แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote 2016 for Mac

บทความนี้แสดงรายการแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ OneNote 2016 for Mac แป้นพิมพ์ลัดทำให้คุณสามารถสั่งงานและใช้งานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เมาส์

หมายเหตุ: รายการแป้นพิมพ์ลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่าง ๆ บนเค้าโครงคีย์บอร์ดอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

ในหัวข้อนี้

ทางลัดที่ใช้บ่อย

ตารางต่อไปนี้แสดงทางลัดที่ใช้บ่อยใน OneNote 2016 for Mac

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน

คำสั่ง + A

(กดต่อไปเพื่อขยายขอบเขตของสิ่งที่คุณเลือก)

เลือกชื่อเรื่องของหน้า

คำสั่ง + Shift + T

ตัดข้อความหรือรายการที่เลือก

คำสั่ง + X

คัดลอกข้อความหรือรายการที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

คำสั่ง + C

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด

คำสั่ง + V

เลิกทำการกระทำล่าสุด

คำสั่ง + Z

ทำการกระทำล่าสุดอีกครั้ง

คำสั่ง + Y

เปิดสมุดบันทึก

Shift + คำสั่ง + W หรือ คำสั่ง + O

ปิดสมุดบันทึก

คำสั่ง + W

เยื้องย่อหน้าจากทางซ้ายของคำ

Tab

เยื้องย่อหน้าจากที่ใดก็ได้ในย่อหน้านั้น

คำสั่ง + วงเล็บเหลี่ยมปิด (])

เอาย่อหน้าที่เยื้องจากทางซ้ายออก

Shift + แท็บ หรือ คำสั่ง + วงเล็บเหลี่ยมเปิด ([])

ขยาย

Shift + แท็บ หรือ คำสั่ง + เครื่องหมายบวก (+)

ย่อ

Shift + แท็บ หรือ คำสั่ง + เครื่องหมายลบ (-)

รีเซ็ตการย่อ/ขยาย

คำสั่ง + ศูนย์ (0)

ยุบเค้าร่างที่ขยาย

Control + Shift + เครื่องหมายบวก (+)

ขยายเค้าร่างที่ยุบ

Control + Shift + เครื่องหมายลบ (-)

เปิดลิงก์

เลือกลิงก์ + ผลตอบแทน

คัดลอกรูปแบบของข้อความที่เลือก

Option + คำสั่ง + C

วางรูปแบบข้อความที่คัดลอกในข้อความที่เลือก

Option + คำสั่ง + V

เริ่มต้นป้อนตามคำบอก

Fn + Fn

แทรก Emoji

Control + คำสั่ง + Space


เริ่มต้นใช้งาน

สำหรับแป้นพิมพ์ลัดที่จำเป็นต้องกดอย่างน้อยสองแป้นพร้อมกัน แป้นจะถูกคั่น ด้วยเครื่องหมายบวก (+) ถ้าคุณจำเป็นต้องกดแป้นหนึ่งทันทีหลังจากที่อื่น แป้นจะถูกคั่น ด้วยเครื่องหมายจุลภาค ()

คีย์บอร์ดจำนวนมากกำหนดค่าฟังก์ชันพิเศษในแป้นฟังก์ชัน โดยเป็นค่าเริ่มต้น ถ้าต้องการใช้แป้นฟังก์ชันสำหรับจุดประสงค์อื่น คุณต้องกด Fn+แป้นฟังก์ชัน

บนคีย์บอร์ด Mac แป้น Command มีสัญลักษณ์ คำสั่ง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการกำหนดแป้นของแป้นพิมพ์ลัด โปรดดูวิธีใช้ Mac สำหรับเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ Macintosh (OS) ของคุณ หรือดูแอปพลิเคชันอรรถประโยชน์ของคุณ และโปรดดู ข้อขัดแย้งทางลัด ต่อไปในหัวข้อนี้

ถ้าแป้นฟังก์ชันไม่ทำงานอย่างที่คุณคาดไว้ ให้กดแป้น Fn เพิ่มจากแป้นฟังก์ชัน ถ้าคุณไม่ต้องการกดแป้น Fn ทุกครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนการกำหนดลักษณะของระบบ Apple ของคุณได้

