Office

แป้นพิมพ์ลัดใน Outlook บนเว็บและ Outlook.com

ใน Outlook บนเว็บ และ Outlook.com คุณสามารถใช้แผ้นพิมพ์ลัดจาก Outlook.com, Yahoo Mail, Gmail หรือ Outlook บทความนี้จะอธิบายถึงทางลัดที่สามารถใช้งานได้ถ้าคุณเลือก Outlook และอ้างอิงรูปแบบแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกา เค้าโครงของปุ่มบนแป้นพิมพ์อื่นอาจไม่ตรงกับปุ่มบนแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกา

เมื่อต้องการเปลี่ยนแป้นพิมพ์ลัดเวอร์ชันที่คุณใช้อยู่:

  • ใน Outlook.com และ Outlook บนเว็บ แบบใหม่ ให้เลือก การตั้งค่า การตั้งค่า > ดูการตั้งค่า Outlook ทั้งหมด > ทั่วไป > การช่วยสำหรับการเข้าถึง

  • ใน Outlook บนเว็บ แบบคลาสสิก ให้เลือก ตั้งค่า การตั้งค่า > จดหมาย > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ลัด

เมื่อต้องการดูรายการแป้นพิมพ์ลัดทั้งหมดที่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันที่คุณเลือก ให้กด Shift+? บนแป้นพิมพ์ของคุณ

แป้นพิมพ์ลัดที่ใช้บ่อย

แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้คือแป้นพิมพ์ที่ผู้ใช้ที่เลือกทางลัดเวอร์ชัน Outlook ใช้อยู่บ่อยครั้ง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้...

กด...

สร้างข้อความหรือเหตุการณ์ในปฏิทินใหม่

N

เปิดข้อความที่เลือกในหน้าต่างใหม่

Shift+Enter

ย้ายอีเมลไปยังโฟลเดอร์เก็บถาวร

E

ลบข้อความหรือรายการ

Delete

ส่งต่อข้อความ

Ctrl+Shift+F หรือ Shift+F

ไปยังปฏิทิน

Ctrl+Shift+2

ตอบกลับทั้งหมดในข้อความอีเมล

Ctrl+Shift+R หรือ Shift+R

ตอบกลับข้อความอีเมล

Ctrl+R หรือ R

ส่งข้อความอีเมล

Ctrl+Enter

ค้นหา

Alt+Q

หมายเหตุ: เมื่อต้องการพิมพ์ "@" บน Mac ให้ใช้ Alt+64

แป้นพิมพ์ลัดแก้ไขข้อความ

แป้นพิมพ์ลัดแก้ไขข้อความที่มีให้ใช้งานใน Outlook บนเว็บ และ Outlook.com จะเหมือนกับที่มีให้ใช้งานในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Microsoft

แป้นพิมพ์ลัด

การดำเนินการ

Ctrl+C

คัดลอกส่วนที่เลือกของคุณไปยังคลิปบอร์ด

Ctrl+X

ตัดข้อความที่คุณเลือก

Backspace

ลบข้อความหรืออักขระที่เลือกทางซ้ายของเคอร์เซอร์

Ctrl+Backspace

ลบคำไปทางด้านซ้ายของเคอร์เซอร์ แต่ไม่ลบช่องว่างด้านหน้าคำดังกล่าว

Ctrl+K

แสดงกล่องสำหรับการแทรกไฮเปอร์ลิงก์

Ctrl+V

วางเนื้อหาจากคลิปบอร์ดลงในตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน

Ctrl+Y

ทำซ้ำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

ย้อนกลับการกระทำล่าสุด

Insert

สลับระหว่างการแทรกและการเขียนทับข้อความ

แป้นพิมพ์ลัดจัดรูปแบบข้อความ

แป้นพิมพ์ลัดการจัดรูปแบบข้อความที่พร้อมใช้งานใน Outlook บนเว็บ และ Outlook.com จะเหมือนกับที่พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Microsoft

