แป้นพิมพ์ลัดใน Office 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้ช่วยให้คุณลิงก์เกี่ยวกับวิธีการใช้คีย์ลัด (แป้นพิมพ์ลัด) ในระบบ Microsoft Office 2007

ลิงก์ไปยังวิธีใช้บทความหรือการสาธิต:

นำไปใช้กับ:

คีย์ลัดสำหรับกราฟิก SmartArt

Excel 2007, PowerPoint 2007, Word 2007

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Word บน WIndows

Word 2007

คีย์ลัดและฟังก์ชัน Excel

Excel 2007

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับอักขระสากล

Office OneNote 2007, Outlook 2007, Word 2007

กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง

Access 2007, Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007

คีย์ลัดสำหรับการทำงานกับรูปร่าง กล่องข้อความ และอักษรศิลป์

Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007

เคล็ดลับการช่วยสำหรับการเข้าถึงเมื่อทำงานกับกราฟิก SmartArt

Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007

การใช้แป้นพิมพ์เพื่อทำงานกับโปรแกรม Ribbon

Access 2007, Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007

บันทึก หรือเรียกใช้แมโคร

Word 2007

งานนำเสนอคีย์ลัดสำหรับ PowerPoint 2007

PowerPoint 2007

คีย์ลัดสำหรับ Microsoft Office 2007 โครงการ

Project 2007

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×