ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ผู้ใช้มากมายพบว่าการใช้คีย์บอร์ดกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook บน Windows ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนที่หรือด้านการมองเห็น การใช้แป้นพิมพ์ลัดจะง่ายกว่าการใช้หน้าจอสัมผัสและเป็นทางเลือกแทนการใช้เมาส์ที่สำคัญ บทความนี้จะลงรายการเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook บน Windows

หมายเหตุ: 

  • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงตามรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนเค้าโครงแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

  • ถ้าแป้นพิมพ์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 แป้นพร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างแป้นดังกล่าว ถ้าคุณต้องกดแป้นหนึ่งแล้วตามด้วยอีกแป้นหนึ่งทันที แป้นพิมพ์ลัดดังกล่าวจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

ในหัวข้อนี้

ทางลัดที่ใช้บ่อย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ปิด

Escape หรือ Enter

ไปยังแท็บหน้าแรก

Alt+H

ข้อความใหม่

Ctrl+Shift+M

ส่ง

Alt+S

แทรกไฟล

Alt+N, A, F

งานใหม่

Ctrl+Shift+K

Delete

ลบ (เมื่อข้อความ งาน หรือการประชุมถูกเลือก)

ค้นหา

Ctrl+E Alt+H, R, P

ตอบกลับ

Alt+H, R, P

ส่งต่อ

Alt+H, F, W

ตอบกลับทั้งหมด

Alt+H, R, A

คัดลอก

Ctrl+C หรือ Ctrl+Insert

หมายเหตุ: Ctrl+Insert ไม่สามารถใช้งานได้ในบานหน้าต่างการอ่าน

ส่ง/รับ

Alt+S, S

ไปยังปฏิทิน

Ctrl+2

สร้างการนัดหมาย

Ctrl+Shift+A

ย้ายไปยังโฟลเดอร์

Alt+H, M, V เลือกโฟลเดอร์จากรายการ

บันทึกเป็น สิ่งที่แนบมา

Alt+JA, A, S

ด้านบนของหน้า

การนำทางพื้นฐาน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สลับไปยังมุมมองจดหมาย

Ctrl+1

สลับไปยังมุมมอง ปฏิทิน

Ctrl+2

สลับไปยังมุมมองที่ติดต่อ

Ctrl+3

สลับไปยังมุมมองงาน

Ctrl+4

สลับไปยังบันทึกย่อ

Ctrl+5

สลับไปยังรายการโฟลเดอร์ ในบานหน้าต่างโฟลเดอร์

Ctrl+6

สลับไปยังทางลัด

Ctrl+7

สลับไปยังข้อความจะเปิดถัดไป

CTRL+มหัพภาค

สลับไปยังข้อความที่เปิดก่อนหน้า

Ctrl+ จุลภาค

ย้ายระหว่างบานหน้าต่างโฟลเดอร์ หน้าต่างหลัก Outlook บานหน้าต่างการอ่าน และแถบสิ่งที่ต้องทำ

Ctrl+Shift+Tab หรือ Shift+Tab

ย้ายระหว่างหน้าต่าง Outlook บานหน้าต่างที่มีขนาดเล็กกว่าในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ บานหน้าต่างการอ่าน และส่วนต่างๆ ใน แถบสิ่งที่ต้องทำ

แป้น Tab

ย้ายระหว่างหน้าต่าง Outlook บานหน้าต่างที่มีขนาดเล็กกว่าในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ บานหน้าต่างการอ่าน และส่วนต่างๆ ในแถบสิ่งที่ต้องทำ และแสดงแป้นพิมพ์ลัดใน Ribbon ของ Outlook

F6

ย้ายบรรทัดส่วนหัวข้อความไปมาในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ หรือข้อความที่เปิดอยู่

Ctrl+Tab

ย้ายไปมาภายในบานหน้าต่างโฟลเดอร์

แป้นลูกศร

ไปยังโฟลเดอร์อื่น

Ctrl+Y

ไปยังกล่องค้นหา

F3 หรือ Ctrl+E

ในบานหน้าต่างการอ่าน ไปที่ข้อความก่อนหน้า

Alt+ลูกศรขึ้น หรือ Ctrl+เครื่องหมายจุลภาค หรือ Alt+Page Up

ในบานหน้าต่างการอ่าน เลื่อนหน้าลงผ่านข้อความ

Spacebar

ในบานหน้าต่างการอ่าน เลื่อนหน้าขึ้นผ่านข้อความ

Shift+Spacebar

ยุบหรือขยายกลุ่มในรายการข้อความอีเมล

แป้นลูกศรซ้ายหรือแป้นลูกศรขวา ตามลำดับ

กลับไปยังมุมมองก่อนหน้าในหน้าต่างหลักของ Outlook

Alt+B หรือ Alt+ลูกศรซ้าย

ไปข้างหน้าสู่มุมมองถัดไปในหน้าต่างหลักของ Outlook

Alt+ลูกศรขวา

เลือกแถบข้อมูล และแสดงเมนูคำสั่ง (ถ้ามี)

Ctrl+Shift+W

ด้านบนของหน้า

ค้นหา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ค้นหาข้อความหรือรายการอื่น

Ctrl+E

ล้างผลลัพธ์การค้นหา

Esc

ขยายการค้นหาให้รวมรายการจดหมายทั้งหมดรายการปฏิทินทั้งหมด หรือรายการที่ติดต่อทั้งหมด ขึ้นอยู่กับมอดูลที่คุณอยู่

Ctrl+Alt+A

ใช้การค้นหาขั้นสูง

Ctrl+Shift+F

การสร้างโฟลเดอร์การค้นหา

Ctrl+Shift+P

ค้นหาข้อความภายในรายการที่เปิดอยู่

F4

ค้นหาและแทนที่ข้อความ สัญลักษณ์ หรือคำสั่งการจัดรูปแบบบางคำสั่ง เมื่ออยู่ในบานหน้าต่างการอ่าน หรือในรายการที่เปิดอยู่

Ctrl+H

ขยายการค้นหาเพื่อรวมรายการจากโฟลเดอร์ปัจจุบัน

Ctrl+Alt+K

ขยายการค้นหาให้รวมโฟลเดอร์ย่อย Ctrl+Alt+Z ค่าสถานะ

Ctrl+Alt+Z

ด้านบนของหน้า

ค่าสถานะ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบตั้งค่าสถานะเพื่อตามงาน เพื่อกำหนดค่าสถานะ

Ctrl+Shift+G

ด้านบนของหน้า

ประเภทสี

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ลบประเภทที่เลือกออกจากรายการในกล่องโต้ตอบประเภทสี

Alt+D

ด้านบนของหน้า

สร้างรายการหรือไฟล์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

สร้างการนัดหมาย

Ctrl+Shift+A

สร้างที่ติดต่อ

Ctrl+Shift+C

สร้างกลุ่มที่ติดต่อ

Ctrl+Shift+L

สร้างแฟกซ์

Ctrl+Shift+X

สร้างโฟลเดอร์

Ctrl+Shift+E

สร้างการเรียกประชุม

Ctrl+Shift+Q

สร้างข้อความ

Ctrl+Shift+M

สร้างบันทึกย่อ

Ctrl+Shift+N

สร้างเอกสาร Office

Ctrl+Shift+H

โพสต์ลงในโฟลเดอร์ที่เลือก

Ctrl+Shift+S

โพสต์การตอบกลับในโฟลเดอร์ที่เลือก

Ctrl+T

การสร้างโฟลเดอร์การค้นหา

Ctrl+Shift+P

สร้างงาน

Ctrl+Shift+K

ด้านบนของหน้า

คำสั่งต่างๆ ในมุมมองส่วนใหญ่

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

บันทึก (ยกเว้นในมุมมองงาน)

Ctrl+S หรือ Shift+F12

บันทึกแล้วปิด (ยกเว้นในมุมมองจดหมาย)

Alt+S

บันทึกเห็น (ในมุมมองจดหมายเท่านั้น)

F12

เลิกทำ

Ctrl+Z หรือ Alt+Backspace

ลบรายการ

Ctrl+D

พิมพ์

Ctrl+P

คัดลอกรายการ

Ctrl+Shift+Y

ย้ายรายการ

Ctrl+Shift+V

ตรวจสอบชื่อ

Ctrl+K

ตรวจการสะกด

F7

ตั้งค่าสถานะเพื่อตามงาน

Ctrl+Shift+G

ส่งต่อ

Ctrl+F

ส่งหรือโพสต์หรือเชิญทั้งหมด

Alt+S

เปิดใช้งานการแก้ไขในเขตข้อมูลในมุมมองทั้งหมด ยกเว้นจดหมาย หรือ ไอคอน

F2

จัดข้อความชิดซ้าย

Ctrl+L

จัดข้อความกึ่งกลาง

Ctrl+E

จัดข้อความชิดขวา

Ctrl+R

ด้านบนของหน้า

จดหมาย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

สลับไปยังกล่องจดหมายเข้า

Ctrl+Shift+I

สลับไปยังกล่องจดหมายออก

Ctrl+Shift+O

ตรวจสอบชื่อ

Ctrl+K

ส่ง

Alt+S

ตอบกลับข้อความ

Ctrl+R

ตอบกลับข้อความแบบตอบกลับทั้งหมด

Ctrl+Shift+R

ตอบกลับโดยใช้การเรียกประชุม

Ctrl+Alt+R

ส่งต่อข้อความ

Ctrl+F

ทำเครื่องหมายข้อความว่าไม่ใช่อีเมลขยะ

Ctrl+Alt+J

แสดงเนื้อหาภายนอกที่ถูกบล็อก (ในข้อความ)

Ctrl+Shift+I

โพสต์ในโฟลเดอร์

Ctrl+Shift+S

ใช้สไตล์ปกติ

Ctrl+Shift+N

ตรวจสอบหาข้อความใหม่

Ctrl+M หรือ F9

ไปยังข้อความก่อนหน้า

แป้นลูกศรขึ้น

ไปยังข้อความถัดไป

แป้นลูกศรลง

สร้างข้อความ (เมื่ออยู่ในมุมมองจดหมาย)

Ctrl+N

สร้างข้อความ (จากมุมมอง Outlook ใดก็ได้)

Ctrl+Shift+M

เปิดข้อความที่ได้รับ

Ctrl+O

ลบและละเว้นการสนทนา

Ctrl+Shift+D

เปิดสมุดรายชื่อ

Ctrl+Shift+B

เพิ่มค่าสถานะอย่างเร่งด่วน ให้ข้อความที่ยังไม่ได้เปิด

แทรก

แสดงกล่องโต้ตอบตั้งค่าสถานะเพื่อตามงาน

Ctrl+Shift+G

ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว

Ctrl+Q

ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน

Ctrl+U

เปิดเคล็ดลับจดหมาย ในข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+W

ค้นหาหรือแทนที่

F4

ค้นหาถัดไป

Shift+F4

ส่ง

Ctrl+Enter

พิมพ์

Ctrl+P

ส่งต่อ

Ctrl+F

ส่งต่อเป็นสิ่งที่แนบมา

Ctrl+Alt+F

แสดงคุณสมบัติของรายการที่เลือก

Alt+Enter

ทำเครื่องหมายสำหรับการดาวน์โหลด

Ctrl+Alt+M

ตรวจสอบสถานะทำเครื่องหมายสำหรับการดาวน์โหลด

Ctrl+Alt+U

แสดงความคืบหน้าของส่ง/รับ

Ctrl+B (เมื่อกำลังดำเนินการส่ง/รับ)

ด้านบนของหน้า

ปฏิทิน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างการนัดหมาย (เมื่ออยู่ในมุมมองปฏิทิน)

Ctrl+N

สร้างการนัดหมาย (ในมุมมอง Outlook ใดก็ได้)

