Office
แป้นพิมพ์ลัดใน Skype for Business

แป้นพิมพ์ลัดใน Skype for Business

ผู้ใช้มากมายพบว่าการใช้คีย์บอร์ดกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Skype for Business บน Windows ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนที่หรือด้านการมองเห็น การใช้แป้นพิมพ์ลัดจะง่ายกว่าการใช้หน้าจอสัมผัสและเป็นทางเลือกแทนการใช้เมาส์ที่สำคัญ บทความนี้จะลงรายการเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Skype for Business บน Windows

หมายเหตุ: 

  • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงตามรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนเค้าโครงแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

  • ถ้าแป้นพิมพ์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 แป้นพร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างคีย์ดังกล่าว ถ้าคุณต้องกดคีย์หนึ่งและตามด้วยอีกคีย์หนึ่งทันที แป้นต่างๆ จะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

ในหัวข้อนี้

ทางลัดที่ใช้บ่อยบนพีซี

ตารางต่อไปนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่พร้อมใช้ได้สะดวกสำหรับทางลัดที่ใช้บ่อยใน Skype for Business

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

หน้าต่างหลัก: ค้นหาผู้ติดต่อ

F6 (อาจจำเป็นต้องกด 2 หรือ 3 ครั้ง)

เมื่อมีการเลือกผู้ติดต่อ: แสดงตัวเลือกเพิ่มเติม เช่น โทรออก เริ่มการแชท และอื่นๆ

Enter

เมื่อมีการเลือกผู้ติดต่อ: เปิดเมนูแบบตามบริบท

Shift+F10

ยอมรับสายโทรเข้าหรือการสนทนาขาเข้า

แป้นโลโก้ Windows+Shift+O

ปฏิเสธสายโทรเข้าหรือการสนทนาขาเข้า

แป้นโลโก้ Windows+ESC

ปิดหรือเปิดเสียงไมโครโฟนของคุณในการโทร

แป้นโลโก้ Windows+F4

เมื่อมีการเชื่อมต่อวิดีโอในการโทรแล้ว: เปิดกล้องของฉัน/ปิดกล้องของฉัน

แป้นโลโก้ Windows+F5

หยุดการแชร์เดสก์ท็อปของคุณ

Alt+T

หน้าต่างการสนทนา: เชิญผู้ติดต่อเข้าร่วมการสนทนาที่มีอยู่

Alt+V

หน้าต่างการสนทนา: สิ้นสุดการสนทนา

Alt+Q

การนำทางและการเคลื่อนย้ายทั่วไป

ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้ไม่ว่าโฟกัสจะอยู่ที่ตำแหน่งใด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ยอมรับการแจ้งเตือนการเชิญที่ส่งเข้ามา

แป้นโลโก้ Windows+Shift+O

ปฏิเสธการแจ้งเตือนการเชิญ

แป้นโลโก้ของ Windows+ESC

วางโฟกัสในกล่องค้นหา ค้นหาผู้ติดต่อ

Ctrl+Shift+Spacebar

เปิดหน้าต่างหลักและวางโฟกัสในกล่องการค้นหา

Ctrl+Alt+Shift+3

ปิดหรือเปิดเสียงไมโครโฟนในการโทร

แป้นโลโก้ Windows+F4

เมื่อมีการเชื่อมต่อวิดีโอในการโทรแล้ว: เปิดกล้องของฉัน/ปิดกล้องของฉัน

แป้นโลโก้ Windows+F5

หยุดการแชร์หน้าจอของคุณในการโทร

Ctrl+Shift+S

เรียกคืนการควบคุมเมื่อแชร์หน้าจอของคุณในการโทร

Ctrl+Alt+Spacebar

หน้าต่างหลักของ Skype for Business

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้เมื่อหน้าต่างหลักของ Skype for Business อยู่บนพื้นหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายไปยังแท็บรายชื่อ ผู้ติดต่อ

Ctrl+1

ย้ายไปยังแท็บการสนทนาแบบถาวร

Ctrl+2

ย้ายไปยังแท็บรายการ การสนทนา

Ctrl+3

ย้ายไปยังแท็บ โทรศัพท์

Ctrl+4

ย้ายไปยังแท็บ การประชุม

Ctrl+5

ในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์ โอนสายไปยังหมายเลขที่ทำงานของบุคคลอื่น (ไม่พร้อมใช้งานกับการสมัครใช้งาน Office 365 ทั้งหมด)

