ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
แป้นพิมพ์ลัดใน Excel for Windows

แป้นพิมพ์ลัดใน Excel for Windows

ผู้ใช้มากมายพบว่าการใช้คีย์บอร์ดกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Excel สำหรับ Windows ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนที่หรือด้านการมองเห็น การใช้แป้นพิมพ์ลัดจะง่ายกว่าการใช้หน้าจอสัมผัสและเป็นทางเลือกที่สำคัญแทนการใช้เมาส์ บทความนี้จะลงรายการเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Excel สำหรับ Windows

หมายเหตุ: 

 • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงตามรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนเค้าโครงแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

 • ถ้าแป้นพิมพ์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 แป้นพร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างแป้นดังกล่าว ถ้าคุณต้องกดแป้นหนึ่งแล้วตามด้วยอีกแป้นหนึ่งทันที แป้นพิมพ์ลัดดังกล่าวจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

บทความนี้อธิบายแป้นพิมพ์ลัด แป้นฟังก์ชัน และแป้นพิมพ์ลัดอื่นๆ ที่ใช้กันทั่วไปของ Excel. นี่รวมถึงแป้นการเข้าถึงที่คุณสามารถใช้สำหรับคำสั่ง Ribbon สำหรับ Excel Online, ดู แป้นพิมพ์ลัดใน Excel Online.

หมายเหตุ: 

ปุ่มลัดที่ใช้บ่อย

ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับ Ribbon ข้อมูลในส่วนนี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบแป้นพิมพ์ลัดของ Ribbon ได้ Ribbon มาพร้อมกับแป้นพิมพ์ลัดใหม่เรียกว่า เคล็ดลับแป้นพิมพ์ ซึ่งคุณสามารถทำให้ปรากฏเมื่อคุณกดแป้น Alt ได้ Ribbon จะรวมกลุ่มคำสั่งที่เกี่ยวข้องกันไว้บนแท็บ ตัวอย่างเช่น บนแท็บหน้าแรก กลุ่มตัวเลขจะมีคำสั่งรูปแบบตัวเลข

ตารางนี้แสดงรายการที่ใช้บ่อยที่สุดใน Excel.

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ปิดเวิร์กบุ๊ก

Ctrl+W

เปิดเวิร์กบุ๊ก

Ctrl+O

ไปที่แท็บ หน้าแรก

Alt+H

บันทึกเวิร์กบุ๊ก

Ctrl+S

คัดลอก

Ctrl+C

วาง

Ctrl+V

เลิกทำ

Ctrl+Z

เอาเนื้อหาของเซลล์ออก

ลบแป้น

เลือกสีเติม

Alt+H, H

ตัด

Ctrl+X

ไปที่แท็บ แทรก

Alt+N

ตัวหนา

Ctrl+B

จัดแนวเนื้อหาของเซลล์ให้อยู่กึ่งกลาง

Alt+H, A, C

ไปที่แท็บ เค้าโครงหน้า

ALT+P

ไปที่แท็บ ข้อมูล

Alt+A

ไปที่แท็บ ดู

ALT+W

เปิดเมนูบริบท

Shift+F10 หรือ

แป้นบริบท

เพิ่มเส้นขอบ

Alt+H, B

ลบคอลัมน์

Alt+H, D, C

ไปที่แท็บ สูตร

Alt+M

ซ่อนแถวที่เลือก

Ctrl+9

ซ่อนคอลัมน์ที่เลือก

Ctrl+0

ด้านบนของหน้า

แป้นพิมพ์ลัดของ Ribbon

ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับ Ribbon ข้อมูลในหัวข้อนี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบแป้นพิมพ์ลัดของ Ribbon

เมื่อคุณกดแป้น Alt ตัวอักษรจะปรากฎขึ้นเป็นรูปภาพขนาดเล็กซึ่งเรียกว่า เคล็ดลับแป้นพิมพ์ ถัดจากแท็บและคำสั่งบน Ribbon ตามที่แสดงในรูปภาพต่อไปนี้

เคล็ดลัดการใช้แป้นพิมพ์ของ Excel Ribbon

คุณสามารถผสมตัวอักษรเหล่านี้กับ Alt เพื่อสร้างทางลัดที่เรียกว่าแป้นการเข้าถึงสำหรับคำสั่ง Ribbon ตัวอย่างเช่น Alt+H จะเปิดแท็บ หน้าแรก และ Alt+Q จะไปยังกล่อง บอกฉัน

กด Alt อีกครั้งเพื่อดูเคล็ดลับแป้นพิมพ์สำหรับคำสั่งบนแท็บต่างๆ

แป้นการเข้าถึงสำหรับแท็บ Ribbon

เมื่อต้องการไปยังแท็บบน Ribbon โดยตรง ให้กดแป้นการเข้าถึงแป้นใดแป้นหนึ่งต่อไปนี้:

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่อง บอกฉัน บน Ribbon แล้วพิมพ์คำที่ใช้ค้นหาเพื่อขอความช่วยเหลือหรือเนื้อหาวิธีใช้

Alt+Q จากนั้นป้อนคำที่ใช้ค้นหา

เปิดหน้าไฟล์และใช้มุมมอง Backstage

Alt+F

เปิดแท็บหน้าแรกและจัดรูปแบบข้อความและตัวเลข จากนั้นใช้เครื่องมือค้นหา

Alt+H

เปิดแท็บ แทรก แล้วแทรก PivotTable, แผนภูมิ, Add-in, เส้นแบบประกายไฟ, รูปภาพ, รูปร่าง, ส่วนหัว หรือกล่องข้อความ

Alt+N

เปิดแท็บเค้าโครงหน้า และทำงานกับธีม การตั้งค่าหน้ากระดาษ การปรับมาตราส่วน และการจัดหน้า

ALT+P

เปิดแท็บสูตรแล้วแทรก ติดตาม และกำหนดฟังก์ชันและการคำนวณในแบบของตัวเอง

ALT+M

เปิดแท็บข้อมูล และเชื่อมต่อ จัดเรียง กรอง วิเคราะห์ และทำงานกับข้อมูล

Alt+A

เปิดแท็บรีวิวและตรวจการสะกด เพิ่มข้อคิดเห็น ปกป้องแผ่นงานและเวิร์กบุ๊ก

Alt+R

เปิดแท็บดู และดูตัวอย่างตัวแบ่งหน้าและเค้าโครงหน้า แสดงและซ่อนเส้นตารางและส่วนหัว กำหนดอัตราส่วนย่อ/ขยาย จัดการหน้าต่างและบานหน้าต่าง ตลอดจนดูแมโคร

Alt+W

ด้านบนของเพจ

ทำงานใน Ribbon ด้วยแป้นพิมพ์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกแท็บที่ใช้งานอยู่ของ Ribbon และเรียกใช้งานแป้นการเข้าถึง

ALT หรือ F10 เมื่อต้องการย้ายไปยังแท็บอื่น ให้ใช้แป้นการเข้าถึงหรือแป้นลูกศร

ย้ายโฟกัสไปยังคำสั่งบน Ribbon

Tab หรือ Shift+Tab

เลื่อนลง ขึ้น ซ้าย หรือขวาตามลำดับระหว่างรายการต่างๆ บน Ribbon

แป้นลูกศรลง ขึ้น ซ้าย หรือขวา

เปิดใช้งานปุ่มที่เลือก

Spacebar หรือ Enter

เปิดรายการคำสั่งที่เลือก

แป้นลูกศรลง

เปิดเมนูของปุ่มที่เลือก

Alt+แป้นลูกศรลง

เมื่อเมนูหรือเมนูย่อยเปิดอยู่ ให้เคลื่อนย้ายไปยังคำสั่งถัดไป

แป้นลูกศรลง

ขยายหรือยุบ Ribbon

Ctrl+F1

เปิดเมนูบริบท

Shift+F10

หรือ บนคีย์บอร์ด Windows

แป้นบริบท (ระหว่างแป้น Alt ขวาและ Ctrl ขวา)

ย้ายไปยังเมนูย่อยเมื่อเปิดหรือเลือกเมนูหลักไว้

แป้นลูกศรซ้าย

ด้านบนของเพจ

การอ้างอิงแป้นพิมพ์ลัด Excel

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการนำทางในเซลล์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังเซลล์ก่อนหน้าในเวิร์กชีตหรือตัวเลือกก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ

Shift+Tab

ย้ายขึ้นหนึ่งเซลล์ในเวิร์กชีต

แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งเซลล์ในเวิร์กชีต

แป้นลูกศรลง

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งเซลล์ในเวิร์กชีต

แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งเซลล์ในเวิร์กชีต

แป้นลูกศรขวา

ย้ายไปยังขอบของขอบเขตข้อมูลปัจจุบันในเวิร์กชีต

Ctrl + แป้นลูกศร

ป้อนโหมด End ย้ายไปยังเซลล์ที่ไม่ว่างเซลล์ถัดไปในคอลัมน์หรือแถวเดียวกันกับเซลล์ที่ใช้งานอยู่ แล้วปิดโหมด End ถ้าเซลล์ต่างๆ ว่าง ให้ย้ายไปยังเซลล์สุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์นั้น

End, แป้นลูกศร

ย้ายไปยังเซลล์สุดท้ายในเวิร์กชีตในแถวล่างสุดที่ใช้ของคอลัมน์ขวาสุดที่ใช้อยู่

Ctrl+End

ขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังเซลล์สุดท้ายที่ใช้งานอยู่ในเวิร์กชีต (มุมขวาล่าง)

Ctrl+Shift+End

ย้ายไปที่เซลล์ในมุมบนซ้ายของหน้าต่างเมื่อ Scroll Lock เปิดอยู่

Home+Scroll Lock

ย้ายไปที่จุดเริ่มต้นของเวิร์กชีต

Ctrl+Home

เลื่อนลงมาหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

Page Down

เลื่อนไปยังแผ่นงานถัดไปในเวิร์กบุ๊ก

Ctrl+Page Down

เลื่อนหน้าจอไปทางขวาหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

Alt+Page Down

เลื่อนขึ้นไปหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

Page Up

เลื่อนหน้าจอไปทางซ้ายหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

Alt+Page Up

เลื่อนไปยังแผ่นงานก่อนหน้าในเวิร์กบุ๊ก

Ctrl+Page Up

ย้ายหนึ่งเซลล์ไปทางขวาในเวิร์กชีต หรือย้ายระหว่างเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อกในเวิร์กชีตที่มีการป้องกัน

Tab

เปิดรายการตัวเลือกการตรวจสอบบนเซลล์ที่มีการใช้ตัวเลือกการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

Alt+แป้นลูกศรลง

เลื่อนวนไปตามรูปร่างที่ลอย เช่น กล่องข้อความหรือรูปภาพ

Ctrl+Alt+5 แล้วกดแป้น Tab ซ้ำๆ

ออกจากการนำทางในรูปร่างที่ลอย แล้วกลับไปที่การนำทางปกติ

Esc

ด้านบนของหน้า

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการจัดรูปแบบเซลล์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์

Ctrl+1

จัดรูปแบบแบบอักษรในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์

Ctrl+Shift+F หรือ Ctrl+Shift+P

แก้ไขเซลล์ที่ใช้งานอยู่และวางจุดแทรกที่จุดสิ้นสุดของเนื้อหา หรือ หากการแก้ไขถูกปิดการใช้งานสำหรับเซลล์ ให้ย้ายจุดแทรกไปไว้ในแถบสูตร ถ้าการแก้ไขสูตร ให้เปิดปิดโหมดการชี้ เพื่อให้คุณสามารถใช้แป้นลูกศรเพื่อสร้างการอ้างอิงได้

F2

เพิ่มหรือแก้ไขเซลล์ข้อคิดเห็น

Shift+F2

เปิดกล่องโต้ตอบแทรกเพื่อแทรกเซลล์เปล่า

Ctrl+Shift+เครื่องหมายบวก (+)

เปิดกล่องโต้ตอบ ลบ เพื่อลบเซลล์ที่เลือก

Ctrl+เครื่องหมายลบ (-)

ใส่เวลาปัจจุบัน

Ctrl+Shift+ทวิภาค (:)

ใส่เวลาปัจจุบัน

Ctrl+อัฒภาค (;)

สลับระหว่างการแสดงค่าเซลล์หรือสูตรในเวิร์กชีต

Ctrl+ตัวกำกับเสียงเกรฟ (`)

คัดลอกสูตรจากเซลล์ที่อยู่เหนือเซลล์ที่ใช้งานอยู่ไปไว้ในเซลล์หรือแถบสูตร

Ctrl+อัญประกาศเดี่ยว (')

ย้ายเซลล์ที่เลือก

Ctrl+X

คัดลอกเซลล์ที่เลือก

Ctrl+C

วางเนื้อหาที่จุดแทรกเพื่อแทนที่ส่วนใดก็ตามที่เลือก

Ctrl+V

เปิดกล่องโต้ตอบวางแบบพิเศษ

Ctrl+Alt+V

ทำข้อความให้เป็นตัวเอียงหรือเอาการจัดรูปแบบตัวเอียงออก

Ctrl+I หรือ Ctrl+3

ทำข้อความเป็นตัวหนาหรือเอาการจัดรูปแบบตัวหนาออก

Ctrl+B หรือ Ctrl+2

ขีดเส้นใต้ข้อความหรือเอาเส้นใต้ออก

Ctrl+U หรือ Ctrl+4

นำการจัดรูปแบบขีดทับไปใช้หรือเอาออก

Ctrl+5

สลับระหว่างซ่อนวัตถุ แสดงวัตถุ และแสดงพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับวัตถุ

Ctrl+6

นำเส้นขอบภายนอกไปใช้กับเซลล์ที่เลือก

Ctrl+Shift+เครื่องหมายและ (&)

เอาเส้นขอบภายนอกออกจากเซลล์ที่เลือก

Ctrl+Shift+เส้นใต้ (_)

แสดงหรือซ่อนสัญลักษณ์เค้าร่าง

Ctrl+8

ใช้คำสั่ง เติมด้านล่าง เพื่อคัดลอกเนื้อหาและรูปแบบของเซลล์บนสุดของช่วงที่เลือกไปยังเซลล์ด้านล่าง

Ctrl+D

นำรูปแบบตัวเลขทั่วไปไปใช้

Ctrl+Shift+เครื่องหมายตัวหนอน (~)

นำรูปแบบสกุลเงินที่มีตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่ง (โดยที่จำนวนลบอยู่ในวงเล็บ) ไปใช้

Ctrl+Shift+เครื่องหมายดอลลาร์ ($)

นำรูปแบบเปอร์เซ็นต์ที่ไม่มีตำแหน่งทศนิยมไปใช้

Ctrl+Shift+เปอร์เซ็นต์ (%)

นำรูปแบบตัวเลขเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีตำแหน่งทศนิยมสองไปใช้

Ctrl+Shift+อักขระ (^)

นำรูปแบบวันที่แบบมีวัน เดือน และปีไปใช้

Ctrl+Shift+เครื่องหมายตัวเลข (#)

นำรูปแบบเวลาแบบมีชั่วโมงและนาที รวมทั้ง AM หรือ PM ไปใช้

Ctrl+Shift+สัญลักษณ์ at (@)

นำรูปแบบตัวเลขที่มีตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่ง ตัวคั่นหลักพัน และมีเครื่องหมายลบ (-) สำหรับค่าลบไปใช้

Ctrl+Shift+เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)

เปิดกล่องโต้ตอบแทรกไฮเปอร์ลิงก์

Ctrl+K

ตรวจการสะกดในเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่หรือช่วงที่เลือกไว้

F7

แสดงตัวเลือกการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วสำหรับเซลล์ที่มีข้อมูลที่เลือกไว้

Ctrl+Q

แสดงกล่องโต้ตอบ สร้างตาราง

Ctrl+L หรือ Ctrl+T

ด้านบนของหน้า

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการเลือกและการดำเนินการ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกทั้งเวิร์กชีต

Ctrl+A หรือ Ctrl+Shift+Spacebar

เลือกแผ่นงานปัจจุบันและถัดไปในเวิร์กบุ๊ก

Ctrl+Shift+Page Down

เลือกแผ่นงานปัจจุบันและก่อนหน้าในเวิร์กบุ๊ก

Ctrl+Shift+Page Up

ขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปหนึ่งเซลล์

Shift+ แป้นลูกศร

ขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังเซลล์ที่ไม่ว่างเซลล์สุดท้ายในคอลัมน์หรือในแถวเดียวกันให้เป็นเซลล์ที่ใช้งานอยู่ หรือในกรณีที่เซลล์ถัดไปว่างอยู่ ให้ขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์ที่ไม่ว่างถัดไป

Ctrl+Shift+แป้นลูกศร

เปิดใช้งานโหมดขยายและใช้แป้นลูกศรเพื่อขยายส่วนที่เลือก กดอีกครั้งเพื่อปิด

F8

เพิ่มเซลล์หรือช่วงที่ไม่อยู่ติดกันลงในส่วนของเซลล์ที่เลือกโดยใช้แป้นลูกศร

Shift+F8

เริ่มบรรทัดใหม่ในเซลล์เดียวกัน

Alt+Enter

เติมช่วงเซลล์ที่เลือกด้วยรายการปัจจุบัน

Ctrl+Enter

กรอกข้อมูลในเซลล์ให้สมบูรณ์ แล้วเลือกเซลล์ด้านบน

Shift+Enter

เลือกคอลัมน์ทั้งคอลัมน์ในเวิร์กชีต

Ctrl+Spacebar

เลือกแถวทั้งแถวในเวิร์กชีต

Shift + Spacebar

เลือกวัตถุทั้งหมดในเวิร์กชีตเมื่อวัตถุถูกเลือก

Ctrl+Shift+Spacebar

ขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของเวิร์กชีต

Ctrl+Shift+Home

เลือกขอบเขตปัจจุบันถ้าเวิร์กชีตมีข้อมูลอยู่ กดครั้งที่สองเพื่อเลือกขอบเขตปัจจุบันและแถวสรุป กดครั้งที่สามเพื่อเลือกเวิร์กชีตทั้งหมด

Ctrl+A หรือ Ctrl+Shift+Spacebar

เลือกขอบเขตปัจจุบันรอบเซลล์ที่ใช้งานอยู่หรือเลือกทั้งรายงาน PivotTable

Ctrl+Shift+asterisk (*)

เลือกคำสั่งแรกบนเมนูเมื่อเมนูหรือเมนูย่อยสามารถมองเห็นได้

หน้าแรก

ทำซ้ำคำสั่งหรือการกระทำสุดท้าย ถ้าเป็นไปได้

Ctrl+Y

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

ด้านบนของเพจ

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการทำงานกับข้อมูล ฟังก์ชัน และแถบสูตร

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกทั้งรายงาน PivotTable

Ctrl+Shift+asterisk (*)

แก้ไขเซลล์ที่ใช้งานอยู่และวางจุดแทรกที่จุดสิ้นสุดของเนื้อหา หรือ หากการแก้ไขถูกปิดการใช้งานสำหรับเซลล์ ให้ย้ายจุดแทรกไปไว้ในแถบสูตร ถ้าการแก้ไขสูตร ให้เปิดปิดโหมดการชี้ เพื่อให้คุณสามารถใช้แป้นลูกศรเพื่อสร้างการอ้างอิงได้

F2

ขยายหรือยุบแถบสูตร

Ctrl+Shift+U

ยกเลิกรายการในเซลล์หรือแถบสูตร

Esc

กรอกข้อมูลในรายการในแถบสูตรแล้วเลือกเซลล์ด้านล่าง

Enter

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุดของข้อความ ขณะเคอร์เซอร์อยู่ในแถบสูตร

Ctrl+End

เลือกข้อความทั้งหมดในแถบสูตรจากตำแหน่งเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุด

Ctrl+Shift+End

คำนวณเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด

F9

คำนวณเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่

Shift+F9

คำนวณเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด โดยไม่คำนึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการคำนวณครั้งล่าสุดหรือไม่

Ctrl+Alt+F9

ตรวจสอบสูตรที่เกี่ยวข้องแล้วคำนวณสูตรทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด รวมถึงเซลล์ที่ไม่ได้ถูกทำเครื่องหมายว่าให้คำนวณด้วย

Ctrl+Alt+Shift+F9

แสดงเมนูหรือข้อความสำหรับปุ่ม การตรวจสอบข้อผิดพลาด

Alt+Shift+F10

แสดงกล่องโต้ตอบ อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน เมื่อจุดแทรกอยู่ทางขวาของชื่อฟังก์ชันในสูตร

Ctrl+A

แทรกชื่ออาร์กิวเมนต์และวงเล็บเมื่อจุดแทรกอยู่ทางขวาของชื่อฟังก์ชันในสูตร

Ctrl+Shift+A

เรียกใช้ เติมแบบรวดเร็ว เพื่อรับรู้รูปแบบในคอลัมน์ที่อยู่ติดกันโดยอัตโนมัติ และเติมคอลัมน์ปัจจุบัน

Ctrl+E

คำนวณโดยผสมผสานการอ้างอิงต่างๆ ทั้งแบบสัมบูรณ์และแบบสัมพัทธ์ทั้งหมดในสูตร ถ้าเลือกการอ้างอิงเซลล์หรือช่วงเซลล์ไว้

F4

ใส่ฟังก์ชัน

Shift+F3

คัดลอกค่าจากเซลล์ที่อยู่เหนือเซลล์ที่ใช้งานอยู่ไปยังเซลล์หรือแถบสูตร

Ctrl+Shift+เครื่องหมายอัญประกาศตรง (")

สร้างแผนภูมิที่ฝังตัวของข้อมูลในช่วงปัจจุบัน

Alt+F1

สร้างแผนภูมิจากข้อมูลในช่วงปัจจุบันในแผ่นงานแผนภูมิที่แยกต่างหาก

F11

กำหนดชื่อเพื่อใช้ในการอ้างอิง

Alt+M, M, D

วางชื่อจากกล่องโต้ตอบ วางชื่อ (หากมีการกำหนดชื่อไว้ในเวิร์กบุ๊ก)

F3

ย้ายไปยังเขตข้อมูลแรกในระเบียนถัดไปของฟอร์มข้อมูล

Enter

สร้าง เรียกใช้ แก้ไข หรือลบแมโคร

Alt+F8

เปิด Microsoft Visual Basic For Applications Editor

Alt+F11

ด้านบนของหน้า

แป้นฟังก์ชัน

แป้น

คำอธิบาย

F1

 • F1 เพียงแป้นเดียว: แสดงบานหน้าต่างงาน วิธีใช้ Excel

 • Ctrl+F1: แสดงหรือซ่อน Ribbon

 • Alt+F1: สร้างแผนภูมิที่ฝังตัวของข้อมูลในช่วงปัจจุบัน

 • Alt+Shift+F1: แทรกเวิร์กชีตใหม่

F2

 • F2 เพียงแป้นเดียว: แก้ไขเซลล์ที่ใช้งานอยู่และวางจุดแทรกที่จุดสิ้นสุดของเนื้อหา หรือ ถ้าการแก้ไขถูกปิดใช้งานสำหรับเซลล์ ย้ายจุดแทรกไปไว้ในแถบสูตร ถ้าแก้ไขสูตร เปิดหรือปิดโหมดการชี้เพื่อให้คุณสามารถใช้แป้นลูกศรเพื่อสร้างการอ้างอิงได้

 • Shift+F2: เพิ่มหรือแก้ไขข้อคิดเห็นของเซลล์

 • CTRL+F2: แสดงพื้นที่ตัวอย่างก่อนพิมพ์บนแท็บ พิมพ์ ใน มุมมอง Backstage

F3

 • F3 เพียงแป้นเดียว: แสดงกล่องโต้ตอบ วางชื่อ พร้อมใช้งานเมื่อมีชื่อถูกกำหนดไว้ในเวิร์กบุ๊กแล้วเท่านั้น

 • SHIFT+F3: แสดงกล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน

F4

 • F4 เพียงแป้นเดียว: ทำซ้ำคำสั่งหรือการกระทำสุดท้าย ถ้าเป็นไปได้

  เมื่อการอ้างอิงหรือช่วงของเซลล์ถูกเลือกไว้ในสูตร F4 จะคำนวณโดยผสมผสานการอ้างอิงต่างๆ ทั้งแบบสัมบูรณ์และแบบสัมพัทธ์ทั้งหมด

 • Ctrl+F4: จะปิดหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่เลือก

 • การกด Alt+F4 จะปิด Excel

F5

 • F5 เพียงแป้นเดียว: แสดงกล่องโต้ตอบ ไปที่

 • Ctrl+F5: คืนค่าขนาดหน้าต่างของหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่เลือก

F6

 • F6 เพียงแป้นเดียว: สลับระหว่างเวิร์กชีต Ribbon บานหน้าต่างงาน และตัวควบคุมการย่อ/ขยาย ในเวิร์กชีตที่ถูกแยกออก F6 จะรวมถึงบานหน้าต่างที่แยกออกเมื่อสลับระหว่างบานหน้าต่างและพื้นที่ Ribbon

 • Shift+F6: สลับระหว่างเวิร์กชีต ตัวควบคุมการย่อ/ขยาย บานหน้าต่างงาน และ Ribbon

 • Ctrl+F6: สลับไปยังหน้าต่างเวิร์กบุ๊กถัดไปเมื่อมีหน้าต่างเวิร์กบุ๊กมากกว่าหนึ่งหน้าต่างเปิดอยู่

F7

 • F7 เพียงแป้นเดียว: เปิดกล่องโต้ตอบ การสะกด เพื่อตรวจการสะกดในเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่หรือช่วงที่เลือกไว้

 • Ctrl+F7: ดำเนินการคำสั่ง ย้าย ในหน้าต่างเวิร์กบุ๊กเมื่อหน้าต่างดังกล่าวไม่ได้ขยายใหญ่สุด ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายหน้าต่าง และเมื่อเสร็จแล้วให้กด Enter หรือกด Esc เพื่อยกเลิก

F8

 • F8 เพียงแป้นเดียว: เปิดหรือปิดใช้งานโหมดขยาย ในโหมดขยายนี้ การเลือกเพิ่มเติม จะปรากฏอยู่ในบรรทัดสถานะ และแป้นลูกศรจะขยายส่วนที่เลือก

 • การกด Shift+F8: ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มเซลล์หรือช่วงที่ไม่อยู่ติดกันลงในส่วนของเซลล์ที่เลือกโดยใช้แป้นลูกศร

 • Ctrl+F8: ใช้คำสั่งปรับขนาดเมื่อเวิร์กบุ๊กไม่ได้ขยายใหญ่สุด

 • การกด Alt+F8 จะแสดงกล่องโต้ตอบแมโครเพื่อสร้าง เรียกใช้ แก้ไข หรือลบแมโคร

F9

 • F9 เพียงแป้นเดียว: คำนวณเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด

 • Shift+F9: คำนวณเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่

 • Ctrl+Alt+F9: คำนวณเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด โดยไม่คำนึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการคำนวณครั้งล่าสุดหรือไม่

 • Ctrl+Alt+Shift+F9: ตรวจสอบสูตรที่อ้างถึงใหม่ แล้วคำนวณเซลล์ทั้งหมดที่อยู่ในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด รวมถึงเซลล์ที่ไม่ได้ถูกทำเครื่องหมายว่าให้คำนวณด้วย

 • Ctrl+F9: ย่อหน้าต่างเวิร์กบุ๊กให้เล็กสุดเป็นไอคอน

F10

 • F10 เพียงแป้นเดียว: เปิดหรือปิดเคล็ดลับแป้นพิมพ์ (การกด Alt จะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน)

 • Shift+F10: แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก

 • Alt+Shift+F10: จะแสดงเมนูหรือข้อความสำหรับปุ่ม การตรวจสอบข้อผิดพลาด

 • Ctrl+F10: ขยายหน้าต่างใหญ่สุดหรือคืนค่าหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่เลือก

F11

 • F11 เพียงแป้นเดียว: สร้างแผนภูมิจากข้อมูลในช่วงปัจจุบันขึ้นในแผ่นงานแผนภูมิที่แยกต่างหาก

 • Shift+F11: แทรกเวิร์กชีตใหม่

 • Alt+F11: เปิด Microsoft Visual Basic For Applications Editor ซึ่งคุณสามารถสร้างแมโครได้โดยใช้ Visual Basic for Applications (VBA)

F12

 • F12 เพียงแป้นเดียว: แสดงกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

ด้านบนของเพจ

คีย์ลัดอื่นๆ ที่มีประโยชน์

แป้น

คำอธิบาย

Alt

 • แสดงเคล็ดลับแป้นพิมพ์ (ทางลัดใหม่) บน Ribbon

ตัวอย่างเช่น

 • Alt, W, P สลับเวิร์กชีตไปยังมุมมองเค้าโครงหน้า

 • Alt, W, L สลับเวิร์กชีตไปยังมุมมองปกติ

 • Alt, W, I สลับเวิร์กชีตไปยังมุมมองแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

