แป้นพิมพ์ลัดและแป้นฟังก์ชัน Excel สำหรับ Windows

บทความนี้อธิบายถึงคีย์ลัด แป้นฟังก์ชัน และคีย์ลัดทั่วไปอื่นๆ สำหรับ Microsoft Excel ซึ่งรวมถึงคีย์ลัดที่คุณสามารถใช้เพื่อเข้าถึง Ribbon

คลิกแท็บใดแท็บหนึ่งด้านล่างเพื่อดูคำแนะนำเฉพาะสำหรับ Excel เวอร์ชันของคุณ (หัวข้อสำหรับ Excel สำหรับ Windows จะมาก่อน จากนั้นจึงเป็น Mac)

บทความนี้อธิบายถึงคีย์ลัด แป้นฟังก์ชัน และคีย์ลัดทั่วไปอื่นๆ สำหรับ Excel 2016 ซึ่งรวมถึงคีย์ลัดที่คุณสามารถใช้เพื่อเข้าถึง Ribbon

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการให้การอ้างอิงนี้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเมื่อคุณทำงาน คุณอาจต้องพิมพ์หัวข้อนี้ เมื่อต้องการพิมพ์หัวข้อนี้ ให้กด CTRL+P

หมายเหตุ: ถ้าการดำเนินการที่คุณใช้บ่อยไม่มีคีย์ลัด คุณสามารถบันทึกแมโครเพื่อสร้างคีย์ลัดได้

สิ่งสำคัญ: 

 • คีย์ลัดเหล่านี้เหล่านี้อ้างอิงตาม รูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนคีย์บอร์ดแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบน คีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

 • ถ้าคีย์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 คีย์พร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างคีย์ดังกล่าว ถ้าคุณต้องกดคีย์หนึ่งและตามด้วยอีกคีย์หนึ่งทันที คีย์ลัดดังกล่าวจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

คีย์ลัดเดิมของฉันจะยังคงใช้งานได้หรือไม่

คีย์ลัดที่เริ่มต้นด้วย Ctrl จะยังสามารถใช้ได้ใน Excel 2016 ตัวอย่างเช่น Ctrl+C จะยังทำการคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด และ Ctrl+V จะยังคงเป็นการวางจากคลิปบอร์ด

และเมนูทางลัด Alt+ แบบเดิมส่วนใหญ่ก็ยังคงสามารถใช้ได้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องจำทางลัดทั้งหมดนั้นเอง เนื่องจากไม่มีตัวเตือนบนหน้าจอว่าต้องกดแป้นอักษรใดบ้าง ให้ลองกด Alt แล้วกดแป้นเมนูแบบเก่าตัวใดตัวหนึ่ง เช่น E (แก้ไข), V (มุมมอง), I (แทรก) เช่นนี้ไปเรื่อยๆ จะมีข้อความแสดงว่าคุณกำลังใช้คีย์ลัดจาก Microsoft Office เวอร์ชันก่อนหน้า ถ้าคุณทราบลำดับแป้นทั้งหมด ให้เริ่มทำคำสั่งไปได้เลย ถ้าคุณไม่ทราบลำดับดังกล่าว ให้กด Esc และใช้ป้ายเคล็ดลับคีย์บอร์ดแทน

คีย์ลัดสำหรับนำทางใน Ribbon

ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับ Ribbon ข้อมูลในหัวข้อนี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบคีย์ลัดของ Ribbon Ribbon มาพร้อมกับคีย์ลัดใหม่ เรียกว่า เคล็ดลับคีย์ ซึ่งคุณสามารถทำให้ปรากฏเมื่อคุณกดแป้น Alt ได้ Ribbon จะรวมกลุ่มคำสั่งที่เกี่ยวข้องกันไว้บนแท็บ ตัวอย่างเช่น บนแท็บหน้าแรก กลุ่มตัวเลขจะมีคำสั่งรูปแบบตัวเลข

ป้ายเคล็ดลับคีย์บอร์ดที่ปรากฏบน Ribbon

เมื่อต้องการแสดงแท็บบน Ribbon ให้กดแป้นของแท็บนั้น เช่น กดตัวอักษร N สำหรับแท็บ แทรก หรือ M สำหรับแท็บ สูตร ซึ่งจะทำให้ป้ายเคล็ดลับคีย์ทั้งหมดของปุ่มแท็บดังกล่าวปรากฏขึ้น จากนั้นกดแป้นของปุ่มที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการไปที่ Ribbon ให้กด Alt จากนั้นให้ใช้แป้นลูกศรขวาและลูกศรซ้ายเพื่อเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างแท็บ

 • เมื่อต้องการซ่อน Ribbon เพื่อให้มีพื้นที่ว่างสำหรับทำงานมากขึ้น ให้กด Ctrl+F1 ทำซ้ำเพื่อแสดง Ribbon อีกครั้ง

ไปที่แป้นการเข้าถึงของ Ribbon

เมื่อต้องการไปยังแท็บบน Ribbon โดยตรง ให้กดแป้นการเข้าถึงแป้นใดแป้นหนึ่งต่อไปนี้:

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องบอกฉันบน Ribbon แล้วพิมพ์คำค้นหาสำหรับความช่วยเหลือหรือเนื้อหาวิธีใช้

Alt+Q จากนั้นป้อนคำที่ใช้ค้นหา

เปิดหน้าไฟล์และใช้มุมมอง Backstage

Alt+F

เปิดแท็บหน้าแรกและจัดรูปแบบข้อความและตัวเลข จากนั้นใช้เครื่องมือค้นหา

Alt+H

เปิดแท็บ แทรก แล้วแทรก PivotTable, แผนภูมิ, Add-in, เส้นแบบประกายไฟ, รูปภาพ, รูปร่าง, ส่วนหัว หรือกล่องข้อความ

Alt+N

เปิดแท็บเค้าโครงหน้า และทำงานกับธีม การตั้งค่าหน้ากระดาษ การปรับมาตราส่วน และการจัดหน้า

ALT+P

เปิดแท็บสูตรแล้วแทรก ติดตาม และกำหนดฟังก์ชันและการคำนวณในแบบของตัวเอง

ALT+M

เปิดแท็บข้อมูล และเชื่อมต่อ จัดเรียง กรอง วิเคราะห์ และทำงานกับข้อมูล

Alt+A

เปิดแท็บรีวิวและตรวจการสะกด เพิ่มข้อคิดเห็น ปกป้องแผ่นงานและเวิร์กบุ๊ก

Alt+R

เปิดแท็บดู และดูตัวอย่างตัวแบ่งหน้าและเค้าโครงหน้า แสดงและซ่อนเส้นตารางและส่วนหัว กำหนดอัตราส่วนย่อ/ขยาย จัดการหน้าต่างและบานหน้าต่าง ตลอดจนดูแมโคร

Alt+W

ด้านบนของเพจ

ทำงานในแท็บ Ribbon และเมนูด้วยคีย์บอร์ด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกแท็บที่ใช้งานอยู่ของ Ribbon แล้วเรียกใช้งานแป้นการเข้าถึง

ALT หรือ F10 เมื่อต้องการย้ายไปยังแท็บอื่น ให้ใช้แป้นการเข้าถึงหรือคีย์ลูกศร

ย้ายโฟกัสไปยังคำสั่งบน Ribbon

Tab หรือ Shift+Tab

เลื่อนลง ขึ้น ซ้าย หรือขวาตามลำดับระหว่างรายการต่างๆ บน Ribbon

แป้นลูกศรลง ลูกศรขึ้น ลูกศรซ้าย หรือ ลูกศรขวา

เปิดใช้งานปุ่มที่เลือก

Spacebar หรือ Enter

เปิดรายการคำสั่งที่เลือก

แป้นลูกศรลง

เปิดเมนูของปุ่มที่เลือก

Alt+ลูกศรลง

เมื่อเมนูหรือเมนูย่อยเปิดอยู่ ให้เคลื่อนย้ายไปยังคำสั่งถัดไป

แป้นลูกศรลง

ขยายหรือยุบ Ribbon

Ctrl+F1

เปิดเมนูบริบท

Shift+F10 หรือ

คีย์บริบท

ย้ายไปยังเมนูย่อยเมื่อเปิดหรือเลือกเมนูหลักไว้

แป้นลูกศรซ้าย

ด้านบนของเพจ

ทางลัดที่ใช้บ่อย

ตารางนี้แสดงทางลัดที่ใช้บ่อยที่สุดใน Excel 2016

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ปิดสเปรดชีต

Ctrl+W

เปิดสเปรดชีต

Ctrl+O

ไปที่แท็บ หน้าแรก

Alt+H

บันทึกสเปรดชีต

Ctrl+S

คัดลอก

Ctrl+C

วาง

Ctrl+V

เลิกทำ

Ctrl+Z

นำเนื้อหาของเซลล์ออก

ลบแป้น

เลือกสีเติม

Alt+H, H

ตัด

Ctrl+X

ไปที่แท็บ แทรก

Alt+N

ตัวหนา

Ctrl+B

จัดแนวเนื้อหาของเซลล์ให้อยู่กึ่งกลาง

Alt+H, A, แล้วกด C

ไปที่แท็บ เค้าโครงหน้า

ALT+P

ไปที่แท็บ ข้อมูล

Alt+A

ไปที่แท็บ ดู

ALT+W

จัดรูปแบบเซลล์จากเมนูบริบท

Shift+F10 หรือ

คีย์บริบท

เพิ่มเส้นขอบ

Alt+H, B

ลบคอลัมน์

Alt+H,D แล้วกด C

ไปที่แท็บ สูตร

Alt+M

ด้านบนของเพจ

นำทางในเซลล์: คีย์ลัด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังเซลล์ก่อนหน้าในเวิร์กชีตหรือตัวเลือกก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ

Shift+Tab

ย้ายขึ้นหนึ่งเซลล์ในเวิร์กชีต

แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งเซลล์ในเวิร์กชีต

แป้นลูกศรลง

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งเซลล์ในเวิร์กชีต

แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งเซลล์ในเวิร์กชีต

แป้นลูกศรขวา

ย้ายไปยังขอบของขอบเขตข้อมูลปัจจุบันในเวิร์กชีต

Ctrl + แป้นลูกศร

ป้อนโหมด End ย้ายไปยังเซลล์ที่ไม่ว่างเซลล์ถัดไปในคอลัมน์หรือแถวเดียวกันกับเซลล์ที่ใช้งานอยู่ แล้วปิดโหมด End ถ้าเซลล์ต่างๆ ว่าง ให้ย้ายไปยังเซลล์สุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์นั้น

End, แป้นลูกศร

ย้ายไปยังเซลล์สุดท้ายในเวิร์กชีตในแถวล่างสุดที่ใช้ของคอลัมน์ขวาสุดที่ใช้อยู่

Ctrl+End

ขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังเซลล์สุดท้ายที่ใช้งานอยู่ในเวิร์กชีต (มุมขวาล่าง)

Ctrl+Shift+End

ย้ายไปที่เซลล์ในมุมบนซ้ายของหน้าต่างเมื่อ Scroll Lock เปิดอยู่

Home+Scroll Lock

ย้ายไปที่จุดเริ่มต้นของแถวในเวิร์กชีต Home ย้ายไปที่จุดเริ่มต้นของเวิร์กชีต

Ctrl+Home

เลื่อนลงมาหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

Page Down

เลื่อนไปยังแผ่นงานถัดไปในเวิร์กบุ๊ก

Ctrl+Page Down

เลื่อนหน้าจอไปทางขวาหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

Alt+Page Down

เลื่อนขึ้นไปหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

Page Up

เลื่อนหน้าจอไปทางซ้ายหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

Alt+Page Up

เลื่อนไปยังแผ่นงานก่อนหน้าในเวิร์กบุ๊ก

Ctrl+Page Up

ย้ายหนึ่งเซลล์ไปทางขวาในเวิร์กชีต หรือย้ายระหว่างเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อกในเวิร์กชีตที่มีการป้องกัน

Tab

ด้านบนของเพจ

ทำการเลือกและดำเนินการ: คีย์ลัด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกทั้งเวิร์กชีต

Ctrl+A หรือ Ctrl+Shift+Spacebar

เลือกแผ่นงานปัจจุบันและถัดไปในเวิร์กบุ๊ก

Ctrl+Shift+Page Down

เลือกแผ่นงานปัจจุบันและก่อนหน้าในเวิร์กบุ๊ก

Ctrl+Shift+Page Up

ขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปหนึ่งเซลล์

Shift+ แป้นลูกศร

ขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังเซลล์ที่ไม่ว่างเซลล์สุดท้ายในคอลัมน์หรือในแถวเดียวกันให้เป็นเซลล์ที่ใช้งานอยู่ หรือในกรณีที่เซลล์ถัดไปว่างอยู่ ให้ขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์ที่ไม่ว่างถัดไป

Ctrl+Shift+แป้นลูกศร

เปิดใช้งานโหมดขยายและใช้แป้นลูกศรเพื่อขยายส่วนที่เลือก กดคีย์ลัดเดิมเพื่อปิด

เปิดใช้งานโหมดขยายและใช้แป้นลูกศรเพื่อขยายส่วนที่เลือก กดคีย์ลัดเดิมเพื่อปิด F8

เพิ่มเซลล์หรือช่วงที่ไม่อยู่ติดกันลงในส่วนของเซลล์ที่เลือกโดยใช้แป้นลูกศร

Shift+F8

เริ่มบรรทัดใหม่ในเซลล์เดียวกัน

Alt+Enter

เติมช่วงเซลล์ที่เลือกด้วยรายการปัจจุบัน

Ctrl+Enter

กรอกข้อมูลในเซลล์ให้สมบูรณ์ แล้วเลือกเซลล์ด้านบน

Shift+Enter

เลือกคอลัมน์ทั้งคอลัมน์ในเวิร์กชีต

Ctrl+Spacebar

เลือกแถวทั้งแถวในเวิร์กชีต

Shift + Spacebar

เลือกวัตถุทั้งหมดในเวิร์กชีตเมื่อวัตถุถูกเลือก

Ctrl+Shift+Spacebar

ขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของเวิร์กชีต

Ctrl+Shift+Home

เลือกขอบเขตปัจจุบันถ้าเวิร์กชีตมีข้อมูลอยู่ กดครั้งที่สองเพื่อเลือกขอบเขตปัจจุบันและแถวสรุป กดครั้งที่สามเพื่อเลือกเวิร์กชีตทั้งหมด

Ctrl+A หรือ Ctrl+Shift+Spacebar

เลือกขอบเขตปัจจุบันรอบเซลล์ที่ใช้งานอยู่หรือเลือกทั้งรายงาน PivotTable

Ctrl+Shift+asterisk (*)

เลือกคำสั่งแรกบนเมนูเมื่อเมนูหรือเมนูย่อยสามารถมองเห็นได้

หน้าแรก

ทำซ้ำคำสั่งหรือการกระทำสุดท้าย ถ้าเป็นไปได้

Ctrl+Y

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

ด้านบนของเพจ

รูปแบบในเซลล์: คีย์ลัด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

จัดรูปแบบเซลล์โดยใช้กล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์

Ctrl+1

จัดรูปแบบแบบอักษรในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์

Ctrl+Shift+F หรือ Ctrl+Shift+P

แก้ไขเซลล์ที่ใช้งานอยู่และวางจุดแทรกที่จุดสิ้นสุดของเนื้อหา หรือ หากการแก้ไขถูกปิดการใช้งานสำหรับเซลล์ ให้ย้ายจุดแทรกไปไว้ในแถบสูตร ถ้าการแก้ไขสูตร ให้เปิดปิดโหมดการชี้ เพื่อให้คุณสามารถใช้แป้นลูกศรเพื่อสร้างการอ้างอิงได้

F2

เพิ่มหรือแก้ไขเซลล์ข้อคิดเห็น

SHIFT+F2

แทรกเซลล์ว่างด้วยกล่องโต้ตอบ แทรก

Ctrl+Shift+Plus (+)

แสดงกล่องโต้ตอบ ลบ เพื่อลบเซลล์ที่เลือก

Ctrl+เครื่องหมายลบ (-)

ใส่เวลาปัจจุบัน

Ctrl+Shift+ทวิภาค (:)

ใส่เวลาปัจจุบัน

Ctrl+อัฒภาค (;)

สลับระหว่างการแสดงค่าเซลล์หรือสูตรในเวิร์กชีต

Ctrl+ตัวกำกับเสียงเกรฟ (`)

คัดลอกสูตรจากเซลล์ที่อยู่เหนือเซลล์ที่ใช้งานอยู่ไปไว้ในเซลล์หรือแถบสูตร

Ctrl+อัญประกาศเดี่ยว (')

ย้ายเซลล์ที่เลือก

Ctrl+X

คัดลอกเซลล์ที่เลือก

Ctrl+C

วางเนื้อหาที่จุดแทรกเพื่อแทนที่ส่วนใดก็ตามที่เลือก

Ctrl+V

วางเนื้อหาโดยใช้กล่องโต้ตอบ วางแบบพิเศษ

Ctrl+Alt+V

ทำข้อความให้เป็นตัวเอียงหรือนำการจัดรูปแบบตัวเอียงออก

Ctrl+I หรือ Ctrl+3

ทำข้อความเป็นตัวหนาหรือนำการจัดรูปแบบตัวหนาออก

Ctrl+B หรือ Ctrl+2

ขีดเส้นใต้ข้อความหรือนำเส้นใต้ออก

Ctrl+U หรือ Ctrl+4

นำการจัดรูปแบบขีดทับไปใช้หรือนำออก

Ctrl+5

สลับระหว่างซ่อนวัตถุ แสดงวัตถุ และแสดงพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับวัตถุ

Ctrl+6

นำเส้นขอบภายนอกไปใช้กับเซลล์ที่เลือก

Ctrl+Shift+เครื่องหมายและ (&)

นำเส้นขอบภายนอกออกจากเซลล์ที่เลือก

Ctrl+Shift+เส้นใต้ (_)

แสดงหรือซ่อนสัญลักษณ์เค้าร่าง

Ctrl+8

ซ่อนแถวที่เลือก

Ctrl+9

ซ่อนคอลัมน์ที่เลือก

Ctrl+0

ใช้คำสั่ง เติมด้านล่าง เพื่อคัดลอกเนื้อหาและรูปแบบของเซลล์บนสุดของช่วงที่เลือกไปยังเซลล์ด้านล่าง

Ctrl+D

ใช้คำสั่ง เติมด้านขวา เพื่อคัดลอกเนื้อหาและรูปแบบของเซลล์ซ้ายสุดของช่วงที่เลือกไปยังเซลล์ด้านขวา

Ctrl+R

นำรูปแบบตัวเลขทั่วไปไปใช้

Ctrl+Shift+เครื่องหมายตัวหนอน (~)

นำรูปแบบสกุลเงินที่มีตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่ง (โดยที่จำนวนลบอยู่ในวงเล็บ) ไปใช้

Ctrl+Shift+เครื่องหมายดอลลาร์ ($)

นำรูปแบบเปอร์เซ็นต์ที่ไม่มีตำแหน่งทศนิยมไปใช้

Ctrl+Shift+เปอร์เซ็นต์ (%)

นำรูปแบบตัวเลขเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีตำแหน่งทศนิยมสองไปใช้

Ctrl+Shift+อักขระ (^)

นำรูปแบบวันที่แบบมีวัน เดือน และปีไปใช้

Ctrl+Shift+เครื่องหมายตัวเลข (#)

นำรูปแบบเวลาแบบมีชั่วโมงและนาที รวมทั้ง AM หรือ PM ไปใช้

Ctrl+Shift+สัญลักษณ์ at (@)

นำรูปแบบตัวเลขที่มีตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่ง ตัวคั่นหลักพัน และมีเครื่องหมายลบ (-) สำหรับค่าลบไปใช้

Ctrl+Shift+เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)

สร้างหรือแก้ไขไฮเปอร์ลิงก์

Ctrl+K

ตรวจการสะกดในเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่หรือช่วงที่เลือกไว้

F7

แสดงตัวเลือกการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วสำหรับเซลล์ที่มีข้อมูลที่เลือกไว้

Ctrl+Q

แสดงกล่องโต้ตอบ สร้างตาราง

Ctrl+L หรือ Ctrl+T

ด้านบนของเพจ

ทำงานกับข้อมูล ฟังก์ชัน และแถบสูตร: คีย์ลัด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกทั้งรายงาน PivotTable

Ctrl+Shift+asterisk (*)

แก้ไขเซลล์ที่ใช้งานอยู่และวางจุดแทรกที่จุดสิ้นสุดของเนื้อหา หรือ หากการแก้ไขถูกปิดการใช้งานสำหรับเซลล์ ให้ย้ายจุดแทรกไปไว้ในแถบสูตร ถ้าการแก้ไขสูตร ให้เปิดปิดโหมดการชี้ เพื่อให้คุณสามารถใช้แป้นลูกศรเพื่อสร้างการอ้างอิงได้

F2

ขยายหรือยุบแถบสูตร

Ctrl+Shift+U

ยกเลิกรายการในเซลล์หรือแถบสูตร

Esc

กรอกข้อมูลในรายการในแถบสูตรแล้วเลือกเซลล์ด้านล่าง

Enter

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุดของข้อความ ขณะเคอร์เซอร์อยู่ในแถบสูตร

Ctrl+End

เลือกข้อความทั้งหมดในแถบสูตรจากตำแหน่งเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุด

