แป้นพิมพ์ลัดใน Excel 2016 for Mac

แป้นพิมพ์ลัดใน Excel 2016 for Mac

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ผู้ใช้มากมายพบว่าการใช้คีย์บอร์ดกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Excel 2016 for Mac ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนที่หรือด้านการมองเห็น การใช้แป้นพิมพ์ลัดจะง่ายกว่าการใช้หน้าจอสัมผัสและเป็นทางเลือกที่สำคัญในการใช้เมาส์ บทความนี้จะลงรายการเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Excel 2016 for Mac

แป้นพิมพ์ลัดต่างๆ ที่ใช้แป้น Ctrl บนคีย์บอร์ด Windows ยังทำงานกับแป้น Control ใน Excel 2016 for Mac แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด

หมายเหตุ: 

 • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงตามรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนเค้าโครงแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

 • ถ้าแป้นพิมพ์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 แป้นพร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างแป้นดังกล่าว ถ้าคุณต้องกดแป้นหนึ่งและตามด้วยอีกแป้นหนึ่งทันที แป้นต่างๆ จะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

 • การตั้งค่าในระบบปฏิบัติการ Mac (OS) บางเวอร์ชันและแอปพลิเคชันอรรถประโยชน์บางรายการอาจขัดแย้งกับแป้นพิมพ์ลัดและการทำงานของแป้นฟังก์ชันใน Office 2016 for Mac สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการกำหนดแป้นของแป้นพิมพ์ลัด โปรดดู Mac Help สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac (OS) เวอร์ชันของคุณ หรือดูแอปพลิเคชันอรรถประโยชน์ ดูข้อขัดแย้งของทางลัดในหัวข้อนี้ได้ในส่วนท้าย

