ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ผู้ใช้มากมายพบว่าการใช้คีย์บอร์ดกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook 2016 for Mac ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนที่หรือด้านการมองเห็น การใช้แป้นพิมพ์ลัดจะง่ายกว่าการใช้หน้าจอสัมผัสและเป็นทางเลือกที่สำคัญในการใช้เมาส์ บทความนี้จะลงรายการเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook 2016 for Mac

หมายเหตุ: 

  • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงตามรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนเค้าโครงแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

  • ถ้าแป้นพิมพ์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 แป้นพร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างคีย์ดังกล่าว ถ้าคุณต้องกดคีย์หนึ่งและตามด้วยอีกคีย์หนึ่งทันที แป้นต่างๆ จะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

  • การตั้งค่าในระบบปฏิบัติการ Mac บางเวอร์ชันและแอปพลิเคชันอรรถประโยชน์บางอย่างอาจขัดแย้งกับแป้นพิมพ์ลัดและการทำงานของแป้นฟังก์ชันใน Office for Mac สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการกำหนดแป้นพิมพ์เป็นแป้นพิมพ์ลัด โปรดดูวิธีใช้ Mac สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac เวอร์ชันของคุณหรือดูแอปพลิเคชันอรรถประโยชน์ของคุณ

  • เมื่อต้องการสร้างทางลัดของคุณเองใน Office for Mac ให้ดู สร้างแป้นพิมพ์ลัดแบบกำหนดเองสำหรับ Office 2016 for Mac

ในหัวข้อนี้

ทางลัดที่ใช้บ่อย

แป้นพิมพ์ลัดที่ใช้บ่อยแสดงในตารางต่อไปนี้ Outlook 2016 for Mac

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

บันทึกรายการย้ายรายการ

คำสั่ง + S

พิมพ์รายการ

คำสั่ง + P

เลิกทำการกระทำล่าสุด

คำสั่ง + Z

ทำการกระทำล่าสุดซ้ำ

คำสั่ง + Y

ย่อหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

คำสั่ง + M

สร้างโฟลเดอร์ใหม่ในบานหน้าต่างการนำทาง

Shift + คำสั่ง + N

สร้างอีเมลใหม่ (ในมุมมองจดหมาย)

คำสั่ง + N

ซ่อนบานหน้าต่างการอ่านหรือแสดงด้านขวา

คำสั่ง + เครื่องหมายทับขวา (\)

ซ่อนบานหน้าต่างการอ่านหรือแสดงด้านล่าง

Shift + คำสั่ง + เครื่องหมายทับขวา (\)

ย้ายรายการที่เลือกไปยังโฟลเดอร์อื่น

Shift + คำสั่ง + M

ย้ายรายการที่เลือกไปยังโฟลเดอร์อื่น

Shift + คำสั่ง + C

เลือกรายการทั้งหมดในรายการข้อมูล ถ้ารายการข้อมูลมีบานหน้าต่างงานอยู่

คำสั่ง + A

ย่อหรือขยาย Ribbon

ตัวเลือก + คำสั่ง + R

ซ่อน Outlook

คำสั่ง + H

ออกจาก Outlook

คำสั่ง + Q

เริ่มต้นป้อนตามคำบอก

Fn + Fn

แทรก emoji

Control + คำสั่ง + Space

ทำงานในหน้าต่างและกล่องโต้ตอบ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ไปยังมุมมองจดหมาย

คำสั่ง + 1

ไปยังมุมมองปฏิทิน

คำสั่ง + 2

ไปยังมุมมองที่ติดต่อ

คำสั่ง + 3

ไปยังมุมมองงาน

คำสั่ง + 4

ไปยังมุมมองบันทึกย่อ

คำสั่ง + 5

เปิดหน้าต่างสถานะการซิงค์ หรือทำให้เป็นหน้าต่างที่เปิดอยู่

คำสั่ง + 7

เปิดหน้าต่างสถานะการซิงค์ หรือทำให้เป็นหน้าต่างที่เปิดอยู่

คำสั่ง + 8

เปิดหน้าต่างค้นหาที่ติดต่อ

คำสั่ง + 0

เปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่า Outlook

คำสั่ง + Comma ( , )