Ctrl+Shift+A

สร้างการเรียกประชุม

Ctrl+Shift+Q

ส่งต่อการนัดหมายหรือการประชุม

ตอบกลับการเรียกประชุมด้วยข้อความ

ตอบกลับการเรียกประชุมแบบตอบกลับทั้งหมดด้วยข้อความ

แสดงวันในปฏิทิน 1 วัน

Alt+1

แสดง 2 วันในปฏิทิน

Alt+2

แสดง 3 วันในปฏิทิน

Alt+3

แสดง 4 วันในปฏิทิน

Alt+4

แสดง 5 วันในปฏิทิน

Alt+5

แสดง 6 วันในปฏิทิน

Alt+6

แสดง 7 วันในปฏิทิน

Alt+7

แสดง 8 วันในปฏิทิน

Alt+8

แสดง 9 วันในปฏิทิน

Alt+9

แสดงวันในปฏิทิน 10 วัน

Alt+0

ไปยังวันที่

Ctrl+G

สลับไปยังมุมมองเดือน

Alt+เครื่องหมายเท่ากับ หรือ Ctrl+Alt+4

ไปยังวันถัดไป

Ctrl+ลูกศรขวา

ไปยังสัปดาห์ถัดไป

Alt+ลูกศรลง

ไปยังเดือนถัดไป

Alt+Page Down

ไปยังวันก่อนหน้า

Ctrl+ลูกศรซ้าย

ไปยังสัปดาห์ก่อนหน้า

Alt+ลูกศรขึ้น

ไปยังเดือนก่อนหน้า

Alt+Page Up

ไปยังจุดเริ่มต้นของสัปดาห์

Alt+Home

ไปยังจุดสิ้นสุดของสัปดาห์

Alt+End

สลับไปยังมุมมองทั้งสัปดาห์

Alt+เครื่องหมายลบ หรือ Ctrl+Alt+3

สลับไปยังมุมมองสัปดาห์การทำงาน

Ctrl+Alt+2

ไปยังการนัดหมายก่อนหน้า

Ctrl+เครื่องหมายจุลภาค หรือ Ctrl+Shift+เครื่องหมายจุลภาค

ไปยังการนัดหมายถัดไป

Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาค หรือ Ctrl+Shift+เครื่องหมายมหัพภาค

ตั้งค่ากิจวัตรสำหรับการนัดหมายที่เปิดอยู่หรือการประชุม

Ctrl+G

ด้านบนของหน้า

บุคคล

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เรียกเลขหมายใหม่

Ctrl+Shift+D

ค้นหาที่ติดต่อหรือรายการอื่น (การค้นหา)

F3 หรือ Ctrl+E

ใส่ชื่อในกล่อง ค้นหาสมุดรายชื่อ

F11

ในตารางหรือมุมมองรายการของที่ติดต่อ ให้ไปที่ที่ติดต่อแรกซึ่งเริ่มต้นด้วยตัวอักษรที่กำหนด

Shift+ตัวอักษร

เลือกที่ติดต่อทั้งหมด

Ctrl+A

สร้างข้อความโดยมีที่ติดต่อที่เลือกไว้เป็นชื่อเรื่อง

Ctrl+F

สร้างที่ติดต่อ (เมื่ออยู่ในที่ติดต่อ)

Ctrl+N

สร้างที่ติดต่อ (จากมุมมอง Outlook ใดก็ได้)

Ctrl+Shift+C

เปิดฟอร์มที่ติดต่อสำหรับที่ติดต่อที่เลือก

Ctrl+O

สร้างกลุ่มที่ติดต่อ

Ctrl+Shift+L

พิมพ์

Ctrl+P

อัปเดตรายการของสมาชิกกลุ่มที่ติดต่อ

F5

ไปยังโฟลเดอร์อื่น

Ctrl+Y

เปิดสมุดรายชื่อ

Ctrl+Shift+B

ใช้การค้นหาขั้นสูง

Ctrl+Shift+F

ในที่ติดต่อที่เปิดอยู่ ให้เปิดที่ติดต่อถัดไปในรายชื่อ

Ctrl+Shift+มหัพภาค

ค้นหาที่ติดต่อ

F11

ปิดที่ติดต่อ

ESC

ส่งแฟกซ์ไปยังที่ติดต่อที่เลือกไว้

Ctrl+Shift+X

เปิดกล่องโต้ตอบ ตรวจสอบที่อยู่

Alt+D

ในฟอร์มที่ติดต่อ ภายใต้อินเทอร์เน็ต ให้แสดงข้อมูลอีเมล 1

Alt+Shift+1

ในฟอร์มที่ติดต่อ ภายใต้อินเทอร์เน็ต ให้แสดงข้อมูลอีเมล 2

Alt+Shift+2

ในฟอร์มที่ติดต่อ ภายใต้อินเทอร์เน็ต ให้แสดงข้อมูลอีเมล 3

Alt+Shift+3

ด้านบนของหน้า

บุคคล: ในกล่องโต้ตอบนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดรายการ เพิ่ม

Alt+A

เลือกข้อความในกล่องป้ายชื่อ เมื่อเขตข้อมูลที่มีการกำหนดป้ายชื่อถูกเลือก

Alt+B

เปิดกล่องโต้ตอบเพิ่มรูปภาพของบัตร

Alt+C

วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของกล่องแก้ไข

Alt+E

เลือกกล่องเขตข้อมูล

Alt+F

เลือกกล่องดรอปดาวน์ของจัดแนวรูป

Alt+G

เลือกชุดแบบสีสำหรับพื้นหลัง

Alt+K, Enter

เลือกกล่องดรอปดาวน์เค้าโครง

Alt+L

นำเขตข้อมูลที่เลือกออกจากกล่องเขตข้อมูล

Alt+R

ด้านบนของหน้า

งาน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ยอมรับการร้องของาน

Ctrl+C

ปฏิเสธการร้องของาน

Ctrl+D

ค้นหางานหรือรายการอื่น

Ctrl+E

เปิดกล่องโต้ตอบไปยังโฟลเดอร์

Ctrl+Y

สร้างงานเมื่ออยู่ในมุมมองงาน

Ctrl+N

สร้างงานจากมุมมอง Outlook ใดก็ได้

Ctrl+Shift+K

เปิดรายการที่เลือก

Ctrl+O

พิมพ์รายการที่เลือก

Ctrl+P

เลือกรายการทั้งหมด

Ctrl+A

ลบรายการที่เลือก

Ctrl+D

ส่งต่องานเป็นสิ่งที่แนบมา

Ctrl+F

สร้างการร้องของาน

Ctrl+Shift+Alt+U

สลับระหว่างบานหน้าต่างโฟลเดอร์ รายการงาน และแถบสิ่งที่ต้องทำ

Tab หรือ Shift+Tab

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

ตั้งค่าสถานะรายการหรือทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์

แทรก

ด้านบนของหน้า

จัดรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงเมนูรูปแบบ

Alt+O

แสดงกล่องโต้ตอบฟอนต์

Ctrl+Shift+P

สลับระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก (ขณะข้อความถูกเลือก)

Shift+F3

จัดรูปแบบตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์เล็ก

Ctrl+Shift+K

ทำอักษรตัวหนา

Ctrl+B

เพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

Ctrl+Shift+L

ทำอักษรตัวเอียง

Ctrl+I

เพิ่มการเยื้อง

Ctrl+T

ลดการเยื้อง

Ctrl+Shift+T

จัดชิดซ้าย

Ctrl+L

กึ่งกลาง

Ctrl+E

ขีดเส้นใต้

Ctrl+U

เพิ่มขนาดฟอนต์

Ctrl+วงเล็บปิด หรือ Ctrl+Shift+เครื่องหมายมากกว่า

ลดขนาดฟอนต์

Ctrl+วงเล็บเปิด หรือ Ctrl+Shift+เครื่องหมายน้อยกว่า

ตัด

Ctrl+X หรือ Shift+Delete

คัดลอก

Ctrl+C หรือ Ctrl+Insert

หมายเหตุ: Ctrl+Insert ไม่สามารถใช้งานได้ในบานหน้าต่างการอ่าน

วาง

Ctrl+V หรือ Shift+Insert

การล้างการจัดรูปแบบ

Ctrl+Shift+Z หรือ Ctrl+Spacebar

ลบคำถัดไป

Ctrl+Shift+H

จัดข้อความชิดขอบ (ยืดย่อหน้าให้พอดีระหว่างระยะขอบ)

Ctrl+Shift+J

ใช้ลักษณะ

Ctrl+Shift+S

สร้างกั้นหน้าลอย

Ctrl+T

การแทรกไฮเปอร์ลิงก์

Ctrl+K

จัดย่อหน้าให้ชิดซ้าย

Ctrl+L

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดขวา

Ctrl+R

ลดกั้นหน้าลอย

Ctrl+Shift+T

เอาการจัดรูปแบบย่อหน้าออก

Ctrl+Q

ด้านบนของหน้า

เพิ่มข้อมูลเว็บลงในรายการ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกหรือแก้ไขไฮเปอร์ลิงก์ในเนื้อความของรายการ

Ctrl+K

ด้านบนของหน้า

การพิมพ์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดแท็บ พิมพ์ ในมุมมอง Backstage

Alt+F, P

พิมพ์รายการจากหน้าต่างที่เปิดอยู่

Alt+F, P, F จากนั้นกด 1

เปิดกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ จากมุมมองพิมพ์

Alt+S หรือ Alt+U

เลือกเครื่องพิมพ์จากมมุมองพิมพ์

Alt+F, P จากนั้นกด I

เปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกการพิมพ์

Alt+F, P จากนั้นกด R

ด้านบนของหน้า

ส่ง/รับ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เริ่มต้นการส่ง/รับสำหรับกลุ่มส่ง/รับที่กำหนดทั้งหมดที่เลือกตัวเลือกให้รวมกลุ่มนี้ในส่ง/รับ (F9) ซึ่งสามารถรวมส่วนหัว รายการแบบสมบูรณ์ โฟลเดอร์ที่ระบุ รายการที่น้อยกว่าขนาดที่ระบุ หรือการรวมใดๆ ที่คุณกำหนด

F9

เริ่มส่ง/รับ สำหรับโฟลเดอร์ปัจจุบัน เพื่อรับรายการทั้งหมด (ส่วนหัว รายการ และสิ่งที่แนบมาต่างๆ)

Shift+F9

เริ่มส่ง/รับ

Ctrl+M

กำหนดกลุ่มส่ง/รับ

Ctrl+Alt+S

ด้านบนของหน้า

Visual Basic Editor

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิด Visual Basic Editor

Alt+F11

ด้านบนของหน้า

แมโคร

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เล่นแมโคร

Alt+F8

ด้านบนของหน้า

ฟอร์ม

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างฟอร์ม InfoPath

วางโฟกัสในโฟลเดอร์ InfoPath จากนั้นกด Ctrl+N

ปิดฟอร์ม InfoPath

Ctrl+Shift+Alt+T

ด้านบนของหน้า

มุมมอง: มุมมองตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย่อหน้า

ย่อหน้า

ย่อหน้า

ย่อหน้า

ไปยังรายการที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

Page Down

ไปยังรายการที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ

Page Up

ขยายหรือลดรายการที่เลือกครั้งละหนึ่งรายการ

Shift+ลูกศรขึ้น หรือ Shift+ลูกศรลง

ไปยังรายการถัดไปหรือก่อนหน้าโดยไม่ขยายการเลือก

Ctrl+ลูกศรขึ้น หรือ Ctrl+ลูกศรลง

เลือกหรือยกเลิกการเลือกรายการที่ใช้งานอยู่

Ctrl+Spacebar

ด้านบนของหน้า

มุมมอง: เมื่อกลุ่มถูกเลือกอยู่

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ขยายกลุ่มที่เลือกกลุ่มเดียว

แป้นลูกศรขวา

ยุบกลุ่มที่เลือกกลุ่มเดียว

แป้นลูกศรซ้าย

เลือกกลุ่มก่อนหน้า

แป้นลูกศรขึ้น

เลือกกลุ่มถัดไป

แป้นลูกศรลง

เลือกกลุ่มแรก

Home

เลือกกลุ่มสุดท้าย

สิ้นสุด

เลือกรายการแรกในกลุ่มที่ถูกขยายบนหน้าจอ หรือรายการแรกที่อยู่นอกจอทางด้านขวา

แป้นลูกศรขวา

ด้านบนของหน้า

มุมมอง: มุมมองวัน/สัปดาห์/เดือน ในปฏิทิน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงจาก 1 ถึง 9 วัน

Alt+แป้นสำหรับจำนวนวัน

แสดง 10 วัน

Alt+0 (ศูนย์)

สลับไปยังมุมมองสัปดาห์

Alt+เครื่องหมายลบ

สลับไปยังมุมมองเดือน

Alt+เครื่องหมายเท่ากับ

ย้ายระหว่างมุมมองปฏิทินแผ่นจดงาน และรายการโฟลเดอร์

Ctrl+Tab หรือ F6

เลือกการนัดหมายก่อนหน้า

Shift+Tab

ไปยังวันก่อนหน้า

แป้นลูกศรซ้าย

ไปยังวันถัดไป

แป้นลูกศรขวา

ไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ถัดไป

Alt+ลูกศรลง

ไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ก่อนหน้า

Alt+ลูกศรขึ้น

ด้านบนของหน้า

มุมมอง: มุมมองวันเดียว

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกเวลาที่เริ่มวันทำงานของคุณ

หน้าแรก

เลือกเวลาที่สิ้นสุดวันทำงานของคุณ

สิ้นสุด

เลือกช่วงของเวลาก่อนหน้า

แป้นลูกศรขึ้น

เลือกช่วงของเวลาถัดไป

แป้นลูกศรลง

เลือกช่วงของเวลาที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ

Page Up

เลือกช่วงของเวลาที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

Page Down

ขยายหรือลดเวลาที่เลือก

Shift+ลูกศรขึ้น หรือ Shift+ลูกศรลง ตามลำดับ

ย้ายการนัดหมายขึ้นหรือลง

เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ในการนัดหมาย ให้กด Alt+ลูกศรขึ้น หรือ Alt+ลูกศรลง ตามลำดับ

