ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการนำทางปฏิทินใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการนำทางปฏิทินใน Outlook

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ผู้ใช้มากมายพบว่าการใช้แป้นพิมพ์กับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook บน Windows ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนที่หรือด้านการมองเห็น การใช้แป้นพิมพ์ลัดจะง่ายกว่าการใช้หน้าจอสัมผัสและเป็นทางเลือกแทนการใช้เมาส์ที่สำคัญ บทความนี้จะลงรายการเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับมุมมองปฏิทินใน Outlook บน Windows สำหรับทางลัดสำหรับมุมมองจัดหมาย ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการนำทางจดหมายใน Outlook

หมายเหตุ: 

  • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงตามรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนเค้าโครงแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

  • ถ้าแป้นพิมพ์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 แป้นพร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างคีย์ดังกล่าว ถ้าคุณต้องกดคีย์หนึ่งและตามด้วยอีกคีย์หนึ่งทันที แป้นต่างๆ จะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

ในหัวข้อนี้

การนำทางส่วนกลาง

เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่าง Ribbon และปฏิทิน ให้กด F6

เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างบานหน้าต่างนำทางและปฏิทิน ให้กด Ctrl+Tab

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับนำทางใน Ribbon

คุณสามารถใช้ปุ่ม Tab หรือ Shift+Tab เพื่อย้ายไปยังแท็บที่คุณต้องการ แล้วกด Enter เพื่อย้ายไปยังคีย์คำสั่งบน Ribbon หรือ เมื่อต้องการเปิดแท็บที่คุณต้องการ ให้ใช้แป้นพิมพ์ลัด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดแท็บหน้าแรก

Alt+H

เปิดแท็บไฟล์

Alt+F

เปิดแท็บส่ง/รับ

Alt+S

เปิดแท็บโฟลเดอร์

Alt+O

เปิดแท็บมุมมอง

Alt+V

เปิดแท็บค้นหา

Ctrl+E

เปิด บอกฉัน

Alt+Q

แป้นพิมพ์ลัดในการเปิดมุมมองฟีเจอร์ใน Outlook

ตารางนี้มีการอ้างอิงด่วนของแป้นพิมพ์ลัดในการเปิดมุมมองฟีเจอร์ต่างๆ ใน Outlook

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดมุมมองปฏิทินจากมุมมองอื่นใน Outlook

ปฏิทินจะเปิดขึ้นพร้อมเลือกแท็บหน้าแรก

Ctrl+2

เปิดจดหมาย

Ctrl+1

เปิดที่ติดต่อ

Ctrl+3

เปิดงาน

Ctrl+4

เปิดบันทึกย่อ

Ctrl+5

สลับไปยังรายการโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างนำทาง

Ctrl+6

เพิ่มเมนูทางลัดไปยังบานหน้าต่างนำทาง

Ctrl+7

เปิดบันทึกประจำวัน

Ctrl+8

กลับไปยังมุมมองก่อนหน้า

Alt+B หรือ Alt+ลูกศรซ้าย

ไปยังมุมมองถัดไป

Alt+ลูกศรขวา

ไปยังมุมมองถัดไป

Alt+ลูกศรขวา

แป้นพิมพ์ลัดปฏิทิน

ที่นี่คุณสามารถเพิ่มวิธีอื่นๆ เพื่อตอบสนองจุดประสงค์ได้ (สำหรับ 80% ของผู้คน แต่ไม่ใช่กับ Long Tail หรือ Edge Case)

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ข้ามไปที่กล่องแก้ไขการค้นหาปฏิทิน

Ctrl+E

เปิดกล่องแก้ไขไปยังวันที่

Alt+H+L หรือ Ctrl+G

สร้างการนัดหมายใหม่

Ctrl+N หรือ Ctrl+Shift+A

สร้างคำขอการประชุมใหม่

Ctrl+Shift+Q หรือ Alt+H, M+R

สร้างรายการใหม่

Alt+H+I

ส่งต่อการนัดหมายหรือการประชุมที่เปิดอยู่

Ctrl+F

ตั้งค่ากิจวัตรสำหรับการนัดหมายหรืองาน

Ctrl+G

เปิดการนัดหมายเมื่อตัวช่วยเตือนความจำปรากฏขึ้น

Alt+O

เปิดหน้าต่างตัวช่วยเตือนความจำ

Alt+V+M

เลื่อนการเตือนเมื่อตัวช่วยเตือนความจำปรากฎขึ้น

Alt+S   

ปิดเสียงเตือนเมื่อตัวช่วยเตือนความจำปรากฎขึ้น

Alt+D  

กำหนดเสียงให้ตัวช่วยเตือนความจำ

Alt+F, T, A จากนั้น Alt+P กดปุ่ม Tab ไปยังปุ่มเรียกดู แล้วกด Enter ในกล่องโต้ตอบไฟล์เสียงตัวช่วยเตือนความจำให้ พิมพ์หรือเลือกชื่อของไฟล์เสียงที่คุณต้องการ

