แปลงรูปภาพในสไลด์เป็นกราฟิก SmartArt

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

นอกจากการแปลงข้อความบนสไลด์ของคุณเป็นกราฟิก SmartArtคุณสามารถแปลงรูปภาพลงในกราฟิก SmartArt รูปภาพจะวางในรูปร่างโดยอัตโนมัติ และจัดเรียงอย่างไรโดยยึดตามเค้าโครงคุณเลือก กราฟิก SmartArt แบบเป็นภาพของข้อมูลของคุณคุณสามารถกำหนดเองทั้งหมด

ในบทความนี้

แปลงรูปภาพในสไลด์เป็นกราฟิก SmartArt

เปลี่ยนลำดับของรูปภาพในกราฟิก SmartArt ของคุณ

เพิ่มข้อความลงในกราฟิก SmartArt ของคุณ

เพิ่มหรือลบรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ

เปลี่ยนสีกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

นำสไตล์ SmartArt ไปใช้กับกราฟิก SmartArt

แปลงรูปภาพเป็นกราฟิก SmartArt

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการแปลงเป็นแบบกราฟิก SmartArt

  เมื่อต้องการเลือกรูปภาพหลายรูป ให้คลิกรูปภาพแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปภาพอื่นเพิ่มเติม

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปภาพ ให้คลิก เค้าโครงรูปภาพ

  แสดงปุ่มเค้าโครงรูปภาพบนแท็บรูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ รูปแบบ หรือแท็บ เครื่องมือรูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพแล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพนั้นเพื่อเปิดแท็บ รูปแบบ

 3. ในแกลเลอรี คลิกเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการ

  แกลเลอรีประกอบด้วยเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ที่เหมาะสมกับรูปภาพ

  หลังจากที่คุณเลือกเค้าโครงให้กับแบบกราฟิก SmartArt รูปภาพจะวางในรูปร่างโดยอัตโนมัติ และจัดเรียงอย่างไรโดยยึดตามเค้าโครงที่คุณเลือก จากนั้นคุณสามารถเพิ่มข้อความให้เป็นกราฟิก SmartArt ของคุณและกราฟิก SmartArt โดยการเปลี่ยนสีหรือเพิ่มสไตล์ SmartArt แบบกำหนดเองได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้ปิด และเปิดงานนำเสนอของคุณในภายหลัง คุณสามารถย้อนกลับการแปลงเป็นกราฟิก SmartArt ด้วยการคลิกยกเลิก ปุ่มเลิกทำ บนแถบเครื่องมือด่วน

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนลำดับของรูปภาพในกราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. ในบานหน้าต่างข้อความของกราฟิก SmartArt คลิกขวารูปภาพที่คุณต้องการจัดลำดับใหม่

  ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ ให้คลิกตัวควบคุม

  ตัวควบคุม บานหน้าต่างข้อความ

 2. คลิก ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง บน เมนูทางลัด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณจัดลำดับรูปภาพใหม่และรูปภาพมีข้อความที่สัมพันธ์กัน ข้อความทั้งหมดจะย้ายไปพร้อมรูปภาพ รวมทั้งข้อความในระดับต่างๆ (กล่าวคือ ข้อความที่เยื้องอยู่ใต้ข้อความบรรทัดอื่น)

ด้านบนของหน้า

เพิ่มข้อความลงในกราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt

 2. ใส่ข้อความโดยเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

  • คัดลอกข้อความจากตำแหน่งที่ตั้งหรือโปรแกรมอื่น คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้ววางข้อความของคุณ

  • คลิกในกล่องในกราฟิก SmartArt แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ใช้ตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณเพิ่มกล่องทั้งหมดที่คุณต้องการ

ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ ให้คลิกตัวควบคุม

ตัวควบคุม บานหน้าต่างข้อความ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือลบรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างอื่นเมื่อต้องการ

 2. คลิกรูปร่างที่มีอยู่ซึ่งอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างใหม่มากที่สุด

 3. ภายใต้เครื่องมือ SmartArt บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มสร้างกราฟิก คลิกลูกศรเพิ่มรูปร่าง

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือ SmartArt หรือออกแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกกราฟิก SmartArt คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่กราฟิก SmartArt เพื่อเปิดแท็บออกแบบ

 4. เลือกทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างหลังรูปร่างที่เลือก ให้คลิก เพิ่มรูปร่างหลังจาก

  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างก่อนรูปร่างที่เลือก ให้คลิก เพิ่มรูปร่างก่อน

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่างจากบานหน้าต่าง ข้อความ ให้คลิกรูปร่างที่มีอยู่ แล้วย้ายตัวชี้ไปไว้ก่อนหรือหลังข้อความที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่าง แล้วกด ENTER

 • เมื่อต้องการลบรูปร่างหรือรูปภาพจากกราฟิก SmartArt ของคุณ คลิกรูปร่างหรือรูปภาพที่คุณต้องการลบ นั้นแล้ว กด DELETE เมื่อต้องการลบของคุณทั้งกราฟิก SmartArt คลิกเส้นขอบของคุณกราฟิก SmartArt นั้นแล้ว กด DELETE

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสีกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

คุณสามารถเปลี่ยนสีที่ใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ การผสมสีต่าง ๆ ทั้งหมดได้จากสีของธีม ของงานนำเสนอของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี

  แสดงปุ่มเปลี่ยนสีบนแท็บออกแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือ SmartArt หรือออกแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกแบบกราฟิก SmartArt คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่กราฟิก SmartArt เพื่อเลือก แล้วเปิดแท็บออกแบบ

 3. คลิกชุดรูปแบบสีที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนสีรูปภาพในกราฟิก SmartArt ของคุณให้ตรงกับชุดรูปแบบสีที่คุณเลือก ที่ด้านล่างของแกลเลอรีเปลี่ยนสี คลิกเปลี่ยนสีรูปภาพในกราฟิก SmartArt

ด้านบนของหน้า

นำสไตล์ SmartArt ไปใช้กับกราฟิก SmartArt

สไตล์ SmartArt คือการรวมกันของเอฟเฟ็กต์ต่างๆ เช่น สไตล์เส้น ยกนูน หรือสามมิติ ที่คุณสามารถนำไปใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณเพื่อสร้างลักษณะที่ไม่ซ้ำใครและมีการออกแบบอย่างมืออาชีพ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ของคุณ

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก สไตล์ SmartArt ที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการดู สไตล์ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

เคล็ดลับ   

 • เมื่อต้องการปรับขนาดของคุณทั้งกราฟิก SmartArt คลิกเส้นขอบของกราฟิก SmartArt ของคุณ แล้ว ลากจุดจับสำหรับปรับขนาด หรือขยายจนกระทั่งกราฟิก SmartArt ของคุณมีขนาดที่คุณต้องการ

 • ถ้าคุณมีข้อความบนภาพนิ่งPowerPoint คุณสามารถแปลงข้อความสไลด์เป็นกราฟิก SmartArt

 • คุณสามารถทำให้เคลื่อนไหวกราฟิก SmartArt ของคุณเพื่อเน้นแต่ละรูปร่างหรือแต่ละระดับของลำดับชั้น

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

แปลงข้อความบนสไลด์เป็นกราฟิก SmartArt

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×