เปลี่ยนเวลาเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของการนัดหมาย

เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ในการนัดหมาย ให้กด Alt+Shift+ลูกศรขึ้น หรือ Alt+Shift+ลูกศรลง ตามลำดับ

ย้ายรายการที่เลือกไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ถัดไป

Alt+ลูกศรลง

ย้ายรายการที่เลือกไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ก่อนหน้า

Alt+ลูกศรขึ้น

ด้านบนของหน้า

มุมมอง: มุมมองสัปดาห์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ไปยังเวลาเริ่มต้นชั่วโมงทำงานสำหรับวันที่เลือก

หน้าแรก

ไปยังเวลาสิ้นสุดชั่วโมงทำงานสำหรับวันที่เลือก

สิ้นสุด

ไปยังมุมมองหนึ่งหน้าขึ้นไปในวันที่เลือก

Page Up

ไปยังมุมมองหนึ่งหน้าลงไปในวันที่เลือก

Page Down

เปลี่ยนระยะเวลาของช่วงเวลาที่เลือก

Shift+ลูกศรซ้าย, Shift+ลูกศรขวา, Shift+ลูกศรขึ้น หรือ Shift+ลูกศรลง หรือใช้ Shift+Home หรือ Shift+End ก็ได้

ด้านบนของหน้า

มุมมอง: มุมมองเดือน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ไปยังวันแรกของสัปดาห์

หน้าแรก

ไปยังวันเดียวกันของสัปดาห์ในสัปดาห์ก่อนหน้า

Page Up

ไปยังวันเดียวกันของสัปดาห์ในสัปดาห์ถัดไป

Page Down

ด้านบนของหน้า

ตัวนำทางวันที่

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ไปยังวันแรกของสัปดาห์ปัจจุบัน

Alt+Home

ไปยังวันสุดท้ายของสัปดาห์ปัจจุบัน

Alt+End

ไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ก่อนหน้า

Alt+ลูกศรขึ้น

ไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ถัดไป

Alt+ลูกศรลง

ด้านบนของหน้า

มุมมองนามบัตรหรือที่อยู่

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกบัตรที่ต้องการในรายการ

พิมพ์ตัวอักษรของชื่ออย่างน้อยหนึ่งตัวที่ใช้เข้าไฟล์บัตร หรือพิมพ์ชื่อของเขตข้อมูลที่คุณใช้เรียงลำดับบัตร

เลือกบัตรใบก่อนหน้า

แป้นลูกศรขึ้น

เลือกบัตรใบถัดไป

แป้นลูกศรลง

เลือกบัตรใบแรกในรายการ

หน้าแรก

เลือกบัตรใบสุดท้ายในรายการ

สิ้นสุด

เลือกบัตรใบแรกในหน้าปัจจุบัน

Page Up

เลือกบัตรใบแรกในหน้าถัดไป

Page Down

เลือกบัตรใบที่ใกล้ที่สุดในคอลัมน์ถัดไป

แป้นลูกศรขวา

เลือกบัตรใบที่ใกล้ที่สุดในคอลัมน์ก่อนหน้า

แป้นลูกศรซ้าย

เลือกหรือยกเลิกการเลือกบัตรที่ใช้งานอยู่

Ctrl+Spacebar

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบก่อนหน้าและยกเลิกการเลือกบัตรหลังจุดเริ่มต้น

Shift+ลูกศรขึ้น

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบถัดไปและยกเลิกการเลือกบัตรก่อนจุดเริ่มต้น

Shift+ลูกศรลง

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบก่อนหน้าโดยไม่คำนึงถึงจุดเริ่มต้น

Ctrl+Shift+ลูกศรขึ้น

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบถัดไปโดยไม่คำนึงถึงจุดเริ่มต้น

Ctrl+Shift+ลูกศรลง

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบแรกในรายการ

Shift+Home

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบสุดท้ายในรายการ

Shift+End

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบแรกในหน้าก่อนหน้า

Shift+Page Up

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบสุดท้ายในหน้าก่อนหน้า

Shift+Page Down

ด้านบนของหน้า

นามบัตร: ย้ายระหว่างเขตข้อมูลในบัตรที่เปิดอยู่

เมื่อต้องการใช้แป้นต่อไปนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกเขตข้อมูลในบัตรแล้ว

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังเขตข้อมูลและตัวควบคุมถัดไป

แป้น Tab

ย้ายไปยังเขตข้อมูลและตัวควบคุมก่อนหน้า

Shift+Tab

ปิดบัตรที่ใช้งานอยู่

Enter หรือ Escape

ด้านบนของหน้า

นามบัตร: ย้ายระหว่างอักขระในเขตข้อมูล

เมื่อต้องการใช้แป้นต่อไปนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกเขตข้อมูลในบัตรแล้ว หรือมีการระบุตำแหน่งของโฟกัสอยู่ในเขตข้อมูล

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เพิ่มบรรทัดลงในเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด

Enter

ย้ายไปต้นบรรทัด

หน้าแรก

ย้ายไปท้ายบรรทัด

สิ้นสุด

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด

Page Up

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด

Page Down

ย้ายไปยังบรรทัดก่อนหน้าในเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด

แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายไปยังบรรทัดถัดไปในเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด

แป้นลูกศรลง

ย้ายไปยังอักขระก่อนหน้าในเขตข้อมูล

แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังอักขระถัดไปในเขตข้อมูล

แป้นลูกศรขวา

ด้านบนของหน้า

มุมมองไทม์ไลน์ (งาน): เมื่อรายการถูกเลือกอยู่

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกรายการก่อนหน้า

แป้นลูกศรซ้าย

เลือกรายการถัดไป

แป้นลูกศรขวา

เลือกหลายรายการติดกัน

Shift+ลูกศรซ้าย หรือ Shift+ลูกศรขวา

เลือกหลายรายการที่ไม่ติดกัน

Ctrl+ลูกศรซ้าย+Spacebar หรือ Ctrl+ลูกศรขวา+Spacebar

เปิดรายการที่เลือก

Enter

เลือกรายการแรกบนไทม์ไลน์ (ถ้าไม่มีการจัดกลุ่มรายการ) หรือเลือกรายการแรกในกลุ่ม

หน้าแรก

เลือกรายการสุดท้ายบนไทม์ไลน์ (ถ้าไม่มีการจัดกลุ่มรายการ) หรือเลือกรายการสุดท้ายในกลุ่ม

สิ้นสุด

แสดง (โดยไม่เลือก) รายการแรกบนไทม์ไลน์ (ถ้าไม่มีการจัดกลุ่มรายการ) หรือรายการแรกในกลุ่ม

Ctrl+Home

แสดง (โดยไม่เลือก) รายการสุดท้ายบนไทม์ไลน์ (ถ้าไม่มีการจัดกลุ่มรายการ) หรือรายการสุดท้ายในกลุ่ม

Ctrl+End

ด้านบนของหน้า

มุมมองไทม์ไลน์ (งาน): เมื่อกลุ่มถูกเลือกอยู่

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ขยายกลุ่ม

Enter หรือ ลูกศรขวา

ยุบกลุ่ม

Enter หรือ ลูกศรซ้าย

เลือกกลุ่มก่อนหน้า

แป้นลูกศรขึ้น

เลือกกลุ่มถัดไป

แป้นลูกศรลง

เลือกกลุ่มแรกบนไทม์ไลน์

หน้าแรก

เลือกกลุ่มสุดท้ายบนไทม์ไลน์

สิ้นสุด

เลือกรายการแรกในกลุ่มที่ถูกขยายบนหน้าจอ หรือรายการแรกที่อยู่นอกจอทางด้านขวา

แป้นลูกศรขวา

ด้านบนของหน้า

มุมมองไทม์ไลน์ (งาน): เมื่อหน่วยเวลาบนมาตราส่วนเวลาของวันต่างๆ ถูกเลือก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายกลับไปเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับช่วงเวลาที่แสดงอยู่บนมาตราส่วนเวลา

แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปข้างหน้าเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับช่วงเวลาที่แสดงอยู่บนมาตราส่วนเวลา

แป้นลูกศรขวา

สลับกันระหว่างมุมมองที่ใช้งานอยู่ แถบสิ่งที่ต้องทำการค้นหา และกลับสู่มุมมองที่ใช้งานอยู่

แป้น Tab และ Shift+Tab

ด้านบนของหน้า

ในหัวข้อนี้

การนำทางพื้นฐาน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สลับไปยังจดหมาย

CTRL+1

สลับไปยังปฏิทิน

CTRL+2

สลับไปยังที่ติดต่อ

CTRL+3

สลับไปยังงาน

CTRL+4

สลับไปยังบันทึกย่อ

CTRL+5

สลับไปยังรายการโฟลเดอร์ใน บานหน้าต่างการนำทาง

CTRL+6

สลับไปยังทางลัด

CTRL+7

สลับไปยังข้อความถัดไป (พร้อมกับเปิดข้อความ)

CTRL+เครื่องหมายมหัพภาค

สลับไปยังข้อความก่อนหน้า (พร้อมกับเปิดข้อความ)

CTRL+เครื่องหมายจุลภาค

ย้ายไปมาระหว่าง บานหน้าต่างการนำทาง, หน้าต่างหลักของ Outlook, บานหน้าต่างการอ่าน และ แถบสิ่งที่ต้องทำ

CTRL+SHIFT+TAB หรือ SHIFT+TAB

ย้ายไปมาระหว่างหน้าต่าง Outlook, บานหน้าต่างขนาดเล็กใน บานหน้าต่างการนำทาง, บานหน้าต่างการอ่าน และส่วนต่างๆ ใน แถบสิ่งที่ต้องทำ

TAB

ย้ายระหว่างหน้าต่าง Outlook บานหน้าต่างที่มีขนาดเล็กกว่าใน บานหน้าต่างการนำทางบานหน้าต่างการอ่าน และส่วนต่างๆ ใน แถบสิ่งที่ต้องทำ และแสดงแป้นพิมพ์ลัดใน Ribbon ของ Outlook

F6

ย้ายบรรทัดส่วนหัวข้อความไปมาใน บานหน้าต่างการนำทาง หรือข้อความที่เปิดอยู่

CTRL+TAB

เลื่อนไปรอบๆ ภายใน บานหน้าต่างการนำทาง

แป้นลูกศร

ไปยังโฟลเดอร์อื่น

CTRL+Y

ไปยังกล่อง ค้นหา

F3 หรือ CTRL+E

ใน บานหน้าต่างการอ่าน ให้ไปที่ข้อความก่อนหน้า

ALT+ลูกศรขึ้น หรือ CTRL+เครื่องหมายจุลภาค หรือ ALT+PAGE UP

ใน บานหน้าต่างการอ่าน ให้เลื่อนหน้าลงผ่านข้อความ

SPACEBAR

ใน บานหน้าต่างการอ่าน ให้เลื่อนหน้าขึ้นผ่านข้อความ

SHIFT+SPACEBAR

ยุบหรือขยายกลุ่มในรายการข้อความอีเมล

ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา

กลับไปยังมุมมองก่อนหน้าในหน้าต่างหลักของ Outlook

ALT+B หรือ ALT+ลูกศรซ้าย

ไปข้างหน้าสู่มุมมองถัดไปในหน้าต่างหลักของ Outlook

ALT+ ลูกศรขวา

เลือก แถบข้อมูล และแสดงเมนูคำสั่ง (ถ้ามี)

CTRL+SHIFT+W

ด้านบนของหน้า

ค้นหา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ค้นหาข้อความหรือรายการอื่น

CTRL+E

ล้างผลลัพธ์การค้นหา

ESC

ขยายการค้นหาให้รวมรายการจดหมายทั้งหมดรายการปฏิทินทั้งหมด หรือรายการที่ติดต่อทั้งหมด ขึ้นอยู่กับมุมมองที่คุณใช้งานอยู่