Ctrl+1 หรือ Ctrl+Shift+1

เปิดเมนู ระบบ Alt จะเปิดแถบเมนูขึ้นมา

Alt+Spacebar

เปิดเมนู ไฟล์

Alt+F

เริ่ม ประชุมในตอนนี้

Alt+M

เปิดเมนู เครื่องมือ

Alt+T

เปิดเมนู วิธีใช้

Alt+H

นำทางระหว่างส่วนหลักของหน้าต่างอย่างรวดเร็ว

F6

รายชื่อผู้ติดต่อ

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้ขณะอยู่ในรายชื่อ ผู้ติดต่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ลบกลุ่มแบบกำหนดเองหรือผู้ติดต่อที่เลือก

Delete

ย้ายกลุ่มที่เลือกขึ้นด้านบน

Alt+ลูกศรขึ้น

ย้ายกลุ่มที่เลือกลงด้านล่าง

Alt+ลูกศรลง

ในเมนูทางลัด เปิดบัตรข้อมูลที่ติดต่อหรือบัตรข้อมูลที่ติดต่อแบบกลุ่มที่เลือก

Alt+Enter

ยุบหรือขยายกลุ่มที่เลือก

Spacebar

นำผู้ติดต่อที่เลือกออกจากรายชื่อผู้ติดต่อ (เฉพาะสมาชิกที่ไม่อยู่กลุ่มการแจกจ่ายเท่านั้น)

Shift+Delete

บัตรข้อมูลที่ติดต่อ

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้ขณะอยู่ในบัตรข้อมูลที่ติดต่อ กด Alt+Enter เพื่อเปิดบัตรข้อมูลที่ติดต่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ปิดบัตรข้อมูลที่ติดต่อ

Esc

ย้ายผ่านแท็บต่างๆ ด้านล่างบัตรข้อมูลที่ติดต่อ

Ctrl+Tab

ย้ายผ่านแท็บต่างๆ ด้านล่างบัตรข้อมูลที่ติดต่อโดยย้อนลำดับ

Ctrl+Shift+Tab

หน้าต่างการสนทนา

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้ขณะอยู่ในหน้าต่าง การสนทนา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดโฮมเพจ วิธีใช้ ขณะอยู่ที่เมนู วิธีใช้

F1

ออกจากมุมมองแบบเต็มหน้าจอ มิฉะนั้นหน้าต่าง การสนทนา จะปิดต่อเมื่อไม่มีเสียง วิดีโอ หรือการแชร์เกิดขึ้นเท่านั้น

Esc

ยอมรับการแจ้งเตือนการเชิญใดๆ ซึ่งรวมถึง เสียง วิดีโอ การโทร และคำขอแชร์

Alt+C

ปิดหน้าต่าง การสนทนา

Alt+F4

ละเว้นการแจ้งเตือนการเชิญใดๆ ซึ่งรวมถึง เสียง วิดีโอ การโทร และคำขอแชร์

Alt+l

เข้าร่วมการใช้เสียงในการประชุมอีกครั้ง

Alt+R

เปิดกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น สำหรับไฟล์ที่ส่งในหน้าต่าง การสนทนา

Alt+S

เชิญผู้ติดต่อเข้าร่วมการสนทนาที่มีอยู่

Alt+V

บันทึกเนื้่อหาประวัติ IM ใช้ได้กับการสนทนาแบบบุคคลต่อบุคคลเมื่อคุณใช้งาน Outlook

Ctrl+S

แสดงหรือซ่อนพื้นที่ข้อความโต้ตอบแบบทันที

Ctrl+W

ส่งไฟล์ หรือเพิ่มสิ่งที่แนบมาของการประชุมในบริบทของการประชุม

Ctrl+F

เริ่มต้น OneNote เพื่อจดบันทึกย่อเกี่ยวกับเซสชันการสนทนา

Ctrl+N

แสดงหรือซ่อนรายชื่อผู้เข้าร่วม

Ctrl+R

เมื่อคุณควบคุมหน้าจอที่มีการแชร์ของผู้ใช้อีกราย: นำทางไปยังองค์ประกอบ UI ก่อนหน้าทางซ้ายในหน้าต่าง การสนทนา