Ctrl+Shift+End

คำนวณเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด

F9

คำนวณเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่

Shift+F9

คำนวณเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด โดยไม่คำนึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการคำนวณครั้งล่าสุดหรือไม่

Ctrl+Alt+F9

ตรวจสอบสูตรที่เกี่ยวข้องแล้วคำนวณสูตรทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด รวมถึงเซลล์ที่ไม่ได้ถูกทำเครื่องหมายว่าให้คำนวณด้วย

Ctrl+Alt+Shift+F9

แสดงเมนูหรือข้อความสำหรับปุ่ม การตรวจสอบข้อผิดพลาด

Alt+Shift+F10

แสดงกล่องโต้ตอบ อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน เมื่อจุดแทรกอยู่ทางขวาของชื่อฟังก์ชันในสูตร

Ctrl+A

แทรกชื่ออาร์กิวเมนต์และวงเล็บเมื่อจุดแทรกอยู่ทางขวาของชื่อฟังก์ชันในสูตร

Ctrl+Shift+A

เรียกใช้ เติมแบบรวดเร็ว เพื่อรับรู้รูปแบบในคอลัมน์ที่อยู่ติดกันโดยอัตโนมัติ และเติมคอลัมน์ปัจจุบัน

Ctrl+E

คำนวณโดยผสมผสานการอ้างอิงต่างๆ ทั้งแบบสัมบูรณ์และแบบสัมพัทธ์ทั้งหมดในสูตร ถ้าเลือกการอ้างอิงเซลล์หรือช่วงเซลล์ไว้

F4

ใส่ฟังก์ชัน

Shift+F3

คัดลอกค่าจากเซลล์ที่อยู่เหนือเซลล์ที่ใช้งานอยู่ไปยังเซลล์หรือแถบสูตร

Ctrl+Shift+เครื่องหมายอัญประกาศตรง (")

สร้างแผนภูมิที่ฝังตัวของข้อมูลในช่วงปัจจุบัน

Alt+F1

สร้างแผนภูมิจากข้อมูลในช่วงปัจจุบันในแผ่นงานแผนภูมิที่แยกต่างหาก

F11

กำหนดชื่อเพื่อใช้ในการอ้างอิง

Alt+M, M, D

วางชื่อจากกล่องโต้ตอบ วางชื่อ (หากมีการกำหนดชื่อไว้ในเวิร์กบุ๊ก)

F3

ย้ายไปยังเขตข้อมูลแรกในระเบียนถัดไปของฟอร์มข้อมูล

Enter

สร้าง เรียกใช้ แก้ไข หรือลบแมโคร

Alt+F8

เปิด Microsoft Visual Basic For Applications Editor

Alt+F11

ด้านบนของเพจ

แป้นฟังก์ชัน

คีย์

คำอธิบาย

F1

แสดงบานหน้าต่างงาน วิธีใช้ Excel

การกด Ctrl+F1 จะแสดงหรือซ่อน Ribbon

การกด Alt+F1 จะสร้างแผนภูมิที่ฝังตัวของข้อมูลในช่วงปัจจุบัน

การกด Alt+Shift+F1 จะแทรกเวิร์กชีตใหม่

F2

แก้ไขเซลล์ที่ใช้งานอยู่และวางจุดแทรกที่จุดสิ้นสุดของเนื้อหา หรือ หากการแก้ไขถูกปิดการใช้งานสำหรับเซลล์ ให้ย้ายจุดแทรกไปไว้ในแถบสูตร ถ้าการแก้ไขสูตร ให้เปิดปิดโหมดการชี้ เพื่อให้คุณสามารถใช้แป้นลูกศรเพื่อสร้างการอ้างอิงได้

การกด Shift+F2 จะเพิ่มหรือแก้ไขข้อคิดเห็นของเซลล์

การกด Ctrl+F2 จะแสดงพื้นที่ตัวอย่างก่อนพิมพ์บนแท็บ พิมพ์ ใน มุมมอง Backstage

F3

แสดงกล่องโต้ตอบ วางชื่อ พร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อมีชื่อถูกกำหนดไว้ในเวิร์กบุ๊ก (แท็บ สูตร กลุ่ม ชื่อที่ถูกกำหนด กำหนดชื่อ)

การกด Shift+F3 จะแสดงกล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน

F4

ทำซ้ำคำสั่งหรือการกระทำสุดท้าย ถ้าเป็นไปได้

เมื่อการอ้างอิงหรือช่วงของเซลล์ถูกเลือกไว้ในสูตร F4 จะคำนวณโดยผสมผสานการอ้างอิงต่างๆ ทั้งแบบสัมบูรณ์และแบบสัมพัทธ์ทั้งหมด

การกด Ctrl+F4 จะปิดหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่เลือก

การกด Alt+F4 จะปิด Excel

F5

แสดงกล่องโต้ตอบ ไปที่

การกด Ctrl+F5 จะคืนค่าขนาดหน้าต่างของหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่เลือก

F6

สลับระหว่างเวิร์กชีต, Ribbon, บานหน้าต่างงาน และตัวควบคุมการย่อ/ขยาย ในเวิร์กชีตที่ถูกแยกออก (เมนู มุมมอง และคำสั่ง จัดการหน้าต่างนี้, ตรึงแนว, แยกหน้าต่าง) F6 จะรวมถึงบานหน้าต่างที่แยกออกเมื่อสลับระหว่างบานหน้าต่างและพื้นที่ Ribbon

การกด Shift+F6 จะสลับระหว่างเวิร์กชีต ตัวควบคุมการย่อ/ขยาย บานหน้าต่างงาน และ Ribbon

การกด Ctrl+F6 จะสลับไปยังหน้าต่างเวิร์กบุ๊กถัดไปเมื่อมีหน้าต่างเวิร์กบุ๊กมากกว่าหนึ่งหน้าต่างเปิดอยู่

F7

แสดงกล่องโต้ตอบ การสะกด เพื่อตรวจการสะกดในเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่หรือช่วงที่เลือกไว้

Ctrl+F7 ดำเนินการคำสั่ง ย้าย ในหน้าต่างเวิร์กบุ๊กเมื่อหน้าต่างดังกล่าวไม่ได้ขยายใหญ่สุด ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายหน้าต่าง และเมื่อเสร็จแล้ว ให้กด Enter หรือกด Esc เพื่อยกเลิก

F8

เปิดหรือปิดใช้งานโหมดขยาย ในโหมดขยายนี้ การเลือกเพิ่มเติม จะปรากฏอยู่ในบรรทัดสถานะ และแป้นลูกศรจะขยายส่วนที่เลือก

การกด Shift+F8 ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มเซลล์หรือช่วงที่ไม่อยู่ติดกันลงในส่วนของเซลล์ที่เลือกโดยใช้แป้นลูกศร

การกด Ctrl+F8 จะดำเนินการคำสั่ง ขนาด (บนเมนู ตัวควบคุม สำหรับหน้าต่างเวิร์กบุ๊ก) เมื่อเวิร์กบุ๊กไม่ได้ถูกขยายใหญ่สุด

การกด Alt+F8 จะแสดงกล่องโต้ตอบ แมโคร เพื่อสร้าง เรียกใช้ แก้ไข หรือลบแมโคร

F9

คำนวณเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด

การกด Shift+F9 จะคำนวณเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่

การกด Ctrl+Alt+F9 จะคำนวณเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด โดยไม่คำนึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการคำนวณครั้งล่าสุดหรือไม่

การกด Ctrl+Alt+Shift+F9 จะตรวจสอบสูตรที่อ้างถึงใหม่ แล้วคำนวณเซลล์ทั้งหมดที่อยู่ในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด รวมถึงเซลล์ที่ไม่ได้ถูกทำเครื่องหมายว่าให้คำนวณด้วย

การกด Ctrl+F9 จะย่อหน้าต่างเวิร์กบุ๊กให้เล็กสุดเป็นไอคอน

F10

เปิดหรือปิดเคล็ดลับคีย์บอร์ด (การกด Alt จะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน)

การกด Shift+F10 จะแสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก

การกด Alt+Shift+F10 จะแสดงเมนูหรือข้อความสำหรับปุ่ม การตรวจสอบข้อผิดพลาด

การกด Ctrl+F10 จะขยายหน้าต่างใหญ่สุดหรือคืนค่าหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่เลือก

F11

สร้างแผนภูมิจากข้อมูลในช่วงปัจจุบันในแผ่นงานแผนภูมิที่แยกต่างหาก

การกด Shift+F11 จะแทรกเวิร์กชีตใหม่

การกด Alt+F11 จะเปิด Microsoft Visual Basic For Applications Editor ซึ่งคุณสามารถสร้างแมโครได้โดยใช้ Visual Basic for Applications (VBA)

F12

แสดงกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

ด้านบนของเพจ

คีย์ลัดอื่นๆ ที่มีประโยชน์

คีย์

คำอธิบาย

Alt

แสดงเคล็ดลับคีย์บอร์ด (คีย์ลัดใหม่) บน Ribbon

ตัวอย่างเช่น

Alt, W, P สลับเวิร์กชีตไปยังมุมมองเค้าโครงหน้า

Alt, W, L สลับเวิร์กชีตไปยังมุมมองปกติ

Alt, W, I สลับเวิร์กชีตไปยังมุมมองแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

แป้นลูกศร

ย้ายขึ้น ลง ไปทางซ้าย หรือไปทางขวาหนึ่งเซลล์ในเวิร์กชีต

การกด Ctrl+แป้นลูกศร จะย้ายไปยังขอบของขอบเขตข้อมูลปัจจุบันในเวิร์กชีต

การกด Shift+แป้นลูกศร จะขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปหนึ่งเซลล์

การกด Ctrl+Shift+แป้นลูกศร จะขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังเซลล์ที่ไม่ว่างเซลล์สุดท้ายในคอลัมน์หรือในแถวเดียวกันให้เป็นเซลล์ที่ใช้งานอยู่ หรือในกรณีที่เซลล์ถัดไปว่างอยู่ จะขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์ที่ไม่ว่างถัดไป

ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา จะเลือกแท็บทางซ้ายหรือขวาเมื่อ Ribbon ถูกเลือก และเมื่อเมนูย่อยถูกเปิดหรือถูกเลือก แป้นลูกศรเหล่านี้จะสลับระหว่างเมนูหลักและเมนูย่อย เมื่อมีการเลือกแท็บ Ribbon แป้นเหล่านี้จะนำทางปุ่มแท็บ

ลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นจะเลือกคำสั่งถัดไปหรือก่อนหน้า เมื่อเมนูหรือเมนูย่อยถูกเปิด และเมื่อแท็บ Ribbon ถูกเลือก แป้นเหล่านี้จะนำทางขึ้นหรือลงในกลุ่มแท็บ

ในกล่องโต้ตอบ แป้นลูกศรจะเลื่อนระหว่างตัวเลือกในรายการแบบดรอปดาวน์ที่เปิดอยู่ หรือระหว่างตัวเลือกในกลุ่มของตัวเลือก

ลูกศรลงหรือ Alt+ลูกศรลง จะเปิดรายการแบบดรอปดาวน์ที่เลือกไว้

Backspace

ลบหนึ่งอักขระทางซ้ายในแถบสูตร

รวมทั้งล้างเนื้อหาของเซลล์ที่ใช้งานอยู่ด้วย

ในโหมดการแก้ไขเซลล์ จะลบอักขระทางซ้ายของจุดแทรก

Delete

เอาเนื้อหาของเซลล์ (ข้อมูลและสูตร) ออกจากเซลล์ที่เลือก โดยไม่มีผลกระทบต่อรูปแบบเซลล์หรือข้อคิดเห็น

ในโหมดการแก้ไขเซลล์ จะลบอักขระทางขวาของจุดแทรก

End

End จะเปิดหรือปิดใช้งานโหมด End ในโหมด End คุณสามารถกดแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์ที่ไม่ว่างเซลล์ถัดไปในคอลัมน์หรือแถวเดียวกับเซลล์ที่ใช้งานอยู่ได้ โหมด End จะปิดใช้งานโดยอัตโนมัติหลังจากกดแป้นลูกศร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กด End อีกครั้งก่อนที่จะกดแป้นลูกศรถัดไป โหมด End จะแสดงในแถบสถานะเมื่อมีการเปิดใช้งานอยู่

ถ้าเซลล์ต่างๆ ว่าง การกด End ตามด้วยแป้นลูกศรจะเป็นการย้ายไปยังเซลล์สุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์นั้น

การกด End ยังจะเลือกคำสั่งสุดท้ายในเมนูเมื่อเมนูหรือเมนูย่อยสามารถมองเห็นได้อีกด้วย

การกด Ctrl+End จะย้ายไปยังเซลล์สุดท้ายในเวิร์กชีตในแถวล่างสุดที่ใช้ของคอลัมน์ขวาสุดที่ใช้อยู่ ถ้าเคอร์เซอร์อยู่ในแถบสูตร การกด Ctrl+End จะย้ายเคอร์เซอร์ไปที่จุดท้ายสุดของข้อความ

การกด Ctrl+Shift+End จะขยายเซลล์ที่เลือกไปยังเซลล์สุดท้ายที่ถูกใช้ในเวิร์กชีต (มุมล่างขวา) ถ้าเคอร์เซอร์อยู่ในแถบสูตร การกด Ctrl+Shift+End จะเลือกข้อความทั้งหมดในแถบสูตรจากตำแหน่งเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุด ซึ่งการทำเช่นนี้จะไม่มีผลต่อความสูงของแถบสูตร

Enter

ทำให้รายการเซลล์จากเซลล์หรือแถบสูตรเสร็จสมบูรณ์ และเลือกเซลล์ด้านล่าง (ตามค่าเริ่มต้น)

ในฟอร์มข้อมูล จะเป็นการย้ายไปยังเขตข้อมูลแรกในระเบียนถัดไป

เปิดเมนูที่เลือก (กด F10 เพื่อเปิดใช้งานแถบเมนู) หรือดำเนินการสำหรับคำสั่งที่เลือก

ในกล่องโต้ตอบ จะดำเนินการปุ่มคำสั่งเริ่มต้นในกล่องโต้ตอบ (ปุ่มที่มีเส้นขอบภายนอกหนา มักจะเป็นปุ่ม ตกลง)

การกด Alt+Enter จะขึ้นต้นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดียวกัน

การกด Ctrl+Enter จะเติมช่วงเซลล์ที่เลือกด้วยรายการปัจจุบัน

การกด Shift+Enter จะทำให้รายการเซลล์สมบูรณ์และเลือกเซลล์ด้านบน

ESC

ยกเลิกรายการในเซลล์หรือแถบสูตร

ปิดเมนูหรือเมนูย่อย กล่องโต้ตอบ หรือหน้าต่างข้อความที่เปิดอยู่

เมื่อมีการใช้โหมดเต็มหน้าจอ การกด Esc ยังเป็นการปิดโหมดนี้ และกลับไปที่โหมดหน้าจอปกติ เพื่อแสดง Ribbon และแถบสถานะอีกครั้งด้วย

Home

ย้ายไปที่จุดเริ่มต้นของแถวในเวิร์กชีต

ย้ายไปที่เซลล์ในมุมบนซ้ายของหน้าต่างเมื่อ Scroll Lock เปิดอยู่

เลือกคำสั่งแรกบนเมนูเมื่อเมนูหรือเมนูย่อยสามารถมองเห็นได้

การกด Ctrl+Home จะย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของเวิร์กชีต

การกด Ctrl+Shift+Home จะขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของเวิร์กชีต

Page Down

เลื่อนลงมาหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

การกด Alt+Page Down จะเลื่อนหน้าจอไปทางขวาหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

การกด Ctrl+Page Down จะเลื่อนไปยังแผ่นงานถัดไปในเวิร์กบุ๊ก

การกด Ctrl+Shift+Page Down เลือกแผ่นงานปัจจุบันและถัดไปในเวิร์กบุ๊ก

Page Up

เลื่อนขึ้นไปหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

การกด Alt+Page Up จะเลื่อนหน้าจอไปทางซ้ายหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

การกด Ctrl+Page Up จะเลื่อนไปยังแผ่นงานก่อนหน้าในเวิร์กบุ๊ก

การกด Ctrl+Shift+Page Up จะเลือกแผ่นงานปัจจุบันและก่อนหน้าในเวิร์กบุ๊ก

Spacebar

ในกล่องโต้ตอบ จะดำเนินการปุ่มที่เลือก หรือเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย

การกด Ctrl+Spacebar จะเลือกคอลัมน์ทั้งคอลัมน์ในเวิร์กชีต

การกด Shift+Spacebar จะเลือกแถวทั้งแถวในเวิร์กชีต

การกด Ctrl+Shift+Spacebar จะเลือกเวิร์กชีตทั้งเวิร์กชีต

 • ถ้าเวิร์กชีตมีข้อมูลอยู่ การกด Ctrl+Shift+Spacebar จะเลือกขอบเขตปัจจุบัน การกด Ctrl+Shift+Spacebar ครั้งที่สองจะเลือกขอบเขตปัจจุบันและแถวสรุป การกด Ctrl+Shift+Spacebar ครั้งที่สามจะเลือกเวิร์กชีตทั้งแผ่น

 • เมื่อวัตถุถูกเลือก การกด Ctrl+Shift+Spacebar จะเลือกวัตถุทั้งหมดในเวิร์กชีต

การกด Alt+Spacebar จะแสดงเมนู ตัวควบคุม ของหน้าต่าง Excel

Tab

ย้ายหนึ่งเซลล์ไปทางขวาในเวิร์กชีต

ย้ายระหว่างเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อกในเวิร์กชีตที่มีการป้องกัน

ย้ายไปยังตัวเลือกถัดไปหรือกลุ่มตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ

การกด Shift+Tab จะย้ายไปยังเซลล์ก่อนหน้าในเวิร์กชีตหรือตัวเลือกก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ

การกด Ctrl+Tab จะสลับไปยังแท็บถัดไปในกล่องโต้ตอบ

การกด Ctrl+Shift+Tab จะสลับไปยังแท็บก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ

ด้านบนของเพจ

บทความนี้อธิบายถึงคีย์ลัด แป้นฟังก์ชัน และคีย์ลัดทั่วไปอื่นๆ สำหรับ Excel 2013 ซึ่งรวมถึงคีย์ลัดที่คุณสามารถใช้เพื่อเข้าถึง Ribbon

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการให้การอ้างอิงนี้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเมื่อคุณทำงาน คุณอาจต้องพิมพ์หัวข้อนี้ เมื่อต้องการพิมพ์หัวข้อนี้ ให้กด CTRL+P

หมายเหตุ: ถ้าการดำเนินการที่คุณใช้บ่อยไม่มีคีย์ลัด คุณสามารถบันทึกแมโครเพื่อสร้างคีย์ลัดได้

สิ่งสำคัญ: 

 • คีย์ลัดเหล่านี้เหล่านี้อ้างอิงตาม รูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนคีย์บอร์ดแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบน คีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

 • ถ้าคีย์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 คีย์พร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างคีย์ดังกล่าว ถ้าคุณต้องกดคีย์หนึ่งและตามด้วยอีกคีย์หนึ่งทันที คีย์ลัดดังกล่าวจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

การเข้าถึง Ribbon ด้วยคีย์บอร์ด

ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับ Ribbon ข้อมูลในหัวข้อนี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบคีย์ลัดของ Ribbon Ribbon ที่มากับคีย์ลัดใหม่ เรียกว่า เคล็ดลับคีย์ ซึ่งคุณสามารถทำให้ปรากฏเมื่อคุณกดแป้น Alt ได้

ป้ายเคล็ดลับคีย์บอร์ดที่ปรากฏบน Ribbon

เมื่อต้องการแสดงแท็บบน Ribbon ให้กดแป้นของแท็บนั้น เช่น กดตัวอักษร N สำหรับแท็บ แทรก หรือ M สำหรับแท็บ สูตร ซึ่งจะทำให้ป้ายเคล็ดลับคีย์ทั้งหมดของปุ่มแท็บดังกล่าวปรากฏขึ้น จากนั้นกดแป้นของปุ่มที่คุณต้องการ

คีย์ลัดเดิมของฉันจะยังคงใช้งานได้หรือไม่

คีย์ลัดที่เริ่มต้นด้วย Ctrl จะยังสามารถใช้ได้ใน Microsoft Excel 2013 ตัวอย่างเช่น Ctrl+C จะยังทำการคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด และ Ctrl+V จะยังคงเป็นการวางจากคลิปบอร์ด

และเมนูทางลัด Alt+ แบบเดิมส่วนใหญ่ก็ยังคงสามารถใช้ได้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องจำทางลัดทั้งหมดนั้นเอง เนื่องจากไม่มีตัวเตือนบนหน้าจอว่าต้องกดแป้นอักษรใดบ้าง ให้ลองกด Alt แล้วกดแป้นเมนูแบบเก่าตัวใดตัวหนึ่ง เช่น E (แก้ไข), V (มุมมอง), I (แทรก) เช่นนี้ไปเรื่อยๆ จะมีข้อความแสดงว่าคุณกำลังใช้คีย์ลัดจาก Microsoft Office เวอร์ชันก่อนหน้า ถ้าคุณทราบลำดับแป้นทั้งหมด ให้เริ่มทำคำสั่งไปได้เลย ถ้าคุณไม่ทราบลำดับดังกล่าว ให้กด Esc และใช้ป้ายเคล็ดลับคีย์บอร์ดแทน

คีย์ลัดแบบผสม Ctrl

คีย์

คำอธิบาย

Ctrl+PgDn

สลับระหว่างแท็บเวิร์กชีตต่างๆ จากซ้ายไปขวา

Ctrl+PgUp

สลับระหว่างแท็บเวิร์กชีตต่างๆ จากขวาไปซ้าย

Ctrl+Shift+&

นำเส้นขอบภายนอกไปใช้กับเซลล์ที่เลือก

Ctrl+Shift_

เอาเส้นขอบภายนอกออกจากเซลล์ที่เลือก

Ctrl+Shift+~

นำรูปแบบตัวเลขทั่วไปไปใช้

Ctrl+Shift+$

นำรูปแบบสกุลเงินที่มีตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่ง (โดยที่จำนวนลบอยู่ในวงเล็บ) ไปใช้

Ctrl+Shift+%

นำรูปแบบเปอร์เซ็นต์ที่ไม่มีตำแหน่งทศนิยมไปใช้

Ctrl+Shift+^

นำรูปแบบตัวเลขเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่งไปใช้

Ctrl+Shift+#

นำรูปแบบวันที่แบบมีวัน เดือน และปี ไปใช้

Ctrl+Shift+@

นำรูปแบบเวลาแบบมีชั่วโมงและนาที รวมทั้ง AM หรือ PM ไปใช้

Ctrl+Shift+!