แป้นลูกศร

 • ย้ายขึ้น ลง ไปทางซ้าย หรือไปทางขวาหนึ่งเซลล์ในเวิร์กชีต

 • การกด Ctrl+แป้นลูกศร จะย้ายไปยังขอบของ ขอบเขตข้อมูล ปัจจุบันในเวิร์กชีต

 • การกด Shift+แป้นลูกศร จะขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปหนึ่งเซลล์

 • การกด Ctrl+Shift+แป้นลูกศร จะขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังเซลล์ที่ไม่ว่างเซลล์สุดท้ายในคอลัมน์หรือในแถวเดียวกันให้เป็นเซลล์ที่ใช้งานอยู่ หรือในกรณีที่เซลล์ถัดไปว่างอยู่ จะขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์ที่ไม่ว่างถัดไป

 • การกดลูกศรซ้ายหรือขวาจะเลือกแท็บทางด้านซ้ายหรือขวาเมื่อเลือก Ribbon อยู่ เมื่อเปิดหรือเลือกเมนูย่อย แป้นลูกศรเหล่านี้จะสลับระหว่างเมนูหลักและเมนูย่อย เมื่อเลือกแท็บ Ribbon แป้นเหล่านี้จะนำทางปุ่มบนแท็บ

 • ลูกศรลงหรือขึ้นจะเลือกคำสั่งถัดไปหรือก่อนหน้าเมื่อเมนูหรือเมนูย่อยเปิดอยู่ เมื่อเลือกแท็บ Ribbon แป้นเหล่านี้จะนำทางขึ้นหรือลงในกลุ่มแท็บ

 • ในกล่องโต้ตอบ แป้นลูกศรจะเลื่อนระหว่างตัวเลือกในรายการแบบดรอปดาวน์ที่เปิดอยู่ หรือระหว่างตัวเลือกในกลุ่มของตัวเลือก

 • ลูกศรลงหรือ Alt+ลูกศรลง จะเปิดรายการแบบดรอปดาวน์ที่เลือกไว้

Backspace

 • ลบหนึ่งอักขระทางซ้ายในแถบสูตร

 • รวมทั้งล้างเนื้อหาของเซลล์ที่ใช้งานอยู่ด้วย

 • ในโหมดการแก้ไขเซลล์ จะลบอักขระทางซ้ายของจุดแทรก

Delete

 • เอาเนื้อหาของเซลล์ (ข้อมูลและสูตร) ออกจากเซลล์ที่เลือก โดยไม่มีผลกระทบต่อรูปแบบเซลล์หรือข้อคิดเห็น

 • ในโหมดการแก้ไขเซลล์ จะลบอักขระทางขวาของจุดแทรก

End

 • End จะเปิดหรือปิดใช้งานโหมด End ในโหมด End คุณสามารถกดแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์ที่ไม่ว่างเซลล์ถัดไปในคอลัมน์หรือแถวเดียวกับเซลล์ที่ใช้งานอยู่ได้ โหมด End จะปิดใช้งานโดยอัตโนมัติหลังจากกดแป้นลูกศร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กด End อีกครั้งก่อนที่จะกดแป้นลูกศรถัดไป โหมด End จะแสดงในแถบสถานะเมื่อมีการเปิดใช้งานอยู่

 • ถ้าเซลล์ต่างๆ ว่าง การกด End ตามด้วยแป้นลูกศรจะเป็นการย้ายไปยังเซลล์สุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์นั้น

 • การกด End ยังจะเลือกคำสั่งสุดท้ายในเมนูเมื่อเมนูหรือเมนูย่อยสามารถมองเห็นได้อีกด้วย

 • การกด Ctrl+End จะย้ายไปยังเซลล์สุดท้ายในเวิร์กชีตในแถวล่างสุดที่ใช้ของคอลัมน์ขวาสุดที่ใช้อยู่ ถ้าเคอร์เซอร์อยู่ในแถบสูตร การกด Ctrl+End จะย้ายเคอร์เซอร์ไปที่จุดท้ายสุดของข้อความ

 • การกด Ctrl+Shift+End จะขยายเซลล์ที่เลือกไปยังเซลล์สุดท้ายที่ถูกใช้ในเวิร์กชีต (มุมล่างขวา) ถ้าเคอร์เซอร์อยู่ในแถบสูตร การกด Ctrl+Shift+End จะเลือกข้อความทั้งหมดในแถบสูตรจากตำแหน่งเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุด ซึ่งการทำเช่นนี้จะไม่มีผลต่อความสูงของแถบสูตร

Enter

 • ทำให้รายการเซลล์จากเซลล์หรือแถบสูตรเสร็จสมบูรณ์ และเลือกเซลล์ด้านล่าง (ตามค่าเริ่มต้น)

 • ในฟอร์มข้อมูล จะเป็นการย้ายไปยังเขตข้อมูลแรกในระเบียนถัดไป

 • เปิดเมนูที่เลือก (กด F10 เพื่อเปิดใช้งานแถบเมนู) หรือดำเนินการสำหรับคำสั่งที่เลือก

 • ในกล่องโต้ตอบ จะดำเนินการปุ่มคำสั่งเริ่มต้นในกล่องโต้ตอบ (ปุ่มที่มีเส้นขอบภายนอกหนา มักจะเป็นปุ่ม ตกลง)

 • การกด Alt+Enter จะขึ้นต้นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดียวกัน

 • การกด Ctrl+Enter จะเติมช่วงเซลล์ที่เลือกด้วยรายการปัจจุบัน

 • การกด Shift+Enter จะทำให้รายการเซลล์สมบูรณ์และเลือกเซลล์ด้านบน

ESC

 • ยกเลิกรายการในเซลล์หรือแถบสูตร

 • ปิดเมนูหรือเมนูย่อย กล่องโต้ตอบ หรือหน้าต่างข้อความที่เปิดอยู่

 • เมื่อมีการใช้โหมดเต็มหน้าจอ การกด Esc ยังเป็นการปิดโหมดนี้ และกลับไปที่โหมดหน้าจอปกติ เพื่อแสดง Ribbon และแถบสถานะอีกครั้งด้วย

Home

 • ย้ายไปที่จุดเริ่มต้นของแถวในเวิร์กชีต

 • ย้ายไปที่เซลล์ในมุมบนซ้ายของหน้าต่างเมื่อ Scroll Lock เปิดอยู่

 • เลือกคำสั่งแรกบนเมนูเมื่อเมนูหรือเมนูย่อยสามารถมองเห็นได้

 • การกด Ctrl+Home จะย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของเวิร์กชีต

 • การกด Ctrl+Shift+Home จะขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของเวิร์กชีต

Page Down

 • เลื่อนลงมาหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

 • การกด Alt+Page Down จะเลื่อนหน้าจอไปทางขวาหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

 • การกด Ctrl+Page Down จะเลื่อนไปยังแผ่นงานถัดไปในเวิร์กบุ๊ก

 • การกด Ctrl+Shift+Page Down เลือกแผ่นงานปัจจุบันและถัดไปในเวิร์กบุ๊ก

Page Up

 • เลื่อนขึ้นไปหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

 • การกด Alt+Page Up จะเลื่อนหน้าจอไปทางซ้ายหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

 • การกด Ctrl+Page Up จะเลื่อนไปยังแผ่นงานก่อนหน้าในเวิร์กบุ๊ก

 • การกด Ctrl+Shift+Page Up จะเลือกแผ่นงานปัจจุบันและก่อนหน้าในเวิร์กบุ๊ก

Spacebar

 • ในกล่องโต้ตอบ จะดำเนินการปุ่มที่เลือก หรือเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย

 • การกด Ctrl+Spacebar จะเลือกคอลัมน์ทั้งคอลัมน์ในเวิร์กชีต

 • การกด Shift+Spacebar จะเลือกแถวทั้งแถวในเวิร์กชีต

 • การกด Ctrl+Shift+Spacebar จะเลือกเวิร์กชีตทั้งเวิร์กชีต

 • ถ้าเวิร์กชีตมีข้อมูลอยู่ การกด Ctrl+Shift+Spacebar จะเลือกขอบเขตปัจจุบัน การกด Ctrl+Shift+Spacebar ครั้งที่สองจะเลือกขอบเขตปัจจุบันและแถวสรุป การกด Ctrl+Shift+Spacebar ครั้งที่สามจะเลือกเวิร์กชีตทั้งแผ่น

 • เมื่อวัตถุถูกเลือก การกด Ctrl+Shift+Spacebar จะเลือกวัตถุทั้งหมดในเวิร์กชีต

 • การกด Alt+Spacebar จะแสดงเมนู ตัวควบคุม ของหน้าต่าง Excel

Tab

 • ย้ายหนึ่งเซลล์ไปทางขวาในเวิร์กชีต

 • ย้ายระหว่างเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อกในเวิร์กชีตที่มีการป้องกัน

 • ย้ายไปยังตัวเลือกถัดไปหรือกลุ่มตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ

 • การกด Shift+Tab จะย้ายไปยังเซลล์ก่อนหน้าในเวิร์กชีตหรือตัวเลือกก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ

 • การกด Ctrl+Tab จะสลับไปยังแท็บถัดไปในกล่องโต้ตอบ

 • การกด Ctrl+Shift+Tab จะสลับไปยังแท็บก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ

ด้านบนของหน้า

บทความนี้อธิบายถึงแป้นพิมพ์ลัด แป้นฟังก์ชัน และแป้นพิมพ์ลัดทั่วไปอื่นๆ สำหรับ Excel 2013 ซึ่งรวมถึงทางลัดที่คุณสามารถใช้เพื่อเข้าถึง Ribbon

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการให้การอ้างอิงนี้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเมื่อคุณทำงาน คุณอาจต้องพิมพ์หัวข้อนี้ เมื่อต้องการพิมพ์หัวข้อนี้ ให้กด CTRL+P

หมายเหตุ: ถ้าการดำเนินการที่คุณใช้บ่อยไม่มีแป้นพิมพ์ลัด คุณสามารถบันทึกแมโครเพื่อสร้างแป้นพิมพ์ลัดได้

การเข้าถึง Ribbon ด้วยแป้นพิมพ์

ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับ Ribbon ข้อมูลในหัวข้อนี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบแป้นพิมพ์ลัดของ Ribbon โดย Ribbon ที่มากับแป้นพิมพ์ลัดใหม่ เรียกว่า เคล็ดลับแป้นพิมพ์ ซึ่งคุณสามารถทำให้ปรากฏเมื่อคุณกดแป้น Alt ได้

เมื่อต้องการแสดงแท็บบน Ribbon ให้กดแป้นของแท็บนั้น เช่น กดตัวอักษร N สำหรับแท็บ แทรก หรือ M สำหรับแท็บ สูตร ซึ่งจะทำให้ป้ายเคล็ดลับแป้นพิมพ์ทั้งหมดของปุ่มในแท็บดังกล่าวปรากฏขึ้น ดังที่แสดงในภาพต่อไปนี้ จากนั้นกดแป้นของปุ่มที่คุณต้องการ

เคล็ดลัดการใช้แป้นพิมพ์ของ Excel 2013 Ribbon

แป้นพิมพ์ลัดเดิมของฉันจะยังคงทำงานหรือไม่

แป้นพิมพ์ลัดที่เริ่มต้นด้วย Ctrl จะยังสามารถใช้ได้ใน Microsoft Excel 2013 ตัวอย่างเช่น Ctrl+C จะยังทำการคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด และ Ctrl+V จะยังคงเป็นการวางจากคลิปบอร์ด

และเมนูทางลัด Alt+ แบบเดิมส่วนใหญ่ก็ยังคงสามารถใช้ได้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องจำทางลัดทั้งหมดนั้นเอง เนื่องจากไม่มีตัวเตือนบนหน้าจอว่าต้องกดแป้นอักษรใดบ้าง ให้ลองกด Alt แล้วกดแป้นเมนูแบบเก่าตัวใดตัวหนึ่ง เช่น E (แก้ไข), V (มุมมอง), I (แทรก) เช่นนี้ไปเรื่อยๆ จะมีข้อความแสดงว่าคุณกำลังใช้แป้นพิมพ์ลัดจาก Microsoft Office เวอร์ชันก่อนหน้า ถ้าคุณทราบลำดับแป้นทั้งหมด ให้เริ่มทำคำสั่งไปได้เลย ถ้าคุณไม่ทราบลำดับดังกล่าว ให้กด Esc และใช้ป้ายเคล็ดลับแป้นพิมพ์แทน

คีย์ลัดแบบผสม Ctrl

แป้น

คำอธิบาย

Ctrl+PgDn

สลับระหว่างแท็บเวิร์กชีตต่างๆ จากซ้ายไปขวา

Ctrl+PgUp

สลับระหว่างแท็บเวิร์กชีตต่างๆ จากขวาไปซ้าย

Ctrl+Shift+&

นำเส้นขอบภายนอกไปใช้กับเซลล์ที่เลือก

Ctrl+Shift_

เอาเส้นขอบภายนอกออกจากเซลล์ที่เลือก

Ctrl+Shift+~

นำรูปแบบตัวเลขทั่วไปไปใช้

Ctrl+Shift+$

นำรูปแบบสกุลเงินที่มีตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่ง (โดยที่จำนวนลบอยู่ในวงเล็บ) ไปใช้

Ctrl+Shift+%

นำรูปแบบเปอร์เซ็นต์ที่ไม่มีตำแหน่งทศนิยมไปใช้

Ctrl+Shift+^

นำรูปแบบตัวเลขเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่งไปใช้

Ctrl+Shift+#

นำรูปแบบวันที่แบบมีวัน เดือน และปี ไปใช้

Ctrl+Shift+@

นำรูปแบบเวลาแบบมีชั่วโมงและนาที รวมทั้ง AM หรือ PM ไปใช้

Ctrl+Shift+!