Ctrl+Shift+Alt+ลูกศรซ้าย

เมื่อคุณควบคุมหน้าจอที่มีการแชร์ของผู้ใช้อีกราย: นำทางไปยังองค์ประกอบ UI ถัดไปทางขวาในหน้าต่าง การสนทนา

Ctrl+Shift+Alt+ลูกศรขวา

เพิ่มหรือสิ้นสุดการเล่นวิดีโอ

Ctrl+Shift+Enter

หยุดการสนทนาเสียงที่กำลังดำเนินอยู่หรือสนทนาต่อ

Ctrl+Shift+H

ทำเครื่องหมายการสนทนาว่ามีความสำคัญสูง ใช้ได้สำหรับการสนทนาแบบบุคคลต่อบุคคล แต่ไม่สามารถใช้ได้กับการประชุม

Ctrl+Shift+I

แสดงหรือซ่อนลำดับขั้นการแชร์

Ctrl+Shift+Y

สลับไปยังมุมมองแบบย่อ

Ctrl+Shift+P

เพิ่มหรือสิ้นสุดการเล่นเสียง

Ctrl+Enter

Lync 2013 และ Skype for Business 2015 เท่านั้น: เมื่ออยู่ที่ปุ่มโหมด เปิดคำบรรยายภาพที่สอดคล้องกัน

ลูกศรขึ้น

ใน Lync 2013 และ Skype for Business 2015 เท่านั้น: เมื่อโฟกัสอยู่ที่ปุ่มโหมด จะมีการดำเนินการตามค่าเริ่มต้น โดยไมโครโฟนจะปิดเสียงหรือเปิดเสียงสำหรับเสียง และกล้องจะเริ่มทำงานหรือหยุดทำงานสำหรับวิดีโอ

Spacebar

ยกเลิกหรือซ่อนคำบรรยายภาพที่เปิดไว้หรือฟองที่อยู่ในโฟกัสของแป้นพิมพ์

Esc

เมื่อแชร์หน้าจอของคุณ ให้ตั้งค่าโฟกัสของแป้นพิมพ์ไปที่แถบเครื่องมือเพื่อควบคุมการแชร์หน้าจอ ใน Skype for Business 2016 ให้กด Esc เพื่อตั้งค่าให้โฟกัสย้อนกลับมาที่หน้าต่างการสนทนา

Ctrl+Shift+Space

เฉพาะใน Skype for Business 2016 เท่านั้น: นำทางระหว่างส่วนหลักของหน้าต่างอย่างรวดเร็ว

F6

การควบคุมการโทร (หน้าต่างการสนทนา)

ใช้คีย์ลัดเหล่านี้ในการควบคุมการโทรขณะที่อยู่ในการโทรแบบเพียร์ทูเพียร์ ซึ่งจะไม่ทำงานในการประชุมทางโทรศัพท์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

สิ้นสุดการโทรหรือการแชท

Alt+Q

โอนสาย: เปิดตัวเลือกที่ติดต่อในระหว่างการโทรแบบเพียร์ทูเพียร์ (ไม่พร้อมใช้งานกับการสมัครใช้งาน Office 365 ทั้งหมด)

Ctrl+Shift+T

พักสาย

Ctrl+Shift+H

แสดงแป้นกดหมายเลข

Ctrl+Shift+D

วิดีโอ (หน้าต่างการสนทนา)

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้เมื่อคุณใช้งานวิดีโอในหน้าต่าง การสนทนา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ดูหน้าต่างการสนทนาในโหมดเต็มหน้าจอ

F5

ออกจากโหมดเต็มหน้าจอของวิดีโอ

F5 (ใน Skype for Business 2016) หรือ Esc

ป็อปเอาท์ แกลเลอรีวิดีโอ; ป็อปอิน แกลเลอรีวิดีโอ

Ctrl+Shift+O

ล็อกวิดีโอของคุณสำหรับทุกคนในการประชุม

Ctrl+Shift+L

IM (หน้าต่างการสนทนา)

ใช้คีย์ลัดเหล่านี้เมื่อคุณอยู่ใน IM กับบุคคลอื่น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิด วิธีใช้

