แป้นพิมพ์ลัดใน Excel for Mac

แป้นพิมพ์ลัดใน Excel for Mac

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ผู้ใช้หลายคนค้นหาว่า ใช้คีย์บอร์ดภายนอกกับคีย์ลัดสำหรับExcel for Mac ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือสายตาบกพร่อง แป้นพิมพ์ลัดอาจเป็นเรื่องง่ายขึ้นโดยใช้หน้าจอสัมผัส และจะหรือแทนที่จำเป็นในการใช้เมาส์ บทความนี้แสดงรายคีย์ลัดสำหรับExcel for Mac

ทางลัดที่ใช้แป้น Ctrl บนคีย์บอร์ด Windows จำนวนมากจะทำงานกับปุ่มตัวควบคุมในExcel for Mac อย่างไรก็ตาม ไม่รวมทั้งหมดทำ

หมายเหตุ: 

 • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงตามรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนเค้าโครงแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

 • ถ้าแป้นพิมพ์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 แป้นพร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างคีย์ดังกล่าว ถ้าคุณต้องกดคีย์หนึ่งและตามด้วยอีกคีย์หนึ่งทันที แป้นต่างๆ จะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

 • ตั้งค่าต่าง ๆ ในบางเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ Mac (OS) และแอปพลิเคชันอรรถประโยชน์บางอย่างอาจขัดแย้งกับคีย์ลัดและการดำเนินการคีย์ฟังก์ชันในOffice for Mac สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการกำหนดคีย์ลัด ดูวิธีใช้ Mac สำหรับเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ Mac ของคุณ หรือดูแอปพลิเคชันอรรถประโยชน์ของคุณ ดูข้อขัดแย้งของทางลัดในภายหลังในหัวข้อนี้ได้ด้วย