นำรูปแบบตัวเลขที่มีตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่ง ตัวคั่นหลักพัน และมีเครื่องหมายลบ (-) สำหรับค่าลบไปใช้

Ctrl+Shift+*

เลือกขอบเขตปัจจุบันรอบเซลล์ที่ใช้งานอยู่ (พื้นที่ข้อมูลที่ล้อมรอบด้วยแถวว่างและคอลัมน์ว่าง)

ใน PivotTable จะเป็นการเลือกทั้งรายงาน PivotTable

Ctrl+Shift+:

ใส่เวลาปัจจุบัน

Ctrl+Shift+"

คัดลอกค่าจากเซลล์ที่อยู่เหนือเซลล์ที่ใช้งานอยู่ไปยังเซลล์หรือแถบสูตร

Ctrl+Shift+เครื่องหมายบวก (+)

แสดงกล่องโต้ตอบ แทรก เพื่อแทรกเซลล์ว่าง

Ctrl+เครื่องหมายลบ (-)

แสดงกล่องโต้ตอบ ลบ เพื่อลบเซลล์ที่เลือก

Ctrl+;

ใส่วันที่ปัจจุบัน

Ctrl+`

สลับไปมาระหว่างการแสดงค่าเซลล์และการแสดงสูตรในเวิร์กชีต

Ctrl+'

คัดลอกสูตรจากเซลล์ที่อยู่เหนือเซลล์ที่ใช้งานอยู่ไปไว้ในเซลล์หรือแถบสูตร

Ctrl+1

แสดงกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์

Ctrl+2

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวหนาออก

Ctrl+3

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวเอียงออก

Ctrl+4

นำการจัดรูปแบบการขีดเส้นใต้ไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบการขีดเส้นใต้ออก

Ctrl+5

นำการขีดทับไปใช้ หรือเอาการขีดทับออก

Ctrl+6

สลับระหว่างการซ่อนและการแสดงวัตถุ

Ctrl+8

แสดงหรือซ่อนสัญลักษณ์เค้าร่าง

Ctrl+9

ซ่อนแถวที่เลือก

Ctrl+0

ซ่อนคอลัมน์ที่เลือก

Ctrl+A

เลือกทั้งเวิร์กชีต

ถ้าเวิร์กชีตนั้นมีข้อมูลอยู่ Ctrl+A จะเลือกขอบเขตปัจจุบัน การกด Ctrl+A ครั้งที่สองจะเลือกทั้งเวิร์กชีต

เมื่อจุดแทรกอยู่ทางขวาของชื่อฟังก์ชันในสูตร จะแสดงกล่องโต้ตอบ อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน

การกด Ctrl+Shift+A จะแทรกชื่ออาร์กิวเมนต์และวงเล็บเมื่อจุดแทรกอยู่ทางขวาของชื่อฟังก์ชันในสูตร

Ctrl+B

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวหนาออก

Ctrl+C

คัดลอกเซลล์ที่เลือก

Ctrl+D

ใช้คำสั่ง เติมด้านล่าง เพื่อคัดลอกเนื้อหาและรูปแบบของเซลล์บนสุดของช่วงที่เลือกไปยังเซลล์ด้านล่าง

Ctrl+E

เรียกใช้ เติมแบบรวดเร็ว เพื่อรับรู้รูปแบบในคอลัมน์ที่อยู่ติดกันโดยอัตโนมัติ และเติมคอลัมน์ปัจจุบัน

Ctrl+F

แสดงกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ โดยเลือกแท็บ ค้นหา ไว้ด้วย

การกด Shift+F5 จะแสดงแท็บนี้เช่นกัน ในขณะที่ Shift+F4 จะทำซ้ำ ค้นหา ล่าสุด

การกด Ctrl+Shift+F จะเปิดกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ โดยเลือกแท็บ ฟอนต์ ไว้ด้วย

Ctrl+G

แสดงกล่องโต้ตอบ ไปที่

การกด F5 ก็จะแสดงกล่องโต้ตอบนี้เช่นกัน

Ctrl+H

แสดงกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ โดยเลือกแท็บ แทนที่ ไว้ด้วย

Ctrl+I

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวเอียงออก

Ctrl+K

แสดงกล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ สำหรับไฮเปอร์ลิงก์ใหม่ หรือแสดงกล่องโต้ตอบ แก้ไขไฮเปอร์ลิงก์ สำหรับไฮเปอร์ลิงก์ที่มีอยู่ที่เลือกไว้

Ctrl+L

แสดงกล่องโต้ตอบ สร้างตาราง

Ctrl+N

สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ที่เป็นเวิร์กบุ๊กเปล่า

Ctrl+O

แสดงกล่องโต้ตอบ เปิด เพื่อเปิดหรือค้นหาไฟล์

การกด Ctrl+Shift+O จะเลือกเซลล์ทั้งหมดที่มีข้อคิดเห็น

Ctrl+P

แสดงแท็บ พิมพ์ ใน มุมมอง Microsoft Office Backstage

การกด Ctrl+Shift+P จะเปิดกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ โดยเลือกแท็บ ฟอนต์ ไว้ด้วย

Ctrl+Q

แสดงตัวเลือก การวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว สำหรับข้อมูลของคุณ เมื่อคุณมีเซลล์ที่มีข้อมูลที่ถูกเลือก

Ctrl+R

ใช้คำสั่ง เติมด้านขวา เพื่อคัดลอกเนื้อหาและรูปแบบของเซลล์ซ้ายสุดของช่วงที่เลือกไปยังเซลล์ด้านขวา

Ctrl+S

บันทึกไฟล์ที่ใช้งานอยู่โดยใช้ชื่อไฟล์ ตำแหน่งที่ตั้ง และรูปแบบไฟล์ปัจจุบัน

Ctrl+T

แสดงกล่องโต้ตอบ สร้างตาราง

Ctrl+U

นำการจัดรูปแบบการขีดเส้นใต้ไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบการขีดเส้นใต้ออก

การกด Ctrl+Shift+U จะสลับระหว่างการขยายและการยุบแถบสูตร

Ctrl+V

แทรกเนื้อหาของคลิปบอร์ดที่จุดแทรกและแทนที่ส่วนที่เลือกใดๆ โดยจะใช้งานได้หลังจากที่คุณได้ตัดหรือคัดลอกวัตถุ ข้อความ หรือเนื้อหาเซลล์แล้วเท่านั้น

Ctrl+Alt+V แสดงกล่องโต้ตอบ การวางแบบพิเศษ โดยจะใช้งานได้หลังจากที่คุณตัดหรือคัดลอกวัตถุ ข้อความ หรือเนื้อหาเซลล์บนเวิร์กชีต หรือในโปรแกรมอื่นเท่านั้น

Ctrl+W

ปิดหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่เลือก

Ctrl+X

ตัดเซลล์ที่เลือก

Ctrl+Y

ทำซ้ำคำสั่งหรือการกระทำสุดท้าย ถ้าเป็นไปได้

Ctrl+Z

ใช้คำสั่ง เลิกทำ เพื่อย้อนกลับคำสั่งสุดท้าย หรือเพื่อลบรายการสุดท้ายที่คุณได้พิมพ์

เคล็ดลับ: การผสมแป้น Ctrl+J และ Ctrl+M เป็นทางลัดที่ไม่ได้รับมอบหมาย

ด้านบนของหน้า

แป้นฟังก์ชัน

แป้น

คำอธิบาย

F1

แสดงบานหน้าต่างงาน วิธีใช้ Excel

การกด Ctrl+F1 จะแสดงหรือซ่อน Ribbon

การกด Alt+F1 จะสร้างแผนภูมิที่ฝังตัวของข้อมูลในช่วงปัจจุบัน

การกด Alt+Shift+F1 จะแทรกเวิร์กชีตใหม่

F2

แก้ไขเซลล์ที่ใช้งานอยู่และวางตำแหน่งจุดแทรกไว้ที่จุดท้ายสุดของเนื้อหาในเซลล์ ซึ่งจะย้ายจุดแทรกไปไว้ในแถบสูตรขณะที่การแก้ไขในเซลล์ถูกปิดอยู่ด้วย

การกด Shift+F2 จะเพิ่มหรือแก้ไขข้อคิดเห็นของเซลล์

การกด Ctrl+F2 จะแสดงพื้นที่ตัวอย่างก่อนพิมพ์บนแท็บ พิมพ์ ใน มุมมอง Backstage

F3

แสดงกล่องโต้ตอบ วางชื่อ พร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อมีชื่อถูกกำหนดไว้ในเวิร์กบุ๊ก (แท็บ สูตร กลุ่ม ชื่อที่ถูกกำหนด กำหนดชื่อ)

การกด Shift+F3 จะแสดงกล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน

F4

ทำซ้ำคำสั่งหรือการกระทำสุดท้าย ถ้าเป็นไปได้

เมื่อการอ้างอิงหรือช่วงของเซลล์ถูกเลือกไว้ในสูตร F4 จะคำนวณโดยผสมผสานการอ้างอิงต่างๆ ทั้งแบบสัมบูรณ์และแบบสัมพัทธ์ทั้งหมด

การกด Ctrl+F4 จะปิดหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่เลือก

การกด Alt+F4 จะปิด Excel

F5

แสดงกล่องโต้ตอบ ไปที่

การกด Ctrl+F5 จะคืนค่าขนาดหน้าต่างของหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่เลือก

F6

สลับระหว่างเวิร์กชีต, Ribbon, บานหน้าต่างงาน และตัวควบคุมการซูม ในเวิร์กชีตที่ถูกแยกออก (เมนู มุมมอง และคำสั่ง จัดการหน้าต่างนี้, ตรึงแนว, แยกหน้าต่าง) F6 จะรวมถึงบานหน้าต่างที่แยกออกเมื่อสลับระหว่างบานหน้าต่างและพื้นที่ Ribbon

การกด Shift+F6 จะสลับระหว่างเวิร์กชีต ตัวควบคุมการซูม บานหน้าต่างงาน และ Ribbon

การกด Ctrl+F6 จะสลับไปยังหน้าต่างเวิร์กบุ๊กถัดไปเมื่อมีหน้าต่างเวิร์กบุ๊กมากกว่าหนึ่งหน้าต่างเปิดอยู่

F7

แสดงกล่องโต้ตอบ การสะกด เพื่อตรวจการสะกดในเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่หรือช่วงที่เลือกไว้

Ctrl+F7 ดำเนินการคำสั่ง ย้าย ในหน้าต่างเวิร์กบุ๊กเมื่อหน้าต่างดังกล่าวไม่ได้ขยายใหญ่สุด ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายหน้าต่าง และเมื่อเสร็จแล้ว ให้กด Enter หรือกด Esc เพื่อยกเลิก

F8

เปิดหรือปิดใช้งานโหมดขยาย ในโหมดขยายนี้ การเลือกเพิ่มเติม จะปรากฏอยู่ในบรรทัดสถานะ และแป้นลูกศรจะขยายส่วนที่เลือก

การกด Shift+F8 ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มเซลล์หรือช่วงที่ไม่อยู่ติดกันลงในส่วนของเซลล์ที่เลือกโดยใช้แป้นลูกศร

การกด Ctrl+F8 จะดำเนินการคำสั่ง ขนาด (บนเมนู ตัวควบคุม สำหรับหน้าต่างเวิร์กบุ๊ก) เมื่อเวิร์กบุ๊กไม่ได้ถูกขยายใหญ่สุด

การกด Alt+F8 จะแสดงกล่องโต้ตอบ แมโคร เพื่อสร้าง เรียกใช้ แก้ไข หรือลบแมโคร

F9

คำนวณเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด

การกด Shift+F9 จะคำนวณเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่

การกด Ctrl+Alt+F9 จะคำนวณเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด โดยไม่คำนึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการคำนวณครั้งล่าสุดหรือไม่

การกด Ctrl+Alt+Shift+F9 จะตรวจสอบสูตรที่อ้างถึงใหม่ แล้วคำนวณเซลล์ทั้งหมดที่อยู่ในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด รวมถึงเซลล์ที่ไม่ได้ถูกทำเครื่องหมายว่าให้คำนวณด้วย

การกด Ctrl+F9 จะย่อหน้าต่างเวิร์กบุ๊กให้เล็กสุดเป็นไอคอน

F10

เปิดหรือปิดเคล็ดลับแป้นพิมพ์ (การกด Alt จะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน)

การกด Shift+F10 จะแสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก

การกด Alt+Shift+F10 จะแสดงเมนูหรือข้อความสำหรับปุ่ม การตรวจสอบข้อผิดพลาด

การกด Ctrl+F10 จะขยายหน้าต่างใหญ่สุดหรือคืนค่าหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่เลือก

F11

สร้างแผนภูมิจากข้อมูลในช่วงปัจจุบันในแผ่นงานแผนภูมิที่แยกต่างหาก

การกด Shift+F11 จะแทรกเวิร์กชีตใหม่

การกด Alt+F11 จะเปิด Microsoft Visual Basic For Applications Editor ซึ่งคุณสามารถสร้างแมโครได้โดยใช้ Visual Basic for Applications (VBA)

F12

แสดงกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

ด้านบนของเพจ

ปุ่มลัดอื่นๆ ที่มีประโยชน์

แป้น

คำอธิบาย

Alt

แสดงเคล็ดลับแป้นพิมพ์ (ทางลัดใหม่) บน Ribbon

ตัวอย่างเช่น

Alt, W, P สลับเวิร์กชีตไปยังมุมมองเค้าโครงหน้า

Alt, W, L สลับเวิร์กชีตไปยังมุมมองปกติ

Alt, W, I สลับเวิร์กชีตไปยังมุมมองแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

แป้นลูกศร

ย้ายขึ้น ลง ไปทางซ้าย หรือไปทางขวาหนึ่งเซลล์ในเวิร์กชีต

การกด Ctrl+แป้นลูกศร จะย้ายไปยังขอบของ ขอบเขตข้อมูล ปัจจุบันในเวิร์กชีต

การกด Shift+แป้นลูกศร จะขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปหนึ่งเซลล์

การกด Ctrl+Shift+แป้นลูกศร จะขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังเซลล์ที่ไม่ว่างเซลล์สุดท้ายในคอลัมน์หรือในแถวเดียวกันให้เป็นเซลล์ที่ใช้งานอยู่ หรือในกรณีที่เซลล์ถัดไปว่างอยู่ จะขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์ที่ไม่ว่างถัดไป

การกดลูกศรซ้ายหรือขวาจะเลือกแท็บทางด้านซ้ายหรือขวาเมื่อเลือก Ribbon อยู่ เมื่อเปิดหรือเลือกเมนูย่อย แป้นลูกศรเหล่านี้จะสลับระหว่างเมนูหลักและเมนูย่อย เมื่อเลือกแท็บ Ribbon แป้นเหล่านี้จะนำทางปุ่มบนแท็บ

ลูกศรลงหรือขึ้นจะเลือกคำสั่งถัดไปหรือก่อนหน้าเมื่อเมนูหรือเมนูย่อยเปิดอยู่ เมื่อเลือกแท็บ Ribbon แป้นเหล่านี้จะนำทางขึ้นหรือลงในกลุ่มแท็บ

ในกล่องโต้ตอบ แป้นลูกศรจะเลื่อนระหว่างตัวเลือกในรายการแบบดรอปดาวน์ที่เปิดอยู่ หรือระหว่างตัวเลือกในกลุ่มของตัวเลือก