ในหัวข้อนี้

ทางลัดที่ใช้บ่อย

ตารางนี้แสดงแป้นพิมพ์ลัดที่ใช้บ่อยที่สุดใน Excel 2016 for Mac

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

วาง

คำสั่ง + V
หรือ
CONTROL + V

คัดลอก

คำสั่ง + C
หรือ
CONTROL + C

ล้าง

ลบ

บันทึก

คำสั่ง + S
หรือ
CONTROL + S

เลิกทำ

คำสั่ง + Z
หรือ
CONTROL + Z

ทำซ้ำ

คำสั่ง + Y
หรือ
CONTROL + Y
หรือ
คำสั่ง + SHIFT+ Z

ตัด

คำสั่ง + X
หรือ
CONTROL + X

ตัวหนา

คำสั่ง + B
หรือ
CONTROL + B

พิมพ์

คำสั่ง + P
หรือ
CONTROL + P

เปิด Visual Basic

OPTION + F11

เติมด้านล่าง

คำสั่ง + D
หรือ
CONTROL + D

เติมด้านขวา

คำสั่ง + R
หรือ
CONTROL + R

แทรกเซลล์

CONTROL + SHIFT + =

ลบเซลล์

คำสั่ง + ยัติภังค์
หรือ
CONTROL + ยัติภังค์

คำนวณเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด

คำสั่ง + =
หรือ
F9

ปิดหน้าต่าง

คำสั่ง + W
หรือ
CONTROL + W

ออกจาก Excel

คำสั่ง + Q

แสดงกล่องโต้ตอบ ไปยัง

CONTROL + G
หรือ
F5

แสดงกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์

คำสั่ง + 1
หรือ
CONTROL + 1

แสดงกล่องโต้ตอบ แทนที่

CONTROL + H
หรือ
คำสั่ง + SHIFT + H

วางแบบพิเศษ

คำสั่ง + CONTROL + V
หรือ
CONTROL + OPTION + V
หรือ
คำสั่ง + OPTION + V

ขีดเส้นใต้

คำสั่ง + U

ตัวเอียง

คำสั่ง + I
หรือ
CONTROL + I

เวิร์กบุ๊กใหม่ที่ว่างเปล่า

คำสั่ง + N
หรือ
CONTROL + N

เวิร์กบุ๊กใหม่จากเทมเพลต

คำสั่ง + SHIFT + P

แสดงกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

คำสั่ง + SHIFT + S
หรือ
F12

แสดงหน้าต่าง วิธีใช้

F1
หรือ
คำสั่ง + /

เลือกทั้งหมด

คำสั่ง + A
หรือ
คำสั่ง + SHIFT + SPACEBAR

เพิ่มหรือเอาตัวกรองออก

คำสั่ง + SHIFT + F
หรือ
CONTROL + SHIFT + L

ย่อหรือขยายแท็บ Ribbon

คำสั่ง + OPTION + R

แสดงกล่องโต้ตอบ เปิด

คำสั่ง + O
หรือ
CONTROL + O

ตรวจการสะกด

F7

เปิดอรรถาภิธาน

SHIFT + F7

แสดง ตัวสร้างสูตร

SHIFT + F3

เปิดกล่องโต้ตอบ ชื่อที่กำหนด

คำสั่ง + F3

เปิดกล่องโต้ตอบ สร้างชื่อ

คำสั่ง + SHIFT + F3

แทรกแผ่นงานใหม่ *

SHIFT + F11

พิมพ์

คำสั่ง + P
หรือ
CONTROL + P

การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

คำสั่ง + P
หรือ
CONTROL + P

เริ่มต้นใช้งาน

คีย์บอร์ดมากมายกำหนดค่าฟังก์ชันพิเศษในแป้นฟังก์ชันเป็นค่าเริ่มต้น ถ้าต้องการใช้แป้นฟังก์ชันสำหรับจุดประสงค์อื่น คุณต้องกด Fn+แป้นฟังก์ชัน ดูส่วน ใช้แป้นพิมพ์ลัดฟังก์ชัน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเปิดและใช้งานแป้นฟังก์ชันโดยไม่ต้องกด Fn

ข้อขัดแย้งแป้นพิมพ์ลัด

แป้นพิมพ์ลัดของ Windows บางแป้นขัดแย้งกับแป้นพิมพ์ลัดของ Mac OS เริ่มต้นที่สัมพันธ์กัน หัวข้อนี้กำหนดค่าสถานะสำหรับแป้นพิมพ์ลัดด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) ถ้าต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้ คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าแป้นพิมพ์ของ Mac เพื่อเปลี่ยนทางลัดของแป้นสำหรับ การแสดงเดสก์ท็อป

เปลี่ยนการกำหนดลักษณะระบบสำหรับแป้นพิมพ์ลัดด้วยเมาส์

 1. บนเมนู Apple ให้กด การกำหนดลักษณะระบบ

 2. กด คีย์บอร์ด

 3. ในแท็บ ให้กด แป้นพิมพ์ลัด

 4. คลิก Mission Control

 5. ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแป้นพิมพ์ลัดที่คุณต้องการใช้

ทำงานในหน้าต่างและกล่องโต้ตอบ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ขยายหรือย่อ Ribbon ให้เล็กสุด

คำสั่ง + OPTION + R

สลับไปยังมุมมองเต็มหน้าจอ

คำสั่ง + CONTROL + F

สลับไปยังแอปพลิเคชันถัดไป

คำสั่ง + TAB

สลับไปยังแอปพลิเคชันก่อนหน้า

คำสั่ง + SHIFT + TAB

ปิดหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่ใช้งานอยู่

คำสั่ง + W

คัดลอกรูปภาพของหน้าจอ และบันทึกลงใน
ไฟล์สกรีนช็อตบนเดสก์ท็อปของคุณ

คำสั่ง + SHIFT + 3

ย่อหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

CONTROL + F9

ขยายหรือคืนค่าหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

CONTROL + F10
หรือ
คำสั่ง + F10

ซ่อน Excel

คำสั่ง + H

ย้ายไปยังกล่อง ตัวเลือก ตัวควบคุม หรือคำสั่งถัดไป

TAB

ย้ายไปยังกล่อง ตัวเลือก ตัวควบคุม หรือคำสั่งก่อนหน้า

SHIFT + TAB

ออกจากกล่องโต้ตอบ หรือยกเลิกการกระทำ

ESC

ดำเนินการกำหนดปุ่มคำสั่งเริ่มต้น (ปุ่มที่มีเส้นขอบภายนอกหนา มักจะเป็นปุ่ม ตกลง)