CTRL+ALT+A

ใช้การค้นหาขั้นสูง

CTRL+SHIFT+F

สร้างโฟลเดอร์การค้นหา

CTRL+SHIFT+P

ค้นหาข้อความภายในรายการที่เปิดอยู่

F4

ค้นหาและแทนที่ข้อความ สัญลักษณ์ หรือคำสั่งการจัดรูปแบบบางคำสั่ง ทำงานใน บานหน้าต่างการอ่าน บนรายการที่เปิดอยู่

CTRL+H

ขยายการค้นหาเพื่อรวมรายการจากโฟลเดอร์ปัจจุบัน

CTRL+ALT+K

ขยายการค้นหาให้รวมโฟลเดอร์ย่อย

CTRL+ALT+Z

ด้านบนของหน้า

ค่าสถานะ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าสถานะเพื่อตามงาน เพื่อกำหนดค่าสถานะ

CTRL+SHIFT+G

ด้านบนของหน้า

ประเภทสี

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ลบประเภทที่เลือกออกจากรายการในกล่องโต้ตอบ ประเภทสี

ALT+D

ด้านบนของหน้า

สร้างรายการหรือไฟล์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างการนัดหมาย

CTRL+SHIFT+A

สร้างที่ติดต่อ

CTRL+SHIFT+C

สร้างรายการที่ติดต่อ

CTRL+SHIFT+L

สร้างโทรสาร

CTRL+SHIFT+X

สร้างโฟลเดอร์

CTRL+SHIFT+E

สร้างรายการบันทึกประจำวัน

CTRL+SHIFT+J

สร้างการเรียกประชุม

CTRL+SHIFT+Q

สร้างข้อความ

CTRL+SHIFT+M

สร้างบันทึกย่อ

CTRL+SHIFT+N

สร้างเอกสาร Microsoft Office

CTRL+SHIFT+H

โพสต์ในโฟลเดอร์นี้

CTRL+SHIFT+S

โพสต์การตอบกลับในโฟลเดอร์นี้

CTRL+T

สร้างโฟลเดอร์การค้นหา

CTRL+SHIFT+P

สร้างงาน

CTRL+SHIFT+K

สร้างการร้องของาน

CTRL+SHIFT+U

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนในรายการทั้งหมด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

บันทึก (ยกเว้นในงาน)

CTRL+S หรือ SHIFT+F12

บันทึกแล้วปิด (ยกเว้นในจดหมาย)

ALT+S

บันทึกเป็น (ในจดหมายเท่านั้น)

F12

เลิกทำ

CTRL+Z หรือ ALT+BACKSPACE

ลบรายการ

CTRL+D

พิมพ์

CTRL+P

คัดลอกรายการ

CTRL+SHIFT+Y

ย้ายรายการ

CTRL+SHIFT+V

ตรวจสอบชื่อ

CTRL+K

ตรวจการสะกด

F7

ตั้งค่าสถานะเพื่อตามงาน

CTRL+SHIFT+G

ส่งต่อ

CTRL+F

ส่งหรือโพสต์หรือเชิญทั้งหมด

ALT+S

เปิดใช้งานการแก้ไขในเขตข้อมูล (ยกเว้นในจดหมายหรือมุมมองไอคอน)

F2

จัดข้อความชิดซ้าย

CTRL+L

จัดข้อความกึ่งกลาง

CTRL+E

จัดข้อความชิดขวา

CTRL+R

ด้านบนของหน้า

อีเมล

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สลับไปยัง กล่องจดหมายเข้า

CTRL+SHIFT+I

สลับไปยัง กล่องจดหมายออก

CTRL+SHIFT+O

เลือกบัญชีที่จะเป็นผู้ส่งข้อความ

CTRL+TAB (เมื่อโฟกัสอยู่ที่กล่อง ถึง) จากนั้นกด TAB ไปยังปุ่ม บัญชี

ตรวจสอบชื่อ

CTRL+K

ส่ง

ALT+S

ตอบกลับข้อความ

CTRL+R

ตอบกลับข้อความแบบตอบกลับทั้งหมด

CTRL+SHIFT+R

ตอบกลับโดยใช้การเรียกประชุม

CTRL+ALT+R

ส่งต่อข้อความ

CTRL+F

ทำเครื่องหมายข้อความว่าไม่ใช่อีเมลขยะ

CTRL+ ALT+J

แสดงเนื้อหาภายนอกที่ถูกบล็อก (ในข้อความ)

CTRL+SHIFT+I

โพสต์ในโฟลเดอร์

CTRL+ SHIFT+S

ใช้ลักษณะปกติ

CTRL+SHIFT+N

ตรวจสอบข้อความใหม่

CTRL+M หรือ F9

ไปยังข้อความก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

ไปยังข้อความถัดไป

ลูกศรลง

สร้างข้อความ (เมื่ออยู่ในจดหมาย)

CTRL+N

สร้างข้อความ (จากมุมมอง Outlook ใดก็ได้)

CTRL+SHIFT+M

เปิดข้อความที่ได้รับ

CTRL+O

ลบและละเว้นการสนทนา

CTRL+DELETE

เปิดสมุดรายชื่อ

CTRL+SHIFT+B

เพิ่มค่าสถานะอย่างเร่งด่วนให้ข้อความที่ยังไม่ได้เปิด

INSERT

แสดงกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าสถานะเพื่อตามงาน

CTRL+SHIFT+G

ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว

CTRL+Q

ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน

CTRL+U

เปิดเคล็ดลับจดหมายในข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+W

ค้นหาหรือแทนที่

F4

ค้นหาถัดไป

SHIFT+F4

ส่ง

CTRL+ENTER

พิมพ์

CTRL+P

ส่งต่อ

CTRL+F

ส่งต่อเป็นสิ่งที่แนบมา

CTRL+ALT+F

แสดงคุณสมบัติของรายการที่เลือก

ALT+ENTER

สร้างข้อความมัลติมีเดีย

CTRL+SHIFT+U

สร้างข้อความ

CTRL+SHIFT+T

ทำเครื่องหมายสำหรับการดาวน์โหลด

CTRL+ALT+M

ล้างเครื่องหมายสำหรับการดาวน์โหลด

CTRL+ALT+U

แสดงความคืบหน้าของส่ง/รับ

CTRL+B (เมื่อกำลังดำเนินการส่ง/รับ)

ด้านบนของหน้า

ปฏิทิน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างการนัดหมาย (เมื่ออยู่ในปฏิทิน)

CTRL+N

สร้างการนัดหมาย (ในมุมมอง Outlook ใดก็ได้)

CTRL+SHIFT+A

สร้างการเรียกประชุม

CTRL+SHIFT+Q

ส่งต่อการนัดหมายหรือการประชุม

CTRL+F

ตอบกลับการเรียกประชุมด้วยข้อความ

CTRL+R

ตอบกลับการเรียกประชุมแบบตอบกลับทั้งหมดด้วยข้อความ

CTRL+SHIFT+R

แสดงวันในปฏิทิน 10 วัน

ALT+0

แสดงวันในปฏิทิน 1 วัน

ALT+1

แสดงวันในปฏิทิน 2 วัน

ALT+2

แสดงวันในปฏิทิน 3 วัน

ALT+3

แสดงวันในปฏิทิน 4 วัน

ALT+4

แสดงวันในปฏิทิน 5 วัน

ALT+5

แสดงวันในปฏิทิน 6 วัน

ALT+6

แสดงวันในปฏิทิน 7 วัน

ALT+7

แสดงวันในปฏิทิน 8 วัน

ALT+8

แสดงวันในปฏิทิน 9 วัน

ALT+9

ไปยังวันที่

CTRL+G

สลับไปยังมุมมองเดือน

ALT+= หรือ CTRL+ALT+4

ไปยังวันถัดไป

CTRL+ ลูกศรขวา

สลับไปยังสัปดาห์ถัดไป

ALT+ลูกศรลง

ไปยังเดือนถัดไป

ALT+PAGE DOWN

ไปยังวันก่อนหน้า

CTRL+ ลูกศรซ้าย

ไปยังสัปดาห์ก่อนหน้า

ALT+ลูกศรขึ้น

ไปยังเดือนก่อนหน้า

ALT+PAGE UP

ไปยังจุดเริ่มต้นของสัปดาห์

ALT+HOME

ไปยังจุดสิ้นสุดของสัปดาห์

ALT+END

สลับไปยังมุมมองทั้งสัปดาห์

ALT+เครื่องหมายลบ หรือ CTRL+ALT+3

สลับไปยังมุมมองสัปดาห์การทำงาน

CTRL+ALT+2

ไปยังการนัดหมายก่อนหน้า

CTRL+เครื่องหมายจุลภาค หรือ CTRL+SHIFT+เครื่องหมายจุลภาค

ไปยังการนัดหมายถัดไป

CTRL+เครื่องหมายมหัพภาค หรือ CTRL+SHIFT+เครื่องหมายมหัพภาค

ตั้งค่ากิจวัตรสำหรับการนัดหมายที่เปิดอยู่หรือการประชุม

CTRL+G

ด้านบนของหน้า

ที่ติดต่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เรียกเลขหมายใหม่

CTRL+SHIFT+D

ค้นหาที่ติดต่อหรือรายการอื่น (การค้นหา)

F3 หรือ CTRL+E

ใส่ชื่อในกล่อง ค้นหาสมุดรายชื่อ

F11

ในมุมมองบัตรหรือนามบัตรของที่ติดต่อ ให้ไปที่ที่ติดต่อแรกซึ่งเริ่มต้นด้วยตัวอักษรที่กำหนด

SHIFT+ตัวอักษร

เลือกที่ติดต่อทั้งหมด

CTRL+A

สร้างข้อความที่ใช้ที่ติดต่อที่เลือกไว้เป็นชื่อเรื่อง

CTRL+F

สร้างรายการบันทึกประจำวันสำหรับที่ติดต่อที่เลือก

CTRL+J

สร้างที่ติดต่อ (เมื่ออยู่ในที่ติดต่อ)

CTRL+N

สร้างที่ติดต่อ (จากมุมมอง Outlook ใดๆ)

CTRL+SHIFT+C

เปิดฟอร์มที่ติดต่อที่ใช้ที่ติดต่อที่เลือก

CTRL+O

สร้างรายการที่ติดต่อ

CTRL+SHIFT+L

พิมพ์

CTRL+P

อัปเดตรายการของสมาชิกรายชื่อที่ติดต่อ

F5

ไปยังโฟลเดอร์อื่น

CTRL+Y

เปิดสมุดรายชื่อ

CTRL+SHIFT+B

ใช้การค้นหาขั้นสูง

CTRL+SHIFT+F

ในที่ติดต่อที่เปิด ให้เปิดที่ติดต่อถัดไปในรายชื่อ

CTRL+SHIFT+เครื่องหมายมหัพภาค

ค้นหาที่ติดต่อ

F11

ปิดที่ติดต่อ

ESC

ส่งโทรสารไปยังที่ติดต่อที่เลือกไว้

CTRL+SHIFT+X

เปิดกล่องโต้ตอบ ตรวจสอบที่อยู่

ALT+D

ในฟอร์มที่ติดต่อ ภายใต้ อินเทอร์เน็ต ให้แสดงข้อมูล อีเมล 1

ALT+SHIFT+1

ในฟอร์มที่ติดต่อ ภายใต้ อินเทอร์เน็ต ให้แสดงข้อมูล อีเมล 2

ALT+SHIFT+2

ในฟอร์มที่ติดต่อ ภายใต้ อินเทอร์เน็ต ให้แสดงข้อมูล อีเมล 3

ALT+SHIFT+3

ด้านบนของหน้า

ในกล่องโต้ตอบ นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดรายการ เพิ่ม

ALT+A

เลือกข้อความในกล่อง ป้ายชื่อ เมื่อเขตข้อมูลมีการกำหนดป้ายชื่อถูกเลือก

ALT+B

เปิดกล่องโต้ตอบ เพิ่มรูปภาพของบัตร

ALT+C

วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของกล่อง แก้ไข

ALT+E

เลือกกล่องเขตข้อมูล

ALT+F

เลือกรายการดรอปดาวน์ของ จัดแนวรูป

ALT+G

เลือกชุดแบบสีสำหรับพื้นหลัง

ALT+K แล้วกด ENTER

เลือกรายการดรอปดาวน์ เค้าโครง

ALT+L

เอาเขตข้อมูลที่เลือกออกจากกล่องเขตข้อมูล

ALT+R

ด้านบนของหน้า

งาน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงหรือซ่อน แถบสิ่งที่ต้องทำ

ALT+F2

ยอมรับการร้องของาน

ALT+C

ปฏิเสธการร้องของาน

ALT+D

ค้นหางานหรือรายการอื่น

CTRL+E

เปิดกล่องโต้ตอบ ไปยังโฟลเดอร์

CTRL+Y

สร้างงาน (เมื่ออยู่ในงาน)