ในหัวข้อนี้

ทางลัดที่ใช้บ่อย

ตารางนี้แสดงรายทางลัดที่ใช้บ่อยที่สุดในExcel for Mac

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

วาง

คำสั่ง + V
หรือ
CONTROL + V

คัดลอก

คำสั่ง + C
หรือ
CONTROL + C

ล้าง

ลบ

บันทึก

คำสั่ง + S
หรือ
CONTROL + S

เลิกทำ

คำสั่ง + Z
หรือ
CONTROL + Z

ทำซ้ำ

คำสั่ง + Y
หรือ
CONTROL + Y
หรือ
คำสั่ง + SHIFT+ Z

ตัด

คำสั่ง + X
หรือ
CONTROL + X

ตัวหนา

คำสั่ง + B
หรือ
CONTROL + B

พิมพ์

คำสั่ง + P
หรือ
CONTROL + P

เปิด Visual Basic

OPTION + F11

เติมด้านล่าง

คำสั่ง + D
หรือ
CONTROL + D

เติมด้านขวา

คำสั่ง + R
หรือ
CONTROL + R

แทรกเซลล์

CONTROL + SHIFT + =

ลบเซลล์

คำสั่ง + ยัติภังค์
หรือ
CONTROL + ยัติภังค์

คำนวณเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด

คำสั่ง + =
หรือ
F9

ปิดหน้าต่าง

คำสั่ง + W
หรือ
CONTROL + W

ออกจาก Excel

คำสั่ง + Q

แสดงกล่องโต้ตอบ ไปยัง

CONTROL + G
หรือ
F5

แสดงกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์

คำสั่ง + 1
หรือ
CONTROL + 1

แสดงกล่องโต้ตอบ แทนที่

CONTROL + H
หรือ
คำสั่ง + SHIFT + H

วางแบบพิเศษ

คำสั่ง + CONTROL + V
หรือ
CONTROL + OPTION + V
หรือ
คำสั่ง + OPTION + V

ขีดเส้นใต้

คำสั่ง + U

ตัวเอียง

คำสั่ง + I
หรือ
CONTROL + I

เวิร์กบุ๊กใหม่ที่ว่างเปล่า

คำสั่ง + N
หรือ
CONTROL + N

เวิร์กบุ๊กใหม่จากเทมเพลต

คำสั่ง + SHIFT + P

แสดงกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

คำสั่ง + SHIFT + S
หรือ
F12

แสดงหน้าต่าง วิธีใช้

F1
หรือ
คำสั่ง + /

เลือกทั้งหมด

คำสั่ง + A
หรือ
คำสั่ง + SHIFT + SPACEBAR

เพิ่มหรือเอาตัวกรองออก

คำสั่ง + SHIFT + F
หรือ
CONTROL + SHIFT + L

ย่อหรือขยายแท็บ Ribbon

คำสั่ง + OPTION + R

แสดงกล่องโต้ตอบ เปิด

คำสั่ง + O
หรือ
CONTROL + O

ตรวจการสะกด

F7

เปิดอรรถาภิธาน

SHIFT + F7

แสดง ตัวสร้างสูตร

SHIFT + F3

เปิดกล่องโต้ตอบ ชื่อที่กำหนด

คำสั่ง + F3

เปิดกล่องโต้ตอบ สร้างชื่อ

คำสั่ง + SHIFT + F3

แทรกแผ่นงานใหม่ *

SHIFT + F11

พิมพ์

คำสั่ง + P
หรือ
CONTROL + P

การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

คำสั่ง + P
หรือ
CONTROL + P

เริ่มต้นใช้งาน

คีย์บอร์ดมากมายกำหนดค่าฟังก์ชันพิเศษในแป้นฟังก์ชันเป็นค่าเริ่มต้น ถ้าต้องการใช้แป้นฟังก์ชันสำหรับจุดประสงค์อื่น คุณต้องกด Fn+แป้นฟังก์ชัน ดูส่วน ใช้แป้นพิมพ์ลัดฟังก์ชัน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเปิดและใช้งานแป้นฟังก์ชันโดยไม่ต้องกด Fn

ข้อขัดแย้งแป้นพิมพ์ลัด

แป้นพิมพ์ลัดของ Windows บางแป้นขัดแย้งกับแป้นพิมพ์ลัดของ Mac OS เริ่มต้นที่สัมพันธ์กัน หัวข้อนี้กำหนดค่าสถานะสำหรับแป้นพิมพ์ลัดด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) ถ้าต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้ คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าแป้นพิมพ์ของ Mac เพื่อเปลี่ยนทางลัดของแป้นสำหรับ การแสดงเดสก์ท็อป

เปลี่ยนการกำหนดลักษณะระบบสำหรับแป้นพิมพ์ลัดด้วยเมาส์

 1. บนเมนู Apple ให้กด การกำหนดลักษณะระบบ

 2. กด คีย์บอร์ด

 3. ในแท็บ ให้กด แป้นพิมพ์ลัด

 4. คลิก Mission Control

 5. ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแป้นพิมพ์ลัดที่คุณต้องการใช้

ทำงานในหน้าต่างและกล่องโต้ตอบ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ขยายหรือย่อ Ribbon ให้เล็กสุด

คำสั่ง + OPTION + R

สลับไปยังมุมมองเต็มหน้าจอ

คำสั่ง + CONTROL + F

สลับไปยังแอปพลิเคชันถัดไป

คำสั่ง + TAB

สลับไปยังแอปพลิเคชันก่อนหน้า

คำสั่ง + SHIFT + TAB

ปิดหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่ใช้งานอยู่

คำสั่ง + W

คัดลอกรูปภาพของหน้าจอ และบันทึกลงใน
ไฟล์สกรีนช็อตบนเดสก์ท็อปของคุณ

คำสั่ง + SHIFT + 3

ย่อหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

CONTROL + F9

ขยายหรือคืนค่าหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

CONTROL + F10
หรือ
คำสั่ง + F10

ซ่อน Excel

คำสั่ง + H

ย้ายไปยังกล่อง ตัวเลือก ตัวควบคุม หรือคำสั่งถัดไป

TAB

ย้ายไปยังกล่อง ตัวเลือก ตัวควบคุม หรือคำสั่งก่อนหน้า

SHIFT + TAB

ออกจากกล่องโต้ตอบ หรือยกเลิกการกระทำ

ESC

ดำเนินการกำหนดปุ่มคำสั่งเริ่มต้น (ปุ่มที่มีเส้นขอบภายนอกหนา มักจะเป็นปุ่ม ตกลง)