RETURN

ยกเลิกคำสั่งและปิด

ESC

การย้ายและเลื่อนในแผ่นงานหรือเวิร์กบุ๊ก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายขึ้น ลง ไปทางซ้าย หรือไปทางขวาหนึ่งเซลล์

แป้นลูกศร

ย้ายไปยังขอบของขอบเขตข้อมูลปัจจุบัน

คำสั่ง + แป้นลูกศร

ย้ายไปยังต้นแถว

หน้าแรก
บน MacBook ให้กด FN + ลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังต้นแผ่นงาน

CONTROL + HOME
บน MacBook ให้กด CONTROL + FN + ลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังเซลล์สุดท้ายที่ใช้ในแผ่นงาน

CONTROL + END
บน MacBook ให้กด CONTROL + FN + ลูกศรขวา

ย้ายลงหนึ่งหน้าจอ

PAGE DOWN
บน MacBook ให้กด FN + ลูกศรลง

ย้ายขึ้นหนึ่งหน้าจอ

PAGE UP
บน MacBook ให้กด FN + ลูกศรขึ้น

เลื่อนหน้าไปด้านขวาหนึ่งหน้าจอ

OPTION + PAGE DOWN
บน MacBook ให้กด FN + OPTION + ลูกศรลง

เลื่อนหน้าจอไปด้านซ้ายหนึ่งหน้าจอ

OPTION + PAGE UP
บน MacBook ให้กด FN + OPTION + ลูกศรขึ้น

เลื่อนไปยังแผ่นงานถัดไปในเวิร์กบุ๊ก

CONTROL + PAGE DOWN
หรือ
OPTION + ลูกศรขวา

เลื่อนไปยังแผ่นงานก่อนหน้าในเวิร์กบุ๊ก

CONTROL + PAGE DOWN
หรือ
OPTION + ลูกศรซ้าย

เลื่อนเพื่อแสดงเซลล์ที่ใช้งานอยู่

CONTROL + DELETE

แสดงกล่องโต้ตอบ ไปยัง

CONTROL + G

แสดงกล่องโต้ตอบ ค้นหา

CONTROL + F
หรือ
SHIFT + F5

เข้าถึงการค้นหา (เมื่อเลือกเซลล์หรือภายในเซลล์)

คำสั่ง + F

ย้ายระหว่างเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อกในแผ่นงานที่มีการป้องกัน

TAB

ใส่ข้อมูลบนแผ่นงาน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แก้ไขเซลล์ที่เลือก

F2

กรอกข้อมูลในเซลล์ให้สมบูรณ์และย้ายไปข้างหน้าในส่วนที่เลือก

RETURN

เริ่มบรรทัดใหม่ในเซลล์เดียวกัน

CONTROL + OPTION + RETURN

เติมช่วงเซลล์ที่เลือกด้วยข้อความที่คุณพิมพ์

คำสั่ง  + RETURN
หรือ
CONTROL + RETURN

กรอกข้อมูลในเซลล์ให้สมบูรณ์และย้ายขึ้นไปในส่วนที่เลือก

SHIFT + RETURN

กรอกข้อมูลในเซลล์ให้สมบูรณ์และย้ายไปด้านขวาในส่วนที่เลือก

TAB

กรอกข้อมูลในเซลล์ให้สมบูรณ์และย้ายไปด้านซ้ายในส่วนที่เลือก

SHIFT + TAB

ยกเลิกข้อมูลในเซลล์

ESC

ลบอักขระทางด้านซ้ายของจุดแทรก หรือลบส่วนที่เลือก

DELETE

ลบอักขระทางด้านขวาของจุดแทรก หรือลบส่วนที่เลือก
หมายเหตุ: คีย์บอร์ดขนาดเล็กบางรุ่นอาจไม่มีแป้นนี้