วนไปข้างหน้าผ่านหน้าต่างที่เปิด

คำสั่ง + เครื่องหมายตัวหนอน ( ~ )

วนไปข้างหลังผ่านหน้าต่างที่เปิด

Shift + คำสั่ง + หมายตัวหนอน (~)

ปิดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

คำสั่ง + W

เปิดรายการที่เลือก

คำสั่ง + O

ย้ายไปข้างหน้าผ่านทางตัวควบคุมในหน้าต่าง

Tab

ย้ายไปข้างหลังผ่านทางตัวควบคุมในหน้าต่าง

Shift + แท็บ

ใช้การค้นหา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ค้นหาโฟลเดอร์ปัจจุบัน

ตัวเลือก + คำสั่ง + F

ทำการค้นหาขั้นสูงใน Outlook (เพิ่มตัวกรองที่ประกอบด้วยรายการสำหรับการค้นหา)

Shift + คำสั่ง + F

ค้นหาข้อความภายในรายการ

คำสั่ง + F

ค้นหาตัวอย่างถัดไปของข้อความที่คุณค้นหาในรายการ

คำสั่ง + G

ค้นหาตัวอย่างที่แล้วของข้อความที่คุณค้นหาในรายการ

คำสั่ง + Shift + G

ส่งและรับจดหมาย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ร้างข้อความใหม่

คำสั่ง + N

ส่งข้อความเปิด

คำสั่ง + Return

ส่งข้อความทั้งหมดในกล่องจดหมายออกและรับข้อความขาเข้าทั้งหมด

คำสั่ง + K

ส่งข้อความทั้งหมดในกล่องจดหมายออก

Shift + คำสั่ง + K

บันทึกข้อความที่เปิดและเก็บไว้ในโฟลเดอร์แบบร่าง

คำสั่ง + S

เพิ่มสิ่งที่แนบมากับข้อความที่เปิด

คำสั่ง + E

เปิดกล่องโต้ตอบ Spelling และ Grammar

คำสั่ง + เครื่องหมายจุดคู่ (:)

ตรวจสอบชื่อผู้รับข้อความที่เปิด

Control + คำสั่ง + C

ตอบกลับไปยังผู้ส่งของข้อความ หรือ ถ้าข้อความจากรายการจดหมาย ตอบกลับรายชื่อผู้รับจดหมาย

คำสั่ง + R

ตอบกลับทั้งหมด

Shift+ คำสั่ง + R

ส่งต่อข้อความไปยัง

คำสั่ง + J

เปิดข้อความในหน้าต่างแยกต่างหาก

คำสั่ง + O

ล้างค่าสถานะสำหรับข้อความที่เลือก

ตัวเลือก + คำสั่ง + เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (')

ทำเครื่องหมายข้อความที่เลือกเป็นอีเมลขยะ

คำสั่ง + Shift + J

ทำเครื่องหมายข้อความที่เลือกว่าไม่เป็นอีเมลขยะ

คำสั่ง + Shift + Option + J

แสดงข้อความก่อนหน้า

Control + วงเล็บเหลี่ยมเปิด ( [ )

แสดงข้อความถัดไป

Control + วงเล็บเหลี่ยมปิด ( ] )

ไปยังบานหน้าต่างก่อนหน้านี้ในมุมมองจดหมาย

Shift + Control + วงเล็บเหลี่ยมเปิด ( [ )

ไปยังบานหน้าต่างถัดไปในมุมมองจดหมาย

Shift + Control + วงเล็บเหลี่ยมปิด ( ] )

ย้ายข้อความที่เลือกไปยังโฟลเดอร์

Shift + คำสั่ง + M

ลดขนาดการแสดงข้อความในการเปิดข้อความหรือบานหน้าต่างการอ่าน

คำสั่ง + ยัติภังค์ (-)

เพิ่มขนาดการแสดงข้อความในการเปิดข้อความหรือบานหน้าต่างการอ่าน

คำสั่ง + เครื่องหมายบวก ( + )

