แป้นพิมพ์ลัดในแอป จดหมายและปฏิทิน สำหรับ Windows 10

แป้นพิมพ์ลัดในแอป จดหมายและปฏิทิน สำหรับ Windows 10

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ผู้ใช้หลายคนพบว่าการใช้คีย์บอร์ดภายนอกกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับจดหมาย สำหรับ Windows 10 และปฏิทินสำหรับ Windows 10 ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวหรือการมองเห็นแป้นพิมพ์ลัดสามารถง่ายกว่าการใช้หน้าจอสัมผัสและเป็นทางเลือกที่จำเป็นสำหรับการใช้เมาส์ บทความนี้แสดงรายการแป้นพิมพ์ลัดสำหรับจดหมาย สำหรับ Windows 10 และปฏิทินสำหรับ Windows 10

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับแอปจดหมาย สำหรับ Windows 10 และปฏิทินสำหรับ Windows 10 ให้ไปที่คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับจดหมายและปฏิทินสำหรับ Windows 10

หมายเหตุ: 

  • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงตามรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนเค้าโครงแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

  • ถ้าแป้นพิมพ์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 แป้นพร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างคีย์ดังกล่าว ถ้าคุณต้องกดคีย์หนึ่งและตามด้วยอีกคีย์หนึ่งทันที แป้นต่างๆ จะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

ในหัวข้อนี้

ทางลัดที่ใช้บ่อย

ทางลัดการนำทางที่ใช้บ่อย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สลับไปยังกล่องจดหมายเข้า

Ctrl+Shift+I

สลับไปยังปฏิทิน

Ctrl+2

สลับไปยังจดหมาย

Ctrl+1

ย้ายไปยังตำแหน่งอื่น

F6 หรือ

Tab

ย้ายไปยังแถวแท็บ ribbon เมื่อเขียนข้อความ

F6 หรือ

Alt

ค้นหา

Ctrl+E

ขยาย

Ctrl + เครื่องหมายบวก (+)

ย่อ

Ctrl + เครื่องหมายลบ (-)

ทางลัดจดหมายที่ใช้บ่อย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ตอบกลับข้อความ

Ctrl+R

ตอบกลับทั้งหมด

Ctrl+Shift+R

ส่งต่อข้อความ

Ctrl+F

สร้างข้อความ

Ctrl+N

เพิ่มสิ่งที่แนบมา

Alt+I

ส่งข้อความ

Alt+S

ลบข้อความหรือการสนทนา

Ctrl+D

ทางลัดปฏิทินที่ใช้บ่อย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างการนัดหมาย

Ctrl+N

ลบการนัดหมาย

Ctrl+D

แสดงปฏิทินของฉันในมุมมองวัน

Ctrl+Alt+1

แสดงปฏิทินของฉันในมุมมองสัปดาห์การทำงาน

Ctrl+Alt+2

ทางลัดจดหมายทั้งหมดสำหรับ Windows 10

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ตั้งค่าสถานะหรือยกเลิกการปักธงการสนทนา

Ctrl+Shift+G

ลบการสนทนา

Ctrl + D หรือ

Delete

เก็บถาวรการสนทนา

Backspace

ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว

Ctrl+Q

ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน

Ctrl+U

ตอบกลับจดหมายปัจจุบัน

Ctrl+R

ตอบกลับทั้งหมด

Ctrl+Shift+R

ส่งต่อจดหมายปัจจุบัน

Ctrl+F

ค้นหา

Ctrl + E หรือ

F3

ยอมรับคำเชิญเข้าร่วมการประชุมอย่างไม่แน่นอน

ALT+N

สร้างจดหมายใหม่

Ctrl + N หรือ

Ctrl+Shift+M

สลับไปยังปฏิทิน

Ctrl+2

สลับไปยังกล่องจดหมายเข้า

Ctrl+Shift+I

สลับไปยังกล่องจดหมายออก

Ctrl+Shift+O

เพิ่มสิ่งที่แนบมา

Alt+I

ซิงค์บัญชีผู้ใช้จดหมายด้วยตนเอง

Ctrl + M หรือ

F9

ขยาย

Ctrl + เครื่องหมายบวก (+)

ย่อ

Ctrl + เครื่องหมายลบ (-)

ส่งจดหมาย

Alt + S หรือ

Ctrl+Enter

ย้ายไปมาระหว่างพื้นที่

F6 หรือ

Tab

สลับเปิดหรือปิดการเรียกดูด้วยแป้นพิมพ์เมื่ออ่านข้อความ

F7

การตรวจการสะกดเมื่อเขียนข้อความ

F7

ทางลัดสำหรับแอปปฏิทินทั้งหมดสำหรับ Windows 10

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

สลับไปยังจดหมาย

Ctrl+1

นำการนัดหมาย หรือการประชุมออก

Ctrl+D

เพิ่มกิจวัตร

Ctrl+G

ตอบกลับ

Ctrl+R

ตอบกลับทั้งหมด

Ctrl+Shift+R

บันทึกการเปลี่ยนแปลงบน รายการปฏิทิน

Ctrl + S หรือ

Alt+S

ส่งต่อรายการปฏิทิน

Ctrl+F

สร้างเหตุการณ์ใหม่

Ctrl+N

ย้ายไปยังวันนี้

หน้าแรก

มุมมอง แสดงวัน

Ctrl+Alt+1

มุมมอง แสดงสัปดาห์การทำงาน

Ctrl+Alt+2

มุมมอง แสดงสัปดาห์

Ctrl+Alt+3

มุมมอง แสดงเดือน

Ctrl+Alt+4

ออกจากหน้าต่างสร้างกิจกรรมโดยไม่บันทึก

Esc

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางจดหมาย

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางปฏิทิน

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับจดหมาย

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทิน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×