แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ SharePoint Workspace

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการสั่งพิมพ์หัวข้อนี้ ให้กดแป้น TAB เพื่อเลือก แสดงทั้งหมด ที่อยู่ด้านบนสุดของหัวข้อนี้ แล้วกด ENTER จากนั้นให้กด CTRL+P

คีย์ลัดทั่วไป

คีย์ลัดต่อไปนี้นำไปใช้กับรายการในเครื่องมือส่วนใหญ่

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

คัดลอกรายการที่เลือกเป็นลิงก์

CTRL+L

คัดลอกรายการที่เลือกไปที่คลิปบอร์ด

CTRL+C

ตัดรายการที่เลือก

CTRL+X

วางจากคลิปบอร์ด

CTRL+V

ยกเลิกการกระทำล่าสุด

CTRL+Z

ทำซ้ำการกระทำล่าสุด

CTRL+Y

ไปยังรายการถัดไป

F8

ไปยังรายการก่อนหน้า

SHIFT+F8

ไปยังรายการที่ยังไม่ได้อ่านถัดไป

F4

ไปยังรายการที่ยังไม่ได้อ่านก่อนหน้า

SHIFT+F4

ทำเครื่องหมายรายการที่เลือกเป็นอ่านแล้ว (เอาเครื่องหมายยังไม่ได้อ่านออก)

CTRL+F4

ทำเครื่องหมายรายการทั้งหมดเป็นอ่านแล้ว (เอาเครื่องหมายยังไม่ได้อ่านทั้งหมดออก)

CTRL+SHIFT+F4

มือเอกสารเวอร์ชัน 2010 มือไฟล์เวอร์ชัน 2007 เครื่องมือไฟล์ SharePoint 2007

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เพิ่มเอกสารที่มีอยู่ในพื้นที่ทำงาน

CTRL+M

ลบเอกสาร

CTRL+D

เครื่องมือการอภิปราย 2010

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ 2010 อภิปรายเครื่องมือจะเหมือนกับที่เหมือนกับที่อธิบายไว้ในส่วนถัดไปสำหรับ 2010 เครื่องมือรายการ

เครื่องมือรายการ 2010

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ลบรายการที่เลือก

CTRL+D

นำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น

CTRL+I

ส่งออกข้อมูลไปยังไฟล์เก็บถาวรข้อมูลรายการ

CTRL+E

ในมุมมองรายการให้ค้นหารายการก่อนหน้าหรือถัดไปที่มีข้อความที่ระบุไว้ ในรายการที่เปิด ให้ค้นหาข้อความที่ระบุไว้

CTRL+F

ในการเปิดรายการ ค้นหาข้อความที่ระบุ และแทนที่ ด้วยข้อความที่ระบุ

CTRL+H

ใส่ตัวออกแบบเพื่อปรับเปลี่ยนฟอร์มและมุมมองสำหรับรายการนี้

CTRL+SHIFT+S

เครื่องมือปฏิทิน 2010

คีย์ลัดในมุมมองปฏิทิน

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

สร้างการประชุมใหม่

ENTER (โดยไม่มีการประชุมถูกเลือก) หรือ CTRL + N

เปิดการประชุมที่เลือก

ENTER

บันทึกการเปลี่ยนแปลงในการประชุมโดยไม่ต้องปิด

CTRL+S

แสดงมุมมองเดือน

CTRL+1

แสดงมุมมองสัปดาห์

CTRL+2

แสดงมุมมองวัน

CTRL+3

แสดงมุมมองสัปดาห์การทำงาน

CTRL+4

แสดงมุมมองเดือนการทำงาน

CTRL+5

แสดงการประชุมทั้งหมดในรายการ

CTRL+6

แสดงการประชุมทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ในรายการ

CTRL+7

ไปยังวันที่เฉพาะเจาะจง

CTRL+D

ไปที่วันนี้

CTRL+T

คีย์ลัดในการประชุมแบบอปฏิทินเปิด

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

แสดงโปรไฟล์การประชุม

CTRL+1

แสดงวาระการประชุม

CTRL+2

แสดงบันทึกย่อการประชุม

CTRL+3

แสดงการประชุมสรุป

CTRL+4

ลบการประชุมนี้

CTRL+D

เครื่องมือ notepad

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

สร้างบันทึกย่อใหม่

CTRL+N

บันทึกบันทึกย่อที่แก้ไข

CTRL+S

บันทึก และปิดบันทึกย่อที่แก้ไข

CTRL+W

ยกเลิกการแก้ไขในบันทึกย่อ

ESCAPE

ลบหมายเหตุ

CTRL+DELETE

แก้ไขบันทึกย่อที่เลือก

CTRL+E

ย้ายไปยังสังเกตถัดไป

F8

ย้ายไปยังบันทึกย่อก่อนหน้า

SHIFT+F8

เครื่องมือรูปภาพ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เพิ่มรูปภาพอย่าง น้อยหนึ่งรายการ

CTRL+O

บันทึกแฟ้มรูปภาพลงในคอมพิวเตอร์

CTRL+E

เครื่องมือแผ่นภาพร่าง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

บันทึกข้อความที่พิมพ์ในเครื่องมือชนิดภาพร่างเมื่อต้องการ

CTRL+S

เครื่องมือการเลือก

S

เครื่องมือดินสอ

P

เครื่องมือเส้น

L

เครื่องมือสี่เหลี่ยมผืนผ้า

R

เครื่องมือสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน

O

เครื่องมือวงรี

E

เครื่องมือรูปหลายเหลี่ยม

G

เครื่องมือข้อความ

T

เครื่องมือปฏิทิน 2007

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

สร้างการนัดหมายใหม่

CTRL+N

ดูรายละเอียดสำหรับการนัดหมายที่เลือก

ENTER

ไปยังวันที่เฉพาะเจาะจง

CTRL+D

ไปยังหน้าต่างถัดไปก่อนหน้า/วัน สัปดาห์ หรือ เดือน โดยขึ้นอยู่กับมุมมองปฏิทิน

PGDN/PGUP

ไปยังการนัดหมายถัดไปก่อนหน้า /

F8 / SHIFT + F8

ไปยังการนัดหมายถัดไปก่อนหน้า/ยังไม่ได้อ่าน

F4 / SHIFT + F4

ไปยังวันปัจจุบันตามนาฬิการะบบคอมพิวเตอร์ของคุณ

CTRL+T

ข้อความ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ร้างข้อความใหม่

CTRL+G

ส่งข้อความไปยังสมาชิกทั้งหมดของเวิร์กสเปซ

CTRL+SHIFT+G

ประวัติข้อความ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ร้างข้อความใหม่

CTRL+N

เปิดข้อความที่เลือก

CTRL+O

ตอบกลับข้อความที่เลือก

CTRL+R

ส่งต่อข้อความที่เลือก

CTRL+W

ลบข้อความที่เลือก

CTRL+D

ค้นหาข้อความ

CTRL+F

พิมพ์ข้อความที่เลือก

CTRL+P

กาเครื่องหมาย/ยกเลิกเลือก "รวมประวัติการในข้อความตอบกลับ"

CTRL+H

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×