นำรูปแบบตัวเลขที่มีตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่ง ตัวคั่นหลักพัน และมีเครื่องหมายลบ (-) สำหรับค่าลบไปใช้

Ctrl+Shift+*

เลือกขอบเขตปัจจุบันรอบเซลล์ที่ใช้งานอยู่ (พื้นที่ข้อมูลที่ล้อมรอบด้วยแถวว่างและคอลัมน์ว่าง)

ใน PivotTable จะเป็นการเลือกทั้งรายงาน PivotTable

Ctrl+Shift+:

ใส่เวลาปัจจุบัน

Ctrl+Shift+"

คัดลอกค่าจากเซลล์ที่อยู่เหนือเซลล์ที่ใช้งานอยู่ไปยังเซลล์หรือแถบสูตร

Ctrl+Shift+เครื่องหมายบวก (+)

แสดงกล่องโต้ตอบ แทรก เพื่อแทรกเซลล์ว่าง

Ctrl+เครื่องหมายลบ (-)

แสดงกล่องโต้ตอบ ลบ เพื่อลบเซลล์ที่เลือก

Ctrl+;

ใส่วันที่ปัจจุบัน

Ctrl+`

สลับไปมาระหว่างการแสดงค่าเซลล์และการแสดงสูตรในเวิร์กชีต

Ctrl+'

คัดลอกสูตรจากเซลล์ที่อยู่เหนือเซลล์ที่ใช้งานอยู่ไปไว้ในเซลล์หรือแถบสูตร

Ctrl+1

แสดงกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์

Ctrl+2

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวหนาออก

Ctrl+3

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวเอียงออก

Ctrl+4

นำการจัดรูปแบบการขีดเส้นใต้ไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบการขีดเส้นใต้ออก

Ctrl+5

นำการขีดทับไปใช้ หรือเอาการขีดทับออก

Ctrl+6

สลับระหว่างการซ่อนและการแสดงวัตถุ

Ctrl+8

แสดงหรือซ่อนสัญลักษณ์เค้าร่าง

Ctrl+9

ซ่อนแถวที่เลือก

Ctrl+0

ซ่อนคอลัมน์ที่เลือก

Ctrl+A

เลือกทั้งเวิร์กชีต

ถ้าเวิร์กชีตนั้นมีข้อมูลอยู่ Ctrl+A จะเลือกขอบเขตปัจจุบัน การกด Ctrl+A ครั้งที่สองจะเลือกทั้งเวิร์กชีต

เมื่อจุดแทรกอยู่ทางขวาของชื่อฟังก์ชันในสูตร จะแสดงกล่องโต้ตอบ อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน

การกด Ctrl+Shift+A จะแทรกชื่ออาร์กิวเมนต์และวงเล็บเมื่อจุดแทรกอยู่ทางขวาของชื่อฟังก์ชันในสูตร

Ctrl+B

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวหนาออก

Ctrl+C

คัดลอกเซลล์ที่เลือก

Ctrl+D

ใช้คำสั่ง เติมด้านล่าง เพื่อคัดลอกเนื้อหาและรูปแบบของเซลล์บนสุดของช่วงที่เลือกไปยังเซลล์ด้านล่าง

Ctrl+E

เรียกใช้ เติมแบบรวดเร็ว เพื่อรับรู้รูปแบบในคอลัมน์ที่อยู่ติดกันโดยอัตโนมัติ และเติมคอลัมน์ปัจจุบัน

Ctrl+F

แสดงกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ โดยเลือกแท็บ ค้นหา ไว้ด้วย

การกด Shift+F5 จะแสดงแท็บนี้เช่นกัน ในขณะที่ Shift+F4 จะทำซ้ำ ค้นหา ล่าสุด

การกด Ctrl+Shift+F จะเปิดกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ โดยเลือกแท็บ ฟอนต์ ไว้ด้วย

Ctrl+G

แสดงกล่องโต้ตอบ ไปที่

การกด F5 ก็จะแสดงกล่องโต้ตอบนี้เช่นกัน

Ctrl+H

แสดงกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ โดยเลือกแท็บ แทนที่ ไว้ด้วย

Ctrl+I

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวเอียงออก

Ctrl+K

แสดงกล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ สำหรับไฮเปอร์ลิงก์ใหม่ หรือแสดงกล่องโต้ตอบ แก้ไขไฮเปอร์ลิงก์ สำหรับไฮเปอร์ลิงก์ที่มีอยู่ที่เลือกไว้

Ctrl+L

แสดงกล่องโต้ตอบ สร้างตาราง

Ctrl+N

สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ที่เป็นเวิร์กบุ๊กเปล่า

Ctrl+O

แสดงกล่องโต้ตอบ เปิด เพื่อเปิดหรือค้นหาไฟล์

การกด Ctrl+Shift+O จะเลือกเซลล์ทั้งหมดที่มีข้อคิดเห็น

Ctrl+P

แสดงแท็บ พิมพ์ ใน มุมมอง Microsoft Office Backstage

การกด Ctrl+Shift+P จะเปิดกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ โดยเลือกแท็บ ฟอนต์ ไว้ด้วย

Ctrl+Q

แสดงตัวเลือก การวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว สำหรับข้อมูลของคุณ เมื่อคุณมีเซลล์ที่มีข้อมูลที่ถูกเลือก

Ctrl+R

ใช้คำสั่ง เติมด้านขวา เพื่อคัดลอกเนื้อหาและรูปแบบของเซลล์ซ้ายสุดของช่วงที่เลือกไปยังเซลล์ด้านขวา

Ctrl+S

บันทึกไฟล์ที่ใช้งานอยู่โดยใช้ชื่อไฟล์ ตำแหน่งที่ตั้ง และรูปแบบไฟล์ปัจจุบัน

Ctrl+T

แสดงกล่องโต้ตอบ สร้างตาราง

Ctrl+U

นำการจัดรูปแบบการขีดเส้นใต้ไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบการขีดเส้นใต้ออก

การกด Ctrl+Shift+U จะสลับระหว่างการขยายและการยุบแถบสูตร

Ctrl+V

แทรกเนื้อหาของคลิปบอร์ดที่จุดแทรกและแทนที่ส่วนที่เลือกใดๆ โดยจะใช้งานได้หลังจากที่คุณได้ตัดหรือคัดลอกวัตถุ ข้อความ หรือเนื้อหาเซลล์แล้วเท่านั้น

Ctrl+Alt+V แสดงกล่องโต้ตอบ การวางแบบพิเศษ โดยจะใช้งานได้หลังจากที่คุณตัดหรือคัดลอกวัตถุ ข้อความ หรือเนื้อหาเซลล์บนเวิร์กชีต หรือในโปรแกรมอื่นเท่านั้น

Ctrl+W

ปิดหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่เลือก

Ctrl+X

ตัดเซลล์ที่เลือก

Ctrl+Y

ทำซ้ำคำสั่งหรือการกระทำสุดท้าย ถ้าเป็นไปได้

Ctrl+Z

ใช้คำสั่ง เลิกทำ เพื่อย้อนกลับคำสั่งสุดท้าย หรือเพื่อลบรายการสุดท้ายที่คุณได้พิมพ์

เคล็ดลับ: การผสมแป้น Ctrl+J และ Ctrl+M เป็นทางลัดที่ไม่ได้รับมอบหมาย

ด้านบนของเพจ

แป้นฟังก์ชัน

คีย์

คำอธิบาย

F1

แสดงบานหน้าต่างงาน วิธีใช้ Excel

การกด Ctrl+F1 จะแสดงหรือซ่อน Ribbon

การกด Alt+F1 จะสร้างแผนภูมิที่ฝังตัวของข้อมูลในช่วงปัจจุบัน

การกด Alt+Shift+F1 จะแทรกเวิร์กชีตใหม่

F2

แก้ไขเซลล์ที่ใช้งานอยู่และวางตำแหน่งจุดแทรกไว้ที่จุดท้ายสุดของเนื้อหาในเซลล์ ซึ่งจะย้ายจุดแทรกไปไว้ในแถบสูตรขณะที่การแก้ไขในเซลล์ถูกปิดอยู่ด้วย

การกด Shift+F2 จะเพิ่มหรือแก้ไขข้อคิดเห็นของเซลล์

การกด Ctrl+F2 จะแสดงพื้นที่ตัวอย่างก่อนพิมพ์บนแท็บ พิมพ์ ใน มุมมอง Backstage

F3

แสดงกล่องโต้ตอบ วางชื่อ พร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อมีชื่อถูกกำหนดไว้ในเวิร์กบุ๊ก (แท็บ สูตร กลุ่ม ชื่อที่ถูกกำหนด กำหนดชื่อ)

การกด Shift+F3 จะแสดงกล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน

F4

ทำซ้ำคำสั่งหรือการกระทำสุดท้าย ถ้าเป็นไปได้

เมื่อการอ้างอิงหรือช่วงของเซลล์ถูกเลือกไว้ในสูตร F4 จะคำนวณโดยผสมผสานการอ้างอิงต่างๆ ทั้งแบบสัมบูรณ์และแบบสัมพัทธ์ทั้งหมด

การกด Ctrl+F4 จะปิดหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่เลือก

การกด Alt+F4 จะปิด Excel

F5

แสดงกล่องโต้ตอบ ไปที่

การกด Ctrl+F5 จะคืนค่าขนาดหน้าต่างของหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่เลือก

F6

สลับระหว่างเวิร์กชีต, Ribbon, บานหน้าต่างงาน และตัวควบคุมการซูม ในเวิร์กชีตที่ถูกแยกออก (เมนู มุมมอง และคำสั่ง จัดการหน้าต่างนี้, ตรึงแนว, แยกหน้าต่าง) F6 จะรวมถึงบานหน้าต่างที่แยกออกเมื่อสลับระหว่างบานหน้าต่างและพื้นที่ Ribbon

การกด Shift+F6 จะสลับระหว่างเวิร์กชีต ตัวควบคุมการซูม บานหน้าต่างงาน และ Ribbon

การกด Ctrl+F6 จะสลับไปยังหน้าต่างเวิร์กบุ๊กถัดไปเมื่อมีหน้าต่างเวิร์กบุ๊กมากกว่าหนึ่งหน้าต่างเปิดอยู่

F7

แสดงกล่องโต้ตอบ การสะกด เพื่อตรวจการสะกดในเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่หรือช่วงที่เลือกไว้

Ctrl+F7 ดำเนินการคำสั่ง ย้าย ในหน้าต่างเวิร์กบุ๊กเมื่อหน้าต่างดังกล่าวไม่ได้ขยายใหญ่สุด ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายหน้าต่าง และเมื่อเสร็จแล้ว ให้กด Enter หรือกด Esc เพื่อยกเลิก

F8

เปิดหรือปิดใช้งานโหมดขยาย ในโหมดขยายนี้ การเลือกเพิ่มเติม จะปรากฏอยู่ในบรรทัดสถานะ และแป้นลูกศรจะขยายส่วนที่เลือก

การกด Shift+F8 ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มเซลล์หรือช่วงที่ไม่อยู่ติดกันลงในส่วนของเซลล์ที่เลือกโดยใช้แป้นลูกศร

การกด Ctrl+F8 จะดำเนินการคำสั่ง ขนาด (บนเมนู ตัวควบคุม สำหรับหน้าต่างเวิร์กบุ๊ก) เมื่อเวิร์กบุ๊กไม่ได้ถูกขยายใหญ่สุด

การกด Alt+F8 จะแสดงกล่องโต้ตอบ แมโคร เพื่อสร้าง เรียกใช้ แก้ไข หรือลบแมโคร

F9

คำนวณเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด

การกด Shift+F9 จะคำนวณเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่

การกด Ctrl+Alt+F9 จะคำนวณเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด โดยไม่คำนึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการคำนวณครั้งล่าสุดหรือไม่

การกด Ctrl+Alt+Shift+F9 จะตรวจสอบสูตรที่อ้างถึงใหม่ แล้วคำนวณเซลล์ทั้งหมดที่อยู่ในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด รวมถึงเซลล์ที่ไม่ได้ถูกทำเครื่องหมายว่าให้คำนวณด้วย

การกด Ctrl+F9 จะย่อหน้าต่างเวิร์กบุ๊กให้เล็กสุดเป็นไอคอน

F10

เปิดหรือปิดเคล็ดลับคีย์บอร์ด (การกด Alt จะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน)

การกด Shift+F10 จะแสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก

การกด Alt+Shift+F10 จะแสดงเมนูหรือข้อความสำหรับปุ่ม การตรวจสอบข้อผิดพลาด

การกด Ctrl+F10 จะขยายหน้าต่างใหญ่สุดหรือคืนค่าหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่เลือก

F11

สร้างแผนภูมิจากข้อมูลในช่วงปัจจุบันในแผ่นงานแผนภูมิที่แยกต่างหาก

การกด Shift+F11 จะแทรกเวิร์กชีตใหม่

การกด Alt+F11 จะเปิด Microsoft Visual Basic For Applications Editor ซึ่งคุณสามารถสร้างแมโครได้โดยใช้ Visual Basic for Applications (VBA)

F12

แสดงกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

ด้านบนของเพจ

คีย์ลัดอื่นๆ ที่มีประโยชน์

คีย์

คำอธิบาย

Alt

แสดงเคล็ดลับคีย์ (คีย์ลัดใหม่) บน Ribbon

ตัวอย่างเช่น

Alt, W, P สลับเวิร์กชีตไปยังมุมมองเค้าโครงหน้า

Alt, W, L สลับเวิร์กชีตไปยังมุมมองปกติ

Alt, W, I สลับเวิร์กชีตไปยังมุมมองแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

แป้นลูกศร

ย้ายขึ้น ลง ไปทางซ้าย หรือไปทางขวาหนึ่งเซลล์ในเวิร์กชีต

การกด Ctrl+แป้นลูกศร จะย้ายไปยังขอบของขอบเขตข้อมูลปัจจุบันในเวิร์กชีต

การกด Shift+แป้นลูกศร จะขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปหนึ่งเซลล์

การกด Ctrl+Shift+แป้นลูกศร จะขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังเซลล์ที่ไม่ว่างเซลล์สุดท้ายในคอลัมน์หรือในแถวเดียวกันให้เป็นเซลล์ที่ใช้งานอยู่ หรือในกรณีที่เซลล์ถัดไปว่างอยู่ จะขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์ที่ไม่ว่างถัดไป

ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวาจะเลือกแท็บทางซ้ายหรือขวาเมื่อ Ribbon ถูกเลือก และเมื่อเมนูย่อยถูกเปิดหรือถูกเลือก แป้นลูกศรเหล่านี้จะสลับระหว่างเมนูหลักและเมนูย่อย เมื่อมีการเลือกแท็บ Ribbon แป้นเหล่านี้จะนำทางปุ่มแท็บ

ลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นจะเลือกคำสั่งถัดไปหรือก่อนหน้า เมื่อเมนูหรือเมนูย่อยถูกเปิด และเมื่อแท็บ Ribbon ถูกเลือก แป้นเหล่านี้จะนำทางขึ้นหรือลงในกลุ่มแท็บ

ในกล่องโต้ตอบ แป้นลูกศรจะเลื่อนระหว่างตัวเลือกในรายการแบบดรอปดาวน์ที่เปิดอยู่ หรือระหว่างตัวเลือกในกลุ่มของตัวเลือก

ลูกศรลงหรือ Alt+ลูกศรลง จะเปิดรายการแบบดรอปดาวน์ที่เลือกไว้

Backspace

ลบหนึ่งอักขระทางซ้ายในแถบสูตร

รวมทั้งล้างเนื้อหาของเซลล์ที่ใช้งานอยู่ด้วย

ในโหมดการแก้ไขเซลล์ จะลบอักขระทางซ้ายของจุดแทรก

Delete

เอาเนื้อหาของเซลล์ (ข้อมูลและสูตร) ออกจากเซลล์ที่เลือก โดยไม่มีผลกระทบต่อรูปแบบเซลล์หรือข้อคิดเห็น

ในโหมดการแก้ไขเซลล์ จะลบอักขระทางขวาของจุดแทรก

End

End จะเปิดหรือปิดใช้งานโหมด End ในโหมด End คุณสามารถกดแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์ที่ไม่ว่างเซลล์ถัดไปในคอลัมน์หรือแถวเดียวกับเซลล์ที่ใช้งานอยู่ได้ โหมด End จะปิดใช้งานโดยอัตโนมัติหลังจากกดแป้นลูกศร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กด End อีกครั้งก่อนที่จะกดแป้นลูกศรถัดไป โหมด End จะแสดงในแถบสถานะเมื่อมีการเปิดใช้งานอยู่

ถ้าเซลล์ต่างๆ ว่าง การกด End ตามด้วยแป้นลูกศรจะเป็นการย้ายไปยังเซลล์สุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์นั้น

การกด End ยังจะเลือกคำสั่งสุดท้ายในเมนูเมื่อเมนูหรือเมนูย่อยสามารถมองเห็นได้อีกด้วย

การกด Ctrl+End จะย้ายไปยังเซลล์สุดท้ายในเวิร์กชีตในแถวล่างสุดที่ใช้ของคอลัมน์ขวาสุดที่ใช้อยู่ ถ้าเคอร์เซอร์อยู่ในแถบสูตร การกด Ctrl+End จะย้ายเคอร์เซอร์ไปที่จุดท้ายสุดของข้อความ

การกด Ctrl+Shift+End จะขยายเซลล์ที่เลือกไปยังเซลล์สุดท้ายที่ถูกใช้ในเวิร์กชีต (มุมล่างขวา) ถ้าเคอร์เซอร์อยู่ในแถบสูตร การกด Ctrl+Shift+End จะเลือกข้อความทั้งหมดในแถบสูตรจากตำแหน่งเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุด ซึ่งการทำเช่นนี้จะไม่มีผลต่อความสูงของแถบสูตร

Enter

ทำให้รายการเซลล์จากเซลล์หรือแถบสูตรเสร็จสมบูรณ์ และเลือกเซลล์ด้านล่าง (ตามค่าเริ่มต้น)

ในฟอร์มข้อมูล จะเป็นการย้ายไปยังเขตข้อมูลแรกในระเบียนถัดไป

เปิดเมนูที่เลือก (กด F10 เพื่อเปิดใช้งานแถบเมนู) หรือดำเนินการสำหรับคำสั่งที่เลือก

ในกล่องโต้ตอบ จะดำเนินการปุ่มคำสั่งเริ่มต้นในกล่องโต้ตอบ (ปุ่มที่มีเส้นขอบภายนอกหนา มักจะเป็นปุ่ม ตกลง)

การกด Alt+Enter จะขึ้นต้นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดียวกัน

การกด Ctrl+Enter จะเติมช่วงเซลล์ที่เลือกด้วยรายการปัจจุบัน

การกด Shift+Enter จะทำให้รายการเซลล์สมบูรณ์และเลือกเซลล์ด้านบน

ESC

ยกเลิกรายการในเซลล์หรือแถบสูตร

ปิดเมนูหรือเมนูย่อย กล่องโต้ตอบ หรือหน้าต่างข้อความที่เปิดอยู่

เมื่อมีการใช้โหมดเต็มหน้าจอ การกด Esc ยังเป็นการปิดโหมดนี้ และกลับไปที่โหมดหน้าจอปกติ เพื่อแสดง Ribbon และแถบสถานะอีกครั้งด้วย

หน้าแรก

ย้ายไปที่จุดเริ่มต้นของแถวในเวิร์กชีต

ย้ายไปที่เซลล์ในมุมบนซ้ายของหน้าต่างเมื่อ Scroll Lock เปิดอยู่

เลือกคำสั่งแรกบนเมนูเมื่อเมนูหรือเมนูย่อยสามารถมองเห็นได้

การกด Ctrl+Home จะย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของเวิร์กชีต

การกด Ctrl+Shift+Home จะขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของเวิร์กชีต

Page Down

เลื่อนลงมาหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

การกด Alt+Page Down จะเลื่อนหน้าจอไปทางขวาหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