เลื่อนลงไปที่หน้าจอถัดไปของข้อความ หรือ ถ้าคุณอยู่ที่ส่วนท้ายของข้อความ แสดงข้อความถัดไป

Spacebar

เลื่อนขึ้นไปที่หน้าจอก่อนหน้าของข้อความ หรือ ถ้าคุณอยู่ที่จุดเริ่มต้นของข้อความ แสดงข้อความก่อนหน้า

SHIFT + SPACEBAR

ลบข้อความที่เลือก

ลบ

ลบข้อความที่เลือกอย่างถาวร

SHIFT + DELETE

ลบข้อความปัจจุบันและปิดถ้าหน้าต่างข้อความเปิดอยู่

คำสั่ง + Delete

ทำเครื่องหมายข้อความที่เลือกเป็นอ่านแล้ว

คำสั่ง + T

ทำเครื่องหมายข้อความที่เลือกเป็นยังไม่อ่าน

Shift + คำสั่ง + T

ทำเครื่องหมายข้อความทั้งหมดในโฟลเดอร์ว่าอ่านแล้ว

Option + คำสั่ง + T

ใช้ปฏิทิน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดหน้าต่างปฏิทิน

คำสั่ง + 2

สร้างการนัดหมายใหม่

คำสั่ง + N

เปิดเหตุการณ์ในปฏิทินที่เลือก

คำสั่ง + O

ลบเหตุการณ์ในปฏิทิน

ลบ

สลับมุมมองเพื่อรวมวันนี้

คำสั่ง + T

ในมุมมองวัน ย้ายไปยังวันก่อนหน้า ในมุมมองสัปดาห์และสัปดาห์การทำงาน ย้ายไปยังสัปดาห์ก่อนหน้า ในมุมมองเดือน ย้ายไปยังเดือนก่อนหน้า

คำสั่ง + ลูกศรซ้าย

ในมุมมองวัน ย้ายไปยังวันก่อนหน้า ในมุมมองสัปดาห์และสัปดาห์การทำงาน ย้ายไปยังสัปดาห์ก่อนหน้า ในมุมมองเดือน ย้ายไปยังเดือนก่อนหน้า

คำสั่ง + ลูกศรขวา

ไปยังบานหน้าต่างก่อนหน้านี้ในมุมมองปฏิทิน

Shift + Control + วงเล็บเหลี่ยมเปิด ( [ )

ไปยังบานหน้าต่างถัดไปในมุมมองปฏิทิน

Shift + Control + วงเล็บเหลี่ยมปิด ( ] )

ทำงานกับบุคคลและที่ติดต่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างที่ติดต่อใหม่

คำสั่ง + N

ลบที่ติดต่อที่เลือก

คำสั่ง + O

เปิดที่้ติดต่อ

ลบ

ปิดที่ติดต่อที่กำลังเปิดและเปิดที่ติดต่อก่อนหน้า

Control + วงเล็บเหลี่ยมเปิด ( [ )

ปิดที่ติดต่อที่กำลังเปิดและเปิดที่ติดต่อถัดไป

Control + วงเล็บเหลี่ยมปิด ( ] )

ไปยังบานหน้าต่างก่อนหน้านี้ในมุมมองบุคคล

Shift + Control + วงเล็บเหลี่ยมเปิด ( [ )

ไปยังบานหน้าต่างถัดไปในมุมมองบุคคล

Shift + Control + วงเล็บเหลี่ยมปิด ( ] )

จัดการงาน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังหน้าต่างงาน

คำสั่ง + 4

สร้างงานใหม่

คำสั่ง + N

เปิดงานที่เลือก

คำสั่ง + O

ลบงาน

ลบ

ปิดงานเปิดปัจจุบัน และเปิดงานก่อนหน้าในรายการงาน

Control + วงเล็บเหลี่ยมเปิด ( [ )

ปิดงานเปิดปัจจุบัน และเปิดงานก่อนหน้าในรายการงาน

Control + วงเล็บเหลี่ยมปิด ( ] )

ไปยังบานหน้าต่างก่อนหน้านี้ในมุมมองงาน

Shift + Control + วงเล็บเหลี่ยมเปิด ( [ )