แป้นพิมพ์ลัด

การดำเนินการ

Ctrl+B

ใช้การจัดรูปแบบตัวหนา

Ctrl+I

ใช้การจัดรูปแบบตัวเอียง

Ctrl+U

ใช้การขีดเส้นใต้

แป้นพิมพ์ลัดของจดหมาย

บานหน้าต่างนำทาง

ต่อไปนี้คือแป้นพิมพ์ลัดที่ใช้กับบานหน้าต่างนำทางบ่อยที่สุด

แป้นพิมพ์ลัด

การดำเนินการ

ลูกศรซ้าย

ยุบส่วนที่เลือก

ลูกศรขวา

ขยายส่วนที่เลือก

รายการข้อความและรายการอ่าน

ต่อไปนี้คือแป้นพิมพ์ลัดที่สามารถใช้เพื่อดำเนินการสิ่งเดียวกัน ไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่ในรายการข้อความหรือรายการอ่าน

แป้นพิมพ์ลัด

การดำเนินการ

ลบ

ลบข้อความที่เลือก

Ctrl+Q หรือ Q

ทำเครื่องหมายการสนทนาหรือข้อความที่เลือกเป็นอ่านแล้ว

Ctrl+U หรือ U

ทำเครื่องหมายการสนทนาหรือข้อความที่เลือกเป็นยังไม่ได้อ่าน

Shift+Delete

ลบข้อความหรือรายการที่เลือกอย่างถาวร

Insert

ตั้งค่าสถานะข้อความหรือทำเครื่องหมายข้อความที่ตั้งค่าสถานะเป็นเสร็จสมบูรณ์

Esc

ยกเลิกการค้นหา

รายการข้อความ

แป้นพิมพ์ลัดมักจะใช้ชื่อแป้นเดียวกันหรือการกดแป้นพิมพ์พร้อมกันที่เป็นชุดเดียวกัน แต่การดำเนินการที่ทำอาจแตกต่างกันได้ โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับอะไร แป้นพิมพ์ลัดที่ระบุต่อไปนี้จะใช้กับรายการข้อความ

แป้นพิมพ์ลัด

การดำเนินการ

Shift+ลูกศรลง

เลือกข้อความปัจจุบันและถัดไปในรายการ ใช้เพื่อเลือกหลายข้อความที่อยู่ติดกัน

Shift+ลูกศรขึ้น

เลือกข้อความปัจจุบันหรือก่อนหน้าในรายการ ใช้เพื่อเลือกหลายข้อความที่อยู่ติดกัน

Home หรือ Ctrl+Home

เลือกข้อความแรกในโฟลเดอร์

Esc

ยกเลิกการค้นหา

รายการอ่าน

สิ่งที่แป้นพิมพ์ลัดการดำเนินการสามารถทำได้อาจเป็นการดำเนินการเฉพาะของสิ่งที่คุณกำลังทำงานอยู่เท่านั้น ถึงแม้จะใช้ชื่อแป้นและการแป้นพิมพ์ชุดที่คล้ายกันก็ตาม ต่อไปนี้คือแป้นพิมพ์ลัดที่คุณสามารถใช้กับรายการอ่านได้

แป้นพิมพ์ลัด

การดำเนินการ

Esc

ปิดข้อความใหม่

N

สร้างข้อความใหม่

Ctrl+Shift+F หรือ Shift+F

ส่งต่อข้อความที่เลือก

End or Ctrl+End

ไปที่ด้านล่างของการสนทนาหรือข้อความ

Home หรือ Ctrl+Home

ไปที่ด้านบนของการสนทนาหรือข้อความ

Page Down

เลื่อนลงหนึ่งหน้าสำหรับการสนทนาหรือข้อความที่มีสองหน้าขึ้นไป

Page Up

เลื่อนขึ้นหนึ่งหน้าสำหรับการสนทนาหรือข้อความที่มีสองหน้าขึ้นไป

Ctrl+R รือ R

ตอบกลับไปยังข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+R รือShift+R

ตอบกลับไปยังผู้ส่งและผู้รับทั้งหมดของข้อความที่เลือก

Ctrl+Enter

ส่งข้อความ

แป้นพิมพ์ลัดปฏิทิน

รายการแป้นพิมพ์ลัดที่ถูกระบุต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณกำลังทำงานในมุมมองปฏิทิน