การกด Ctrl+Page Down จะเลื่อนไปยังแผ่นงานถัดไปในเวิร์กบุ๊ก

การกด Ctrl+Shift+Page Down เลือกแผ่นงานปัจจุบันและถัดไปในเวิร์กบุ๊ก

Page Up

เลื่อนขึ้นไปหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

การกด Alt+Page Up จะเลื่อนหน้าจอไปทางซ้ายหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

การกด Ctrl+Page Up จะเลื่อนไปยังแผ่นงานก่อนหน้าในเวิร์กบุ๊ก

การกด Ctrl+Shift+Page Up จะเลือกแผ่นงานปัจจุบันและก่อนหน้าในเวิร์กบุ๊ก

Spacebar

ในกล่องโต้ตอบ จะดำเนินการปุ่มที่เลือก หรือเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย

การกด Ctrl+Spacebar จะเลือกคอลัมน์ทั้งคอลัมน์ในเวิร์กชีต

การกด Shift+Spacebar จะเลือกแถวทั้งแถวในเวิร์กชีต

การกด Ctrl+Shift+Spacebar จะเลือกเวิร์กชีตทั้งเวิร์กชีต

 • ถ้าเวิร์กชีตมีข้อมูลอยู่ การกด Ctrl+Shift+Spacebar จะเลือกขอบเขตปัจจุบัน การกด Ctrl+Shift+Spacebar ครั้งที่สองจะเลือกขอบเขตปัจจุบันและแถวสรุป การกด Ctrl+Shift+Spacebar ครั้งที่สามจะเลือกเวิร์กชีตทั้งแผ่น

 • เมื่อวัตถุถูกเลือก การกด Ctrl+Shift+Spacebar จะเลือกวัตถุทั้งหมดในเวิร์กชีต

การกด Alt+Spacebar จะแสดงเมนู ตัวควบคุม ของหน้าต่าง Excel

Tab

ย้ายหนึ่งเซลล์ไปทางขวาในเวิร์กชีต

ย้ายระหว่างเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อกในเวิร์กชีตที่มีการป้องกัน

ย้ายไปยังตัวเลือกถัดไปหรือกลุ่มตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ

การกด Shift+Tab จะย้ายไปยังเซลล์ก่อนหน้าในเวิร์กชีตหรือตัวเลือกก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ

การกด Ctrl+Tab จะสลับไปยังแท็บถัดไปในกล่องโต้ตอบ

การกด Ctrl+Shift+Tab จะสลับไปยังแท็บก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ

ด้านบนของเพจ

บทความนี้อธิบายถึงคีย์ลัด แป้นฟังก์ชัน และคีย์ลัดทั่วไปอื่นๆ สำหรับ Excel 2010 ซึ่งรวมถึงคีย์ลัดที่คุณสามารถใช้เพื่อเข้าถึง Ribbon

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ Microsoft Excel Starter 2010 โปรดทราบว่าบางฟีเจอร์ที่แสดงในรายการสำหรับ Excel ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel Starter 2010

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการให้การอ้างอิงนี้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเมื่อคุณทำงาน คุณอาจต้องพิมพ์หัวข้อนี้ เมื่อต้องการพิมพ์หัวข้อนี้ ให้กด CTRL+P

หมายเหตุ: ถ้าการดำเนินการที่คุณใช้บ่อยไม่มีคีย์ลัด คุณสามารถบันทึกแมโครเพื่อสร้างคีย์ลัดได้

สิ่งสำคัญ: 

 • คีย์ลัดเหล่านี้เหล่านี้อ้างอิงตาม รูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนคีย์บอร์ดแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบน คีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

 • ถ้าคีย์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 คีย์พร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างคีย์ดังกล่าว ถ้าคุณต้องกดคีย์หนึ่งและตามด้วยอีกคีย์หนึ่งทันที คีย์ลัดดังกล่าวจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

การเข้าถึง Ribbon ด้วยคีย์บอร์ด

ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับ Ribbon ข้อมูลในหัวข้อนี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบคีย์ลัดของ Ribbon Ribbon ที่มากับคีย์ลัดใหม่ เรียกว่า เคล็ดลับคีย์ ซึ่งคุณสามารถทำให้ปรากฏเมื่อคุณกดแป้น Alt ได้

ป้ายเคล็ดลับคีย์บอร์ดที่ปรากฏบน Ribbon

เมื่อต้องการแสดงแท็บบน Ribbon ให้กดแป้นของแท็บนั้น เช่น กดตัวอักษร N สำหรับแท็บ แทรก หรือ M สำหรับแท็บ สูตร ซึ่งจะทำให้ป้ายเคล็ดลับคีย์ทั้งหมดของปุ่มแท็บดังกล่าวปรากฏขึ้น จากนั้นกดแป้นของปุ่มที่คุณต้องการ

คีย์ลัดเดิมของฉันจะยังคงใช้งานได้หรือไม่

คีย์ลัดที่เริ่มต้นด้วย CTRL จะยังคงทำงานใน Excel 2010 เช่น CTRL+C ยังเป็นการคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด และ CTRL+V ยังเป็นการวางจากคลิปบอร์ด

การกด ALT+ ทางลัดเมนูแบบเดิมส่วนใหญ่ก็ยังคงสามารถใช้ได้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องจำทางลัดทั้งหมด เนื่องจากไม่มีตัวแจ้งเตือนบนหน้าจอว่าต้องกดแป้นอักษรใดบ้าง ให้ลองกด ALT แล้วกดแป้นเมนูแบบเดิมตัวใดตัวหนึ่ง เช่น E (แก้ไข), V (มุมมอง), I (แทรก) และอื่นๆ กล่องข้อความที่แสดงว่าคุณกำลังใช้คีย์ลัดจาก Microsoft Office เวอร์ชันก่อนหน้าจะปรากฏขึ้น ถ้าคุณทราบลำดับแป้นทั้งหมด ให้เริ่มทำคำสั่งไปได้เลย ถ้าคุณไม่ทราบลำดับดังกล่าว ให้กด Esc และใช้ป้ายเคล็ดลับคีย์แทน

คีย์ลัดแบบผสม CTRL

เคล็ดลับ:  ดาวน์โหลดหรือพิมพ์บัตรอ้างอิงโดยสรุป: คีย์ลัด - แป้น Ctrl (PDF)

คีย์

คำอธิบาย

CTRL+PgUp

สลับระหว่างแท็บเวิร์กชีตต่างๆ จากซ้ายไปขวา

CTRL+PgDn

สลับระหว่างแท็บเวิร์กชีตต่างๆ จากขวาไปซ้าย

CTRL+SHIFT+(

เลิกซ่อนแถวใดๆ ที่ซ่อนอยู่ภายในส่วนที่เลือก

CTRL+SHIFT+&

นำเส้นขอบภายนอกไปใช้กับเซลล์ที่เลือก

CTRL+SHIFT_

เอาเส้นขอบภายนอกออกจากเซลล์ที่เลือก

CTRL+SHIFT+~

นำรูปแบบตัวเลขทั่วไปไปใช้

CTRL+SHIFT+$

นำรูปแบบสกุลเงินที่มีตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่ง (โดยที่จำนวนลบอยู่ในวงเล็บ) ไปใช้

CTRL+SHIFT+%

นำรูปแบบเปอร์เซ็นต์ที่ไม่มีตำแหน่งทศนิยมไปใช้

CTRL+SHIFT+^

นำรูปแบบตัวเลขเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่งไปใช้

CTRL+SHIFT+#

นำรูปแบบวันที่แบบมีวัน เดือน และปี ไปใช้

CTRL+SHIFT+@

นำรูปแบบเวลาแบบมีชั่วโมงและนาที รวมทั้ง AM หรือ PM ไปใช้

CTRL+SHIFT+!

นำรูปแบบตัวเลขที่มีตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่ง ตัวคั่นหลักพัน และมีเครื่องหมายลบ (-) สำหรับค่าลบไปใช้

CTRL+SHIFT+*

เลือกขอบเขตปัจจุบันรอบเซลล์ที่ใช้งานอยู่ (พื้นที่ข้อมูลที่ล้อมรอบด้วยแถวว่างและคอลัมน์ว่าง)

ใน PivotTable จะเป็นการเลือกทั้งรายงาน PivotTable

CTRL+SHIFT+:

ใส่เวลาปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+"

คัดลอกค่าจากเซลล์ที่อยู่เหนือเซลล์ที่ใช้งานอยู่ไปยังเซลล์หรือแถบสูตร

CTRL+SHIFT+Plus (+)

แสดงกล่องโต้ตอบ แทรก เพื่อแทรกเซลล์ว่าง

CTRL+Minus (-)

แสดงกล่องโต้ตอบ ลบ เพื่อลบเซลล์ที่เลือก

CTRL+;

ใส่วันที่ปัจจุบัน

CTRL+`

สลับไปมาระหว่างการแสดงค่าเซลล์และการแสดงสูตรในเวิร์กชีต

CTRL+'

คัดลอกสูตรจากเซลล์ที่อยู่เหนือเซลล์ที่ใช้งานอยู่ไปไว้ในเซลล์หรือแถบสูตร

CTRL+1

แสดงกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์

CTRL+2

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวหนาออก

CTRL+3

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวเอียงออก

CTRL+4

นำการจัดรูปแบบการขีดเส้นใต้ไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบการขีดเส้นใต้ออก

CTRL+5

นำการขีดทับไปใช้ หรือเอาการขีดทับออก

CTRL+6

สลับระหว่างการซ่อนและการแสดงวัตถุ

CTRL+8

แสดงหรือซ่อนสัญลักษณ์เค้าร่าง

CTRL+9

ซ่อนแถวที่เลือก

CTRL+0

ซ่อนคอลัมน์ที่เลือก

CTRL+A

เลือกทั้งเวิร์กชีต

ถ้าเวิร์กชีตมีข้อมูลอยู่ การกด CTRL+A จะเลือกขอบเขตปัจจุบัน การกด CTRL+A ครั้งที่สองจะเลือกเวิร์กชีตทั้งแผ่น

เมื่อจุดแทรกอยู่ทางขวาของชื่อฟังก์ชันในสูตร จะแสดงกล่องโต้ตอบ อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน

การกด CTRL+SHIFT+A จะแทรกชื่ออาร์กิวเมนต์และวงเล็บเมื่อจุดแทรกอยู่ทางขวาของชื่อฟังก์ชันในสูตร

CTRL+B

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวหนาออก

CTRL+C

คัดลอกเซลล์ที่เลือก

CTRL+D

ใช้คำสั่ง เติมด้านล่าง เพื่อคัดลอกเนื้อหาและรูปแบบของเซลล์บนสุดของช่วงที่เลือกไปยังเซลล์ด้านล่าง

CTRL+F

แสดงกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ โดยเลือกแท็บ ค้นหา ไว้ด้วย

การกด SHIFT+F5 จะแสดงแท็บนี้เช่นกัน ในขณะที่ SHIFT+F4 จะทำซ้ำ ค้นหา ล่าสุด

การกด CTRL+SHIFT+F จะเปิดกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ โดยเลือกแท็บ ฟอนต์ ไว้ด้วย

CTRL+G

แสดงกล่องโต้ตอบ ไปที่

การกด F5 ก็จะแสดงกล่องโต้ตอบนี้เช่นกัน

CTRL+H

แสดงกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ โดยเลือกแท็บ แทนที่ ไว้ด้วย

CTRL+I

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวเอียงออก

CTRL+K

แสดงกล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ สำหรับไฮเปอร์ลิงก์ใหม่ หรือแสดงกล่องโต้ตอบ แก้ไขไฮเปอร์ลิงก์ สำหรับไฮเปอร์ลิงก์ที่มีอยู่ที่เลือกไว้

CTRL+L

แสดงกล่องโต้ตอบ สร้างตาราง

CTRL+N

สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ที่เป็นเวิร์กบุ๊กเปล่า

CTRL+O

แสดงกล่องโต้ตอบ เปิด เพื่อเปิดหรือค้นหาไฟล์

การกด CTRL+SHIFT+O จะเลือกเซลล์ทั้งหมดที่มีข้อคิดเห็น

CTRL+P

แสดงแท็บ พิมพ์ ใน มุมมอง Microsoft Office Backstage

การกด CTRL+SHIFT+P จะเปิดกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ โดยเลือกแท็บ ฟอนต์ ไว้ด้วย

CTRL+R

ใช้คำสั่ง เติมด้านขวา เพื่อคัดลอกเนื้อหาและรูปแบบของเซลล์ซ้ายสุดของช่วงที่เลือกไปยังเซลล์ด้านขวา

CTRL+S

บันทึกไฟล์ที่ใช้งานอยู่โดยใช้ชื่อไฟล์ ตำแหน่งที่ตั้ง และรูปแบบไฟล์ปัจจุบัน

CTRL+T

แสดงกล่องโต้ตอบ สร้างตาราง

CTRL+U

นำการจัดรูปแบบการขีดเส้นใต้ไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบการขีดเส้นใต้ออก

การกด CTRL+SHIFT+U จะสลับระหว่างการขยายและการยุบแถบสูตร

CTRL+V

แทรกเนื้อหาของคลิปบอร์ดที่จุดแทรกและแทนที่ส่วนที่เลือกใดๆ โดยจะใช้งานได้หลังจากที่คุณได้ตัดหรือคัดลอกวัตถุ ข้อความ หรือเนื้อหาเซลล์แล้วเท่านั้น

การกด CTRL+ALT+V จะแสดงกล่องโต้ตอบ วางแบบพิเศษ โดยจะใช้งานได้หลังจากที่คุณตัดหรือคัดลอกวัตถุ ข้อความ หรือเนื้อหาเซลล์บนเวิร์กชีตหรือในโปรแกรมอื่นเท่านั้น

CTRL+W

ปิดหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่เลือก

CTRL+X

ตัดเซลล์ที่เลือก

CTRL+Y

ทำซ้ำคำสั่งหรือการกระทำสุดท้าย ถ้าเป็นไปได้

CTRL+Z

ใช้คำสั่ง เลิกทำ เพื่อย้อนกลับคำสั่งสุดท้าย หรือเพื่อลบรายการสุดท้ายที่คุณได้พิมพ์

เคล็ดลับ: ขณะนี้การผสมแป้น CTRL เช่น CTRL+E, CTRL+J, CTRL+M และ CTRL+Q เป็นทางลัดที่ไม่ได้กำหนดไว้

ด้านบนของเพจ

แป้นฟังก์ชัน

เคล็ดลับ:  ดาวน์โหลดหรือพิมพ์บัตรอ้างอิงโดยสรุป: คีย์ลัด - แป้นฟังก์ชัน (PDF)

คีย์

คำอธิบาย

F1

แสดงบานหน้าต่างงาน วิธีใช้ Excel

การกด CTRL+F1 จะแสดงหรือซ่อน Ribbon

การกด ALT+F1 จะสร้างแผนภูมิที่ฝังตัวของข้อมูลในช่วงปัจจุบัน

การกด ALT+SHIFT+F1 จะแทรกเวิร์กชีตใหม่

F2

แก้ไขเซลล์ที่ใช้งานอยู่และวางตำแหน่งจุดแทรกไว้ที่จุดท้ายสุดของเนื้อหาในเซลล์ ซึ่งจะย้ายจุดแทรกไปไว้ในแถบสูตรขณะที่การแก้ไขในเซลล์ถูกปิดอยู่ด้วย

การกด SHIFT+F2 จะเพิ่มหรือแก้ไขข้อคิดเห็นของเซลล์

การกด CTRL+F2 จะแสดงพื้นที่ตัวอย่างก่อนพิมพ์บนแท็บ พิมพ์ ใน มุมมอง Backstage

F3

แสดงกล่องโต้ตอบ วางชื่อ พร้อมใช้งานเมื่อมีชื่อในเวิร์กบุ๊กอยู่แล้วเท่านั้น

การกด SHIFT+F3 จะแสดงกล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน

F4

ทำซ้ำคำสั่งหรือการกระทำสุดท้าย ถ้าเป็นไปได้

เมื่อการอ้างอิงหรือช่วงของเซลล์ถูกเลือกไว้ในสูตร F4 จะคำนวณโดยผสมผสานการอ้างอิงต่างๆ ทั้งแบบสัมบูรณ์และแบบสัมพัทธ์ทั้งหมด

การกด CTRL+F4 จะปิดหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่เลือก

การกด ALT+F4 จะปิด Excel

F5

แสดงกล่องโต้ตอบ ไปที่

การกด CTRL+F5 จะคืนค่าขนาดหน้าต่างของหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่เลือก

F6

สลับระหว่างเวิร์กชีต, Ribbon, บานหน้าต่างงาน และตัวควบคุมการซูม ในเวิร์กชีตที่ถูกแยกออก (เมนู มุมมอง และคำสั่ง จัดการหน้าต่างนี้, ตรึงแนว, แยกหน้าต่าง) F6 จะรวมถึงบานหน้าต่างที่แยกออกเมื่อสลับระหว่างบานหน้าต่างและพื้นที่ Ribbon

การกด SHIFT+F6 จะสลับระหว่างเวิร์กชีต ตัวควบคุมการซูม บานหน้าต่างงาน และ Ribbon

การกด CTRL+F6 จะสลับไปยังหน้าต่างเวิร์กบุ๊กถัดไปเมื่อมีหน้าต่างเวิร์กบุ๊กมากกว่าหนึ่งหน้าต่างเปิดอยู่

F7

แสดงกล่องโต้ตอบ การสะกด เพื่อตรวจการสะกดในเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่หรือช่วงที่เลือกไว้

การกด CTRL+F7 จะดำเนินการคำสั่ง ย้าย ในหน้าต่างเวิร์กบุ๊กเมื่อหน้าต่างดังกล่าวไม่ได้ขยายใหญ่สุด ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายหน้าต่าง และเมื่อเสร็จสิ้น ให้กด ENTER หรือกด ESC เพื่อยกเลิก

F8

เปิดหรือปิดใช้งานโหมดขยาย ในโหมดขยายนี้ การเลือกเพิ่มเติม จะปรากฏอยู่ในบรรทัดสถานะ และแป้นลูกศรจะขยายส่วนที่เลือก

การกด SHIFT+F8 ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มเซลล์หรือช่วงที่ไม่อยู่ติดกันลงในส่วนของเซลล์ที่เลือกโดยใช้แป้นลูกศร

การกด CTRL+F8 จะดำเนินการคำสั่ง ขนาด (บนเมนู ตัวควบคุม สำหรับหน้าต่างเวิร์กบุ๊ก) เมื่อเวิร์กบุ๊กไม่ได้ถูกขยายใหญ่สุด

การกด ALT+F8 จะแสดงกล่องโต้ตอบ แมโคร เพื่อสร้าง เรียกใช้ แก้ไข หรือลบแมโคร

F9

คำนวณเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด

การกด SHIFT+F9 จะคำนวณเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่

การกด CTRL+ALT+F9 จะคำนวณเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด โดยไม่คำนึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการคำนวณครั้งล่าสุดหรือไม่

การกด CTRL+ALT+SHIFT+F9 จะตรวจสอบสูตรที่อ้างถึงใหม่ แล้วคำนวณเซลล์ทั้งหมดที่อยู่ในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด รวมถึงเซลล์ที่ไม่ได้ถูกทำเครื่องหมายว่าให้คำนวณด้วย

การกด CTRL+F9 จะย่อหน้าต่างเวิร์กบุ๊กให้เล็กสุดเป็นไอคอน

F10

เปิดหรือปิดเคล็ดลับคีย์ (การกด ALT จะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน)

การกด SHIFT+F10 จะแสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก

การกด ALT+SHIFT+F10 จะแสดงเมนูหรือข้อความสำหรับปุ่มการตรวจสอบข้อผิดพลาด

การกด CTRL+F10 จะขยายหน้าต่างใหญ่สุดหรือคืนค่าหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่เลือก

F11

สร้างแผนภูมิจากข้อมูลในช่วงปัจจุบันในแผ่นงานแผนภูมิที่แยกต่างหาก

การกด SHIFT+F11 จะแทรกเวิร์กชีตใหม่

การกด ALT+F11 จะเปิด Microsoft Visual Basic For Applications Editor ซึ่งคุณสามารถสร้างแมโครได้โดยใช้ Visual Basic for Applications (VBA)

F12

แสดงกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

ด้านบนของเพจ

คีย์ลัดอื่นๆ ที่มีประโยชน์

หมายเหตุ:  ดาวน์โหลดหรือพิมพ์บัตรอ้างอิงโดยสรุป: คีย์ลัด - เบ็ดเตล็ด. (PDF)

คีย์

คำอธิบาย

ALT

แสดงเคล็ดลับคีย์ (คีย์ลัดใหม่) บน Ribbon

ตัวอย่างเช่น

การกด ALT, W, P จะสลับเวิร์กชีตไปยังมุมมองเค้าโครงหน้า

การกด ALT, W, L จะสลับเวิร์กชีตไปยังมุมมองปกติ

การกด ALT, W, I จะสลับเวิร์กชีตไปยังมุมมองแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

แป้นลูกศร

ย้ายขึ้น ลง ไปทางซ้าย หรือไปทางขวาหนึ่งเซลล์ในเวิร์กชีต

การกด CTRL+แป้นลูกศร จะย้ายไปยังขอบของ ขอบเขตข้อมูล ปัจจุบันในเวิร์กชีต

การกด SHIFT+แป้นลูกศร จะขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปหนึ่งเซลล์

