ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
แป้นพิมพ์ลัดใน OneDrive for Business บนเว็บ

แป้นพิมพ์ลัดใน OneDrive for Business บนเว็บ

ผู้ใช้มากมายพบว่าการใช้แป้นพิมพ์ลัดใน OneDrive for Business ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวหรือด้านการมองเห็น การใช้แป้นพิมพ์ลัดจะง่ายกว่าการใช้หน้าจอสัมผัสและเป็นทางเลือกแทนการใช้เมาส์ที่สำคัญ บทความนี้จะลงรายการเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ OneDrive for Business บนเว็บ

หมายเหตุ: 

  • แป้นพิมพ์ลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงตามรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนคีย์บอร์ดแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

  • คำสั่งที่คุณต้องกดและปล่อยแป้นหลายแป้นพร้อมกันจะระบุด้วยเครื่องหมายบวก (+) คำสั่งที่คุณต้องกดแป้นหลายแป้นตามลำดับจะระบุด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

ในหัวข้อนี้

ทางลัดที่ใช้บ่อย

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการแป้นพิมพ์ลัดที่ใช้บ่อยที่สุดใน OneDrive for Business บนเว็บ

หมายเหตุ: ถ้าไม่ได้ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ Office Online ไอคอนโฟลเดอร์จะปรากฏขึ้นแทนเมนูใหม่

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

แสดงแป้นพิมพ์ลัด

?

เลือกทั้งหมด

Ctrl+A

ล้างทั้งหมด หรือนำทางไปยังโฟลเดอร์ก่อนหน้านี้

Esc

เลือกรายการที่อยู่ติดกัน

แป้นลูกศรขึ้น ลูกศรลง ลูกศรขวา หรือ ลูกศรซ้าย

เลือก และยกเลิกการเลือกไฟล์

Spacebar

เปิดรายการที่เลือก

O . เมื่อต้องการเลือกเปิดใน Word สำหรับเว็บหรือเปิดใน Wordให้กดแป้นลูกศรลงแล้วใส่

เปิดเอกสารจากไซต์อินเทอร์เน็ต

CTRL+O กล่องโต้ตอบ เปิด เปิดขึ้นพร้อมโฟกัสบนกล่องคำสั่งผสม เปิดการแก้ไข พิมพ์หรือเลือก URL กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังปุ่ม ตกลง แล้วกด Enter

อัปโหลดรายการ

U กล่องโต้ตอบ เลือกไฟล์เพื่ออัปโหลด จะเปิดขึ้นโดยเลือกกล่องคำสั่งผสมแก้ไข ชื่อไฟล์ ไว้ พิมพ์ชื่อของไฟล์ แล้วกด Alt+O

ดาวน์โหลดรายการที่เลือก

Shift + F10 เมื่อคุณได้ยิน "ดาวน์โหลด" ให้กด Enter (ในโปรแกรมผู้บรรยายให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "ดาวน์โหลด" จากนั้นกด Enter) เมื่อคุณได้ยิน "คุณต้องการบันทึก" และชื่อของไฟล์ของคุณให้กดปุ่ม tab ไปยังปุ่มบันทึกแล้วกด Enter ไฟล์จะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของคุณ

ลบรายการที่เลือก

ลบ

แชร์โฟลเดอร์หรือไฟล์ที่เลือก

S

เปลี่ยนชื่อไฟล์ที่เลือก

F2

รีเฟรช

F5

เปิดเมนู ใหม่

กด N และแป้นลูกศร เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกเช่นโฟลเดอร์ เอกสาร Word Excel เวิร์กบุ๊ก PowerPoint งานนำเสนอ สมุดบันทึก OneNote หรือแบบสำรวจ Excel ให้กด Enter

สร้างโฟลเดอร์ใหม่

Shift+F, Spacebar แล้วพิมพ์ชื่อโฟลเดอร์

แสดงหรือซ่อนบานหน้าต่างรายละเอียด

I

สลับระหว่างมุมมองรายการกับตาราง

V

นำทางบน OneDrive for Business บนเว็บด้วยคีย์บอร์ดเท่านั้น

คุณสามารถนำทาง OneDrive for Business บนเว็บโดยใช้แค่คีย์บอร์ดได้ หน้าประกอบด้วยพื้นที่ต่อไปนี้: ส่วนหัวของ OneDrive for Business (ที่สามารถเข้าถึงปุ่ม ตัวเปิดใช้แอป บานหน้าต่างการแจ้งเตือน เมนูการตั้งค่า เมนูวิธีใช้ และเมนูบัญชี) กล่องค้นหา และแถบคำสั่ง บานหน้าต่างนำทาง และรายการไฟล์ OneDrive for Business บนเว็บเปิดด้วยโฟกัสบนตัวเปิดใช้แอป

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายไปมาระหว่างแถบเบราว์เซอร์กับ OneDrive for Business

F6 หรือ Ctrl+F6

ย้ายไปมาระหว่าง OneDrive for Business ภูมิภาค: OneDrive for Business แถบ กล่อง ค้นหา แท็บ คำสั่ง บานหน้าต่าง นำทาง และรายการ ไฟล์

แป้น Tab หรือ Shift+Tab

ย้ายไปยังแท็บ คำสั่ง และเคลื่อนย้ายผ่านแท็บเหล่านั้น (แท็บคำสั่งที่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับโฟกัส ซึ่งอาจรวมถึง ใหม่ อัปโหลด ซิงค์ แชร์ รับลิงก์ ลบ คัดลอกไปยัง ย้ายไปยัง เปลี่ยนชื่อ ประวัติเวอร์ชัน และ เรียงลำดับได้)

กดแป้น Tab เพื่อไปยังปุ่ม ใหม่ จากนั้น เมื่อต้องการย้ายระหว่างแท็บ ให้กดแป้นลูกศรขวาหรือแป้นลูกศรซ้าย

เปิดเมนูย่อย เปิด

กดแป้น Tab เพื่อไปยังปุ่ม เปิด กดแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของการเลือกที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

เปิดเมนูย่อย เรียงลำดับ

กดแป้น Tab เพื่อไปยังปุ่ม เรียงลำดับ กดแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของการเลือกที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

ในบานหน้าต่าง นำทาง ให้เคลื่อนย้ายไปตามรายการ

แป้นลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

ในรายการ ไฟล์ ให้เคลื่อนย้ายไปตามรายการ

แป้นลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

ในรายการ ไฟล์ เลือกไฟล์ หรือเมื่อต้องการล้างการเลือกไฟล์นั้น

Spacebar

ในรายการ ไฟล์ อ่านข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ที่เลือก (ตัวอย่างเช่น ชื่อ วันที่ปรับเปลี่ยน บุคคลที่ปรับเปลี่ยน ขนาดไฟล์ และการแชร์ข้อมูล)

แป้นลูกศรขวาหรือลูกศรซ้าย

ในรายการ ไฟล์ เปิดเมนูบริบทของคำสั่งที่พร้อมใช้งานสำหรับรายการที่เลือก (ตัวอย่างเช่น ดาวน์โหลด รับลิงก์ ลบ ย้ายไปยัง คัดลอกไปยัง ประวัติเวอร์ชัน และอื่นๆ)

เมื่อต้องการย้ายไปจุดไข่ปลา (...) กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณได้ยิน "เปิดเมนูบริบทสำหรับรายการที่เลือก" แล้วกด Enter

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×