RETURN

ยกเลิกคำสั่งและปิด

ESC

การย้ายและเลื่อนในแผ่นงานหรือเวิร์กบุ๊ก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายขึ้น ลง ไปทางซ้าย หรือไปทางขวาหนึ่งเซลล์

แป้นลูกศร

ย้ายไปยังขอบของขอบเขตข้อมูลปัจจุบัน

คำสั่ง + แป้นลูกศร

ย้ายไปยังต้นแถว

หน้าแรก
บน MacBook ให้กด FN + ลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังต้นแผ่นงาน

CONTROL + HOME
บน MacBook ให้กด CONTROL + FN + ลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังเซลล์สุดท้ายที่ใช้ในแผ่นงาน

CONTROL + END
บน MacBook ให้กด CONTROL + FN + ลูกศรขวา

ย้ายลงหนึ่งหน้าจอ

PAGE DOWN
บน MacBook ให้กด FN + ลูกศรลง

ย้ายขึ้นหนึ่งหน้าจอ

PAGE UP
บน MacBook ให้กด FN + ลูกศรขึ้น

เลื่อนหน้าไปด้านขวาหนึ่งหน้าจอ

OPTION + PAGE DOWN
บน MacBook ให้กด FN + OPTION + ลูกศรลง

เลื่อนหน้าจอไปด้านซ้ายหนึ่งหน้าจอ

OPTION + PAGE UP
บน MacBook ให้กด FN + OPTION + ลูกศรขึ้น

เลื่อนไปยังแผ่นงานถัดไปในเวิร์กบุ๊ก

CONTROL + PAGE DOWN
หรือ
OPTION + ลูกศรขวา

เลื่อนไปยังแผ่นงานก่อนหน้าในเวิร์กบุ๊ก

CONTROL + PAGE DOWN
หรือ
OPTION + ลูกศรซ้าย

เลื่อนเพื่อแสดงเซลล์ที่ใช้งานอยู่

CONTROL + DELETE

แสดงกล่องโต้ตอบ ไปยัง

CONTROL + G

แสดงกล่องโต้ตอบ ค้นหา

CONTROL + F
หรือ
SHIFT + F5

เข้าถึงการค้นหา (เมื่อเลือกเซลล์หรือภายในเซลล์)

คำสั่ง + F

ย้ายระหว่างเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อกในแผ่นงานที่มีการป้องกัน

TAB

ใส่ข้อมูลบนแผ่นงาน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แก้ไขเซลล์ที่เลือก

F2

กรอกข้อมูลในเซลล์ให้สมบูรณ์และย้ายไปข้างหน้าในส่วนที่เลือก

RETURN

เริ่มบรรทัดใหม่ในเซลล์เดียวกัน

CONTROL + OPTION + RETURN

เติมช่วงเซลล์ที่เลือกด้วยข้อความที่คุณพิมพ์

ส่งกลับ + คำสั่ง
หรือ
ควบคุม + ส่งกลับ

กรอกข้อมูลในเซลล์ให้สมบูรณ์และย้ายขึ้นไปในส่วนที่เลือก

SHIFT + RETURN

กรอกข้อมูลในเซลล์ให้สมบูรณ์และย้ายไปด้านขวาในส่วนที่เลือก

TAB

กรอกข้อมูลในเซลล์ให้สมบูรณ์และย้ายไปด้านซ้ายในส่วนที่เลือก

SHIFT + TAB

ยกเลิกข้อมูลในเซลล์

ESC

ลบอักขระทางด้านซ้ายของจุดแทรก หรือลบส่วนที่เลือก

DELETE

ลบอักขระทางด้านขวาของจุดแทรก หรือลบส่วนที่เลือก
หมายเหตุ: คีย์บอร์ดขนาดเล็กบางรุ่นอาจไม่มีแป้นนี้