F1

บันทึกการสนทนา IM ในไฟล์

F12

บันทึกการสนทนา IM ในประวัติการสนทนา

Ctrl+S

เลือกเนื้อหาทั้งหมดในการสนทนา

Ctrl+A

ตัดข้อความที่เลือก

Ctrl+X

วางข้อความที่คัดลอก

Shift+Insert หรือ Ctrl+V

คัดลอกข้อความที่เลือก

Ctrl+C

เปลี่ยนข้อความที่เลือกเป็นตัวหนา

Ctrl+B

เปลี่ยนข้อความที่เลือกเป็นตัวเอียง

Ctrl+l

เปลี่ยนข้อความที่เลือกเป็นแบบขีดเส้นใต้

Ctrl+U

ทำซ้ำการดำเนินการก่อนหน้า

Ctrl+Y

เลิกทำการดำเนินการก่อนหน้า

Ctrl+Z

เปลี่ยนสีของข้อความที่คุณพิมพ์

Ctrl+Shift+F

เปิดไฟล์ที่ได้รับผ่าน Skype

Alt+P

ปฏิเสธไฟล์ที่ได้ส่งผ่าน Skype

Alt+D

วางโฟกัสในพื้นที่ป้อนข้อมูล IM ของคุณ

Ctrl+Shift+M

ขึ้นบรรทัดใหม่ในข้อความ IM ที่คุณยังไม่ได้ส่ง

Shift+Enter

ลำดับขั้นการสนทนาและการประชุม

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ดูหน้าต่าง การสนทนา ในโหมดเต็มหน้าจอ

F5

ออกจากโหมดเต็มหน้าจอ

Esc

หยุดการแชร์

Alt+T

จัดการเนื้อหาที่นำเสนอได้

Ctrl+Shift+E

แสดงหรือซ่อนลำดับขั้นการแชร์

Ctrl+Shift+Y

บังคับการแจ้งเตือน L1 ที่ค้างอยู่ให้เป็นมุมมองแบบเต็มหน้าจอ

Ctrl+Shift+A

สลับไปยังมุมมองผู้พูด

Ctrl+Shift+J

สลับไปยังมุมมองแกลเลอรี

Ctrl+Shift+l

เมื่อคุณควบคุมหน้าจอที่มีการแชร์ของผู้ใช้อีกราย: นำทางไปยังองค์ประกอบ UI ก่อนหน้าทางซ้ายในหน้าต่าง การสนทนา

Ctrl+Shift+Alt+ลูกศรขวา

เมื่อคุณควบคุมหน้าจอที่มีการแชร์ของผู้ใช้อีกราย: นำทางไปยังองค์ประกอบ UI ถัดไปทางขวาในหน้าต่าง การสนทนา

Ctrl+Shift+Alt+ลูกศรซ้าย

สภาพแวดล้อมการสนทนา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ลบรายการที่เลือก

Delete

ย้ายไปด้านบนของรายการ

หน้าแรก

ย้ายไปด้านล่างของรายการ

End

เลื่อนขึ้นหนึ่งหน้า ประมาณ 24 บรรทัด

Page Up

เลื่อนลงหนึ่งหน้า ประมาณ 24 บรรทัด

Page Down

ย้ายไปยังผู้ติดต่อก่อนหน้าเพื่อเริ่มสนทนา

ลูกศรขึ้น

ย้ายไปยังผู้ติดต่อถัดไปเพื่อเริ่มสนทนา

ลูกศรลง

การสนทนาที่อยู่ในแท็บ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดเมนูระบบของหน้าต่างแท็บ

Alt+Spacebar

ตั้งโฟกัสบนรายการแท็บในมุมมองการสนทนาที่อยู่ในแท็บ

Ctrl+Shift+T

สลับไปยังแท็บถัดไป (วนผ่านแท็บทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง)

Ctrl+Tab

สลับไปยังหมายเลขแท็บที่ระบุ และวางโฟกัสในการสนทนาดังกล่าว

Ctrl+1,2…9

ต่อการสนทนาที่เลือกเข้ากับหน้าต่างแท็บหรือถอดการสนทนาที่เลือกออกจากหน้าต่างแท็บ

Ctrl+O

ปิดแท็บ

Esc

การสนทนาแบบถาวร

หน้าต่างการสนทนาแบบถาวรจะใช้ทางลัดเดียวกับหน้าต่างการสนทนาและ IM คุณลักษณะนี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับการสมัครใช้งาน Office 365

โปรดดูเพิ่มเติมที่

เรียนรู้วิธีการนำทางสำหรับ Skype for Business โดยใช้คุณลักษณะการช่วยสำหรับการเข้าถึง

