ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการนำทางจดหมายใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการนำทางจดหมายใน Outlook

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ผู้ใช้มากมายพบว่าการใช้คีย์บอร์ดกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook บน Windows ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนที่หรือด้านการมองเห็น การใช้แป้นพิมพ์ลัดจะง่ายกว่าการใช้หน้าจอสัมผัสและเป็นทางเลือกแทนการใช้เมาส์ที่สำคัญ บทความนี้จะลงรายการเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook บน Windows

หัวข้อนี้เน้นเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดที่คุณต้องใช้เมื่อคุณนำทางในมุมมองจดหมายใน Outlook สำหรับทางลัดในมุมมองปฏิทิน ให้ดูที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการนำทางปฏิทินใน Outlook

Outlook จะถูกจัดระเบียบเป็นมุมมองต่างๆ ได้แก่ จดหมาย ปฏิทิน ที่ติดต่อ งาน บันทึกย่อ และบันทึกประจำวัน แต่ละมุมมองมี Ribbon ที่มีคำสั่งที่ด้านบนของหน้า บานหน้าต่าง การนำทาง แถบ ค้นหา และพื้นที่ที่มีบานหน้าต่าง (ตัวอย่างเช่น มุมมองจดหมายมีบานหน้าต่าง รายการข้อความ และ การอ่าน)

แต่ละรายการอาจมี แถบข้อมูล ซึ่งเป็นแบนเนอร์ที่ปรากฏใกล้ๆ กับด้านบนสุดของรายการ Outlook ที่เปิดอยู่หรือที่เลือกอยู่ ด้านล่างของ Ribbon ในรายการที่เปิดอยู่ และด้านล่างของหัวข้อและผู้ส่งในมุมมองหน้าต่างการอ่าน และให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายการ (เช่น “คุณไม่ได้ตอบสนองต่อข้อความล่าสุดในการสนทนานี้ คลิกที่นี่เพื่อเปิด”)

หมายเหตุ: 

  • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงตามรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนเค้าโครงแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

  • ถ้าแป้นพิมพ์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 แป้นพร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างคีย์ดังกล่าว ถ้าคุณต้องกดคีย์หนึ่งและตามด้วยอีกคีย์หนึ่งทันที แป้นต่างๆ จะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

ในหัวข้อนี้

ขั้นตอนการนำทางอย่างรวดเร็ว

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

สร้างข้อความใหม่ (จากมุมมอง Outlook ใดก็ได้)

Ctrl+Shift+M

สร้างข้อความใหม่ (จากมุมมอง จดหมาย) การนัดหมายใหม่ (จากมุมมอง ปฏิทิน) หรืองานใหม่ (จากมุมมอง งาน)

Ctrl+N

ตรวจดูข้อความใหม่

Ctrl+M หรือ F9

สลับไปยัง กล่องจดหมายเข้า

Ctrl+Shift+I

สลับไปยัง กล่องจดหมายออก

Ctrl+Shift+O

ไปยังโฟลเดอร์อื่น

Ctrl+Y

ย้ายรายการไปยังโฟลเดอร์

Ctrl+Shift+V

ไปยังกล่อง ค้นหา

F3 หรือ Ctrl+E

ขยายหรือยุบกลุ่มในรายการข้อความอีเมล

เมื่อต้องการขยาย ให้กดแป้นลูกศรขวา และเมื่อต้องการยุบ ให้กดแป้นลูกศรซ้าย

เปิดแท็บ ไฟล์ ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีและตัวเลือกได้

Alt+F

ข้ามไปที่ บอกฉัน

Alt+Q

แสดงการแถบ สิ่งที่ต้องทำ (ดูอย่างรวดเร็ว)

Alt+V, B จากนั้นสำหรับปฏิทิน ให้กด C สำหรับผู้คน ให้กด P สำหรับงาน ให้กด T สำหรับการปิด ให้กด O

นำทางระหว่างมุมมองจดหมาย ปฏิทิน และอื่น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

สลับไปยังมุมมองจดหมาย

Ctrl+1

สลับไปยังมุมมอง ปฏิทิน

Ctrl+2

สลับไปยังมุมมองที่ติดต่อ

Ctrl+3

สลับไปยังมุมมองงาน

Ctrl+4

สลับไปยังมุมมอง บันทึกย่อ

Ctrl+5

เปิดบานหน้าต่าง การนำทาง พร้อมกับรายการโฟลเดอร์

Ctrl+6

เปิดบานหน้าต่าง ทางลัด

Ctrl+7

สลับไปยังมุมมอง บันทึกประจำวัน

Ctrl+8

กลับไปยังมุมมองก่อนหน้า

Alt+B หรือ Alt+ลูกศรซ้าย

ไปที่มุมมองถัดไป

Alt+ลูกศรขวา

เปิดสมุดรายชื่อ

Ctrl+Shift+B

นำทางในหน้าต่างหลักของมุมมองจดหมาย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายไปมาระหว่าง Ribbon แถบ ค้นหา, บานหน้าต่าง นำทาง, รายการข้อความ, บานหน้าต่าง การอ่าน และแถบ สิ่งที่ต้องทำ

F6 หรือ Ctrl+Shift+Tab

ย้ายระหว่างหน้าต่างขนาดเล็กในบานหน้าต่าง นำทาง, บานหน้าต่าง การอ่าน และส่วนต่างๆ ในแถบ สิ่งที่ต้องทำ

แป้น Tab

เลื่อนไปรอบๆ ในบานหน้าต่างการนำทาง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายไปยัง รายการข้อความ จากบานหน้าต่าง นำทาง