CTRL+N

สร้างงาน (จากมุมมอง Outlook ใดๆ)

CTRL+SHIFT+K

เปิดรายการที่เลือก

CTRL+O

พิมพ์รายการที่เลือก

CTRL+P

เลือกรายการทั้งหมด

CTRL+A

ลบรายการที่เลือก

CTRL+D

ส่งต่องานเป็นสิ่งที่แนบมา

CTRL+F

สร้างการร้องของาน

CTRL+SHIFT+ALT+U

สลับไปมาระหว่าง บานหน้าต่างการนำทาง รายการ งาน และ แถบสิ่งที่ต้องทำ

TAB หรือ SHIFT+TAB

เปิดรายการที่เลือกเป็นรายการบันทึกประจำวัน

CTRL+J

เลิกทำการกระทำล่าสุด

CTRL+Z

ตั้งค่าสถานะรายการหรือทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์

INSERT

ด้านบนของหน้า

จัดรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงเมนู รูปแบบ

ALT+O

แสดงกล่องโต้ตอบ ฟอนต์

CTRL+SHIFT+P

สลับระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก (ขณะข้อความถูกเลือก)

SHIFT+F3

จัดรูปแบบตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์เล็ก

CTRL+SHIFT+K

ทำอักษรตัวหนา

CTRL+B

เพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

CTRL+SHIFT+L

ทำอักษรตัวเอียง

CTRL+I

เพิ่มการเยื้อง

CTRL+T

ลดการเยื้อง

CTRL+SHIFT+T

จัดชิดซ้าย

CTRL+L

กึ่งกลาง

CTRL+E

ขีดเส้นใต้

CTRL+U

เพิ่มขนาดฟอนต์

CTRL+] หรือ CTRL+SHIFT+>

ลดขนาดฟอนต์

CTRL+[ หรือ CTRL+SHIFT+<

ตัด

CTRL+X หรือ SHIFT+DELETE

คัดลอก

CTRL+C หรือ CTRL+INSERT

หมายเหตุ: CTRL+INSERT ไม่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างการอ่าน

วาง

CTRL+V หรือ SHIFT+INSERT

ล้างการจัดรูปแบบ

CTRL+SHIFT+Z หรือ CTRL+SPACEBAR

ลบคำถัดไป

CTRL+SHIFT+H

ยืดย่อหน้าให้พอดีระหว่างระยะขอบ

CTRL+SHIFT+J

ใช้ลักษณะ

CTRL+SHIFT+S

สร้างกั้นหน้าลอย

CTRL+T

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

CTRL+K

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดซ้าย

CTRL+L

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดขวา

CTRL+R

ลดกั้นหน้าลอย

CTRL+SHIFT+T

เอาการจัดรูปแบบย่อหน้าออก

CTRL+Q

ด้านบนของหน้า

เพิ่มข้อมูลเว็บลงในรายการ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แก้ไข URL ในเนื้อความของรายการ

กด CTRL ค้างไว้ แล้วคลิก

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

CTRL+K

ด้านบนของหน้า

การพิมพ์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดแท็บ พิมพ์ ในมุมมอง Backstage

กด ALT+F แล้วกด P

เมื่อต้องการพิมพ์รายการจากหน้าต่างที่เปิดอยู่

ALT+F กด P แล้วกด F และกด 1

เปิด ตั้งค่าหน้ากระดาษ จาก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

ALT+S หรือ ALT+U

เมื่อต้องการเลือกเครื่องพิมพ์จาก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

ALT+F กด P แล้วกด I

เมื่อต้องการ กำหนดสไตล์การพิมพ์

ALT+F กด P แล้วกด L

เมื่อต้องการเปิด ตัวเลือกการพิมพ์

ALT+F กด P แล้วกด R

ด้านบนของหน้า

ส่ง/รับ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เริ่มต้นการส่ง/รับ สำหรับกลุ่ม ส่ง/รับ ที่กำหนดทั้งหมดที่เลือกตัวเลือก ให้รวมกลุ่มนี้ใน ส่ง/รับ (F9) ซึ่งสามารถรวมส่วนหัว รายการแบบสมบูรณ์ โฟลเดอร์ที่ระบุ รายการที่น้อยกว่าขนาดที่ระบุ หรือการรวมใดๆ ที่คุณกำหนด

F9

เริ่มส่ง/รับ สำหรับโฟลเดอร์ปัจจุบันเพื่อรับรายการทั้งหมด (ส่วนหัว รายการ และสิ่งที่แนบมาต่างๆ)

SHIFT+F9

เริ่มส่ง/รับ

CTRL+M

กำหนดกลุ่ม ส่ง/รับ

CTRL+ALT+S

ด้านบนของหน้า

Visual Basic Editor

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิด Visual Basic Editor

ALT+F11

ด้านบนของหน้า

แมโคร

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เล่นแมโคร

ALT+F8

ด้านบนของหน้า

ฟอร์ม

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างฟอร์ม Office InfoPath

คลิกโฟลเดอร์ InfoPath แล้วกด CTRL+N

เลือกฟอร์ม Microsoft InfoPath

CTRL+SHIFT+ALT+T

ด้านบนของหน้า

มุมมอง

มุมมองตาราง

การใช้งานทั่วไป

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดรายการ

ENTER

เลือกรายการทั้งหมด

CTRL+A

ไปยังรายการที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

PAGE DOWN

ไปยังรายการที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ

PAGE UP

ขยายหรือลดรายการที่เลือกครั้งละหนึ่งรายการ

SHIFT+ลูกศรขึ้น หรือ SHIFT+ลูกศรลง ตามลำดับ

ไปยังรายการถัดไปหรือก่อนหน้าโดยไม่ขยายการเลือก

CTRL+UP ARROW หรือ CTRL+DOWN ARROW ตามลำดับ

เลือกหรือยกเลิกการเลือกรายการที่ใช้งานอยู่

CTRL+SPACEBAR

เมื่อเลือกกลุ่มอยู่

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ขยายกลุ่มที่เลือกกลุ่มเดียว

ลูกศรขวา

ยุบกลุ่มที่เลือกกลุ่มเดียว

ลูกศรซ้าย

เลือกกลุ่มก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

เลือกกลุ่มถัดไป

ลูกศรลง

เลือกกลุ่มแรก

HOME

เลือกกลุ่มสุดท้าย

END

เลือกรายการแรกในกลุ่มที่ถูกขยายบนหน้าจอ หรือรายการแรกที่อยู่นอกจอทางด้านขวา

ลูกศรขวา

มุมมองวัน/สัปดาห์/เดือนในปฏิทิน

ทั้งหมดสามรายการ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

มุมมองจาก 1 วันถึง 9 วัน

ALT+แป้นสำหรับจำนวนวัน

แสดง 10 วัน

ALT+0 (ศูนย์)

สลับไปยังมุมมองสัปดาห์

ALT+เครื่องหมายลบ

สลับไปยังมุมมองเดือน

ALT+=

ย้ายระหว่าง ปฏิทิน แผ่นจดงาน และ รายการโฟลเดอร์

CTRL+TAB หรือ F6

เลือกการนัดหมายก่อนหน้า

SHIFT+TAB

ไปยังวันก่อนหน้า

ลูกศรซ้าย

ไปยังวันถัดไป

ลูกศรขวา

ไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ถัดไป

ALT+ลูกศรลง

ไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ก่อนหน้า

ALT+ลูกศรขึ้น

มุมมองวัน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกเวลาที่เริ่มวันทำงานของคุณ

HOME

เลือกเวลาที่สิ้นสุดวันทำงานของคุณ

END

เลือกช่วงของเวลาก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

เลือกช่วงของเวลาถัดไป

ลูกศรลง

เลือกช่วงของเวลาที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ

PAGE UP

เลือกช่วงของเวลาที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

PAGE DOWN

ขยายหรือลดเวลาที่เลือก

SHIFT+ลูกศรขึ้น หรือ SHIFT+ลูกศรลง

ย้ายการนัดหมายขึ้นหรือลง

เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ในการนัดหมาย ให้กด ALT+ลูกศรขึ้น หรือ ALT+ลูกศรลง

เปลี่ยนเวลาเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของการนัดหมาย

เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ในการนัดหมาย ให้กด ALT+SHIFT+ลูกศรขึ้น หรือ ALT+SHIFT+ลูกศรลง

ย้ายรายการที่เลือกไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ถัดไป

ALT+ลูกศรลง

ย้ายรายการที่เลือกไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ก่อนหน้า

ALT+ลูกศรขึ้น

มุมมองสัปดาห์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ไปยังเวลาเริ่มต้นชั่วโมงทำงานสำหรับวันที่เลือก

HOME

ไปยังเวลาสิ้นสุดชั่วโมงทำงานสำหรับวันที่เลือก

END

ไปยังมุมมองหนึ่งหน้าขึ้นไปในวันที่เลือก

PAGE UP

ไปยังมุมมองหนึ่งหน้าลงไปในวันที่เลือก

PAGE DOWN

เปลี่ยนระยะเวลาของช่วงเวลาที่เลือก

SHIFT+ลูกศรซ้าย, SHIFT+ลูกศรขวา, SHIFT+ลูกศรขึ้น หรือ SHIFT+ลูกศรลง หรือ SHIFT+HOME หรือ SHIFT+END

มุมมองเดือน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ไปยังวันแรกของสัปดาห์

HOME

ไปยังวันเดียวกันของสัปดาห์ในสัปดาห์ก่อนหน้า

PAGE UP

ไปยังวันเดียวกันของสัปดาห์ในสัปดาห์ถัดไป

PAGE DOWN

ตัวนำทางวันที่

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ไปยังวันแรกของสัปดาห์ปัจจุบัน

ALT+HOME

ไปยังวันสุดท้ายของสัปดาห์ปัจจุบัน

ALT+END

ไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ก่อนหน้า

ALT+ลูกศรขึ้น

ไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ถัดไป

ALT+ลูกศรลง

มุมมองนามบัตรหรือมุมมองบัตรที่อยู่

การใช้งานทั่วไป

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกบัตรใบที่ต้องการในรายการ

ตัวอักษรของชื่ออย่างน้อยหนึ่งตัวที่ใช้เข้าไฟล์บัตรหรือชื่อของเขตข้อมูลที่คุณใช้เรียงลำดับบัตร

เลือกบัตรใบก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

เลือกบัตรใบถัดไป

ลูกศรลง

เลือกบัตรใบแรกในรายการ

HOME

เลือกบัตรใบสุดท้ายในรายการ

END

เลือกบัตรใบแรกในหน้าปัจจุบัน

PAGE UP

เลือกบัตรใบแรกในหน้าถัดไป

PAGE DOWN

เลือกบัตรใบที่ใกล้ที่สุดในคอลัมน์ถัดไป

ลูกศรขวา

เลือกบัตรใบที่ใกล้ที่สุดในคอลัมน์ก่อนหน้า

ลูกศรซ้าย

เลือกหรือยกเลิกการเลือกบัตรที่ใช้งานอยู่

CTRL+SPACEBAR

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบก่อนหน้าและยกเลิกการเลือกบัตรหลังจุดเริ่มต้น

SHIFT+ลูกศรขึ้น

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบถัดไปและยกเลิกการเลือกบัตรก่อนจุดเริ่มต้น

SHIFT+ลูกศรลง

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบก่อนหน้าโดยไม่คำนึงถึงจุดเริ่มต้น

CTRL+SHIFT+ ลูกศรขึ้น

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบถัดไปโดยไม่คำนึงถึงจุดเริ่มต้น

CTRL+SHIFT+ ลูกศรลง

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบแรกในรายการ

SHIFT+HOME

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบสุดท้ายในรายการ

SHIFT+END

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบแรกในหน้าก่อนหน้า

SHIFT+PAGE UP

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบสุดท้ายในหน้าก่อนหน้า

SHIFT+PAGE DOWN

ย้ายไปมาระหว่างเขตข้อมูลของบัตรที่เปิดอยู่

เมื่อต้องการใช้แป้นต่อไปนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกเขตข้อมูลในบัตรแล้ว เมื่อต้องการเลือกเขตข้อมูลเมื่อบัตรถูกเลือก ให้คลิกที่เขตข้อมูล

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังเขตข้อมูลและตัวควบคุมถัดไป

TAB

ย้ายไปยังเขตข้อมูลและตัวควบคุมก่อนหน้า

SHIFT+TAB

ปิดบัตรที่ใช้งานอยู่

ENTER

ย้ายไปมาระหว่างอักขระในเขตข้อมูล

เมื่อต้องการใช้แป้นต่อไปนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกเขตข้อมูลในบัตรแล้ว เมื่อต้องการเลือกเขตข้อมูลเมื่อบัตรถูกเลือก ให้คลิกที่เขตข้อมูล

