แปลงข้อความเป็นตาราง หรือแปลงตารางเป็นข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการแปลงข้อความเป็นตารางหรือตารางเป็นข้อความ ให้เริ่มต้นด้วยการคลิกที่ แสดง/ซ่อน เครื่องหมายย่อหน้าบนแท็บ หน้าแรก คุณจะเห็นว่าข้อความถูกแยกจากกันในเอกสารของคุณ

ไอคอน แสดง/ซ่อน ถูกเน้นบนแท็บ หน้าแรก

แปลงข้อความเป็นตาราง

 1. แทรกอักขระตัวคั่น เช่น เครื่องหมายจุลภาคหรือแท็บ เพื่อระบุตำแหน่งที่จะแบ่งข้อความให้เป็นคอลัมน์ของตาราง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีเครื่องหมายจุลภาคในข้อความของคุณ ให้ใช้แท็บสำหรับอักขระตัวคั่นของคุณ

 2. ใช้เครื่องหมายย่อหน้าเพื่อระบุตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นแถวใหม่ในตาราง

  ในตัวอย่างนี้ แท็บและเครื่องหมายย่อหน้าจะสร้างตารางที่มี 3 คอลัมน์และแถว 2 แถว

  ข้อความที่ต้องการแปลงเป็นตาราง

 3. เลือกข้อความที่คุณต้องการแปลง จากนั้น คลิกแทรก >ตาราง >แปลงข้อความเป็นตาราง

  ตัวเลือก แปลงข้อความเป็นตาราง ถูกเน้นไว้บนแท็บ แทรก

 4. ในกล่อง แปลงข้อความเป็นตาราง ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  กล่องโต้ตอบ แปลงข้อความเป็นตาราง จะแสดงขึ้น

  ภายใต้ ขนาดตาราง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลขตรงกับตัวเลขของคอลัมน์และแถวที่คุณต้องการ

  ภายใต้ รูปแบบการปรับพอดีอัตโนมัติ ให้เลือกว่าคุณต้องการให้ตารางของคุณมีลักษณะอย่างไร Word จะเลือกความกว้างสำหรับคอลัมน์ตารางโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการความกว้างคอลัมน์ที่ต่างออกไป ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

  เลือกตัวเลือกนี้

  ระบุความกว้างสำหรับคอลัมน์ทั้งหมด

  ในกล่อง ความกว้างคอลัมน์คงที่ ให้พิมพ์หรือเลือกค่า

  ปรับขนาดคอลัมน์ให้พอดีกับความกว้างของข้อความในแต่ละคอลัมน์

  ปรับพอดีอัตโนมัติกับเนื้อหา

  ปรับขนาดตารางโดยอัตโนมัติในกรณีที่ความกว้างของพื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งานเปลี่ยนแปลง (ตัวอย่างเช่น เค้าโครงเว็บหรือการวางแนวในแนวนอน)

  ปรับพอดีอัตโนมัติกับหน้าต่าง

  ภายใต้ แบ่งข้อความที่ ให้เลือกอักขระตัวคั่นที่คุณใช้ในข้อความ

 5. คลิก ตกลง ข้อความที่แปลงเป็นตารางควรมีลักษณะดังนี้

  ตาราง

แปลงตารางเป็นข้อความ

 1. เลือกแถวหรือตารางที่คุณต้องการแปลงเป็นข้อความ

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ เค้าโครง ให้คลิก แปลงเป็นข้อความ

  ตัวเลือก แปลงเป็นข้อความ ถูกเน้นไว้บนแท็บ เค้าโครง ของ เครื่องมือตาราง

 3. ในกล่อง แปลงเป็นข้อความ ภายใต้ แบ่งข้อความด้วย ให้คลิกที่ อักขระตัวคั่น ที่คุณต้องการเพื่อใช้แทนที่ขอบเขตของคอลัมน์ แถวจะคั่นด้วยเครื่องหมายย่อหน้า

 4. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×