แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ OneNote 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความวิธีใช้นี้อธิบายถึงคีย์ลัดสำหรับงานทั่วไปใน Microsoft OneNote 2010 คีย์ลัดเหล่านี้อ้างถึงรูปแบบคีย์บอร์ดสหรัฐอเมริกา แป้นบนรูปแบบคีย์บอร์ดอื่น ๆ อาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

สำหรับแป้นพิมพ์ลัดที่คุณกดอย่างน้อยสองแป้นพร้อมๆ กัน จะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายบวก (+) สำหรับแป้นพิมพ์ลัดที่คุณกดแป้นหนึ่งและตามด้วยอีกแป้นหนึ่งทันที แป้นพิมพ์จะถูกแยกด้วยจุลภาค ( , )

หมายเหตุ: บทความที่คุณอ่านอยู่ในขณะนี้อาจไม่ใช่รุ่นล่าสุด ถ้าแถบสถานะที่อยู่ใกล้กับด้านล่างของหน้าต่างนี้ระบุว่า ออฟไลน์ ให้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับอินเทอร์เน็ต คลิกปุ่ม ออฟไลน์ ในตัวแสดงวิธีใช้ แล้วคลิก แสดงเนื้อหาจาก Office.com บนเมนูทางลัด หรือเข้าเยี่ยมชม Office.com แล้วค้นหาเพจวิธีใช้และบทความเชิงปฏิบัติสำหรับ Microsoft OneNote 2010 เพื่อดูเอกสารล่าสุด

ลิงก์ด่วน

การจดและการจัดรูปแบบบันทึกย่อ

การจัดระเบียบและจัดการกับสมุดบันทึกของคุณ

การใช้บันทึกย่อร่วมกัน

การป้องกันบันทึกย่อ

การจดและการจัดรูปแบบบันทึกย่อ

การพิมพ์และการแก้ไขบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

เปิดหน้าต่าง OneNote ใหม่

CTRL+M

เปิดหน้าต่างเล็กของ OneNote เพื่อสร้างกระดาษทด

CTRL+SHIFT+M

เทียบหน้าต่าง OneNote ชิดขอบ

CTRL+ALT+D

เลิกทำการกระทำล่าสุด

CTRL+Z

ทำซ้ำการกระทำล่าสุด

CTRL+Y

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน

หมายเหตุ: กด CTRL+A มากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อเพิ่มขอบเขตของสิ่งที่เลือก

CTRL+A

ตัดข้อความหรือรายการที่เลือก

CTRL+X

คัดลอกข้อความหรือรายการที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

CTRL+C

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด

CTRL+V

ย้ายไปต้นบรรทัด

HOME

เลื่อนไปที่จุดสิ้นสุดของบรรทัด

END

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรขวา

ลบหนึ่งอักขระทางซ้าย

BACKSPACE

ลบหนึ่งอักขระทางขวา

DELETE

ลบคำไปทางซ้าย 1 คำ

CTRL+BACKSPACE

ลบหนึ่งคำไปทางขวา

CTRL+DELETE

แทรกตัวแบ่งบรรทัดโดยไม่เริ่มย่อหน้าใหม่

SHIFT+ENTER

ตรวจการสะกด

F7

เปิดอรรถาภิธานของคำที่เลือกในปัจจุบัน

SHIFT+F7

นำเมนูบริบทของบันทึกย่อ แท็บ หรือวัตถุอื่นใดที่มีโฟกัสอยู่ขึ้นมาแสดง

SHIFT+F10

ดำเนินการกระทำที่แนะนำไว้บนแถบข้อมูลถ้ามีปรากฏอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้า

CTRL+SHIFT+W

การจัดรูปแบบบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เน้นข้อความที่เลือกในสีเหลือง

CTRL+SHIFT+H
หรือ CTRL+ALT+H

แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ

CTRL+K

คัดลอกการจัดรูปแบบของข้อความที่เลือก (ตัวคัดวางรูปแบบ)

CTRL+SHIFT+C

วางการจัดรูปแบบลงในข้อความที่เลือก (ตัวคัดวางรูปแบบ)

CTRL+SHIFT+V

เปิดการเชื่อมโยงหลายมิติ

หมายเหตุ: เคอร์เซอร์วางไว้ที่ตำแหน่งใดก็ได้ภายในข้อความการเชื่อมโยงหลายมิติที่จัดรูปแบบ

ENTER

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้หรือเอาการจัดรูปแบบตัวหนาออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+B

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวเอียงออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+I