ลูกศรลงหรือ Alt+ลูกศรลง จะเปิดรายการแบบดรอปดาวน์ที่เลือกไว้

Backspace

ลบหนึ่งอักขระทางซ้ายในแถบสูตร

รวมทั้งล้างเนื้อหาของเซลล์ที่ใช้งานอยู่ด้วย

ในโหมดการแก้ไขเซลล์ จะลบอักขระทางซ้ายของจุดแทรก

Delete

เอาเนื้อหาของเซลล์ (ข้อมูลและสูตร) ออกจากเซลล์ที่เลือก โดยไม่มีผลกระทบต่อรูปแบบเซลล์หรือข้อคิดเห็น

ในโหมดการแก้ไขเซลล์ จะลบอักขระทางขวาของจุดแทรก

End

End จะเปิดหรือปิดใช้งานโหมด End ในโหมด End คุณสามารถกดแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์ที่ไม่ว่างเซลล์ถัดไปในคอลัมน์หรือแถวเดียวกับเซลล์ที่ใช้งานอยู่ได้ โหมด End จะปิดใช้งานโดยอัตโนมัติหลังจากกดแป้นลูกศร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กด End อีกครั้งก่อนที่จะกดแป้นลูกศรถัดไป โหมด End จะแสดงในแถบสถานะเมื่อมีการเปิดใช้งานอยู่

ถ้าเซลล์ต่างๆ ว่าง การกด End ตามด้วยแป้นลูกศรจะเป็นการย้ายไปยังเซลล์สุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์นั้น

การกด End ยังจะเลือกคำสั่งสุดท้ายในเมนูเมื่อเมนูหรือเมนูย่อยสามารถมองเห็นได้อีกด้วย

การกด Ctrl+End จะย้ายไปยังเซลล์สุดท้ายในเวิร์กชีตในแถวล่างสุดที่ใช้ของคอลัมน์ขวาสุดที่ใช้อยู่ ถ้าเคอร์เซอร์อยู่ในแถบสูตร การกด Ctrl+End จะย้ายเคอร์เซอร์ไปที่จุดท้ายสุดของข้อความ

การกด Ctrl+Shift+End จะขยายเซลล์ที่เลือกไปยังเซลล์สุดท้ายที่ถูกใช้ในเวิร์กชีต (มุมล่างขวา) ถ้าเคอร์เซอร์อยู่ในแถบสูตร การกด Ctrl+Shift+End จะเลือกข้อความทั้งหมดในแถบสูตรจากตำแหน่งเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุด ซึ่งการทำเช่นนี้จะไม่มีผลต่อความสูงของแถบสูตร

Enter

ทำให้รายการเซลล์จากเซลล์หรือแถบสูตรเสร็จสมบูรณ์ และเลือกเซลล์ด้านล่าง (ตามค่าเริ่มต้น)

ในฟอร์มข้อมูล จะเป็นการย้ายไปยังเขตข้อมูลแรกในระเบียนถัดไป

เปิดเมนูที่เลือก (กด F10 เพื่อเปิดใช้งานแถบเมนู) หรือดำเนินการสำหรับคำสั่งที่เลือก

ในกล่องโต้ตอบ จะดำเนินการปุ่มคำสั่งเริ่มต้นในกล่องโต้ตอบ (ปุ่มที่มีเส้นขอบภายนอกหนา มักจะเป็นปุ่ม ตกลง)

การกด Alt+Enter จะขึ้นต้นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดียวกัน

การกด Ctrl+Enter จะเติมช่วงเซลล์ที่เลือกด้วยรายการปัจจุบัน

การกด Shift+Enter จะทำให้รายการเซลล์สมบูรณ์และเลือกเซลล์ด้านบน

ESC

ยกเลิกรายการในเซลล์หรือแถบสูตร

ปิดเมนูหรือเมนูย่อย กล่องโต้ตอบ หรือหน้าต่างข้อความที่เปิดอยู่

เมื่อมีการใช้โหมดเต็มหน้าจอ การกด Esc ยังเป็นการปิดโหมดนี้ และกลับไปที่โหมดหน้าจอปกติ เพื่อแสดง Ribbon และแถบสถานะอีกครั้งด้วย

หน้าแรก

ย้ายไปที่จุดเริ่มต้นของแถวในเวิร์กชีต

ย้ายไปที่เซลล์ในมุมบนซ้ายของหน้าต่างเมื่อ Scroll Lock เปิดอยู่

เลือกคำสั่งแรกบนเมนูเมื่อเมนูหรือเมนูย่อยสามารถมองเห็นได้

การกด Ctrl+Home จะย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของเวิร์กชีต

การกด Ctrl+Shift+Home จะขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของเวิร์กชีต

Page Down

เลื่อนลงมาหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

การกด Alt+Page Down จะเลื่อนหน้าจอไปทางขวาหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

การกด Ctrl+Page Down จะเลื่อนไปยังแผ่นงานถัดไปในเวิร์กบุ๊ก

การกด Ctrl+Shift+Page Down เลือกแผ่นงานปัจจุบันและถัดไปในเวิร์กบุ๊ก

Page Up

เลื่อนขึ้นไปหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

การกด Alt+Page Up จะเลื่อนหน้าจอไปทางซ้ายหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

การกด Ctrl+Page Up จะเลื่อนไปยังแผ่นงานก่อนหน้าในเวิร์กบุ๊ก

การกด Ctrl+Shift+Page Up จะเลือกแผ่นงานปัจจุบันและก่อนหน้าในเวิร์กบุ๊ก

Spacebar

ในกล่องโต้ตอบ จะดำเนินการปุ่มที่เลือก หรือเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย

การกด Ctrl+Spacebar จะเลือกคอลัมน์ทั้งคอลัมน์ในเวิร์กชีต

การกด Shift+Spacebar จะเลือกแถวทั้งแถวในเวิร์กชีต

การกด Ctrl+Shift+Spacebar จะเลือกเวิร์กชีตทั้งเวิร์กชีต

 • ถ้าเวิร์กชีตมีข้อมูลอยู่ การกด Ctrl+Shift+Spacebar จะเลือกขอบเขตปัจจุบัน การกด Ctrl+Shift+Spacebar ครั้งที่สองจะเลือกขอบเขตปัจจุบันและแถวสรุป การกด Ctrl+Shift+Spacebar ครั้งที่สามจะเลือกเวิร์กชีตทั้งแผ่น

 • เมื่อวัตถุถูกเลือก การกด Ctrl+Shift+Spacebar จะเลือกวัตถุทั้งหมดในเวิร์กชีต

การกด Alt+Spacebar จะแสดงเมนู ตัวควบคุม ของหน้าต่าง Excel

Tab

ย้ายหนึ่งเซลล์ไปทางขวาในเวิร์กชีต

ย้ายระหว่างเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อกในเวิร์กชีตที่มีการป้องกัน

ย้ายไปยังตัวเลือกถัดไปหรือกลุ่มตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ

การกด Shift+Tab จะย้ายไปยังเซลล์ก่อนหน้าในเวิร์กชีตหรือตัวเลือกก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ

การกด Ctrl+Tab จะสลับไปยังแท็บถัดไปในกล่องโต้ตอบ

การกด Ctrl+Shift+Tab จะสลับไปยังแท็บก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ

ด้านบนของหน้า

บทความนี้อธิบายถึงแป้นพิมพ์ลัด แป้นฟังก์ชัน และแป้นพิมพ์ลัดทั่วไปอื่นๆ สำหรับ Excel 2010 ซึ่งรวมถึงแป้นพิมพ์ลัดที่คุณสามารถใช้เพื่อเข้าถึง Ribbon

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ Microsoft Excel Starter 2010 โปรดทราบว่าบางฟีเจอร์ที่แสดงในรายการสำหรับ Excel ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel Starter 2010

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการให้การอ้างอิงนี้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเมื่อคุณทำงาน คุณอาจต้องพิมพ์หัวข้อนี้ เมื่อต้องการพิมพ์หัวข้อนี้ ให้กด CTRL+P

หมายเหตุ: ถ้าการดำเนินการที่คุณใช้บ่อยไม่มีแป้นพิมพ์ลัด คุณสามารถบันทึกแมโครเพื่อสร้างแป้นพิมพ์ลัดได้

แป้นพิมพ์ลัดเดิมของฉันจะยังคงใช้งานได้หรือไม่

แป้นพิมพ์ลัดแบบผสม CTRL

แป้นฟังก์ชัน

คีย์ลัดอื่นๆ ที่มีประโยชน์

การเข้าถึง Ribbon ด้วยแป้นพิมพ์

ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับ Ribbon ข้อมูลในหัวข้อนี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบแป้นพิมพ์ลัดของ Ribbon Ribbon ที่มากับแป้นพิมพ์ลัดใหม่ เรียกว่า เคล็ดลับแป้นพิมพ์ ซึ่งคุณสามารถทำให้ปรากฏเมื่อคุณกดแป้น Alt ได้

เมื่อต้องการแสดงแท็บบน Ribbon ให้กดแป้นของแท็บนั้น เช่น กดตัวอักษร N สำหรับแท็บ แทรก หรือ M สำหรับแท็บ สูตร ซึ่งจะทำให้ป้ายเคล็ดลับแป้นพิมพ์ทั้งหมดของปุ่มแท็บดังกล่าวปรากฏขึ้น จากนั้นกดแป้นของปุ่มที่คุณต้องการ

แป้นพิมพ์ลัดเดิมของฉันจะยังคงใช้งานได้หรือไม่

แป้นพิมพ์ลัดที่เริ่มต้นด้วย CTRL จะยังคงทำงานใน Excel 2010 เช่น CTRL+C ยังเป็นการคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด และ CTRL+V ยังเป็นการวางจากคลิปบอร์ด

การกด ALT+ ทางลัดเมนูแบบเดิมส่วนใหญ่ก็ยังคงสามารถใช้ได้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องจำทางลัดทั้งหมด เนื่องจากไม่มีตัวแจ้งเตือนบนหน้าจอว่าต้องกดแป้นอักษรใดบ้าง ให้ลองกด ALT แล้วกดแป้นเมนูแบบเดิมตัวใดตัวหนึ่ง เช่น E (แก้ไข), V (มุมมอง), I (แทรก) และอื่นๆ กล่องข้อความที่แสดงว่าคุณกำลังใช้แป้นพิมพ์ลัดจาก Microsoft Office เวอร์ชันก่อนหน้าจะปรากฏขึ้น ถ้าคุณทราบลำดับแป้นทั้งหมด ให้เริ่มทำคำสั่งไปได้เลย ถ้าคุณไม่ทราบลำดับดังกล่าว ให้กด Esc และใช้ป้ายเคล็ดลับแป้นพิมพ์แทน

แป้นพิมพ์ลัดแบบผสม Ctrl

เคล็ดลับ: ดาวน์โหลดหรือพิมพ์บัตรอ้างอิงโดยสรุป: แป้นพิมพ์ลัด - แป้น Ctrl. (PDF)

แป้น

คำอธิบาย

CTRL+PgUp

สลับระหว่างแท็บเวิร์กชีตต่างๆ จากซ้ายไปขวา

CTRL+PgDn

สลับระหว่างแท็บเวิร์กชีตต่างๆ จากขวาไปซ้าย

CTRL+SHIFT+(

เลิกซ่อนแถวใดๆ ที่ซ่อนอยู่ภายในส่วนที่เลือก

CTRL+SHIFT+&

นำเส้นขอบภายนอกไปใช้กับเซลล์ที่เลือก

CTRL+SHIFT_

เอาเส้นขอบภายนอกออกจากเซลล์ที่เลือก

CTRL+SHIFT+~

นำรูปแบบตัวเลขทั่วไปไปใช้

CTRL+SHIFT+$

นำรูปแบบสกุลเงินที่มีตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่ง (โดยที่จำนวนลบอยู่ในวงเล็บ) ไปใช้

CTRL+SHIFT+%

นำรูปแบบเปอร์เซ็นต์ที่ไม่มีตำแหน่งทศนิยมไปใช้

CTRL+SHIFT+^

นำรูปแบบตัวเลขเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่งไปใช้

CTRL+SHIFT+#

นำรูปแบบวันที่แบบมีวัน เดือน และปี ไปใช้

CTRL+SHIFT+@

นำรูปแบบเวลาแบบมีชั่วโมงและนาที รวมทั้ง AM หรือ PM ไปใช้

CTRL+SHIFT+!

นำรูปแบบตัวเลขที่มีตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่ง ตัวคั่นหลักพัน และมีเครื่องหมายลบ (-) สำหรับค่าลบไปใช้

CTRL+SHIFT+*

เลือกขอบเขตปัจจุบันรอบเซลล์ที่ใช้งานอยู่ (พื้นที่ข้อมูลที่ล้อมรอบด้วยแถวว่างและคอลัมน์ว่าง)

ใน PivotTable จะเป็นการเลือกทั้งรายงาน PivotTable

CTRL+SHIFT+:

ใส่เวลาปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+"

คัดลอกค่าจากเซลล์ที่อยู่เหนือเซลล์ที่ใช้งานอยู่ไปยังเซลล์หรือแถบสูตร

CTRL+SHIFT+Plus (+)

แสดงกล่องโต้ตอบ แทรก เพื่อแทรกเซลล์ว่าง

CTRL+Minus (-)

แสดงกล่องโต้ตอบ ลบ เพื่อลบเซลล์ที่เลือก

CTRL+;

ใส่วันที่ปัจจุบัน

CTRL+`

สลับไปมาระหว่างการแสดงค่าเซลล์และการแสดงสูตรในเวิร์กชีต

CTRL+'

คัดลอกสูตรจากเซลล์ที่อยู่เหนือเซลล์ที่ใช้งานอยู่ไปไว้ในเซลล์หรือแถบสูตร

CTRL+1

แสดงกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์

CTRL+2

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวหนาออก

CTRL+3

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวเอียงออก

CTRL+4

นำการจัดรูปแบบการขีดเส้นใต้ไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบการขีดเส้นใต้ออก

CTRL+5

นำการขีดทับไปใช้ หรือเอาการขีดทับออก

CTRL+6

สลับระหว่างการซ่อนและการแสดงวัตถุ

CTRL+8

แสดงหรือซ่อนสัญลักษณ์เค้าร่าง

CTRL+9

ซ่อนแถวที่เลือก

CTRL+0

ซ่อนคอลัมน์ที่เลือก

CTRL+A

เลือกทั้งเวิร์กชีต

ถ้าเวิร์กชีตมีข้อมูลอยู่ การกด CTRL+A จะเลือกขอบเขตปัจจุบัน การกด CTRL+A ครั้งที่สองจะเลือกเวิร์กชีตทั้งแผ่น

