แปลงไดอะแกรมที่สร้างใน Microsoft Office รุ่นก่อนหน้าเป็นกราฟิกหรือรูปร่าง SmartArt

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้อธิบายถึงไดอะแกรมแปลงลงในกราฟิก SmartArt

ในบทความนี้

ภาพรวมของการแปลงไดอะแกรมเป็นกราฟิก SmartArt

ภาพรวมของการแปลงไดอะแกรมไปยังรูปร่าง

แปลงไดอะแกรมของคุณ

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Excel

PowerPoint

Word

Excel

โดยใช้Microsoft Office Excel 2007 คุณสามารถแปลงไดอะแกรมที่สร้างขึ้นในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Microsoft Office เป็นกราฟิก SmartArtหรือกลุ่มของรูปร่าง หรือคุณสามารถเก็บไดอะแกรมที่เป็นอยู่

ถ้าคุณไม่ต้องแปลงไดอะแกรมที่มีอยู่ของคุณ คุณสามารถเก็บไว้ในเอกสารของคุณระบบ Microsoft Office 2007 และยังคงแก้ไข ปรับขนาด และย้าย โดยใช้ Microsoft Office รุ่นก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ เปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสีของธีม ที่คุณนำไปใช้กับเอกสารของคุณ โดยใช้ผลิตภัณฑ์การวางจำหน่าย Office 2007 จะยังนำไปใช้กับไดอะแกรมที่มีอยู่ เมื่อต้องการใช้โปรแกรมการวางจำหน่าย Office 2007 การเปลี่ยนแปลงในไดอะแกรมชิ้นแต่ละรายการที่สร้างขึ้นใน Microsoft Office รุ่นก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องแปลงไดอะแกรม

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

โดยใช้Microsoft Office PowerPoint 2007 คุณสามารถแปลงไดอะแกรมที่สร้างขึ้นในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Microsoft Office เป็นกราฟิก SmartArtหรือกลุ่มของรูปร่าง หรือคุณสามารถเก็บไดอะแกรมที่เป็นอยู่

ถ้าคุณไม่ต้องแปลงไดอะแกรมที่มีอยู่ของคุณ คุณสามารถเก็บไว้ในเอกสารของคุณระบบ Microsoft Office 2007 และยังคงแก้ไข ปรับขนาด และย้าย โดยใช้ Microsoft Office รุ่นก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ เปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสีของธีม ที่คุณนำไปใช้กับเอกสารของคุณ โดยใช้ผลิตภัณฑ์การวางจำหน่าย Office 2007 จะยังนำไปใช้กับไดอะแกรมที่มีอยู่ เมื่อต้องการใช้โปรแกรมการวางจำหน่าย Office 2007 การเปลี่ยนแปลงในไดอะแกรมชิ้นแต่ละรายการที่สร้างขึ้นใน Microsoft Office รุ่นก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องแปลงไดอะแกรม

ด้านบนของหน้า

Word

โดยใช้Microsoft Office Word 2007 คุณสามารถแปลงไดอะแกรมที่สร้างขึ้นในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Microsoft Office กับกราฟิก SmartArt แต่คุณไม่สามารถแปลงไดอะแกรมแต่ละรูปร่าง หรือคุณสามารถแปลงไดอะแกรมเดียวเท่านั้นเป็นกราฟิก SmartArt นั่นคือเมื่อคุณแปลงไดอะแกรมหนึ่ง เอกสารทั้งหมดและไดอะแกรมทั้งหมดภายในจะแปลงเป็นรูปแบบไฟล์Office Word 2007

ถ้าคุณไม่ต้องแปลงไดอะแกรมที่มีอยู่ของคุณ คุณสามารถเก็บไว้ในเอกสารของคุณระบบ Microsoft Office 2007 และยังคงแก้ไข ปรับขนาด และย้าย โดยใช้ Microsoft Office รุ่นก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ เปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสีของธีม ที่คุณนำไปใช้กับเอกสารของคุณ โดยใช้ผลิตภัณฑ์การวางจำหน่าย Office 2007 จะยังนำไปใช้กับไดอะแกรมที่มีอยู่ เมื่อต้องการใช้โปรแกรมการวางจำหน่าย Office 2007 การเปลี่ยนแปลงในไดอะแกรมชิ้นแต่ละรายการที่สร้างขึ้นใน Microsoft Office รุ่นก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องแปลงไดอะแกรม

