แปลงเป็นหมึกเป็นรูปร่างใน Office 365

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในOffice 365, PowerPoint, Excel, Word และVisio ให้คุณสามารถแปลงรูปวาดด้วยหมึกของคุณไปยังรูปร่างมาตรฐาน ด้วยการเคาะของปุ่ม คุณสามารถได้อย่างรวดเร็ววาดแผนผังลำดับงานและไดอะแกรม รวมความง่ายในการวาดรูปร่าง ด้วย uniformity Office กราฟิก

นี่คือฟีเจอร์เฉพาะสำหรับผู้สมัครใช้งานเท่านั้น ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะสมาชิก Office 365 เท่านั้น

แปลงรูปวาดด้วยหมึกของคุณไปยังรูปร่าง

 1. บนแท็บวาด เลือกหมึกเป็นรูปร่าง (โหมดนี้ต้องถูกเปิดใช้บนก่อนคุณวาดรูปร่าง)

 2. วาดรูปร่างที่คุณเลือก จะแปลงเป็นรูปร่างกราฟิก Office เทียบเท่ากันโดยอัตโนมัติ

  รูปร่างคุณสร้างเป็นสีเดียวกัน ตามคุณเลือกสีของหมึก เมื่อมีสร้างรูปร่าง คุณสามารถแก้ไขสีเติม ความโปร่งใส และลักษณะ โดยใช้แท็บรูปแบบ

 3. การใช้หมึกแต่หยุดที่มีรูปวาดของคุณโดยอัตโนมัติถูกแปลงเป็นรูปร่าง เลือกหมึกเป็นรูปร่าง อีกครั้ง