เมื่อจุดแทรกอยู่ทางขวาของชื่อฟังก์ชันในสูตร จะแสดงกล่องโต้ตอบ อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน

การกด CTRL+SHIFT+A จะแทรกชื่ออาร์กิวเมนต์และวงเล็บเมื่อจุดแทรกอยู่ทางขวาของชื่อฟังก์ชันในสูตร

CTRL+B

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวหนาออก

CTRL+C

คัดลอกเซลล์ที่เลือก

CTRL+D

ใช้คำสั่ง เติมด้านล่าง เพื่อคัดลอกเนื้อหาและรูปแบบของเซลล์บนสุดของช่วงที่เลือกไปยังเซลล์ด้านล่าง

CTRL+F

แสดงกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ โดยเลือกแท็บ ค้นหา ไว้ด้วย

การกด SHIFT+F5 จะแสดงแท็บนี้เช่นกัน ในขณะที่ SHIFT+F4 จะทำซ้ำ ค้นหา ล่าสุด

การกด CTRL+SHIFT+F จะเปิดกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ โดยเลือกแท็บ ฟอนต์ ไว้ด้วย

CTRL+G

แสดงกล่องโต้ตอบ ไปที่

การกด F5 ก็จะแสดงกล่องโต้ตอบนี้เช่นกัน

CTRL+H

แสดงกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ โดยเลือกแท็บ แทนที่ ไว้ด้วย

CTRL+I

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวเอียงออก

CTRL+K

แสดงกล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ สำหรับไฮเปอร์ลิงก์ใหม่ หรือแสดงกล่องโต้ตอบ แก้ไขไฮเปอร์ลิงก์ สำหรับไฮเปอร์ลิงก์ที่มีอยู่ที่เลือกไว้

CTRL+L

แสดงกล่องโต้ตอบ สร้างตาราง

CTRL+N

สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ที่เป็นเวิร์กบุ๊กเปล่า

CTRL+O

แสดงกล่องโต้ตอบ เปิด เพื่อเปิดหรือค้นหาไฟล์

การกด CTRL+SHIFT+O จะเลือกเซลล์ทั้งหมดที่มีข้อคิดเห็น

CTRL+P

แสดงแท็บ พิมพ์ ใน มุมมอง Microsoft Office Backstage

การกด CTRL+SHIFT+P จะเปิดกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ โดยเลือกแท็บ ฟอนต์ ไว้ด้วย

CTRL+R

ใช้คำสั่ง เติมด้านขวา เพื่อคัดลอกเนื้อหาและรูปแบบของเซลล์ซ้ายสุดของช่วงที่เลือกไปยังเซลล์ด้านขวา

CTRL+S

บันทึกไฟล์ที่ใช้งานอยู่โดยใช้ชื่อไฟล์ ตำแหน่งที่ตั้ง และรูปแบบไฟล์ปัจจุบัน

CTRL+T

แสดงกล่องโต้ตอบ สร้างตาราง

CTRL+U

นำการขีดเส้นใต้ไปใช้หรือเอาออก

การกด CTRL+SHIFT+U จะสลับระหว่างการขยายและการยุบแถบสูตร

CTRL+V

แทรกเนื้อหาของคลิปบอร์ดที่จุดแทรกและแทนที่ส่วนที่เลือกใดๆ โดยจะใช้งานได้หลังจากที่คุณได้ตัดหรือคัดลอกวัตถุ ข้อความ หรือเนื้อหาเซลล์แล้วเท่านั้น

การกด CTRL+ALT+V จะแสดงกล่องโต้ตอบ วางแบบพิเศษ โดยจะใช้งานได้หลังจากที่คุณตัดหรือคัดลอกวัตถุ ข้อความ หรือเนื้อหาเซลล์บนเวิร์กชีตหรือในโปรแกรมอื่นเท่านั้น

CTRL+W

ปิดหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่เลือก

CTRL+X

ตัดเซลล์ที่เลือก

CTRL+Y

ทำซ้ำคำสั่งหรือการกระทำสุดท้าย ถ้าเป็นไปได้

CTRL+Z

ใช้คำสั่ง เลิกทำ เพื่อย้อนกลับคำสั่งสุดท้าย หรือเพื่อลบรายการสุดท้ายที่คุณได้พิมพ์

เคล็ดลับ: การกดแป้น CTRL ผสม เช่น CTRL+E, CTRL+J, CTRL+M และ CTRL+Q เป็นทางลัดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในขณะนี้

ด้านบนของหน้า

แป้นฟังก์ชัน

เคล็ดลับ: ดาวน์โหลดหรือพิมพ์บัตรอ้างอิงโดยสรุป: แป้นพิมพ์ลัด - แป้นฟังก์ชั่น. (PDF)

แป้น

คำอธิบาย

F1

แสดงบานหน้าต่างงาน วิธีใช้ Excel

การกด CTRL+F1 จะแสดงหรือซ่อน Ribbon

การกด ALT+F1 จะสร้างแผนภูมิที่ฝังตัวของข้อมูลในช่วงปัจจุบัน

การกด ALT+SHIFT+F1 จะแทรกเวิร์กชีตใหม่

F2

แก้ไขเซลล์ที่ใช้งานอยู่และวางตำแหน่งจุดแทรกไว้ที่จุดท้ายสุดของเนื้อหาในเซลล์ ซึ่งจะย้ายจุดแทรกไปไว้ในแถบสูตรขณะที่การแก้ไขในเซลล์ถูกปิดอยู่ด้วย

การกด SHIFT+F2 จะเพิ่มหรือแก้ไขข้อคิดเห็นของเซลล์

การกด CTRL+F2 จะแสดงพื้นที่ตัวอย่างก่อนพิมพ์บนแท็บ พิมพ์ ใน มุมมอง Backstage

F3

แสดงกล่องโต้ตอบ วางชื่อ พร้อมใช้งานเมื่อมีชื่อในเวิร์กบุ๊กอยู่แล้วเท่านั้น

การกด SHIFT+F3 จะแสดงกล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน

F4

ทำซ้ำคำสั่งหรือการกระทำสุดท้าย ถ้าเป็นไปได้

เมื่อการอ้างอิงหรือช่วงของเซลล์ถูกเลือกไว้ในสูตร F4 จะคำนวณโดยผสมผสานการอ้างอิงต่างๆ ทั้งแบบสัมบูรณ์และแบบสัมพัทธ์ทั้งหมด

การกด CTRL+F4 จะปิดหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่เลือก

การกด ALT+F4 จะปิด Excel

F5

แสดงกล่องโต้ตอบ ไปที่

การกด CTRL+F5 จะคืนค่าขนาดหน้าต่างของหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่เลือก

F6

สลับระหว่างเวิร์กชีต, Ribbon, บานหน้าต่างงาน และตัวควบคุมการซูม ในเวิร์กชีตที่ถูกแยกออก (เมนู มุมมอง และคำสั่ง จัดการหน้าต่างนี้, ตรึงแนว, แยกหน้าต่าง) F6 จะรวมถึงบานหน้าต่างที่แยกออกเมื่อสลับระหว่างบานหน้าต่างและพื้นที่ Ribbon

การกด SHIFT+F6 จะสลับระหว่างเวิร์กชีต ตัวควบคุมการซูม บานหน้าต่างงาน และ Ribbon

การกด CTRL+F6 จะสลับไปยังหน้าต่างเวิร์กบุ๊กถัดไปเมื่อมีหน้าต่างเวิร์กบุ๊กมากกว่าหนึ่งหน้าต่างเปิดอยู่

F7

แสดงกล่องโต้ตอบ การสะกด เพื่อตรวจการสะกดในเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่หรือช่วงที่เลือกไว้

การกด CTRL+F7 จะดำเนินการคำสั่ง ย้าย ในหน้าต่างเวิร์กบุ๊กเมื่อหน้าต่างดังกล่าวไม่ได้ขยายใหญ่สุด ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายหน้าต่าง และเมื่อเสร็จสิ้น ให้กด ENTER หรือกด ESC เพื่อยกเลิก

F8

เปิดหรือปิดใช้งานโหมดขยาย ในโหมดขยายนี้ การเลือกเพิ่มเติม จะปรากฏอยู่ในบรรทัดสถานะ และแป้นลูกศรจะขยายส่วนที่เลือก

การกด SHIFT+F8 ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มเซลล์หรือช่วงที่ไม่อยู่ติดกันลงในส่วนของเซลล์ที่เลือกโดยใช้แป้นลูกศร

การกด CTRL+F8 จะดำเนินการคำสั่ง ขนาด (บนเมนู ตัวควบคุม สำหรับหน้าต่างเวิร์กบุ๊ก) เมื่อเวิร์กบุ๊กไม่ได้ถูกขยายใหญ่สุด

การกด ALT+F8 จะแสดงกล่องโต้ตอบ แมโคร เพื่อสร้าง เรียกใช้ แก้ไข หรือลบแมโคร

F9

คำนวณเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด

การกด SHIFT+F9 จะคำนวณเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่

การกด CTRL+ALT+F9 จะคำนวณเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด โดยไม่คำนึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการคำนวณครั้งล่าสุดหรือไม่

การกด CTRL+ALT+SHIFT+F9 จะตรวจสอบสูตรที่อ้างถึงใหม่ แล้วคำนวณเซลล์ทั้งหมดที่อยู่ในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด รวมถึงเซลล์ที่ไม่ได้ถูกทำเครื่องหมายว่าให้คำนวณด้วย

การกด CTRL+F9 จะย่อหน้าต่างเวิร์กบุ๊กให้เล็กสุดเป็นไอคอน

F10

เปิดหรือปิดเคล็ดลับแป้นพิมพ์ (การกด ALT จะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน)

การกด SHIFT+F10 จะแสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก

การกด ALT+SHIFT+F10 จะแสดงเมนูหรือข้อความสำหรับปุ่มการตรวจสอบข้อผิดพลาด

การกด CTRL+F10 จะขยายหน้าต่างใหญ่สุดหรือคืนค่าหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่เลือก

F11

สร้างแผนภูมิจากข้อมูลในช่วงปัจจุบันในแผ่นงานแผนภูมิที่แยกต่างหาก

การกด SHIFT+F11 จะแทรกเวิร์กชีตใหม่

การกด ALT+F11 จะเปิด Microsoft Visual Basic For Applications Editor ซึ่งคุณสามารถสร้างแมโครได้โดยใช้ Visual Basic for Applications (VBA)

F12

แสดงกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

ด้านบนของเพจ

ปุ่มลัดอื่นๆ ที่มีประโยชน์

หมายเหตุ: ดาวน์โหลดหรือพิมพ์บัตรอ้างอิงโดยสรุป: แป้นพิมพ์ลัด - เบ็ดเตล็ด. (PDF)

แป้น

คำอธิบาย

ALT

แสดงเคล็ดลับแป้นพิมพ์ (ทางลัดใหม่) บน Ribbon

ตัวอย่างเช่น

การกด ALT, W, P จะสลับเวิร์กชีตไปยังมุมมองเค้าโครงหน้า

การกด ALT, W, L จะสลับเวิร์กชีตไปยังมุมมองปกติ

การกด ALT, W, I จะสลับเวิร์กชีตไปยังมุมมองแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

แป้นลูกศร

ย้ายขึ้น ลง ไปทางซ้าย หรือไปทางขวาหนึ่งเซลล์ในเวิร์กชีต

การกด CTRL+แป้นลูกศร จะย้ายไปยังขอบของ ขอบเขตข้อมูล ปัจจุบันในเวิร์กชีต

การกด SHIFT+แป้นลูกศร จะขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปหนึ่งเซลล์

การกด CTRL+SHIFT+แป้นลูกศร จะขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังเซลล์ที่ไม่ว่างเซลล์สุดท้ายในคอลัมน์หรือในแถวเดียวกันให้เป็นเซลล์ที่ใช้งานอยู่ หรือในกรณีที่เซลล์ถัดไปว่างอยู่ จะขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์ที่ไม่ว่างถัดไป

การกดแป้นลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา จะเลือกแท็บทางซ้ายหรือขวาเมื่อ Ribbon ถูกเลือก และเมื่อเมนูย่อยถูกเปิดหรือถูกเลือก แป้นลูกศรเหล่านี้จะสลับระหว่างเมนูหลักและเมนูย่อย เมื่อมีการเลือกแท็บ Ribbon แป้นเหล่านี้จะนำทางปุ่มแท็บ

การกดแป้นลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นจะเลือกคำสั่งถัดไปหรือก่อนหน้า เมื่อเมนูหรือเมนูย่อยถูกเปิด และเมื่อแท็บ Ribbon ถูกเลือก แป้นเหล่านี้จะนำทางขึ้นหรือลงในกลุ่มแท็บ

ในกล่องโต้ตอบ แป้นลูกศรจะเลื่อนระหว่างตัวเลือกในรายการแบบดรอปดาวน์ที่เปิดอยู่ หรือระหว่างตัวเลือกในกลุ่มของตัวเลือก

ลูกศรลงหรือ ALT+ลูกศรลง จะเปิดรายการแบบดรอปดาวน์ที่เลือกไว้

BACKSPACE

ลบหนึ่งอักขระทางซ้ายในแถบสูตร

รวมทั้งล้างเนื้อหาของเซลล์ที่ใช้งานอยู่ด้วย

ในโหมดการแก้ไขเซลล์ จะลบอักขระทางซ้ายของจุดแทรก

DELETE

เอาเนื้อหาของเซลล์ (ข้อมูลและสูตร) ออกจากเซลล์ที่เลือก โดยไม่มีผลกระทบต่อรูปแบบเซลล์หรือข้อคิดเห็น

ในโหมดการแก้ไขเซลล์ จะลบอักขระทางขวาของจุดแทรก

END

การกด END จะเปิดโหมด End ในโหมด End คุณสามารถกดแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์ที่ไม่ว่างถัดไปในคอลัมน์หรือแถวเดียวกันในเซลล์ที่ใช้งานอยู่ได้ ถ้าเซลล์ต่างๆ ว่าง การกด END ตามด้วยแป้นลูกศรจะเป็นการย้ายไปยังเซลล์สุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์นั้น

นอกจากนี้การกด END ยังจะเลือกคำสั่งสุดท้ายในเมนูเมื่อเมนูหรือเมนูย่อยสามารถมองเห็นได้อีกด้วย

การกด CTRL+END จะย้ายไปยังเซลล์สุดท้ายในเวิร์กชีตในแถวล่างสุดที่ใช้ของคอลัมน์ขวาสุดที่ใช้อยู่ ถ้าเคอร์เซอร์อยู่ในแถบสูตร การกด CTRL+END จะย้ายเคอร์เซอร์ไปที่จุดท้ายสุดของข้อความ

