แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้ Outlook เพื่อจัดการอีเม ตั้งค่า และมอบหมายงาน จัดกำหนดการประชุม และอื่น ๆ ซึ่งทั้งหมดโดยใช้แป้นพิมพ์ลัดออก ทางลัดในบทความนี้แสดงถึงรูปแบบคีย์บอร์ดสหรัฐอเมริกา แป้นสำหรับเค้าโครงอื่น ๆ อาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

เมื่อต้องการพิมพ์หัวข้อนี้ ให้กดแป้น TAB เพื่อเลือก แสดงทั้งหมด ที่อยู่ด้านบนสุดของหัวข้อ แล้วกด ENTER จากนั้นให้กด CTRL+P

หมายเหตุ: Outlook ไม่มีตัวเลือกในการดัดแปลงหรือกำหนดคีย์ลัดด้วยตนเอง อ้างอิง บทความ TechCenter นี้สำหรับตัวเลือกอื่นๆ

หมายเหตุ: 

  • ถ้าคีย์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 คีย์พร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างคีย์ดังกล่าว ถ้าคุณต้องกดคีย์หนึ่งและตามด้วยอีกคีย์หนึ่งทันที คีย์ลัดดังกล่าวจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

  • หัวข้อนี้ถือว่าผู้ใช้ JAWS ได้ปิดฟีเจอร์เมนู Ribbon เสมือนแล้ว

ในบทความนี้

ทางลัดที่ใช้บ่อย

เมื่อจะดำเนินการนี้

กด

ปิด

Escape หรือ Enter

ไปยังแท็บหน้าแรก

Alt+H

ข้อความใหม่

Ctrl+Shift+M

ส่ง

Alt+S

แทรกไฟล

Alt+N, A, F

งานใหม่

Ctrl+Shift+K

ลบ

ลบ (เมื่อข้อความ งาน หรือการประชุมถูกเลือก)

Search

Ctrl + E Alt + H, R, P

ตอบกลับ

Alt+H, R, P

ส่งต่อ

Alt+H, F, W

ตอบกลับทั้งหมด

Alt+H, R, A

คัดลอก

Ctrl+C หรือ Ctrl+Insert

หมายเหตุ: Ctrl+Insert ไม่สามารถใช้งานได้ในบานหน้าต่างการอ่าน

ส่ง/รับ

Alt+S, S

ไปยังปฏิทิน

Ctrl+2

สร้างการนัดหมาย

Ctrl+Shift+A

ย้ายไปยังโฟลเดอร์

Alt+H, M, V เลือกโฟลเดอร์จากรายการ

บันทึกเป็น สิ่งที่แนบมา

Alt+JA, A, S

ด้านบนของหน้า

การนำทางพื้นฐาน

เมื่อจะดำเนินการนี้

กด

สลับไปยังมุมมองจดหมาย

Ctrl+1

สลับไปยังมุมมอง ปฏิทิน

Ctrl+2

สลับไปยังมุมมองที่ติดต่อ

Ctrl+3

สลับไปยังมุมมองงาน

Ctrl+4

สลับไปยังบันทึกย่อ

Ctrl+5

สลับไปยังรายการโฟลเดอร์ ในบานหน้าต่างโฟลเดอร์

Ctrl+6

สลับไปยังทางลัด

Ctrl+7

สลับไปยังข้อความจะเปิดถัดไป

CTRL+มหัพภาค

สลับไปยังข้อความที่เปิดก่อนหน้า

Ctrl+ จุลภาค

ย้ายระหว่างบานหน้าต่างโฟลเดอร์ หน้าต่างหลัก Outlook บานหน้าต่างการอ่าน และแถบสิ่งที่ต้องทำ

Ctrl+Shift+Tab หรือ Shift+Tab

ย้ายระหว่างหน้าต่าง Outlook บานหน้าต่างที่มีขนาดเล็กกว่าในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ บานหน้าต่างการอ่าน และส่วนต่างๆ ใน แถบสิ่งที่ต้องทำ

แป้น Tab

ย้ายระหว่างหน้าต่าง Outlook บานหน้าต่างที่มีขนาดเล็กกว่าในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ บานหน้าต่างการอ่าน และส่วนต่างๆ ในแถบสิ่งที่ต้องทำ และแสดงคีย์ลัดใน Ribbon ของ Outlook

F6

ย้ายบรรทัดส่วนหัวข้อความไปมาในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ หรือข้อความที่เปิดอยู่

Ctrl+Tab

ย้ายไปมาภายในบานหน้าต่างโฟลเดอร์

แป้นลูกศร

ไปยังโฟลเดอร์อื่น

Ctrl+Y

ไปยังกล่องค้นหา

F3 หรือ Ctrl+E

ในบานหน้าต่างการอ่าน ไปที่ข้อความก่อนหน้า

Alt+ลูกศรขึ้น หรือ Ctrl+เครื่องหมายจุลภาค หรือ Alt+Page Up

ในบานหน้าต่างการอ่าน เลื่อนหน้าลงผ่านข้อความ

Spacebar

ในบานหน้าต่างการอ่าน เลื่อนหน้าขึ้นผ่านข้อความ

Shift+Spacebar

ยุบหรือขยายกลุ่มในรายการข้อความอีเมล

แป้นลูกศรซ้ายหรือแป้นลูกศรขวา ตามลำดับ

กลับไปยังมุมมองก่อนหน้าในหน้าต่างหลักของ Outlook

Alt+B หรือ Alt+ลูกศรซ้าย

ไปข้างหน้าสู่มุมมองถัดไปในหน้าต่างหลักของ Outlook

Alt+ลูกศรขวา

เลือกแถบข้อมูล และแสดงเมนูคำสั่ง (ถ้ามี)

Ctrl+Shift+W

ด้านบนของหน้า

Search

เมื่อจะดำเนินการนี้

กด

ค้นหาข้อความหรือรายการอื่น

Ctrl+E

ล้างผลลัพธ์การค้นหา

Esc

ขยายการค้นหาให้รวมรายการจดหมายทั้งหมดรายการปฏิทินทั้งหมด หรือรายการที่ติดต่อทั้งหมด ขึ้นอยู่กับมอดูลที่คุณอยู่

Ctrl+Alt+A

ใช้การค้นหาขั้นสูง

Ctrl+Shift+F

การสร้างโฟลเดอร์การค้นหา

Ctrl+Shift+P

ค้นหาข้อความภายในรายการที่เปิดอยู่

F4

ค้นหาและแทนที่ข้อความ สัญลักษณ์ หรือคำสั่งการจัดรูปแบบบางคำสั่ง เมื่ออยู่ในบานหน้าต่างการอ่าน หรือในรายการที่เปิดอยู่

Ctrl+H

ขยายการค้นหาเพื่อรวมรายการจากโฟลเดอร์ปัจจุบัน

Ctrl+Alt+K

ขยายการค้นหาให้รวมโฟลเดอร์ย่อยที่ค่าสถานะ Ctrl + Alt + Z

Ctrl+Alt+Z

ด้านบนของหน้า

ค่าสถานะ

เมื่อจะดำเนินการนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบตั้งค่าสถานะเพื่อตามงาน เพื่อกำหนดค่าสถานะ

Ctrl+Shift+G

ด้านบนของหน้า

ประเภทสี

เมื่อจะดำเนินการนี้

กด

ลบประเภทที่เลือกออกจากรายการในกล่องโต้ตอบประเภทสี

Alt+D

ด้านบนของหน้า

สร้างรายการหรือแฟ้ม

เมื่อจะดำเนินการนี้

กด

สร้างการนัดหมาย

Ctrl+Shift+A

การสร้างที่ติดต่อ

Ctrl+Shift+C

สร้างกลุ่มที่ติดต่อ

Ctrl+Shift+L

สร้างแฟกซ์

Ctrl+Shift+X

การสร้างโฟลเดอร์

Ctrl+Shift+E

สร้างการเรียกประชุม

Ctrl+Shift+Q

สร้างข้อความ

Ctrl+Shift+M

การสร้างบันทึกย่อ

Ctrl+Shift+N

สร้างเอกสาร Office

Ctrl+Shift+H

โพสต์ลงในโฟลเดอร์ที่เลือก

Ctrl+Shift+S

โพสต์การตอบกลับในโฟลเดอร์ที่เลือก

Ctrl+T

การสร้างโฟลเดอร์การค้นหา

Ctrl+Shift+P

สร้างงาน

Ctrl+Shift+K

ด้านบนของหน้า

คำสั่งต่างๆ ในมุมมองส่วนใหญ่

เมื่อจะดำเนินการนี้

กด

บันทึก (ยกเว้นในมุมมองงาน)

Ctrl+S หรือ Shift+F12

บันทึกแล้วปิด (ยกเว้นในมุมมองจดหมาย)

Alt+S

บันทึกเห็น (ในมุมมองจดหมายเท่านั้น)

F12

เลิกทำ

Ctrl+Z หรือ Alt+Backspace

ลบรายการ

Ctrl+D

การพิมพ์

Ctrl+P

คัดลอกรายการ

Ctrl+Shift+Y

ย้ายรายการ

Ctrl+Shift+V

ตรวจสอบชื่อ

Ctrl+K

ตรวจการสะกด

F7

ตั้งค่าสถานะเพื่อตามงาน

Ctrl+Shift+G

ส่งต่อ

Ctrl+F

ส่งหรือโพสต์หรือเชิญทั้งหมด

Alt+S

เปิดใช้งานการแก้ไขในเขตข้อมูลในมุมมองทั้งหมด ยกเว้นจดหมาย หรือ ไอคอน

F2

จัดข้อความชิดซ้าย

Ctrl+L

จัดข้อความกึ่งกลาง

Ctrl+E

จัดข้อความชิดขวา

Ctrl+R

ด้านบนของหน้า

จดหมาย

เมื่อจะดำเนินการนี้

กด

สลับไปยังกล่องจดหมายเข้า

Ctrl+Shift+I

สลับไปยังกล่องจดหมายออก

Ctrl+Shift+O

ตรวจสอบชื่อ

Ctrl+K

ส่ง

Alt+S

ตอบกลับข้อความ

Ctrl+R

ตอบกลับข้อความแบบตอบกลับทั้งหมด

Ctrl+Shift+R

ตอบกลับโดยใช้การเรียกประชุม

Ctrl+Alt+R

ส่งต่อข้อความ

Ctrl+F

ทำเครื่องหมายข้อความว่าไม่ใช่อีเมลขยะ

Ctrl+Alt+J

แสดงเนื้อหาภายนอกที่ถูกบล็อก (ในข้อความ)

Ctrl+Shift+I

โพสต์ในโฟลเดอร์

Ctrl+Shift+S

ใช้สไตล์ปกติ

Ctrl+Shift+N

ตรวจสอบหาข้อความใหม่

Ctrl+M หรือ F9

ไปยังข้อความก่อนหน้า

แป้นลูกศรขึ้น

ไปยังข้อความถัดไป

แป้นลูกศรลง

สร้างข้อความ (เมื่ออยู่ในมุมมองจดหมาย)

Ctrl+N

สร้างข้อความ (จากมุมมอง Outlook ใดก็ได้)

Ctrl+Shift+M

เปิดข้อความที่ได้รับ

Ctrl+O

ลบและละเว้นการสนทนา

Ctrl+Shift+D

เปิดสมุดรายชื่อ

Ctrl+Shift+B

เพิ่มค่าสถานะอย่างเร่งด่วน ให้ข้อความที่ยังไม่ได้เปิด

แทรก

แสดงกล่องโต้ตอบตั้งค่าสถานะเพื่อตามงาน

Ctrl+Shift+G

ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว

Ctrl+Q

ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน

Ctrl+U

เปิดเคล็ดลับจดหมาย ในข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+W

ค้นหาหรือแทนที่

F4

ค้นหาถัดไป

Shift+F4

ส่ง

Ctrl+Enter

การพิมพ์

Ctrl+P

ส่งต่อ

Ctrl+F

ส่งต่อเป็นสิ่งที่แนบมา

Ctrl+Alt+F

แสดงคุณสมบัติของรายการที่เลือก

Alt+Enter

ทำเครื่องหมายสำหรับการดาวน์โหลด

Ctrl+Alt+M

ตรวจสอบสถานะทำเครื่องหมายสำหรับการดาวน์โหลด

Ctrl+Alt+U

แสดงความคืบหน้าของส่ง/รับ

Ctrl+B (เมื่อกำลังดำเนินการส่ง/รับ)

ด้านบนของหน้า

ปฏิทิน

เมื่อจะดำเนินการนี้

กด

สร้างการนัดหมาย (เมื่ออยู่ในมุมมองปฏิทิน)

Ctrl+N

สร้างการนัดหมาย (ในมุมมอง Outlook ใดก็ได้)