ลบ
บน MacBook ให้กด FN + DELETE

ลบข้อความไปจนถึงท้ายบรรทัด
หมายเหตุ: คีย์บอร์ดขนาดเล็กบางรุ่นอาจไม่มีแป้นนี้

CONTROL + ลบ
บน MacBook ให้กด CONTROL + FN + DELETE

ย้ายอักขระขึ้น ลง ซ้ายหรือขวาหนึ่งอักขระ

แป้นลูกศร

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

หน้าแรก
บน MacBook ให้กด FN + ลูกศรซ้าย

แทรกข้อคิดเห็น

SHIFT + F2

เปิดหรือแก้ไขเซลล์ข้อคิดเห็น

SHIFT + F2

เติมด้านล่าง

ควบคุม + D
หรือ
คำสั่ง + D

เติมทางด้านขวา

ควบคุม + R
หรือ
คำสั่ง + R

กำหนดชื่อ

CONTROL + L

ทำงานในเซลล์หรือแถบสูตร

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แก้ไขเซลล์ที่เลือก

F2

แก้ไขเซลล์ที่ใช้งานอยู่แล้วล้าง หรือลบอักขระก่อนหน้าในเซลล์ที่ใช้งานอยู่ขณะที่คุณแก้ไขเนื้อหาของเซลล์

DELETE

กรอกข้อความในเซลล์ให้สมบูรณ์

RETURN

ใส่สูตรเป็นสูตรอาร์เรย์

คำสั่ง + SHIFT + RETURN
หรือ
CONTROL + SHIFT + RETURN

ยกเลิกรายการในเซลล์หรือแถบสูตร

ESC

แสดงตัวสร้างสูตรหลังจากที่คุณพิมพ์ชื่อฟังก์ชันที่ถูกต้องในสูตร

CONTROL + A

การแทรกไฮเปอร์ลิงก์

คำสั่ง + K
หรือ
CONTROL + K

แก้ไขเซลล์ที่ใช้งานอยู่และวางตำแหน่งจุดแทรกที่จุดสิ้นสุดของบรรทัด

CONTROL + U

เปิดตัวสร้างสูตร

SHIFT + F3

คำนวณแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

SHIFT + F9

แสดงเมนูบริบท

SHIFT + F10

เริ่มสูตร

=

สลับสไตล์การอ้างอิงสูตรระหว่างแบบสัมบูรณ์ แบบสัมพัทธ์ และแบบผสม

คำสั่ง + T
หรือ
F4

แทรกสูตรผลรวมอัตโนมัติ

คำสั่ง + SHIFT + T

ใส่วันที่

CONTROL + เครื่องหมายอัฒภาค (;)

ใส่เวลา

คำสั่ง + เครื่องหมายอัฒภาค (;)

คัดลอกค่าจากเซลล์ที่อยู่เหนือเซลล์ที่ใช้งานอยู่ไปยังเซลล์หรือแถบสูตร

CONTROL + SHIFT + เครื่องหมายนิ้ว (")

สลับไปมาระหว่างการแสดงค่าเซลล์และการแสดงสูตร

CONTROL + ตัวกำกับเสียงเกรฟ (`)

คัดลอกสูตรจากเซลล์ที่อยู่เหนือเซลล์ที่ใช้งานอยู่ไปไว้ในเซลล์หรือแถบสูตร

CONTROL + เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (')