การกด CTRL+SHIFT+แป้นลูกศร จะขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังเซลล์ที่ไม่ว่างเซลล์สุดท้ายในคอลัมน์หรือในแถวเดียวกันให้เป็นเซลล์ที่ใช้งานอยู่ หรือในกรณีที่เซลล์ถัดไปว่างอยู่ จะขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์ที่ไม่ว่างถัดไป

การกดแป้นลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา จะเลือกแท็บทางซ้ายหรือขวาเมื่อ Ribbon ถูกเลือก และเมื่อเมนูย่อยถูกเปิดหรือถูกเลือก แป้นลูกศรเหล่านี้จะสลับระหว่างเมนูหลักและเมนูย่อย เมื่อมีการเลือกแท็บ Ribbon แป้นเหล่านี้จะนำทางปุ่มแท็บ

การกดแป้นลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นจะเลือกคำสั่งถัดไปหรือก่อนหน้า เมื่อเมนูหรือเมนูย่อยถูกเปิด และเมื่อแท็บ Ribbon ถูกเลือก แป้นเหล่านี้จะนำทางขึ้นหรือลงในกลุ่มแท็บ

ในกล่องโต้ตอบ แป้นลูกศรจะเลื่อนระหว่างตัวเลือกในรายการแบบดรอปดาวน์ที่เปิดอยู่ หรือระหว่างตัวเลือกในกลุ่มของตัวเลือก

ลูกศรลงหรือ ALT+ลูกศรลง จะเปิดรายการแบบดรอปดาวน์ที่เลือกไว้

BACKSPACE

ลบหนึ่งอักขระทางซ้ายในแถบสูตร

รวมทั้งล้างเนื้อหาของเซลล์ที่ใช้งานอยู่ด้วย

ในโหมดการแก้ไขเซลล์ จะลบอักขระทางซ้ายของจุดแทรก

DELETE

เอาเนื้อหาของเซลล์ (ข้อมูลและสูตร) ออกจากเซลล์ที่เลือก โดยไม่มีผลกระทบต่อรูปแบบเซลล์หรือข้อคิดเห็น

ในโหมดการแก้ไขเซลล์ จะลบอักขระทางขวาของจุดแทรก

END

การกด END จะเปิดโหมด End ในโหมด End คุณสามารถกดแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์ที่ไม่ว่างถัดไปในคอลัมน์หรือแถวเดียวกันในเซลล์ที่ใช้งานอยู่ได้ ถ้าเซลล์ต่างๆ ว่าง การกด END ตามด้วยแป้นลูกศรจะเป็นการย้ายไปยังเซลล์สุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์นั้น

นอกจากนี้การกด END ยังจะเลือกคำสั่งสุดท้ายในเมนูเมื่อเมนูหรือเมนูย่อยสามารถมองเห็นได้อีกด้วย

การกด CTRL+END จะย้ายไปยังเซลล์สุดท้ายในเวิร์กชีตในแถวล่างสุดที่ใช้ของคอลัมน์ขวาสุดที่ใช้อยู่ ถ้าเคอร์เซอร์อยู่ในแถบสูตร การกด CTRL+END จะย้ายเคอร์เซอร์ไปที่จุดท้ายสุดของข้อความ

การกด CTRL+SHIFT+END จะขยายเซลล์ที่เลือกไปยังเซลล์สุดท้ายที่ถูกใช้ในเวิร์กชีต (มุมล่างขวา) ถ้าเคอร์เซอร์อยู่ในแถบสูตร การกด CTRL+SHIFT+END จะเลือกข้อความทั้งหมดในแถบสูตรจากตำแหน่งเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุด ซึ่งการทำเช่นนี้จะไม่มีผลต่อความสูงของแถบสูตร

ENTER

ทำให้รายการเซลล์จากเซลล์หรือแถบสูตรเสร็จสมบูรณ์ และเลือกเซลล์ด้านล่าง (ตามค่าเริ่มต้น)

ในฟอร์มข้อมูล จะเป็นการย้ายไปยังเขตข้อมูลแรกในระเบียนถัดไป

เปิดเมนูที่เลือก (กด F10 เพื่อเปิดใช้งานแถบเมนู) หรือดำเนินการสำหรับคำสั่งที่เลือก

ในกล่องโต้ตอบ จะดำเนินการปุ่มคำสั่งเริ่มต้นในกล่องโต้ตอบ (ปุ่มที่มีเส้นขอบภายนอกหนา มักจะเป็นปุ่ม ตกลง)

การกด ALT+ENTER จะขึ้นต้นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดียวกัน

การกด CTRL+ENTER จะเติมช่วงเซลล์ที่เลือกด้วยรายการปัจจุบัน

การกด SHIFT+ENTER จะทำให้รายการเซลล์สมบูรณ์และเลือกเซลล์ด้านบน

ESC

ยกเลิกรายการในเซลล์หรือแถบสูตร

ปิดเมนูหรือเมนูย่อย กล่องโต้ตอบ หรือหน้าต่างข้อความที่เปิดอยู่

เมื่อมีการใช้โหมดเต็มหน้าจอ การกด Esc ยังเป็นการปิดโหมดนี้ และกลับไปที่โหมดหน้าจอปกติ เพื่อแสดง Ribbon และแถบสถานะอีกครั้งด้วย

HOME

ย้ายไปที่จุดเริ่มต้นของแถวในเวิร์กชีต

ย้ายไปที่เซลล์ในมุมบนซ้ายของหน้าต่างเมื่อ SCROLL LOCK เปิดอยู่

เลือกคำสั่งแรกบนเมนูเมื่อเมนูหรือเมนูย่อยสามารถมองเห็นได้

การกด CTRL+HOME จะย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของเวิร์กชีต

การกด CTRL+SHIFT+HOME จะขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของเวิร์กชีต

PAGE DOWN

เลื่อนลงมาหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

การกด ALT+PAGE DOWN จะเลื่อนหน้าจอไปทางขวาหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

การกด CTRL+PAGE DOWN จะเลื่อนไปยังแผ่นงานถัดไปในเวิร์กบุ๊ก

การกด CTRL+SHIFT+PAGE DOWN เลือกแผ่นงานปัจจุบันและถัดไปในเวิร์กบุ๊ก

PAGE UP

เลื่อนขึ้นไปหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

การกด ALT+PAGE UP จะเลื่อนหน้าจอไปทางซ้ายหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

การกด CTRL+PAGE UP จะเลื่อนไปยังแผ่นงานก่อนหน้าในเวิร์กบุ๊ก

การกด CTRL+SHIFT+PAGE UP จะเลือกแผ่นงานปัจจุบันและก่อนหน้าในเวิร์กบุ๊ก

SPACEBAR

ในกล่องโต้ตอบ จะดำเนินการปุ่มที่เลือก หรือเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย

การกด CTRL+SPACEBAR จะเลือกคอลัมน์ทั้งคอลัมน์ในเวิร์กชีต

การกด SHIFT+SPACEBAR จะเลือกทั้งแถวในเวิร์กชีต

การกด TRL+SHIFT+SPACEBAR จะเลือกทั้งเวิร์กชีต

 • ถ้าเวิร์กชีตมีข้อมูลอยู่ การกด CTRL+SHIFT+SPACEBAR จะเลือกขอบเขตปัจจุบัน การกด CTRL+SHIFT+SPACEBAR ครั้งที่สองจะเลือกขอบเขตปัจจุบันและแถวสรุป การกด CTRL+SHIFT+SPACEBAR ครั้งที่สามจะเลือกเวิร์กชีตทั้งแผ่น

 • เมื่อวัตถุถูกเลือก การกด CTRL+SHIFT+SPACEBAR จะเลือกวัตถุทั้งหมดในเวิร์กชีต

การกด ALT+SPACEBAR จะแสดงเมนู ตัวควบคุม ของหน้าต่าง Excel

TAB

ย้ายหนึ่งเซลล์ไปทางขวาในเวิร์กชีต

ย้ายระหว่างเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อกในเวิร์กชีตที่มีการป้องกัน

ย้ายไปยังตัวเลือกถัดไปหรือกลุ่มตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ

การกด SHIFT+TAB จะย้ายไปยังเซลล์ก่อนหน้าในเวิร์กชีตหรือตัวเลือกก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ

การกด CTRL+TAB จะสลับไปยังแท็บถัดไปในกล่องโต้ตอบ

การกด Ctrl+Shift+Tab จะสลับไปยังแท็บก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ

บทความนี้อธิบายถึงคีย์ลัด แป้นฟังก์ชัน และคีย์ลัดทั่วไปอื่นๆ สำหรับ Excel 2007 ซึ่งรวมถึงคีย์ลัดที่คุณสามารถใช้เพื่อเข้าถึง Ribbon

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการให้การอ้างอิงนี้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเมื่อคุณทำงาน คุณอาจต้องพิมพ์หัวข้อนี้ เมื่อต้องการพิมพ์หัวข้อนี้ ให้กด CTRL+P

หมายเหตุ: ถ้าการดำเนินการที่คุณใช้บ่อยไม่มีคีย์ลัด คุณสามารถบันทึกแมโครเพื่อสร้างคีย์ลัดได้

สิ่งสำคัญ: 

 • คีย์ลัดเหล่านี้เหล่านี้อ้างอิงตาม รูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนคีย์บอร์ดแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบน คีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

 • ถ้าคีย์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 คีย์พร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างคีย์ดังกล่าว ถ้าคุณต้องกดคีย์หนึ่งและตามด้วยอีกคีย์หนึ่งทันที คีย์ลัดดังกล่าวจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

คีย์ลัดแบบผสม CTRL

คีย์

คำอธิบาย

CTRL+PgUp

สลับระหว่างแท็บเวิร์กชีตต่างๆ จากซ้ายไปขวา

CTRL+PgDn

สลับระหว่างแท็บเวิร์กชีตต่างๆ จากขวาไปซ้าย

CTRL+SHIFT+(

เลิกซ่อนแถวใดๆ ที่ซ่อนอยู่ภายในส่วนที่เลือก

CTRL+SHIFT+)

เลิกซ่อนคอลัมน์ใดๆ ที่ซ่อนอยู่ภายในส่วนที่เลือก

CTRL+SHIFT+&

นำเส้นขอบภายนอกไปใช้กับเซลล์ที่เลือก

CTRL+SHIFT_

เอาเส้นขอบภายนอกออกจากเซลล์ที่เลือก

CTRL+SHIFT+~

นำรูปแบบตัวเลขทั่วไปไปใช้

CTRL+SHIFT+$

นำรูปแบบสกุลเงินที่มีตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่ง (โดยที่จำนวนลบอยู่ในวงเล็บ) ไปใช้

CTRL+SHIFT+%

นำรูปแบบเปอร์เซ็นต์ที่ไม่มีตำแหน่งทศนิยมไปใช้

CTRL+SHIFT+^

นำรูปแบบตัวเลขเอ็กซ์โพเนนเชียลที่มีตำแหน่งทศนิยมสองหลักไปใช้

CTRL+SHIFT+#

นำรูปแบบวันที่แบบมีวัน เดือน และปี ไปใช้

CTRL+SHIFT+@

นำรูปแบบเวลาแบบมีชั่วโมงและนาที รวมทั้ง AM หรือ PM ไปใช้

CTRL+SHIFT+!

นำรูปแบบตัวเลขที่มีตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่ง ตัวคั่นหลักพัน และมีเครื่องหมายลบ (-) สำหรับค่าลบไปใช้

CTRL+SHIFT+*

เลือกขอบเขตปัจจุบันรอบเซลล์ที่ใช้งานอยู่ (พื้นที่ข้อมูลที่ล้อมรอบด้วยแถวว่างและคอลัมน์ว่าง)

ใน PivotTable จะเป็นการเลือกทั้งรายงาน PivotTable

CTRL+SHIFT+:

ใส่เวลาปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+"

คัดลอกค่าจากเซลล์ที่อยู่เหนือเซลล์ที่ใช้งานอยู่ไปยังเซลล์หรือแถบสูตร

CTRL+SHIFT+Plus (+)

แสดงกล่องโต้ตอบ แทรก เพื่อแทรกเซลล์ว่าง

CTRL+Minus (-)

แสดงกล่องโต้ตอบ ลบ เพื่อลบเซลล์ที่เลือก

CTRL+;

ใส่วันที่ปัจจุบัน

CTRL+`

สลับไปมาระหว่างการแสดงค่าเซลล์และการแสดงสูตรในเวิร์กชีต

CTRL+'

คัดลอกสูตรจากเซลล์ที่อยู่เหนือเซลล์ที่ใช้งานอยู่ไปไว้ในเซลล์หรือแถบสูตร

CTRL+1

แสดงกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์

CTRL+2

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวหนาออก

CTRL+3

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวเอียงออก

CTRL+4

นำการจัดรูปแบบการขีดเส้นใต้ไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบการขีดเส้นใต้ออก

CTRL+5

นำการขีดทับไปใช้ หรือเอาการขีดทับออก

CTRL+6

สลับระหว่างซ่อนวัตถุ แสดงวัตถุ และแสดงพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับวัตถุ

CTRL+8

แสดงหรือซ่อนสัญลักษณ์เค้าร่าง

CTRL+9

ซ่อนแถวที่เลือก

CTRL+0

ซ่อนคอลัมน์ที่เลือก

CTRL+A

เลือกทั้งเวิร์กชีต

ถ้าเวิร์กชีตมีข้อมูลอยู่ การกด CTRL+A จะเลือกขอบเขตปัจจุบัน การกด CTRL+A ครั้งที่สองจะเลือกขอบเขตปัจจุบันและแถวสรุป การกด CTRL+A ครั้งที่สามจะเลือกเวิร์กชีตทั้งแผ่น

เมื่อจุดแทรกอยู่ทางขวาของชื่อฟังก์ชันในสูตร จะแสดงกล่องโต้ตอบ อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน

การกด CTRL+SHIFT+A จะแทรกชื่ออาร์กิวเมนต์และวงเล็บเมื่อจุดแทรกอยู่ทางขวาของชื่อฟังก์ชันในสูตร

CTRL+B

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวหนาออก

CTRL+C

คัดลอกเซลล์ที่เลือก

การกด CTRL+C ตามด้วย CTRL+C อีกครั้ง จะแสดงคลิปบอร์ด

CTRL+D

ใช้คำสั่ง เติมด้านล่าง เพื่อคัดลอกเนื้อหาและรูปแบบของเซลล์บนสุดของช่วงที่เลือกไปยังเซลล์ด้านล่าง

CTRL+F

แสดงกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ โดยเลือกแท็บ ค้นหา ไว้ด้วย

การกด SHIFT+F5 จะแสดงแท็บนี้เช่นกัน ในขณะที่ SHIFT+F4 จะทำซ้ำ ค้นหา ล่าสุด

การกด CTRL+SHIFT+F จะเปิดกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ โดยเลือกแท็บ ฟอนต์ ไว้ด้วย

CTRL+G

แสดงกล่องโต้ตอบ ไปที่

การกด F5 ก็จะแสดงกล่องโต้ตอบนี้เช่นกัน

CTRL+H

แสดงกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ โดยเลือกแท็บ แทนที่ ไว้ด้วย

CTRL+I

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวเอียงออก

CTRL+K

แสดงกล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ สำหรับไฮเปอร์ลิงก์ใหม่ หรือแสดงกล่องโต้ตอบ แก้ไขไฮเปอร์ลิงก์ สำหรับไฮเปอร์ลิงก์ที่มีอยู่ที่เลือกไว้

CTRL+N

สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ที่เป็นเวิร์กบุ๊กเปล่า

CTRL+O

แสดงกล่องโต้ตอบ เปิด เพื่อเปิดหรือค้นหาไฟล์

การกด CTRL+SHIFT+O จะเลือกเซลล์ทั้งหมดที่มีข้อคิดเห็น

CTRL+P

แสดงกล่องโต้ตอบ พิมพ์

การกด CTRL+SHIFT+P จะเปิดกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ โดยเลือกแท็บ ฟอนต์ ไว้ด้วย

CTRL+R

ใช้คำสั่ง เติมด้านขวา เพื่อคัดลอกเนื้อหาและรูปแบบของเซลล์ซ้ายสุดของช่วงที่เลือกไปยังเซลล์ด้านขวา

CTRL+S

บันทึกไฟล์ที่ใช้งานอยู่โดยใช้ชื่อไฟล์ ตำแหน่งที่ตั้ง และรูปแบบไฟล์ปัจจุบัน

CTRL+T

แสดงกล่องโต้ตอบ สร้างตาราง

CTRL+U

นำการจัดรูปแบบการขีดเส้นใต้ไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบการขีดเส้นใต้ออก

การกด CTRL+SHIFT+U จะสลับระหว่างการขยายและการยุบแถบสูตร

CTRL+V

แทรกเนื้อหาของคลิปบอร์ดที่จุดแทรกและแทนที่ส่วนที่เลือกใดๆ โดยจะใช้งานได้หลังจากที่คุณได้ตัดหรือคัดลอกวัตถุ ข้อความ หรือเนื้อหาเซลล์แล้วเท่านั้น

การกด CTRL+ALT+V จะแสดงกล่องโต้ตอบ วางแบบพิเศษ โดยจะใช้งานได้หลังจากที่คุณตัดหรือคัดลอกวัตถุ ข้อความ หรือเนื้อหาเซลล์บนเวิร์กชีตหรือในโปรแกรมอื่นเท่านั้น

CTRL+W

ปิดหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่เลือก

CTRL+X

ตัดเซลล์ที่เลือก

CTRL+Y

ทำซ้ำคำสั่งหรือการกระทำสุดท้าย ถ้าเป็นไปได้

CTRL+Z

ใช้คำสั่ง เลิกทำ เพื่อย้อนกลับคำสั่งสุดท้าย หรือเพื่อลบรายการสุดท้ายที่คุณได้พิมพ์

การกด CTRL+SHIFT+Z จะใช้คำสั่ง เลิกทำ หรือ ทำซ้ำ เพื่อย้อนหรือคืนค่าการแก้ไขอัตโนมัติล่าสุดเมื่อแสดงสมาร์ทแท็กการแก้ไขโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของเพจ

แป้นฟังก์ชัน

คีย์

คำอธิบาย

F1

แสดงบานหน้าต่างงาน วิธีใช้ Microsoft Office Excel

การกด CTRL+F1 จะแสดงหรือซ่อน Ribbon ที่เป็นคอมโพเนนต์ของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

การกด ALT+F1 จะสร้างแผนภูมิของข้อมูลในช่วงปัจจุบัน

การกด ALT+SHIFT+F1 จะแทรกเวิร์กชีตใหม่

F2

แก้ไขเซลล์ที่ใช้งานอยู่และวางตำแหน่งจุดแทรกไว้ที่จุดท้ายสุดของเนื้อหาในเซลล์ ซึ่งจะย้ายจุดแทรกไปไว้ในแถบสูตรขณะที่การแก้ไขในเซลล์ถูกปิดอยู่ด้วย

การกด SHIFT+F2 จะเพิ่มหรือแก้ไขข้อคิดเห็นของเซลล์

การกด CTRL+F2 จะแสดงหน้าต่างตัวอย่างก่อนพิมพ์

F3

แสดงกล่องโต้ตอบ วางชื่อ

การกด SHIFT+F3 จะแสดงกล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน

F4

ทำซ้ำคำสั่งหรือการกระทำสุดท้าย ถ้าเป็นไปได้

เมื่อการอ้างอิงหรือช่วงของเซลล์ถูกเลือกในสูตร การกด F4 จะคำนวณโดยผสมผสานการอ้างอิงต่างๆ ทั้งแบบสัมบูรณ์และแบบสัมพัทธ์

การกด CTRL+F4 จะปิดหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่เลือก

F5

แสดงกล่องโต้ตอบ ไปที่

การกด CTRL+F5 จะคืนค่าขนาดหน้าต่างของหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่เลือก

F6

สลับระหว่างเวิร์กชีต, Ribbon, บานหน้าต่างงาน และตัวควบคุมการซูม ในเวิร์กชีตที่ถูกแยกออก (เมนู มุมมอง และคำสั่ง จัดการหน้าต่างนี้, ตรึงแนว, แยกหน้าต่าง) F6 จะรวมถึงบานหน้าต่างที่แยกออกเมื่อสลับระหว่างบานหน้าต่างและพื้นที่ Ribbon

การกด SHIFT+F6 จะสลับระหว่างเวิร์กชีต ตัวควบคุมการซูม บานหน้าต่างงาน และ Ribbon

การกด CTRL+F6 จะสลับไปยังหน้าต่างเวิร์กบุ๊กถัดไปเมื่อมีหน้าต่างเวิร์กบุ๊กมากกว่าหนึ่งหน้าต่างเปิดอยู่

F7

แสดงกล่องโต้ตอบ การสะกด เพื่อตรวจการสะกดในเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่หรือช่วงที่เลือกไว้

การกด CTRL+F7 จะดำเนินการคำสั่ง ย้าย ในหน้าต่างเวิร์กบุ๊กเมื่อหน้าต่างดังกล่าวไม่ได้ขยายใหญ่สุด ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายหน้าต่าง และเมื่อเสร็จสิ้น ให้กด ENTER หรือกด ESC เพื่อยกเลิก

F8

เปิดหรือปิดใช้งานโหมดขยาย ในโหมดขยายนี้ การเลือกเพิ่มเติม จะปรากฏอยู่ในบรรทัดสถานะ และแป้นลูกศรจะขยายส่วนที่เลือก

