แปลง และแก้สมการทางคณิตศาสตร์ใน OneNote สำหรับ Windows 10

แปลง และแก้สมการทางคณิตศาสตร์ใน OneNote สำหรับ Windows 10

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เขียน หรือพิมพ์เครื่องหมายคณิตศาสตร์ปัญหาใด ๆ และ OneNote สำหรับ Windows 10 สามารถแก้ไขสำหรับคุณนั่นคือคุณได้รับคำตอบได้อย่างรวดเร็ว หรือแสดงคุณทีละขั้นตอนคำแนะนำที่ช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีที่ OneNote มาถึงที่โซลูชัน จากคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานกับแคลคูลัส ช่วยคณิตศาสตร์หมึกของ OneNote คือสิ่งที่คุณจะต้องไม่สามารถทำการคำนวณ

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้จะสามารถใช้งานได้ ถ้าคุณมีการสมัครใช้งาน Office 365 ถ้าคุณคือสมาชิก Office 365 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเวอร์ชันล่าสุดของ Office

ขั้นตอนที่ 1: เขียน หรือพิมพ์สมการ

ตัวช่วยคณิตศาสตร์หมึกของ OneNote ดีที่สุด ด้วยลายมือเขียนสมการใด ๆ แล็ปท็อป Windows 10 หรือแท็บเล็ต หน้าจอสัมผัสสามารถ แต่คุณสามารถลองใช้เขียน ด้วยเมาส์ หรือสำหรับการป้อนค่าปากกาแท็บเล็ตบนพีซีแบบมาตรฐาน หรือใช้แป้นพิมพ์ของคุณเมื่อต้องการพิมพ์ออกสมการของคุณ

 1. ใน OneNote สำหรับ Windows 10 ไปยังหน้า ใด ๆ แล้วคลิก หรือแตะแท็บวาด

 2. บนแท็บวาด คลิ กหรือแตะปากกาที่คุณต้องการใช้

 3. คลิก หรือแตะลูกศรขนาดเล็กที่ปรากฏอยู่ถัดจากปากกาคุณเลือก จากนั้น เลือกสีความกว้างและหมึกเส้นที่คุณต้องการใช้

 4. ถัดไป เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณกำลังใช้อุปกรณ์แบบสัมผัส เขียนสมการของคุณ ด้วยนิ้วของคุณหรือสไตลัส

   เขียนสมการทางคณิตศาสตร์ใน OneNote สำหรับ Windows 10

  • ถ้าคุณกำลังใช้พีซีที่ใช้กับหน้าจอแบบมาตรฐาน เขียนสมการของคุณ ด้วยแท็บเล็ตป้อนข้อมูลของคุณเมาส์หรือปากกา หรือใช้แป้นพิมพ์ของคุณเพื่อพิมพ์สมการของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: เลือกสมการ

ก่อน OneNote สามารถแก้สมการของคุณ เลือกลายเส้นหรือตัวพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการรับรู้

 1. บนแท็บวาด เลือกเครื่องมือการเลือกแบบ Lasso

  ปุ่มเลือกแบบ Lasso บนแท็บวาด

 2. ด้วยนิ้วของคุณหรือเมาส์ ลากส่วนที่เลือกไปรอบ ๆ สมการที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 1 เมื่อคุณให้ไปที่ ลายเส้นหรือข้อความในสมการของคุณทั้งหมดควรถูกเลือกไว้

  เลือกสมการทางคณิตศาสตร์ด้วยลายมือ lasso

ขั้นตอนที่ 3: ใช้ปุ่มระยะทางคณิตศาสตร์

เมื่อมีเลือกสมการของคุณ ทำต่อไปนี้:

 1. บนแท็บวาด คลิ กหรือแตะปุ่มเครื่องหมายคณิตศาสตร์

  ปุ่มคณิตศาสตร์บนแท็บวาด

 2. ในบานหน้าต่างทางคณิตศาสตร์ ที่เปิด ยืนยันว่า OneNote รู้จักสมการของคุณอย่างถูกต้อง ถ้าจำเป็น เลือกแก้ไขนั้น เพื่อทำการแก้ไขใด ๆ กับแต่ละลายเส้น ในขณะที่แก้ไขได้ โหมด คุณสามารถใช้เครื่องมือการเลือกแบบ Lasso เพื่อเลือกสัญลักษณ์ที่รู้จัก หรือเฉพาะส่วนของสมการแล้ว OneNote จะเสนอทางเลือกเพื่อให้คุณสามารถเลือกจาก

  สมการทางคณิตศาสตร์ในบานหน้าต่างงานทางคณิตศาสตร์

 3. เมื่อการแสดงตัวอย่างสมการตรงกับสิ่งที่คุณเขียน เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก หรือแตะกล่องเลือกการกระทำ จากนั้น เลือกสิ่งที่คุณต้องการให้ OneNote ทำกับสมการทางคณิตศาสตร์ที่เลือก ตัวเลือกพร้อมใช้งานในเมนูดรอปดาวน์นี้ขึ้นอยู่กับสมการที่เลือก

   ตรวจทานโซลูชันที่ OneNote แสดงภายใต้การกระทำที่คุณเลือก ในตัวอย่างด้านล่าง ตัวเลือกการคำนวณสำหรับ xแสดงโซลูชัน

   ปุ่มขั้นตอนที่แสดงในบานหน้าต่างงานทางคณิตศาสตร์

   เคล็ดลับ: คุณสามารถลากโซลูชันที่ตำแหน่งใด ๆ บนหน้าของคุณ

  • เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาของ OneNote คุณสามารถคลิ หรือแตะแสดงขั้นตอน จากนั้น เลือกรายละเอียดของสิ่งที่คุณต้องการดู ตัวเลือกพร้อมใช้งานในเมนูดรอปดาวน์นี้ขึ้นอยู่กับสมการที่เลือก

   การแก้ไขปัญหาขั้นตอนในบานหน้าต่างงานทางคณิตศาสตร์

   เคล็ดลับ: คุณสามารถลากขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่ตำแหน่งใด ๆ บนหน้าของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงเขียนด้วยลายมือหมึกเป็นข้อความหรือเครื่องหมายคณิตศาสตร์ใน OneNote สำหรับ Windows 10

วาดกราฟจากสมการทางคณิตศาสตร์ใน OneNote สำหรับ Windows 10

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×