Spacebar หรือ Enter

ย้ายกลับไปที่บานหน้าต่าง นำทาง จาก รายการข้อความ

Shift+Tab

เลื่อนไปรอบๆ ภายในบานหน้าต่างการนำทาง

แป้นลูกศรขึ้นและแป้นลูกศรลง

ขยายหรือยุบกลุ่มที่เลือกกลุ่ม

เมื่อต้องการขยาย ให้กดแป้นลูกศรขวา และเมื่อต้องการยุบ ให้กดแป้นลูกศรซ้าย

เปิดรายการที่เลือกในบานหน้าต่าง นำทาง

Spacebar หรือ Enter

สร้างโฟลเดอร์ใหม่

Shift+F10, N

เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ที่เลือกในรายการ

F2

ลบโฟลเดอร์ที่เลือกในรายการ (โฟลเดอร์เริ่มต้นบันทึกย่อ เช่น กล่องจดหมายเข้า, กล่องจดหมายออก, แบบร่าง และ ส่ง) จะไม่สามารถลบออกได้)

Shift+F10, D

ข้ามไปยังโฟลเดอร์ด้วยการพิมพ์อักษรตัวแรกของชื่อโฟลเดอร์ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการไปยังโฟลเดอร์แบบร่าง ให้พิมพ์ d ถ้าหลายๆ โฟลเดอร์เริ่มต้นด้วยตัวอักษรเดียวกัน ให้พิมพ์อักษรตัวต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะพบโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ

a, b, c...

นำทางในรายการข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายลงและขึ้นระหว่างข้อความ

แป้นลูกศรลงและแป้นลูกศรขึ้น

ขยายหรือยุบกลุ่มต่างๆ (ตัวอย่างเช่น สัปดาห์ที่แล้ว)

เมื่อต้องการขยาย ให้กดแป้นลูกศรขวา และเมื่อต้องการยุบ ให้กดแป้นลูกศรซ้าย

เลือกข้อความที่ติดกันหลายข้อความ

Shift+ลูกศรลง และ Shift+ลูกศรขึ้น

เลือกข้อความที่ไม่ได้อยู่ติดกันหลายข้อความ

Ctrl+ลูกศรขึ้น หรือ ลูกศรลง จากนั้นเมื่อต้องการเลือกแต่ละข้อความ ให้กด Spacebar

ย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์

Ctrl+Shift+V

เพิ่ม ตามงาน หรือ ค่าสถานะด่วน ลงในข้อความ

Shift+F10, U จากนั้น T (ในผู้บรรยาย ให้กด Insert)

เพิ่ม ค่าสถานะแบบกำหนดเอง ลงในข้อความ

Ctrl+Shift+G

ทำเครื่องหมายข้อความว่า อีเมลขยะ หรือ ไม่ใช่อีเมลขยะ

กด Shift+F10, J และแป้นลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง จากนั้นกด Enter

ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว

Ctrl+Q

ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน

Ctrl+U

ทำเครื่องหมายเพื่อดาวน์โหลด

Alt+S, M จากนั้น T (ทำเครื่องหมายเพื่อดาวน์โหลด) หรือ C (ทำเครื่องหมายเพื่อดาวน์โหลดสำเนา)

ยกเลิกการทำเครื่องหมายเพื่อดาวน์โหลด

Alt+S, U จากนั้น U (ยกเลิกการทำเครื่องหมายเพื่อดาวน์โหลด) หรือ K (ยกเลิกการทำเครื่องหมายเพื่อดาวน์โหลดสำเนา)

ลบข้อความ

Alt+H+D

ละเว้นข้อความ

Alt+H+X

ตอบกลับข้อความ

Alt+H, R+P

ตอบกลับข้อความแบบตอบกลับทั้งหมด

Alt+H, R+A

ส่งต่อข้อความ

Alt+H, F+W

เปิดข้อความ

Enter

แสดงเมนูเนื้อหาที่ถูกบล็อก

Ctrl+Shift+W

ดาวน์โหลดรูปภาพที่ถูกบล็อก

Ctrl+Shift+W, P

แสดงคุณสมบัติของอีเมล

Alt+Enter

โพสต์ลงในโฟลเดอร์

Ctrl+Shift+S

คัดลอกรายการไปยังโฟลเดอร์

Ctrl+Shift+Y

พิมพ์ข้อความ

Ctrl+P

ตั้งค่าความถี่ที่ Outlook ตรวจหาข้อความใหม่

Ctrl+Alt+S

ตั้งค่าตัวเลือกอีเมลขยะ

Alt+H, J จากนั้น O

นำทางในบานหน้าต่างการอ่าน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ไปยังข้อความก่อนหน้า

Alt+ลูกศรขึ้น หรือ Ctrl+เครื่องหมายจุลภาค หรือ Alt+Page Up

เลื่อนหน้าลงผ่านข้อความ

Spacebar

เลื่อนหน้าขึ้นผ่านข้อความ

Shift+Spacebar

ย้ายไปยังเขตข้อมูลถัดไป

แป้น Tab

ย้ายไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า

Shift+Tab

ย้ายไปลิงก์ถัดไปหรือก่อนหน้า

แป้น Tab และ Shift+Tab

ข้ามไปยังปุ่ม ตอบกลับ

Ctrl+Tab

เลือก แถบข้อมูล ในข้อความอีเมลและแสดงเมนูคำสั่ง (ถ้ามี) (โปรดทราบว่า แถบข้อมูล จะปรากฏเฉพาะในข้อความที่จำเป็นต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น เช่น "การประชุมนี้ทับกับการประชุมอื่นในกำหนดการของคุณ" แถบข้อมูล จะปรากฏในข้อความที่อยู่ด้านล่างชื่อเรื่องและผู้ส่ง ถ้าหากมี)

Ctrl+Shift+W

ปิดเมนู แถบข้อมูล

Esc

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×