลูกศรลง

ส่งสำเนาของหน้าโดยใช้แอปอื่น

Ctrl+Shift+E, Enter

แชร์บันทึกย่อกับโปรแกรมอื่น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ส่งสำเนาของหน้าปัจจุบันโดยใช้แอปอื่น

Ctrl+Shift+E, Enter

ซิงค์สมุดบันทึกปัจจุบัน

Ctrl+S หรือ Shift+F9

ซิงค์สมุดบันทึกทั้งหมด

F9

ทำเครื่องหมายหน้าปัจจุบันเป็นอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

Ctrl+Q

ป้องกันบันทึกย่อ

การป้องกันส่วนด้วยรหัสผ่าน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ล็อกส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านทั้งหมด

Ctrl+Alt+L

ด้านบนของเพจ

ดูเพิ่มเติม

เรียนรู้วิธีการนำทางใน OneNote โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×