แป้นพิมพ์ลัดสำหรับอักขระสากล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สำหรับแป้นพิมพ์ลัดซึ่งคุณกดแป้นสองแป้นหรือมากกว่านั้นพร้อมๆ กัน แป้นที่กดจะถูกแยกโดยเครื่องหมายบวก (+) ในวิธีใช้ Word สำหรับแป้นพิมพ์ลัดซึ่งคุณกดหนึ่งแป้นและกดอีกแป้นหนึ่งตามทันที แป้นที่กดจะถูกแยกโดยจุลภาค (,)

เมื่อต้องการพิมพ์อักขระตัวพิมพ์เล็ก โดยใช้แป้นพร้อมกันที่มีแป้น SHIFT, CTRL + SHIFT + แป้นสัญลักษณ์พร้อมกัน ค้างไว้แล้ว ปล่อยเหล่านั้นก่อนที่คุณพิมพ์ตัวอักษร

เมื่อต้องการแทรก

กด

à, è, ì, ò, ù,
À, È, Ì, Ò, Ù

CTRL +' (กำกับเสียงเกรฟ), ตัวอักษร

á, é, í, ó, ú, ý
Á, É, Í, Ó, Ú, Ý

CTRL +' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว), ตัวอักษร

â, ê, î, ô, û
Â, Ê, Î, Ô, Û

CTRL + SHIFT + ^ (แคเรท), ตัวอักษร

ã, ñ, õ
Ã, Ñ, Õ

CTRL + SHIFT + ~ (เครื่องหมายตัวหนอน), ตัวอักษร

ä, ë, ï, ö, ü, ÿ,
Ä, Ë, Ï, Ö, Ü, Ÿ

CTRL + SHIFT +: (เครื่องหมายจุดคู่), ตัวอักษร

å, Å

CTRL+SHIFT+@, a หรือ A

æ, Æ

CTRL+SHIFT+&, a หรือ A

œ, Œ

CTRL+SHIFT+&, o หรือ O

ç, Ç

CTRL+, (จุลภาค), c หรือ C

ð, Ð

CTRL+' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว), d หรือ D

ø, Ø

CTRL+/, o หรือ O

¿

ALT+CTRL+SHIFT+?

¡

ALT+CTRL+SHIFT+!

ß

CTRL+SHIFT+&, s

อักขระ Unicode สำหรับโค้ดอักขระ Unicode (เลขฐานสิบหก) ที่ระบุ

โค้ดอักขระ ALT+X

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์สกุลเงินยูโร สัญลักษณ์สกุลเงินยูโร กด20ACแล้ว กดแป้น ALT ค้างไว้ และกด X

อักขระ ANSI สำหรับโค้ดอักขระ ANSI (ทศนิยม) ที่ระบุ

ALT+โค้ดอักขระ (บนแป้นพิมพ์ตัวเลข)

หมายเหตุ: ต้องแน่ใจว่าปุ่ม NUM LOCK เปิดอยู่ก่อนที่คุณจะพิมพ์โค้ดอักขระ

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์สกุลเงินยูโร ให้กด ALT ค้างไว้แล้วกด 0128 บนแป้นพิมพ์ตัวเลข

หมายเหตุ: ถ้าคุณพิมพ์ภาษาอื่นบ่อยๆ คุณอาจพอใจจะสลับไปใช้แป้นพิมพ์ภาษาอื่นแทนมากกว่า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×