แป้นพิมพ์ลัดใน OneDrive for Business บนเว็บ

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดใน OneDrive for Business บนเว็บเพื่อทำงานทั่วไปได้ แป้นพิมพ์ลัดที่สามารถช่วยให้คุณทำงานเสร็จเร็วขึ้น ทั้งยังสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการใช้เมาส์อย่างหนักหน่วง หรือแม้กระทั่งทำให้ไม่ต้องใช้เมาส์เลยก็ยังได้

OneDrive for Business บนเว็บเป็นแอปพลิเคชันบนเว็บ ดังนั้นแป้นพิมพ์ลัดและการนำทางจึงอาจแตกต่างไปจากที่มีอยู่ในไคลเอนต์ซิงค์ OneDrive for Business และแอป OneDrive for Business สำหรับ สำหรับ Windows 10 ตัวอย่างเช่น แป้นพิมพ์ลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้), Ctrl+O (เปิด), Ctrl+S (บันทึกเป็นเว็บเพจ), และ Alt+ทางลัดทั้งหมดนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ แต่ไม่ใช้กับ OneDrive for Business บนเว็บ

ถ้าคีย์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 คีย์พร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างคีย์ดังกล่าว ถ้าคุณต้องกดคีย์หนึ่งและตามด้วยอีกคีย์หนึ่งทันที คีย์ลัดดังกล่าวจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

แป้นพิมพ์ลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงตามรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนคีย์บอร์ดแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ: หัวข้อนี้ถือว่าผู้ใช้ JAWS ได้ปิดฟีเจอร์เมนู Ribbon เสมือนแล้ว

หมายเหตุ: เมื่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ โปรดไปยัง American Foundation for the Blind: โปรแกรมอ่านหน้าจอซึ่งแสดงรายการมากมาย รวมถึง JAWS (การเข้าถึงงานด้วยเสียง) ยอดนิยม

ในหัวข้อนี้

แป้นพิมพ์ลัดที่ใช้บ่อยใน OneDrive for Business บนเว็บ

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการแป้นพิมพ์ลัดที่ใช้บ่อยที่สุดใน OneDrive for Business บนเว็บ

หมายเหตุ: ถ้าไม่ได้ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ Office Online ไอคอนโฟลเดอร์จะปรากฏขึ้นแทนเมนูใหม่

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

แสดงแป้นพิมพ์ลัด

?

เลือกทั้งหมด

Ctrl+A

ล้างทั้งหมด หรือนำทางไปยังโฟลเดอร์ก่อนหน้านี้

Esc

เลือกรายการที่อยู่ติดกัน

แป้นลูกศรขึ้น ลูกศรลง ลูกศรขวา หรือ ลูกศรซ้าย

เลือก และยกเลิกการเลือกไฟล์

Spacebar

เปิดรายการที่เลือก

O เมื่อต้องการเลือก เปิดใน Word Online หรือ เปิดใน Word กดแป้นลูกศรลงและ Enter

เปิดเอกสารจากไซต์อินเทอร์เน็ต

CTRL+O กล่องโต้ตอบ เปิด เปิดขึ้นพร้อมโฟกัสบนกล่องคำสั่งผสม เปิดการแก้ไข พิมพ์หรือเลือก URL กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังปุ่ม ตกลง แล้วกด Enter

อัปโหลดรายการ

U กล่องโต้ตอบ เลือกไฟล์เพื่ออัปโหลด จะเปิดขึ้นโดยเลือกกล่องคำสั่งผสมแก้ไข ชื่อไฟล์ ไว้ พิมพ์ชื่อของไฟล์ แล้วกด Alt+O

ดาวน์โหลดรายการที่เลือก

Shift+F10 เมื่อคุณได้ยิน "ดาวน์โหลด" ให้กด Enter ในผู้บรรยาย กดแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณจะได้ยิน "ดาวน์โหลด" แล้วกด Enter เมื่อคุณได้ยิน "คุณต้องการบันทึก" และชื่อของไฟล์ของคุณ แท็บไปยังปุ่ม บันทึก แล้วกด Enter ไฟล์จะถูกบันทึกไปยังโฟลเดอร์ ดาวน์โหลด ของคุณ

