แปลงข้อความบนสไลด์เป็นกราฟิก SmartArt

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

งานนำเสนอมักจะมีสไลด์ที่มีรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย เพียงแค่คลิกเดียว คุณก็สามารถแปลงสไลด์วาระการประชุม (หรือเรื่องอื่นๆ) ที่แสนจะน่าเบื่อให้เป็นกราฟิก SmartArt ได้

สไลด์แบบเรียบง่ายแปลงเป็นกราฟิก SmartArt

เพียงแค่ เลือกข้อความคุณต้องการแปลง คลิกหน้าแรก คลิกแปลงเป็นกราฟิก SmartArt รูปปุ่ม จากนั้น เลือกเค้าโครงคุณต้องการ เมื่อต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม คลิกเพิ่มเติมกราฟิก SmartArt

คุณยังสามารถแปลงรูปภาพบนสไลด์เป็นกราฟิก SmartArt

ข้อความจะวางในรูปร่างโดยอัตโนมัติ และจัดเรียงอย่างไรโดยยึดตามเค้าโครงคุณเลือก คุณสามารถ spiff หาเดี๋ยวนี้ ด้วยการเปลี่ยนสีรูปร่างหรือเพิ่มการรวมเอฟเฟ็กต์ไปได้สร้างไว้ล่วงหน้า

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการแปลงกราฟิก SmartArt ของคุณกลับไปเป็นข้อความ ให้คลิกขวาที่กราฟิกแล้วเลือก แปลงเป็นข้อความ

 • ถ้าคุณต้องการทั้งสไลด์ที่มีข้อความ และอีกสไลด์หนึ่งที่มีกราฟิก SmartArt ที่สร้างจากข้อความเดียวกัน ให้สร้างสำเนาของสไลด์ก่อนที่คุณจะแปลงสไลด์นั้น

 • การกำหนดข้อความต่างๆ เอง เช่น สีข้อความ หรือขนาดฟอนต์ จะสูญหายเมื่อคุณแปลงข้อความนั้นเป็นกราฟิก SmartArt

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสีกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

 1. คลิกกราฟิก SmartArt

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt ให้คลิก ออกแบบ จากนั้นคลิก เปลี่ยนสี

  ปุ่ม เปลี่ยนสี ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกราฟิก SmartArt แล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่กราฟิก SmartArt เพื่อเปิดแท็บ ออกแบบ

 3. คลิกการแปลงสีที่คุณต้องการ

  การผสมสีต่างๆ ทั้งหมดได้รับมาจาก สีของธีม ของงานนำเสนอของคุณ

ด้านบนของหน้า

นำสไตล์ไปใช้กับกราฟิก SmartArt ของคุณ

สไตล์ SmartArt เป็นการรวมเอฟเฟ็กต์ต่างๆ เช่น สไตล์เส้น แบบยกนูน หรือสามมิติ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับกราฟิก SmartArt เพื่อทำให้ดูเก๋ไก๋ยิ่งขึ้น

 1. คลิกกราฟิก SmartArt

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt ให้คลิก ออกแบบ แล้วคลิกสไตล์ SmartArt ที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการดู สไตล์ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รายการย่อ/ขยาย

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×