การกด SHIFT+F8 ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มเซลล์หรือช่วงที่ไม่อยู่ติดกันลงในส่วนของเซลล์ที่เลือกโดยใช้แป้นลูกศร

การกด CTRL+F8 จะดำเนินการคำสั่ง ขนาด (บนเมนู ตัวควบคุม สำหรับหน้าต่างเวิร์กบุ๊ก) เมื่อเวิร์กบุ๊กไม่ได้ถูกขยายใหญ่สุด

การกด ALT+F8 จะแสดงกล่องโต้ตอบ แมโคร เพื่อสร้าง เรียกใช้ แก้ไข หรือลบแมโคร

F9

คำนวณเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด

การกด SHIFT+F9 จะคำนวณเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่

การกด CTRL+ALT+F9 จะคำนวณเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด โดยไม่คำนึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการคำนวณครั้งล่าสุดหรือไม่

การกด CTRL+ALT+SHIFT+F9 จะตรวจสอบสูตรที่อ้างถึงใหม่ แล้วคำนวณเซลล์ทั้งหมดที่อยู่ในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด รวมถึงเซลล์ที่ไม่ได้ถูกทำเครื่องหมายว่าให้คำนวณด้วย

การกด CTRL+F9 จะย่อหน้าต่างเวิร์กบุ๊กให้เล็กสุดเป็นไอคอน

F10

เปิดหรือปิดเคล็ดลับคีย์

การกด SHIFT+F10 จะแสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก

การกด ALT+SHIFT+F10 จะแสดงเมนูหรือข้อความสำหรับสมาร์ทแท็ก ถ้าปรากฏสมาร์ทแท็กมากกว่าหนึ่ง จะสลับไปยังสมาร์ทแท็กถัดไปและแสดงเมนูหรือข้อความของสมาร์ทแท็ก

การกด CTRL+F10 จะขยายหน้าต่างใหญ่สุดหรือคืนค่าหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่เลือก

F11

สร้างแผนภูมิของข้อมูลในช่วงปัจจุบัน

การกด SHIFT+F11 จะแทรกเวิร์กชีตใหม่

การกด ALT+F11 จะเปิด Microsoft Visual Basic Editor ซึ่งคุณสามารถสร้างแมโครได้โดยใช้ Visual Basic for Applications (VBA)

F12

แสดงกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

ด้านบนของเพจ

คีย์ลัดอื่นๆ ที่มีประโยชน์

คีย์

คำอธิบาย

แป้นลูกศร

ย้ายขึ้น ลง ไปทางซ้าย หรือไปทางขวาหนึ่งเซลล์ในเวิร์กชีต

การกด CTRL+แป้นลูกศร จะย้ายไปยังขอบของ ขอบเขตข้อมูล ปัจจุบันในเวิร์กชีต

การกด SHIFT+แป้นลูกศร จะขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปหนึ่งเซลล์

การกด CTRL+SHIFT+แป้นลูกศร จะขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังเซลล์ที่ไม่ว่างเซลล์สุดท้ายในคอลัมน์หรือในแถวเดียวกันให้เป็นเซลล์ที่ใช้งานอยู่ หรือในกรณีที่เซลล์ถัดไปว่างอยู่ จะขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์ที่ไม่ว่างถัดไป

การกดแป้นลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา จะเลือกแท็บทางซ้ายหรือขวาเมื่อ Ribbon ถูกเลือก และเมื่อเมนูย่อยถูกเปิดหรือถูกเลือก แป้นลูกศรเหล่านี้จะสลับระหว่างเมนูหลักและเมนูย่อย เมื่อมีการเลือกแท็บ Ribbon แป้นเหล่านี้จะนำทางปุ่มแท็บ

การกดแป้นลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นจะเลือกคำสั่งถัดไปหรือก่อนหน้า เมื่อเมนูหรือเมนูย่อยถูกเปิด และเมื่อแท็บ Ribbon ถูกเลือก แป้นเหล่านี้จะนำทางขึ้นหรือลงในกลุ่มแท็บ

ในกล่องโต้ตอบ แป้นลูกศรจะเลื่อนระหว่างตัวเลือกในรายการแบบดรอปดาวน์ที่เปิดอยู่ หรือระหว่างตัวเลือกในกลุ่มของตัวเลือก

ลูกศรลงหรือ ALT+ลูกศรลง จะเปิดรายการแบบดรอปดาวน์ที่เลือกไว้

BACKSPACE

ลบหนึ่งอักขระทางซ้ายในแถบสูตร

รวมทั้งล้างเนื้อหาของเซลล์ที่ใช้งานอยู่ด้วย

ในโหมดการแก้ไขเซลล์ จะลบอักขระทางซ้ายของจุดแทรก

DELETE

เอาเนื้อหาของเซลล์ (ข้อมูลและสูตร) ออกจากเซลล์ที่เลือก โดยไม่มีผลกระทบต่อรูปแบบเซลล์หรือข้อคิดเห็น

ในโหมดการแก้ไขเซลล์ จะลบอักขระทางขวาของจุดแทรก

END

ย้ายไปยังเซลล์ในมุมขวาล่างของหน้าต่าง เมื่อเปิด SCROLL LOCK

นอกจากนี้ยังเลือกคำสั่งสุดท้ายในเมนูเมื่อเมนูหรือเมนูย่อยสามารถมองเห็นได้อีกด้วย

การกด CTRL+END จะย้ายไปยังเซลล์สุดท้ายในเวิร์กชีต ในแถวล่างสุดที่ใช้ของคอลัมน์ขวาสุดที่ใช้อยู่ ถ้าเคอร์เซอร์อยู่ในแถบสูตร การกด CTRL+END จะย้ายเคอร์เซอร์ไปที่จุดท้ายสุดของข้อความ

การกด CTRL+SHIFT+END จะขยายเซลล์ที่เลือกไปยังเซลล์สุดท้ายที่ถูกใช้ในเวิร์กชีต (มุมล่างขวา) ถ้าเคอร์เซอร์อยู่ในแถบสูตร การกด CTRL+SHIFT+END จะเลือกข้อความทั้งหมดในแถบสูตรจากตำแหน่งเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุด ซึ่งการทำเช่นนี้จะไม่มีผลต่อความสูงของแถบสูตร

ENTER

ทำให้รายการเซลล์จากเซลล์หรือแถบสูตรเสร็จสมบูรณ์ และเลือกเซลล์ด้านล่าง (ตามค่าเริ่มต้น)

ในฟอร์มข้อมูล จะเป็นการย้ายไปยังเขตข้อมูลแรกในระเบียนถัดไป

เปิดเมนูที่เลือก (กด F10 เพื่อเปิดใช้งานแถบเมนู) หรือดำเนินการสำหรับคำสั่งที่เลือก

ในกล่องโต้ตอบ จะดำเนินการปุ่มคำสั่งเริ่มต้นในกล่องโต้ตอบ (ปุ่มที่มีเส้นขอบภายนอกหนา มักจะเป็นปุ่ม ตกลง)

การกด ALT+ENTER จะขึ้นต้นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดียวกัน

การกด CTRL+ENTER จะเติมช่วงเซลล์ที่เลือกด้วยรายการปัจจุบัน

การกด SHIFT+ENTER จะทำให้รายการเซลล์สมบูรณ์และเลือกเซลล์ด้านบน

ESC

ยกเลิกรายการในเซลล์หรือแถบสูตร

ปิดเมนูหรือเมนูย่อย กล่องโต้ตอบ หรือหน้าต่างข้อความที่เปิดอยู่

เมื่อมีการใช้โหมดเต็มหน้าจอ การกด Esc ยังเป็นการปิดโหมดนี้ และกลับไปที่โหมดหน้าจอปกติ เพื่อแสดง Ribbon และแถบสถานะอีกครั้งด้วย

HOME

ย้ายไปที่จุดเริ่มต้นของแถวในเวิร์กชีต

ย้ายไปที่เซลล์ในมุมบนซ้ายของหน้าต่างเมื่อ SCROLL LOCK เปิดอยู่

เลือกคำสั่งแรกบนเมนูเมื่อเมนูหรือเมนูย่อยสามารถมองเห็นได้

การกด CTRL+HOME จะย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของเวิร์กชีต

การกด CTRL+SHIFT+HOME จะขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของเวิร์กชีต

PAGE DOWN

เลื่อนลงมาหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

การกด ALT+PAGE DOWN จะเลื่อนหน้าจอไปทางขวาหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

การกด CTRL+PAGE DOWN จะเลื่อนไปยังแผ่นงานถัดไปในเวิร์กบุ๊ก

การกด CTRL+SHIFT+PAGE DOWN เลือกแผ่นงานปัจจุบันและถัดไปในเวิร์กบุ๊ก

PAGE UP

เลื่อนขึ้นไปหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

การกด ALT+PAGE UP จะเลื่อนหน้าจอไปทางซ้ายหนึ่งหน้าจอในเวิร์กชีต

การกด CTRL+PAGE UP จะเลื่อนไปยังแผ่นงานก่อนหน้าในเวิร์กบุ๊ก

การกด CTRL+SHIFT+PAGE UP จะเลือกแผ่นงานปัจจุบันและก่อนหน้าในเวิร์กบุ๊ก

SPACEBAR

ในกล่องโต้ตอบ จะดำเนินการปุ่มที่เลือก หรือเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย

การกด CTRL+SPACEBAR จะเลือกคอลัมน์ทั้งคอลัมน์ในเวิร์กชีต

การกด SHIFT+SPACEBAR จะเลือกทั้งแถวในเวิร์กชีต

การกด TRL+SHIFT+SPACEBAR จะเลือกทั้งเวิร์กชีต

 • ถ้าเวิร์กชีตมีข้อมูลอยู่ การกด CTRL+SHIFT+SPACEBAR จะเลือกขอบเขตปัจจุบัน การกด CTRL+SHIFT+SPACEBAR ครั้งที่สองจะเลือกขอบเขตปัจจุบันและแถวสรุป การกด CTRL+SHIFT+SPACEBAR ครั้งที่สามจะเลือกเวิร์กชีตทั้งแผ่น

 • เมื่อวัตถุถูกเลือก การกด CTRL+SHIFT+SPACEBAR จะเลือกวัตถุทั้งหมดในเวิร์กชีต

การกด ALT+SPACEBAR จะแสดงเมนู ตัวควบคุม ของหน้าต่าง Microsoft Office Excel

TAB

ย้ายหนึ่งเซลล์ไปทางขวาในเวิร์กชีต

ย้ายระหว่างเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อกในเวิร์กชีตที่มีการป้องกัน

ย้ายไปยังตัวเลือกถัดไปหรือกลุ่มตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ

การกด SHIFT+TAB จะย้ายไปยังเซลล์ก่อนหน้าในเวิร์กชีตหรือตัวเลือกก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ

การกด CTRL+TAB จะสลับไปยังแท็บถัดไปในกล่องโต้ตอบ

การกด Ctrl+Shift+Tab จะสลับไปยังแท็บก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ

ด้านบนของเพจ

ดูรายการคีย์ลัดของ Excel 2016 for Mac ที่นี่ ถ้าคุณใช้ Excel บนคอมพิวเตอร์ระบบ Windows คีย์ลัดหลายอย่างที่ใช้แป้น CTRL ยังสามารถทำงานได้ใน Excel 2016 for Mace แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด หากมีคำถาม ให้ดูรายการนี้ โปรดทราบว่ารายการคีย์ลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงถึงรูปแบบแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

ทางลัดที่ใช้บ่อย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

วาง

คำสั่ง + V
หรือ
CONTROL + V

คัดลอก

คำสั่ง + C
หรือ
CONTROL + C

ล้าง

ลบ

บันทึก

คำสั่ง + S
หรือ
CONTROL + S

เลิกทำ

คำสั่ง + Z
หรือ
CONTROL + Z

ทำซ้ำ

คำสั่ง + Y
หรือ
CONTROL + Y หรือ
คำสั่ง + SHIFT+ Z

ตัด

คำสั่ง + X
หรือ
CONTROL + X

ตัวหนา

คำสั่ง + B
หรือ
CONTROL + B

การพิมพ์

คำสั่ง + P
หรือ
CONTROL + P

เปิด Visual Basic

OPTION + F11

เติมด้านล่าง

คำสั่ง + D
หรือ
CONTROL + D

เติมด้านขวา

คำสั่ง + R
หรือ
CONTROL + R

แทรกเซลล์

CONTROL + SHIFT + =

ลบเซลล์

คำสั่ง + ยัติภังค์ (-)
หรือ
CONTROL + ยัติภังค์ (-)

คำนวณเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด

คำสั่ง + =
หรือ
F9

ปิดหน้าต่าง

คำสั่ง + W
หรือ
CONTROL + W

ออกจาก Excel

คำสั่ง + Q

แสดงกล่องโต้ตอบ ไปยัง

CONTROL + G
หรือ
F5

แสดงกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์

คำสั่ง + 1
หรือ
CONTROL + 1

แสดงกล่องโต้ตอบ แทนที่

CONTROL + H
หรือ
คำสั่ง + SHIFT + H

วางแบบพิเศษ

คำสั่ง + CONTROL + V
หรือ
CONTROL + OPTION + V
หรือ
คำสั่ง + OPTION + V

ขีดเส้นใต้

คำสั่ง + U

ตัวเอียง

คำสั่ง + I
หรือ
CONTROL + I

เวิร์กบุ๊กใหม่ที่ว่างเปล่า

คำสั่ง + N
หรือ
CONTROL + N

เวิร์กบุ๊กใหม่จากเทมเพลต

คำสั่ง + SHIFT + P

แสดงกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

คำสั่ง + SHIFT + S
หรือ
F12

แสดงหน้าต่าง วิธีใช้

F1
หรือ
คำสั่ง + /

เลือกทั้งหมด

คำสั่ง + A
หรือ
คำสั่ง + SHIFT + SPACEBAR

เพิ่มหรือเอาตัวกรองออก

คำสั่ง + SHIFT + F
หรือ
CONTROL + SHIFT + L

ย่อหรือขยายแท็บ Ribbon

คำสั่ง + OPTION + R

แสดงกล่องโต้ตอบ เปิด

คำสั่ง + O
หรือ
CONTROL + O

ตรวจการสะกด

F7

เปิดอรรถาภิธาน

SHIFT + F7

แสดง ตัวสร้างสูตร

SHIFT + F3

เปิดกล่องโต้ตอบ ชื่อที่กำหนด

คำสั่ง + F3

เปิดกล่องโต้ตอบ สร้างชื่อ

คำสั่ง + SHIFT + F3

แทรกแผ่นงานใหม่ *

SHIFT + F11

การพิมพ์

คำสั่ง + P หรือ Control + P

การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

คำสั่ง + P หรือ Control + P

** คีย์ลัดนี้ขัดแย้งกับการกำหนดแป้นเริ่มต้นของ Mac OS เมื่อต้องการใช้คีย์ลัดนี้ คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าคีย์บอร์ด Mac ของคุณ ไปที่ Apple > การกำหนดลักษณะของระบบ > คีย์บอร์ด > คีย์ลัด คลิก Mission Control จากนั้นคลิกเพื่อยกเลิกการเลือกตัวเลือก แสดงเดสก์ท็อป

ด้านบนของเพจ

แป้นฟังก์ชัน

หมายเหตุ: หมายเหตุ: ถ้าแป้นฟังก์ชันไม่ทำงานอย่างที่คุณคาดหวังไว้ ให้กดแป้น FN ในแป้นฟังก์ชันเพิ่มเติม ถ้าคุณไม่ต้องการกดแป้น FN ในแต่ละครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนคุณลักษณะระบบโดย: ไปที่ Apple > การกำหนดลักษณะของระบบ > คีย์บอร์ด จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้แป้นฟังก์ชันพื้นฐาน F1, F2, อื่นๆ ทั้งหมด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงหน้าต่างวิธีใช้

F1

แก้ไขเซลล์ที่เลือก

F2

แทรกหรือแก้ไขเซลล์ข้อคิดเห็น

Shift + F2

เปิดกล่องโต้ตอบบันทึก

Option + F2

เปิดตัวสร้างสูตร

Shift+F3

เปิดกล่องโต้ตอบชื่อที่กำหนด

คำสั่ง +F3

ปิด

คำสั่ง +F4

แสดงกล่องโต้ตอบ ไปที่

F5

แสดงกล่องโต้ตอบ ค้นหา

Shift + F5

ย้ายไปยังกล่องโต้ตอบ ค้นหาแผ่นงาน

Control + F5

ตรวจการสะกด

F7

เปิดอรรถาภิธาน

Shift + F7 หรือ Control + Option + คำสั่ง + R

ขยายส่วนที่เลือก

F8

เพิ่มลงในส่วนที่เลือก

Shift + F8

แสดงกล่องโต้ตอบ แมโคร

Option+F8

คำนวณเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด

F9

คำนวณแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

Shift + F9

ย่อหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

Control + F9

แสดงเมนูบริบท หรือเมนู "คลิกขวา"

Shift + F10

ขยายหรือคืนค่าหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

Control + F10 หรือ คำสั่ง + F10

แทรกแผ่นงานแผนภูมิใหม่*

F11

แทรกแผ่นงานใหม่*

Shift + F11

แทรกแผ่นงานแมโคร Excel 4.0

คำสั่ง + F11

เปิด Visual Basic

Option + F11

แสดงกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

F12

แสดงกล่องโต้ตอบ เปิด

คำสั่ง + F12

ด้านบนของเพจ

การย้ายและเลื่อนในแผ่นงานหรือเวิร์กบุ๊ก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายขึ้น ลง ไปทางซ้าย หรือไปทางขวาหนึ่งเซลล์

แป้นลูกศร

ย้ายไปยังขอบของขอบเขตข้อมูลปัจจุบัน

คำสั่ง + ปุ่มลูกศร

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

หน้าแรก

ย้ายไปยังต้นแผ่นงาน

CONTROL + HOME

ย้ายไปยังเซลล์สุดท้ายที่ใช้ในแผ่นงาน

CONTROL + END

ย้ายลงหนึ่งหน้าจอ

PAGE DOWN
บน MacBook ให้กด FN + ลูกศรลง

ย้ายขึ้นหนึ่งหน้าจอ

PAGE UP
บน a MacBook ให้กด FN + ลูกศรขึ้น

เลื่อนหน้าไปด้านขวาหนึ่งหน้าจอ

OPTION + PAGE DOWN

เลื่อนหน้าจอไปด้านซ้ายหนึ่งหน้าจอ

OPTION + PAGE UP

เลื่อนไปยังแผ่นงานถัดไปในเวิร์กบุ๊ก

CONTROL + PAGE DOWN
หรือ
OPTION + RIGHT ARROW

เลื่อนไปยังแผ่นงานก่อนหน้าในเวิร์กบุ๊ก

CONTROL + PAGE DOWN
หรือ
OPTION + ลูกศรซ้าย

เลื่อนเพื่อแสดงเซลล์ที่ใช้งานอยู่

CONTROL + DELETE

แสดงกล่องโต้ตอบ ไปยัง

CONTROL + G

แสดงกล่องโต้ตอบ ค้นหา

CONTROL + F
หรือ
SHIFT + F5

เข้าถึง การค้นหา (เมื่อเลือกเซลล์หรือภายในเซลล์)

คำสั่ง + F

ย้ายระหว่างเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อกในแผ่นงานที่มีการป้องกัน

TAB

ด้านบนของเพจ

พิมพ์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

พิมพ์

คำสั่ง + P หรือ Control + P

การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

คำสั่ง + P หรือ Control + P

ด้านบนของเพจ

ใส่ข้อมูลบนแผ่นงาน

หมายเหตุ: หมายเหตุ: ถ้าแป้นฟังก์ชันไม่ทำงานอย่างที่คุณคาดหวังไว้ ให้กดแป้น FN ในแป้นฟังก์ชันเพิ่มเติม ถ้าคุณไม่ต้องการกดแป้น FN ในแต่ละครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนคุณลักษณะระบบโดย: ไปที่ Apple > การกำหนดลักษณะของระบบ > คีย์บอร์ด จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้แป้นฟังก์ชันพื้นฐาน F1, F2, อื่นๆ ทั้งหมด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แก้ไขเซลล์ที่เลือก

F2

กรอกข้อมูลในเซลล์ให้สมบูรณ์และย้ายไปข้างหน้าในส่วนที่เลือก

RETURN

เริ่มบรรทัดใหม่ในเซลล์เดียวกัน

CONTROL + OPTION + RETURN

เติมช่วงเซลล์ที่เลือกด้วยข้อความที่คุณพิมพ์

คำสั่ง + RETURN
หรือ
CONTROL + RETURN

กรอกข้อมูลในเซลล์ให้สมบูรณ์และย้ายขึ้นไปในส่วนที่เลือก

SHIFT + RETURN

กรอกข้อมูลในเซลล์ให้สมบูรณ์และย้ายไปด้านขวาในส่วนที่เลือก

TAB

กรอกข้อมูลในเซลล์ให้สมบูรณ์และย้ายไปด้านซ้ายในส่วนที่เลือก

SHIFT + TAB

ยกเลิกข้อมูลในเซลล์

ESC

ลบอักขระทางด้านซ้ายของจุดแทรก หรือลบส่วนที่เลือก

ลบ

ลบอักขระทางด้านขวาของจุดแทรก หรือลบส่วนที่เลือก
หมายเหตุ: แป้นพิมพ์ขนาดเล็กบางอันอาจไม่มีปุ่มนี้