ลบรายการที่เลือก

ลบ

แชร์โฟลเดอร์หรือไฟล์ที่เลือก

S

เปลี่ยนชื่อไฟล์ที่เลือก

F2

รีเฟรช

F5

เปิดเมนู ใหม่

กด N และแป้นลูกศร เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกเช่นโฟลเดอร์ เอกสาร Word Excel เวิร์กบุ๊ก PowerPoint งานนำเสนอ สมุดบันทึก OneNote หรือแบบสำรวจ Excel ให้กด Enter

สร้างโฟลเดอร์ใหม่

Shift+F, Spacebar แล้วพิมพ์ชื่อโฟลเดอร์

แสดงหรือซ่อนบานหน้าต่างรายละเอียด

I

สลับระหว่างมุมมองรายการกับตาราง

V

นำทางบน OneDrive for Business บนเว็บด้วยคีย์บอร์ดเท่านั้น

คุณสามารถนำทาง OneDrive for Business บนเว็บโดยใช้แค่คีย์บอร์ดได้ หน้าประกอบด้วยพื้นที่ต่อไปนี้: ส่วนหัวของ OneDrive for Business (ที่สามารถเข้าถึงปุ่ม ตัวเปิดใช้แอป บานหน้าต่างการแจ้งเตือน เมนูการตั้งค่า เมนูวิธีใช้ และเมนูบัญชี) กล่องค้นหา และแถบคำสั่ง บานหน้าต่างนำทาง และรายการไฟล์ OneDrive for Business บนเว็บเปิดด้วยโฟกัสบนตัวเปิดใช้แอป

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายไปมาระหว่างแถบเบราว์เซอร์กับ OneDrive for Business

F6 หรือ Ctrl+F6

ย้ายไปมาระหว่าง OneDrive for Business ภูมิภาค: OneDrive for Business แถบ กล่อง ค้นหา แท็บ คำสั่ง บานหน้าต่าง นำทาง และรายการ ไฟล์

แป้น Tab หรือ Shift+Tab

ย้ายไปยังแท็บ คำสั่ง และเคลื่อนย้ายผ่านแท็บเหล่านั้น (แท็บคำสั่งที่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับโฟกัส ซึ่งอาจรวมถึง ใหม่ อัปโหลด ซิงค์ แชร์ รับลิงก์ ลบ คัดลอกไปยัง ย้ายไปยัง เปลี่ยนชื่อ ประวัติเวอร์ชัน และ เรียงลำดับได้)

กดแป้น Tab เพื่อไปยังปุ่ม ใหม่ จากนั้น เมื่อต้องการย้ายระหว่างแท็บ ให้กดแป้นลูกศรขวาหรือแป้นลูกศรซ้าย

เปิดเมนูย่อย เปิด

กดแป้น Tab เพื่อไปยังปุ่ม เปิด กดแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของการเลือกที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

เปิดเมนูย่อย เรียงลำดับ

กดแป้น Tab เพื่อไปยังปุ่ม เรียงลำดับ กดแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของการเลือกที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

ในบานหน้าต่าง นำทาง ให้เคลื่อนย้ายไปตามรายการ

แป้นลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

ในรายการ ไฟล์ ให้เคลื่อนย้ายไปตามรายการ

แป้นลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

ในรายการ ไฟล์ เลือกไฟล์ หรือเมื่อต้องการล้างการเลือกไฟล์นั้น

Spacebar

ในรายการ ไฟล์ อ่านข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ที่เลือก (ตัวอย่างเช่น ชื่อ วันที่ปรับเปลี่ยน บุคคลที่ปรับเปลี่ยน ขนาดไฟล์ และการแชร์ข้อมูล)

แป้นลูกศรขวาหรือลูกศรซ้าย

ในรายการ ไฟล์ เปิดเมนูบริบทของคำสั่งที่พร้อมใช้งานสำหรับรายการที่เลือก (ตัวอย่างเช่น ดาวน์โหลด รับลิงก์ ลบ ย้ายไปยัง คัดลอกไปยัง ประวัติเวอร์ชัน และอื่นๆ)

เมื่อต้องการย้ายไปจุดไข่ปลา (...) กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณได้ยิน "เปิดเมนูบริบทสำหรับรายการที่เลือก" แล้วกด Enter

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×