แปลงข้อความเป็นตารางหรือตารางเป็นข้อความใน Word for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการแปลงข้อความเป็นตารางหรือตารางเป็นข้อความ ให้เริ่มต้นด้วยการคลิกที่เครื่องหมายย่อหน้าบนแท็บ หน้าแรก คุณจะเห็นว่าข้อความถูกแยกจากกันในเอกสารของคุณ

บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือก เครื่องหมายย่อหน้า

แปลงข้อความเป็นตาราง

 1. แทรกอักขระตัวคั่น เช่น เครื่องหมายจุลภาคหรือแท็บ เพื่อระบุตำแหน่งที่คุณต้องการแบ่งข้อความให้เป็นคอลัมน์ของตาราง

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณมีเครื่องหมายจุลภาคในข้อความของคุณ ให้ใช้แท็บสำหรับอักขระตัวคั่นของคุณ

 2. ใช้เครื่องหมายย่อหน้าเพื่อระบุตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นแถวใหม่ในตาราง

  ในตัวอย่างนี้ แท็บและเครื่องหมายย่อหน้าจะทำให้ได้ตารางที่มี 3 คอลัมน์กับ 2 แถว

  ตัวอย่างของข้อความต้นฉบับที่พร้อมสำหรับการแปลงเป็นตาราง

 3. เลือกข้อความที่คุณต้องการแปลงเป็นตาราง

 4. คลิก ตาราง > แปลงข้อความเป็นตาราง บนแท็บ แทรก

 5. ในกล่อง แปลงข้อความเป็นตาราง ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกสำหรับการแปลงข้อความเป็นตาราง

  ภายใต้ ขนาดตาราง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลขตรงกับตัวเลขของคอลัมน์และแถวที่คุณต้องการ

  ภายใต้ รูปแบบการปรับพอดีอัตโนมัติ ให้เลือกว่าคุณต้องการให้ตารางของคุณมีลักษณะอย่างไร Word จะเลือกความกว้างสำหรับคอลัมน์ตารางโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการความกว้างคอลัมน์อื่น ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

  เลือกตัวเลือกนี้

  ระบุความกว้างสำหรับคอลัมน์ทั้งหมด

  พิมพ์หรือเลือกค่าในกล่อง ความกว้างคอลัมน์เริ่มต้น

  ปรับขนาดคอลัมน์ให้พอดีกับความกว้างของข้อความในแต่ละคอลัมน์

  ปรับพอดีอัตโนมัติกับเนื้อหา

  ปรับขนาดตารางโดยอัตโนมัติในกรณีที่ความกว้างของพื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งานเปลี่ยนแปลง (ตัวอย่างเช่น เค้าโครงเว็บหรือการวางแนวในแนวนอน)

  ปรับพอดีอัตโนมัติกับหน้าต่าง

  ภายใต้ แบ่งข้อความที่ ให้เลือกอักขระตัวคั่นที่คุณใช้ในข้อความ

 6. คลิก ตกลง

  หลังจากที่แปลงข้อความจากตัวอย่างทางด้านบนแล้ว ตารางจะมีลักษณะดังนี้

  ตัวอย่างของตารางที่ถูกแปลง

แปลงตารางเป็นข้อความ

 1. เลือกแถวหรือตารางที่คุณต้องการแปลงเป็นข้อความ

 2. คลิก แปลงเป็นข้อความ ในแท็บ เค้าโครง (ข้างๆ แท็บ ออกแบบตาราง)

  แปลงข้อความเป็นตาราง ถูกเน้นไว้บนแท็บ แทรก

 3. ในกล่อง แปลงเป็นข้อความ ภายใต้ แบ่งข้อความด้วย ให้คลิกที่ อักขระตัวคั่น ที่คุณต้องการเพื่อใช้แทนที่ขอบเขตของคอลัมน์ แถวจะคั่นด้วยเครื่องหมายย่อหน้า

 4. คลิก ตกลง

แปลงตารางเป็นข้อความ

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ในตาราง ให้เลือกแถวที่ติดกันที่คุณต้องการแปลงเป็นย่อหน้า

 3. คลิกแท็บ เค้าโครงตาราง จากนั้นภายใต้ ข้อมูล ให้คลิก แปลงเป็นข้อความ

  แท็บ เค้าโครงตาราง กลุ่ม ข้อมูล

แปลงข้อความเป็นตาราง

Word จะเริ่มแถวใหม่ที่เครื่องหมายย่อหน้า และคอลัมน์ใหม่ที่อักขระตัวคั่น (เช่น Tab หรือลูกน้ำ)

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ระบุตำแหน่งที่คุณต้องการแบ่งข้อความเป็นแถวหรือคอลัมน ์โดยการแทรกเครื่องหมายย่อหน้าหรืออักขระตัวคั่นที่คุณต้องการ

 3. เลือกข้อความที่คุณต้องการแปลงเป็นตาราง

 4. ในเมนู ตาราง ให้ชี้ไปที่ แปลง จากนั้นคลิก แปลงข้อความเป็นตาราง

 5. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มหรือลบแถวหรือคอลัมน์ในตาราง

แสดงหรือซ่อนเส้นตารางสำหรับตารางทั้งหมดในเอกสาร

เพิ่ม หรือเปลี่ยนเส้นขอบในตาราง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×