ลบ
บน MacBook ให้กด FN + DELETE

ลบข้อความไปจนถึงท้ายบรรทัด
หมายเหตุ: คีย์บอร์ดขนาดเล็กบางรุ่นอาจไม่มีแป้นนี้

CONTROL + ลบ
บน MacBook ให้กด CONTROL + FN + DELETE

ย้ายอักขระขึ้น ลง ซ้ายหรือขวาหนึ่งอักขระ

แป้นลูกศร

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

หน้าแรก
บน MacBook ให้กด FN + ลูกศรซ้าย

แทรกข้อคิดเห็น

SHIFT + F2

เปิดหรือแก้ไขเซลล์ข้อคิดเห็น

SHIFT + F2

เติมด้านล่าง

CONTROL + D
หรือ
คำสั่ง  + D

เติมทางด้านขวา

CONTROL + R
หรือ
คำสั่ง  + R

กำหนดชื่อ

CONTROL + L

ทำงานในเซลล์หรือแถบสูตร

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แก้ไขเซลล์ที่เลือก

F2

แก้ไขเซลล์ที่ใช้งานอยู่แล้วล้าง หรือลบอักขระก่อนหน้าในเซลล์ที่ใช้งานอยู่ขณะที่คุณแก้ไขเนื้อหาของเซลล์

DELETE

กรอกข้อความในเซลล์ให้สมบูรณ์

RETURN

ใส่สูตรเป็นสูตรอาร์เรย์

คำสั่ง + SHIFT + RETURN
หรือ
CONTROL + SHIFT + RETURN

ยกเลิกรายการในเซลล์หรือแถบสูตร

ESC

แสดงตัวสร้างสูตรหลังจากที่คุณพิมพ์ชื่อฟังก์ชันที่ถูกต้องในสูตร

CONTROL + A

การแทรกไฮเปอร์ลิงก์

คำสั่ง + K
หรือ
CONTROL + K

แก้ไขเซลล์ที่ใช้งานอยู่และวางตำแหน่งจุดแทรกที่จุดสิ้นสุดของบรรทัด

CONTROL + U

เปิดตัวสร้างสูตร

SHIFT + F3

คำนวณแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

SHIFT + F9

แสดงเมนูบริบท

SHIFT + F10

เริ่มสูตร

=

สลับสไตล์การอ้างอิงสูตรระหว่างแบบสัมบูรณ์ แบบสัมพัทธ์ และแบบผสม

คำสั่ง + T
หรือ
F4

แทรกสูตรผลรวมอัตโนมัติ

คำสั่ง + SHIFT + T

ใส่วันที่

CONTROL + เครื่องหมายอัฒภาค (;)

ใส่เวลา

คำสั่ง + เครื่องหมายอัฒภาค (;)

คัดลอกค่าจากเซลล์ที่อยู่เหนือเซลล์ที่ใช้งานอยู่ไปยังเซลล์หรือแถบสูตร

CONTROL + SHIFT + เครื่องหมายนิ้ว (")

สลับไปมาระหว่างการแสดงค่าเซลล์และการแสดงสูตร

CONTROL + ตัวกำกับเสียงเกรฟ (`)

คัดลอกสูตรจากเซลล์ที่อยู่เหนือเซลล์ที่ใช้งานอยู่ไปไว้ในเซลล์หรือแถบสูตร

CONTROL + เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (')