ลบ

ลบข้อความไปจนถึงท้ายบรรทัด
หมายเหตุ: แป้นพิมพ์ขนาดเล็กบางอันอาจไม่มีปุ่มนี้

CONTROL + ลบ

ย้ายอักขระขึ้น ลง ซ้ายหรือขวาหนึ่งอักขระ

แป้นลูกศร

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

หน้าแรก

แทรกข้อคิดเห็น

SHIFT + F2

เปิดหรือแก้ไขเซลล์ข้อคิดเห็น

SHIFT + F2

เติมด้านล่าง

CONTROL + D
หรือ

คำสั่ง + D

เติมทางด้านขวา

CONTROL + R
หรือ

คำสั่ง + R

กำหนดชื่อ

CONTROL + L

ด้านบนของเพจ

ทำงานในเซลล์หรือแถบสูตร

หมายเหตุ: หมายเหตุ: ถ้าแป้นฟังก์ชันไม่ทำงานอย่างที่คุณคาดหวังไว้ ให้กดแป้น FN ในแป้นฟังก์ชันเพิ่มเติม ถ้าคุณไม่ต้องการกดแป้น FN ในแต่ละครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนคุณลักษณะระบบโดย: ไปที่ Apple > การกำหนดลักษณะของระบบ > คีย์บอร์ด จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้แป้นฟังก์ชันพื้นฐาน F1, F2, อื่นๆ ทั้งหมด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แก้ไขเซลล์ที่เลือก

F2

แก้ไขเซลล์ที่ใช้งานอยู่แล้วล้าง หรือลบอักขระก่อนหน้าในเซลล์ที่ใช้งานอยู่ขณะที่คุณแก้ไขเนื้อหาของเซลล์

DELETE

กรอกข้อความในเซลล์ให้สมบูรณ์

RETURN

ใส่สูตรเป็นสูตรอาร์เรย์

คำสั่ง + SHIFT + RETURN หรือ
CONTROL + SHIFT + RETURN

ยกเลิกรายการในเซลล์หรือแถบสูตร

ESC

แสดงตัวสร้างสูตรหลังจากที่คุณพิมพ์ชื่อฟังก์ชันที่ถูกต้องในสูตร

CONTROL + A

การแทรกไฮเปอร์ลิงก์

คำสั่ง + K
หรือ
CONTROL + K

แก้ไขเซลล์ที่ใช้งานอยู่และวางตำแหน่งจุดแทรกที่จุดสิ้นสุดของบรรทัด

CONTROL + U

เปิดตัวสร้างสูตร

SHIFT + F3

คำนวณแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

SHIFT + F9

แสดงเมนูบริบท

SHIFT + F10

เริ่มสูตร

=

สลับสไตล์การอ้างอิงสูตรระหว่างแบบสัมบูรณ์ แบบสัมพัทธ์ และแบบผสม

คำสั่ง + T
หรือ
F4

แทรกสูตรผลรวมอัตโนมัติ

คำสั่ง + SHIFT + T

ใส่วันที่

CONTROL + เครื่องหมายอัฒภาค (;)

ใส่เวลา

คำสั่ง + เครื่องหมายอัฒภาค (;)

คัดลอกค่าจากเซลล์ที่อยู่เหนือเซลล์ที่ใช้งานอยู่ไปยังเซลล์หรือแถบสูตร

CONTROL + SHIFT + เครื่องหมายนิ้ว (")

สลับไปมาระหว่างการแสดงค่าเซลล์และการแสดงสูตร

CONTROL + ตัวกำกับเสียงเกรฟ (`)

คัดลอกสูตรจากเซลล์ที่อยู่เหนือเซลล์ที่ใช้งานอยู่ไปไว้ในเซลล์หรือแถบสูตร

CONTROL + เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (')

แสดงรายการการทำให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

CONTROL + OPTION + ลูกศรลง

กำหนดชื่อ

CONTROL + L

เปิดบานหน้าต่าง การค้นหาแบบสมาร์ท

CONTROL + OPTION + คำสั่ง + L

ด้านบนของเพจ

จัดรูปแบบและแก้ไขข้อมูล

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แก้ไขเซลล์ที่เลือก

F2

สร้างตาราง

คำสั่ง + T
หรือ
CONTROL + T

แทรกตัวแบ่งบรรทัดในเซลล์

คำสั่ง + OPTION + RETURN หรือ
CONTROL + OPTION + RETURN

แทรกอักขระพิเศษ เช่น สัญลักษณ์ รวมถึง Emoji

CONTROL + คำสั่ง + SPACEBAR

เพิ่มขนาดฟอนต์

คำสั่ง + SHIFT + >

ลดขนาดฟอนต์

คำสั่ง + SHIFT + <

จัดกึ่งกลาง

คำสั่ง + E

จัดชิดซ้าย

คำสั่ง + L

แสดงกล่องโต้ตอบ ปรับเปลี่ยนสไตล์เซลล์

คำสั่ง + SHIFT + L

แสดงกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์

คำสั่ง + 1

นำรูปแบบตัวเลขทั่วไปไปใช้

CONTROL + SHIFT + ~

นำรูปแบบสกุลเงินที่มีตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่ง (โดยที่จำนวนลบจะปรากฏเป็นสีแดงในวงเล็บ) ไปใช้

CONTROL + SHIFT + $

นำรูปแบบเปอร์เซ็นต์ที่ไม่มีตำแหน่งทศนิยมไปใช้

CONTROL + SHIFT + %

นำรูปแบบตัวเลขเอ็กซ์โพแนนเชียลที่มีตำแหน่งทศนิยมสองไปใช้

CONTROL + SHIFT + ^

นำรูปแบบวันที่แบบมีวัน เดือน และปีไปใช้

CONTROL + SHIFT + #

นำรูปแบบเวลาแบบมีชั่วโมงและนาที รวมทั้งระบุ AM หรือ PM ไปใช้

CONTROL + SHIFT + @

นำรูปแบบตัวเลขที่มีตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่ง ตัวคั่นหลักพัน และมีเครื่องหมายลบ (-) สำหรับค่าลบไปใช้

CONTROL + SHIFT + !

นำเส้นขอบภายนอกไปใช้รอบๆ เซลล์ที่เลือก

คำสั่ง + OPTION + เลขศูนย์

เพิ่มเส้นขอบภายนอกด้านขวาไปยังส่วนที่เลือก

คำสั่ง + OPTION + ลูกศรขวา

เพิ่มเส้นขอบภายนอกด้านซ้ายไปยังส่วนที่เลือก

คำสั่ง + OPTION + ลูกศรซ้าย

เพิ่มเส้นขอบภายนอกด้านบนไปยังส่วนที่เลือก

คำสั่ง + OPTION + ลูกศรขึ้น

เพิ่มเส้นขอบภายนอกด้านล่างไปยังส่วนที่เลือก

คำสั่ง + OPTION + ลูกศรลง

นำเส้นขอบภายนอกออก

คำสั่ง + OPTION + ยัติภังค์

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้หรือนำออก

คำสั่ง + B

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้หรือนำออก

คำสั่ง + I

นำขีดล่างไปใช้หรือนำออก

คำสั่ง + U

นำการจัดรูปแบบขีดทับไปใช้หรือนำออก

คำสั่ง + SHIFT + X

ซ่อนคอลัมน์

คำสั่ง + )
หรือ
CONTROL + )

ยกเลิกซ่อนคอลัมน์

คำสั่ง + SHIFT + )
หรือ
CONTROL + SHIFT + )

ซ่อนแถว

คำสั่ง + (
หรือ
CONTROL + (

ยกเลิกการซ่อนแถว

คำสั่ง + SHIFT + (
หรือ
CONTROL + SHIFT + (

แก้ไขเซลล์ที่ใช้งาน

CONTROL + U

ยกเลิกรายการในเซลล์หรือแถบสูตร

ESC

แก้ไขเซลล์ที่ใช้งานอยู่แล้วล้าง หรือลบอักขระก่อนหน้าในเซลล์ที่ใช้งานอยู่ขณะที่คุณแก้ไขเนื้อหาของเซลล์

DELETE

วางข้อความลงในเซลล์ที่ใช้งาน

คำสั่ง + V

กรอกข้อความในเซลล์ให้สมบูรณ์

RETURN

ใส่รายการใจเซลล์ปัจจุบันไปในเซลล์ที่เลือก

คำสั่ง + RETURN หรือ
CONTROL + RETURN

ใส่สูตรเป็นสูตรอาร์เรย์

คำสั่ง + SHIFT + RETURN หรือ
CONTROL + SHIFT + RETURN

แสดงตัวสร้างสูตรหลังจากที่คุณพิมพ์ชื่อฟังก์ชันที่ถูกต้องในสูตร

CONTROL + A

ด้านบนของเพจ

ทำงานกับส่วนที่เลือก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

คัดลอก

คำสั่ง + C
หรือ
CONTROL + V

วาง

คำสั่ง + V
หรือ
CONTROL + V

ตัด

คำสั่ง + X
หรือ
CONTROL + X

ล้าง

ลบ

ลบส่วนที่เลือก

CONTROL + ยัติภังค์ (-)

เลิกทำการกระทำล่าสุด

คำสั่ง + Z

ซ่อนคอลัมน์

คำสั่ง + )
หรือ
CONTROL + )

ยกเลิกซ่อนคอลัมน์

คำสั่ง + SHIFT + )
หรือ
CONTROL + SHIFT + )

ซ่อนแถว

คำสั่ง + (
หรือ
CONTROL + (

ยกเลิกการซ่อนแถว

คำสั่ง + SHIFT + (
หรือ
CONTROL + SHIFT + (

ย้ายจากบนลงล่างภายในส่วนที่เลือก (ลง) *

RETURN

ย้ายจากล่างขึ้นบนภายในส่วนที่เลือก (ขึ้น) *

SHIFT + RETURN

ย้ายจากซ้ายไปขวาภายในส่วนที่เลือก
หรือย้ายลงหนึ่งเซลล์ถ้าเลือกเพียงหนึ่งคอลัมน์

TAB

ย้ายจากขวาไปซ้ายภายในส่วนที่เลือก
หรือย้ายขึ้นหนึ่งเซลล์ถ้าเลือกเพียงหนึ่งคอลัมน์

SHIFT + TAB

ย้ายทวนเข็มนาฬิกาไปยังมุมถัดไปของส่วนที่เลือก

CONTROL + จุด (.)

จัดกลุ่มเซลล์ที่เลือก

คำสั่ง + SHIFT + K

ยกเลิกการจัดกลุ่มเซลล์ที่เลือก

คำสั่ง + SHIFT + J

ด้านบนของเพจ

เลือกเซลล์ คอลัมน์ หรือแถว

หมายเหตุ: หมายเหตุ: ถ้าแป้นฟังก์ชันไม่ทำงานอย่างที่คุณคาดหวังไว้ ให้กดแป้น FN ในแป้นฟังก์ชันเพิ่มเติม ถ้าคุณไม่ต้องการกดแป้น FN ในแต่ละครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนคุณลักษณะระบบโดย: ไปที่ Apple > การกำหนดลักษณะของระบบ > คีย์บอร์ด จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้แป้นฟังก์ชันพื้นฐาน F1, F2, อื่นๆ ทั้งหมด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ขยายส่วนที่เลือกไปหนึ่งเซลล์

SHIFT + ปุ่มลูกศร

ขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์ที่ไม่ว่างเซลล์สุดท้าย
ในคอลัมน์หรือแถวเดียวกันให้เป็นเซลล์ที่ใช้งานอยู่

คำสั่ง + SHIFT + ปุ่มลูกศร

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของแถว

SHIFT + HOME

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของแผ่นงาน

CONTROL + SHIFT + HOME

ขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังเซลล์สุดท้ายที่ใช้งาน
อยู่ในแผ่นงาน (มุมขวาล่าง)

CONTROL + SHIFT + END

เลือกทั้งคอลัมน์

CONTROL + SPACEBAR

เลือกทั้งแถว

SHIFT + SPACEBAR

เลือกทั้งแผ่นงาน

คำสั่ง + A

เลือกเซลล์ที่มองเห็นเท่านั้น

คำสั่ง + SHIFT + * (เครื่องหมายดอกจัน)

เลือกเฉพาะเซลล์ที่ใช้งานอยู่เมื่อมีการเลือกหลายเซลล์

SHIFT + DELETE

ขยายส่วนที่เลือกลงไปหนึ่งหน้าจอ

SHIFT + PAGE DOWN

ขยายส่วนที่เลือกขั้นไปหนึ่งหน้าจอ

SHIFT + PAGE UP

สลับระหว่างซ่อนวัตถุ แสดงวัตถุ
และแสดงพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับวัตถุ

CONTROL + 6

เปิดใช้ความสามารถในการขยายส่วนที่เลือก
โดยใช้แป้นลูกศร

F8

เพิ่มช่วงของเซลล์อีกช่วงในส่วนที่เลือก

SHIFT + F8

เลือกอาร์เรย์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นอาร์เรย์ที่
เป็นของเซลล์ที่ใช้งานอยู่

CONTROL + /

เลือกเซลล์ในแถวที่ไม่ตรงกับค่า
ในเซลล์ใช้งานในแถวนั้น
คุณต้องเลือกแถวที่เริ่มต้นด้วยเซลล์ที่ใช้งาน

CONTROL + \

เลือกเฉพาะเซลล์ที่อ้างอิงถึงสูตรในส่วนที่เลือกโดยตรง

CONTROL + SHIFT + [

เลือกทุกเซลล์ที่อ้างอิงถึงสูตรในส่วนที่เลือกโดยตรงหรือโดยอ้อม

CONTROL + SHIFT + {

เลือกเฉพาะเซลล์ที่มีสูตรที่อ้างอิงถึงถึงเซลล์ที่ใช้งานอยู่โดยตรง

CONTROL + ]

เลือกทุกเซลล์ที่มีสูตรที่อ้างอิงถึงถึงเซลล์ที่ใช้งานอยู่โดยตรงหรือโดยอ้อม

CONTROL + SHIFT + }

ด้านบนของเพจ

ใช้แผนภูมิ

หมายเหตุ: หมายเหตุ: ถ้าแป้นฟังก์ชันไม่ทำงานอย่างที่คุณคาดหวังไว้ ให้กดแป้น FN ในแป้นฟังก์ชันเพิ่มเติม ถ้าคุณไม่ต้องการกดแป้น FN ในแต่ละครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนคุณลักษณะระบบโดย: ไปที่ Apple > การกำหนดลักษณะของระบบ > คีย์บอร์ด จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้แป้นฟังก์ชันพื้นฐาน F1, F2, อื่นๆ ทั้งหมด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกแผ่นงานแผนภูมิใหม่ *

F11

วงรอบส่วนที่เลือกวัตถุของแผนภูมิ

แป้นลูกศร

ด้านบนของเพจ

* คีย์ลัดนี้ขัดแย้งกับการกำหนดแป้นเริ่มต้นของ Mac OS เมื่อต้องการใช้คีย์ลัดนี้ คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าคีย์บอร์ด Mac ของคุณ ไปที่ Apple > การกำหนดลักษณะของระบบ > คีย์บอร์ด > คีย์ลัด คลิก Mission Control จากนั้นคลิกเพื่อยกเลิกการเลือกตัวเลือก แสดงเดสก์ท็อป

เรียงลำดับ กรอง และใช้รายงาน PivotTable

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ

คำสั่ง + SHIFT + R

เพิ่มหรือเอาตัวกรองออก

คำสั่ง + SHIFT + F
หรือ
CONTROL + SHIFT + L

แสดงรายงานตัวกรองหรือเมนูป๊อปอัพเขตข้อมูลหน้า PivotTable
สำหรับเซลล์ที่เลือก

OPTION + ลูกศรลง

ด้านบนของเพจ

ข้อมูลเค้าร่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงหรือซ่อนสัญลักษณ์เค้าร่าง

CONTROL + 8

ซ่อนแถวที่เลือก

CONTROL + 9

เลิกซ่อนแถวที่เลือก

CONTROL + SHIFT + วงเล็บเปิด ( ( )

ซ่อนคอลัมน์ที่เลือก

CONTROL + ZERO

เลิกซ่อนคอลัมน์ที่เลือก

CONTROL + SHIFT + วงเล็บปิด ( ) )

ด้านบนของเพจ

ทำงานในหน้าต่างต่างๆ

ถึง

กด

ขยายหรือย่อ Ribbon ให้เล็กสุด

คำสั่ง + OPTION + R

สลับไปยังมุมมองเต็มหน้าจอ

คำสั่ง + CONTROL + F

สลับไปยังแอปพลิเคชันถัดไป

คำสั่ง + TAB

สลับไปยังแอปพลิเคชันก่อนหน้า

คำสั่ง + SHIFT + TAB

ปิดหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่ใช้งานอยู่

คำสั่ง + W

คัดลอกรูปภาพของหน้าจอ และบันทึกลงใน
ไฟล์สกรีนช็อตบนเดสก์ท็อปของคุณ

คำสั่ง + SHIFT + 3

ย่อหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

CONTROL + F9

ขยายหรือคืนค่าหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

CONTROL + F10
หรือ
คำสั่ง + F10

ซ่อน Excel

คำสั่ง + H

ด้านบนของเพจ

ทำงานในกล่องโต้ตอบต่างๆ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังกล่องข้อความถัดไป

TAB

ย้ายไปยังกล่อง ตัวเลือก ตัวควบคุม หรือคำสั่งก่อนหน้า

SHIFT + TAB

ออกจากกล่องโต้ตอบหรือยกเลิกการกระทำ

ESC

ดำเนินการกำหนดปุ่มคำสั่งเริ่มต้น
(ปุ่มที่มีเส้นขอบภายนอกหนา มักจะเป็นปุ่ม ตกลง)

RETURN

ยกเลิกคำสั่งและปิด

ESC

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การเข้าถึงใน Excel 2016 for Mac

แป้นพิมพ์ลัดที่แสดงในหัวข้อนี้หมายถึงรูปแบบแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนคีย์บอร์ดรูปแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา คีย์ลัดสำหรับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปอาจแตกต่างอีกเช่นกัน

คีย์ลัดแป้นฟังก์ชันบางอย่างจะขัดแย้งกับค่าเริ่มต้นการกำหนดแป้นใน Mac OS X เวอร์ชัน 10.3 หรือใหม่กว่า เมื่อต้องการใช้งาน คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับแป้นฟังก์ชันของคุณ บนเมนู Apple ไปยัง การกำหนดลักษณะของระบบ ภายใต้ ฮาร์ดแวร์ คลิก คีย์บอร์ด > คีย์บอร์ด แล้วตรวจสอบ ใช้แป้น F1, F2 และอื่นๆ เป็นแป้นฟังก์ชันมาตรฐาน

ถึง

กด

เปิดตัวสร้างสูตร

SHIFT + F3
หรือ
FN + SHIFT + F3

ทำซ้ำ ค้นหา ล่าสุด (ค้นหาถัดไป

SHIFT + F4
หรือ
FN + SHIFT + F4

ปิดหน้าต่าง

คำสั่ง + F4
หรือ
FN + คำสั่ง + F4

แสดงกล่องโต้ตอบ ไปยัง

F5

แสดงกล่องโต้ตอบ ค้นหา

SHIFT + F5

ย้ายไปยังบานหน้าต่างถัดไปในเวิร์กบุ๊กที่ถูกแยกออก

F6

ย้ายไปยังบานหน้าต่างก่อนหน้าในเวิร์กบุ๊กที่ถูกแยกออก

SHIFT + F6

ย้ายไปยังหน้าต่างเวิร์กบุ๊กถัดไป

คำสั่ง + F6

ย้ายไปยังหน้าต่างเวิร์กบุ๊กก่อนหน้า

คำสั่ง + SHIFT + F6

ตรวจการสะกด

F7
หรือ
FN + F7

เพิ่มลงในส่วนที่เลือก

SHIFT + F8

แสดงกล่องโต้ตอบ แมโคร

OPTION + F8
หรือ
FN + OPTION + F8

คำนวณทุกแผ่นงานในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด

F9

คำนวณแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

SHIFT + F9

แสดงเมนูบริบท

SHIFT + F10

แทรกแผ่นงานแผนภูมิใหม่

F11

แทรกแผ่นงานใหม่

SHIFT + F11

แทรกแผ่นงานแมโคร Excel 4.0

คำสั่ง + F11
หรือ
FN + คำสั่ง + F11

แสดงกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

F12

แสดงกล่องโต้ตอบ เปิด

คำสั่ง + F12
หรือ
FN + คำสั่ง + F12

ด้านบนของเพจ

การย้ายและเลื่อนในแผ่นงานหรือเวิร์กบุ๊ก

ถึง

กด

ย้ายขึ้น ลง ไปทางซ้าย หรือไปทางขวาหนึ่งเซลล์

แป้นลูกศร

ย้ายไปยังขอบของขอบเขตข้อมูลปัจจุบัน

CONTROL + แป้นลูกศร

ย้ายไปยังต้นแถว

หน้าแรก

ย้ายไปยังต้นแผ่นงาน

CONTROL + HOME

ย้ายเซลล์สุดท้ายที่ใช้งานอยู่บนแผ่นงาน ซึ่งหมายถึงเซลล์ที่จุดตัดของคอลัมน์ด้านขวาสุดและแถวล่าง (ที่มุมล่างขวา) หรือเซลล์ตรงกันข้ามเซลล์ฐาน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็คือ A1