ไปยังบานหน้าต่างถัดไปในมุมมองงาน

Shift + Control + วงเล็บเหลี่ยมปิด ( ] )

ใช้บันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังหน้าต่างบันทึกย่อ

คำสั่ง + 5

สร้างบันทึกย่อใหม่

คำสั่ง + N

เปิดรายการที่เลือก

คำสั่ง + O

ลบบันทึกย่อ

ลบ

ปิดบันทึกย่อที่เปิดอยู่และเปิดบันทึกย่อก่อนหน้าในรายการบันทึกย่อ

Control + วงเล็บเหลี่ยมเปิด ( [ )

ปิดบันทึกย่อที่เปิดอยู่และเปิดบันทึกย่อถัดไปในรายการบันทึกย่อ

Control + วงเล็บเหลี่ยมปิด ( ] )

ไปยังบานหน้าต่างก่อนหน้านี้ในมุมมองบันทึกย่อ

Shift + Control + วงเล็บเหลี่ยมเปิด ( [ )

ไปยังบานหน้าต่างถัดไปในมุมมองงาน

Shift + Control + วงเล็บเหลี่ยมปิด ( ] )

ส่งบันทึกย่อเป็นอีเมล

คำสั่ง + J

ส่งบันทึกย่อเป็นสิ่งที่แนบมาแบบ HTML ลงในอีเมล

Control + คำสั่ง + J

อันดับแรก ให้วางโฟกัสบนบันทึกย่อในรายการของบันทึกย่อ

แก้ไขและจัดรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ตัดข้อความที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

คำสั่ง + X

คัดลอกส่วนที่เลือกลงในคลิปบอร์ด

คำสั่ง + C

วางส่วนที่เลือกจากคลิปบอร์ด

คำสั่ง + V

วางส่วนที่เลือกจากคลิปบอร์ด และจับคู่กับสไตล์ปลายทาง

Shift + Option + คำสั่ง + V

ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวหนา

คำสั่ง + B

ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวเอียง

คำสั่ง + I

ขีดเส้นใต้ข้อความที่เลือก

คำสั่ง + U

ขีดทับข้อความที่เลือก

Shift + คำสั่ง + X

การแทรกไฮเปอร์ลิงก์

Control + คำสั่ง + K

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ย้ายเคอร์เซอร์ขึ้นหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ย้ายเคอร์เซอร์ลงหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่จุดเริ่มต้นของย่อหน้าปัจจุบัน

Option + ลูกศรขึ้น

ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่จุดสิ้นสุดของย่อหน้าปัจจุบัน

OPTION + ลูกศรลง

ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่จุดเริ่มต้นของคำปัจจุบัน

Option + ลูกศรซ้าย

ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่จุดสิ้นสุดของคำปัจจุบัน

Option + ลูกศรขวา

ลดการเยื้อง

ลบ + เปิดวงเล็บปีกกา ( { )

เพิ่มการเยื้อง

ลบ + เปิดวงเล็บปีกกา ( { )

ลบอักขระทางด้านซ้ายของเคอร์เซอร์ หรือลบข้อความที่เลือก

ลบ

ลบอักขระทางด้านขวาของเคอร์เซอร์ หรือลบข้อความที่เลือก

ลบ

ถ้าคีย์บอร์ดของคุณไม่มี ลบ คีย์ ใช้ FN + Delete

แทรกแท็บหยุด

Tab

ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด

คำสั่ง + ลูกศรซ้าย

ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่จุดสิ้นสุดของบรรทัด

คำสั่ง + ลูกศรขวา

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังด้านบนสุดของเนื้อหาข้อความ

คำสั่ง + ลูกศรขึ้น

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังด้านล่างสุดของเนื้อหาข้อความ

คำสั่ง + ลูกศรลง

ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่จุดเริ่มต้นของข้อความที่เลือก

คำสั่ง + Home

ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่จุดสิ้นสุดของข้อความที่เลือก

คำสั่ง + End

เลื่อนขึ้น

Page Up

เลื่อนลง

Page Down

ตั้งค่าสถานะข้อความ ที่ติดต่อ และงานสำหรับตามงาน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ตั้งค่าสถานะรายการที่เลือกเพื่อตามงาน ให้วันนี้เป็นวันครบกำหนด