เปลี่ยนการกำหนดลักษณะแป้นฟังก์ชันด้วยเมาส์

 1. บนเมนู Apple ให้กด การกำหนดลักษณะระบบ

 2. เลือก คีย์บอร์ด

 3. บนแท็บ คีย์บอร์ด เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ ใช้ F1, F2 และอื่นๆ ทั้งหมด เป็นแป้นฟังก์ชันมาตรฐาน

เปลี่ยนการกำหนดลักษณะแป้นฟังก์ชัน ด้วยคีย์บอร์ด

 1. กด คำสั่ง + Spacebar คุณได้ยิน "ระบบสปอตไลต์โต้ตอบ" และคุณกำลังรับคำแนะนำพิมพ์ ชนิด sys และกด Enter

 2. คุณได้ยิน "กำหนดลักษณะของระบบ" โฟกัสอยู่ในหน้าต่างค้นหา

 3. ชนิด เป็น แล้ว กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยิน "การเข้าถึง เลือกเสร็จสมบูรณ์" กด Enter ใน Accessibility เปิดกล่องโต้ตอบ การอนุญาตให้คุณสามารถตั้งค่าการกำหนดลักษณะ

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "คุณกำลังอยู่ในตาราง"

 5. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยิน "คีย์บอร์ด" กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังปุ่ม กำหนดลักษณะคีย์บอร์ดเปิด แล้วกด Spacebar

 6. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ใช้ F1, F2 และอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นแป้นฟังก์ชันมาตรฐาน" โฟกัสอยู่บนกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อต้องการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย กด Spacebar

 7. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ และปิดกล่องโต้ตอบ กด คำสั่ง + Option + W.

ข้อขัดแย้งของทางลัด

แป้นพิมพ์ลัดของ Windows บางแป้นขัดแย้งกับแป้นพิมพ์ลัดเริ่มต้นของ Mac OS ที่สัมพันธ์กัน หัวข้อนี้กำหนดค่าสถานะสำหรับแป้นพิมพ์ลัดด้วยเครื่องหมายดอกจัน ถ้าต้องการใช้ทางลัดเหล่านี้ คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าคีย์บอร์ดของ Mac เพื่อเปลี่ยนทางลัดของแป้นสำหรับ การแสดงบนเดสก์ท็อป

เปลี่ยนการกำหนดลักษณะระบบสำหรับแป้นพิมพ์ลัดด้วยเมาส์
 1. บนเมนู Apple ให้กด การกำหนดลักษณะระบบ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้การกำหนดลักษณะของระบบ คุณต้องมีการเปิดใช้งานการเข้าถึงแป้นพิมพ์แบบเต็ม

 2. กด คีย์บอร์ด

 3. กดแท็บ ทางลัด

 4. คลิก Mission Control

 5. ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแป้นพิมพ์ลัดที่คุณต้องการใช้

ถ้าคุณต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ด้วยแป้นพิมพ์เท่านั้น โปรดดูหัวข้อ การเข้าถึงใน Office 2016 for Mac

แทรกเนื้อหา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกตัวแบ่งบรรทัดโดยไม่เริ่มย่อหน้าใหม่

SHIFT + RETURN

แทรกตัวแบ่งบรรทัด

SHIFT + RETURN

แทรกวันที่ปัจจุบัน

คำสั่ง + D

แทรกวันที่และเวลาปัจจุบัน

คำสั่ง + Shift + D

แทรกสมการ (หรือแปลงข้อความที่เลือกเป็นสมการทางคณิตศาสตร์)

Control + เครื่องหมายเท่ากับ (=)

ใช้การค้นหาแบบสมาร์ท

Control + เลือก + คำสั่ง + L

ลบเนื้อหา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ลบอักขระทางซ้ายของเคอร์เซอร์

Delete

ลบอักขระทางขวาของเคอร์เซอร์

fn + Delete

ลบหนึ่งคำทางซ้าย

Option + Delete

ลบหนึ่งคำทางขวา

fn + Option + Delete หรือเลือก + Del

ย้ายเคอร์เซอร์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรชี้ซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรชี้ขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

