Office
แป้นพิมพ์ลัดใน Word สำหรับเว็บ

แป้นพิมพ์ลัดใน Word สำหรับเว็บ

ผู้ใช้มากมายพบว่าการใช้คีย์บอร์ดกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Word สำหรับเว็บ บน Windows ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนที่หรือด้านการมองเห็น การใช้แป้นพิมพ์ลัดจะง่ายกว่าการใช้หน้าจอสัมผัสและเป็นทางเลือกแทนการใช้เมาส์ที่สำคัญ บทความนี้จะลงรายการเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Word สำหรับเว็บ บน Windows

หมายเหตุ: 

  • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงตามรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนเค้าโครงแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

  • คำสั่งที่คุณต้องกดและปล่อยแป้นหลายแป้นพร้อมกันจะระบุด้วยเครื่องหมายบวก (+) คำสั่งที่คุณต้องกดแป้นหลายแป้นตามลำดับจะระบุด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

ในหัวข้อนี้

ทางลัดที่ใช้บ่อย

ตารางนี้แสดงรายการทางลัดที่ใช้บ่อยที่สุดใน Word สำหรับเว็บ:

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ในมุมมองการอ่าน เปิดมุมมองสำหรับ PDF ที่มีแท็กเพื่อทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ

กดแป้น Tab ไปยังปุ่ม โหมดการช่วยสำหรับการเข้าถึง แล้วกด Enter

ค้นหาข้อความในมุมมองการอ่าน

Ctrl+F หรือ F3

ค้นหาข้อความในมุมมองการแก้ไข

Ctrl+F หรือ Ctrl+H

ซ่อนบานหน้าต่าง การนำทาง

Esc

สลับไปยังตัวควบคุม ย่อ/ขยาย

บทคีย์บอร์ด Windows ให้กด Alt+Win+W จากนั้น Q

เปิดกล่อง ค้นหา ในบานหน้าต่าง การนำทาง

Ctrl+G

พิมพ์

Ctrl+P

ย้ายไปยังขอบเขตจุดสังเกตถัดไป

Ctrl+F6

ไปยังกล่อง บอกฉัน

Alt+Q

แป้นการเข้าถึง: แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการใช้ Ribbon

Word สำหรับเว็บ จะมอบแป้นการเข้าถึง ซึ่งเป็นแป้นพิมพ์ลัดสำหรับนำทางไปยัง Ribbon ถ้าคุณใช้แป้นการเข้าถึงเพื่อประหยัดเวลาใน Word สำหรับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป คุณจะเห็นแป้นการเข้าถึงที่คล้ายกับที่มีใน Word สำหรับเว็บ

ใน Word สำหรับเว็บ แป้นการเข้าถึงทั้งหมดจะเริ่มต้นด้วย Alt+Win แล้วตามด้วยตัวอักษรสำหรับแท็บ Ribbon ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการไปยังแท็บรีวิว ให้กด Alt+Win+R

Ribbon ในมุมมองการแก้ไขของ WordOnline กำลังแสดงการเข้าถึงที่สำคัญ

เมื่อต้องการไปยังแท็บบน Ribbon โดยตรง ให้กดแป้นการเข้าถึงแป้นใดแป้นหนึ่งต่อไปนี้:

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดกล่อง บอกฉัน บน Ribbon แล้วพิมพ์คำค้นหา

Alt+Win, Q

เปิดเมนู ไฟล์ เพื่อเข้าถึง ใหม่เปิดบันทึกเป็น และ พิมพ์ คุณยังสามารถเปิด เกี่ยวกับ สำหรับข้อมูลหรือ วิธีใช้ เพื่อรับความช่วยเหลือ

Alt+Win, F

เปิดแท็บ หน้าแรก เพื่อจัดรูปแบบข้อความและตัวเลข หรือใช้เครื่องมืออื่นๆ เช่น ค้นหา

Alt+Win, H

เปิดแท็บ แทรก แล้วแทรกรูปภาพ ลิงก์ ข้อคิดเห็น หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ หมายเลขหน้า หรือเชิงอรรถ คุณยังสามารถเข้าถึงแกลเลอรี สัญลักษณ์

Alt+Win, N

เปิดแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ แล้วตั้งค่าระยะขอบ การวางแนว ขนาด และระยะห่าง

Alt+Win, A

เปิดแท็บ ตรวจสอบ สำหรับ การสะกดตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง ซึ่งทำงานกับความคิดเห็น หรือเพื่อ แสดงการแก้ไขกิจกรรม

Alt+Win, R

เปิดแท็บ มุมมอง เพื่อเลือกมุมมอง เปิดบานหน้าต่าง การนำทาง ดู หัวกระดาษและท้ายกระดาษ และเพื่อ ย่อ/ขยาย

Alt+Win, W

แป้นพิมพ์ลัดในตารางนี้สามารถช่วยประหยัดเวลาเมื่อคุณทำงานกับแท็บ Ribbon และเมนู Ribbon

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกแท็บที่ใช้งานอยู่ของ Ribbon แล้วเรียกใช้งานแป้นการเข้าถึง