แป้นพิมพ์ลัด

การดำเนินการ

N

สร้างรายการปฏิทินใหม่

Delete

ลบรายการที่เลือก

Ctrl+Shift+2

ไปยังปฏิทิน

Shift+ลูกศรขวา

ไปที่ช่วงเวลาถัดไป ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณอยู่ในมุมมองเดือน แป้นพิมพ์ลัด Ctrl+ลูกศรขวา จะนำคุณไปยังเดือนถัดไป

Shift+ลูกศรซ้าย

ไปที่ช่วงวลาก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณอยู่ในมุมมองเดือน แป้นพิมพ์ลัด Ctrl+ลูกศรซ้าย จะนำคุณไปยังเดือนก่อนหน้า

Shift+Alt+Y

ไปที่วันนี้

Ctrl+F6

ย้ายไปยังบริเวณอื่นในปฏิทิน

Tab

ย้ายไปยังเหตุการณ์หรือพื้นที่ถัดไปในมุมมองปัจจุบัน

Shift+Tab

ย้ายไปยังเหตุการณ์หรือพื้นที่ก่อนหน้าในมุมมองปัจจุบัน

Enter

เปิดรายการที่เลือก

Shift+Alt+1

สลับไปยังมุมมองวัน

Shift+Alt+3

สลับไปยังมุมมองทั้งสัปดาห์

Shift+Alt+4

สลับไปยังมุมมองเดือน

Shift+Alt+2

สลับไปยังมุมมองสัปดาห์การทำงาน

ฟอร์มปฏิทิน

แป้นพิมพ์ลัด

การดำเนินการ

Ctrl+S

บันทึกการนัดหมาย

Ctrl+Enter หรือ Alt+S

ส่งการประชุม

การออกเสียงและอักขระพิเศษ

เมื่อต้องการเพิ่มการออกเสียงและอักขระพิเศษ คุณจะต้องใช้แป้นตัวเลขบนแป้นพิมพ์ของคุณด้วยการเปิด Num Lock

  1. กดแป้น Alt ค้างไว้

  2. พิมพ์รหัสตัวเลขบนแป้นตัวเลขและปล่อยแป้น Alt

หมายเหตุ: เมื่อต้องการพิมพ์อักขระพิเศษบน Mac ให้เลือก Command + Control + Space

สระพร้อมการออกเสียง

À

0192

È

0200

Ì

0204

Ò

0210

Ù

0217

à

0224

è

0232

ì

0236

ò

0242

ù

0249

Á

0193

É

0201

Í

0205

Ó

0211

Ú

0218

Ý

0221

á

0224

é

0233

í

0237

ó

0243

ú

0250

ý

0253

Â

0194

Ê

0202

Î

0206

Ô

0212

Û

0219

â

0226

ê

0234

î

0238

ô

0244

û

0251

Ã

0195

Ñ

0209

Õ

0213

ã

0227

ñ

0241

õ

0245

Ä

0196

Ë

0203

Ï

0207

Ö

0214

Ü

0220

Ÿ

0159

ä

0228

ë

0235

ï

0239

ö

0246

ü

0252

ÿ

0255

เครื่องหมายวรรคตอนและพยัญชนะ

¡

0161

º

0186

æ

0230

0139

¿

0191

ª

0170

Þ

0222

0155

Ç

0199

Ø

0216

þ

0254

Š

0138

ç

0231

ø

0248

Ð

0208

š

0154

Œ

0140

Å

0197

ð

0240

Ž

0142

œ

0156

å

0229

«

0171

ž

0158

ß

0223

Æ

0198

»

0187

อักขระพิเศษ

¢

0162

©

0169

0135

£

0163

®

0174

0150

0128

0153

0151

¥

0165

0149

0182

ƒ

0131

§

0167

¤

0164

0134

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×