นำขีดเส้นใต้ไปใช้หรือเอาขีดเส้นใต้ออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+U

นำการจัดรูปแบบขีดทับไปใช้หรือเอาการจัดรูปแบบขีดทับออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+ยัติภังค์

นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้หรือเอาการจัดรูปแบบตัวยกออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+=

นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้หรือเอาการจัดรูปแบบตัวห้อยออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+=

นำการจัดรูปแบบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยออกจากย่อหน้าที่เลือก

CTRL+PERIOD

นำการจัดรูปแบบรายการลำดับเลขไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบรายการลำดับเลขออกจากย่อหน้าที่เลือก

CTRL+SLASH

นำสไตล์ของหัวเรื่อง 1 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

CTRL+ALT+1

นำสไตล์ของหัวเรื่อง 2 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

CTRL+ALT+2

นำสไตล์ของหัวเรื่อง 3 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

CTRL+ALT+3

นำสไตล์ของหัวเรื่อง 4 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

CTRL+ALT+4

นำสไตล์ของหัวเรื่อง 5 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

CTRL+ALT+5

นำสไตล์ของหัวเรื่อง 6 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

CTRL+ALT+6

นำสไตล์ปกติไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+N

เยื้องย่อหน้าจากด้านซ้าย

ALT+SHIFT+ลูกศรขวา

เอาการเยื้องย่อหน้าออกจากด้านซ้าย

ALT+SHIFT+ลูกศรซ้าย

จัดย่อหน้าที่เลือกชิดขวา

CTRL+R

จัดย่อหน้าที่เลือกชิดซ้าย

CTRL+L

เพิ่มขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+>

ลดขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+<

ล้างการจัดรูปแบบทั้งหมดที่นำไปใช้กับข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+N

แสดงหรือซ่อนเส้นบรรทัดบนหน้าปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+R

การเพิ่มรายการในหน้า

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

แทรกเอกสารหรือแฟ้มบนหน้าปัจจุบัน

ALT+N, F

แทรกเอกสารหรือแฟ้มเป็นสิ่งที่พิมพ์บนหน้าปัจจุบัน

ALT+N, O

แสดง หรือซ่อนเอกสารที่พิมพ์ออกมาบนหน้าปัจจุบัน (เมื่อเรียกใช้ OneNote ในโหมดความคมชัดสูง)

ALT+SHIFT+P

แทรกรูปภาพจากแฟ้ม

ALT+N, P

แทรกรูปภาพจากแสกนเนอร์หรือกล้อง

ALT+N, S

แทรกการคลิปหน้าจอ

หมายเหตุ: ไอคอน OneNote จะต้องใช้งานอยู่ในพื้นที่การแจ้งให้ทราบที่อยู่ห่างออกไปทางด้านขวาของแถบงาน Windows

แป้นโลโก้ Windows+S

แทรกวันที่ปัจจุบัน

ALT+SHIFT+D

แทรกวันที่และเวลาปัจจุบัน

ALT+SHIFT+F

แทรกเวลาปัจจุบัน

ALT+SHIFT+T

แทรกตัวแบ่งบรรทัด

SHIFT+ENTER

เริ่มสมการทางคณิตศาสตร์หรือแปลงข้อความที่เลือกเป็นสมการทางคณิตศาสตร์

ALT+=

สร้างตารางด้วยการเพิ่มคอลัมน์ที่สองลงในข้อความที่พิมพ์แล้ว

TAB

สร้างอีกหนึ่งคอลัมน์ในตารางที่มีแถวเดียว

TAB

สร้างอีกหนึ่งแถวเมื่ออยู่ที่เซลล์สุดท้ายในตาราง

หมายเหตุ: กด ENTER ครั้งที่สองเพื่อสิ้นสุดตาราง

ENTER

สร้างหนึ่งแถวที่ด้านล่างของแถวปัจจุบันในตาราง

CTRL+ENTER

สร้างอีกหนึ่งย่อหน้าในเซลล์เดียวกันภายในตาราง

ALT+ENTER

สร้างคอลัมน์ทางด้านขวาของคอลัมน์ปัจจุบันในตาราง

CTRL+ALT+R

สร้างคอลัมน์ทางด้านซ้ายของคอลัมน์ปัจจุบันในตาราง

CTRL+ALT+E

สร้างหนึ่งแถวเหนือแถวปัจจุบันในตาราง (เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของแถวใดๆ)

ENTER

ลบแถวปัจจุบันในตารางที่ไม่มีข้อมูลอยู่ (เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของแถวนั้น)