CONTROL + END

ย้ายลงหนึ่งหน้าจอ

PAGE DOWN

ย้ายขึ้นหนึ่งหน้าจอ

PAGE UP

เลื่อนหน้าไปด้านขวาหนึ่งหน้าจอ

OPTION + PAGE DOWN

เลื่อนหน้าจอไปด้านซ้ายหนึ่งหน้าจอ

OPTION + PAGE UP

เลื่อนไปยังแผ่นงานถัดไปในเวิร์กบุ๊ก

CONTROL + PAGE DOWN

เลื่อนไปยังแผ่นงานก่อนหน้าในเวิร์กบุ๊ก

CONTROL + PAGE UP

ย้ายไปยังหน้าต่างหรือเวิร์กบุ๊กถัดไป

CONTROL + TAB

ย้ายไปยังหน้าต่างหรือเวิร์กบุ๊กก่อนหน้า

CONTROL + SHIFT + TAB

ย้ายไปยังบานหน้าต่างถัดไปในเวิร์กบุ๊กที่ถูกแยกออก

F6

ย้ายไปยังบานหน้าต่างก่อนหน้าในเวิร์กบุ๊กที่ถูกแยกออก

SHIFT + F6

เลื่อนเพื่อแสดงเซลล์ที่ใช้งานอยู่

CONTROL + DELETE

แสดงกล่องโต้ตอบ ไปยัง

CONTROL + G

แสดงกล่องโต้ตอบ ค้นหา

คำสั่ง + F

ทำซ้ำการค้นหาสุดท้าย (เหมือนค้นหาถัดไป)

คำสั่ง + G

ย้ายระหว่างเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อกในแผ่นงานที่มีการป้องกัน

TAB

ด้านบนของเพจ

การแสดงตัวอย่างและการพิมพ์

ถึง

กด

แสดงกล่องโต้ตอบ พิมพ์

คำสั่ง + P

การใส่ข้อมูลบนแผ่นงาน

ถึง

กด

กรอกข้อมูลในเซลล์ให้สมบูรณ์และย้ายไปข้างหน้าในส่วนที่เลือก

RETURN

เริ่มบรรทัดใหม่ในเซลล์เดียวกัน

CONTROL + OPTION + RETURN

เติมช่วงเซลล์ที่เลือกด้วยข้อความที่คุณพิมพ์

CONTROL + RETURN

กรอกข้อมูลในเซลล์ให้สมบูรณ์และย้ายกลับไปในส่วนที่เลือก

SHIFT + RETURN

กรอกข้อมูลในเซลล์ให้สมบูรณ์และย้ายไปด้านขวาในส่วนที่เลือก

TAB

กรอกข้อมูลในเซลล์ให้สมบูรณ์และย้ายไปด้านซ้ายในส่วนที่เลือก

SHIFT + TAB

ยกเลิกข้อมูลในเซลล์

ESC

ลบอักขระทางด้านซ้ายของจุดแทรก หรือลบส่วนที่เลือก

DELETE

ลบอักขระทางด้านขวาของจุดแทรก หรือลบส่วนที่เลือก

ลบ

ลบข้อความไปจนถึงท้ายบรรทัด

CONTROL + ลบ

ย้ายอักขระขึ้น ลง ซ้ายหรือขวาหนึ่งอักขระ

แป้นลูกศร

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

หน้าแรก

ทำการกระทำล่าสุดซ้ำอีกครั้ง

คำสั่ง + Y

แก้ไขเซลล์ข้อคิดเห็น

SHIFT + F2

เติมด้านล่าง

CONTROL + D

เติมทางด้านขวา

CONTROL + R

กำหนดชื่อ

CONTROL + L

ด้านบนของเพจ

การทำงานในเซลล์หรือแถบสูตร

ถึง

กด

แก้ไขเซลล์ที่ใช้งานอยู่แล้วล้าง หรือลบอักขระก่อนหน้าในเซลล์ที่ใช้งานอยู่ขณะที่คุณแก้ไขเนื้อหาของเซลล์

DELETE

กรอกข้อความในเซลล์ให้สมบูรณ์

RETURN

ใส่สูตรเป็นสูตรอาร์เรย์

CONTROL + SHIFT + RETURN

ยกเลิกรายการในเซลล์หรือแถบสูตร

ESC

แสดงตัวสร้างสูตรหลังจากที่คุณพิมพ์ชื่อฟังก์ชันที่ถูกต้องในสูตร

CONTROL + A

การแทรกไฮเปอร์ลิงก์

คำสั่ง + K

แก้ไขเซลล์ที่ใช้งานอยู่และวางตำแหน่งจุดแทรกที่จุดสิ้นสุดของบรรทัด

CONTROL + U

เปิดตัวสร้างสูตร

SHIFT + F3
หรือ
FN + SHIFT + F3

คำนวณทุกแผ่นงานในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด

คำสั่ง + =

คำนวณแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

คำสั่ง + SHIFT + =

เริ่มสูตร

=

สลับสไตล์การอ้างอิงสูตรระหว่างแบบสัมบูรณ์ แบบสัมพัทธ์ และแบบผสม

คำสั่ง + T

แทรกสูตรผลรวมอัตโนมัติ

คำสั่ง + SHIFT + T

ใส่วันที่

CONTROL + เครื่องหมายอัฒภาค (;)

ใส่เวลา

คำสั่ง + เครื่องหมายอัฒภาค (;)

คัดลอกค่าจากเซลล์ที่อยู่เหนือเซลล์ที่ใช้งานอยู่ไปยังเซลล์หรือแถบสูตร

CONTROL + SHIFT + เครื่องหมายนิ้ว (")

สลับไปมาระหว่างการแสดงค่าเซลล์และการแสดงสูตร

CONTROL + ตัวกำกับเสียงเกรฟ (`)

คัดลอกสูตรจากเซลล์ที่อยู่เหนือเซลล์ที่ใช้งานอยู่ไปไว้ในเซลล์หรือแถบสูตร

CONTROL + เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (')

แสดงรายการการทำให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

CONTROL + OPTION + ลูกศรลง

กำหนดชื่อ

CONTROL + L

ด้านบนของเพจ

การจัดรูปแบบและการแก้ไขข้อมูล

ถึง

กด

แสดงกล่องโต้ตอบ สไตล์

คำสั่ง + SHIFT + L

แสดงกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์

คำสั่ง + 1

นำรูปแบบตัวเลขทั่วไปไปใช้

CONTROL + SHIFT + ~

นำรูปแบบสกุลเงินที่มีตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่ง (โดยที่จำนวนลบจะปรากฏเป็นสีแดงในวงเล็บ) ไปใช้

CONTROL + SHIFT + $

นำรูปแบบเปอร์เซ็นต์ที่ไม่มีตำแหน่งทศนิยมไปใช้

CONTROL + SHIFT + %

นำรูปแบบตัวเลขเอ็กซ์โพแนนเชียลที่มีตำแหน่งทศนิยมสองไปใช้

CONTROL + SHIFT + ^

นำรูปแบบวันที่แบบมีวัน เดือน และปีไปใช้

CONTROL + SHIFT + #

นำรูปแบบเวลาแบบมีชั่วโมงและนาที รวมทั้งระบุ A.M. หรือ P.M. ไปใช้

CONTROL + SHIFT + @

นำรูปแบบตัวเลขที่มีตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่ง ตัวคั่นหลักพัน และมีเครื่องหมายลบ (-) สำหรับค่าลบไปใช้

CONTROL + SHIFT + !

นำเส้นขอบภายนอกไปใช้รอบๆ เซลล์ที่เลือก

คำสั่ง + OPTION + เลขศูนย์

เพิ่มเส้นขอบภายนอกด้านขวาไปยังส่วนที่เลือก

คำสั่ง + OPTION + ลูกศรขวา

เพิ่มเส้นขอบภายนอกด้านซ้ายไปยังส่วนที่เลือก

คำสั่ง + OPTION + ลูกศรซ้าย

เพิ่มเส้นขอบภายนอกด้านบนไปยังส่วนที่เลือก

คำสั่ง + OPTION + ลูกศรขึ้น

เพิ่มเส้นขอบภายนอกด้านล่างไปยังส่วนที่เลือก

คำสั่ง + OPTION + ลูกศรลง

นำเส้นขอบภายนอกออก

คำสั่ง + OPTION + ยัติภังค์

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้หรือนำออก

คำสั่ง + B

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้หรือนำออก

คำสั่ง + I

นำขีดล่างไปใช้หรือนำออก

คำสั่ง + U

นำการจัดรูปแบบขีดทับไปใช้หรือนำออก

คำสั่ง + SHIFT + X

ซ่อนแถว

CONTROL + 9

ยกเลิกการซ่อนแถว

CONTROL + SHIFT + (

การซ่อนคอลัมน์

CONTROL + ZERO

ยกเลิกการซ่อนคอลัมน์

CONTROL + SHIFT + )

เพิ่มสไตล์ฟอนต์เงาหรือนำออก

คำสั่ง + SHIFT + W

เพิ่มสไตล์ฟอนต์เส้นขอบหรือนำออก

คำสั่ง + SHIFT + D

แก้ไขเซลล์ที่ใช้งานอยู่

CONTROL + U

ยกเลิกรายการในเซลล์หรือแถบสูตร

ESC

แก้ไขเซลล์ที่ใช้งานอยู่แล้วล้าง หรือลบอักขระก่อนหน้าในเซลล์ที่ใช้งานอยู่ขณะที่คุณแก้ไขเนื้อหาของเซลล์

DELETE

วางข้อความลงในเซลล์ที่ใช้งาน

คำสั่ง + V

กรอกข้อความในเซลล์ให้สมบูรณ์

RETURN

ใส่สูตรเป็นสูตรอาร์เรย์

CONTROL + SHIFT + RETURN

แสดงตัวสร้างสูตรหลังจากที่คุณพิมพ์ชื่อฟังก์ชันที่ถูกต้องในสูตร

CONTROL + A

ด้านบนของเพจ

การทำงานกับส่วนที่เลือก

ถึง

กด

คัดลอกส่วนที่เลือก

คำสั่ง + C

ตัดส่วนที่เลือก

คำสั่ง + X

วางส่วนที่เลือก

คำสั่ง + V

ล้างเนื้อหาของส่วนที่เลือก

DELETE

ลบส่วนที่เลือก

CONTROL + ยัติภังค์

คัดลอกข้อความหรือกราฟิกลงใน สมุดภาพ

CONTROL + OPTION + C

วางลงใน สมุดภาพ

CONTROL + OPTION + V

เลิกทำการกระทำล่าสุด

คำสั่ง + Z

ย้ายจากบนลงล่างภายในส่วนที่เลือก (ลง) หรือย้ายในทิศทางที่ถูกเลือกใน แก้ไข ในกล่องโต้ตอบ กำหนดลักษณะ (เมนู Excel , คำสั่ง กำหนดลักษณะ)

RETURN

ย้ายจากล่างขึ้นบนภายในส่วนที่เลือก (ขึ้น) หรือย้ายในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางที่ถูกเลือกใน แก้ไข ในกล่องโต้ตอบ กำหนดลักษณะ (เมนู Excel , คำสั่ง กำหนดลักษณะ)

SHIFT + RETURN

ย้ายจากซ้ายไปขวาภายในส่วนที่เลือก หรือย้ายลงหนึ่งเซลล์ถ้าเลือกเพียงหนึ่งคอลัมน์

TAB

ย้ายจากขวาไปซ้ายภายในส่วนที่เลือก หรือย้ายขึ้นหนึ่งเซลล์ถ้าเลือกเพียงหนึ่งคอลัมน์

SHIFT + TAB

ย้ายทวนเข็มนาฬิกาไปยังมุมถัดไปของส่วนที่เลือก

CONTROL + มหัพภาค

แทรกกราฟิกโดยใช้ เบราว์เซอร์สื่อ

คำสั่ง + CONTROL + M

ด้านบนของเพจ

การเลือกเซลล์ คอลัมน์ หรือแถว

ถึง

กด

ขยายส่วนที่เลือกไปหนึ่งเซลล์

SHIFT + แป้นลูกศร

ขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์ที่ไม่ว่างเซลล์สุดท้ายในคอลัมน์หรือแถวเดียวกันให้เป็นเซลล์ที่ใช้งานอยู่

คำสั่ง + SHIFT + แป้นลูกศร

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของแถว

SHIFT + HOME

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของแผ่นงาน

CONTROL + SHIFT + HOME

ขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์สุดท้ายที่ใช้บนแผ่นงาน (มุมขวาล่าง

CONTROL + SHIFT + END

เลือกทั้งคอลัมน์

CONTROL + SPACEBAR

เลือกทั้งแถว

SHIFT + SPACEBAR

เลือกทั้งแผ่นงาน

คำสั่ง + A

เลือกเฉพาะเซลล์ที่ใช้งานอยู่เมื่อมีการเลือกหลายเซลล์

SHIFT + DELETE

ขยายส่วนที่เลือกลงไปหนึ่งหน้าจอ

SHIFT + PAGE DOWN

ขยายส่วนที่เลือกขั้นไปหนึ่งหน้าจอ

SHIFT + PAGE UP

สลับระหว่างซ่อนวัตถุ แสดงวัตถุ และแสดงพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับวัตถุ

CONTROL + 6

แสดงหรือซ่อนแถบเครื่องมือมาตรฐาน

CONTROL + 7

เปิดใช้ความสามารถในการขยายส่วนที่เลือกโดยใช้แป้นลูกศร

F8

เพิ่มช่วงของเซลล์ในส่วนที่เลือกอีกหนึ่งช่วง หรือใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปจุดเริ่มต้นของช่วงที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้น กด F8 และแป้นลูกศรเพื่อเลือกช่วงถัดไป

SHIFT + F8

เลือกอาร์เรย์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นอาร์เรย์ที่มีเซลล์ที่กำลังใช้งานอยู่ภายใน

CONTROL + /

เลือกเซลล์ในแถวที่มีค่าไม่ตรงกับค่าในเซลล์ที่ใช้งานอยู่ในแถวนั้น คุณต้องเลือกแถวที่เริ่มต้นด้วยเซลล์ที่ใช้งานอยู่

CONTROL + \

เลือกเฉพาะเซลล์ที่อ้างอิงถึงสูตรในส่วนที่เลือกโดยตรง

CONTROL + SHIFT + [

เลือกเซลล์ในคอลัมน์ที่มีค่าไม่ตรงกับค่าในเซลล์ที่ใช้งานอยู่ในคอลัมน์นั้น คุณต้องเลือกคอลัมน์ที่เริ่มต้นด้วยเซลล์ที่ใช้งานอยู่

CONTROL + |

เลือกทุกเซลล์ที่อ้างอิงถึงสูตรในส่วนที่เลือกโดยตรงหรือโดยอ้อม

CONTROL + SHIFT + {

เลือกเฉพาะเซลล์ที่มีสูตรที่อ้างอิงถึงถึงเซลล์ที่ใช้งานอยู่โดยตรง

CONTROL + ]

เลือกทุกเซลล์ที่มีสูตรที่อ้างอิงถึงถึงเซลล์ที่ใช้งานอยู่โดยตรงหรือโดยอ้อม

CONTROL + SHIFT + }

เลือกเฉพาะเซลล์ที่มองเห็นในส่วนที่เลือกปัจจุบัน

คำสั่ง + SHIFT + Z

ด้านบนของเพจ

แผนภูมิ

ถึง

กด

แทรกแผ่นงานแผนภูมิใหม่

F11

วงรอบส่วนที่เลือกวัตถุของแผนภูมิ

แป้นลูกศร

ด้านบนของเพจ

ฟอร์มข้อมูล

ถึง

กด

ย้ายไปยังเขตข้อมูลเดียวกันในระเบียนถัดไป

ลูกศรลง

ย้ายไปยังเขตข้อมูลเดียวกันในระเบียนก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

ย้ายไปยังเขตข้อมูลถัดไปที่คุณสามารถแก้ไขในระเบียน

TAB

ย้ายไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้าที่คุณสามารถแก้ไขในระเบียน

SHIFT + TAB

ย้ายไปยังเขตข้อมูลแรกในระเบียนถัดไป

RETURN

ย้ายไปยังเขตข้อมูลแรกในระเบียนก่อนหน้า

SHIFT + RETURN

ย้ายไปข้างหน้า 10 ระเบียนในเขตข้อมูลเดียวกัน

PAGE DOWN

ย้ายไปย้อนกลับ 10 ระเบียนในเขตข้อมูลเดียวกัน

PAGE UP

ย้ายไปด้านซ้ายหนึ่งอักขระภายในเขตข้อมูล

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปด้านขวาหนึ่งอักขระภายในเขตข้อมูล

ลูกศรขวา

เลือกอักขระที่อยู่ด้านซ้าย

SHIFT + ลูกศรซ้าย

เลือกอักขระที่อยู่ด้านขวา

SHIFT + ลูกศรขวา

ด้านบนของเพจ

ตัวกรองและรายงาน PivotTable

ถึง

กด

แสดงรายงานตัวกรองหรือเมนูป๊อปอัพเขตข้อมูลหน้า PivotTable สำหรับเซลล์ที่เลือก

OPTION + ลูกศรลง

ด้านบนของเพจ

ข้อมูลเค้าร่าง

ถึง

กด

แสดงหรือซ่อนสัญลักษณ์เค้าร่าง

CONTROL + 8

ซ่อนแถวที่เลือก

CONTROL + 9

เลิกซ่อนแถวที่เลือก

CONTROL + SHIFT + (

ซ่อนคอลัมน์ที่เลือก

CONTROL + ZERO

เลิกซ่อนคอลัมน์ที่เลือก

CONTROL + SHIFT + )

ด้านบนของเพจ

แถบเครื่องมือ

ถึง

กด

ทำให้ปุ่มแรกบนแถบเครื่องมือแบบลอยตัวที่ใช้งานอยู่

OPTION + F10

เมื่อแถบเครื่องมือถูกใช้งานอยู่ เลือกปุ่มถัดไปหรือเมนูบนแถบเครื่องมือ

TAB

เมื่อแถบเครื่องมือถูกใช้งานอยู่ เลือกปุ่มก่อนหน้าหรือเมนูบนแถบเครื่องมือ

SHIFT + TAB

ทำการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มที่เลือก

RETURN

ด้านบนของเพจ

Windows

ถึง

กด

ขยายหรือย่อ Ribbon ให้เล็กสุด

คำสั่ง + OPTION + R

สลับไปยังแอปพลิเคชันถัดไป

คำสั่ง + TAB

สลับไปยังแอปพลิเคชันก่อนหน้า

คำสั่ง + SHIFT + TAB

ปิดหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่ใช้งานอยู่

คำสั่ง + W

คืนค่าขนาดหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่ใช้งานอยู่

คำสั่ง + F5

ย้ายไปยังบานหน้าต่างถัดไปในเวิร์กบุ๊กที่ถูกแยกออก

F6

ย้ายไปยังบานหน้าต่างก่อนหน้าในเวิร์กบุ๊กที่ถูกแยกออก

SHIFT + F6

สลับไปยังหน้าต่างเวิร์กบุ๊กถัดไป

คำสั่ง + F6

สลับไปยังหน้าต่างเวิร์กบุ๊กก่อนหน้า

คำสั่ง + SHIFT + F6

คัดลอกรูปหน้าจอลงในคลิปบอร์ด

คำสั่ง + SHIFT + 3

คัดลอกรูปของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ลงในคลิปบอร์ด (หลังจากกดและปล่อยแป้นแบบผสม คลิกหน้าต่างที่คุณต้องการถ่ายภาพ)

คำสั่ง + SHIFT + 4

ด้านบนของเพจ

กล่องโต้ตอบ

ถึง

กด

ย้ายไปยังกล่องข้อความถัดไป

TAB

ย้ายไปยังกล่อง ตัวเลือก ตัวควบคุม หรือคำสั่งก่อนหน้า

SHIFT + TAB

ออกจากกล่องโต้ตอบหรือยกเลิกการกระทำ

ESC

สลับไปยังแท็บถัดไป

CONTROL + TAB

สลับไปยังแท็บก่อนหน้า

CONTROL + SHIFT + TAB

ดำเนินการกำหนดปุ่มคำสั่งเริ่มต้น
(ปุ่มที่มีเส้นขอบภายนอกหนา มักจะเป็นปุ่ม ตกลง)

RETURN

ยกเลิกคำสั่งและปิด

ESC

คุณทราบหรือไม่

ถ้าคุณไม่มีการสมัครใช้งาน Office 365 หรือ Office เวอร์ชันล่าสุด คุณสามารถทดลองใช้ได้ทันที:

ทดลองใช้ Office 365 หรือ Excel เวอร์ชันล่าสุด

คุณมีคำถามที่เฉพาะเกี่ยวกับการทำงานหรือไม่

โพสต์คำถามในฟอรั่มชุมชน Excel

ช่วยเราปรับปรุง Excel

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Excel เวอร์ชันถัดไปหรือไม่ ถ้ามี โปรดดูหัวข้อต่างๆ ที่ Excel User Voice

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้ไม่ได้

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในสูตร

ฟังก์ชัน Excel (ตามลำดับตัวอักษร)

ฟังก์ชัน Excel (เรียงลำดับตามประเภท)

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×