แสดงรายการการทำให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

CONTROL + OPTION + ลูกศรลง

กำหนดชื่อ

CONTROL + L

เปิดบานหน้าต่าง การค้นหาแบบสมาร์ท

CONTROL + OPTION + คำสั่ง + L

จัดรูปแบบและแก้ไขข้อมูล

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แก้ไขเซลล์ที่เลือก

F2

สร้างตาราง

คำสั่ง + T
หรือ
CONTROL + T

แทรกตัวแบ่งบรรทัดในเซลล์

คำสั่ง + OPTION + RETURN
หรือ
CONTROL + OPTION + RETURN

แทรกอักขระพิเศษ เช่น สัญลักษณ์ รวมถึง Emoji

CONTROL + คำสั่ง + SPACEBAR

เพิ่มขนาดฟอนต์

คำสั่ง + SHIFT + >

ลดขนาดฟอนต์

คำสั่ง + SHIFT + <

จัดกึ่งกลาง

คำสั่ง + E

จัดชิดซ้าย

คำสั่ง + L

แสดงกล่องโต้ตอบ ปรับเปลี่ยนสไตล์เซลล์

คำสั่ง + SHIFT + L

แสดงกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์

คำสั่ง + 1

นำรูปแบบตัวเลขทั่วไปไปใช้

CONTROL + SHIFT + ~

นำรูปแบบสกุลเงินที่มีตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่ง (โดยที่จำนวนลบจะปรากฏเป็นสีแดงในวงเล็บ) ไปใช้

CONTROL + SHIFT + $

นำรูปแบบเปอร์เซ็นต์ที่ไม่มีตำแหน่งทศนิยมไปใช้

CONTROL + SHIFT + %

นำรูปแบบตัวเลขเอ็กซ์โพแนนเชียลที่มีตำแหน่งทศนิยมสองไปใช้

CONTROL + SHIFT + ^

นำรูปแบบวันที่แบบมีวัน เดือน และปีไปใช้

CONTROL + SHIFT + #

นำรูปแบบเวลาแบบมีชั่วโมงและนาที รวมทั้งระบุ AM หรือ PM ไปใช้

CONTROL + SHIFT + @

นำรูปแบบตัวเลขที่มีตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่ง ตัวคั่นหลักพัน และมีเครื่องหมายลบ (-) สำหรับค่าลบไปใช้

CONTROL + SHIFT + !

นำเส้นขอบภายนอกไปใช้รอบๆ เซลล์ที่เลือก

คำสั่ง + OPTION + เลขศูนย์

เพิ่มเส้นขอบภายนอกด้านขวาไปยังส่วนที่เลือก

คำสั่ง + OPTION + ลูกศรขวา

เพิ่มเส้นขอบภายนอกด้านซ้ายไปยังส่วนที่เลือก

คำสั่ง + OPTION + ลูกศรซ้าย

เพิ่มเส้นขอบภายนอกด้านบนไปยังส่วนที่เลือก

คำสั่ง + OPTION + ลูกศรขึ้น

เพิ่มเส้นขอบภายนอกด้านล่างไปยังส่วนที่เลือก

คำสั่ง + OPTION + ลูกศรลง

เอาเส้นขอบภายนอกออก

คำสั่ง + OPTION + ยัติภังค์

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้หรือเอาออก

คำสั่ง + B

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้หรือเอาออก

คำสั่ง + I

นำขีดล่างไปใช้หรือเอาออก

คำสั่ง + U

นำการจัดรูปแบบขีดทับไปใช้หรือเอาออก

คำสั่ง + SHIFT + X

ซ่อนคอลัมน์

คำสั่ง + )
หรือ
CONTROL + )

ยกเลิกซ่อนคอลัมน์

คำสั่ง + SHIFT + )
หรือ
CONTROL + SHIFT + )

ซ่อนแถว

คำสั่ง + (
หรือ
CONTROL + (

ยกเลิกการซ่อนแถว

คำสั่ง + SHIFT + (
หรือ
CONTROL + SHIFT + (

แก้ไขเซลล์ที่ใช้งานอยู่

CONTROL + U

ยกเลิกรายการในเซลล์หรือแถบสูตร

ESC

แก้ไขเซลล์ที่ใช้งานอยู่แล้วล้าง หรือลบอักขระก่อนหน้าในเซลล์ที่ใช้งานอยู่ขณะที่คุณแก้ไขเนื้อหาของเซลล์