DEL (กดสองครั้ง)

การเลือกบันทึกย่อและวัตถุ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน

หมายเหตุ: กด CTRL+A มากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อเพิ่มขอบเขตของสิ่งที่เลือก

CTRL+A

เลือกไปจนถึงท้ายบรรทัด

SHIFT+END

เลือกทั้งบรรทัด (เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด)

SHIFT+ลูกศรลง

ข้ามไปยังชื่อเรื่องของหน้าและเลือก

CTRL+SHIFT+T

ยกเลิกเค้าร่างหรือหน้าที่เลือก

ESC

ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือย่อหน้าที่เลือกไว้หลายย่อหน้าขึ้น

ALT+SHIFT+ลูกศรขึ้น

ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือย่อหน้าที่เลือกไว้หลายย่อหน้าลง

ALT+SHIFT+ลูกศรลง

ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือย่อหน้าที่เลือกไว้หลายย่อหน้าไปทางซ้าย (ลดการเยื้อง)

ALT+SHIFT+ลูกศรซ้าย

ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือย่อหน้าที่เลือกไว้หลายย่อหน้าไปทางขวา (เพิ่มการเยื้อง)

ALT+SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกย่อหน้าปัจจุบันและย่อหน้าย่อยของย่อหน้านั้น

CTRL+SHIFT+ยัติภังค์

ลบบันทึกย่อหรือวัตถุที่เลือก

DELETE

ย้ายไปต้นบรรทัด

HOME

เลื่อนไปที่จุดสิ้นสุดของบรรทัด

END

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

กลับไปยังหน้าที่แล้วที่ถูกเยี่ยมชม

ALT+ลูกศรซ้าย

ไปยังหน้าถัดไปที่ถูกเยี่ยมชม

ALT+ลูกศรขวา

เริ่มเล่นการบันทึกเสียงหรือวิดีโอที่เลือก

CTRL+ALT+P

เริ่มเล่นการบันทึกเสียงหรือวิดีโอที่เลือก

CTRL+ALT+S

กรอกลับการบันทึกเสียงหรือวิดีโอปัจจุบันไปสองสามวินาที

CTRL+ALT+Y

กรอการบันทึกเสียงหรือวิดีโอปัจจุบันไปข้างหน้าสองสามวินาที

CTRL+ALT+U

การติดแท็กบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

นำไปใช้ ทำเครื่องหมาย หรือล้างแท็ก 'สิ่งที่ต้องทำ'

CTRL+1

นำไปใช้หรือล้างแท็ก 'สำคัญ'

CTRL+2

นำไปใช้หรือล้างแท็ก 'คำถาม'

CTRL+3

นำไปใช้หรือล้างแท็ก 'จำไว้ใช้คราวต่อไป'

CTRL+4

นำไปใช้หรือล้างแท็ก 'ข้อกำหนด'

CTRL+5

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

CTRL+6

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

CTRL+7

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

CTRL+8

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

CTRL+9

เอาแท็กบันทึกย่อทั้งหมดออกจากบันทึกย่อที่เลือก

CTRL+0

การใช้เค้าร่าง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

แสดงทั้งระดับ 1

ALT+SHIFT+1

ขยายไปที่ระดับ 2

ALT+SHIFT+2

ขยายไปที่ระดับ 3

ALT+SHIFT+3

ขยายไปที่ระดับ 4

ALT+SHIFT+4

ขยายไปที่ระดับ 5

ALT+SHIFT+5

ขยายไปที่ระดับ 6

ALT+SHIFT+6

ขยายไปที่ระดับ 7

ALT+SHIFT+7

ขยายไปที่ระดับ 8

ALT+SHIFT+8

ขยายไปที่ระดับ 9

ALT+SHIFT+9

ขยายทุกระดับ

ALT+SHIFT+0

เพิ่มการเยื้องขึ้น 1 ระดับ

TAB

ลดการเยื้องลง 1 ระดับ

SHIFT+TAB

ขยายเค้าร่างที่ยุบ

ALT+SHIFT+เครื่องหมายบวก

ยุบเค้าร่างที่ขยาย

ALT+SHIFT+เครื่องหมายลบ

การระบุการตั้งค่าภาษา

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนทิศทางการเขียนสำหรับบันทึกย่อของคุณ คุณต้องเปิดใช้ภาษาแบบขวาไปซ้ายในเครื่องมือการกำหนดลักษณะภาษาของ Microsoft Office 2010