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เพิ่มบรรทัดลงในเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด

ENTER

ย้ายไปต้นบรรทัด

HOME

ย้ายไปท้ายบรรทัด

END

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด

PAGE UP

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด

PAGE DOWN

ย้ายไปยังบรรทัดก่อนหน้าในเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ย้ายไปยังบรรทัดถัดไปในเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด

ลูกศรลง

ย้ายไปยังอักขระก่อนหน้าในเขตข้อมูล

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังอักขระถัดไปในเขตข้อมูล

ลูกศรขวา

มุมมองไทม์ไลน์ (งานหรือบันทึกประจำวัน)

เมื่อเลือกรายการอยู่

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกรายการก่อนหน้า

ลูกศรซ้าย

เลือกรายการถัดไป

ลูกศรขวา

เลือกรายการที่ติดกันหลายๆ รายการ

SHIFT+ลูกศรซ้าย หรือ SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกรายการที่ไม่อยู่ติดกันหลายๆ รายการ

CTRL+ลูกศรซ้าย+SPACEBAR หรือ CTRL+ลูกศรขวา+SPACEBAR

เปิดรายการที่เลือก

ENTER

เลือกรายการแรกบนไทม์ไลน์ (ถ้าไม่มีการจัดกลุ่มรายการ) หรือเลือกรายการแรกในกลุ่ม

HOME

เลือกรายการสุดท้ายบนไทม์ไลน์ (ถ้าไม่มีการจัดกลุ่มรายการ) หรือเลือกรายการสุดท้ายในกลุ่ม

END

แสดง (โดยไม่เลือก) รายการแรกบนไทม์ไลน์ (ถ้าไม่มีการจัดกลุ่มรายการ) หรือรายการแรกในกลุ่ม

CTRL+HOME

แสดง (โดยไม่เลือก) รายการสุดท้ายบนไทม์ไลน์ (ถ้าไม่มีการจัดกลุ่มรายการ) หรือรายการสุดท้ายในกลุ่ม

CTRL+END

เมื่อเลือกกลุ่มอยู่

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ขยายกลุ่ม

ENTER หรือลูกศรขวา

ยุบกลุ่ม

ENTER หรือลูกศรซ้าย

เลือกกลุ่มก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

เลือกกลุ่มถัดไป

ลูกศรลง

เลือกกลุ่มแรกบนไทม์ไลน์

HOME

เลือกกลุ่มสุดท้ายบนไทม์ไลน์

END

เลือกรายการแรกในกลุ่มที่ถูกขยายบนหน้าจอ หรือรายการแรกที่อยู่นอกจอทางด้านขวา

ลูกศรขวา

เมื่อหน่วยเวลาบนมาตราส่วนเวลาของวันต่างๆ ถูกเลือกอยู่

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายกลับไปเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับช่วงเวลาที่แสดงอยู่บนมาตราส่วนเวลา

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปข้างหน้าเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับช่วงเวลาที่แสดงอยู่บนมาตราส่วนเวลา

ลูกศรขวา

สลับกันระหว่างมุมมองที่ใช้งานอยู่ แถบรายการที่ต้องทำ การค้นหา โฟลเดอร์บันทึกประจำวัน และกลับสู่มุมมองที่ใช้งานอยู่

TAB และ SHIFT+TAB

ด้านบนของหน้า

ในหัวข้อนี้

การนำทางพื้นฐาน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สลับไปยังจดหมาย

CTRL+1

สลับไปยังปฏิทิน

CTRL+2

สลับไปยังที่ติดต่อ

CTRL+3

สลับไปยังงาน

CTRL+4

สลับไปยังบันทึกย่อ

CTRL+5

สลับไปยังรายการโฟลเดอร์ใน บานหน้าต่างการนำทาง

CTRL+6

สลับไปยังทางลัด

CTRL+7

สลับไปยังข้อความถัดไป (พร้อมกับเปิดข้อความ)

CTRL+เครื่องหมายมหัพภาค

สลับไปยังข้อความก่อนหน้า (พร้อมกับเปิดข้อความ)

CTRL+เครื่องหมายจุลภาค

ย้ายไปมาระหว่าง บานหน้าต่างการนำทาง, หน้าต่างหลักของ Outlook, บานหน้าต่างการอ่าน และ แถบสิ่งที่ต้องทำ

F6 หรือ CTRL+SHIFT+TAB

ย้ายไปมาระหว่างหน้าต่าง Outlook, บานหน้าต่างขนาดเล็กใน บานหน้าต่างการนำทาง, บานหน้าต่างการอ่าน และส่วนต่างๆ ใน แถบสิ่งที่ต้องทำ

TAB

เลื่อนไปรอบๆ ภายใน บานหน้าต่างการนำทาง

แป้นลูกศร

ไปยังโฟลเดอร์อื่น

CTRL+Y

ไปยังกล่อง ค้นหา

F3 หรือ CTRL+E

ใน บานหน้าต่างการอ่าน ให้ไปที่ข้อความก่อนหน้า

ALT+ลูกศรขึ้น หรือ CTRL+เครื่องหมายจุลภาค หรือ ALT+PAGE UP

ใน บานหน้าต่างการอ่าน ให้เลื่อนหน้าลงผ่านข้อความ

SPACEBAR

ใน บานหน้าต่างการอ่าน ให้เลื่อนหน้าขึ้นผ่านข้อความ

SHIFT+SPACEBAR

ขยายหรือยุบกลุ่ม (เมื่อเลือกกลุ่ม) ใน บานหน้าต่างการนำทาง

SHIFT+เครื่องหมายบวก หรือ เครื่องหมายลบ ตามลำดับ

ยุบหรือขยายกลุ่มในรายการข้อความอีเมล

ลูกศรซ้าย หรือ ลูกศรขวา ตามลำดับ

ย้ายไปยังเขตข้อมูลถัดไปใน บานหน้าต่างการอ่าน

SHIFT+TAB

ย้ายไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้าใน บานหน้าต่างการอ่าน

CTRL+TAB

กลับไปยังมุมมองก่อนหน้าในหน้าต่างหลักของ Outlook

ALT+B, ALT+ลูกศรซ้าย หรือ ALT+BACKSPACE

ไปข้างหน้าสู่มุมมองถัดไปในหน้าต่างหลักของ Outlook

ALT+ ลูกศรขวา

เลือก แถบข้อมูล และแสดงเมนูคำสั่ง (ถ้ามี)

CTRL+SHIFT+W

ด้านบนของหน้า

ค้นหา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ค้นหาข้อความหรือรายการอื่น

CTRL+E

ล้างผลลัพธ์การค้นหา

ESC

ขยายการค้นหาให้รวม รายการจดหมายทั้งหมด รายการปฏิทินทั้งหมด หรือ รายการที่ติดต่อทั้งหมด ขึ้นอยู่กับมอดูลที่คุณอยู่

CTRL+ALT+A

ขยายตัวสร้างคิวรีค้นหา

CTRL+ALT+W

ใช้การค้นหาขั้นสูง

CTRL+SHIFT+F

สร้างโฟลเดอร์การค้นหาใหม่

CTRL+SHIFT+P

ค้นหาข้อความภายในข้อความหรือรายการอื่น

F4

ค้นหาถัดไประหว่างการค้นหาข้อความภายในข้อความหรือรายการอื่น

SHIFT+F4

ค้นหาและแทนที่ข้อความ สัญลักษณ์ หรือคำสั่งการจัดรูปแบบบางคำสั่งภายในรายการที่เปิด ทำงานใน บานหน้าต่างการอ่าน บนรายการที่เปิดอยู่

CTRL+H

ขยายการค้นหาให้รวมเดสก์ท็อป

CTRL+ALT+K

ด้านบนของหน้า

ค่าสถานะ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าสถานะเพื่อตามงาน เพื่อกำหนดค่าสถานะ

CTRL+SHIFT+G

ด้านบนของหน้า

ประเภทสี

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ลบประเภทที่เลือกออกจากรายการในกล่องโต้ตอบ ประเภทสี

ALT+D

ด้านบนของหน้า

สร้างรายการหรือไฟล์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างการนัดหมาย

CTRL+SHIFT+A

สร้างที่ติดต่อ

CTRL+SHIFT+C

สร้างรายชื่อการแจกจ่าย

CTRL+SHIFT+L

สร้างโทรสาร

CTRL+SHIFT+X

สร้างโฟลเดอร์

CTRL+SHIFT+E

สร้างรายการบันทึกประจำวัน

CTRL+SHIFT+J

สร้างการเรียกประชุม

CTRL+SHIFT+Q

สร้างข้อความ

CTRL+SHIFT+M

สร้างบันทึกย่อ

CTRL+SHIFT+N

สร้างเอกสาร Microsoft Office ใหม่

CTRL+SHIFT+H

โพสต์ในโฟลเดอร์นี้

CTRL+SHIFT+S

โพสต์การตอบกลับในโฟลเดอร์นี้

CTRL+T

สร้างโฟลเดอร์การค้นหา

CTRL+SHIFT+P

สร้างงาน

CTRL+SHIFT+K

สร้างการร้องของาน

CTRL+SHIFT+U

ด้านบนของหน้า

รายการทั้งหมด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

บันทึก

CTRL+S หรือ SHIFT+F12

บันทึกและปิด

ALT+S

บันทึกเป็น

F12

เลิกทำ

CTRL+Z หรือ ALT+BACKSPACE

ลบรายการ

CTRL+D

พิมพ์

CTRL+P

คัดลอกรายการ

CTRL+SHIFT+Y

ย้ายรายการ

CTRL+SHIFT+V

ตรวจสอบชื่อ

CTRL+K

ตรวจการสะกด

F7

ตั้งค่าสถานะเพื่อตามงาน

CTRL+SHIFT+G

ส่งต่อ

CTRL+F

ส่งหรือโพสต์หรือเชิญทั้งหมด

ALT+S

เปิดใช้งานการแก้ไขในเขตข้อมูล (ยกเว้นในมุมมองไอคอน)

F2

จัดข้อความชิดซ้าย

CTRL+L

จัดข้อความกึ่งกลาง

CTRL+E

จัดข้อความชิดขวา

CTRL+R

ด้านบนของหน้า

อีเมล

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สลับไปยัง กล่องจดหมายเข้า

CTRL+SHIFT+I

สลับไปยัง กล่องจดหมายออก

CTRL+SHIFT+O

เลือกบัญชีที่จะเป็นผู้ส่งข้อความ

CTRL+TAB (วางตำแหน่งที่กล่อง ถึง) จากนั้นกด Tab ไปยังปุ่ม บัญชี

ตรวจสอบชื่อ

CTRL+K

ส่ง

ALT+S

ตอบกลับข้อความ

CTRL+R

ตอบกลับข้อความแบบตอบกลับทั้งหมด

CTRL+SHIFT+R

ส่งต่อข้อความ

CTRL+F

ทำเครื่องหมายข้อความว่าไม่ใช่อีเมลขยะ

CTRL+ ALT+J

แสดงเนื้อหาภายนอกที่ถูกบล็อก (ในข้อความ)

CTRL+SHIFT+I

โพสต์ในโฟลเดอร์

CTRL+ SHIFT+S

ใช้ลักษณะปกติ

CTRL+SHIFT+N

ตรวจสอบข้อความใหม่

CTRL+M หรือ F9

ไปยังข้อความก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

ไปยังข้อความถัดไป

ลูกศรลง

สร้างข้อความใหม่ (เมื่ออยู่ในจดหมาย)

CTRL+N

สร้างข้อความใหม่ (จากมุมมอง Outlook ใดก็ได้)

CTRL+SHIFT+M

เปิดข้อความที่ได้รับ

CTRL+O

เปิดสมุดรายชื่อ

CTRL+SHIFT+B

แปลงข้อความ HTML หรือ RTF เป็นข้อความธรรมดา

CTRL+SHIFT+O

เพิ่มค่าสถานะอย่างเร่งด่วนให้ข้อความที่ยังไม่ได้เปิด

INSERT

แสดงกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าสถานะเพื่อตามงาน

CTRL+SHIFT+G

ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว

CTRL+Q

ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน

CTRL+U

แสดงเมนูเพื่อดาวน์โหลดรูปภาพ เปลี่ยนการตั้งค่าการดาวน์โหลดอัตโนมัติ หรือเพิ่มผู้ส่งลงในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย

