แปลงคำพูดลงในข้อความในเครื่องมือการเรียนรู้สำหรับ OneNote

แปลงคำพูดลงในข้อความในเครื่องมือการเรียนรู้สำหรับ OneNote

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟีเจอร์การบอกจะพร้อมใช้งานกับเครื่องมือการเรียนรู้เพิ่มเข้ากับ OneNote 2016 2013 สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณจะต้องไมโครโฟนดี (ชุดหูฟังได้ดีที่สุด), และสถานที่เงียบ โดยไม่มีการรบกวน

 1. ถ้าคุณยังไม่ ได้ ติดตั้งเครื่องมือการเรียนรู้สำหรับ OneNote

  Ribbon สำหรับ Add-in เครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ของ OneNote

 2. เปิด OneNote จาก นั้นเลือกเครื่องมือการเรียนรู้ >บอก

  บอกถูกบันทึกไว้

 3. เมื่อคุณเห็นข้อความ "…ฟัง" ส่วนที่เน้น หรือวงกลมสีแดงปรากฏขึ้นเหนือปุ่มบอก เริ่มพูดให้ดัง และชัดเจน

 4. เมื่อต้องการแทรกเครื่องหมายวรรคตอน พูดชื่อ:

  ชื่อ

  เครื่องหมายวรรคตอน

  ระยะเวลา

  .

  บรรทัดใหม่

  แทรกตัวแบ่งบรรทัด

  ย่อหน้าใหม่

  เริ่มย่อหน้าใหม่

  เครื่องหมายจุลภาค

  ,

  เครื่องหมายคำถาม

  ?

  เครื่องหมายอัศเจรีย์หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์

  !

  เครื่องหมายจุดคู่

  :

  เครื่องหมายอัฒภาค

  ;

  เปิดใบเสนอราคา

  "

  ปิดใบเสนอราคา

  "

 5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้วพูด เลือกปุ่มบอก อีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึก

เรียนรู้เพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมช่วยอ่านสำหรับ OneNote

ถ้าบอกไม่ทำงาน ลองเหล่านี้เคล็ดลับการแก้ไขปัญหานี้

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สอน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×