แปลข้อความเป็นภาษาอื่น

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ฟีเจอร์แปลมีอยู่สำหรับ Word, Excel, OneNote และ PowerPoint คุณสามารถรับแปลเป็น add-in สำหรับ Outlook ในเก็บของ Office ดูการแปลสำหรับ Outlookสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

แปลคำหรือวลีใน Word, Excel หรือ PowerPoint

 1. ในเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอ เน้นเซลล์หรือข้อความที่คุณต้องการแปล

 2. เลือก รีวิว > แปล

 3. เลือกภาษาของคุณเพื่อดูคำแปล

 4. เลือก แทรก ข้อความที่แปลจะแทนที่ข้อความที่คุณเน้นในขั้นตอนที่ 1

  หมายเหตุ: ใน Excel มีไม่มีปุ่มแทรก คุณจะต้องการคัดลอก/วางข้อความคุณเลือกในขั้นตอนที่ 1

  คุณอาจเห็นรายการของการแปลหลาย ขยายรายการแปลแล้วเพื่อแสดงตัวอย่างใช้ในภาษาทั้งสอง เลือกคุณต้องการ แล้วคลิกคัดลอก

  ตัวเลือกการแปลสำหรับคำ

พร้อมใช้งานใน: PowerPoint Word Excel

ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานสำหรับสมาชิกOffice 365โดยใช้เวอร์ชัน 1710 หรือสูงกว่าของ Word หรือเวอร์ชัน 1803 หรือสูงกว่าของ PowerPoint หรือ Excel คุณยังต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และมีบริการการแก้ไข Officeเพื่อใช้ตัวแปล

ผู้ใช้ กับ Office 2016 แต่ไม่ มีการสมัครใช้ งาน จะมีคุณลักษณะแปลเดียวกันที่ไม่พร้อมใช้งานใน Office 2013 และเวอร์ชันก่อนหน้า

สมาชิกได้รับฟีเจอร์ใหม่และการปรับปรุงรายเดือนนั้น คลิกเพื่อลอง หรือซื้อการสมัครใช้งาน

ไม่แน่ใจว่า Office เวอร์ชันใดคุณกำลังใช้งานได้อย่างไร ดูฉันกำลังใช้ Office เวอร์ชันใดได้อย่างไร

TranslatorAnimation

แปลทั้งแฟ้มใน Word, Excel หรือ PowerPoint

 1. เลือก รีวิว > แปล > แปลเอกสาร

 2. เลือกภาษาของคุณเพื่อดูคำแปล

 3. เลือก แปล สำเนาของเอกสารที่แปลจะเปิดในหน้าต่างแยกต่างหาก

 4. เลือก ตกลง ในหน้าต่างเดิมเพื่อปิดตัวแปล

พร้อมใช้งานใน: Word

ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานสำหรับสมาชิกOffice 365โดยใช้เวอร์ชัน 1710 หรือสูงกว่าของ Word คุณยังต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และมีบริการการแก้ไข Officeเพื่อใช้ตัวแปล

ผู้ใช้ กับ Office 2016 แต่ไม่ มีการสมัครใช้ งาน จะมีคุณลักษณะแปลเดียวกันที่ไม่พร้อมใช้งานใน Office 2013 และเวอร์ชันก่อนหน้า

สมาชิกได้รับฟีเจอร์ใหม่และการปรับปรุงรายเดือนนั้น คลิกเพื่อลอง หรือซื้อการสมัครใช้งาน

ไม่แน่ใจว่า Office เวอร์ชันใดคุณกำลังใช้งานได้อย่างไร ดูฉันกำลังใช้ Office เวอร์ชันใดได้อย่างไร

แสดงภาพเคลื่อนไหวสำหรับการแปลเอกสาร

แปลคำหรือวลีใน OneNote สำหรับ Windows 10

 1. ในบันทึกย่อของคุณเน้นข้อความคุณต้องการแปล

 2. เลือกมุมมอง >แปล >ส่วนที่เลือก

 3. เลือกภาษาของคุณเพื่อดูคำแปล

 4. เลือก แทรก ข้อความที่แปลจะแทนที่ข้อความที่คุณเน้นในขั้นตอนที่ 1

แปลทั้งหน้าใน OneNote สำหรับ Windows 10

 1. เลือกมุมมอง >แปล >หน้า

 2. เลือกภาษาของคุณเพื่อดูคำแปล

 3. เลือกแปล หน้าการแปลจะถูกเพิ่มเป็นหน้าย่อยของหน้าที่มีอยู่

 4. เลือก ตกลง ในหน้าต่างเดิมเพื่อปิดตัวแปล

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนภาษา เป็น สำหรับการแปลเอกสารในภายหลัง หรือถ้าคุณต้องการแปลเอกสารเป็นภาษาอื่นมากกว่าหนึ่งภาษา คุณสามารถทำได้โดยการเลือก ตั้งค่าภาษาของการแปลเอกสาร... จากเมนู แปล