แสดงรายการการทำให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

CONTROL + OPTION + ลูกศรลง

กำหนดชื่อ

CONTROL + L

เปิดบานหน้าต่าง การค้นหาแบบสมาร์ท

CONTROL + OPTION + คำสั่ง + L

จัดรูปแบบและแก้ไขข้อมูล

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แก้ไขเซลล์ที่เลือก

F2

สร้างตาราง

คำสั่ง + T
หรือ
CONTROL + T

แทรกตัวแบ่งบรรทัดในเซลล์

คำสั่ง + OPTION + RETURN
หรือ
CONTROL + OPTION + RETURN

แทรกอักขระพิเศษ เช่น สัญลักษณ์ รวมถึง Emoji

CONTROL + คำสั่ง + SPACEBAR

เพิ่มขนาดฟอนต์

คำสั่ง + SHIFT + >

ลดขนาดฟอนต์

คำสั่ง + SHIFT + <

จัดกึ่งกลาง

คำสั่ง + E

จัดชิดซ้าย

คำสั่ง + L

แสดงกล่องโต้ตอบ ปรับเปลี่ยนสไตล์เซลล์

คำสั่ง + SHIFT + L

แสดงกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์

คำสั่ง + 1

นำรูปแบบตัวเลขทั่วไปไปใช้

CONTROL + SHIFT + ~

นำรูปแบบสกุลเงินที่มีตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่ง (โดยที่จำนวนลบจะปรากฏเป็นสีแดงในวงเล็บ) ไปใช้

CONTROL + SHIFT + $

นำรูปแบบเปอร์เซ็นต์ที่ไม่มีตำแหน่งทศนิยมไปใช้

CONTROL + SHIFT + %

นำรูปแบบตัวเลขเอ็กซ์โพแนนเชียลที่มีตำแหน่งทศนิยมสองไปใช้

CONTROL + SHIFT + ^

นำรูปแบบวันที่แบบมีวัน เดือน และปีไปใช้

CONTROL + SHIFT + #

นำรูปแบบเวลาแบบมีชั่วโมงและนาที รวมทั้งระบุ AM หรือ PM ไปใช้

CONTROL + SHIFT + @

นำรูปแบบตัวเลขที่มีตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่ง ตัวคั่นหลักพัน และมีเครื่องหมายลบ (-) สำหรับค่าลบไปใช้

CONTROL + SHIFT + !

นำเส้นขอบภายนอกไปใช้รอบๆ เซลล์ที่เลือก

คำสั่ง + OPTION + เลขศูนย์

เพิ่มเส้นขอบภายนอกด้านขวาไปยังส่วนที่เลือก

คำสั่ง + OPTION + ลูกศรขวา

เพิ่มเส้นขอบภายนอกด้านซ้ายไปยังส่วนที่เลือก

คำสั่ง + OPTION + ลูกศรซ้าย

เพิ่มเส้นขอบภายนอกด้านบนไปยังส่วนที่เลือก

คำสั่ง + OPTION + ลูกศรขึ้น

เพิ่มเส้นขอบภายนอกด้านล่างไปยังส่วนที่เลือก

คำสั่ง + OPTION + ลูกศรลง

เอาเส้นขอบภายนอกออก

คำสั่ง + OPTION + ยัติภังค์

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้หรือเอาออก

คำสั่ง + B

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้หรือเอาออก

คำสั่ง + I

นำขีดล่างไปใช้หรือเอาออก

คำสั่ง + U

นำการจัดรูปแบบขีดทับไปใช้หรือเอาออก

คำสั่ง + SHIFT + X

ซ่อนคอลัมน์

คำสั่ง + )
หรือ
CONTROL + )

ยกเลิกซ่อนคอลัมน์

คำสั่ง + SHIFT + )
หรือ
CONTROL + SHIFT + )

ซ่อนแถว

คำสั่ง + (
หรือ
CONTROL + (

ยกเลิกการซ่อนแถว

คำสั่ง + SHIFT + (
หรือ
CONTROL + SHIFT + (

แก้ไขเซลล์ที่ใช้งานอยู่

CONTROL + U

ยกเลิกรายการในเซลล์หรือแถบสูตร

ESC

แก้ไขเซลล์ที่ใช้งานอยู่แล้วล้าง หรือลบอักขระก่อนหน้าในเซลล์ที่ใช้งานอยู่ขณะที่คุณแก้ไขเนื้อหาของเซลล์