การกด CTRL+SHIFT+END จะขยายเซลล์ที่เลือกไปยังเซลล์สุดท้ายที่ถูกใช้ในเวิร์กชีต (มุมล่างขวา) ถ้าเคอร์เซอร์อยู่ในแถบสูตร การกด CTRL+SHIFT+END จะเลือกข้อความทั้งหมดในแถบสูตรจากตำแหน่งเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุด ซึ่งการทำเช่นนี้จะไม่มีผลต่อความสูงของแถบสูตร

ENTER

ทำให้รายการเซลล์จากเซลล์หรือแถบสูตรเสร็จสมบูรณ์ และเลือกเซลล์ด้านล่าง (ตามค่าเริ่มต้น)

ในฟอร์มข้อมูล จะเป็นการย้ายไปยังเขตข้อมูลแรกในระเบียนถัดไป

เปิดเมนูที่เลือก (กด F10 เพื่อเปิดใช้งานแถบเมนู) หรือดำเนินการสำหรับคำสั่งที่เลือก

ในกล่องโต้ตอบ จะดำเนินการปุ่มคำสั่งเริ่มต้นในกล่องโต้ตอบ (ปุ่มที่มีเส้นขอบภายนอกหนา มักจะเป็นปุ่ม ตกลง)

การกด ALT+ENTER จะขึ้นต้นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดียวกัน

การกด CTRL+ENTER จะเติมช่วงเซลล์ที่เลือกด้วยรายการปัจจุบัน

การกด SHIFT+ENTER จะทำให้รายการเซลล์สมบูรณ์และเลือกเซลล์ด้านบน

ESC

ยกเลิกรายการในเซลล์หรือแถบสูตร

ปิดเมนูหรือเมนูย่อย กล่องโต้ตอบ หรือหน้าต่างข้อความที่เปิดอยู่

เมื่อมีการใช้โหมดเต็มหน้าจอ การกด Esc ยังเป็นการปิดโหมดนี้ และกลับไปที่โหมดหน้าจอปกติ เพื่อแสดง Ribbon และแถบสถานะอีกครั้งด้วย

HOME

ย้ายไปที่จุดเริ่มต้นของแถวในเวิร์กชีต

ย้ายไปที่เซลล์ในมุมบนซ้ายของหน้าต่างเมื่อ SCROLL LOCK เปิดอยู่

เลือกคำสั่งแรกบนเมนูเมื่อเมนูหรือเมนูย่อยสามารถมองเห็นได้

การกด CTRL+HOME จะย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของเวิร์กชีต

การกด CTRL+SHIFT+HOME จะขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของเวิร์กชีต

PAGE DOWN

เลื่อนลงมาหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

การกด ALT+PAGE DOWN จะเลื่อนหน้าจอไปทางขวาหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

การกด CTRL+PAGE DOWN จะเลื่อนไปยังแผ่นงานถัดไปในเวิร์กบุ๊ก

การกด CTRL+SHIFT+PAGE DOWN เลือกแผ่นงานปัจจุบันและถัดไปในเวิร์กบุ๊ก

PAGE UP

เลื่อนขึ้นไปหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

การกด ALT+PAGE UP จะเลื่อนหน้าจอไปทางซ้ายหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

การกด CTRL+PAGE UP จะเลื่อนไปยังแผ่นงานก่อนหน้าในเวิร์กบุ๊ก

การกด CTRL+SHIFT+PAGE UP จะเลือกแผ่นงานปัจจุบันและก่อนหน้าในเวิร์กบุ๊ก

SPACEBAR

ในกล่องโต้ตอบ จะดำเนินการปุ่มที่เลือก หรือเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย

การกด CTRL+SPACEBAR จะเลือกคอลัมน์ทั้งคอลัมน์ในเวิร์กชีต

การกด SHIFT+SPACEBAR จะเลือกทั้งแถวในเวิร์กชีต

การกด TRL+SHIFT+SPACEBAR จะเลือกทั้งเวิร์กชีต

 • ถ้าเวิร์กชีตมีข้อมูลอยู่ การกด CTRL+SHIFT+SPACEBAR จะเลือกขอบเขตปัจจุบัน การกด CTRL+SHIFT+SPACEBAR ครั้งที่สองจะเลือกขอบเขตปัจจุบันและแถวสรุป การกด CTRL+SHIFT+SPACEBAR ครั้งที่สามจะเลือกเวิร์กชีตทั้งแผ่น

 • เมื่อวัตถุถูกเลือก การกด CTRL+SHIFT+SPACEBAR จะเลือกวัตถุทั้งหมดในเวิร์กชีต

การกด ALT+SPACEBAR จะแสดงเมนู ตัวควบคุม ของหน้าต่าง Excel

TAB

ย้ายหนึ่งเซลล์ไปทางขวาในเวิร์กชีต

ย้ายระหว่างเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อกในเวิร์กชีตที่มีการป้องกัน

ย้ายไปยังตัวเลือกถัดไปหรือกลุ่มตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ

การกด SHIFT+TAB จะย้ายไปยังเซลล์ก่อนหน้าในเวิร์กชีตหรือตัวเลือกก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ

การกด CTRL+TAB จะสลับไปยังแท็บถัดไปในกล่องโต้ตอบ

การกด Ctrl+Shift+Tab จะสลับไปยังแท็บก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ

ด้านบนของเพจ

บทความนี้อธิบายถึงแป้นพิมพ์ลัด แป้นฟังก์ชัน และแป้นพิมพ์ลัดทั่วไปอื่นๆ สำหรับ Excel 2007 ซึ่งรวมถึงแป้นพิมพ์ลัดที่คุณสามารถใช้เพื่อเข้าถึง Ribbon

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการให้การอ้างอิงนี้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเมื่อคุณทำงาน คุณอาจต้องพิมพ์หัวข้อนี้ เมื่อต้องการพิมพ์หัวข้อนี้ ให้กด CTRL+P

หมายเหตุ: ถ้าการดำเนินการที่คุณใช้บ่อยไม่มีแป้นพิมพ์ลัด คุณสามารถบันทึกแมโครเพื่อสร้างแป้นพิมพ์ลัดได้

แป้นพิมพ์ลัดแบบผสม CTRL

แป้น

คำอธิบาย

CTRL+PgUp

สลับระหว่างแท็บเวิร์กชีตต่างๆ จากซ้ายไปขวา

CTRL+PgDn

สลับระหว่างแท็บเวิร์กชีตต่างๆ จากขวาไปซ้าย

CTRL+SHIFT+(

เลิกซ่อนแถวใดๆ ที่ซ่อนอยู่ภายในส่วนที่เลือก

CTRL+SHIFT+)

เลิกซ่อนคอลัมน์ใดๆ ที่ซ่อนอยู่ภายในส่วนที่เลือก

CTRL+SHIFT+&

นำเส้นขอบภายนอกไปใช้กับเซลล์ที่เลือก

CTRL+SHIFT_

เอาเส้นขอบภายนอกออกจากเซลล์ที่เลือก

CTRL+SHIFT+~

นำรูปแบบตัวเลขทั่วไปไปใช้

CTRL+SHIFT+$

นำรูปแบบสกุลเงินที่มีตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่ง (โดยที่จำนวนลบอยู่ในวงเล็บ) ไปใช้

CTRL+SHIFT+%

นำรูปแบบเปอร์เซ็นต์ที่ไม่มีตำแหน่งทศนิยมไปใช้

CTRL+SHIFT+^

นำรูปแบบตัวเลขเอ็กซ์โพเนนเชียลที่มีตำแหน่งทศนิยมสองหลักไปใช้

CTRL+SHIFT+#

นำรูปแบบวันที่แบบมีวัน เดือน และปี ไปใช้

CTRL+SHIFT+@

นำรูปแบบเวลาแบบมีชั่วโมงและนาที รวมทั้ง AM หรือ PM ไปใช้

CTRL+SHIFT+!

นำรูปแบบตัวเลขที่มีตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่ง ตัวคั่นหลักพัน และมีเครื่องหมายลบ (-) สำหรับค่าลบไปใช้

CTRL+SHIFT+*

เลือกขอบเขตปัจจุบันรอบเซลล์ที่ใช้งานอยู่ (พื้นที่ข้อมูลที่ล้อมรอบด้วยแถวว่างและคอลัมน์ว่าง)

ใน PivotTable จะเป็นการเลือกทั้งรายงาน PivotTable

CTRL+SHIFT+:

ใส่เวลาปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+"

คัดลอกค่าจากเซลล์ที่อยู่เหนือเซลล์ที่ใช้งานอยู่ไปยังเซลล์หรือแถบสูตร

CTRL+SHIFT+Plus (+)

แสดงกล่องโต้ตอบ แทรก เพื่อแทรกเซลล์ว่าง

CTRL+Minus (-)

แสดงกล่องโต้ตอบ ลบ เพื่อลบเซลล์ที่เลือก

CTRL+;

ใส่วันที่ปัจจุบัน

CTRL+`

สลับไปมาระหว่างการแสดงค่าเซลล์และการแสดงสูตรในเวิร์กชีต

CTRL+'

คัดลอกสูตรจากเซลล์ที่อยู่เหนือเซลล์ที่ใช้งานอยู่ไปไว้ในเซลล์หรือแถบสูตร

CTRL+1

แสดงกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์

CTRL+2

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวหนาออก

CTRL+3

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวเอียงออก

CTRL+4

นำการจัดรูปแบบการขีดเส้นใต้ไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบการขีดเส้นใต้ออก

CTRL+5

นำการขีดทับไปใช้ หรือเอาการขีดทับออก

CTRL+6

สลับระหว่างซ่อนวัตถุ แสดงวัตถุ และแสดงพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับวัตถุ

CTRL+8

แสดงหรือซ่อนสัญลักษณ์เค้าร่าง

CTRL+9

ซ่อนแถวที่เลือก

CTRL+0

ซ่อนคอลัมน์ที่เลือก

CTRL+A

เลือกทั้งเวิร์กชีต

ถ้าเวิร์กชีตมีข้อมูลอยู่ การกด CTRL+A จะเลือกขอบเขตปัจจุบัน การกด CTRL+A ครั้งที่สองจะเลือกขอบเขตปัจจุบันและแถวสรุป การกด CTRL+A ครั้งที่สามจะเลือกเวิร์กชีตทั้งแผ่น

เมื่อจุดแทรกอยู่ทางขวาของชื่อฟังก์ชันในสูตร จะแสดงกล่องโต้ตอบ อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน

การกด CTRL+SHIFT+A จะแทรกชื่ออาร์กิวเมนต์และวงเล็บเมื่อจุดแทรกอยู่ทางขวาของชื่อฟังก์ชันในสูตร

CTRL+B

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวหนาออก

CTRL+C

คัดลอกเซลล์ที่เลือก

การกด CTRL+C ตามด้วย CTRL+C อีกครั้ง จะแสดงคลิปบอร์ด

CTRL+D

ใช้คำสั่ง เติมด้านล่าง เพื่อคัดลอกเนื้อหาและรูปแบบของเซลล์บนสุดของช่วงที่เลือกไปยังเซลล์ด้านล่าง

CTRL+F

แสดงกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ โดยเลือกแท็บ ค้นหา ไว้ด้วย

การกด SHIFT+F5 จะแสดงแท็บนี้เช่นกัน ในขณะที่ SHIFT+F4 จะทำซ้ำ ค้นหา ล่าสุด

การกด CTRL+SHIFT+F จะเปิดกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ โดยเลือกแท็บ ฟอนต์ ไว้ด้วย

CTRL+G

แสดงกล่องโต้ตอบ ไปที่

การกด F5 ก็จะแสดงกล่องโต้ตอบนี้เช่นกัน

CTRL+H

แสดงกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ โดยเลือกแท็บ แทนที่ ไว้ด้วย

CTRL+I

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวเอียงออก

CTRL+K

แสดงกล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ สำหรับไฮเปอร์ลิงก์ใหม่ หรือแสดงกล่องโต้ตอบ แก้ไขไฮเปอร์ลิงก์ สำหรับไฮเปอร์ลิงก์ที่มีอยู่ที่เลือกไว้

CTRL+N

สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ที่เป็นเวิร์กบุ๊กเปล่า

CTRL+O

แสดงกล่องโต้ตอบ เปิด เพื่อเปิดหรือค้นหาไฟล์

การกด CTRL+SHIFT+O จะเลือกเซลล์ทั้งหมดที่มีข้อคิดเห็น

CTRL+P

แสดงกล่องโต้ตอบ พิมพ์

การกด CTRL+SHIFT+P จะเปิดกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ โดยเลือกแท็บ ฟอนต์ ไว้ด้วย

CTRL+R

ใช้คำสั่ง เติมด้านขวา เพื่อคัดลอกเนื้อหาและรูปแบบของเซลล์ซ้ายสุดของช่วงที่เลือกไปยังเซลล์ด้านขวา

CTRL+S

บันทึกไฟล์ที่ใช้งานอยู่โดยใช้ชื่อไฟล์ ตำแหน่งที่ตั้ง และรูปแบบไฟล์ปัจจุบัน

CTRL+T

แสดงกล่องโต้ตอบ สร้างตาราง

CTRL+U

นำการขีดเส้นใต้ไปใช้หรือเอาออก

การกด CTRL+SHIFT+U จะสลับระหว่างการขยายและการยุบแถบสูตร

CTRL+V

แทรกเนื้อหาของคลิปบอร์ดที่จุดแทรกและแทนที่ส่วนที่เลือกใดๆ โดยจะใช้งานได้หลังจากที่คุณได้ตัดหรือคัดลอกวัตถุ ข้อความ หรือเนื้อหาเซลล์แล้วเท่านั้น

การกด CTRL+ALT+V จะแสดงกล่องโต้ตอบ วางแบบพิเศษ โดยจะใช้งานได้หลังจากที่คุณตัดหรือคัดลอกวัตถุ ข้อความ หรือเนื้อหาเซลล์บนเวิร์กชีตหรือในโปรแกรมอื่นเท่านั้น

CTRL+W

ปิดหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่เลือก

CTRL+X

ตัดเซลล์ที่เลือก

CTRL+Y

ทำซ้ำคำสั่งหรือการกระทำสุดท้าย ถ้าเป็นไปได้

CTRL+Z

ใช้คำสั่ง เลิกทำ เพื่อย้อนกลับคำสั่งสุดท้าย หรือเพื่อลบรายการสุดท้ายที่คุณได้พิมพ์

การกด CTRL+SHIFT+Z จะใช้คำสั่ง เลิกทำ หรือ ทำซ้ำ เพื่อย้อนหรือคืนค่าการแก้ไขอัตโนมัติล่าสุดเมื่อแสดงสมาร์ทแท็กการแก้ไขโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

