แป้นพิมพ์ลัดของ Office Communicator 2007 R2

รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ ที่ใช้กับปุ่ม CTRL และแป้นพิมพ์ลัดทั่วไปแบบอื่นๆ รวมทั้งคำอธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน เพื่อให้คุณมีเนื้อหาอ้างอิงนี้ใช้ได้ในระหว่างการทำงาน คุณอาจพิมพ์หัวข้อนี้เก็บไว้ ในการพิมพ์หัวข้อนี้ กดปุ่ม CTRL+P

ในบทความนี้

รายการที่ติดต่อ

การเริ่มโทรหรือการเริ่มเซสชัน IM จากผลลัพธ์การค้นหา

การเปิดและการปิดหน้าต่าง Communicator

การโทรออก การรับสาย และการจัดการการโทร

การแจ้งเตือนคำเชิญ

หน้าต่างการสนทนา

พื้นที่ข้อความโต้ตอบแบบทันที (Rich Text)

การควบคุมทางวิดีโอ

รายการที่ติดต่อ

แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้มีอยู่ในรายการที่ติดต่อของ Office Communicator 2007 R2

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

โทรหาผู้ติดต่อที่เลือกโดยใช้หมายเลขที่โทรล่าสุด

CTRL + ENTER

เปิดหน้าต่างการสนทนาเพื่อเริ่มเซสชัน IM กับผู้ติดต่อที่เลือก

ENTER

ลบผู้ติดต่อที่เลือก

DELETE

เปิดเมนูระบบ

ALT + Spacebar

ย้ายกลุ่มที่ติดต่อขึ้นไป

ALT + ลูกศรขึ้น

ย้ายกลุ่มที่ติดต่อลง

ALT + ลูกศรลง

เปิดบัตรข้อมูลที่ติดต่อของผู้ติดต่อที่เลือก

ALT + ENTER

ปิดบัตรข้อมูลที่ติดต่อ

ESC

โทรหาหมายเลขโทรเริ่มต้นของผู้ติดต่อที่เลือก

CTRL + SHIFT + ENTER

คัดลอกรายการที่เลือก

CTRL + C

วางรายการที่เลือก

CTRL + V

เปิดวิธีใช้แบบออนไลน์

F1

นำทางผ่าน Communicator

TAB

ย้อนกลับทิศทางการนำทาง

SHIFT + TAB

เพิ่มตัวแบ่งบรรทัดในพื้นที่พิมพ์บันทึกย่อ

SHIFT + ENTER

เลือกผู้ติดต่อที่อยู่ติดกันหลายราย

SHIFT + ลูกศรขึ้น

เลือกผู้ติดต่อที่อยู่ติดกันหลายราย

SHIFT + ลูกศรลง

ยุบกลุ่ม

ลูกศรซ้าย

ขยายกลุ่ม

ลูกศรขวา

นำออกจากรายการที่ติดต่อ

SHIFT + DELETE

นำทางผ่านแท็บที่ด้านล่างของ Office Communicator

CTRL + TAB

ย้อนกลับการนำทางผ่านแท็บที่ด้านล่างของ Office Communicator

CTRL + SHIFT + TAB

ด้านบนของหน้า

การเริ่มโทรหรือการเริ่มเซสชัน IM จากผลลัพธ์การค้นหา

แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้มีอยู่ในบานหน้าต่างผลลัพธ์การค้นหา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดหน้าต่างการสนทนาเพื่อเริ่มเซสชัน IM กับผู้ติดต่อที่เลือกในบานหน้าต่างผลลัพธ์การค้นหา

ENTER

โทรหาผู้ติดต่อที่เลือกในผลลัพธ์การค้นหา

CTRL + ENTER

ด้านบนของหน้า

การเปิดและการปิดหน้าต่าง Communicator

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิด Communicator

แป้นโลโก้ Windows + Q

ย่อ Communicator ให้เล็กลง

ALT + F4

ด้านบนของหน้า

การโทรออก การรับสาย และการจัดการการโทร

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

โทรหาผู้ติดต่อที่เลือกในรายการที่ติดต่อโดยใช้หมายเลขที่โทรล่าสุด

CTRL + ENTER

ตอบรับคำเชิญการสนทนาทางเสียง ทางวิดีโอ หรือการประชุมทางโทรศัพท์จากการแจ้งเตือนการเชิญ

ALT + C

ปฏิเสธคำเชิญการสนทนาทางเสียง ทางวิดีโอ หรือการประชุมทางโทรศัพท์จากการแจ้งเตือนการเชิญ

ALT + D

เปิด/ปิดการแจ้งเตือนที่มีความสำคัญสูง ทางลัดนี้มีอยู่ในหน้าต่างการสนทนา Communicator

