แปลงรูปภาพในสไลด์เป็นกราฟิก SmartArt

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นอกจากการเปลี่ยนข้อความสไลด์เป็นกราฟิก SmartArtคุณสามารถเปลี่ยนรูปภาพ รูปภาพจะวางในรูปร่างโดยอัตโนมัติ และจัดเรียงอย่างไรโดยยึดตามเค้าโครงคุณเลือก เลือกรูปภาพที่คุณต้องการแปลง และภายใต้เครื่องมือรูปภาพ คลิกรูปแบบ แล้ว คลิ กเค้าโครงรูปภาพ ในแกลเลอรี คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการ

รูป Ribbon ของ PowerPoint

ถ้าคุณไม่เห็น รูปแบบ หรือ เครื่องมือรูปภาพ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือก รูปภาพแล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเปิดแท็บ รูปแบบ

เมื่อต้องการเลือกรูปภาพหลายรูป ให้คลิกรูปภาพแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปภาพอื่นเพิ่มเติม

เมื่อคุณได้แปลงรูปภาพของคุณเป็นกราฟิก SmartArt คุณสามารถจัดเรียงข้อมูลใหม่เพิ่มข้อความลงในกราฟิก SmartArtเปลี่ยนสีรูปร่างหรือเพิ่มการรวมเอฟเฟ็กต์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ได้ปิด และเปิดงานนำเสนอของคุณในภายหลัง คุณสามารถย้อนกลับการแปลงเป็นกราฟิก SmartArt ด้วยการคลิกยกเลิก รายการย่อ/ขยาย บนแถบเครื่องมือด่วน

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนลำดับของรูปภาพ

 1. ในบานหน้าต่าง ข้อความ ของกราฟิก SmartArt ให้คลิกขวาที่รูปภาพที่คุณต้องการจัดลำดับใหม่

  ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่าง ข้อความ ให้คลิกตัวควบคุม

  ตัวควบคุม บานหน้าต่างข้อความ

 2. คลิก ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง บน เมนูทางลัด

หมายเหตุ: ถ้าคุณจัดลำดับรูปภาพใหม่และรูปภาพมีข้อความที่สัมพันธ์กัน ข้อความทั้งหมดจะย้ายไปพร้อมรูปภาพ รวมทั้งข้อความในระดับต่างๆ (กล่าวคือ ข้อความที่เยื้องอยู่ใต้ข้อความบรรทัดอื่น)

เพิ่มข้อความลงในกราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt

 2. คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

  ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ ให้คลิกตัวควบคุม

  ตัวควบคุม บานหน้าต่างข้อความ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสีกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

 1. คลิกกราฟิก SmartArt

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt ให้คลิก ออกแบบ จากนั้นคลิก เปลี่ยนสี

  ปุ่ม เปลี่ยนสี ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือ ออกแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกราฟิก SmartArt แล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่กราฟิก SmartArt เพื่อเลือกกราฟิกนั้น แล้วเปิดแท็บ ออกแบบ

 3. คลิกชุดรูปแบบสีที่คุณต้องการ

  การผสมสีต่างๆ ทั้งหมดได้รับมาจาก สีของธีม ของงานนำเสนอของคุณ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนสีรูปภาพให้เข้ากับชุดรูปแบบสี ที่ด้านล่างของแกลเลอรี เปลี่ยนสี ให้คลิก เปลี่ยนสีรูปภาพในกราฟิก SmartArt

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มสไตล์ลงในกราฟิก SmartArt ของคุณ

สไตล์ SmartArt คือ การรวมกันของเอฟเฟ็กต์ต่างๆ เช่น สไตล์เส้น ยกนูน หรือสามมิติ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณเพื่อสร้างลักษณะที่ออกแบบอย่างมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ของคุณ

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt ให้คลิก ออกแบบ แล้วคลิกสไตล์ SmartArt ที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการดู สไตล์ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม

เคล็ดลับ   

 • เมื่อต้องการปรับขนาดกราฟิก SmartArt ของคุณทั้งหมด คลิกเส้นขอบของกราฟิก SmartArt ของคุณ นั้นแล้ว ลากจุดจับสำหรับปรับขนาด หรือขยาย

 • คุณสามารถทำให้เคลื่อนไหวกราฟิก SmartArt ของคุณเพื่อเน้นแต่ละรูปร่างหรือแต่ละระดับของลำดับชั้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×