DELETE

วางข้อความลงในเซลล์ที่ใช้งาน

คำสั่ง + V

กรอกข้อความในเซลล์ให้สมบูรณ์

RETURN

ใส่รายการใจเซลล์ปัจจุบันไปในเซลล์ที่เลือก

คำสั่ง + RETURN
หรือ
CONTROL + RETURN

ใส่สูตรเป็นสูตรอาร์เรย์

คำสั่ง + SHIFT + RETURN
หรือ
CONTROL + SHIFT + RETURN

แสดงตัวสร้างสูตรหลังจากที่คุณพิมพ์ชื่อฟังก์ชันที่ถูกต้องในสูตร

CONTROL + A

เลือกเซลล์ คอลัมน์ หรือแถว

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ขยายส่วนที่เลือกไปหนึ่งเซลล์

SHIFT + แป้นลูกศร

ขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์ที่ไม่ว่างเซลล์สุดท้าย
ในคอลัมน์หรือแถวเดียวกันให้เป็นเซลล์ที่ใช้งานอยู่

คำสั่ง + SHIFT + แป้นลูกศร

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของแถว

SHIFT + HOME
บน MacBook ให้กด SHIFT + FN + ลูกศรซ้าย

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของแผ่นงาน

CONTROL + SHIFT + HOME
บน MacBook ให้กด CONTROL + SHIFT + FN + ลูกศร

ขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์สุดท้ายที่ใช้
บนแผ่นงาน (มุมขวาล่าง)

CONTROL + SHIFT + END
บน MacBook ให้กด CONTROL + SHIFT + FN + ลูกศรขวา

เลือกทั้งคอลัมน์

CONTROL + SPACEBAR

เลือกทั้งแถว

SHIFT + SPACEBAR

เลือกทั้งแผ่นงาน

คำสั่ง + A

เลือกเซลล์ที่มองเห็นเท่านั้น

คำสั่ง + SHIFT + * (เครื่องหมายดอกจัน)

เลือกเฉพาะเซลล์ที่ใช้งานอยู่เมื่อมีการเลือกหลายเซลล์

SHIFT + DELETE

ขยายส่วนที่เลือกลงไปหนึ่งหน้าจอ

SHIFT + PAGE DOWN
บน MacBook ให้กด SHIFT + FN + ลูกศรลง

ขยายส่วนที่เลือกขั้นไปหนึ่งหน้าจอ

SHIFT + PAGE UP
บน MacBook ให้กด SHIFT + FN + ลูกศรขึ้น

สลับระหว่างซ่อนวัตถุ แสดงวัตถุ
และแสดงพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับวัตถุ

CONTROL + 6

เปิดใช้ความสามารถในการขยายส่วนที่เลือก
โดยใช้แป้นลูกศร

F8

เพิ่มช่วงของเซลล์อีกช่วงในส่วนที่เลือก

SHIFT + F8

เลือกอาร์เรย์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นอาร์เรย์ที่มี
เซลล์ที่กำลังใช้งานอยู่ภายใน

CONTROL + /

เลือกเซลล์ในแถวที่มีค่าไม่ตรงกับค่า
ในเซลล์ที่ใช้งานอยู่ในแถวนั้น
คุณต้องเลือกแถวที่เริ่มต้นด้วยเซลล์ที่ใช้งานอยู่

CONTROL + \

เลือกเฉพาะเซลล์ที่อ้างอิงถึงสูตรในส่วนที่เลือกโดยตรง

CONTROL + SHIFT + [

เลือกทุกเซลล์ที่อ้างอิงถึงสูตรในส่วนที่เลือกโดยตรงหรือโดยอ้อม

CONTROL + SHIFT + {

เลือกเฉพาะเซลล์ที่มีสูตรที่อ้างอิงถึงถึงเซลล์ที่ใช้งานอยู่โดยตรง

CONTROL + ]