CTRL + SHIFT + I

โอนสาย ทางลัดนี้มีอยู่ในหน้าต่างการสนทนา Communicator

CTRL + SHIFT + T

พักสาย/สนทนาต่อ ทางลัดนี้มีอยู่ในหน้าต่างการสนทนา Communicator

CTRL + SHIFT + H

เชิญบุคคลเข้าร่วมสนทนา ทางลัดนี้มีอยู่ในหน้าต่างการสนทนา Communicator

ALT + I

วางสาย ทางลัดนี้มีอยู่ในหน้าต่างการสนทนา Communicator

ALT + Q

ด้านบนของหน้า

การแจ้งเตือนคำเชิญ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

นำทางไปยังการแจ้งเตือนคำเชิญที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ

แป้นโลโก้ Windows + T

ยอมรับการแจ้งเตือนคำเชิญที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ คำเชิญอาจเป็นเซสชัน IM การสนทนาทางเสียง ทางวิดีโอ หรือการประชุมทางโทรศัพท์

แป้นโลโก้ Windows + A

ด้านบนของหน้า

หน้าต่างการสนทนา

แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้มีอยู่ในหน้าต่างการสนทนา Communicator

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปลี่ยนหัวข้อการสนทนาจากหน้าต่างการสนทนา

CTRL + J

เชิญผู้อื่นเข้าร่วมการสนทนา

ALT + I

กลับเข้าร่วมการประชุมข้อความโต้ตอบแบบทันที

ALT + R

โทรหาผู้เข้าร่วมในการสนทนา IM

CTRL + SHIFT + ENTER

เพิ่มวิดีโอในการสนทนา

CTRL + D

ส่งแฟ้ม

CTRL + F

แสดง/ซ่อนพื้นที่ข้อความโต้ตอบแบบทันที

CTRL + W

แสดง/ซ่อนรายชื่อผู้เข้าร่วมในหน้าต่างการสนทนา

CTRL + R

ล็อก/ยกเลิกการล็อกการสนทนา

CTRL + K

เริ่ม Office OneNote (ต้องติดตั้ง Office OneNote)

CTRL + N

บันทึกเนื้อหาของเซสชันข้อความโต้ตอบแบบทันที

CTRL + S

ตัดข้อความที่เลือก

CTRL + X

คัดลอกข้อความที่เลือก

CTRL + C

วางจากคลิปบอร์ด

CTRL + V

เลือกข้อความทั้งหมด

CTRL + A

เพิ่มตัวแบ่งบรรทัดสำหรับย่อหน้าใหม่ในพื้นที่ข้อความโต้ตอบแบบทันที

SHIFT + ENTER

ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

ENTER

ลบข้อความ

DELETE

ยกเลิกการกระทำ

CTRL + Z

ทำซ้ำการกระทำ

CTRL + Y

โอนสาย

CTRL + SHIFT + T

พักสาย/สนทนาต่อ

CTRL + SHIFT + H

ปิดหน้าต่างการสนทนา

ESC หรือ ALT + F4

เปิดแป้นกดหมายเลข

CTRL + SHIFT + D

เปิด/ปิดลำโพง

CTRL + SHIFT + R

ทำเครื่องหมายว่ามีความสำคัญสูง

CTRL + SHIFT + I

เปิดบัตรข้อมูลที่ติดต่อของผู้ติดต่อที่เลือก

ALT + ENTER

คัดลอกชื่อและที่อยู่การเข้าสู่ระบบของผู้ติดต่อที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

CTRL + C

เปิดวิธีใช้แบบออนไลน์

F1

ยกเลิกการควบคุมการใช้เดสก์ทอปร่วมกัน

CTRL + ALT + SPACE

ย้ายไปที่การควบคุฒการใช้เดสก์ทอปร่วมกัน

CTRL + SHIFT + SPACE

ด้านบนของหน้า

พื้นที่ข้อความโต้ตอบแบบทันที (Rich Text)

แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้มีอยู่ในพื้นที่ข้อความโต้ตอบแบบทันทีของหน้าต่างการสนทนา Communicator

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวหนา

CTRL + B

ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวเอียง

CTRL + I

ขีดเส้นใต้ข้อความที่เลือก

CTRL + U

ขีดทับข้อความที่เลือก

CTRL + T

เพิ่มขนาดแบบอักษรของข้อความที่เลือก

CTRL + ]

ลดขนาดแบบอักษรของข้อความที่เลือก

CTRL + [

เปลี่ยนแบบอักษร

CTRL + SHIFT + F

วางจากคลิปบอร์ด

CTRL + V

วางจากคลิปบอร์ด

SHIFT + INSERT

บันทึกเป็น

F12

บันทึก

SHIFT + F12

ด้านบนของหน้า

การควบคุมทางวิดีโอ

แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้มีอยู่ในการสนทนาทางวิดีโอ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงหรือหยุดภาพวิดีโอ

CTRL + SHIFT + V

หยุดหรือเริ่มต้นวิดีโอของฉัน

CTRL + M

สลับแนวภาพวิดีโอ

CTRL + SHIFT + S

เปลี่ยนเป็นวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ

F5

ปิดวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ

ESC

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×