Ctrl+Shift+A

สร้างการเรียกประชุม

Ctrl+Shift+Q

ส่งต่อการนัดหมายหรือการประชุม

ตอบกลับการเรียกประชุมด้วยข้อความ

ตอบกลับการเรียกประชุมแบบตอบกลับทั้งหมดด้วยข้อความ

แสดงวันในปฏิทิน 1 วัน

Alt+1

แสดง 2 วันในปฏิทิน

Alt+2

แสดง 3 วันในปฏิทิน

Alt+3

แสดง 4 วันในปฏิทิน

Alt+4

แสดง 5 วันในปฏิทิน

Alt+5

แสดง 6 วันในปฏิทิน

Alt+6

แสดง 7 วันในปฏิทิน

Alt+7

แสดง 8 วันในปฏิทิน

Alt+8

แสดง 9 วันในปฏิทิน

Alt+9

แสดงวันในปฏิทิน 10 วัน

Alt+0

ไปยังวันที่

Ctrl+G

สลับไปยังมุมมองเดือน

Alt+เครื่องหมายเท่ากับ หรือ Ctrl+Alt+4

ไปยังวันถัดไป

Ctrl+ ลูกศรขวา

ไปยังสัปดาห์ถัดไป

Alt+ลูกศรลง

ไปยังเดือนถัดไป

Alt+Page Down

ไปยังวันก่อนหน้า

Ctrl+ ลูกศรซ้าย

ไปยังสัปดาห์ก่อนหน้า

Alt+ลูกศรขึ้น

ไปยังเดือนก่อนหน้า

Alt+Page Up

ไปยังจุดเริ่มต้นของสัปดาห์

Alt+Home

ไปยังจุดสิ้นสุดของสัปดาห์

Alt+End

สลับไปยังมุมมองทั้งสัปดาห์

Alt+เครื่องหมายลบ หรือ Ctrl+Alt+3

สลับไปยังมุมมองสัปดาห์การทำงาน

Ctrl+Alt+2

ไปยังการนัดหมายก่อนหน้า

Ctrl+เครื่องหมายจุลภาค หรือ Ctrl+Shift+เครื่องหมายจุลภาค

ไปยังการนัดหมายถัดไป

Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาค หรือ Ctrl+Shift+เครื่องหมายมหัพภาค

ตั้งค่ากิจวัตรสำหรับการนัดหมายที่เปิดอยู่หรือการประชุม

Ctrl+G

ด้านบนของหน้า

บุคคล

เมื่อจะดำเนินการนี้

กด

เรียกเลขหมายใหม่

Ctrl+Shift+D

ค้นหาที่ติดต่อหรือรายการอื่น (การค้นหา)

F3 หรือ Ctrl+E

ใส่ชื่อในกล่อง ค้นหาสมุดรายชื่อ

F11

ในตารางหรือมุมมองรายการของที่ติดต่อ ให้ไปที่ที่ติดต่อแรกซึ่งเริ่มต้นด้วยตัวอักษรที่กำหนด

Shift+ตัวอักษร

เลือกที่ติดต่อทั้งหมด

Ctrl+A

สร้างข้อความโดยมีที่ติดต่อที่เลือกไว้เป็นชื่อเรื่อง

Ctrl+F

สร้างที่ติดต่อ (เมื่ออยู่ในที่ติดต่อ)

Ctrl+N

สร้างที่ติดต่อ (จากมุมมอง Outlook ใดก็ได้)

Ctrl+Shift+C

เปิดฟอร์มที่ติดต่อสำหรับที่ติดต่อที่เลือก

Ctrl+O

สร้างกลุ่มที่ติดต่อ

Ctrl+Shift+L

การพิมพ์

Ctrl+P

อัปเดตรายการของสมาชิกกลุ่มที่ติดต่อ

F5

ไปยังโฟลเดอร์อื่น

Ctrl+Y

เปิดสมุดรายชื่อ

Ctrl+Shift+B

ใช้การค้นหาขั้นสูง

Ctrl+Shift+F

ในที่ติดต่อที่เปิดอยู่ ให้เปิดที่ติดต่อถัดไปในรายชื่อ

Ctrl+Shift+มหัพภาค

การค้นหาที่ติดต่อ

F11

ปิดที่ติดต่อ

Esc

ส่งแฟกซ์ไปยังที่ติดต่อที่เลือกไว้

Ctrl+Shift+X

เปิดกล่องโต้ตอบ ตรวจสอบที่อยู่

Alt+D

ในฟอร์มที่ติดต่อ ภายใต้อินเทอร์เน็ต ให้แสดงข้อมูลอีเมล 1

Alt+Shift+1

ในฟอร์มที่ติดต่อ ภายใต้อินเทอร์เน็ต ให้แสดงข้อมูลอีเมล 2

Alt+Shift+2

ในฟอร์มที่ติดต่อ ภายใต้อินเทอร์เน็ต ให้แสดงข้อมูลอีเมล 3

Alt+Shift+3

ด้านบนของหน้า

บุคคล: ในกล่องโต้ตอบนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อจะดำเนินการนี้

กด

เปิดรายการ เพิ่ม

Alt+A

เลือกข้อความในกล่องป้ายชื่อ เมื่อเขตข้อมูลที่มีการกำหนดป้ายชื่อถูกเลือก

Alt+B

เปิดกล่องโต้ตอบเพิ่มรูปภาพของบัตร

Alt+C

วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของกล่องแก้ไข

Alt+E

เลือกกล่องเขตข้อมูล

Alt+F

เลือกกล่องดรอปดาวน์ของจัดแนวรูป

Alt+G

เลือกชุดแบบสีสำหรับพื้นหลัง

Alt+K, Enter

เลือกกล่องดรอปดาวน์เค้าโครง

Alt+L

นำเขตข้อมูลที่เลือกออกจากกล่องเขตข้อมูล

Alt+R

ด้านบนของหน้า

งาน

เมื่อจะดำเนินการนี้

กด

ยอมรับการร้องของาน

CTRL+C

ปฏิเสธการร้องของาน

Ctrl+D

ค้นหางานหรือรายการอื่น

Ctrl+E

เปิดกล่องโต้ตอบไปยังโฟลเดอร์

Ctrl+Y

สร้างงานเมื่ออยู่ในมุมมองงาน

Ctrl+N

สร้างงานจากมุมมอง Outlook ใดก็ได้

Ctrl+Shift+K

เปิดรายการที่เลือก

Ctrl+O

พิมพ์รายการที่เลือก

Ctrl+P

เลือกรายการทั้งหมด

Ctrl+A

ลบรายการที่เลือก

Ctrl+D

ส่งต่องานเป็นสิ่งที่แนบมา

Ctrl+F

สร้างการร้องของาน

Ctrl+Shift+Alt+U

สลับระหว่างบานหน้าต่างโฟลเดอร์ รายการงาน และแถบสิ่งที่ต้องทำ

Tab หรือ Shift+Tab

เลิกทำการกระทำล่าสุด

CTRL+Z

ตั้งค่าสถานะรายการหรือทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์

แทรก

ด้านบนของหน้า

การจัดรูปแบบข้อความ

เมื่อจะดำเนินการนี้

กด

แสดงเมนูรูปแบบ

Alt+O

แสดงกล่องโต้ตอบฟอนต์

Ctrl+Shift+P

สลับระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก (ขณะข้อความถูกเลือก)

Shift+F3

จัดรูปแบบตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์เล็ก

Ctrl+Shift+K

ทำอักษรตัวหนา

CTRL+B

เพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

Ctrl+Shift+L

ทำอักษรตัวเอียง

Ctrl+I

ALT+SHIFT+ลูกศรขวา

Ctrl+T

ALT+SHIFT+ลูกศรซ้าย

Ctrl+Shift+T

จัดชิดซ้าย

Ctrl+L

กึ่งกลาง

Ctrl+E

ขีดเส้นใต้

Ctrl+U

เพิ่มขนาดฟอนต์

Ctrl+วงเล็บปิด หรือ Ctrl+Shift+เครื่องหมายมากกว่า

ลดขนาดฟอนต์

Ctrl+วงเล็บเปิด หรือ Ctrl+Shift+เครื่องหมายน้อยกว่า

ตัด

Ctrl+X หรือ Shift+Delete

คัดลอก

Ctrl+C หรือ Ctrl+Insert

หมายเหตุ: Ctrl+Insert ไม่สามารถใช้งานได้ในบานหน้าต่างการอ่าน

วาง

Ctrl+V หรือ Shift+Insert

การล้างการจัดรูปแบบ

Ctrl+Shift+Z หรือ Ctrl+Spacebar

ลบคำถัดไป

Ctrl+Shift+H

จัดข้อความชิดขอบ (ยืดย่อหน้าให้พอดีระหว่างระยะขอบ)

Ctrl+Shift+J

ใช้ลักษณะ

Ctrl+Shift+S

สร้างกั้นหน้าลอย

Ctrl+T

การแทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ

Ctrl+K

จัดย่อหน้าให้ชิดซ้าย

Ctrl+L

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดขวา

Ctrl+R

ลดกั้นหน้าลอย

Ctrl+Shift+T

เอาการจัดรูปแบบย่อหน้าออก

Ctrl+Q

ด้านบนของหน้า

เพิ่มข้อมูลเว็บลงในรายการ

เมื่อจะดำเนินการนี้

กด

แทรกหรือแก้ไขไฮเปอร์ลิงก์ในเนื้อความของรายการ

Ctrl+K

ด้านบนของหน้า

การพิมพ์

เมื่อจะดำเนินการนี้

กด

เปิดแท็บ พิมพ์ ในมุมมอง Backstage

Alt+F, P

พิมพ์รายการจากหน้าต่างที่เปิดอยู่

Alt+F, P, F จากนั้นกด 1

เปิดกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ จากมุมมองพิมพ์

Alt+S หรือ Alt+U

เลือกเครื่องพิมพ์จากมมุมองพิมพ์

Alt+F, P จากนั้นกด I

เปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกการพิมพ์

Alt+F, P จากนั้นกด R

ด้านบนของหน้า

ส่ง/รับ

เมื่อจะดำเนินการนี้

กด

เริ่มต้นการส่ง/รับสำหรับกลุ่มส่ง/รับที่กำหนดทั้งหมดที่เลือกตัวเลือกให้รวมกลุ่มนี้ในส่ง/รับ (F9) ซึ่งสามารถรวมส่วนหัว รายการแบบสมบูรณ์ โฟลเดอร์ที่ระบุ รายการที่น้อยกว่าขนาดที่ระบุ หรือการรวมใดๆ ที่คุณกำหนด

F9

เริ่มส่ง/รับ สำหรับโฟลเดอร์ปัจจุบัน เพื่อรับรายการทั้งหมด (ส่วนหัว รายการ และสิ่งที่แนบมาต่างๆ)

Shift+F9

เริ่มส่ง/รับ

Ctrl+M

กำหนดกลุ่มส่ง/รับ

  Ctrl+Alt+S

ด้านบนของหน้า

Visual Basic Editor

เมื่อจะดำเนินการนี้

กด

เปิด Visual Basic Editor

Alt+F11

ด้านบนของหน้า

แมโคร

เมื่อจะดำเนินการนี้

กด

เล่นแมโคร

Alt+F8

ด้านบนของหน้า

ฟอร์ม

เมื่อจะดำเนินการนี้

กด

สร้างฟอร์ม InfoPath

วางโฟกัสในโฟลเดอร์ InfoPath จากนั้นกด Ctrl+N

ปิดฟอร์ม InfoPath

Ctrl+Shift+Alt+T

ด้านบนของหน้า

มุมมอง: มุมมองตาราง

เมื่อจะดำเนินการนี้

กด

ย่อหน้า

ย่อหน้า

ย่อหน้า

ย่อหน้า

ไปยังรายการที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

Page Down

ไปยังรายการที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ

Page Up

ขยายหรือลดรายการที่เลือกครั้งละหนึ่งรายการ

Shift+ลูกศรขึ้น หรือ Shift+ลูกศรลง

ไปยังรายการถัดไปหรือก่อนหน้าโดยไม่ขยายการเลือก

Ctrl+ลูกศรขึ้น หรือ Ctrl+ลูกศรลง

เลือกหรือยกเลิกการเลือกรายการที่ใช้งานอยู่

Ctrl+Spacebar

ด้านบนของหน้า

มุมมอง: เมื่อกลุ่มถูกเลือกอยู่

เมื่อจะดำเนินการนี้

กด

ขยายกลุ่มที่เลือกกลุ่มเดียว

แป้นลูกศรขวา

ยุบกลุ่มที่เลือกกลุ่มเดียว

แป้นลูกศรซ้าย

เลือกกลุ่มก่อนหน้า

แป้นลูกศรขึ้น

เลือกกลุ่มถัดไป

แป้นลูกศรลง

เลือกกลุ่มแรก

Home

เลือกกลุ่มสุดท้าย

End

เลือกรายการแรกในกลุ่มที่ถูกขยายบนหน้าจอ หรือรายการแรกที่อยู่นอกจอทางด้านขวา

แป้นลูกศรขวา

ด้านบนของหน้า

มุมมอง: มุมมองวัน/สัปดาห์/เดือน ในปฏิทิน

เมื่อจะดำเนินการนี้

กด

แสดงจาก 1 ถึง 9 วัน

Alt+แป้นสำหรับจำนวนวัน

แสดง 10 วัน

Alt+0 (ศูนย์)