DELETE

วางข้อความลงในเซลล์ที่ใช้งาน

คำสั่ง + V

กรอกข้อความในเซลล์ให้สมบูรณ์

RETURN

ใส่รายการใจเซลล์ปัจจุบันไปในเซลล์ที่เลือก

คำสั่ง + RETURN
หรือ
CONTROL + RETURN

ใส่สูตรเป็นสูตรอาร์เรย์

คำสั่ง + SHIFT + RETURN
หรือ
CONTROL + SHIFT + RETURN

แสดงตัวสร้างสูตรหลังจากที่คุณพิมพ์ชื่อฟังก์ชันที่ถูกต้องในสูตร

CONTROL + A

เลือกเซลล์ คอลัมน์ หรือแถว

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ขยายส่วนที่เลือกไปหนึ่งเซลล์

SHIFT + แป้นลูกศร

ขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์ที่ไม่ว่างเซลล์สุดท้าย
ในคอลัมน์หรือแถวเดียวกันให้เป็นเซลล์ที่ใช้งานอยู่

คำสั่ง + SHIFT + แป้นลูกศร

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของแถว

SHIFT + HOME
บน MacBook ให้กด SHIFT + FN + ลูกศรซ้าย

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของแผ่นงาน

CONTROL + SHIFT + HOME
บน MacBook ให้กด CONTROL + SHIFT + FN + ลูกศร

ขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์สุดท้ายที่ใช้
บนแผ่นงาน (มุมขวาล่าง)

CONTROL + SHIFT + END
บน MacBook ให้กด CONTROL + SHIFT + FN + ลูกศรขวา

เลือกทั้งคอลัมน์

CONTROL + SPACEBAR

เลือกทั้งแถว

SHIFT + SPACEBAR

เลือกทั้งแผ่นงาน

คำสั่ง + A

เลือกเซลล์ที่มองเห็นเท่านั้น

คำสั่ง + SHIFT + * (เครื่องหมายดอกจัน)

เลือกเฉพาะเซลล์ที่ใช้งานอยู่เมื่อมีการเลือกหลายเซลล์

SHIFT + DELETE

ขยายส่วนที่เลือกลงไปหนึ่งหน้าจอ

SHIFT + PAGE DOWN
บน MacBook ให้กด SHIFT + FN + ลูกศรลง

ขยายส่วนที่เลือกขั้นไปหนึ่งหน้าจอ

SHIFT + PAGE UP
บน MacBook ให้กด SHIFT + FN + ลูกศรขึ้น

สลับระหว่างซ่อนวัตถุ แสดงวัตถุ
และแสดงพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับวัตถุ

CONTROL + 6

เปิดใช้ความสามารถในการขยายส่วนที่เลือก
โดยใช้แป้นลูกศร

F8

เพิ่มช่วงของเซลล์อีกช่วงในส่วนที่เลือก

SHIFT + F8

เลือกอาร์เรย์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นอาร์เรย์ที่มี
เซลล์ที่กำลังใช้งานอยู่ภายใน

CONTROL + /

เลือกเซลล์ในแถวที่มีค่าไม่ตรงกับค่า
ในเซลล์ที่ใช้งานอยู่ในแถวนั้น
คุณต้องเลือกแถวที่เริ่มต้นด้วยเซลล์ที่ใช้งานอยู่

CONTROL + \

เลือกเฉพาะเซลล์ที่อ้างอิงถึงสูตรในส่วนที่เลือกโดยตรง

CONTROL + SHIFT + [

เลือกทุกเซลล์ที่อ้างอิงถึงสูตรในส่วนที่เลือกโดยตรงหรือโดยอ้อม

CONTROL + SHIFT + {

เลือกเฉพาะเซลล์ที่มีสูตรที่อ้างอิงถึงถึงเซลล์ที่ใช้งานอยู่โดยตรง

CONTROL + ]