Option + ลูกศรซ้าย

ย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

คำสั่ง + ลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

คำสั่ง + ลูกศรขวา

ย้ายไปยังต้นคำด้านซ้าย

Option + ลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังต้นคำด้านขวา

Option + ลูกศรขวา

ไปยังย่อหน้าถัดไป

คำสั่ง + ลูกศรขึ้น

ไปยังย่อหน้าก่อนหน้า

คำสั่ง + ลูกศรลง

เลื่อนขึ้นในหน้าปัจจุบัน

Page Up

เลื่อนลงในหน้าปัจจุบัน

Page Down

ไปด้านบนของหน้า

Command + ลูกศรขึ้น

ไปด้านล่างของหน้า

Command + ลูกศรลง

ไปที่ย่อหน้าถัดไป

Option + ลูกศรขึ้น

ไปที่ย่อหน้าก่อนหน้า

Option + ลูกศรลง


รูปแบบตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างตาราง

Tab

สร้างอีกหนึ่งคอลัมน์ในตารางที่มีแถวเดียว

Tab

สร้างอีกหนึ่งแถวเมื่ออยู่ที่เซลล์สุดท้ายในตาราง

หมายเหตุ: กดกลับครั้งสองเพื่อสิ้นสุดตาราง

Return

สร้างคอลัมน์ทางด้านขวาของคอลัมน์ปัจจุบันในตาราง

คำสั่ง + Option+ R

สร้างคอลัมน์ทางด้านซ้ายของคอลัมน์ปัจจุบันในตาราง

คำสั่ง + Option + E

สร้างหนึ่งแถวที่ด้านล่างของแถวปัจจุบันในตาราง

คำสั่ง + Return

สร้างอีกหนึ่งย่อหน้าในเซลล์เดียวกันภายในตาราง

Option + Return


ค้นหา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ค้นหาบนหน้า

คำสั่ง + F

ค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด

คำสั่ง + Option + F


นำทางภายในสมุดบันทึก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สลับระหว่างส่วนในสมุดบันทึก

Option + Tab

สลับระหว่างหน้าในส่วน

 1. เริ่มต้นด้วยเคอร์เซอร์ภายในหน้า แล้วกด Control + Tab ย้ายโฟกัสไป เพิ่มหน้า

 2. กดแป้น Tab เพื่อย้ายโฟกัสไปยังหน้าของคุณ

 3. กดแป้นลูกศรขึ้น หรือลงแป้นลูกศรเพื่อเลือกหน้าถัดไป หรือก่อนหน้าในส่วนของคุณ

ย้ายย่อหน้าที่เลือกขึ้น

คำสั่ง + Shift + ลูกศรขึ้น

ย้ายย่อหน้าที่เลือกลง

คำสั่ง + Shift + ลูกศรลง

ย้ายย่อหน้าที่เลือกไปทางซ้าย (ลดการเยื้อง)

คำสั่ง + Shift + ลูกศรซ้าย


นำทางเคอร์เซอร์ขั้นสูง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายจุดแทรกขึ้นในหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าขึ้น

คำสั่ง + Option + ลูกศรขึ้น

ย้ายจุดแทรกลงในหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าลง

คำสั่ง + Option + ลูกศรลง

ย้ายจุดแทรกไปทางซ้ายในหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าไปทางซ้าย

คำสั่ง + Option + ลูกศรซ้าย

ย้ายจุดแทรกไปทางขวาในหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าไปทางขวา

คำสั่ง + Option + ลูกศรขวา


คำสั่งอื่นๆ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดสมุดบันทึกอื่น หรือสร้างเอกสารใหม่

คำสั่ง + O

ดูรายการของสมุดบันทึกที่เปิด

Control + G

สร้างหน้าสมุดบันทึกใหม่

คำสั่ง + N

เปิดการกำหนดลักษณะของ OneNote

คำสั่ง + , (Comma)

ย้ายหน้าไปยังตำแหน่งอื่น

คำสั่ง + Shift + M

คัดลอกหน้าไปยังตำแหน่งอื่น

คำสั่ง + Shift + C

ย้ายหรือคัดลอกหน้าอีกครั้งไปยังส่วนที่เลือกล่าสุด

Option + คำสั่ง + T

ใส่โหมดเต็มหน้าจอ

Control + คำสั่ง + _F

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึกนี้

คำสั่ง + S

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึกทั้งหมด

Shift + คำสั่ง + S


ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×