สลับไปยังมุมมองสัปดาห์

Alt+เครื่องหมายลบ

สลับไปยังมุมมองเดือน

Alt+เครื่องหมายเท่ากับ

ย้ายระหว่างมุมมองปฏิทินแผ่นจดงาน และรายการโฟลเดอร์

Ctrl+Tab หรือ F6

เลือกการนัดหมายก่อนหน้า

Shift+Tab

ไปยังวันก่อนหน้า

แป้นลูกศรซ้าย

ไปยังวันถัดไป

แป้นลูกศรขวา

ไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ถัดไป

Alt+ลูกศรลง

ไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ก่อนหน้า

Alt+ลูกศรขึ้น

ด้านบนของหน้า

มุมมอง: มุมมองวันเดียว

เมื่อจะดำเนินการนี้

กด

เลือกเวลาที่เริ่มวันทำงานของคุณ

Home

เลือกเวลาที่สิ้นสุดวันทำงานของคุณ

End

เลือกช่วงของเวลาก่อนหน้า

แป้นลูกศรขึ้น

เลือกช่วงของเวลาถัดไป

แป้นลูกศรลง

เลือกช่วงของเวลาที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ

Page Up

เลือกช่วงของเวลาที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

Page Down

ขยายหรือลดเวลาที่เลือก

Shift+ลูกศรขึ้น หรือ Shift+ลูกศรลง ตามลำดับ

ย้ายการนัดหมายขึ้นหรือลง

เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ในการนัดหมาย ให้กด Alt+ลูกศรขึ้น หรือ Alt+ลูกศรลง ตามลำดับ

เปลี่ยนเวลาเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของการนัดหมาย

เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ในการนัดหมาย ให้กด Alt+Shift+ลูกศรขึ้น หรือ Alt+Shift+ลูกศรลง ตามลำดับ

ย้ายรายการที่เลือกไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ถัดไป

Alt+ลูกศรลง

ย้ายรายการที่เลือกไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ก่อนหน้า

Alt+ลูกศรขึ้น

ด้านบนของหน้า

มุมมอง: มุมมองสัปดาห์

เมื่อจะดำเนินการนี้

กด

ไปยังเวลาเริ่มต้นชั่วโมงทำงานสำหรับวันที่เลือก

Home

ไปยังเวลาสิ้นสุดชั่วโมงทำงานสำหรับวันที่เลือก

End

ไปยังมุมมองหนึ่งหน้าขึ้นไปในวันที่เลือก

Page Up

ไปยังมุมมองหนึ่งหน้าลงไปในวันที่เลือก

Page Down

เปลี่ยนระยะเวลาของช่วงเวลาที่เลือก

Shift+ลูกศรซ้าย, Shift+ลูกศรขวา, Shift+ลูกศรขึ้น หรือ Shift+ลูกศรลง หรือใช้ Shift+Home หรือ Shift+End ก็ได้

ด้านบนของหน้า

มุมมอง: มุมมองเดือน

เมื่อจะดำเนินการนี้

กด

ไปยังวันแรกของสัปดาห์

Home

ไปยังวันเดียวกันของสัปดาห์ในสัปดาห์ก่อนหน้า

Page Up

ไปยังวันเดียวกันของสัปดาห์ในสัปดาห์ถัดไป

Page Down

ด้านบนของหน้า

ตัวนำทางวันที่

เมื่อจะดำเนินการนี้

กด

ไปยังวันแรกของสัปดาห์ปัจจุบัน

Alt+Home

ไปยังวันสุดท้ายของสัปดาห์ปัจจุบัน

Alt+End

ไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ก่อนหน้า

Alt+ลูกศรขึ้น

ไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ถัดไป

Alt+ลูกศรลง

ด้านบนของหน้า

มุมมองนามบัตรหรือที่อยู่

เมื่อจะดำเนินการนี้

กด

เลือกบัตรที่ต้องการในรายการ

พิมพ์ตัวอักษรของชื่ออย่างน้อยหนึ่งตัวที่ใช้เข้าไฟล์บัตร หรือพิมพ์ชื่อของเขตข้อมูลที่คุณใช้เรียงลำดับบัตร

เลือกบัตรใบก่อนหน้า

แป้นลูกศรขึ้น

เลือกบัตรใบถัดไป

แป้นลูกศรลง

เลือกบัตรใบแรกในรายการ

Home

เลือกบัตรใบสุดท้ายในรายการ

End

เลือกบัตรใบแรกในหน้าปัจจุบัน

Page Up

เลือกบัตรใบแรกในหน้าถัดไป

Page Down

เลือกบัตรใบที่ใกล้ที่สุดในคอลัมน์ถัดไป

แป้นลูกศรขวา

เลือกบัตรใบที่ใกล้ที่สุดในคอลัมน์ก่อนหน้า

แป้นลูกศรซ้าย

เลือกหรือยกเลิกการเลือกบัตรที่ใช้งานอยู่

Ctrl+Spacebar

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบก่อนหน้าและยกเลิกการเลือกบัตรหลังจุดเริ่มต้น

Shift+ลูกศรขึ้น

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบถัดไปและยกเลิกการเลือกบัตรก่อนจุดเริ่มต้น

Shift+ลูกศรลง

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบก่อนหน้าโดยไม่คำนึงถึงจุดเริ่มต้น

Ctrl+Shift+ลูกศรขึ้น

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบถัดไปโดยไม่คำนึงถึงจุดเริ่มต้น

Ctrl+Shift+ลูกศรลง

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบแรกในรายการ

Shift+Home

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบสุดท้ายในรายการ

Shift+End

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบแรกในหน้าก่อนหน้า

Shift+Page Up

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบสุดท้ายในหน้าก่อนหน้า

Shift+Page Down

ด้านบนของหน้า

นามบัตร: ย้ายระหว่างเขตข้อมูลในบัตรที่เปิดอยู่

เมื่อต้องการใช้แป้นต่อไปนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกเขตข้อมูลในบัตรแล้ว

เมื่อจะดำเนินการนี้

กด

ย้ายไปยังเขตข้อมูลและตัวควบคุมถัดไป

แป้น Tab

ย้ายไปยังเขตข้อมูลและตัวควบคุมก่อนหน้า

Shift+Tab

ปิดบัตรที่ใช้งานอยู่

Enter หรือ Escape

ด้านบนของหน้า

นามบัตร: ย้ายระหว่างอักขระในเขตข้อมูล

เมื่อต้องการใช้แป้นต่อไปนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกเขตข้อมูลในบัตรแล้ว หรือมีการระบุตำแหน่งของโฟกัสอยู่ในเขตข้อมูล

เมื่อจะดำเนินการนี้

กด

เพิ่มบรรทัดลงในเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด

Enter

ย้ายไปต้นบรรทัด

Home

ย้ายไปท้ายบรรทัด

End

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด

Page Up

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด

Page Down

ย้ายไปยังบรรทัดก่อนหน้าในเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด

แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายไปยังบรรทัดถัดไปในเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด

แป้นลูกศรลง

ย้ายไปยังอักขระก่อนหน้าในเขตข้อมูล

แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังอักขระถัดไปในเขตข้อมูล

แป้นลูกศรขวา

ด้านบนของหน้า

มุมมองไทม์ไลน์ (งาน): เมื่อรายการถูกเลือกอยู่

เมื่อจะดำเนินการนี้

กด

เลือกรายการก่อนหน้า

แป้นลูกศรซ้าย

เลือกรายการถัดไป

แป้นลูกศรขวา

เลือกหลายรายการติดกัน

Shift+ลูกศรซ้าย หรือ Shift+ลูกศรขวา

เลือกหลายรายการที่ไม่ติดกัน

Ctrl+ลูกศรซ้าย+Spacebar หรือ Ctrl+ลูกศรขวา+Spacebar

เปิดรายการที่เลือก

Enter

เลือกรายการแรกบนไทม์ไลน์ (ถ้าไม่มีการจัดกลุ่มรายการ) หรือเลือกรายการแรกในกลุ่ม

Home

เลือกรายการสุดท้ายบนไทม์ไลน์ (ถ้าไม่มีการจัดกลุ่มรายการ) หรือเลือกรายการสุดท้ายในกลุ่ม

End

แสดง (โดยไม่เลือก) รายการแรกบนไทม์ไลน์ (ถ้าไม่มีการจัดกลุ่มรายการ) หรือรายการแรกในกลุ่ม

Ctrl+Home

แสดง (โดยไม่เลือก) รายการสุดท้ายบนไทม์ไลน์ (ถ้าไม่มีการจัดกลุ่มรายการ) หรือรายการสุดท้ายในกลุ่ม

Ctrl+End

ด้านบนของหน้า

มุมมองไทม์ไลน์ (งาน): เมื่อกลุ่มถูกเลือกอยู่

เมื่อจะดำเนินการนี้

กด

ขยายกลุ่ม

Enter หรือ ลูกศรขวา

ยุบกลุ่ม

Enter หรือ ลูกศรซ้าย

เลือกกลุ่มก่อนหน้า

แป้นลูกศรขึ้น

เลือกกลุ่มถัดไป

แป้นลูกศรลง

เลือกกลุ่มแรกบนไทม์ไลน์

Home

เลือกกลุ่มสุดท้ายบนไทม์ไลน์

End

เลือกรายการแรกในกลุ่มที่ถูกขยายบนหน้าจอ หรือรายการแรกที่อยู่นอกจอทางด้านขวา

แป้นลูกศรขวา

ด้านบนของหน้า

มุมมองไทม์ไลน์ (งาน): เมื่อหน่วยเวลาบนมาตราส่วนเวลาของวันต่างๆ ถูกเลือก

เมื่อจะดำเนินการนี้

กด

ย้ายกลับไปเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับช่วงเวลาที่แสดงอยู่บนมาตราส่วนเวลา

แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปข้างหน้าเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับช่วงเวลาที่แสดงอยู่บนมาตราส่วนเวลา

แป้นลูกศรขวา

สลับกันระหว่างมุมมองที่ใช้งานอยู่ แถบสิ่งที่ต้องทำการค้นหา และกลับสู่มุมมองที่ใช้งานอยู่

แป้น Tab และ Shift+Tab

ด้านบนของหน้า

ในบทความนี้

การนำทางพื้นฐาน

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

สลับไปยังเมล

CTRL+1

สลับไปยังปฏิทิน

CTRL+2

สลับไปยังที่ติดต่อ

CTRL+3

สลับไปยังงาน

CTRL+4

สลับไปยังบันทึกย่อ

CTRL+5

สลับไปยังรายการโฟลเดอร์ใน บานหน้าต่างนำทาง

CTRL+6

สลับไปยังทางลัด

CTRL+7

สลับไปยังข้อความถัดไป (พร้อมกับเปิดข้อความ)

CTRL+เครื่องหมายมหัพภาค

สลับไปยังข้อความก่อนหน้า (พร้อมกับเปิดข้อความ)

CTRL+เครื่องหมายจุลภาค

ย้ายระหว่าง บานหน้าต่างนำทาง หน้าต่างหลักของ Outlook บานหน้าต่างการอ่าน และ แถบรายการที่ต้องทำ

CTRL+SHIFT+TAB หรือ SHIFT+TAB

ย้ายระหว่างหน้าต่าง Outlook บานหน้าต่างที่มีขนาดเล็กกว่าใน บานหน้าต่างนำทางบานหน้าต่างการอ่าน และส่วนต่างๆ ใน แถบรายการที่ต้องทำ

TAB

ย้ายระหว่างหน้าต่าง Outlook บานหน้าต่างที่มีขนาดเล็กกว่าใน บานหน้าต่างนำทางบานหน้าต่างการอ่าน และส่วนต่างๆ ใน แถบรายการที่ต้องทำ และแสดงแป้นพิมพ์ลัดใน Ribbon ของ Outlook

F6

ย้ายบรรทัดส่วนหัวข้อความใน บานหน้าต่างนำทาง หรือข้อความที่เปิดอยู่

CTRL+TAB

ย้ายไปมาภายใน บานหน้าต่างนำทาง

แป้นลูกศร

ไปยังโฟลเดอร์อื่น

CTRL+Y

ไปยังกล่อง ค้นหา

F3 หรือ CTRL+E

ใน บานหน้าต่างการอ่านให้ไปที่ข้อความก่อนหน้า

ALT+ลูกศรขึ้น หรือ CTRL+จุลภาค หรือ ALT+PAGE UP

ใน บานหน้าต่างการอ่าน เลื่อนหน้าลงผ่านข้อความ

SPACEBAR

ใน บานหน้าต่างการอ่าน เลื่อนหน้าขึ้นผ่านข้อความ

SHIFT+SPACEBAR

ยุบหรือขยายกลุ่มในรายการข้อความอีเมล

ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา

กลับไปยังมุมมองก่อนหน้าในหน้าต่างหลักของ Outlook

ALT+B หรือ ALT+ลูกศรซ้าย

ไปข้างหน้าสู่มุมมองถัดไปในบานหน้าต่างหลักของ Outlook

ALT+ลูกศรขวา

เลือก แถบข้อมูลและแสดงเมนูคำสั่ง (ถ้ามี)