Control + 1

ตั้งค่าสถานะรายการที่เลือกเพื่อตามงาน ให้พรุ่งนี้เป็นวันครบกำหนด

Control + 2

ตั้งค่าสถานะรายการที่เลือกเพื่อตามงาน ให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ครบกำหนด

Control + 3

ตั้งค่าสถานะรายการที่เลือกเพื่อตามงาน ให้สัปดาหหน้าเป็นสัปดาห์ครบกำหนด

Control + 4

ตั้งค่าสถานะรายการที่เลือกเพื่อตามงาน ไม่มีวันครบกำหนด

Control + 5

ตั้งค่าสถานะรายการที่เลือกเพื่อตามงาน ให้เป็นวันครบกำหนดแบบกำหนดเอง

CONTROL + 6

ตั้งค่าสถานะรายการที่เลือกเพื่อตามงาน และเพิ่มตัวเตือน

Control + เครื่องหมายเท่ากับ (=)

ทำเครื่องหมายรายการที่เลือกเป็นเสร็จสมบูรณ์

Control + ศูนย์ (0)

ล้างค่าสถานะเพื่อตามงานของรายการที่เลือก

ตัวเลือก + คำสั่ง + เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (')

ในหัวข้อนี้

ฟังก์ชัน Outlook ทั่วไป

ถึง

กด

เริ่ม Outlook โดยไม่มีกำหนดการทำงานหรือพยายามเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์จดหมาย ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อเมื่อคุณใช้ Outlook ในขณะที่คุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย

SHIFT (เมื่อคุณเริ่ม Outlook)

เปิดโปรแกรมอรรถประโยชน์ฐานข้อมูลในขณะที่ Outlook ปิดอยู่

กดแป้น OPTION ค้างไว้ แล้วคลิกไอคอน Outlook ใน Dock

บันทึกรายการ

คำสั่ง + S

พิมพ์รายการ

คำสั่ง + P

เลิกทำการกระทำล่าสุด

คำสั่ง + Z

ทำการกระทำล่าสุดซ้ำ

คำสั่ง + Y

ย่อหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

คำสั่ง + M

สร้างโฟลเดอร์ใหม่ใน บานหน้าต่างนำทาง

SHIFT + คำสั่ง + N

ซ่อนบานหน้าต่างการอ่านหรือแสดงด้านขวา

คำสั่ง + \

ซ่อนบานหน้าต่างการอ่านหรือแสดงด้านล่าง

SHIFT + คำสั่ง + \

ย้ายรายการที่เลือกไปยังโฟลเดอร์อื่น

SHIFT + คำสั่ง + M

คัดลอกรายการที่เลือกไปยังโฟลเดอร์อื่น

SHIFT + คำสั่ง + C

เลือกรายการทั้งหมดในรายการ ถ้ารายการมีบานหน้าต่างงานอยู่

คำสั่ง + A

ย่อหรือขยาย Ribbon

OPTION + คำสั่ง + R

ซ่อน Outlook

คำสั่ง + H

ออกจาก Outlook

คำสั่ง + Q

หน้าต่างและกล่องโต้ตอบ

เมื่อต้องการ

กด

ไปยังมุมมองจดหมาย

คำสั่ง + 1

ไปยังมุมมองปฏิทิน

คำสั่ง + 2

ไปยังมุมมองผู้ติดต่อ

คำสั่ง + 3

ไปยังมุมมองงาน

คำสั่ง + 4

ไปยังมุมมองบันทึกย่อ

คำสั่ง + 5

เปิดหน้าต่างแสดงความคืบหน้าหรือทำให้เป็นหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

คำสั่ง + 7

เปิดบันทึกข้อมูลข้อผิดพลาดหรือทำให้เป็นหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

คำสั่ง + 8

เปิดวันของฉัน

คำสั่ง + 9

เปิดหน้าต่างค้นหาผู้ติดต่อ

คำสั่ง + 0

เปิดกล่องโต้ตอบการกำหนดลักษณะ Outlook

คำสั่ง + COMMA (,)