CTRL+SHIFT+W

ค้นหาหรือแทนที่

F4

ค้นหาถัดไป

SHIFT+F4

ส่ง

CTRL+ENTER

พิมพ์

CTRL+P

ส่งต่อ

CTRL+F

ส่งต่อเป็นสิ่งที่แนบมา

CTRL+ALT+F

แสดงคุณสมบัติของรายการที่เลือก

ALT+ENTER

ทำเครื่องหมายสำหรับการดาวน์โหลด

CTRL+ALT+M

ล้างเครื่องหมายสำหรับการดาวน์โหลด

CTRL+ALT+U

แสดงความคืบหน้าของส่ง/รับ

CTRL+B (เมื่อกำลังดำเนินการส่ง/รับ)

ด้านบนของหน้า

ปฏิทิน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างการนัดหมายใหม่ (เมื่ออยู่ในปฏิทิน)

CTRL+N

สร้างการนัดหมายใหม่ (ในมุมมอง Outlook ใดก็ได้)

CTRL+SHIFT+A

สร้างคำขอการประชุมใหม่

CTRL+SHIFT+Q

ส่งต่อการนัดหมายหรือการประชุม

CTRL+F

ตอบกลับการเรียกประชุมด้วยข้อความ

CTRL+R

ตอบกลับการเรียกประชุมแบบตอบกลับทั้งหมดด้วยข้อความ

CTRL+SHIFT+R

แสดงวันในปฏิทิน 10 วัน

ALT+0

แสดงวันในปฏิทิน 1 วัน

ALT+1

แสดงวันในปฏิทิน 2 วัน

ALT+2

แสดงวันในปฏิทิน 3 วัน

ALT+3

แสดงวันในปฏิทิน 4 วัน

ALT+4

แสดงวันในปฏิทิน 5 วัน

ALT+5

แสดงวันในปฏิทิน 6 วัน

ALT+6

แสดงวันในปฏิทิน 7 วัน

ALT+7

แสดงวันในปฏิทิน 8 วัน

ALT+8

แสดงวันในปฏิทิน 9 วัน

ALT+9

ไปยังวันที่

CTRL+G

สลับไปยังมุมมองเดือน

ALT+= หรือ CTRL+ALT+4

ไปยังวันถัดไป

CTRL+ ลูกศรขวา

สลับไปยังสัปดาห์ถัดไป

ALT+ลูกศรลง

ไปยังเดือนถัดไป

ALT+PAGE DOWN

ไปยังวันก่อนหน้า

CTRL+ ลูกศรซ้าย

ไปยังสัปดาห์ก่อนหน้า

ALT+ลูกศรขึ้น

ไปยังเดือนก่อนหน้า

ALT+PAGE UP

ไปยังจุดเริ่มต้นของสัปดาห์

ALT+HOME

ไปยังจุดสิ้นสุดของสัปดาห์

ALT+END

สลับไปยังมุมมองทั้งสัปดาห์

ALT+เครื่องหมายลบ หรือ CTRL+ALT+3

สลับไปยังมุมมองสัปดาห์การทำงาน

CTRL+ALT+2

ไปยังการนัดหมายก่อนหน้า

CTRL+เครื่องหมายจุลภาค หรือ CTRL+SHIFT+เครื่องหมายจุลภาค

ไปยังการนัดหมายถัดไป

CTRL+เครื่องหมายมหัพภาค หรือ CTRL+SHIFT+เครื่องหมายมหัพภาค

ตั้งค่ากิจวัตรสำหรับการนัดหมายหรืองาน

CTRL+G

ด้านบนของหน้า

ที่ติดต่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เรียกเลขหมายใหม่

CTRL+SHIFT+D

ค้นหาที่ติดต่อหรือรายการอื่น

F3 หรือ CTRL+E

ใส่ชื่อในกล่อง ค้นหาสมุดรายชื่อ

F11

ในตารางหรือมุมมองรายการของที่ติดต่อ ให้ไปที่ที่ติดต่อแรกซึ่งเริ่มต้นด้วยตัวอักษรที่กำหนด

SHIFT+ตัวอักษร

เลือกที่ติดต่อทั้งหมด

CTRL+A

สร้างข้อความใหม่ที่ระบุถึงที่ติดต่อที่เลือก

CTRL+F

สร้างรายการบันทึกประจำวันสำหรับที่ติดต่อที่เลือก

CTRL+J

สร้างที่ติดต่อใหม่ (เมื่ออยู่ในที่ติดต่อ)

CTRL+N

สร้างที่ติดต่อใหม่ (จากมุมมอง Outlook ใดก็ได้)

CTRL+SHIFT+C

เปิดฟอร์มที่ติดต่อสำหรับที่ติดต่อที่เลือก

CTRL+O หรือ CTRL+SHIFT+ENTER

สร้างรายชื่อการแจกจ่ายใหม่

CTRL+SHIFT+L

พิมพ์

CTRL+P

อัปเดตรายการของสมาชิกรายชื่อการแจกจ่าย

F5

ไปยังโฟลเดอร์อื่น

CTRL+Y

เปิดสมุดรายชื่อ

CTRL+SHIFT+B

ใช้การค้นหาขั้นสูง

CTRL+SHIFT+F

ในที่ติดต่อที่เปิด ให้เปิดที่ติดต่อถัดไปในรายชื่อ

CTRL+SHIFT+เครื่องหมายมหัพภาค

ปิดที่ติดต่อ

ESC

เปิดเว็บเพสำหรับที่ติดต่อที่เลือก (ถ้ามี)

CTRL+SHIFT+X

เปิดกล่องโต้ตอบ ตรวจสอบที่อยู่

ALT+D

ในฟอร์มที่ติดต่อ ภายใต้ อินเทอร์เน็ต ให้แสดงข้อมูล อีเมล 1

ALT+SHIFT+1

ในฟอร์มที่ติดต่อ ภายใต้ อินเทอร์เน็ต ให้แสดงข้อมูล อีเมล 2

ALT+SHIFT+2

ในฟอร์มที่ติดต่อ ภายใต้ อินเทอร์เน็ต ให้แสดงข้อมูล อีเมล 3

ALT+SHIFT+3

ด้านบนของหน้า

ในกล่องโต้ตอบ นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดรายการ เพิ่ม

ALT+A

เลือกข้อความในกล่อง ป้ายชื่อ เมื่อเขตข้อมูลที่มีการกำหนดป้ายชื่อถูกเลือก

ALT+B

เปิดกล่องโต้ตอบ เพิ่มรูปภาพของบัตร

ALT+C

วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของกล่องแก้ไข

ALT+E

เลือกกล่องเขตข้อมูล

ALT+F

เลือกรายการดรอปดาวน์ของ จัดแนวรูป

ALT+G

เลือกชุดแบบสีสำหรับพื้นหลัง

ALT+K แล้วกด ENTER

เลือกรายการดรอปดาวน์ เค้าโครง

ALT+L

เอาเขตข้อมูลที่เลือกออกจากกล่องเขตข้อมูล

ALT+R

ด้านบนของหน้า

งาน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงหรือซ่อน แถบสิ่งที่ต้องทำ

ALT+F2

ยอมรับการร้องของาน

ALT+C

ปฏิเสธการร้องของาน

ALT+D

ค้นหางานหรือรายการอื่น

CTRL+E

เปิดกล่องโต้ตอบ ไปยังโฟลเดอร์

CTRL+Y

สร้างงานใหม่ (เมื่ออยู่ในงาน)

CTRL+N

สร้างงานใหม่ (จากมุมมอง Outlook ใดก็ได้)

CTRL+SHIFT+K

สร้างการร้องของานใหม่

CTRL+SHIFT+U

เปิดรายการที่เลือก

CTRL+O

พิมพ์รายการที่เลือก

CTRL+P

เลือกรายการทั้งหมด

CTRL+A

ลบรายการที่เลือก

CTRL+D

ส่งต่องานเป็นสิ่งที่แนบมา

CTRL+F

สลับไปมาระหว่าง บานหน้าต่างการนำทาง รายการ งาน และ แถบสิ่งที่ต้องทำ

SHIFT+TAB

เปิดรายการที่เลือกเป็นรายการบันทึกประจำวัน

CTRL+J

เลิกทำการกระทำล่าสุด

CTRL+Z

ตั้งค่าสถานะรายการหรือทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์

INSERT

ด้านบนของหน้า

จัดรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงเมนู รูปแบบ

ALT+O

แสดงกล่องโต้ตอบ ฟอนต์

CTRL+SHIFT+P

สลับระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก (ขณะข้อความถูกเลือก)

SHIFT+F3

จัดรูปแบบตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์เล็ก

CTRL+SHIFT+K

ทำอักษรตัวหนา

CTRL+B

เพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

CTRL+SHIFT+L

ทำอักษรตัวเอียง

CTRL+I

เพิ่มการเยื้อง

CTRL+T

ลดการเยื้อง

CTRL+SHIFT+T

จัดชิดซ้าย

CTRL+L

กึ่งกลาง

CTRL+E

ขีดเส้นใต้

CTRL+U

เพิ่มขนาดฟอนต์

CTRL+] หรือ CTRL+SHIFT+>

ลดขนาดฟอนต์

CTRL+[ หรือ CTRL+SHIFT+<

ตัด

CTRL+X หรือ SHIFT+DELETE

คัดลอก

CTRL+C หรือ CTRL+INSERT

หมายเหตุ: CTRL+INSERT ไม่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างการอ่าน

วาง

CTRL+V หรือ SHIFT+INSERT

ล้างการจัดรูปแบบ

CTRL+SHIFT+Z หรือ CTRL+SPACEBAR

ลบคำถัดไป

CTRL+SHIFT+H

ยืดย่อหน้าให้พอดีระหว่างระยะขอบ

CTRL+SHIFT+J

ใช้ลักษณะ

CTRL+SHIFT+S

สร้างกั้นหน้าลอย

CTRL+T

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

CTRL+K

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดซ้าย

CTRL+L

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดขวา

CTRL+R

ลดกั้นหน้าลอย

CTRL+SHIFT+T

เอาการจัดรูปแบบย่อหน้าออก

CTRL+Q

ด้านบนของหน้า

เพิ่มข้อมูลเว็บลงในรายการ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แก้ไข URL ในเนื้อความของรายการ

กด CTRL ค้างไว้แล้วคลิกปุ่มเมาส์

ระบุเว็บเบราว์เซอร์

กด SHIFT ค้างไว้แล้วคลิกปุ่มเมาส์

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

CTRL+K

ด้านบนของหน้า

การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิด ตัวอย่างก่อนพิมพ์

กด ALT+F แล้วกด V

เมื่อต้องการพิมพ์รายการในหน้าต่างที่เปิด ให้กด ALT+F กด W แล้วกด V

พิมพ์ตัวอย่างก่อนพิมพ์

ALT+P

เปิด ตั้งค่าหน้ากระดาษ จาก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

ALT+S หรือ ALT+U

ย่อ/ขยาย

ALT+Z

ปิด ตัวอย่างก่อนพิมพ์

ALT+C

ด้านบนของหน้า

ส่ง/รับ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เริ่มต้นการส่ง/รับ สำหรับกลุ่ม ส่ง/รับ ที่กำหนดทั้งหมดที่เลือกตัวเลือก ให้รวมกลุ่มนี้ใน ส่ง/รับ (F9) ซึ่งสามารถรวมส่วนหัว รายการแบบสมบูรณ์ โฟลเดอร์ที่ระบุ รายการที่น้อยกว่าขนาดที่ระบุ หรือการรวมใดๆ ที่คุณกำหนด

F9

เริ่มส่ง/รับ สำหรับโฟลเดอร์ปัจจุบันเพื่อรับรายการทั้งหมด (ส่วนหัว รายการ และสิ่งที่แนบมาต่างๆ)