ด้านบนของหน้า

ภาพรวมของการแปลงไดอะแกรมเป็นกราฟิก SmartArt

หลังจากคุณแปลงไดอะแกรมที่มีอยู่เป็นกราฟิก SmartArtคุณสามารถใช้การออกแบบและเครื่องมือการจัดรูปแบบพร้อมใช้งาน ทั้งหมดสำหรับกราฟิก SmartArt ใด ๆ การแปลงใช้เค้าโครงที่เหมาะสมมี สไตล์ SmartArt และสีจากปัจจุบันธีม กับไดอะแกรมของคุณที่มีอยู่ ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

การแปลงอาจเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏของไดอะแกรมที่มีอยู่มาก และอาจไม่มีเล่นภาพเคลื่อนไหวที่คุณเพิ่มเข้ากับไดอะแกรมของคุณที่มีอยู่แล้วก่อนที่จะถูกแปลงเป็น ตามที่คาดไว้หลังจากที่พวกเขาจะถูกแปลงเป็น ยัง บางเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt มีจำนวนคงที่ของรูปร่างที่พร้อมใช้งาน ดังนั้นถ้าไดอะแกรมที่มีอยู่ของคุณได้เพิ่มเติมรูปร่างกว่าหมายเลขที่พร้อมใช้งาน บางส่วนของข้อมูลของคุณอาจไม่ปรากฏขึ้น ตัวอย่าง ในในไดอะแกรมเวนน์พร้อมใช้งานใน Microsoft Office รุ่นก่อนหน้านี้ คุณสามารถใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนระดับบนสุดรูปร่าง ได้จะถูกจำกัดเจ็ดรูปร่างที่ระดับบนสุดของเค้าโครงกราฟิก SmartArt เวนน์พื้นฐาน ในกรณีนี้ ข้อความ "สิ่งที่ด้านบนเครื่องกับตัว X สีแดงจะไม่ปรากฏในกราฟิก SmartArt นี้ และจะไม่ถูกบันทึก" ปรากฏที่ด้านล่างของบานหน้าต่างข้อความในกราฟิก SmartArt ของคุณ ข้อมูลของคุณจะไม่สูญหายไป และสามารถเห็นถ้าคุณสลับไปยังเค้าโครงอื่นสำหรับกราฟิก SmartArt ที่มีจำนวนคงที่ของรูปร่าง

ถ้าคุณแปลงไดอะแกรมที่มีอยู่ของคุณเป็นกราฟิก SmartArt แล้ว เปิดไดอะแกรมใน Microsoft Office รุ่นก่อนหน้า ไดอะแกรมจะถือว่าเป็นรูปภาพที่คุณไม่สามารถแก้ไข ถ้าคุณเปิดไดอะแกรมแปลงในโปรแกรมการวางจำหน่าย Office 2007 ไดอะแกรมแปลงกลายเป็น กราฟิก SmartArt สามารถแก้ไขได้อีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

ภาพรวมของการแปลงไดอะแกรมไปยังรูปร่าง

แปลงไดอะแกรมที่มีอยู่แล้วแต่ละรูปร่าง ถ้าคุณต้องการให้รูปร่างใหม่ที่จะมีลักษณะเหมือนกับเป็นไดอะแกรมที่มีอยู่ หรือ ถ้าคุณต้องการแก้ไขไดอะแกรม โดยใช้ Microsoft Office รุ่นก่อนหน้าหรือการวางจำหน่าย Office 2007 หนึ่ง แต่ละรูปร่างจะถือว่าไม่เป็นไดอะแกรม และภาพเคลื่อนไหว (ยกเว้นเป็นวัตถุเดียว ซึ่งจะนำไปใช้กับไดอะแกรมทั้ง) จะถูกเอาออกเมื่อไดอะแกรมจะถูกแปลง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มภาพเคลื่อนไหวกลับหลังจากการแปลงไดอะแกรมไปยังกลุ่มของรูปร่าง