เลือกทุกเซลล์ที่มีสูตรที่อ้างอิงถึงถึงเซลล์ที่ใช้งานอยู่โดยตรงหรือโดยอ้อม

CONTROL + SHIFT + }

ทำงานกับส่วนที่เลือก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

คัดลอก

คำสั่ง + C
หรือ
CONTROL + V

วาง

คำสั่ง + V
หรือ
CONTROL + V

ตัด

คำสั่ง + X
หรือ
CONTROL + X

ล้าง

ลบ

ลบส่วนที่เลือก

CONTROL + ยัติภังค์ (-)

เลิกทำการกระทำล่าสุด

คำสั่ง + Z

ซ่อนคอลัมน์

คำสั่ง + )
หรือ
CONTROL + )

ยกเลิกซ่อนคอลัมน์

คำสั่ง + SHIFT + )
หรือ
CONTROL + SHIFT + )

ซ่อนแถว

คำสั่ง + (
หรือ
CONTROL + (

ยกเลิกการซ่อนแถว

คำสั่ง + SHIFT + (
หรือ
CONTROL + SHIFT + (

ย้ายจากบนลงล่างภายในส่วนที่เลือก (ลง) *

RETURN

ย้ายจากล่างขึ้นบนภายในส่วนที่เลือก (ขึ้น) *

SHIFT + RETURN

ย้ายจากซ้ายไปขวาภายในส่วนที่เลือก
หรือย้ายลงหนึ่งเซลล์ถ้าเลือกเพียงหนึ่งคอลัมน์

TAB

ย้ายจากขวาไปซ้ายภายในส่วนที่เลือก
หรือย้ายขึ้นหนึ่งเซลล์ถ้าเลือกเพียงหนึ่งคอลัมน์

SHIFT + TAB

ย้ายทวนเข็มนาฬิกาไปยังมุมถัดไปของส่วนที่เลือก

CONTROL + จุด (.)

จัดกลุ่มเซลล์ที่เลือก

คำสั่ง + SHIFT + K

ยกเลิกการจัดกลุ่มเซลล์ที่เลือก

คำสั่ง + SHIFT + J

* ทางลัดเหล่านี้อาจย้ายไปในทิศทางอื่นที่ไม่ใช่ลงหรือขึ้น ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนทิศทางของแป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้โดยใช้เมาส์ บนเมนู Excel ให้คลิก กำหนดลักษณะ คลิก แก้ไข จากนั้น ภายใต้ หลังจากกด Return แล้ว ให้ย้ายส่วนที่เลือก โดยเลือกทิศทางที่คุณต้องการย้ายไป

ใช้แผนภูมิ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกแผ่นงานแผนภูมิใหม่ *

F11

วงรอบส่วนที่เลือกวัตถุของแผนภูมิ

แป้นลูกศร

เรียงลำดับ กรอง และใช้รายงาน PivotTable

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ

คำสั่ง + SHIFT + R

เพิ่มหรือเอาตัวกรองออก

คำสั่ง + SHIFT + F
หรือ
CONTROL + SHIFT + L

แสดงรายงานตัวกรองหรือเมนูป๊อปอัพ
เขตข้อมูลหน้า PivotTable สำหรับเซลล์ที่เลือก

OPTION + ลูกศรลง

ข้อมูลเค้าร่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงหรือซ่อนสัญลักษณ์เค้าร่าง

CONTROL + 8

ซ่อนแถวที่เลือก

CONTROL + 9

เลิกซ่อนแถวที่เลือก

CONTROL + SHIFT + วงเล็บเปิด ( ( )

ซ่อนคอลัมน์ที่เลือก

CONTROL + ZERO

เลิกซ่อนคอลัมน์ที่เลือก

CONTROL + SHIFT + วงเล็บปิด ( ) )