แสดงการตั้งค่าภาษาการแปลเอกสารภายใต้เมนู theTranslate

ดูเพิ่มเติม

เครื่องมือการแปลจะพร้อมใช้งาน โดยขึ้นอยู่กับโปรแกรม Office ที่คุณกำลังใช้:

 • แปลเอกสาร/แปลรายการ: Word, Outlook

 • แปลข้อความที่เลือก: Word, Outlook, OneNote, PowerPoint, Publisher, Excel, Visio

 • ตัวแปลขนาดเล็ก: Word, Outlook, PowerPoint, OneNote

  เครื่องมือการแปลที่พร้อมใช้งานในโปรแกรม Office

คุณสามารถแปลทั้งเอกสาร Word หรือข้อความ Outlook ด้วยคอมพิวเตอร์ ("การแปลภาษาด้วยเครื่อง") และแสดงในเว็บเบราว์เซอร์ได้ เมื่อคุณเลือกการแปลชนิดนี้ เนื้อหาในไฟล์ของคุณจะถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังผู้ให้บริการ

หมายเหตุ: การแปลภาษาด้วยเครื่องมีประโยชน์ในการสื่อหัวข้อพื้นฐานของเนื้อหา และยืนยันว่าเนื้อหานั้นเกี่ยวข้องกับคุณหรือไม่ สำหรับไฟล์ที่ต้องการความแม่นยำสูงหรือไฟล์ที่ละเอียดอ่อน ขอแนะนำให้ใช้บริการจากนักแปล เนื่องจากการแปลภาษาด้วยเครื่องอาจไม่สามารถรักษาความหมายและอารมณ์ที่สมบูรณ์ของข้อความได้

เลือกภาษาของการแปลของคุณ

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก แปล > เลือกภาษาการแปล

  เลือกภาษาของการแปล

 2. ภายใต้ เลือกภาษาของการแปลเอกสาร คลิก แปลจาก และ แปลเป็น เป็นภาษาที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

แปลเอกสารหรือข้อความ

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก แปล

 2. คลิก แปลเอกสาร (แปลรายการ ใน Outlook) ภาษา จาก และ เป็น ที่คุณเลือกจะแสดงอยู่ในรายการ

  การแปลเอกสารหรือข้อความ

แท็บของเบราว์เซอร์จะเปิดขึ้นพร้อมไฟล์ของคุณทั้งในภาษาเดิมและภาษาที่คุณเลือกสำหรับการแปล

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้บริการแปลเป็นครั้งแรก คุณอาจต้องคลิก ตกลง เพื่อติดตั้งพจนานุกรมสองภาษาและเปิดใช้งานบริการแปลผ่านบานหน้าต่าง การค้นคว้า คุณยังสามารถดูพจนานุกรมสองภาษาและบริการแปลภาษาด้วยเครื่องที่คุณเปิดใช้งานได้ ด้วยการคลิกลิงก์ ตัวเลือกการแปล ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ให้ดู แปลข้อความที่เลือก เพื่อเรียนรู้วิธีการเข้าถึงบานหน้าต่าง การค้นคว้า

คุณสามารถใช้บานหน้าต่าง การค้นคว้า เพื่อแปลวลี ประโยค หรือย่อหน้าไปเป็นคู่ภาษาที่เลือกไว้หลายคู่ได้ในโปรแกรม Microsoft Office ต่อไปนี้ ได้แก่ Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio และ Word

หมายเหตุ: ใน PowerPoint สามารถแปลกล่องข้อความของสไลด์ได้ครั้งละหนึ่งกล่องเท่านั้น

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก แปล > แปลข้อความที่เลือก เพื่อเปิดบานหน้าต่าง การค้นคว้า

  แปลข้อความที่เลือก

  หมายเหตุ: ใน Word คุณสามารถคลิกขวาที่ตำแหน่งใดก็ได้ในเอกสาร แล้วคลิก แปล

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ในรายการ หนังสืออ้างอิงทั้งหมด ให้คลิก การแปล

  ตัวเลือก การแปล ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อแปลคำหรือวลีสั้นๆ:

  • เลือกคำ แล้วกด ALT จากนั้นคลิกสิ่งที่เลือก ผลลัพธ์จะปรากฏในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ภายใต้ การแปล