เลือกทุกเซลล์ที่มีสูตรที่อ้างอิงถึงถึงเซลล์ที่ใช้งานอยู่โดยตรงหรือโดยอ้อม

CONTROL + SHIFT + }

ทำงานกับส่วนที่เลือก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

คัดลอก

คำสั่ง + C
หรือ
CONTROL + V

วาง

คำสั่ง + V
หรือ
CONTROL + V

ตัด

คำสั่ง + X
หรือ
CONTROL + X

ล้าง

ลบ

ลบส่วนที่เลือก

CONTROL + ยัติภังค์ (-)

เลิกทำการกระทำล่าสุด

คำสั่ง + Z

ซ่อนคอลัมน์

คำสั่ง + )
หรือ
CONTROL + )

ยกเลิกซ่อนคอลัมน์

คำสั่ง + SHIFT + )
หรือ
CONTROL + SHIFT + )

ซ่อนแถว

คำสั่ง + (
หรือ
CONTROL + (

ยกเลิกการซ่อนแถว

คำสั่ง + SHIFT + (
หรือ
CONTROL + SHIFT + (

ย้ายจากบนลงล่างภายในส่วนที่เลือก (ลง) *

RETURN

ย้ายจากล่างขึ้นบนภายในส่วนที่เลือก (ขึ้น) *

SHIFT + RETURN

ย้ายจากซ้ายไปขวาภายในส่วนที่เลือก
หรือย้ายลงหนึ่งเซลล์ถ้าเลือกเพียงหนึ่งคอลัมน์

TAB

ย้ายจากขวาไปซ้ายภายในส่วนที่เลือก
หรือย้ายขึ้นหนึ่งเซลล์ถ้าเลือกเพียงหนึ่งคอลัมน์

SHIFT + TAB

ย้ายทวนเข็มนาฬิกาไปยังมุมถัดไปของส่วนที่เลือก

CONTROL + จุด (.)

จัดกลุ่มเซลล์ที่เลือก

คำสั่ง + SHIFT + K

ยกเลิกการจัดกลุ่มเซลล์ที่เลือก

คำสั่ง + SHIFT + J

* ทางลัดเหล่านี้อาจย้ายไปในทิศทางอื่นที่ไม่ใช่ลงหรือขึ้น ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนทิศทางของแป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้โดยใช้เมาส์ บนเมนู Excel ให้คลิก กำหนดลักษณะ คลิก แก้ไข จากนั้น ภายใต้ หลังจากกด Return แล้ว ให้ย้ายส่วนที่เลือก โดยเลือกทิศทางที่คุณต้องการย้ายไป

ใช้แผนภูมิ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกแผ่นงานแผนภูมิใหม่ *

F11

วงรอบส่วนที่เลือกวัตถุของแผนภูมิ

แป้นลูกศร

เรียงลำดับ กรอง และใช้รายงาน PivotTable

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ

คำสั่ง + SHIFT + R

เพิ่มหรือเอาตัวกรองออก

คำสั่ง + SHIFT + F
หรือ
CONTROL + SHIFT + L

แสดงรายงานตัวกรองหรือเมนูป๊อปอัพ
เขตข้อมูลหน้า PivotTable สำหรับเซลล์ที่เลือก

OPTION + ลูกศรลง

ข้อมูลเค้าร่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงหรือซ่อนสัญลักษณ์เค้าร่าง

CONTROL + 8

ซ่อนแถวที่เลือก

CONTROL + 9

เลิกซ่อนแถวที่เลือก

CONTROL + SHIFT + วงเล็บเปิด ( ( )

ซ่อนคอลัมน์ที่เลือก

CONTROL + ZERO

เลิกซ่อนคอลัมน์ที่เลือก

CONTROL + SHIFT + วงเล็บปิด ( ) )

