แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ SharePoint

OneDrive for Business และ SharePoint จะมีแป้นพิมพ์ลัดที่คุณสามารถใช้สำหรับงานทั่วไปได้ โดยแป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้อ้างอิงรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นบนรูปแบบคีย์บอร์ดอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

แป้นพิมพ์ลัดที่อธิบายไว้ที่นี่จะใช้เพียงหนึ่งแป้น และแป้นพิมพ์ลัดอื่นๆ จะใช้สองแป้นขึ้นไป ถ้าคุณต้องกดแป้นอย่างน้อยสองแป้นพร้อมกัน แป้นจะถูกแบ่งด้วยเครื่องหมายบวก (+) ถ้าคุณต้องกดอีกหนึ่งแป้นทันทีหลังจากกดอีกแป้นหนึ่ง แป้นจะถูกแบ่งด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับหน้า SharePoint

ทุกหน้า

แก้ไข Rich Text

หน้ารายการหรือไลบรารี

หน้าแบบสำรวจ

การดูวิธีใช้

หน้าทั้งหมด

แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้ใช้ได้กับทุกหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดหรือปิด โหมดการช่วยสำหรับการเข้าถึงเพิ่มเติม

TAB (กดซ้ำทันทีหลังการเปิดหน้าในเบราว์เซอร์)

ขยายเมนู เช่น เมนูดรอปดาวน์สำหรับรายการ

SHIFT+ENTER

ย้ายไปยังตัวเลือกต่างๆ ในรายการดรอปดาวน์ เช่น เมนู ขอบเขตการค้นหา ที่อยู่ถัดจากกล่อง ค้นหา ที่ด้านบนของบางหน้า

ALT+ลูกศรลง

ด้านบนของหน้า

ใช้การแก้ไข Rich Text

การแก้ไข Rich Text สามารถใช้ได้จากหลายตำแหน่ง เช่น แท็บ แทรก เมื่อคุณแก้ไขงานบนไซต์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวหนาออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+B

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวเอียงออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+I

นำขีดเส้นใต้ไปใช้หรือเอาขีดเส้นใต้ออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+U

เอาย่อหน้าที่เยื้องจากทางซ้ายออก

CTRL+SHIFT+M

เยื้องย่อหน้าจากทางซ้าย

CTRL+ M

ลบส่วนที่เลือกโดยไม่วางลงบนคลิปบอร์ด

DELETE

สลับระหว่างการแทรกและการเขียนทับข้อความ

INSERT

ลบส่วนที่เลือก หรือถ้าไม่มีส่วนที่เลือก ให้ลบอักขระก่อนหน้าเคอร์เซอร์

BACKSPACE

ลบทุกคำหน้าเคอร์เซอร์ แต่ไม่ลบช่องว่างข้างหน้า

CTRL+BACKSPACE

แทรกบรรทัดใหม่ (แต่ไม่แทรกภายในองค์ประกอบย่อหน้าของ HTML: <P>)

SHIFT+ENTER

ด้านบนของหน้า

หน้ารายการหรือไลบรารี

แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้สามารถใช้งานได้ใน OneDrive for Business หรือในรายการหรือไลบรารี SharePoint

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างเอกสาร

Alt + N

Alt + N จะเปิดเมนูทางลัดที่แสดงรายการประเภทเอกสารที่คุณสามารถสร้างได้: Microsoft Word 2013ExcelPowerPoint หรือ OneNote คุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ใหม่ในไลบรารี

อัปโหลดเอกสาร

ALT + U จะเปิดกล่องโต้ตอบที่คุณสามารถเรียกดูไฟล์เพื่ออัปโหลดได้

แก้ไขหน้าในมุมมองแผ่นข้อมูล

ใน รายการ SharePoint ให้เลือกรายการ แล้วกด TAB เพื่อค้นหาคำสั่ง แก้ไข

สร้างโฟลเดอร์

ALT + N แล้วกด Tab เพื่อค้นหา โฟลเดอร์ใหม่ บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

หน้าแบบสำรวจ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดใช้งานเมนู การดำเนินการ

ALT+C (เมื่อต้องการเปิดใช้งานเมนู ให้กด SHIFT+ENTER เมื่อต้องการเลือกคำสั่ง ให้กดลูกศรลง)

เปิดใช้งานปุ่ม ตอบกลับแบบสำรวจนี้

ALT+N

เปิดใช้งานคำสั่ง ส่งออกผลลัพธ์เป็นสเปรดชีต คำสั่งนี้อยู่ในเมนู การดำเนินการ

ALT+C (เมื่อต้องการเปิดใช้งานเมนู ให้กด SHIFT+ENTER เมื่อต้องการเลือกคำสั่ง ให้กดลูกศรลง)

เปิดใช้งานลิงก์ แสดงสรุปกราฟิกของการตอบกลับ

ALT+R

เลือกปุ่ม บันทึกและปิด ในแบบฟอร์มสำหรับแก้ไขการตอบกลับแบบสำรวจ

ALT+S

เปิดใช้งานลิงก์ แสดงการตอบกลับทั้งหมด

ALT+U

เปิดใช้งานเมนู ตั้งค่า

ALT+I

เปิดใช้งานปุ่ม หน้าถัดไป

ALT+N

ด้านบนของหน้า

การดูวิธีใช้

เมื่อต้องการเปิดหน้าต่างวิธีใช้ ให้กดปุ่ม Tab ไปยังรูปภาพ “?” (เครื่องหมายคำถาม) แล้วกด Enter เพื่อเปิดเมนูทางลัด หน้าต่างวิธีใช้จะแสดงรายการของลิงก์ไปยังวิธีใช้และหัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ใช้งานอยู่

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×