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

ตั้งค่าทิศทางการเขียนจากซ้ายไปขวา

CTRL+LEFT SHIFT

ตั้งค่าทิศทางการเขียนจากขวาไปซ้าย

CTRL+RIGHT SHIFT

เพิ่มการเยื้องขึ้น 1 ระดับในข้อความจากขวาไปซ้าย

TAB

ลดการเยื้องลง 1 ระดับในข้อความจากขวาไปซ้าย

SHIFT+TAB

ด้านบนของเพจ

การจัดระเบียบและจัดการกับสมุดบันทึกของคุณ

การทำงานกับหน้ากระดาษและกระดาษทด

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานมุมมองแบบเต็มหน้า

F11

เปิดหน้าต่าง OneNote ใหม่

CTRL+M

เปิดหน้าต่างเล็กของ OneNote เพื่อสร้างกระดาษทด

CTRL+SHIFT+M

ขยายหรือยุบแท็บของกลุ่มหน้า

CTRL+SHIFT+*

พิมพ์หน้าปัจจุบัน

CTRL+P

เพิ่มหน้าใหม่ที่ท้ายส่วนที่เลือก

CTRL+N

เพิ่มความกว้างแถบของแท็บหน้า

CTRL+SHIFT+[

ลดความกว้างแถบของแท็บหน้า

CTRL+SHIFT+]

สร้างหน้าใหม่ที่ด้านล่างแท็บหน้าปัจจุบันในระดับเดียวกัน

CTRL+ALT+N

ลดระดับการเยื้องของป้ายชื่อแท็บหน้าปัจจุบัน

CTRL+ALT+[

เพิ่มระดับการเยื้องของป้ายชื่อแท็บหน้าปัจจุบัน

CTRL+ALT+]

สร้างหน้าย่อยที่ด้านล่างของหน้าปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+ALT+N

เลือกรายการทั้งหมด

กด CTRL+A หลายครั้งเพื่อเพิ่มขอบเขตของส่วนที่เลือก

CTRL+A

เลือกหน้าปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+A
ถ้าหน้าที่เลือกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ให้กด CTRL+A เพื่อเลือกหน้าทั้งหมดในกลุ่ม

ย้ายแท็บหน้าที่เลือกขึ้น

ALT+SHIFT+ลูกศรขึ้น

ย้ายแท็บหน้าที่เลือกลง

ALT+SHIFT+ลูกศรลง

ย้ายจุดแทรกไปยังชื่อเรื่องของหน้า

CTRL+SHIFT+T

ไปยังหน้าแรกในชุดของแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

ALT+PAGE UP

ไปยังหน้าสุดท้ายในชุดแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

ALT+PAGE DOWN

เลื่อนขึ้นในหน้าปัจจุบัน

PAGE UP

เลื่อนลงในหน้าปัจจุบัน

PAGE DOWN

เลื่อนไปด้านบนของหน้าปัจจุบัน

CTRL+HOME

เลื่อนไปด้านล่างของหน้าปัจจุบัน

CTRL+END

ไปที่ย่อหน้าถัดไป

CTRL+ลูกศรลง

ไปที่ย่อหน้าก่อนหน้า

CTRL+ ลูกศรขึ้น

ย้ายจุดแทรกขึ้นในหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าขึ้น

CTRL+ALT+ ลูกศรขึ้น

ย้ายจุดแทรกลงในหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าลง

CTRL+ALT+ ลูกศรลง

ย้ายจุดแทรกไปทางซ้ายในหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าไปทางซ้าย

CTRL+ALT+ ลูกศรซ้าย

ย้ายจุดแทรกไปทางขวาในหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าไปทางขวา

CTRL+ALT+ ลูกศรขวา

ไปที่คอนเทนเนอร์บันทึกย่อถัดไป

ALT+ลูกศรลง

ไปที่ต้นบรรทัด

HOME

ไปที่ท้ายบรรทัด

END

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

กลับไปยังหน้าที่แล้วที่ถูกเยี่ยมชม

ALT+ลูกศรซ้าย

ไปยังหน้าถัดไปที่ถูกเยี่ยมชม

ALT+ลูกศรขวา

ขยาย

ALT+CTRL+ เครื่องหมายบวก (บนแป้นตัวเลข)
หรือ
ALT+CTRL+SHIFT+ เครื่องหมายบวก

ย่อ

ALT+CTRL+ เครื่องหมายลบ (บนแป้นตัวเลข)
หรือ
ALT+CTRL+SHIFT+ ยัติภังค์

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ในขณะที่ OneNote กำลังทำงาน บันทึกย่อของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนแปลงบันทึกย่อดังกล่าว คุณไม่จำเป็นต้องบันทึกบันทึกย่อด้วยตนเอง

