แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ OneDrive

ผู้ใช้จำนวนมากพบว่าแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ OneDrive ช่วยพวกเขาให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากพวกเขาสามารถวางมือของพวกเขาไว้บนคีย์บอร์ดแทนที่จะสลับไปมาระหว่างเมาส์และคีย์บอร์ดเพื่อทำงานให้สำเร็จ สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวหรือการมองเห็น แป้นพิมพ์ลัดจะเป็นสิ่งทดแทนที่สำคัญแทนการใช้เมาส์

หมายเหตุ: 

  • OneDrive คือแอปพลิเคชันบนเว็บซึ่งทำงานบนระบบคลาวด์ และคุณสามารถเข้าถึงและไปยังไฟล์และโฟลเดอร์ของคุณด้วยเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

  • เมื่อคุณทำงานใน OneDrive เราขอแนะนำให้คุณใช้ Internet Explorer เป็นเบราว์เซอร์ของคุณ

หมายเหตุ: หัวข้อนี้ถือว่าผู้ใช้ JAWS ได้ปิดฟีเจอร์เมนู Ribbon เสมือนแล้ว

ในหัวข้อนี้

ทางลัดที่ใช้บ่อย

ตารางนี้แสดงรายการแป้นพิมพ์ลัดที่ใช้งานบ่อยที่สุดใน OneDrive

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงหน้าต่างแป้นพิมพ์ลัด

?

หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้ทางลัดนี้ ให้ปิดโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณ

ย้ายไปมาระหว่างพื้นที่ OneDrive

Tab หรือ Shift+Tab

ย้ายไปมาระหว่างแถบเว็บเบราว์เซอร์และแถบชื่อเรื่องของ OneDrive

F6 หรือ Shift+F6

เลือกรายการที่อยู่ติดกัน

แป้นลูกศรขึ้น ลูกศรลง ลูกศรขวา หรือ ลูกศรซ้าย

เลือกไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมดเมื่อโฟกัสอยู่บนตารางเนื้อหา

Ctrl+A

ล้างทั้งหมด หรือนำทางไปยังโฟลเดอร์ก่อนหน้านี้

Esc

เลือกหรือยกเลิกการเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์

Spacebar

อัปโหลดรายการ

U

หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้ทางลัดนี้ ให้ปิด JAWS

ดาวน์โหลดรายการที่เลือก

Ctrl+S

แชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เลือก

S

หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้ทางลัดนี้ ให้ปิด JAWS

รีเฟรชหน้าต่าง

F5

สลับระหว่างมุมมองรายการและรูปขนาดย่อของตารางเนื้อหา

V

เริ่มต้นใช้งาน

แป้นพิมพ์ลัดในบทความนี้อ้างอิงตามเค้าโครงคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา คีย์ต่างๆ บนเค้าโครงคีย์บอร์ดแบบอื่นอาจไม่ตรงกับคีย์บนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

ถ้าคีย์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 คีย์พร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างคีย์ดังกล่าว ถ้าคุณต้องกดคีย์หนึ่งและตามด้วยอีกคีย์หนึ่งทันที คีย์ลัดดังกล่าวจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

OneDrive ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ จึงไม่ใช้แป้นเร่งหรือเคล็ดลับคีย์บอร์ด ตัวอย่างเช่น การกด Alt จะย้ายโฟกัสไปยังแถบเมนูเบราว์เซอร์ และแป้นพิมพ์ลัดที่คุ้นเคยเช่น Ctrl + P (พิมพ์) และ F1 (วิธีใช้) จะเรียกใช้คำสั่งของเบราว์เซอร์แทนคำสั่งของ OneDrive

เมื่อต้องการวนรอบพื้นที่ OneDrive ให้กดปุ่ม Tab (ไปข้างหน้า) และ Shift+Tab (ไปข้างหลัง) เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้กด Enter เมื่อต้องการเรียกดูภายในเมนูหรือรายการ ให้กดคีย์ลูกศรขึ้นหรือคีย์ลูกศรลง จากนั้น เมื่อต้องการเลือก ให้กด Enter เมื่อต้องการออกจากเมนูหรือโหมด ให้กด Esc

ลำดับวนรอบการนำทางของปุ่ม Tab มีดังนี้:

  • ตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์

  • แถบชื่อเรื่องของ OneDrive

  • แถบเมนู

  • บานหน้าต่างไฟล์ตารางเนื้อหา

  • ท้ายกระดาษ

นำทางบน OneDrive

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปมาระหว่างพื้นที่ OneDrive

แป้น Tab หรือ Shift+Tab

ย้ายไปมาระหว่างแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์และแถบชื่อเรื่องของ OneDrive

F6 หรือ Shift+F6

ย้ายไปยังแถบเมนู

กดปุ่ม Tab จนกว่าโฟกัสจะอยู่บนแถบเมนู จากนั้น เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างคำสั่ง ให้กดแป้นลูกศรขวาหรือแป้นลูกศรซ้าย

ให้คำสั่ง เปิด เพื่อเปิดไฟล์ที่เลือก

กดปุ่ม Tab จนกว่าโฟกัสจะอยู่บนแถบเมนู จากนั้น เมื่อต้องการเลือกคำสั่ง เปิด ให้กด Enter

เมื่อไม่มีไฟล์ที่เลือก ให้เปิดเมนู เรียงลำดับ

กดปุ่ม Tab จนกว่าโฟกัสจะอยู่บนแถบเมนู จากนั้น กดแป้นลูกศรขวาจนกระทั่งคำสั่ง เรียงลำดับ ถูกเลือก

เลื่อนไปตามบานหน้าต่างนำทางมุมมองแบบทรี

แป้นลูกศรขึ้นหรือแป้นลูกศรลง

เลื่อนไปตามบานหน้าต่างไฟล์ตารางเนื้อหา

แป้นลูกศรขึ้นหรือแป้นลูกศรลง

เลือกและยกเลิกรายการ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกรายการที่อยู่ติดกัน

แป้นลูกศรขึ้น ลูกศรลง ลูกศรขวา หรือ ลูกศรซ้าย

เลือกไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมดเมื่อโฟกัสอยู่บนตารางเนื้อหา

Ctrl+A

ล้างทั้งหมด หรือนำทางไปยังโฟลเดอร์ก่อนหน้านี้

Esc

เลือกหรือยกเลิกการเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ในตารางเนื้อหา

Spacebar

เปลี่ยนหรือขยายข้อมูลที่พร้อมใช้งาน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

รีเฟรชหน้าต่าง

F5

แสดงหรือซ่อนบานหน้าต่างรายละเอียด

I

สลับระหว่างมุมมองรายการและรูปขนาดย่อของตารางเนื้อหา

V

ในมุมมองรายการของตารางเนื้อหา ให้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ที่เลือก รวมถึงวันที่และเวลาที่ปรับเปลี่ยนและชนิดไฟล์

แป้นลูกศรขึ้นหรือแป้นลูกศรลง

แสดงแป้นพิมพ์ลัด

?

ให้คำสั่ง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เลือก

Enter

สร้างไฟล์หรือโฟลเดอร์ใหม่ เมื่อไม่ได้เลือกอยู่

N

สร้างโฟลเดอร์ใหม่

Shift+F

อัปโหลดไฟล์

U

ดาวน์โหลดรายการที่เลือก

Ctrl+S

เปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เลือก

F2

แชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เลือก

S

ลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เลือก

ลบ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×