CTRL+SHIFT+W

ด้านบนของหน้า

การค้นหา

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ค้นหาข้อความหรือรายการอื่น

CTRL+E

ล้างผลลัพธ์การค้นหา

ESC

ขยายการค้นหาเพื่อรวมรายการจดหมายทั้งหมดรายการปฏิทินทั้งหมด หรือรายการที่ติดต่อทั้งหมด โดยขึ้นอยู่กับมุมมองที่คุณอยู่ใน

CTRL+ALT+A

ใช้ การค้นหาขั้นสูง

CTRL+SHIFT+F

สร้างโฟลเดอร์การค้นหา

CTRL+SHIFT+P

ค้นหาข้อความภายในรายการเปิดอยู่

F4

ค้นหาและแทนที่ข้อความ สัญลักษณ์ หรือคำสั่งการจัดรูปแบบบางคำสั่ง ทำงานใน บานหน้าต่างการอ่าน บนรายการที่เปิดอยู่

CTRL+H

ขยายการค้นหาเพื่อรวมรายการจากโฟลเดอร์ปัจจุบัน

CTRL+ALT+K

ขยายการค้นหาให้รวมโฟลเดอร์ย่อย

CTRL+ALT+Z

ด้านบนของหน้า

ค่าสถานะ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าสถานะเพื่อตามงาน เพื่อกำหนดค่าสถานะ

CTRL+SHIFT+G

ด้านบนของหน้า

ประเภทสี

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ลบประเภทที่เลือกออกจากรายการในกล่องโต้ตอบ ประเภทสี

ALT+D

ด้านบนของหน้า

สร้างรายการหรือแฟ้ม

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

สร้างการนัดหมาย

CTRL+SHIFT+A

สร้างที่ติดต่อ

CTRL+SHIFT+C

สร้างรายการติดต่อ

CTRL+SHIFT+L

สร้างโทรสาร

CTRL+SHIFT+X

สร้างโฟลเดอร์

CTRL+SHIFT+E

สร้างรายการบันทึกประจำวัน

CTRL+SHIFT+J

สร้างการเรียกประชุม

CTRL+SHIFT+Q

สร้างข้อความ

CTRL+SHIFT+M

สร้างบันทึกย่อ

CTRL+SHIFT+N

สร้างเอกสาร Microsoft Office

CTRL+SHIFT+H

ติดประกาศที่โฟลเดอร์นี้

CTRL+SHIFT+S

ประกาศการตอบกลับในโฟลเดอร์นี้

CTRL+T

สร้างโฟลเดอร์การค้นหา

CTRL+SHIFT+P

สร้างงาน

CTRL+SHIFT+K

สร้างการร้องของาน

CTRL+SHIFT+U

ด้านบนของหน้า

กระบวนการในรายการทั้งหมด

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

บันทึก (ยกเว้นในงาน)

CTRL+S หรือ SHIFT+F12

บันทึกแล้วปิด (ยกเว้นในจดหมาย)

ALT+S

บันทึกเป็น (ในจดหมายเท่านั้น)

F12

เลิกทำ

CTRL+Z หรือ ALT+BACKSPACE

ลบรายการ

CTRL+D

พิมพ์

CTRL+P

คัดลอกรายการ

CTRL+SHIFT+Y

ย้ายรายการ

CTRL+SHIFT+V

ตรวจสอบชื่อ

CTRL+K

ตรวจการสะกด

F7

ตั้งค่าสถานะเพื่อตามงาน

CTRL+SHIFT+G

ส่งต่อ

CTRL+F

ส่งหรือประกาศหรือเชิญทั้งหมด

ALT+S

เปิดใช้งานการแก้ไขในเขตข้อมูล (ยกเว้นในจดหมายหรือมุมมองไอคอน)

F2

จัดข้อความชิดซ้าย

CTRL+L

จัดข้อความกึ่งกลาง

CTRL+E

จัดข้อความชิดขวา

CTRL+R

ด้านบนของหน้า

อีเมล

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

สลับไปยัง กล่องจดหมายเข้า

CTRL+SHIFT+I

สลับไปยัง กล่องจดหมายออก

CTRL+SHIFT+O

เลือกบัญชีผู้ใช้ที่จะเป็นผู้ส่งข้อความ

CTRL + TAB (ที่ มีโฟกัสในกล่องถึง ), จากนั้นกด TAB ไปยังปุ่มบัญชีผู้ใช้

ตรวจสอบชื่อ

CTRL+K

ส่ง

ALT+S

ตอบกลับข้อความ

CTRL+R

ตอบกลับผู้รับข้อความทั้งหมด

CTRL+SHIFT+R

ตอบกลับโดยใช้การเรียกประชุม

CTRL+ALT+R

ส่งต่อข้อความ

CTRL+F

ทำเครื่องหมายข้อความว่าไม่ใช่อีเมลขยะ

CTRL+ ALT+J

แสดงเนื้อหาภายนอกที่ถูกบล็อก (ในข้อความ)

CTRL+SHIFT+I

ติดประกาศที่โฟลเดอร์

CTRL+ SHIFT+S

ใช้ัลักษณะปกติ

CTRL+SHIFT+N

ตรวสอบข้อความใหม่

CTRL+M หรือ F9

ไปยังข้อความก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

ไปยังข้อความถัดไป

ลูกศรลง

สร้างข้อความ (เมื่ออยู่ในจดหมาย)

CTRL+N

สร้างข้อความ (จากมุมมอง Outlook ใดก็ได้)

CTRL+SHIFT+M

เปิดข้อความที่ได้รับ

CTRL+O

ลบและละเว้นการสนทนา

CTRL+DELETE

เปิดสมุดรายชื่อ

CTRL+SHIFT+B

เพิ่มค่าสถานะอย่างเร่งด่วนให้ข้อความที่ยังไม่ได้เปิด

INSERT

แสดงกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าสถานะเพื่อตามงาน

CTRL+SHIFT+G

ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว

CTRL+Q

ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน

CTRL+U

เปิดเคล็ดลับจดหมายในข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+W

ค้นหาหรือแทนที่

F4

ค้นหาถัดไป

SHIFT+F4

ส่ง

CTRL+ENTER

พิมพ์

CTRL+P

ส่งต่อ

CTRL+F

ส่งต่อเป็นสิ่งที่แนบ

CTRL+ALT+F

แสดงคุณสมบัติของรายการที่เลือก

ALT+ENTER

สร้างข้อความมัลติมีเดีย

CTRL+SHIFT+U

สร้างข้อความ

CTRL+SHIFT+T

ทำเครื่องหมายสำหรับการดาวน์โหลด

CTRL+ALT+M

ล้างเครื่องหมายสำหรับการดาวน์โหลด

CTRL+ALT+U

แสดงความคืบหน้าของส่ง/รับ

CTRL+B (เมื่อกำลังดำเนินการส่ง/รับ)

ด้านบนของหน้า

ปฏิทิน

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

สร้างการนัดหมาย (เมื่ออยู่ในปฏิทิน)

CTRL+N

สร้างการนัดหมาย (ในมุมมอง Outlook ใดก็ได้)

CTRL+SHIFT+A

สร้างการเรียกประชุม

CTRL+SHIFT+Q

ส่งต่อการนัดหมายหรือการประชุม

CTRL+F

ตอบกลับการเรียกประชุมด้วยข้อความ

CTRL+R

ตอบกลับผู้รับการเรียกประชุมทั้งหมดด้วยข้อความ

CTRL+SHIFT+R

แสดงวันในปฏิทิน 10 วัน

ALT+0

แสดงวันในปฏิทิน 1 วัน

ALT+1

แสดงวันในปฏิทิน 2 วัน

ALT+2

แสดงวันในปฏิทิน 3 วัน

ALT+3

แสดงวันในปฏิทิน 4 วัน

ALT+4

แสดงวันในปฏิทิน 5 วัน

ALT+5

แสดงวันในปฏิทิน 6 วัน

ALT+6

แสดงวันในปฏิทิน 7 วัน

ALT+7

แสดงวันในปฏิทิน 8 วัน

ALT+8

แสดงวันในปฏิทิน 9 วัน

ALT+9

ไปยังวันที่

CTRL+G

สลับไปยังมุมมองเดือน

ALT+= หรือ CTRL+ALT+4

ไปยังวันถัดไป

CTRL+ลูกศรขวา

สลับไปยังสัปดาห์ถัดไป

ALT+ลูกศรลง

ไปยังเดือนถัดไป

ALT+PAGE DOWN

ไปยังวันก่อนหน้า

CTRL+ลูกศรซ้าย

ไปยังสัปดาห์ก่อนหน้า

ALT+ลูกศรขึ้น

ไปยังเดือนก่อนหน้า

ALT+PAGE UP

ไปยังจุดเริ่มต้นของสัปดาห์

ALT+HOME

ไปยังจุดสิ้นสุดของสัปดาห์

ALT+END

สลับไปยังมุมมองทั้งสัปดาห์

ALT+เครื่องหมายลบ หรือ CTRL+ALT+3

สลับไปยังมุมมองวันทำงาน

CTRL+ALT+2

ไปยังการนัดหมายก่อนหน้า

CTRL+จุลภาค หรือ CTRL+SHIFT+จุลภาค

ไปยังการนัดหมายถัดไป

CTRL+มหัพภาค หรือ CTRL+SHIFT+มหัพภาค

ตั้งค่ากิจวัตรสำหรับการนัดหมายที่เปิดอยู่หรือการประชุม

CTRL+G

ด้านบนของหน้า

ที่ติดต่อ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เรียกเลขหมายใหม่

CTRL+SHIFT+D

ค้นหาที่ติดต่อหรือรายการอื่น (การค้นหา)

F3 หรือ CTRL+E

ใส่ชื่อในกล่อง ค้นหาสมุดรายชื่อ

F11

ในบัตรหรือนามบัตรมุมมองของที่ติดต่อ ไปยังติดต่อแรกซึ่งเริ่มต้น ด้วยตัวอักษรที่เฉพาะเจาะจง

SHIFT+ตัวอักษร

เลือกที่ติดต่อทั้งหมด

CTRL+A

สร้างข้อความที่ใช้ติดต่อที่เลือกเป็นชื่อเรื่อง

CTRL+F

สร้างรายการบันทึกประจำวันสำหรับที่ติดต่อที่เลือก

CTRL+J

สร้างที่ติดต่อ (เมื่ออยู่ในที่ติดต่อ)

CTRL+N

สร้างที่ติดต่อ (จากมุมมอง Outlook ใดๆ)

CTRL+SHIFT+C

เปิดฟอร์มติดต่อที่ใช้ติดต่อที่เลือก

CTRL+O

สร้างรายการติดต่อ

CTRL+SHIFT+L

พิมพ์

CTRL+P

อัปเดตรายการของสมาชิกรายการที่ติดต่อ

F5

ไปยังโฟลเดอร์อื่น

CTRL+Y

เปิดสมุดรายชื่อ

CTRL+SHIFT+B

ใช้ การค้นหาขั้นสูง

CTRL+SHIFT+F

ในที่ติดต่อที่เปิด ให้เปิดที่ติดต่อถัดไปในรายชื่อ

CTRL+SHIFT+เครื่องหมายมหัพภาค

ค้นหาที่ติดต่อ

F11

ปิดที่ติดต่อ

ESC

ส่งโทรสารไปยังที่ติดต่อที่เลือกไว้

CTRL+SHIFT+X

เปิดกล่องโต้ตอบ ตรวจสอบที่อยู่

ALT+D

ในฟอร์มที่ติดต่อ ภายใต้ อินเทอร์เน็ต ให้แสดงข้อมูล อีเมล 1

ALT+SHIFT+1

ในฟอร์มที่ติดต่อ ภายใต้ อินเทอร์เน็ต ให้แสดงข้อมูล อีเมล 2

ALT+SHIFT+2

ในฟอร์มที่ติดต่อ ภายใต้ อินเทอร์เน็ต ให้แสดงข้อมูล อีเมล 3

ALT+SHIFT+3

ด้านบนของหน้า

ในกล่องโต้ตอบ นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปิดรายการ เพิ่ม