เริ่มใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับ Skype for Business

ผู้ใช้มากมายพบว่าการใช้คีย์บอร์ดกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Skype for Business บน Mac ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนที่หรือด้านการมองเห็น การใช้แป้นพิมพ์ลัดจะง่ายกว่าการใช้หน้าจอสัมผัสและเป็นทางเลือกที่สำคัญในการใช้เมาส์ บทความนี้จะลงรายการเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Skype for Business บน Mac

ในหัวข้อนี้

แป้นพิมพ์ลัดใน Skype for Business สำหรับ Mac

คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพใน Skype for Business บน Mac โดยการใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ลงชื่อเข้าใช้หรือลงชื่อออก

คำสั่ง + G

ประชุมตอนนี้

คำสั่ง + N

เริ่มโทร

SHIFT + คำสั่ง + R

จบการทำงาน Skype for Business

คำสั่ง + Q

ย่อหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ให้เล็กสุด

คำสั่ง + M

คืนค่าหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

คำสั่ง + 1

ปิดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

คำสั่ง + W

เข้าร่วมการประชุมออนไลน์โดยการใช้ URL

ลูกศรขึ้น + คำสั่ง + O

อีโมจิและสัญลักษณ์

SHIFT + คำสั่ง + SPACE

ออกจากโหมดเต็มหน้าจอขณะดูเดสก์ท็อป

ESC

ตั้งค่าการกำหนดลักษณะ

คำสั่ง + เครื่องหมายจุลภาค

แสดงการสะกดและไวยากรณ์

คำสั่ง + เครื่องหมายจุดคู่

รายงานปัญหา

ALT + คำสั่ง + B

วางสาย

ลูกศรขึ้น + คำสั่ง + E

พักสาย

ลูกศรขึ้น + คำสั่ง + H

ปิดไมโครโฟน

ลูกศรขึ้น + คำสั่ง + M

เริ่มต้นวิดีโอ

ลูกศรขึ้น + คำสั่ง + V

แชร์หน้าจอของคุณ

ลูกศรขึ้น + คำสั่ง + S

โอนสาย

ALT + คำสั่ง + T

ยอมรับทุกคนในล็อบบี้

ลูกศรขึ้น + คำสั่ง + A

ปิดเสียงผู้ชม

SHIFT + คำสั่ง + M

ซ่อน

คำสั่ง + H

ซ่อนรายการอื่นๆ

ALT + คำสั่ง + H

แป้นกดหมายเลข

คำสั่ง + 2

แป้นพิมพ์ลัดใน Lync for Mac 2011

คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพใน Lync โดยการใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ลงชื่อเข้าใช้หรือลงชื่อออก

คำสั่ง + G

ยกเลิกการลงชื่อเข้าใช้

คำสั่ง + เครื่องหมายมหัพภาค

จบการทำงาน Lync

คำสั่ง + Q

แสดงรายชื่อผู้ติดต่อ

คำสั่ง + L

ปิดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ (รายชื่อผู้ติดต่อหรือหน้าต่างข้อความ)

คำสั่ง + W

บันทึกข้อความโต้ตอบแบบทันที

คำสั่ง + S

ตรวจสอบการสะกด

คำสั่ง + SHIFT + เครื่องหมายจุดคู่ (:)

เลิกทำข้อความ

คำสั่ง + Z

ตัดข้อความ

คำสั่ง + X

คัดลอกข้อความ

คำสั่ง + C

วางข้อความ

คำสั่ง + V

เลือกทุกอย่างในหน้าต่างข้อความ

คำสั่ง + A

เปิดประวัติการสนทนา

คำสั่ง + O

ส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อที่เลือก

คำสั่ง + E

เปิดหน้าต่างการสนทนา เลือกผู้ติดต่อ

ENTER หรือ SPACE

สิ้นสุดการโทร

คำสั่ง + SHIFT + RETURN

ออกจากวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ

ESC

หยุดวิดีโอแบบเต็มหน้าจอชั่วคราว

SPACEBAR

ประชุมผ่านการโทร

คำสั่ง + N

เข้าร่วมการประชุมออนไลน์โดยการใช้ URL

ลูกศรขึ้น + คำสั่ง + N

ออกจากโหมดเต็มหน้าจอขณะดูเดสก์ท็อป

ESC

ดูเพิ่มเติม

การช่วยเข้าถึง Skype for Business สำหรับผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×