CTRL+S

การทำงานกับสมุดบันทึกและส่วน

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

สร้างส่วนใหม่

CTRL+T

เปิดสมุดบันทึก

CTRL+O

เปิดส่วน

CTRL+ALT+SHIFT+O

ไปที่ส่วนถัดไป

CTRL+TAB

ไปที่ส่วนก่อนหน้า

CTRL+SHIFT+TAB

ไปที่หน้าถัดไปในส่วน

CTRL+PAGE DOWN

ไปที่หน้าก่อนหน้าในส่วน

CTRL+PAGE UP

ไปที่หน้าแรกในส่วน

ALT+HOME

ไปที่หน้าสุดท้ายในส่วน

ALT+END

ไปยังหน้าแรกในชุดของแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

ALT+PAGE UP

ไปยังหน้าสุดท้ายในชุดของแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

ALT+PAGE DOWN

ย้ายหรือคัดลอกหน้าปัจจุบัน

CTRL+ALT+M

วางโฟกัสบนแท็บหน้าปัจจุบัน

CTRL+ALT+G

เลือกแท็บหน้าปัจจุบัน

CTRL+SHFT+A

วางโฟกัสบนแท็บส่วนปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+G

ย้ายไปส่วนปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+G, SHIFT+F10, M

สลับไปยังสมุดบันทึกอื่นบนแถบนำทาง

CTRL+G แล้วกดแป้นลูกศรลงหรือแป้นลูกศรขึ้นเพื่อเลือกสมุดบันทึกอื่น จากนั้นกด ENTER

การค้นหาบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายจุดแทรกไปยังกล่อง ค้นหา เพื่อค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด

CTRL+E

ขณะค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด ให้แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ถัดไป

ลูกศรลง

ขณะค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด ให้ไปยังผลลัพธ์ที่เลือกและยกเลิกการค้นหา

ENTER

เปลี่ยนขอบข่ายการค้นหา

CTRL+E, TAB, SPACE

เปิดบานหน้าต่างผลลัพธ์การค้นหา

ALT+O หลังการค้นหา

ค้นหาเฉพาะหน้าปัจจุบัน

หมายเหตุ: คุณสามารถสลับระหว่างการค้นหาจากทุกที่และการค้นหาเฉพาะหน้าปัจจุบันเมื่อใดก็ได้ด้วยการกด CRTL+E หรือ CTRL+F

CTRL+F

ขณะค้นหาหน้าปัจจุบัน ให้ย้ายไปยังผลลัพธ์ถัดไป

ENTER หรือ F3

ขณะค้นหาหน้าปัจจุบัน ให้ย้ายไปยังผลลัพธ์ก่อนหน้า

SHFT+F3

ยกเลิกการค้นหาและกลับไปที่หน้า

ESC

ด้านบนของเพจ

การใช้บันทึกย่อร่วมกัน

การใช้บันทึกย่อร่วมกับผู้อื่น

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

ส่งหน้าที่เลือกไว้ในข้อความอีเมล

CTRL+SHIFT+E

การใช้บันทึกย่อร่วมกันกับโปรแกรมอื่น

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

ส่งหน้าที่เลือกไว้ในข้อความอีเมล

CTRL+SHIFT+E

สร้างงาน Outlook วันนี้ จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

CTRL+SHIFT+1

สร้างงาน Outlook พรุ่งนี้ จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

CTRL+SHIFT+2

สร้างงาน Outlook สัปดาห์นี้ จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

CTRL+SHIFT+3

สร้างงาน Outlook สัปดาห์หน้า จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

CTRL+SHIFT+4

สร้างงาน Outlook ไม่มีวันที่ จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

CTRL+SHIFT+5

เปิดงาน Outlook ที่เลือก

CTRL+SHIFT+K

ทำเครื่องหมายงาน Outlook ที่เลือกว่าเสร็จสมบูรณ์

CTRL+SHIFT+9

ลบงาน Outlook ที่เลือก

CTRL+SHIFT+0

ทำข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงให้ตรงกันในสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกันในขณะนี้

SHIFT+F9

ทำข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงให้ตรงกันในสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกันทั้งหมด

F9

ทำเครื่องหมายหน้าปัจจุบันว่ายังไม่ได้อ่าน

CTRL+Q

ด้านบนของเพจ

การป้องกันบันทึกย่อ

ส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ล็อกส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านทั้งหมด

CTRL+ALT+L

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×