ใช้ทางลัดแป้นฟังก์ชัน

Excel 2016 for Mac ใช้แป้นฟังก์ชันสำหรับคำสั่งทั่วไป รวมถึงการคัดลอกและวาง สำหรับการเข้าถึงด่วนไปยังแป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้ คุณสามารถเปลี่ยนคุณลักษณะระบบ Apple ของคุณ ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องกดแป้น FN ทุกครั้งที่คุณใช้ทางลัดแป้นฟังก์ชัน

หมายเหตุ: การเปลี่ยนคุณลักษณะแป้นฟังก์ชันของระบบ จะมีผลกระทบกับการทำงานของแป้นฟังก์ชันสำหรับ Mac ของคุณ ไม่ใช่แค่ Excel หลังจากเปลี่ยนการตั้งค่า คุณยังสามารถใช้งานฟีเจอร์ฟิเศษที่พิมพ์อยู่บนแป้นฟังก์ชันได้โดยเพียงแค่กดแป้น FN เช่น เมื่อต้องการใช้แป้น F12 เพื่อเปลี่ยนระดับเสียงของคุณ คุณจะต้องกด FN+F12

ถ้าแป้นฟังก์ชันไม่ทำงานอย่างที่คุณคาดไว้ ให้กดแป้น FN เพิ่มจากแป้นฟังก์ชัน ถ้าคุณไม่ต้องการกดแป้น FN ในแต่ละครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนคุณลักษณะระบบ Apple ของคุณได้โดย:

เปลี่ยนการกำหนดลักษณะแป้นฟังก์ชันด้วยเมาส์

 1. บนเมนู Apple ให้กด การกำหนดลักษณะระบบ

 2. เลือก คีย์บอร์ด

 3. บนแท็บ คีย์บอร์ด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ ใช้แป้น F1, F2 และอื่นๆ เป็นแป้นฟังก์ชันมาตรฐาน

ตารางต่อไปนี้แสดงฟังก์ชันแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Excel 2016 for Mac

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงหน้าต่างวิธีใช้

F1

แก้ไขเซลล์ที่เลือก

F2

แทรกหรือแก้ไขเซลล์ข้อคิดเห็น

SHIFT + F2

เปิดกล่องโต้ตอบบันทึก

OPTION + F2

เปิดตัวสร้างสูตร

SHIFT +F3

เปิดกล่องโต้ตอบชื่อที่กำหนด

คำสั่ง +F3

ปิด

คำสั่ง +F4

แสดงกล่องโต้ตอบ ไปที่

F5

แสดงกล่องโต้ตอบ ค้นหา

SHIFT + F5

ย้ายไปยังกล่องโต้ตอบ ค้นหาแผ่นงาน

CONTROL + F5

ตรวจการสะกด

F7

เปิดอรรถาภิธาน

SHIFT + F7
หรือ
CONTROL + OPTION + คำสั่ง + R

ขยายส่วนที่เลือก

F8

เพิ่มลงในส่วนที่เลือก

SHIFT + F8

แสดงกล่องโต้ตอบ แมโคร

OPTION +F8

คำนวณเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด

F9

คำนวณแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

SHIFT + F9

ย่อหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

CONTROL + F9

แสดงเมนูบริบท หรือเมนู "คลิกขวา"

SHIFT + F10

ขยายหรือคืนค่าหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

CONTROL + F10
หรือ
คำสั่ง + F10

แทรกแผ่นงานแผนภูมิใหม่*

F11

แทรกแผ่นงานใหม่*

SHIFT + F11

แทรกแผ่นงานแมโคร Excel 4.0

คำสั่ง + F11

เปิด Visual Basic

OPTION + F11

แสดงกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

F12

แสดงกล่องโต้ตอบ เปิด

คำสั่ง + F12

ดูเพิ่มเติม

เรียนรู้วิธีนำทางใน Excel โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

งานพื้นฐานใน Excel 2016 for Mac ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×