ใช้ทางลัดแป้นฟังก์ชัน

Excel for Mac ใช้แป้นฟังก์ชันสำหรับ คำสั่งทั่วไปรวมถึงการคัดลอกและวาง สำหรับการเข้าถึงด่วนไปยังทางลัดเหล่านี้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการกำหนดลักษณะระบบ Apple ของคุณเพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องกดแป้น FN ทุกครั้งที่คุณใช้ทางลัดแป้นฟังก์ชัน

หมายเหตุ: การเปลี่ยนคุณลักษณะแป้นฟังก์ชันของระบบ จะมีผลกระทบกับการทำงานของแป้นฟังก์ชันสำหรับ Mac ของคุณ ไม่ใช่แค่ Excel หลังจากเปลี่ยนการตั้งค่า คุณยังสามารถใช้งานฟีเจอร์ฟิเศษที่พิมพ์อยู่บนแป้นฟังก์ชันได้โดยเพียงแค่กดแป้น FN เช่น เมื่อต้องการใช้แป้น F12 เพื่อเปลี่ยนระดับเสียงของคุณ คุณจะต้องกด FN+F12

ถ้าแป้นฟังก์ชันไม่ทำงานอย่างที่คุณคาดไว้ ให้กดแป้น FN เพิ่มจากแป้นฟังก์ชัน ถ้าคุณไม่ต้องการกดแป้น FN ในแต่ละครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนคุณลักษณะระบบ Apple ของคุณได้โดย:

เปลี่ยนการกำหนดลักษณะแป้นฟังก์ชันด้วยเมาส์

 1. บนเมนู Apple ให้กด การกำหนดลักษณะระบบ

 2. เลือก คีย์บอร์ด

 3. บนแท็บ คีย์บอร์ด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ ใช้แป้น F1, F2 และอื่นๆ เป็นแป้นฟังก์ชันมาตรฐาน

ตารางต่อไปนี้มีฟังก์ชันคีย์ลัดสำหรับExcel for Mac

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงหน้าต่างวิธีใช้

F1

แก้ไขเซลล์ที่เลือก

F2

แทรกหรือแก้ไขเซลล์ข้อคิดเห็น

SHIFT + F2

เปิดกล่องโต้ตอบบันทึก

OPTION + F2

เปิดตัวสร้างสูตร

SHIFT +F3

เปิดกล่องโต้ตอบชื่อที่กำหนด

คำสั่ง +F3

ปิด

คำสั่ง +F4

แสดงกล่องโต้ตอบ ไปที่

F5

แสดงกล่องโต้ตอบ ค้นหา

SHIFT + F5

ย้ายไปยังกล่องโต้ตอบ ค้นหาแผ่นงาน

CONTROL + F5

ตรวจการสะกด

F7

เปิดอรรถาภิธาน

SHIFT + F7
หรือ
CONTROL + OPTION + คำสั่ง + R

ขยายส่วนที่เลือก

F8

เพิ่มลงในส่วนที่เลือก

SHIFT + F8

แสดงกล่องโต้ตอบ แมโคร

OPTION +F8

คำนวณเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด

F9

คำนวณแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

SHIFT + F9

ย่อหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

CONTROL + F9

แสดงเมนูบริบท หรือเมนู "คลิกขวา"

SHIFT + F10

ขยายหรือคืนค่าหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

CONTROL + F10
หรือ
คำสั่ง + F10

แทรกแผ่นงานแผนภูมิใหม่*

F11

แทรกแผ่นงานใหม่*

SHIFT + F11

แทรกแผ่นงานแมโคร Excel 4.0

คำสั่ง + F11

เปิด Visual Basic

OPTION + F11

แสดงกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

F12

แสดงกล่องโต้ตอบ เปิด

คำสั่ง + F12

รูปวาด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สลับไปยังโหมดรูปวาด

คำสั่ง + CONTROL + Z

ดูเพิ่มเติม

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Excel

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Excel

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×