Alt +Win เมื่อต้องการย้ายไปยังแท็บอื่น ให้ใช้แป้นการเข้าถึงหรือแป้น Tab

ย้ายโฟกัสไปยังคำสั่งบน Ribbon

กด Enter แล้วกด Tab หรือ Shift+Tab

เปิดใช้งานปุ่มที่เลือก

Spacebar หรือ Enter

เปิดรายการของคำสั่งที่เลือก

Spacebar หรือ Enter

เปิดเมนูของปุ่มที่เลือก

Alt + ลูกศรลง

เมื่อเมนูหรือเมนูย่อยเปิดอยู่ ให้เคลื่อนย้ายไปยังคำสั่งถัดไป

Esc

ทำงานกับเนื้อหาในมุมมองการแก้ไข

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ตัด

Ctrl+X

คัดลอก

Ctrl+C

วาง

Ctrl+V

วางข้อความที่ไม่มีการจัดรูปแบบ

Ctrl+Shift+V

เลิกทำ

Ctrl+Z

ทำซ้ำ

Ctrl+Y

ย้ายไปมาระหว่าง Ribbon และเนื้อหาเอกสาร

Ctrl+F6

ลดขนาดฟอนต์

Ctrl+[

เพิ่มขนาดฟอนต์

Ctrl+]

เปิดใช้งานแท็บ Ribbon อื่น

Tab, Enter

ย้ายไปมาระหว่างคำสั่งของ Ribbon

แท็บ

ดำเนินการคำสั่งของ Ribbon ที่เลือกในปัจจุบัน

Enter

ยุบหรือขยาย Ribbon

Ctrl+F3

ทำงานกับข้อคิดเห็น

แป้นพิมพ์ลัดข้อคิดเห็นจะทำงานก็ต่อเมื่อบานหน้าต่างข้อคิดเห็นเปิดอยู่และถูกเลือกไว้ (หรือ 'อยู่ในโฟกัส' ถ้าคุณกำลังใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ)

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เพิ่มข้อคิดเห็นใหม่

Ctrl+Alt+M

ไปยังเธรดข้อคิดเห็นถัดไป

ลูกศรลง

ไปยังเธรดข้อคิดเห็นก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น 

ขยายเธรดข้อคิดเห็นเมื่อโฟกัสอยู่บนข้อคิดเห็น 

ลูกศรขวา 

ยุบเธรดข้อคิดเห็น

ลูกศรซ้าย 

ไปยังการตอบกลับถัดไปในเธรดข้อคิดเห็น 

ลูกศรลง 

ไปยังการตอบกลับก่อนหน้าในเธรดหรือในข้อคิดเห็นหลัก 

ลูกศรขึ้น 

ปิดบานหน้าต่าง  

Tab 

กล่องตอบกลับ 

Tab 

แก้ไขข้อคิดเห็น/การตอบกลับหลัก

กดแป้น Tab เมื่อโฟกัสอยู่บนข้อคิดเห็น/การตอบกลับหลัก

โพสต์ข้อคิดเห็น/การตอบกลับ หรือบันทึกการแก้ไข 

Ctrl+Enter 

ละทิ้งแบบร่างข้อคิดเห็น/การตอบกลับ หรือแก้ไข 

Esc 

ขยายเธรดข้อคิดเห็นด้วยปุ่ม "ดูการตอบกลับเพิ่มเติม" ในเธรด 

Tab 

ติดตามและรีวิวการเปลี่ยนแปลง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดแป้นเหล่านี้

สลับการติดตามการเปลี่ยนแปลงเป็นเปิดหรือปิด

Ctrl+Shift+E

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

Ctrl+Alt+= (เครื่องหมายเท่ากับ)

ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง

Ctrl+Alt+- (เครื่องหมายยัติภังค์)

ไปยังการเปลี่ยนก่อนหน้า

Ctrl+Alt+9

ไปที่การเปลี่ยนแปลงถัดไป

Ctrl+Alt+0 (ศูนย์)

การย้ายจุดแทรก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ไปทางขวาหนึ่งคำ

Ctrl+ลูกศรขวา

ไปทางซ้ายหนึ่งคำ

Ctrl+ลูกศรซ้าย

ขึ้นหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ลงหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

ขึ้นหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+ลูกศรขึ้น

ลงหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+ลูกศรลง

จุดเริ่มต้นของบรรทัด

Home

จุดสิ้นสุดของบรรทัด

End

จุดเริ่มต้นของหน้า

Ctrl+Home

จุดสิ้นสุดของหน้า

Ctrl+End

จัดรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ตัวหนา

Ctrl+B

ตัวเอียง

Ctrl+I

ขีดเส้นใต้

Ctrl+U

รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาค

รายการลำดับเลข

Ctrl+/

จัดชิดซ้าย

Ctrl+L

จัดชิดขวา

Ctrl+R

จัดกึ่งกลาง

Ctrl+E

เลือกเนื้อหาหรือขยายส่วนที่เลือก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ไปทางขวาหนึ่งอักขระ

Shift+ลูกศรขวา

ไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

Shift+ลูกศรซ้าย

ไปทางขวาหนึ่งคำ

Shift+Ctrl+ลูกศรขวา

ไปทางซ้ายหนึ่งคำ

Shift+Ctrl+ลูกศรซ้าย

ขึ้นหนึ่งบรรทัด

Shift+ลูกศรขึ้น

ลงหนึ่งบรรทัด

Shift+ลูกศรลง

ขึ้นหนึ่งย่อหน้า

Shift+Ctrl+ลูกศรขึ้น

ลงหนึ่งย่อหน้า

Shift+Ctrl+ลูกศรลง

ไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด

Shift+Home

ไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด

Shift+End

ไปยังจุดเริ่มต้นของเอกสาร

Shift+Ctrl+Home

ไปยังจุดสิ้นสุดของเอกสาร

Shift+Ctrl+End

เอกสารทั้งหมด

Ctrl+A

ดูเพิ่มเติม

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×