  • พิมพ์คำหรือวลีนั้นในกล่อง ค้นหา แล้วกด Enter

   หมายเหตุ: 

   • ถ้าคุณใช้บริการแปลเป็นครั้งแรก ให้คลิก ตกลง เพื่อติดตั้งพจนานุกรมสองภาษาและเปิดใช้งานบริการแปลทางบานหน้าต่าง การค้นคว้า

   • นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูพจนานุกรมสองภาษา และบริการแปลภาษาด้วยเครื่องที่คุณเปิดใช้งานได้ ด้วยการคลิกลิงก์ ตัวเลือกการแปล ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า

   • เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาที่ใช้สำหรับการแปล ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ภายใต้ การแปล ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการแปลจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศส ให้คลิก อังกฤษ ในรายการ จาก และ ฝรั่งเศส ในรายการ ป็น

   • เมื่อต้องการกำหนดแหล่งข้อมูลที่จะใช้ในการแปลเอง ให้คลิก ตัวเลือกการแปล แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ใน Word, Outlook, PowerPoint และ OneNote ตัวแปลขนาดเล็กจะแสดงคำแปลของคำหนึ่งคำเมื่อคุณชี้ที่คำนั้นด้วยเคอร์เซอร์ คุณยังสามารถคัดลอกข้อความที่แปลแล้วไปยังคลิปบอร์ด วางลงในเอกสารอื่น หรือฟังการออกเสียงของคำที่แปลได้

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก แปล > ตัวแปลขนาดเล็ก

  ตัวแปลขนาดเล็ก

 2. ชี้เมาส์ไปที่คำหรือวลีที่คุณต้องการแปล เมื่อกล่องโต้ตอบจางๆ ซ้อนขึ้นมาในเอกสารของคุณ ให้ย้ายเมาส์ไปที่กล่องโต้ตอบเพื่อดูคำแปลที่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ: ตัวแปลขนาดเล็กจะปรากฎขึ้นทุกครั้งเมื่อคุณเลื่อนเมาส์ไปที่คำ เมื่อต้องการปิด ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ทางด้านบน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ดูคำแปลด้วยตัวแปลขนาดเล็ก

เมื่อต้องการแปลข้อความโดยตรงในเบราว์เซอร์ คุณสามารถใช้ โปรแกรมแปล Bing สนับสนุนโดย Microsoft Translator เว็บไซต์ที่ให้บริการแปลภาษาฟรีมากกว่า 50 ภาษา เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดู แปลข้อความโดยใช้ตัวแปล

ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานถ้าคุณมีการสมัครใช้งาน Office 365หรือ Office 2019 for Mac และ สำหรับ Word, Excel และ PowerPoint เท่านั้น  สำหรับการแปลใน Outlook ดูแปลสำหรับ Outlookสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

แปลทั้งเอกสาร

 1. เลือก รีวิว > แปล > แปลเอกสาร

 2. เลือกภาษาของคุณเพื่อดูคำแปล

 3. เลือก แปล สำเนาของเอกสารที่แปลจะเปิดในหน้าต่างแยกต่างหาก

  พร้อมใช้งานใน: Word

แท็บ รีวิว ที่เน้น แปลเอกสาร

แปลข้อความที่เลือก

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เน้นข้อความที่คุณต้องการแปล

 2. เลือก รีวิว > แปล > แปลส่วนที่เลือก

 3. เลือกภาษาของคุณเพื่อดูคำแปล

 4. เลือก แทรก ข้อความที่แปลจะแทนที่ข้อความที่คุณเน้นในขั้นตอนที่ 1

  พร้อมใช้งานใน: PowerPoint Word Excel

แท็บ รีวิว ที่เน้น แปลส่วนที่เลือก

แปลทั้งเอกสาร

 1. เลือก รีวิว > แปล > แปลเอกสาร

 2. เลือกภาษาของคุณเพื่อดูคำแปล

 3. เลือก แปล สำเนาของเอกสารที่แปลจะเปิดในหน้าต่างแยกต่างหาก

  พร้อมใช้งานใน: Word

แท็บ รีวิว ที่เน้น แปลเอกสาร

แปลข้อความที่เลือก

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เน้นข้อความที่คุณต้องการแปล

 2. เลือก รีวิว > แปล > แปลส่วนที่เลือก

 3. เลือกภาษาของคุณเพื่อดูคำแปล

 4. เลือก แทรก ข้อความที่แปลจะแทนที่ข้อความที่คุณเน้นในขั้นตอนที่ 1

  พร้อมใช้งานใน: Word

แท็บ รีวิว ที่เน้น แปลส่วนที่เลือก

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×