แป้นฟังก์ชัน

แป้น

คำอธิบาย

F1

แสดงบานหน้าต่างงาน วิธีใช้ Microsoft Office Excel

การกด CTRL+F1 จะแสดงหรือซ่อน Ribbon ที่เป็นคอมโพเนนต์ของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

การกด ALT+F1 จะสร้างแผนภูมิของข้อมูลในช่วงปัจจุบัน

การกด ALT+SHIFT+F1 จะแทรกเวิร์กชีตใหม่

F2

แก้ไขเซลล์ที่ใช้งานอยู่และวางตำแหน่งจุดแทรกไว้ที่จุดท้ายสุดของเนื้อหาในเซลล์ ซึ่งจะย้ายจุดแทรกไปไว้ในแถบสูตรขณะที่การแก้ไขในเซลล์ถูกปิดอยู่ด้วย

การกด SHIFT+F2 จะเพิ่มหรือแก้ไขข้อคิดเห็นของเซลล์

การกด CTRL+F2 จะแสดงหน้าต่างตัวอย่างก่อนพิมพ์

F3

แสดงกล่องโต้ตอบ วางชื่อ

การกด SHIFT+F3 จะแสดงกล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน

F4

ทำซ้ำคำสั่งหรือการกระทำสุดท้าย ถ้าเป็นไปได้

เมื่อการอ้างอิงหรือช่วงของเซลล์ถูกเลือกในสูตร การกด F4 จะคำนวณโดยผสมผสานการอ้างอิงต่างๆ ทั้งแบบสัมบูรณ์และแบบสัมพัทธ์

การกด CTRL+F4 จะปิดหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่เลือก

F5

แสดงกล่องโต้ตอบ ไปที่

การกด CTRL+F5 จะคืนค่าขนาดหน้าต่างของหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่เลือก

F6

สลับระหว่างเวิร์กชีต, Ribbon, บานหน้าต่างงาน และตัวควบคุมการซูม ในเวิร์กชีตที่ถูกแยกออก (เมนู มุมมอง และคำสั่ง จัดการหน้าต่างนี้, ตรึงแนว, แยกหน้าต่าง) F6 จะรวมถึงบานหน้าต่างที่แยกออกเมื่อสลับระหว่างบานหน้าต่างและพื้นที่ Ribbon

การกด SHIFT+F6 จะสลับระหว่างเวิร์กชีต ตัวควบคุมการซูม บานหน้าต่างงาน และ Ribbon

การกด CTRL+F6 จะสลับไปยังหน้าต่างเวิร์กบุ๊กถัดไปเมื่อมีหน้าต่างเวิร์กบุ๊กมากกว่าหนึ่งหน้าต่างเปิดอยู่

F7

แสดงกล่องโต้ตอบ การสะกด เพื่อตรวจการสะกดในเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่หรือช่วงที่เลือกไว้

การกด CTRL+F7 จะดำเนินการคำสั่ง ย้าย ในหน้าต่างเวิร์กบุ๊กเมื่อหน้าต่างดังกล่าวไม่ได้ขยายใหญ่สุด ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายหน้าต่าง และเมื่อเสร็จสิ้น ให้กด ENTER หรือกด ESC เพื่อยกเลิก

F8

เปิดหรือปิดใช้งานโหมดขยาย ในโหมดขยายนี้ การเลือกเพิ่มเติม จะปรากฏอยู่ในบรรทัดสถานะ และแป้นลูกศรจะขยายส่วนที่เลือก

การกด SHIFT+F8 ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มเซลล์หรือช่วงที่ไม่อยู่ติดกันลงในส่วนของเซลล์ที่เลือกโดยใช้แป้นลูกศร

การกด CTRL+F8 จะดำเนินการคำสั่ง ขนาด (บนเมนู ตัวควบคุม สำหรับหน้าต่างเวิร์กบุ๊ก) เมื่อเวิร์กบุ๊กไม่ได้ถูกขยายใหญ่สุด

การกด ALT+F8 จะแสดงกล่องโต้ตอบ แมโคร เพื่อสร้าง เรียกใช้ แก้ไข หรือลบแมโคร

F9

คำนวณเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด

การกด SHIFT+F9 จะคำนวณเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่

การกด CTRL+ALT+F9 จะคำนวณเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด โดยไม่คำนึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการคำนวณครั้งล่าสุดหรือไม่

การกด CTRL+ALT+SHIFT+F9 จะตรวจสอบสูตรที่อ้างถึงใหม่ แล้วคำนวณเซลล์ทั้งหมดที่อยู่ในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด รวมถึงเซลล์ที่ไม่ได้ถูกทำเครื่องหมายว่าให้คำนวณด้วย

การกด CTRL+F9 จะย่อหน้าต่างเวิร์กบุ๊กให้เล็กสุดเป็นไอคอน

F10

เปิดหรือปิดเคล็ดลับแป้นพิมพ์

การกด SHIFT+F10 จะแสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก

การกด ALT+SHIFT+F10 จะแสดงเมนูหรือข้อความสำหรับสมาร์ทแท็ก ถ้าปรากฏสมาร์ทแท็กมากกว่าหนึ่ง จะสลับไปยังสมาร์ทแท็กถัดไปและแสดงเมนูหรือข้อความของสมาร์ทแท็ก

การกด CTRL+F10 จะขยายหน้าต่างใหญ่สุดหรือคืนค่าหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่เลือก

F11

สร้างแผนภูมิของข้อมูลในช่วงปัจจุบัน

การกด SHIFT+F11 จะแทรกเวิร์กชีตใหม่

การกด ALT+F11 จะเปิด Microsoft Visual Basic Editor ซึ่งคุณสามารถสร้างแมโครได้โดยใช้ Visual Basic for Applications (VBA)

F12

แสดงกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

ด้านบนของเพจ

ปุ่มลัดอื่นๆ ที่มีประโยชน์

แป้น

คำอธิบาย

แป้นลูกศร

ย้ายขึ้น ลง ไปทางซ้าย หรือไปทางขวาหนึ่งเซลล์ในเวิร์กชีต

การกด CTRL+แป้นลูกศร จะย้ายไปยังขอบของ ขอบเขตข้อมูล ปัจจุบันในเวิร์กชีต

การกด SHIFT+แป้นลูกศร จะขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปหนึ่งเซลล์

การกด CTRL+SHIFT+แป้นลูกศร จะขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังเซลล์ที่ไม่ว่างเซลล์สุดท้ายในคอลัมน์หรือในแถวเดียวกันให้เป็นเซลล์ที่ใช้งานอยู่ หรือในกรณีที่เซลล์ถัดไปว่างอยู่ จะขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์ที่ไม่ว่างถัดไป

การกดแป้นลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา จะเลือกแท็บทางซ้ายหรือขวาเมื่อ Ribbon ถูกเลือก และเมื่อเมนูย่อยถูกเปิดหรือถูกเลือก แป้นลูกศรเหล่านี้จะสลับระหว่างเมนูหลักและเมนูย่อย เมื่อมีการเลือกแท็บ Ribbon แป้นเหล่านี้จะนำทางปุ่มแท็บ

การกดแป้นลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นจะเลือกคำสั่งถัดไปหรือก่อนหน้า เมื่อเมนูหรือเมนูย่อยถูกเปิด และเมื่อแท็บ Ribbon ถูกเลือก แป้นเหล่านี้จะนำทางขึ้นหรือลงในกลุ่มแท็บ

ในกล่องโต้ตอบ แป้นลูกศรจะเลื่อนระหว่างตัวเลือกในรายการแบบดรอปดาวน์ที่เปิดอยู่ หรือระหว่างตัวเลือกในกลุ่มของตัวเลือก

ลูกศรลงหรือ ALT+ลูกศรลง จะเปิดรายการแบบดรอปดาวน์ที่เลือกไว้

BACKSPACE

ลบหนึ่งอักขระทางซ้ายในแถบสูตร

รวมทั้งล้างเนื้อหาของเซลล์ที่ใช้งานอยู่ด้วย

ในโหมดการแก้ไขเซลล์ จะลบอักขระทางซ้ายของจุดแทรก

DELETE

เอาเนื้อหาของเซลล์ (ข้อมูลและสูตร) ออกจากเซลล์ที่เลือก โดยไม่มีผลกระทบต่อรูปแบบเซลล์หรือข้อคิดเห็น

ในโหมดการแก้ไขเซลล์ จะลบอักขระทางขวาของจุดแทรก

END

ย้ายไปยังเซลล์ในมุมขวาล่างของหน้าต่าง เมื่อเปิด SCROLL LOCK

นอกจากนี้ยังเลือกคำสั่งสุดท้ายในเมนูเมื่อเมนูหรือเมนูย่อยสามารถมองเห็นได้อีกด้วย

การกด CTRL+END จะย้ายไปยังเซลล์สุดท้ายในเวิร์กชีต ในแถวล่างสุดที่ใช้ของคอลัมน์ขวาสุดที่ใช้อยู่ ถ้าเคอร์เซอร์อยู่ในแถบสูตร การกด CTRL+END จะย้ายเคอร์เซอร์ไปที่จุดท้ายสุดของข้อความ

การกด CTRL+SHIFT+END จะขยายเซลล์ที่เลือกไปยังเซลล์สุดท้ายที่ถูกใช้ในเวิร์กชีต (มุมล่างขวา) ถ้าเคอร์เซอร์อยู่ในแถบสูตร การกด CTRL+SHIFT+END จะเลือกข้อความทั้งหมดในแถบสูตรจากตำแหน่งเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุด ซึ่งการทำเช่นนี้จะไม่มีผลต่อความสูงของแถบสูตร

ENTER

ทำให้รายการเซลล์จากเซลล์หรือแถบสูตรเสร็จสมบูรณ์ และเลือกเซลล์ด้านล่าง (ตามค่าเริ่มต้น)

ในฟอร์มข้อมูล จะเป็นการย้ายไปยังเขตข้อมูลแรกในระเบียนถัดไป

เปิดเมนูที่เลือก (กด F10 เพื่อเปิดใช้งานแถบเมนู) หรือดำเนินการสำหรับคำสั่งที่เลือก

ในกล่องโต้ตอบ จะดำเนินการปุ่มคำสั่งเริ่มต้นในกล่องโต้ตอบ (ปุ่มที่มีเส้นขอบภายนอกหนา มักจะเป็นปุ่ม ตกลง)

การกด ALT+ENTER จะขึ้นต้นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดียวกัน

การกด CTRL+ENTER จะเติมช่วงเซลล์ที่เลือกด้วยรายการปัจจุบัน

การกด SHIFT+ENTER จะทำให้รายการเซลล์สมบูรณ์และเลือกเซลล์ด้านบน

ESC

ยกเลิกรายการในเซลล์หรือแถบสูตร

ปิดเมนูหรือเมนูย่อย กล่องโต้ตอบ หรือหน้าต่างข้อความที่เปิดอยู่

เมื่อมีการใช้โหมดเต็มหน้าจอ การกด Esc ยังเป็นการปิดโหมดนี้ และกลับไปที่โหมดหน้าจอปกติ เพื่อแสดง Ribbon และแถบสถานะอีกครั้งด้วย

HOME

ย้ายไปที่จุดเริ่มต้นของแถวในเวิร์กชีต

ย้ายไปที่เซลล์ในมุมบนซ้ายของหน้าต่างเมื่อ SCROLL LOCK เปิดอยู่

เลือกคำสั่งแรกบนเมนูเมื่อเมนูหรือเมนูย่อยสามารถมองเห็นได้

การกด CTRL+HOME จะย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของเวิร์กชีต

การกด CTRL+SHIFT+HOME จะขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของเวิร์กชีต

PAGE DOWN

เลื่อนลงมาหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

การกด ALT+PAGE DOWN จะเลื่อนหน้าจอไปทางขวาหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

การกด CTRL+PAGE DOWN จะเลื่อนไปยังแผ่นงานถัดไปในเวิร์กบุ๊ก

การกด CTRL+SHIFT+PAGE DOWN เลือกแผ่นงานปัจจุบันและถัดไปในเวิร์กบุ๊ก

PAGE UP

เลื่อนขึ้นไปหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

การกด ALT+PAGE UP จะเลื่อนหน้าจอไปทางซ้ายหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

การกด CTRL+PAGE UP จะเลื่อนไปยังแผ่นงานก่อนหน้าในเวิร์กบุ๊ก

การกด CTRL+SHIFT+PAGE UP จะเลือกแผ่นงานปัจจุบันและก่อนหน้าในเวิร์กบุ๊ก

SPACEBAR

ในกล่องโต้ตอบ จะดำเนินการปุ่มที่เลือก หรือเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย

การกด CTRL+SPACEBAR จะเลือกคอลัมน์ทั้งคอลัมน์ในเวิร์กชีต

การกด SHIFT+SPACEBAR จะเลือกทั้งแถวในเวิร์กชีต

การกด TRL+SHIFT+SPACEBAR จะเลือกทั้งเวิร์กชีต

 • ถ้าเวิร์กชีตมีข้อมูลอยู่ การกด CTRL+SHIFT+SPACEBAR จะเลือกขอบเขตปัจจุบัน การกด CTRL+SHIFT+SPACEBAR ครั้งที่สองจะเลือกขอบเขตปัจจุบันและแถวสรุป การกด CTRL+SHIFT+SPACEBAR ครั้งที่สามจะเลือกเวิร์กชีตทั้งแผ่น

 • เมื่อวัตถุถูกเลือก การกด CTRL+SHIFT+SPACEBAR จะเลือกวัตถุทั้งหมดในเวิร์กชีต

การกด ALT+SPACEBAR จะแสดงเมนู ตัวควบคุม ของหน้าต่าง Microsoft Office Excel

TAB

ย้ายหนึ่งเซลล์ไปทางขวาในเวิร์กชีต

ย้ายระหว่างเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อกในเวิร์กชีตที่มีการป้องกัน

ย้ายไปยังตัวเลือกถัดไปหรือกลุ่มตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ

การกด SHIFT+TAB จะย้ายไปยังเซลล์ก่อนหน้าในเวิร์กชีตหรือตัวเลือกก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ

การกด CTRL+TAB จะสลับไปยังแท็บถัดไปในกล่องโต้ตอบ

การกด Ctrl+Shift+Tab จะสลับไปยังแท็บก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ

ด้านบนของเพจ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

แป้นพิมพ์ลัดใน Excel for Mac

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ตรวจหาข้อผิดพลาดในสูตร

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงตามประเภท)

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Excel

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Excel

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×