เปิดเบราว์เซอร์สื่อ

CONTROL + คำสั่ง + M

วนไปข้างหน้าผ่านหน้าต่างที่เปิด

คำสั่ง + เครื่องหมายตัวหนอน (~)

วนย้อนกลับผ่านหน้าต่างที่เปิด

SHIFT + คำสั่ง + เครื่องหมายตัวหนอน (~)

ปิดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

คำสั่ง + W

เปิดรายการที่เลือก

คำสั่ง + O

ย้ายไปข้างหน้าผ่านทางกล่องในกล่องโต้ตอบ

TAB

ย้ายย้อนกลับผ่านทางกล่องในกล่องโต้ตอบ

SHIFT + TAB

ค้นหา

ถึง

กด

ทำการค้นหาพื้นฐานใน Outlook

OPTION + คำสั่ง + F

ทำการค้นหาขั้นสูงใน Outlook

SHIFT + คำสั่ง + F

ค้นหาข้อความภายในรายการ

คำสั่ง + F

ค้นหาอินสแตนซ์ถัดไปของข้อความที่คุณค้นหาในรายการ

คำสั่ง + G

ค้นหาอินสแตนซ์ที่ผ่านมาของข้อความที่คุณค้นหาในรายการ

คำสั่ง + SHIFT + G

ยกเลิกการค้นหาที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

คำสั่ง + เครื่องหมายมหัพภาค (.)

จดหมาย

ถึง

กด

ร้างข้อความใหม่

คำสั่ง + N

ส่งข้อความเปิด

คำสั่ง + RETURN

ส่งข้อความทั้งหมดใน Outbox และรับข้อความขาเข้าทั้งหมด

คำสั่ง + K

ส่งข้อความทั้งหมดใน Outbox

SHIFT + คำสั่ง + K

บันทึกข้อความที่เปิดและเก็บไว้ในโฟลเดอร์แบบร่าง

คำสั่ง + S

เพิ่มสิ่งที่แนบมาในข้อความที่เปิด

คำสั่ง + E

เปิดกล่องโต้ตอบการสะกดและไวยากรณ์

คำสั่ง + เครื่องหมายจุดคู่ (:)

ตรวจสอบชื่อผู้รับข้อความที่เปิด

CONTROL + คำสั่ง + C

ตอบกลับไปยังผู้ส่งข้อความ หรือถ้าข้อความมาจากรายชื่อผู้รับจดหมาย ให้ตอบกลับรายชื่อผู้รับจดหมาย

คำสั่ง + R

ตอบกลับทั้งหมด

SHIFT + คำสั่ง + R

ส่งต่อข้อความ

คำสั่ง + J

เปิดข้อความในหน้าต่างแยกต่างหาก

คำสั่ง + O

ล้างค่าสถานะสำหรับข้อความที่เลือก

OPTION + คำสั่ง + เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (')

ทำเครื่องหมายข้อความที่เลือกเป็นอีเมลขยะ

คำสั่ง + SHIFT + J

ทำเครื่องหมายข้อความที่เลือกว่าไม่ใช่อีเมลขยะ

คำสั่ง + SHIFT + OPTION + J

แสดงข้อความก่อนหน้า

CONTROL + [

แสดงข้อความถัดไป

CONTROL + ]

ย้ายข้อความที่เลือกไปยังโฟลเดอร์

SHIFT + คำสั่ง + M

ลดขนาดการแสดงข้อความในการเปิดข้อความหรือบานหน้าต่างการอ่าน

คำสั่ง + ยัติภังค์ (-)

เพิ่มขนาดการแสดงข้อความในการเปิดข้อความหรือบานหน้าต่างการอ่าน

คำสั่ง + +

เลื่อนลงไปที่หน้าจอถัดไปของข้อความ หรือถ้าคุณอยู่ที่ส่วนท้ายของข้อความ ให้แสดงข้อความถัดไป

SPACEBAR

เลื่อนขึ้นไปที่หน้าจอก่อนหน้าของข้อความ หรือถ้าคุณอยู่ที่จุดเริ่มต้นของข้อความ ให้แสดงข้อความก่อนหน้า