ALT+A

เลือกข้อความในกล่องป้ายชื่อ เมื่อเขตข้อมูลที่มีกำหนดป้ายชื่อถูกเลือกไว้

ALT+B

เปิดกล่องโต้ตอบ เพิ่มรูปภาพของบัตร

ALT+C

วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของกล่องแก้ไข

ALT+E

เลือกกล่อง เขตข้อมูล

ALT+F

เลือกรายการแบบหล่นลงของ จัดแนวรูป

ALT+G

เลือกชุดแบบสีสำหรับพื้นหลัง

ALT+K แล้วกด ENTER

เลือกรายการแบบหล่นลง เค้าโครง

ALT+L

เอาเขตข้อมูลที่เลือกออกจากกล่อง เขตข้อมูล

ALT+R

ด้านบนของหน้า

งาน

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

แสดงหรือซ่อน แถบรายการที่ต้องทำ

ALT+F2

ยอมรับการร้องของาน

ALT+C

ปฏิเสธการร้องของาน

ALT+D

ค้นหางานหรือรายการอื่น

CTRL+E

เปิดกล่องโต้ตอบ ไปยังโฟลเดอร์

CTRL+Y

สร้างงาน (เมื่ออยู่ในงาน)

CTRL+N

สร้างงาน (จากมุมมอง Outlook ใดๆ)

CTRL+SHIFT+K

เปิดรายการที่เลือก

CTRL+O

พิมพ์รายการที่เลือก

CTRL+P

เลือกรายการทั้งหมด

CTRL+A

ลบรายการที่เลือก

CTRL+D

ส่งต่องานเป็นสิ่งที่แนบ

CTRL+F

สร้างการร้องของาน

CTRL+SHIFT+ALT+U

สลับระหว่าง บานหน้าต่างนำทาง รายการ งาน และ แถบรายการที่ต้องทำ

TAB หรือ SHIFT+TAB

เปิดรายการที่เลือกเป็นรายการบันทึกประจำวัน

CTRL+J

เลิกทำการกระทำล่าสุด

CTRL+Z

ตั้งค่าสถานะรายการหรือทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์

INSERT

ด้านบนของหน้า

การจัดรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

แสดงเมนู รูปแบบ

ALT+O

แสดงกล่องโต้ตอบ แบบอักษร

CTRL+SHIFT+P

สลับระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก (ขณะข้อความถูกเลือก)

SHIFT+F3

จัดรูปแบบตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์เล็ก

CTRL+SHIFT+K

ทำอักษรตัวหนา

CTRL+B

เพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

CTRL+SHIFT+L

ทำอักษรตัวเอียง

CTRL+I

เพิ่มการเยื้อง

CTRL+T

ลดการเยื้อง

CTRL+SHIFT+T

จัดชิดซ้าย

CTRL+L

จัดกึ่งกลาง

CTRL+E

ขีดเส้นใต้

CTRL+U

เพิ่มขนาดแบบอักษร

CTRL+] หรือ CTRL+SHIFT+>

ลดขนาดแบบอักษร

CTRL+[ หรือ CTRL+SHIFT+<

ตัด

CTRL+X หรือ SHIFT+DELETE

คัดลอก

CTRL+C หรือ CTRL+INSERT

หมายเหตุ: CTRL + INSERT ไม่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างการอ่าน

วาง

CTRL+V หรือ SHIFT+INSERT

ล้างการจัดรูปแบบ

CTRL+SHIFT+Z หรือ CTRL+SPACEBAR

ลบคำถัดไป

CTRL+SHIFT+H

ยืดย่อหน้าให้พอดีระหว่างระยะขอบ

CTRL+SHIFT+J

ใช้ลักษณะ

CTRL+SHIFT+S

สร้างกั้นหน้าลอย

CTRL+T

แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ

CTRL+K

จัดย่อหน้าชิดซ้าย

CTRL+L

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดขวา

CTRL+R

ลดกั้นหน้าลอย

CTRL+SHIFT+T

เอาการจัดรูปแบบย่อหน้าออก

CTRL+Q

ด้านบนของหน้า

เพิ่มข้อมูลเว็บลงในรายการ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

แก้ไข URL ในเนื้อความของรายการ

กด CTRL ค้างไว้ จากนั้น คลิก

แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ

CTRL+K

ด้านบนของหน้า

การพิมพ์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปิดแท็บ พิมพ์ ในมุมมอง Backstage

กด ALT+F แล้วกด P

เมื่อต้องการพิมพ์รายการจากหน้าต่างที่เปิดอยู่

ALT+F กด P กด F แล้วกด 1

เปิด ตั้งค่าหน้ากระดาษ จาก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

ALT+S หรือ ALT+U

เมื่อต้องการเลือกเครื่องพิมพ์จาก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

ALT+F กด P แล้วกด I

เมื่อต้องการ กำหนดลักษณะการพิมพ์

ALT+F กด P แล้วกด L

เมื่อต้องการเปิด ตัวเลือกการพิมพ์

ALT+F กด P แล้วกด R

ด้านบนของหน้า

ส่ง/รับ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เริ่ม ส่ง/รับ สำหรับกลุ่ม ส่ง/รับ ที่กำหนดไว้ทั้งหมดพร้อมกับเลือก ให้รวมกลุ่มนี้ใน ส่ง/รับ (F9) โดยการรวมนี้สามารถรวมถึงส่วนหัว รายการทั้งหมด โฟลเดอร์ที่ระบุ รายการที่มีขนาดน้อยกว่าขนาดที่ระบุ หรือการรวมตามที่คุณกำหนด

F9

เริ่ม ส่ง/รับ สำหรับโฟลเดอร์ปัจจุบันเพื่อรับรายการทั้งหมด (ส่วนหัว รายการ และสิ่งที่แนบต่างๆ)

SHIFT+F9

เริ่ม ส่ง/รับ

CTRL+M

กำหนดกลุ่ม ส่ง/รับ

CTRL+ALT+S

ด้านบนของหน้า

Visual Basic Editor

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปิด Visual Basic Editor

ALT+F11

ด้านบนของหน้า

แมโคร

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เล่นแมโคร

ALT+F8

ด้านบนของหน้า

ฟอร์ม

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

สร้างฟอร์ม Office InfoPath

คลิกโฟลเดอร์ InfoPath แล้วกด CTRL+N

เลือกแบบฟอร์ม Microsoft InfoPath

CTRL+SHIFT+ALT+T

ด้านบนของหน้า

มุมมอง

มุมมองตาราง

ใช้งานทั่วไป

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปิดรายการ

ENTER

เลือกรายการทั้งหมด

CTRL+A

ไปยังรายการที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

PAGE DOWN

ไปยังรายการที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ

PAGE UP

ขยายหรือลดรายการที่เลือกครั้งละหนึ่งรายการ

SHIFT+ลูกศรขึ้น หรือ SHIFT+ลูกศรลง ตามต้องการ

ไปยังรายการถัดไปหรือก่อนหน้าโดยไม่ขยายการเลือก

CTRL+ลูกศรขึ้น หรือ CTRL+ลูกศรลง ตามต้องการ

เลือกหรือยกเลิกการเลือกรายการที่ใช้งานอยู่

CTRL+SPACEBAR

กลุ่มถูกเลือก

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ขยายกลุ่มที่เลือกกลุ่มเดียว

ลูกศรขวา

ยุบกลุ่มที่เลือกกลุ่มเดียว

ลูกศรซ้าย

เลือกกลุ่มก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

เลือกกลุ่มถัดไป

ลูกศรลง

เลือกกลุ่มแรก

HOME

เลือกกลุ่มสุดท้าย

END

เลือกรายการแรกในกลุ่มที่ถูกขยายบนหน้าจอ หรือรายการแรกที่อยู่นอกจอทางด้านขวา

ลูกศรขวา

มุมมองวัน/สัปดาห์/เดือนบนปฏิทิน

สามทั้งหมด

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

มุมมองจาก 1 วันถึง 9 วัน

ALT+แป้นสำหรับหมายเลขของวัน

แสดง 10 วัน

ALT+0 (ศูนย์)

สลับไปยังมุมมองสัปดาห์

ALT+เครื่องหมายลบ

สลับไปยังมุมมองเดือน

ALT+=

ย้ายระหว่าง ปฏิทินแผ่นจดงาน และ รายการโฟลเดอร์

CTRL+TAB หรือ F6

เลือกการนัดหมายก่อนหน้า

SHIFT+TAB

ไปยังวันก่อนหน้า

ลูกศรซ้าย

ไปยังวันถัดไป

ลูกศรขวา

ไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ถัดไป

ALT+ลูกศรลง

ไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ก่อนหน้า

ALT+ลูกศรขึ้น

มุมมองวัน

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เลือกเวลาที่เริ่มวันทำงานของคุณ

HOME

เลือกเวลาที่สิ้นสุดวันทำงานของคุณ

END

เลือกช่วงของเวลาก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

เลือกช่วงของเวลาถัดไป

ลูกศรลง

เลือกช่วงของเวลาที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ

PAGE UP

เลือกช่วงของเวลาที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

PAGE DOWN

ขยายหรือลดเวลาที่เลือก

SHIFT+ ลูกศรขึ้น หรือ SHIFT+ ลูกศรลง

ย้ายการนัดหมายขึ้นหรือลง

วางเคอร์เซอร์ไว้ในการนัดหมาย ALT + ลูกศรขึ้นหรือ ALT + ลูกศรลง

เปลี่ยนเวลาเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของการนัดหมาย

วางเคอร์เซอร์ไว้ในการนัดหมาย ALT + SHIFT + ลูกศรขึ้นหรือ ALT + SHIFT + ลูกศรลง

ย้ายรายการที่เลือกไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ถัดไป

ALT+ลูกศรลง

ย้ายรายการที่เลือกไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ก่อนหน้า

ALT+ลูกศรขึ้น

มุมมองสัปดาห์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ไปยังเวลาเริ่มต้นชั่วโมงทำงานสำหรับวันที่เลือก

HOME

ไปยังเวลาสิ้นสุดชั่วโมงทำงานสำหรับวันที่เลือก

END

ไปยังมุมมองหนึ่งหน้าขึ้นไปในวันที่เลือก

PAGE UP

ไปยังมุมมองหนึ่งหน้าลงไปในวันที่เลือก

PAGE DOWN

เปลี่ยนระยะเวลาของช่วงเวลาที่เลือก

SHIFT+ลูกศรซ้าย, SHIFT+ลูกศรขวา, SHIFT+ลูกศรขึ้น หรือ SHIFT+ลูกศรลง หรือใช้ SHIFT+HOME หรือ SHIFT+END ก็ได้

มุมมองเดือน

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ไปยังวันแรกของสัปดาห์

HOME

ไปยังวันเดียวกันของสัปดาห์ในสัปดาห์ก่อนหน้า

PAGE UP

ไปยังวันเดียวกันของสัปดาห์ในสัปดาห์ถัดไป

PAGE DOWN

นำทางวันที่

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ไปยังวันสุดท้ายของสัปดาห์ปัจจุบัน

ALT+HOME

ไปยังวันสุดท้ายของสัปดาห์ปัจจุบัน

ALT+END

ไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ก่อนหน้า

ALT+ลูกศรขึ้น

ไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ถัดไป

ALT+ลูกศรลง

มุมมองนามบัตรหรือมุมมองบัตรที่อยู่

ใช้งานทั่วไป

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เลือกบัตรใบที่ต้องการในรายการ

ตัวอักษรของชื่ออย่างน้อยหนึ่งตัวที่ใช้เข้าแฟ้มบัตรหรือชื่อของเขตข้อมูลที่คุณใช้เรียงลำดับบัตร

เลือกบัตรใบก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

เลือกบัตรใบถัดไป

ลูกศรลง

เลือกบัตรใบแรกในรายการ

HOME

เลือกบัตรใบสุดท้ายในรายการ

END

เลือกบัตรใบแรกในหน้าปัจจุบัน

PAGE UP

เลือกบัตรใบแรกในหน้าถัดไป

PAGE DOWN

เลือกบัตรใบที่ใกล้ที่สุดในคอลัมน์ถัดไป

ลูกศรขวา

เลือกบัตรใบที่ใกล้ที่สุดในคอลัมน์ก่อนหน้า

ลูกศรซ้าย

เลือกหรือยกเลิกการเลือกบัตรที่ใช้งานอยู่

CTRL+SPACEBAR

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบก่อนหน้าและยกเลิกการเลือกบัตรหลังจุดเริ่มต้น

SHIFT+ลูกศรขึ้น

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบถัดไปและยกเลิกการเลือกบัตรก่อนจุดเริ่มต้น

SHIFT+ลูกศรลง

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบก่อนหน้าโดยไม่คำนึงถึงจุดเริ่มต้น

CTRL+SHIFT+ลูกศรขึ้น

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบถัดไปโดยไม่คำนึงถึงจุดเริ่มต้น

