แป้นพิมพ์ลัดใน Office 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้ช่วยให้คุณลิงก์เกี่ยวกับวิธีการใช้คีย์ลัด (แป้นพิมพ์ลัด) ในระบบ Microsoft Office 2007

ลิงก์ไปยังวิธีใช้บทความหรือการสาธิต:

นำไปใช้กับ:

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับกราฟิก SmartArt

Excel 2007, PowerPoint 2007, Word 2007

คีย์ลัดสำหรับ Word บน WIndows

Word 2007

คีย์ลัดและฟังก์ชัน Excel

Excel 2007

คีย์ลัดสำหรับอักขระสากล

Office OneNote 2007, Outlook 2007, Word 2007

กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง

Access 2007, Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007

คีย์ลัดสำหรับการทำงานกับรูปร่าง กล่องข้อความ และอักษรศิลป์

Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007

เคล็ดลับการช่วยสำหรับการเข้าถึงเมื่อทำงานกับกราฟิก SmartArt

Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007

บันทึก หรือเรียกใช้แมโคร

Word 2007

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อนำเสนองานนำเสนอของคุณ

PowerPoint 2007

คีย์ลัดสำหรับ Microsoft Office 2007 โครงการ

Project 2007

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×