แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Picture Manager

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ย้ายระหว่างบานหน้าต่าง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายตามเข็มนาฬิกาไปยังบานหน้าต่างของมุมมองปกติ

F6

ย้ายทวนเข็มนาฬิกาไปยังบานหน้าต่างของมุมมองปกติ

SHIFT+F6

สลับมุมมองในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

มุมมองรูปขนาดย่อ

CTRL+T

มุมมองรูปภาพเดียว

CTRL+G

มุมมองแถบฟิล์ม

CTRL+B

ย่อหรือขยายรูปภาพ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ขยาย

+

ย่อ

-

ขยายให้พอดี

=

เลือกรูปภาพทั้งหมด

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เลือกรูปภาพทั้งหมด

CTRL+A

เลือกหลายรูปภาพ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

หนึ่งรูปภาพด้านขวา

SHIFT+ลูกศรขวา

หนึ่งรูปภาพด้านซ้าย

SHIFT+ลูกศรซ้าย

ขึ้นหนึ่งแถว

SHIFT+ลูกศรขึ้น

ลงหนึ่งแถว

SHIFT+ลูกศรลง

ลบและคัดลอกรูปภาพ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ลบรูปภาพที่เลือกไว้

DELETE

ตัดรูปภาพที่เลือกไว้

CTRL+X

คัดลอกรูปภาพที่เลือกไว้

CTRL+C

วางรูปภาพที่ตัดหรือคัดลอก

CTRL+V

เลิกทำการทำงานครั้งล่าสุด

CTRL+Z

สี ความสว่าง และความคมชัด

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

สี ความสว่าง และความคมชัด

CTRL+Q

บานหน้าต่างวิธีใช้

บานหน้าต่างวิธีใช้คือบานหน้าต่างงาน ที่มีการเข้าถึงเนื้อหาวิธีใช้ Office ทั้งหมด บานหน้าต่างงาน บานหน้าต่างวิธีใช้ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

แสดงบานหน้าต่างวิธีใช้

F1

เลือกรายการถัดไปในบานหน้าต่างวิธีใช้

TAB

เลือกรายการก่อนหน้านี้ในบานหน้าต่างวิธีใช้

SHIFT+TAB

ทำงานตามรายการที่เลือก

ENTER

กลับไปยังบานหน้าต่างงานก่อนหน้านี้

ALT+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังบานหน้าต่างงานถัดไป

ALT+ลูกศรขวา

หน้าต่างวิธีใช้

หน้าต่างวิธีใช้แสดงหัวข้อและเนื้อหาวิธีใช้อื่น ๆ และแสดงเป็นหน้าต่างถัด แต่แยกจาก แอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายกลับไปยังหัวข้อวิธีใช้ก่อนหน้านี้

ALT+ ลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังหัวข้อวิธีใช้ถัดไป

ALT+ลูกศรขวา

พิมพ์หัวข้อวิธีใช้ปัจจุบัน

CONTROL+P

แสดงเมนูคำสั่งสำหรับหน้าต่างวิธีใช้ โดยที่หน้าต่างวิธีใช้จะต้องถูกโฟกัสอยู่ (คลิกรายการในหน้าต่างวิธีใช้)

SHIFT+F10

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×