ไปยังวันถัดไป

Ctrl+ลูกศรขวา

ไปยังสัปดาห์ถัดไป

Alt+ลูกศรลง

ไปยังเดือนถัดไป

Alt+Page Down

ไปยังวันก่อนหน้า

Ctrl+ลูกศรซ้าย

ไปยังสัปดาห์ก่อนหน้า

Alt+ลูกศรขึ้น

ไปยังเดือนก่อนหน้า

Alt+Page Up

ไปยังจุดเริ่มต้นของสัปดาห์

Alt+Home

ไปยังจุดสิ้นสุดของสัปดาห์

Alt+End

ไปยังการนัดหมายก่อนหน้า

Alt+End Ctrl+เครื่องหมายจุลภาค หรือ Ctrl+Shift+เครื่องหมายจุลภาค

ไปยังการนัดหมายถัดไป

Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาค หรือ Ctrl+Shift+เครื่องหมายมหัพภาค

แสดงวันนี้ในปฏิทิน

Alt+H, O+D

แสดงเจ็ดวันถัดไป

Alt+H+X

แสดงมุมมองรายวัน

Alt+H+R หรือ Ctrl+Alt+1

แสดงสัปดาห์การทำงาน

Alt+H+K หรือ Ctrl+Alt+2

แสดงทั้งสัปดาห์

Alt+H+W หรือ Ctrl+Alt+3 หรือ Alt+เครื่องหมายลบ

แสดงเดือน

Alt+H+T หรือ Ctrl+Alt+4 หรือ Alt+เครื่องหมายเท่ากับ S

แสดงกำหนดการที่เลือกในเค้าโครงแนวนอน (มีประโยชน์เมื่อเปรียบเทียบปฏิทินเพื่อจัดกำหนดการการประชุม)

Alt+H, S+V หรือ Ctrl+Alt+5

แสดง 10 วันในปฏิทิน

Alt+0

แสดงหนึ่งวันในปฏิทิน

Alt+1

แสดง 2 วันในปฏิทิน

Alt+2

แสดง 3 วันในปฏิทิน

Alt+3

แสดง 4 วันในปฏิทิน

Alt+4

แสดง 5 วันในปฏิทิน

Alt+5

แสดง 6 วันในปฏิทิน

Alt+6

แสดง 7 วันในปฏิทิน

Alt+7

แสดง 8 วันในปฏิทิน

Alt+8

แสดง 9 วันในปฏิทิน

Alt+9

เพิ่มปฏิทินที่แชร์จากบุคคลอื่นหรือสร้างปฏิทินใหม่

Alt+H, O+C

สร้างกลุ่มปฏิทินใหม่หรือเพิ่มปฏิทินของแผนก

Alt+H, C+G

ส่งปฏิทินที่เลือกให้บุคคลอื่นทางอีเมล

Alt+H+E

แชร์ปฏิทินกับบุคคลอื่น

Alt+H, S+C

เผยแพร่ปฏิทินทางออนไลน์

Alt+H, P+O

ดูและแก้ไขสิทธิ์ในการแชร์โฟลเดอร์

Alt+H, F+P

ค้นหาบุคคล

Alt+H, F+C

เปิดสมุดรายชื่อ

Alt+H, A+B

เปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก Outlook สำหรับปฏิทิน

Alt+H, C+O

ถ้าข้อมูลของรายการที่เลือกในปัจจุบันเป็นแบบย่อหรือไม่ได้แสดงทั้งหมด ให้ใช้คำสั่งนี้เพื่อเปิดใช้งานข้อมูล Microsoft Active Accessibility (MSAA) MSAA มีรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ JAWS เพื่อให้สามารถอ่านข้อมูลทั้งหมดได้

Alt+Ctrl+Shift+M

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางปฏิทิน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×