CTRL+SHIFT+ลูกศรลง

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบแรกในรายการ

SHIFT+HOME

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบสุดท้ายในรายการ

SHIFT+END

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบแรกในหน้าก่อนหน้า

SHIFT+PAGE UP

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบสุดท้ายในหน้าสุดท้าย

SHIFT+PAGE DOWN

ย้ายไปมาระหว่างเขตข้อมูลในบัตรเปิดอยู่

เมื่อต้องการใช้แป้นต่อไปนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกเขตข้อมูลในบัตรแล้ว เมื่อต้องการเลือกเขตข้อมูลเมื่อบัตรถูกเลือก ให้คลิกที่เขตข้อมูล

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายไปยังเขตข้อมูลและตัวควบคุมถัดไป

TAB

ย้ายไปยังเขตข้อมูลและตัวควบคุมก่อนหน้า

SHIFT+TAB

ปิดบัตรที่ใช้งานอยู่

ENTER

ย้ายไปมาระหว่างอักขระในเขตข้อมูล

เมื่อต้องการใช้แป้นต่อไปนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกเขตข้อมูลในบัตรแล้ว เมื่อต้องการเลือกเขตข้อมูลเมื่อบัตรถูกเลือก ให้คลิกที่เขตข้อมูล

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เพิ่มบรรทัดลงในเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด

ENTER

เลื่อนไปที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด

HOME

ย้ายไปท้ายบรรทัด

END

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด

PAGE UP

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด

PAGE DOWN

ย้ายไปยังบรรทัดก่อนหน้าในเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ย้ายไปยังบรรทัดถัดไปในเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด

ลูกศรลง

ย้ายไปยังอักขระก่อนหน้าในเขตข้อมูล

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังอักขระถัดไปในเขตข้อมูล

ลูกศรขวา

มุมมองไทม์ไลน์ (งานหรือบันทึกประจำวัน)

เมื่อรายการถูกเลือกอยู่

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เลือกรายการก่อนหน้า

ลูกศรซ้าย

เลือกรายการถัดไป

ลูกศรขวา

เลือกรายการที่ติดกันหลายๆ รายการ

SHIFT+ลูกศรซ้าย หรือ SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกรายการที่ไม่อยู่ติดกันหลายๆ รายการ

CTRL+ลูกศรซ้าย+SPACEBAR หรือ CTRL+ลูกศรขวา+SPACEBAR

เปิดรายการที่เลือก

ENTER

เลือกรายการแรกบนไทม์ไลน์ (ถ้าไม่ได้จัดกลุ่มรายการ) หรือรายการแรกในกลุ่ม

HOME

เลือกรายการสุดท้ายบนไทม์ไลน์ (ถ้าไม่ได้จัดกลุ่มรายการ) หรือรายการสุดท้ายในกลุ่ม

END

แสดง (โดยไม่เลือก) รายการแรกบนไทม์ไลน์ (ถ้าไม่ได้จัดกลุ่มรายการ) หรือรายการแรกในกลุ่ม

CTRL+HOME

แสดง (โดยไม่เลือก) รายการสุดท้ายบนไทม์ไลน์ (ถ้าไม่ได้จัดกลุ่มรายการ) หรือรายการสุดท้ายในกลุ่ม

CTRL+END

เมื่อกลุ่มถูกเลือกอยู่

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ขยายกลุ่ม

ENTER หรือ ลูกศรขวา

ยุบกลุ่ม

ENTER หรือ ลูกศรซ้าย

เลือกกลุ่มก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

เลือกกลุ่มถัดไป

ลูกศรลง

เลือกกลุ่มแรกบนเส้นเวลา

HOME

เลือกกลุ่มสุดท้ายบนเส้นเวลา

END

เลือกรายการแรกในกลุ่มที่ถูกขยายบนหน้าจอ หรือรายการแรกที่อยู่นอกจอทางด้านขวา

ลูกศรขวา

เมื่อหน่วยเวลาบนมาตราส่วนเวลาของวันต่าง ๆ ถูกเลือก

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายกลับไปเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับช่วงเวลาที่แสดงอยู่บนมาตราส่วนเวลา

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปข้างหน้าเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับช่วงเวลาที่แสดงอยู่บนมาตราส่วนเวลา

ลูกศรขวา

สลับกันระหว่างมุมมองที่ใช้งานอยู่ แถบรายการที่ต้องทำ การค้นหา โฟลเดอร์บันทึกประจำวัน และกลับสู่มุมมองที่ใช้งานอยู่

TAB และ SHIFT+TAB

ด้านบนของหน้า

ในบทความนี้

การนำทางพื้นฐาน

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

สลับไปยังเมล

CTRL+1

สลับไปยังปฏิทิน

CTRL+2

สลับไปยังที่ติดต่อ

CTRL+3

สลับไปยังงาน

CTRL+4

สลับไปยังบันทึกย่อ

CTRL+5

สลับไปยังรายการโฟลเดอร์ใน บานหน้าต่างนำทาง

CTRL+6

สลับไปยังทางลัด

CTRL+7

สลับไปยังข้อความถัดไป (พร้อมกับเปิดข้อความ)

CTRL+เครื่องหมายมหัพภาค

สลับไปยังข้อความก่อนหน้า (พร้อมกับเปิดข้อความ)

CTRL+เครื่องหมายจุลภาค

ย้ายระหว่าง บานหน้าต่างนำทาง หน้าต่างหลักของ Outlook บานหน้าต่างการอ่าน และ แถบรายการที่ต้องทำ

F6 หรือ CTRL+SHIFT+TAB

ย้ายระหว่างหน้าต่าง Outlook บานหน้าต่างที่มีขนาดเล็กกว่าใน บานหน้าต่างนำทางบานหน้าต่างการอ่าน และส่วนต่างๆ ใน แถบรายการที่ต้องทำ

TAB

ย้ายไปมาภายใน บานหน้าต่างนำทาง

แป้นลูกศร

ไปยังโฟลเดอร์อื่น

CTRL+Y

ไปยังกล่อง ค้นหา

F3 หรือ CTRL+E

ใน บานหน้าต่างการอ่านให้ไปที่ข้อความก่อนหน้า

ALT+ลูกศรขึ้น หรือ CTRL+จุลภาค หรือ ALT+PAGE UP

ใน บานหน้าต่างการอ่าน เลื่อนหน้าลงผ่านข้อความ

SPACEBAR

ใน บานหน้าต่างการอ่าน เลื่อนหน้าขึ้นผ่านข้อความ

SHIFT+SPACEBAR

ขยายหรือยุบกลุ่ม (กับกลุ่มที่เลือก) ใน บานหน้าต่างนำทาง

SHIFT+เครื่องหมายบวก หรือ เครื่องหมายลบ ตามต้องการ

ยุบหรือขยายกลุ่มในรายการข้อความอีเมล

ลูกศรซ้าย และ ลูกศรขวา ตามต้องการ

ย้ายไปยังเขตข้อมูลถัดไปใน บานหน้าต่างการอ่าน

SHIFT+TAB

ย้ายไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้าใน บานหน้าต่างการอ่าน

CTRL+TAB

กลับไปยังมุมมองก่อนหน้าในบานหน้าต่างหลักของ Outlook

ALT+B, ALT+ลูกศรซ้าย หรือ ALT+BACKSPACE

ไปข้างหน้าสู่มุมมองถัดไปในบานหน้าต่างหลักของ Outlook

ALT+ลูกศรขวา

เลือก แถบข้อมูลและแสดงเมนูคำสั่ง (ถ้ามี)

CTRL+SHIFT+W

ด้านบนของหน้า

การค้นหา

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ค้นหาข้อความหรือรายการอื่น

CTRL+E

ล้างผลลัพธ์การค้นหา

ESC

ขยายการค้นหาให้รวม รายการจดหมายทั้งหมดรายการปฏิทินทั้งหมด หรือ รายการที่ติดต่อทั้งหมด ขึ้นอยู่กับโมดูลที่คุณอยู่

CTRL+ALT+A

ขยายตัวสร้างแบบสอบถามการค้นหา

CTRL+ALT+W

ใช้ การค้นหาขั้นสูง

CTRL+SHIFT+F

สร้างโฟลเดอร์การค้นหาใหม่

CTRL+SHIFT+P

ค้นหาข้อความภายในข้อความหรือรายการอื่น

F4

ค้นหาการค้นหาข้อความถัดไปภายในข้อความหรือรายการอื่น

SHIFT+F4

ค้นหาและแทนที่ข้อความ สัญลักษณ์ หรือคำสั่งการจัดรูปแบบบางอย่างภายในรายการที่เปิด ทำงานใน บานหน้าต่างการอ่าน บนรายการที่เปิด

CTRL+H

ขยายการค้นหาให้รวมเดสก์ท็อป

CTRL+ALT+K

ด้านบนของหน้า

ค่าสถานะ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าสถานะเพื่อตามงาน เพื่อกำหนดค่าสถานะ

CTRL+SHIFT+G

ด้านบนของหน้า

ประเภทสี

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ลบประเภทที่เลือกออกจากรายการในกล่องโต้ตอบ ประเภทสี

ALT+D

ด้านบนของหน้า

สร้างรายการหรือแฟ้ม

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

สร้างการนัดหมาย

CTRL+SHIFT+A

สร้างที่ติดต่อ

CTRL+SHIFT+C

สร้างรายชื่อการแจกจ่าย

CTRL+SHIFT+L

สร้างโทรสาร

CTRL+SHIFT+X

สร้างโฟลเดอร์

CTRL+SHIFT+E

สร้างรายการบันทึกประจำวัน

CTRL+SHIFT+J

สร้างการเรียกประชุม

CTRL+SHIFT+Q

สร้างข้อความ

CTRL+SHIFT+M

สร้างบันทึกย่อ

CTRL+SHIFT+N

สร้างเอกสาร Microsoft Office ใหม่

CTRL+SHIFT+H

ติดประกาศที่โฟลเดอร์นี้

CTRL+SHIFT+S

ประกาศการตอบกลับในโฟลเดอร์นี้

CTRL+T

สร้างโฟลเดอร์การค้นหา

CTRL+SHIFT+P

สร้างงาน

CTRL+SHIFT+K

สร้างการร้องของาน

CTRL+SHIFT+U

ด้านบนของหน้า

รายการทั้งหมด

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

บันทึก

CTRL+S หรือ SHIFT+F12

บันทึกแล้วปิด

ALT+S

บันทึกเป็น

F12

เลิกทำ

CTRL+Z หรือ ALT+BACKSPACE

ลบรายการ

CTRL+D

พิมพ์

CTRL+P

คัดลอกรายการ

CTRL+SHIFT+Y

ย้ายรายการ

CTRL+SHIFT+V

ตรวจสอบชื่อ

CTRL+K

ตรวจการสะกด

F7

ตั้งค่าสถานะเพื่อตามงาน

CTRL+SHIFT+G

ส่งต่อ

CTRL+F

ส่งหรือประกาศหรือเชิญทั้งหมด

ALT+S

เปิดการแก้ไขในเขตข้อมูล (ยกเว้นในมุมมองไอคอน)

F2

จัดข้อความชิดซ้าย

CTRL+L

จัดข้อความกึ่งกลาง

CTRL+E

จัดข้อความชิดขวา

CTRL+R

ด้านบนของหน้า

อีเมล

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

สลับไปยัง กล่องจดหมายเข้า

CTRL+SHIFT+I

สลับไปยัง กล่องจดหมายออก

CTRL+SHIFT+O

เลือกบัญชีผู้ใช้ที่จะเป็นผู้ส่งข้อความ

CTRL+TAB (พร้อมโฟกัสอยู่บนกล่อง ถึง ) จากนั้นกด TAB ไปปุ่มบัญชีผู้ใช้

ตรวจสอบชื่อ

CTRL+K

ส่ง

ALT+S

ตอบกลับข้อความ

CTRL+R

ตอบกลับผู้รับข้อความทั้งหมด

CTRL+SHIFT+R

ส่งต่อข้อความ

CTRL+F

ทำเครื่องหมายข้อความว่าไม่ใช่อีเมลขยะ

CTRL+ ALT+J

แสดงเนื้อหาภายนอกที่ถูกบล็อก (ในข้อความ)

CTRL+SHIFT+I

ติดประกาศที่โฟลเดอร์

CTRL+ SHIFT+S

ใช้ัลักษณะปกติ

CTRL+SHIFT+N

ตรวสอบข้อความใหม่

CTRL+M หรือ F9

ไปยังข้อความก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

ไปยังข้อความถัดไป

ลูกศรลง

สร้างข้อความใหม่ (เมื่ออยู่ในจดหมาย)

CTRL+N

สร้างข้อความใหม่ (จากมุมมอง Outlook ใดก็ได้)