SHIFT + SPACEBAR

ลบข้อความที่เลือก

DELETE

ลบข้อความปัจจุบัน และปิดถ้าหน้าต่างข้อความเปิดอยู่

คำสั่ง + DELETE

ทำเครื่องหมายข้อความที่เลือกเป็นอ่านแล้ว

คำสั่ง + T

ทำเครื่องหมายข้อความที่เลือกเป็นยังไม่อ่าน

SHIFT + คำสั่ง + T

ทำเครื่องหมายข้อความทั้งหมดในโฟลเดอร์ว่าอ่านแล้ว

OPTION + คำสั่ง + T

ปฏิทิน

ถึง

กด

สร้างการนัดหมายใหม่

คำสั่ง + N

เปิดเหตุการณ์ในปฏิทินที่เลือก

คำสั่ง + O

ลบเหตุการณ์ในปฏิทิน

DELETE

สลับมุมมองเพื่อรวมวันนี้

คำสั่ง + T

เปิดตัวใช้เลือกวันในมุมมองวัน

SHIFT + คำสั่ง + T

ในมุมมองวันที่ ย้ายไปยังวันก่อนหน้า ในมุมมองสัปดาห์และสัปดาห์การทำงาน ย้ายไปยังสัปดาห์ก่อนหน้า ในมุมมองเดือน ย้ายไปยังเดือนก่อนหน้า

คำสั่ง + ลูกศรซ้าย

ในมุมมองวัน ย้ายไปยังวันถัดไป ในมุมมองสัปดาห์และสัปดาห์การทำงาน ย้ายไปยังสัปดาห์ถัดไป ในมุมมองเดือน ย้ายไปยังเดือนถัดไป

คำสั่ง + ลูกศรขวา

ที่ติดต่อ

ถึง

กด

สร้างที่ติดต่อใหม่

คำสั่ง + N

บันทึกและปิดผู้ติดต่อ

คำสั่ง + RETURN

เปิดผู้ติดต่อที่เลือก

คำสั่ง + O

ลบผู้ติดต่อ

DELETE

ปิดผู้ติดต่อที่กำลังเปิดและเปิดผู้ติดต่อก่อนหน้า

CONTROL + [

ปิดผู้ติดต่อที่กำลังเปิดและเปิดผู้ติดต่อถัดไป

CONTROL + ]

งาน

ถึง

กด

สร้างงานใหม่

คำสั่ง + N

บันทึกและปิดงาน

คำสั่ง + RETURN

เปิดงานที่เลือก

คำสั่ง + O

ลบงาน

DELETE

ปิดงานที่กำลังเปิด และเปิดงานก่อนหน้าในรายการงาน

CONTROL + [

ปิดงานที่กำลังเปิด และเปิดงานถัดไปในรายการงาน

CONTROL + ]

บันทึกย่อ

ถึง

กด

สร้างบันทึกย่อใหม่

คำสั่ง + N

เปิดบันทึกย่อที่เลือก

คำสั่ง + O

ลบบันทึกย่อ

DELETE

ปิดบันทึกย่อที่เปิดอยู่และเปิดบันทึกย่อก่อนหน้าในรายการบันทึกย่อ

CONTROL + [

ปิดบันทึกย่อที่เปิดอยู่และเปิดบันทึกย่อถัดไปในรายการบันทึกย่อ

CONTROL + ]

ส่งบันทึกย่อเป็นข้อความอีเมล

คำสั่ง + J

ส่งบันทึกย่อเป็นสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมล

CONTROL + คำสั่ง + J

การแก้ไขและการจัดรูปแบบข้อความ

ถึง

กด

ตัดข้อความที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

คำสั่ง + X

คัดลอกส่วนที่เลือกลงในคลิปบอร์ด

คำสั่ง + C

คัดลอกส่วนที่เลือกลงในสมุดภาพ

CONTROL + OPTION + C

วางส่วนที่เลือกจากคลิปบอร์ด

คำสั่ง + V

วางคลิปจากสมุดภาพ

CONTROL + OPTION + V

วางส่วนที่เลือกจากคลิปบอร์ด และจับคู่กับสไตล์ปลายทาง

SHIFT + OPTION + คำสั่ง + V

ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวหนา

คำสั่ง + B

ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวเอียง

คำสั่ง + I

ขีดเส้นใต้ข้อความที่เลือก

คำสั่ง + U

ขีดทับข้อความที่เลือก

SHIFT + คำสั่ง + X

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ย้ายเคอร์เซอร์ขึ้นหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ย้ายเคอร์เซอร์ลงหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่จุดเริ่มต้นของย่อหน้าปัจจุบัน