SHIFT+F9

เริ่มส่ง/รับ

CTRL+M

กำหนดกลุ่ม ส่ง/รับ

CTRL+ALT+S

ด้านบนของหน้า

Visual Basic Editor

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิด Visual Basic Editor

ALT+F11

ด้านบนของหน้า

แมโคร

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เล่นแมโคร

ALT+F8

ด้านบนของหน้า

ฟอร์ม

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

บันทึกการออกแบบฟอร์ม

CTRL+ALT+SHIFT+F12

บันทึกข้อมูลฟอร์ม

CTRL+SHIFT+F11

สร้างฟอร์ม InfoPath ใหม่ใน Microsoft Office

คลิกโฟลเดอร์ InfoPath แล้วกด CTRL+N

ด้านบนของหน้า

มุมมอง

มุมมองตาราง

การใช้งานทั่วไป

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดรายการ

ENTER

เลือกรายการทั้งหมด

CTRL+A

ไปยังรายการที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

PAGE DOWN

ไปยังรายการที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ

PAGE UP

ขยายหรือลดรายการที่เลือกครั้งละหนึ่งรายการ

SHIFT+ลูกศรขึ้น หรือ SHIFT+ลูกศรลง ตามลำดับ

ไปยังรายการถัดไปหรือก่อนหน้าโดยไม่ขยายการเลือก

CTRL+UP ARROW หรือ CTRL+DOWN ARROW ตามลำดับ

เลือกหรือยกเลิกการเลือกรายการที่ใช้งานอยู่

CTRL+SPACEBAR

รีเฟรชมุมมอง

F5

เมื่อเลือกกลุ่มอยู่

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ขยายกลุ่มทั้งหมด

CTRL+SHIFT+เครื่องหมายบวก

ยุบกลุ่ม

CTRL+เครื่องหมายลบ

ขยายกลุ่มที่เลือกกลุ่มเดียว

SHIFT+เครื่องหมายบวก

ยุบกลุ่มที่เลือกกลุ่มเดียว

เครื่องหมายลบ

เลือกกลุ่มก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

เลือกกลุ่มถัดไป

ลูกศรลง

เลือกกลุ่มแรก

HOME

เลือกกลุ่มสุดท้าย

END

เลือกรายการแรกในกลุ่มที่ถูกขยายบนหน้าจอ หรือรายการแรกที่อยู่นอกจอทางด้านขวา

ลูกศรขวา

กลุ่มทั้งหมด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ยุบกลุ่มทั้งหมด

CTRL+เครื่องหมายลบ

ขยายกลุ่มทั้งหมด

CTRL+SHIFT+เครื่องหมายบวก

มุมมองวัน/สัปดาห์/เดือนในปฏิทิน

ทั้งหมดสามรายการ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

มุมมองจาก 1 วันถึง 9 วัน

ALT+แป้นสำหรับจำนวนวัน

แสดง 10 วัน

ALT+0 (ศูนย์)

สลับไปยังมุมมองสัปดาห์

ALT+เครื่องหมายลบ

สลับไปยังมุมมองเดือน

ALT+=

ย้ายระหว่าง ปฏิทิน แผ่นจดงาน และ รายการโฟลเดอร์

CTRL+TAB หรือ F6

เลือกการนัดหมายก่อนหน้า

SHIFT+TAB

ไปยังวันก่อนหน้า

ลูกศรซ้าย

ไปยังวันถัดไป

ลูกศรขวา

ไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ถัดไป

ALT+ลูกศรลง

ไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ก่อนหน้า

ALT+ลูกศรขึ้น

มุมมองวัน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกเวลาที่เริ่มวันทำงานของคุณ

HOME

เลือกเวลาที่สิ้นสุดวันทำงานของคุณ

END

เลือกช่วงของเวลาก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

เลือกช่วงของเวลาถัดไป

ลูกศรลง

เลือกช่วงของเวลาที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ

PAGE UP

เลือกช่วงของเวลาที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

PAGE DOWN

ขยายหรือลดเวลาที่เลือก

SHIFT+ลูกศรขึ้น หรือ SHIFT+ลูกศรลง ตามลำดับ

ย้ายการนัดหมายขึ้นหรือลง

เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ในการนัดหมาย ให้กด Aศธ+ลูกศรขึ้น หรือ ALT+ลูกศรลง ตามลำดับ

เปลี่ยนเวลาเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของการนัดหมาย

เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ในการนัดหมาย ให้กด ALT+SHIFT+ลูกศรขึ้น หรือ ALT+SHIFT+ลูกศรลง ตามลำดับ

ย้ายรายการที่เลือกไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ถัดไป

ALT+ลูกศรลง

ย้ายรายการที่เลือกไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ก่อนหน้า

ALT+ลูกศรขึ้น

มุมมองสัปดาห์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ไปยังเวลาเริ่มต้นชั่วโมงทำงานสำหรับวันที่เลือก

HOME

ไปยังเวลาสิ้นสุดชั่วโมงทำงานสำหรับวันที่เลือก

END

ไปยังมุมมองหนึ่งหน้าขึ้นไปในวันที่เลือก

PAGE UP

ไปยังมุมมองหนึ่งหน้าลงไปในวันที่เลือก

PAGE DOWN

ย้ายการนัดหมายขึ้น ลง ไปทางซ้าย หรือขวา

ALT+ลูกศรขึ้น, ALT+ลูกศรลง, ALT+ลูกศรซ้าย หรือ ALT+ลูกศรขวา ตามลำดับ

เปลี่ยนระยะเวลาของช่วงเวลาที่เลือก

SHIFT+ลูกศรซ้าย, SHIFT+ลูกศรขวา, SHIFT+ลูกศรขึ้น หรือ SHIFT+ลูกศรลง หรือ SHIFT+HOME หรือ SHIFT+END

มุมมองเดือน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ไปยังวันแรกของสัปดาห์

HOME

ไปยังวันเดียวกันของสัปดาห์ในสัปดาห์ก่อนหน้า

PAGE UP

ไปยังวันเดียวกันของสัปดาห์ในสัปดาห์ถัดไป

PAGE DOWN

ตัวนำทางวันที่

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ไปยังวันแรกของสัปดาห์ปัจจุบัน

ALT+HOME

ไปยังวันสุดท้ายของสัปดาห์ปัจจุบัน

ALT+END

ไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ก่อนหน้า

ALT+ลูกศรขึ้น

ไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ถัดไป

ALT+ลูกศรลง

มุมมองนามบัตรหรือมุมมองบัตรที่อยู่

การใช้งานทั่วไป

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกบัตรใบที่ต้องการในรายการ

ตัวอักษรของชื่ออย่างน้อยหนึ่งตัวที่ใช้เข้าไฟล์บัตรหรือชื่อของเขตข้อมูลที่คุณใช้เรียงลำดับบัตร

เลือกบัตรใบก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

เลือกบัตรใบถัดไป

ลูกศรลง

เลือกบัตรใบแรกในรายการ

HOME

เลือกบัตรใบสุดท้ายในรายการ

END

เลือกบัตรใบแรกในหน้าปัจจุบัน

PAGE UP

เลือกบัตรใบแรกในหน้าถัดไป

PAGE DOWN

เลือกบัตรใบที่ใกล้ที่สุดในคอลัมน์ถัดไป

ลูกศรขวา

เลือกบัตรใบที่ใกล้ที่สุดในคอลัมน์ก่อนหน้า

ลูกศรซ้าย

เลือกหรือยกเลิกการเลือกบัตรที่ใช้งานอยู่

CTRL+SPACEBAR

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบก่อนหน้าและยกเลิกการเลือกบัตรหลังจุดเริ่มต้น

SHIFT+ลูกศรขึ้น

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบถัดไปและยกเลิกการเลือกบัตรก่อนจุดเริ่มต้น

SHIFT+ลูกศรลง

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบก่อนหน้าโดยไม่คำนึงถึงจุดเริ่มต้น

CTRL+SHIFT+ ลูกศรขึ้น

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบถัดไปโดยไม่คำนึงถึงจุดเริ่มต้น

CTRL+SHIFT+ ลูกศรลง

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบแรกในรายการ

SHIFT+HOME

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบสุดท้ายในรายการ

SHIFT+END

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบแรกในหน้าก่อนหน้า

SHIFT+PAGE UP

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบสุดท้ายในหน้าก่อนหน้า

SHIFT+PAGE DOWN

ย้ายไปมาระหว่างเขตข้อมูลของบัตรที่เปิดอยู่

เมื่อต้องการใช้แป้นต่อไปนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกเขตข้อมูลในบัตรแล้ว เมื่อต้องการเลือกเขตข้อมูลเมื่อบัตรถูกเลือก ให้คลิกที่เขตข้อมูลหรือกด F2

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังเขตข้อมูลถัดไป และจากเขตข้อมูลสุดท้ายของบัตร ให้ย้ายไปยังเขตข้อมูลแรกในบัตรใบถัดไป

TAB

ย้ายไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า และจากเขตข้อมูลแรกของบัตร ให้ย้ายไปยังเขตข้อมูลสุดท้ายในบัตรใบก่อนหน้า

SHIFT+TAB

ย้ายไปยังเขตข้อมูลถัดไป หรือเพิ่มบรรทัดลงในหลายเขตข้อมูล

ENTER

ย้ายไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้าโดยไม่ต้องออกจากบัตรที่ใช้งานอยู่

SHIFT+ENTER

แสดงจุดแทรกในเขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่เพื่อแก้ไขข้อความ

F2

ย้ายไปมาระหว่างอักขระในเขตข้อมูล

เมื่อต้องการใช้แป้นต่อไปนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกเขตข้อมูลในบัตรแล้ว เมื่อต้องการเลือกเขตข้อมูลเมื่อบัตรถูกเลือก ให้คลิกที่เขตข้อมูลหรือกด F2

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เพิ่มบรรทัดลงในเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด

ENTER

ย้ายไปต้นบรรทัด

HOME

ย้ายไปท้ายบรรทัด

END

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด

PAGE UP

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด

PAGE DOWN

ย้ายไปยังบรรทัดก่อนหน้าในเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ย้ายไปยังบรรทัดถัดไปในเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด

ลูกศรลง

ย้ายไปยังอักขระก่อนหน้าในเขตข้อมูล

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังอักขระถัดไปในเขตข้อมูล

ลูกศรขวา

มุมมองไทม์ไลน์ (งานหรือบันทึกประจำวัน)

เมื่อเลือกรายการอยู่

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกรายการก่อนหน้า

ลูกศรซ้าย

เลือกรายการถัดไป

ลูกศรขวา

เลือกรายการที่ติดกันหลายๆ รายการ

SHIFT+ลูกศรซ้าย หรือ SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกรายการที่ไม่อยู่ติดกันหลายๆ รายการ

CTRL+ลูกศรซ้าย+SPACEBAR หรือ CTRL+ลูกศรขวา+SPACEBAR

เปิดรายการที่เลือก

ENTER

แสดงหน้าจอหนึ่งรายการอยู่เหนือรายการบนหน้าจอ

PAGE UP

แสดงหน้าจอหนึ่งรายการด้านล่างรายการบนหน้าจอ

PAGE DOWN

เลือกรายการแรกบนไทม์ไลน์ (ถ้าไม่มีการจัดกลุ่มรายการ) หรือเลือกรายการแรกในกลุ่ม

HOME

เลือกรายการสุดท้ายบนไทม์ไลน์ (ถ้าไม่มีการจัดกลุ่มรายการ) หรือเลือกรายการสุดท้ายในกลุ่ม

END

แสดง (โดยไม่เลือก) รายการแรกบนไทม์ไลน์ (ถ้าไม่มีการจัดกลุ่มรายการ) หรือรายการแรกในกลุ่ม

CTRL+HOME

แสดง (โดยไม่เลือก) รายการสุดท้ายบนไทม์ไลน์ (ถ้าไม่มีการจัดกลุ่มรายการ) หรือรายการสุดท้ายในกลุ่ม

CTRL+END

เมื่อเลือกกลุ่มอยู่

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ขยายกลุ่ม

ENTER หรือลูกศรขวา

ยุบกลุ่ม

ENTER หรือลูกศรซ้าย

เลือกกลุ่มก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

เลือกกลุ่มถัดไป

ลูกศรลง

เลือกกลุ่มแรกบนไทม์ไลน์

HOME

เลือกกลุ่มสุดท้ายบนไทม์ไลน์

END

เลือกรายการแรกในกลุ่มที่ถูกขยายบนหน้าจอ หรือรายการแรกที่อยู่นอกจอทางด้านขวา

ลูกศรขวา

เมื่อหน่วยเวลาบนมาตราส่วนเวลาของวันต่างๆ ถูกเลือกอยู่

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายกลับไปเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับช่วงเวลาที่แสดงอยู่บนมาตราส่วนเวลา

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปข้างหน้าเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับช่วงเวลาที่แสดงอยู่บนมาตราส่วนเวลา

ลูกศรขวา

เมื่อเลือกอัตราส่วนเวลาส่วนล่าง ให้เลือกอัตราส่วนเวลาส่วนบน

SHIFT+TAB

เมื่อเลือกอัตราส่วนเวลาส่วนบน ให้เลือกอัตราส่วนเวลาส่วนล่าง

TAB

เมื่อเลือกอัตราส่วนเวลาส่วนล่าง ให้เลือกรายการแรกบนหน้าจอหรือกลุ่มแรกบนหน้าจอ ถ้าจัดกลุ่มรายการ

TAB

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางปฏิทิน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×