CTRL+SHIFT+M

เปิดข้อความที่ได้รับ

CTRL+O

เปิดสมุดรายชื่อ

CTRL+SHIFT+B

แปลงข้อความ HTML หรือ RTF เป็นข้อความธรรมดา

CTRL+SHIFT+O

เพิ่มค่าสถานะอย่างเร่งด่วนให้ข้อความที่ยังไม่ได้เปิด

INSERT

แสดงกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าสถานะเพื่อตามงาน

CTRL+SHIFT+G

ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว

CTRL+Q

ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน

CTRL+U

แสดงเมนูเพื่อดาวน์โหลดรูปภาพ เปลี่ยนการตั้งค่าการดาวน์โหลดอัตโนมัติ หรือเพิ่มผู้ส่งลงในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย

CTRL+SHIFT+W

ค้นหาหรือแทนที่

F4

ค้นหาถัดไป

SHIFT+F4

ส่ง

CTRL+ENTER

พิมพ์

CTRL+P

ส่งต่อ

CTRL+F

ส่งต่อเป็นสิ่งที่แนบ

CTRL+ALT+F

แสดงคุณสมบัติของรายการที่เลือก

ALT+ENTER

ทำเครื่องหมายสำหรับการดาวน์โหลด

CTRL+ALT+M

ล้างเครื่องหมายสำหรับการดาวน์โหลด

CTRL+ALT+U

แสดงความคืบหน้าของส่ง/รับ

CTRL+B (เมื่อกำลังดำเนินการส่ง/รับ)

ด้านบนของหน้า

ปฏิทิน

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

สร้างการนัดหมายใหม่ (เมื่ออยู่ในปฏิทิน)

CTRL+N

สร้างการนัดหมายใหม่ (ในมุมมอง Outlook ใดก็ได้)

CTRL+SHIFT+A

สร้างการเรียกประชุมใหม่

CTRL+SHIFT+Q

ส่งต่อการนัดหมายหรือการประชุม

CTRL+F

ตอบกลับการเรียกประชุมด้วยข้อความ

CTRL+R

ตอบกลับผู้รับการเรียกประชุมทั้งหมดด้วยข้อความ

CTRL+SHIFT+R

แสดงวันในปฏิทิน 10 วัน

ALT+0

แสดงวันในปฏิทิน 1 วัน

ALT+1

แสดงวันในปฏิทิน 2 วัน

ALT+2

แสดงวันในปฏิทิน 3 วัน

ALT+3

แสดงวันในปฏิทิน 4 วัน

ALT+4

แสดงวันในปฏิทิน 5 วัน

ALT+5

แสดงวันในปฏิทิน 6 วัน

ALT+6

แสดงวันในปฏิทิน 7 วัน

ALT+7

แสดงวันในปฏิทิน 8 วัน

ALT+8

แสดงวันในปฏิทิน 9 วัน

ALT+9

ไปยังวันที่

CTRL+G

สลับไปยังมุมมองเดือน

ALT+= หรือ CTRL+ALT+4

ไปยังวันถัดไป

CTRL+ลูกศรขวา

สลับไปยังสัปดาห์ถัดไป

ALT+ลูกศรลง

ไปยังเดือนถัดไป

ALT+PAGE DOWN

ไปยังวันก่อนหน้า

CTRL+ลูกศรซ้าย

ไปยังสัปดาห์ก่อนหน้า

ALT+ลูกศรขึ้น

ไปยังเดือนก่อนหน้า

ALT+PAGE UP

ไปยังจุดเริ่มต้นของสัปดาห์

ALT+HOME

ไปยังจุดสิ้นสุดของสัปดาห์

ALT+END

สลับไปยังมุมมองทั้งสัปดาห์

ALT+เครื่องหมายลบ หรือ CTRL+ALT+3

สลับไปยังมุมมองวันทำงาน

CTRL+ALT+2

ไปยังการนัดหมายก่อนหน้า

CTRL+จุลภาค หรือ CTRL+SHIFT+จุลภาค

ไปยังการนัดหมายถัดไป

CTRL+มหัพภาค หรือ CTRL+SHIFT+มหัพภาค

ตั้งค่ากิจวัตรสำหรับการนัดหมายหรืองาน

CTRL+G

ด้านบนของหน้า

ที่ติดต่อ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เรียกเลขหมายใหม่

CTRL+SHIFT+D

ค้นหาที่ติดต่อหรือรายการอื่น

F3 หรือ CTRL+E

ใส่ชื่อในกล่อง ค้นหาสมุดรายชื่อ

F11

ในตารางหรือมุมมองรายการของที่ติดต่อ ให้ไปที่ที่ติดต่อแรกซึ่งเริ่มต้นด้วยตัวอักษรที่กำหนด

SHIFT+ตัวอักษร

เลือกที่ติดต่อทั้งหมด

CTRL+A

สร้างข้อความอีเมลใหม่ที่ใส่ที่อยู่ไปยังที่ติดต่อที่เลือก

CTRL+F

สร้างรายการบันทึกประจำวันสำหรับที่ติดต่อที่เลือก

CTRL+J

สร้างที่ติดต่อใหม่ (เมื่ออยู่ในที่ติดต่อ)

CTRL+N

สร้างที่ติดต่อใหม่ (จากมุมมอง Outlook ใดก็ได้)

CTRL+SHIFT+C

เปิดฟอร์มที่ติดต่อสำหรับที่ติดต่อที่เลือก

CTRL+O หรือ CTRL+SHIFT+ENTER

สร้างรายชื่อการแจกจ่ายใหม่

CTRL+SHIFT+L

พิมพ์

CTRL+P

ปรับปรุงรายการของสมาชิกรายชื่อการแจกจ่าย

F5

ไปยังโฟลเดอร์อื่น

CTRL+Y

เปิดสมุดรายชื่อ

CTRL+SHIFT+B

ใช้ การค้นหาขั้นสูง

CTRL+SHIFT+F

ในที่ติดต่อที่เปิด ให้เปิดที่ติดต่อถัดไปในรายชื่อ

CTRL+SHIFT+เครื่องหมายมหัพภาค

ปิดที่ติดต่อ

ESC

เปิดเว็บเพจสำหรับที่ติดต่อที่เลือก (ถ้ามี)

CTRL+SHIFT+X

เปิดกล่องโต้ตอบ ตรวจสอบที่อยู่

ALT+D

ในฟอร์มที่ติดต่อ ภายใต้ อินเทอร์เน็ต ให้แสดงข้อมูล อีเมล 1

ALT+SHIFT+1

ในฟอร์มที่ติดต่อ ภายใต้ อินเทอร์เน็ต ให้แสดงข้อมูล อีเมล 2

ALT+SHIFT+2

ในฟอร์มที่ติดต่อ ภายใต้ อินเทอร์เน็ต ให้แสดงข้อมูล อีเมล 3

ALT+SHIFT+3

ด้านบนของหน้า

ในกล่องโต้ตอบ นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปิดรายการ เพิ่ม

ALT+A

เลือกข้อความในกล่อง ป้ายชื่อ เมื่อเขตข้อมูลที่มีการกำหนดป้ายชื่อถูกเลือก

ALT+B

เปิดกล่องโต้ตอบ เพิ่มรูปภาพของบัตร

ALT+C

วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของกล่อง แก้ไข

ALT+E

เลือกกล่อง เขตข้อมูล

ALT+F

เลือกรายการแบบหล่นลงของ จัดแนวรูป

ALT+G

เลือกชุดแบบสีสำหรับพื้นหลัง

ALT+K แล้วกด ENTER

เลือกรายการแบบหล่นลง เค้าโครง

ALT+L

เอาเขตข้อมูลที่เลือกออกจากกล่อง เขตข้อมูล

ALT+R

ด้านบนของหน้า

งาน

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

แสดงหรือซ่อน แถบรายการที่ต้องทำ

ALT+F2

ยอมรับการร้องของาน

ALT+C

ปฏิเสธการร้องของาน

ALT+D

ค้นหางานหรือรายการอื่น

CTRL+E

เปิดกล่องโต้ตอบ ไปยังโฟลเดอร์

CTRL+Y

สร้างงานใหม่ (เมื่ออยู่ในงาน)

CTRL+N

สร้างงานใหม่ (จากมุมมอง Outlook ใดก็ได้)

CTRL+SHIFT+K

สร้างการร้องของานใหม่

CTRL+SHIFT+U

เปิดรายการที่เลือก

CTRL+O

พิมพ์รายการที่เลือก

CTRL+P

เลือกรายการทั้งหมด

CTRL+A

ลบรายการที่เลือก

CTRL+D

ส่งต่องานเป็นสิ่งที่แนบ

CTRL+F

สลับระหว่าง บานหน้าต่างนำทาง รายการ งาน และ แถบรายการที่ต้องทำ

SHIFT+TAB

เปิดรายการที่เลือกเป็นรายการบันทึกประจำวัน

CTRL+J

เลิกทำการกระทำล่าสุด

CTRL+Z

ตั้งค่าสถานะรายการหรือทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์

INSERT

ด้านบนของหน้า

การจัดรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

แสดงเมนู รูปแบบ

ALT+O

แสดงกล่องโต้ตอบ แบบอักษร

CTRL+SHIFT+P

สลับระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก (ขณะข้อความถูกเลือก)

SHIFT+F3

จัดรูปแบบตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์เล็ก

CTRL+SHIFT+K

ทำอักษรตัวหนา

CTRL+B

เพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

CTRL+SHIFT+L

ทำอักษรตัวเอียง

CTRL+I

เพิ่มการเยื้อง

CTRL+T

ลดการเยื้อง

CTRL+SHIFT+T

จัดชิดซ้าย

CTRL+L

จัดกึ่งกลาง

CTRL+E

ขีดเส้นใต้

CTRL+U

เพิ่มขนาดแบบอักษร

CTRL+] หรือ CTRL+SHIFT+>

ลดขนาดแบบอักษร

CTRL+[ หรือ CTRL+SHIFT+<

ตัด

CTRL+X หรือ SHIFT+DELETE

คัดลอก

CTRL+C หรือ CTRL+INSERT

หมายเหตุ: CTRL+INSERT ไม่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างการอ่าน

วาง

CTRL+V หรือ SHIFT+INSERT

ล้างการจัดรูปแบบ

CTRL+SHIFT+Z หรือ CTRL+SPACEBAR

ลบคำถัดไป

CTRL+SHIFT+H

ยืดย่อหน้าให้พอดีระหว่างระยะขอบ

CTRL+SHIFT+J

ใช้ลักษณะ

CTRL+SHIFT+S

สร้างกั้นหน้าลอย

CTRL+T

แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ

CTRL+K

จัดย่อหน้าชิดซ้าย

CTRL+L

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดขวา

CTRL+R

ลดกั้นหน้าลอย

CTRL+SHIFT+T

เอาการจัดรูปแบบย่อหน้าออก

CTRL+Q

ด้านบนของหน้า

เพิ่มข้อมูลเว็บลงในรายการ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

แก้ไข URL ในเนื้อความของรายการ

กด CTRL ค้างไว้แล้วคลิกปุ่มเมาส์

ระบุเว็บเบราว์เซอร์

กด SHIFT ค้างไว้แล้วคลิกปุ่มเมาส์

แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ

CTRL+K

ด้านบนของหน้า

แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปิด แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

กด ALT+F แล้วกด V

เมื่อต้องการพิมพ์รายการในหน้าต่างที่เปิดอยู่ ให้กด ALT+F กด W แล้วกด V

พิมพ์แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

ALT+P

เปิด ตั้งค่าหน้ากระดาษ จาก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

ALT+S หรือ ALT+U

ย่อ/ขยาย

ALT+Z

ปิด แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

ALT+C

ด้านบนของหน้า

ส่ง/รับ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เริ่ม ส่ง/รับ สำหรับกลุ่ม ส่ง/รับ ที่กำหนดไว้ทั้งหมดพร้อมกับเลือก ให้รวมกลุ่มนี้ใน ส่ง/รับ (F9) โดยการรวมนี้สามารถรวมถึงส่วนหัว รายการทั้งหมด โฟลเดอร์ที่ระบุ รายการที่มีขนาดน้อยกว่าขนาดที่ระบุ หรือการรวมตามที่คุณกำหนด

F9

เริ่ม ส่ง/รับ สำหรับโฟลเดอร์ปัจจุบันเพื่อรับรายการทั้งหมด (ส่วนหัว รายการ และสิ่งที่แนบต่างๆ)