รูปร่างหมึกที่สามารถถูกแปลงเป็นรูปร่างของ Office

รูปวาดด้วยหมึก

รูปร่างที่สอดคล้องกัน

สี่เหลี่ยมผืนผ้า

แสดงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่วาดไว้ในการใช้หมึก

สี่เหลี่ยมผืนผ้า

แสดงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

สี่เหลี่ยมจัตุรัส

แสดงสี่เหลี่ยมจัตุรัสวาด ด้วยการใช้หมึก

สี่เหลี่ยมจัตุรัส

แสดงสี่เหลี่ยมจัตุรัส

สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

แสดงข้าวหลามตัดวาดไว้ในการใช้หมึก

สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

แสดงรูปร่างข้าวหลามตัด

สี่เหลี่ยมด้านขนาน

แสดง paralellogram ที่วาดไว้ในการใช้หมึก

สี่เหลี่ยมด้านขนาน

แสดงรูปร่างสี่เหลี่ยมด้านขนาน

สี่เหลี่ยมคางหมู

แสดงสี่เหลี่ยมคางหมูวาดไว้ในการใช้หมึก

สี่เหลี่ยมคางหมู

แสดงรูปร่างสี่เหลี่ยมคางหมู

สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า

แสดงรูปวาดที่เป็นหมึกสี่เหลี่ยมด้านเท่าที่ไม่สม่ำเสมอ

สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า

แสดงรูปร่างอิสระแบบปิด มีสี่ด้าน

ห้าเหลี่ยม

แสดงห้าเหลี่ยมวาดไว้ในการใช้หมึก

ห้าเหลี่ยม

แสดงรูปร่างห้าเหลี่ยม

หกเหลี่ยม

แสดงรูปหกเหลี่ยมวาดไว้ในการใช้หมึก

หกเหลี่ยม

แสดงรูปร่างรูปหกเหลี่ยม

วงรี

แสดงและวงรีที่วาดไว้ในการใช้หมึก

วงรี

แสดงรูปร่างวงรี

วงกลม

แสดงวงกลมที่วาด ด้วยการใช้หมึก

วงกลม

แสดงรูปร่างวงกลม

ลูกศรหัวเดียว

แสดงมีลูกศรที่วาดไว้ในการใช้หมึก

ลูกศร

แสดงมีลูกศร

ลูกศรสองหัว

แสดงเป็นลูกศรสองหัววาดในการใช้หมึก

ลูกศรคู่

แสดงลูกศรสองหัว

ตัวเชื่อมต่อระหว่างรูปร่างที่สอง

แสดงตัวเชื่อมต่อที่วาดไว้ในการใช้หมึกระหว่างวงกลมที่สอง

ตัวเชื่อมต่อ

แสดงตัวเชื่อมต่อระหว่างสองรูปร่างแบบวงกลม

สามเหลี่ยมมุมฉาก

แสดงรูปสามเหลี่ยมขวาที่วาดไว้ในการใช้หมึก

สามเหลี่ยมมุมฉาก

แสดงรูปร่างสามเหลี่ยมมุมฉาก

สามเหลี่ยมด้านเท่า

แสดงความสามเหลี่ยมที่วาดไว้ในการใช้หมึก

สามเหลี่ยมด้านเท่า

แสดงรูปสามเหลี่ยมที่ มีสามด้านที่เหลือทั้งหมดมีความยาวเท่ากัน

สามเหลี่ยมหน้าจั่ว

แสดงรูปสามเหลี่ยม isoceles วาดไว้ในการใช้หมึก

สามเหลี่ยมหน้าจั่ว

แสดงรูปสามเหลี่ยมที่ มีสองด้านเท่ากันในความยาว

สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า

แสดงรูปสามเหลี่ยมที่ มีความยาวด้านแตกต่างกันสามที่วาดไว้ในการใช้หมึก

สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า

แสดงรูปสามเหลี่ยมที่ มีสามด้านที่เหลือของความยาวที่แตกต่างกัน

ลูกศรบล็อก

แสดงเป็นลูกศรรูปที่วาดไว้ในการใช้หมึก

ลูกศรบล็อก

แสดงรูปร่างลูกศรขนาดใหญ่

เพิ่ม "แปลงเป็นรูปร่าง" ลงใน ribbon

ในVisioแปลงรูปร่าง ไม่พร้อมใช้งานตามค่าเริ่มต้น กำหนด ribbon เพื่อดูคำสั่งนี้

 1. เลือกไฟล์ >ตัวเลือก

 2. ทางด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ เลือกกำหนด Ribbon เอง

 3. ในกล่องรายการทางด้านขวาของกล่องโต้ตอบ เลือกวาด

 4. เลือกกลุ่มใหม่ แล้ว คลิ กเปลี่ยนชื่อ แก่กลุ่มแบบกำหนดเองใหม่ชื่อ เช่นรูปร่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า จะยังคงเลือกกลุ่มใหม่

 5. ทางด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ,, ภายใต้เลือกคำสั่งจาก เลือกคำสั่งทั้งหมด

 6. ในความยาว เป็นตัวอักษรรายการของคำสั่ง เลือกแปลงเป็นรูปร่าง นั้นแล้ว คลิกปุ่มเพิ่ม ระหว่างสองกล่องรายการแบบยาว

  แปลงเป็นรูปร่าง ในขณะนี้ถูกเพิ่มลงใน ribbon

 7. คลิก ตกลง

ขณะนี้ คุณอาจใช้แปลงรูปร่าง เมื่อต้องการแปลงรูปวาดลงในรูปร่างVisio ด้วยหมึก

แปลงรูปร่างรูปวาดด้วยหมึกเป็นรูปร่างมาตรฐานVisio

 1. บนแท็บวาด เลือกวาด ด้วยการสัมผัส แล้วเลือกแอปากกาหมึก และวาดบนผ้า

  เครื่องมือการวาดใน Visio Pro for Office 365
 2. บนแท็บวาด เลือกเครื่องมือที่เลือก

 3. คลิ กและลากเพื่อเลือกวัตถุรูปวาดที่คุณต้องการแปลงเป็นรูปร่างมาตรฐาน

  จุดจับเลือกปรากฏขึ้นบนรูปร่าง

 4. บนแท็บวาด เลือกแปลงเป็นรูปร่าง แปลงเป็นรูปร่างปุ่มแปลงรูปวาดลงในรูปร่าง Visio ด้วยหมึก

 5. บนแท็บหน้าแรก เลือกเปลี่ยนรูปร่าง นั้นแล้ว เลือกรูปร่างจากแกลเลอรีแบบหล่นลง

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นรายการของรูปร่างที่มีรูปร่างคุณต้องการ ในบานหน้าต่างรูปร่าง เลือกเพิ่มเติมรูปร่าง จากนั้น เลือกสเตนซิที่ประกอบด้วยรูปร่างของคุณต้องการ

รูปวาดด้วยหมึกจะถูกแทนที่ ด้วยรูปร่างที่เลือก และเก็บขนาด จัดตำแหน่ง และจัดรูปแบบของรูปร่างที่เป็นหมึก ดำเนินต่อ styling รูปร่างตามความเหมาะสม (ดูรูปแบบรูปร่างสำหรับรายละเอียด)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×