การจัดรูปแบบรูปร่างแต่ละ สามารถแก้ไขได้ โดยใช้ตัวเลือกบนแท็บเครื่องมือการวาด ซึ่งพร้อมใช้งานสำหรับรูปร่างทั้งหมด แท็บนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือ SmartArt และแกลเลอรีเค้าโครง สี และ ลักษณะด่วน SmartArt จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับแต่ละรูปร่าง

ด้านบนของหน้า

แปลงไดอะแกรมของคุณ

ถ้าคุณต้องการเก็บสำเนาของเอกสารในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับ ก่อนที่จะแปลงไดอะแกรมและสิ่งอื่น ๆ ในเอกสาร บันทึกเอกสาร ด้วยชื่ออื่น

ใน PowerPoint 2007 คุณสามารถแปลงข้อความในสไลด์ของคุณโดยตรงลงในกราฟิก SmartArt สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูแปลงข้อความสไลด์เป็นกราฟิก SmartArt

คุณกำลังใช้โปรแกรมใดการวางจำหน่าย Office 2007

Excel

PowerPoint

Word

Excel

 1. เปิดเอกสารที่ประกอบด้วยไดอะแกรมที่มีอยู่ที่คุณต้องการแปลง แล้ว ดับเบิลคลิกที่รูปร่างภายในไดอะแกรม

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแปลงไดอะแกรมของคุณเป็นกราฟิก SmartArt คลิกแปลงเป็นกราฟิก SmartArt แล้ว คลิ กแปลง

  • เมื่อต้องการแปลงไดอะแกรมแต่ละรูปร่าง คลิกแปลงเป็นรูปร่าง แล้ว คลิ กแปลง

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ คลิก รูปปุ่ม วิธีใช้ ในกล่องโต้ตอบการแปลงไดอะแกรม

เคล็ดลับ: ถ้าคุณเปลี่ยนใจ และต้องการย้อนกลับการแปลงรูปร่างหรือกราฟิก SmartArt คลิกยกเลิก รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือด่วน

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. เปิดเอกสารที่ประกอบด้วยไดอะแกรมที่มีอยู่ที่คุณต้องการแปลง แล้ว ดับเบิลคลิกที่รูปร่างภายในไดอะแกรม

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแปลงไดอะแกรมของคุณเป็นกราฟิก SmartArt คลิกแปลงเป็นกราฟิก SmartArt แล้ว คลิ กแปลง

  • เมื่อต้องการแปลงไดอะแกรมแต่ละรูปร่าง คลิกแปลงเป็นรูปร่าง แล้ว คลิ กแปลง

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ คลิก รูปปุ่ม วิธีใช้ ในกล่องโต้ตอบการแปลงไดอะแกรม

เคล็ดลับ: ถ้าคุณเปลี่ยนใจ และต้องการย้อนกลับการแปลงรูปร่างหรือกราฟิก SmartArt คลิกยกเลิก รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือด่วน

ด้านบนของหน้า

Word

ในOffice Word 2007 คุณไม่สามารถแปลงไดอะแกรมการแต่ละกลุ่มของรูปร่าง แต่ถ้าคุณเลือกที่จะไม่แปลง คุณสามารถยังคงแก้ไข ปรับขนาด และย้ายไดอะแกรมทั้งหมด (แต่ไม่แต่ละส่วนประกอบของไดอะแกรม) ในOffice Word 2007 เหมือนที่คุณทำใน Word เวอร์ชันก่อนหน้านี้ เมื่อต้องการแปลงไดอะแกรม คุณต้องแปลงเอกสารทั้งหมด ซึ่งแปลงไดอะแกรมในเอกสารทั้งหมดเป็นกราฟิก SmartArt

 1. เปิดเอกสารที่ประกอบด้วยไดอะแกรมที่มีอยู่ที่คุณต้องการแปลง

 2. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กแปลง

  ไดอะแกรมในเอกสารทั้งหมดจะถูกแปลงเป็นกราฟิก SmartArt แล้ว และไฟล์เก่าจะถูกแทนที่ ด้วยการแปลงไฟล์ใหม่

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×