SHIFT+F9

เริ่ม ส่ง/รับ

CTRL+M

กำหนดกลุ่ม ส่ง/รับ

CTRL+ALT+S

ด้านบนของหน้า

Visual Basic Editor

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปิด Visual Basic Editor

ALT+F11

ด้านบนของหน้า

แมโคร

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เล่นแมโคร

ALT+F8

ด้านบนของหน้า

ฟอร์ม

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

บันทึกออกแบบฟอร์ม

CTRL+ALT+SHIFT+F12

บันทึกข้อมูลฟอร์ม

CTRL+SHIFT+F11

สร้างฟอร์ม Microsoft Office InfoPath ใหม่

คลิกโฟลเดอร์ InfoPath แล้วกด CTRL+N

ด้านบนของหน้า

มุมมอง

มุมมองตาราง

ใช้งานทั่วไป

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปิดรายการ

ENTER

เลือกรายการทั้งหมด

CTRL+A

ไปยังรายการที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

PAGE DOWN

ไปยังรายการที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ

PAGE UP

ขยายหรือลดรายการที่เลือกครั้งละหนึ่งรายการ

SHIFT+ลูกศรขึ้น หรือ SHIFT+ลูกศรลง ตามต้องการ

ไปยังรายการถัดไปหรือก่อนหน้าโดยไม่ขยายการเลือก

CTRL+ลูกศรขึ้น หรือ CTRL+ลูกศรลง ตามต้องการ

เลือกหรือยกเลิกการเลือกรายการที่ใช้งานอยู่

CTRL+SPACEBAR

ฟื้นฟูมุมมอง

F5

กลุ่มถูกเลือก

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

สำหรับกลุ่มทั้งหมด

CTRL+SHIFT+เครื่องหมายบวก

ยุบกลุ่ม

CTRL+เครื่องหมายลบ

ขยายกลุ่มที่เลือกกลุ่มเดียว

SHIFT+เครื่องหมายบวก

ยุบกลุ่มที่เลือกกลุ่มเดียว

เครื่องหมายลบ

เลือกกลุ่มก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

เลือกกลุ่มถัดไป

ลูกศรลง

เลือกกลุ่มแรก

HOME

เลือกกลุ่มสุดท้าย

END

เลือกรายการแรกในกลุ่มที่ถูกขยายบนหน้าจอ หรือรายการแรกที่อยู่นอกจอทางด้านขวา

ลูกศรขวา

กลุ่มทั้งหมด

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ยุบกลุ่มทั้งหมด

CTRL+เครื่องหมายลบ

ขยายกลุ่มทั้งหมด

CTRL+SHIFT+เครื่องหมายบวก

มุมมองวัน/สัปดาห์/เดือนบนปฏิทิน

สามทั้งหมด

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

มุมมองจาก 1 วันถึง 9 วัน

ALT+แป้นสำหรับหมายเลขของวัน

แสดง 10 วัน

ALT+0 (ศูนย์)

สลับไปยังมุมมองสัปดาห์

ALT+เครื่องหมายลบ

สลับไปยังมุมมองเดือน

ALT+=

ย้ายระหว่าง ปฏิทินแผ่นจดงาน และ รายการโฟลเดอร์

CTRL+TAB หรือ F6

เลือกการนัดหมายก่อนหน้า

SHIFT+TAB

ไปยังวันก่อนหน้า

ลูกศรซ้าย

ไปยังวันถัดไป

ลูกศรขวา

ไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ถัดไป

ALT+ลูกศรลง

ไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ก่อนหน้า

ALT+ลูกศรขึ้น

มุมมองวัน

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เลือกเวลาที่เริ่มวันทำงานของคุณ

HOME

เลือกเวลาที่สิ้นสุดวันทำงานของคุณ

END

เลือกช่วงของเวลาก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

เลือกช่วงของเวลาถัดไป

ลูกศรลง

เลือกช่วงของเวลาที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ

PAGE UP

เลือกช่วงของเวลาที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

PAGE DOWN

ขยายหรือลดเวลาที่เลือก

SHIFT+ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง ตามต้องการ

ย้ายการนัดหมายขึ้นหรือลง

เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ในการนัดหมาย ให้กด ALT+ลูกศรขึ้น หรือ ALT+ลูกศรลง ตามต้องการ

เปลี่ยนเวลาเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของการนัดหมาย

เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ในการนัดหมาย ให้กด ALT+SHIFT+ลูกศรขึ้น หรือ ALT+SHIFT+ลูกศรลง ตามต้องการ

ย้ายรายการที่เลือกไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ถัดไป

ALT+ลูกศรลง

ย้ายรายการที่เลือกไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ก่อนหน้า

ALT+ลูกศรขึ้น

มุมมองสัปดาห์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ไปยังเวลาเริ่มต้นชั่วโมงทำงานสำหรับวันที่เลือก

HOME

ไปยังเวลาสิ้นสุดชั่วโมงทำงานสำหรับวันที่เลือก

END

ไปยังมุมมองหนึ่งหน้าขึ้นไปในวันที่เลือก

PAGE UP

ไปยังมุมมองหนึ่งหน้าลงไปในวันที่เลือก

PAGE DOWN

ย้ายการนัดหมายขึ้น ลง ไปทางซ้ายหรือไปทางขวา

ALT+ลูกศรขึ้น, ALT+ลูกศรลง, ALT+ลูกศรซ้าย หรือ ALT+ลูกศรขวา ตามต้องการ

เปลี่ยนระยะเวลาของช่วงเวลาที่เลือก

SHIFT+ลูกศรซ้าย, SHIFT+ลูกศรขวา, SHIFT+ลูกศรขึ้น หรือ SHIFT+ลูกศรลง หรือใช้ SHIFT+HOME หรือ SHIFT+END ก็ได้

มุมมองเดือน

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ไปยังวันแรกของสัปดาห์

HOME

ไปยังวันเดียวกันของสัปดาห์ในสัปดาห์ก่อนหน้า

PAGE UP

ไปยังวันเดียวกันของสัปดาห์ในสัปดาห์ถัดไป

PAGE DOWN

นำทางวันที่

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ไปยังวันสุดท้ายของสัปดาห์ปัจจุบัน

ALT+HOME

ไปยังวันสุดท้ายของสัปดาห์ปัจจุบัน

ALT+END

ไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ก่อนหน้า

ALT+ลูกศรขึ้น

ไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ถัดไป

ALT+ลูกศรลง

มุมมองนามบัตรหรือมุมมองบัตรที่อยู่

ใช้งานทั่วไป

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เลือกบัตรใบที่ต้องการในรายการ

ตัวอักษรของชื่ออย่างน้อยหนึ่งตัวที่ใช้เข้าแฟ้มบัตรหรือชื่อของเขตข้อมูลที่คุณใช้เรียงลำดับบัตร

เลือกบัตรใบก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

เลือกบัตรใบถัดไป

ลูกศรลง

เลือกบัตรใบแรกในรายการ

HOME

เลือกบัตรใบสุดท้ายในรายการ

END

เลือกบัตรใบแรกในหน้าปัจจุบัน

PAGE UP

เลือกบัตรใบแรกในหน้าถัดไป

PAGE DOWN

เลือกบัตรใบที่ใกล้ที่สุดในคอลัมน์ถัดไป

ลูกศรขวา

เลือกบัตรใบที่ใกล้ที่สุดในคอลัมน์ก่อนหน้า

ลูกศรซ้าย

เลือกหรือยกเลิกการเลือกบัตรที่ใช้งานอยู่

CTRL+SPACEBAR

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบก่อนหน้าและยกเลิกการเลือกบัตรหลังจุดเริ่มต้น

SHIFT+ลูกศรขึ้น

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบถัดไปและยกเลิกการเลือกบัตรก่อนจุดเริ่มต้น

SHIFT+ลูกศรลง

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบก่อนหน้าโดยไม่คำนึงถึงจุดเริ่มต้น

CTRL+SHIFT+ลูกศรขึ้น

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบถัดไปโดยไม่คำนึงถึงจุดเริ่มต้น

CTRL+SHIFT+ลูกศรลง

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบแรกในรายการ

SHIFT+HOME

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบสุดท้ายในรายการ

SHIFT+END

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบแรกในหน้าก่อนหน้า

SHIFT+PAGE UP

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบสุดท้ายในหน้าสุดท้าย

SHIFT+PAGE DOWN

ย้ายไปมาระหว่างเขตข้อมูลในบัตรเปิดอยู่

เมื่อต้องการใช้แป้นต่อไปนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกเขตข้อมูลในบัตรแล้ว เมื่อต้องการเลือกเขตข้อมูลเมื่อบัตรถูกเลือก ให้คลิกที่เขตข้อมูล หรือกด F2

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายไปยังเขตข้อมูลถัดไป จากเขตข้อมูลสุดท้ายของบัตร จะย้ายไปยังเขตข้อมูลแรกในบัตรใบถัดไป

TAB

ย้ายไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า จากเขตข้อมูลแรกของบัตร จะย้ายไปยังเขตข้อมูลสุดท้ายในบัตรใบก่อนหน้า

SHIFT+TAB

ย้ายไปยังเขตข้อมูลถัดไป หรือเพิ่มบรรทัดไปที่เขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด

ENTER

ย้ายไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้าโดยไม่ออกจากบัตรที่ใช้งานอยู่

SHIFT+ENTER

แสดงจุดแทรกในเขตข้อมูลที่ใข้งานอยู่เพื่อแก้ไขข้อความ

F2

ย้ายไปมาระหว่างอักขระในเขตข้อมูล

เมื่อต้องการใช้แป้นต่อไปนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกเขตข้อมูลในบัตรแล้ว เมื่อต้องการเลือกเขตข้อมูลเมื่อบัตรถูกเลือก ให้คลิกที่เขตข้อมูล หรือกด F2

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เพิ่มบรรทัดลงในเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด

ENTER

เลื่อนไปที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด

HOME

ย้ายไปท้ายบรรทัด

END

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด

PAGE UP

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด

PAGE DOWN

ย้ายไปยังบรรทัดก่อนหน้าในเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ย้ายไปยังบรรทัดถัดไปในเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด

ลูกศรลง

ย้ายไปยังอักขระก่อนหน้าในเขตข้อมูล

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังอักขระถัดไปในเขตข้อมูล

ลูกศรขวา

มุมมองไทม์ไลน์ (งานหรือบันทึกประจำวัน)

เมื่อรายการถูกเลือกอยู่

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เลือกรายการก่อนหน้า

ลูกศรซ้าย

เลือกรายการถัดไป

ลูกศรขวา

เลือกรายการที่ติดกันหลายๆ รายการ

SHIFT+ลูกศรซ้าย หรือ SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกรายการที่ไม่อยู่ติดกันหลายๆ รายการ

CTRL+ลูกศรซ้าย+SPACEBAR หรือ CTRL+ลูกศรขวา+SPACEBAR

เปิดรายการที่เลือก

ENTER

แสดงรายการที่อยู่เหนือรายการบนหน้าจอหนึ่งหน้าจอ

PAGE UP

แสดงรายการที่อยู่ด้านล่างของรายการบนหน้าจอหนึ่งหน้าจอ

PAGE DOWN

เลือกรายการแรกบนเส้นเวลา (ถ้าไม่มีการจัดกลุ่มรายการ) หรือเลือกรายการแรกในกลุ่ม

HOME

เลือกรายการสุดท้ายบนเส้นเวลา (ถ้าไม่มีการจัดกลุ่มรายการ) หรือเลือกรายการสุดท้ายในกลุ่ม

END

แสดง (โดยไม่เลือก) รายการแรกบนเส้นเวลา (ถ้าไม่มีการจัดกลุ่มรายการ) หรือรายการแรกในกลุ่ม

CTRL+HOME

แสดง (โดยไม่เลือก) รายการสุดท้ายบนเส้นเวลา (ถ้าไม่มีการจัดกลุ่มรายการ) หรือรายการสุดท้ายในกลุ่มกลุ่ม

CTRL+END

เมื่อกลุ่มถูกเลือกอยู่

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ขยายกลุ่ม

ENTER หรือ ลูกศรขวา

ยุบกลุ่ม

ENTER หรือ ลูกศรซ้าย

เลือกกลุ่มก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

เลือกกลุ่มถัดไป

ลูกศรลง

เลือกกลุ่มแรกบนเส้นเวลา

HOME

เลือกกลุ่มสุดท้ายบนเส้นเวลา

END

เลือกรายการแรกในกลุ่มที่ถูกขยายบนหน้าจอ หรือรายการแรกที่อยู่นอกจอทางด้านขวา

ลูกศรขวา

เมื่อหน่วยเวลาบนมาตราส่วนเวลาของวันต่าง ๆ ถูกเลือก

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายกลับไปเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับช่วงเวลาที่แสดงอยู่บนมาตราส่วนเวลา

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปข้างหน้าเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับช่วงเวลาที่แสดงอยู่บนมาตราส่วนเวลา

ลูกศรขวา

เมื่อมาตราส่วนเวลาที่ต่ำกว่าถูกเลือกอยู่ จะเป็นการเลือกมาตราส่วนเวลาที่สูงขึ้น

SHIFT+TAB

เมื่อมาตราส่วนเวลาที่สูงกว่าถูกเลือกอยู่ จะเป็นการเลือกมาตราส่วนเวลาที่ต่ำลง

TAB

เมื่อมาตราส่วนเวลาที่ต่ำกว่าถูกเลือกอยู่ จะเป็นการเลือกรายการแรกบนหน้าจอ หรือกลุ่มแรกบนหน้าจอถ้ามีการจัดกลุ่มรายการ

TAB

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×