OPTION + ลูกศรขึ้น

ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่จุดสิ้นสุดของย่อหน้าปัจจุบัน

OPTION + ลูกศรลง

ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่จุดเริ่มต้นของคำปัจจุบัน

OPTION + ลูกศรซ้าย

ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่จุดสิ้นสุดของคำปัจจุบัน

OPTION + ลูกศรขวา

ลบอักขระทางด้านซ้ายของเคอร์เซอร์ หรือลบข้อความที่เลือก

DELETE

ลบอักขระทางด้านขวาของเคอร์เซอร์ หรือลบข้อความที่เลือก

ลบ

ถ้าคีย์บอร์ดของคุณไม่มีแป้น ลบ ใช้ FN + DELETE

แทรกแท็บหยุด

TAB

ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด

คำสั่ง + ลูกศรซ้าย

ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่จุดสิ้นสุดของบรรทัด

คำสั่ง + ลูกศรขวา

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังด้านบนสุดของเนื้อหาข้อความ

คำสั่ง + ลูกศรขึ้น

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังด้านล่างของเนื้อหาข้อความ

คำสั่ง + ลูกศรลง

ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่จุดเริ่มต้นของข้อความที่เลือก

คำสั่ง + HOME

ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่จุดสิ้นสุดของข้อความที่เลือก

คำสั่ง + END

เลื่อนขึ้น

PAGE UP

เลื่อนลง

PAGE DOWN

การตั้งสถานะข้อความ ที่ติดต่อ และงานสำหรับตามงาน

ถึง

กด

ตั้งค่าสถานะรายการที่เลือกเพื่อตามงาน ให้วันนี้เป็นวันครบกำหนด

CONTROL + 1

ตั้งค่าสถานะรายการที่เลือกเพื่อตามงาน ให้พรุ่งนี้เป็นวันครบกำหนด

CONTROL + 2

ตั้งค่าสถานะรายการที่เลือกเพื่อตามงาน ให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ครบกำหนด

CONTROL + 3

ตั้งค่าสถานะรายการที่เลือกเพื่อตามงาน ให้สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ครบกำหนด

CONTROL + 4

ตั้งค่าสถานะรายการที่เลือกเพื่อตามงาน ไม่มีวันครบกำหนด

CONTROL + 5

ตั้งค่าสถานะรายการที่เลือกเพื่อตามงาน ให้เป็นวันครบกำหนดแบบกำหนดเอง

CONTROL + 6

ตั้งค่าสถานะรายการที่เลือกเพื่อตามงาน และเพิ่มตัวเตือน

CONTROL + =

ทำเครื่องหมายรายการที่เลือกเป็นเสร็จสมบูรณ์

CONTROL + 0

ล้างค่าสถานะเพื่อตามงานของรายการที่เลือก

OPTION + คำสั่ง + เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (')

หน้าต่างวิธีใช้

ถึง

กด

เปิดเมนูวิธีใช้ Outlook

SHIFT + คำสั่ง + ?

เลื่อนไปยังจุดเริ่มต้นของหัวข้อวิธีใช้ทีละหนึ่งหน้าจอ

PAGE UP

เลื่อนไปยังจุดสิ้นสุดของหัวข้อวิธีใช้ทีละหนึ่งหน้าจอ

PAGE DOWN

เลื่อนไปยังจุดเริ่มต้นของหัวข้อวิธีใช้ทีละหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

เลื่อนไปยังจุดสิ้นสุดของหัวข้อวิธีใช้ทีละหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

คัดลอกสิ่งที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

คำสั่ง + C

ปิดหน้าต่างวิธีใช้

คำสั่ง + W

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×