แบบร่าง: สร้าง, เปลี่ยน หรือลบวัตถุ OLE

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ Object Linking and Embedding (OLE) เพื่อรวมเนื้อหาจากโปรแกรมอื่น ๆ เช่นMicrosoft Office Excel 2007 ในMicrosoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 หรือMicrosoft Office Outlook 2007

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ OLE

ลิงก์ หรือฝังเนื้อหาจากโปรแกรมอื่น โดยใช้ OLE

เปลี่ยนวิธีการที่จะแสดงวัตถุ OLE

เปลี่ยนเนื้อหาจากโปรแกรม OLE

ตัดลิงก์

เมื่อฉันคลิกสองครั้งวัตถุฝังตัว หรือเชื่อมโยง ข้อความ "ไม่สามารถแก้ไข" ปรากฏขึ้น

เมื่อฉันพยายามแทรกวัตถุ ข้อความ "ไม่สามารถเริ่มแอปพลิเคชันที่จำเป็นต้องมี" ปรากฏขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ OLE

OLE จะได้รับการสนับสนุน โดยโปรแกรมอื่นอีกมากมาย และ OLE ถูกใช้เพื่อทำให้เนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นในโปรแกรมหนึ่งที่พร้อมใช้งานในโปรแกรมอื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแทรกเวิร์กชีตExcel 2007 ในงานนำเสนอที่PowerPoint 2007 เมื่อต้องการดูชนิดของเนื้อหาที่คุณสามารถแทรก คลิกวัตถุ ในกลุ่มข้อ ความบนแท็บแทรก เฉพาะโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และที่สนับสนุนวัตถุ OLE ปรากฏในกล่องชนิดของวัตถุ ถ้าคุณไม่เห็นโปรแกรมคุณต้องอยู่ในรายการต่อไปนี้ คุณจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเพื่อแทรกเนื้อหาจากนั้น

ด้านบนของหน้า

วัตถุฝังตัว หรือเชื่อมโยง

ถ้าคุณคัดลอกข้อมูลระหว่าง PowerPoint, Word หรือโปรแกรมอื่นที่สนับสนุน OLE, Excel เช่นคุณสามารถคัดลอกข้อมูลเป็นแบบวัตถุที่ลิงก์ หรือแอวัตถุฝังตัว ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างวัตถุที่ลิงก์และวัตถุฝังตัวที่เก็บข้อมูลและวิธีการปรับปรุงวัตถุหลังจากที่คุณทำในไฟล์ปลายทาง ได้ วัตถุฝังตัวจะถูกเก็บไว้ในเอกสารที่พวกเขาจะถูกแทรกใน และพวกเขาจะไม่ได้รับการปรับปรุง วัตถุที่ลิงก์ยังคงเป็นไฟล์ที่แยกต่างหาก และพวกเขาสามารถปรับปรุง

วัตถุที่ลิงก์และฝังตัวในเอกสาร Office สำหรับ Windows
วัตถุที่ถูกลิงก์และวัตถุที่ฝังตัวในเอกสาร

1. ฝังตัววัตถุมีไม่มีการเชื่อมต่อกับไฟล์ต้นฉบับ

2. วัตถุที่เชื่อมโยงถูกลิงก์ไปยังไฟล์ต้นฉบับ

3. ไฟล์ต้นฉบับปรับปรุงวัตถุที่ลิงก์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยง และฝังไฟล์เสียงในPowerPoint 2007 ดูที่ฝังตัวและไฟล์เสียงที่ลิงก์ในงานนำเสนอ

ด้านบนของหน้า

เมื่อใดจะใช้วัตถุที่ลิงก์

ถ้าคุณต้องการให้ข้อมูลในไฟล์ปลายทาง ของคุณได้รับการปรับปรุงเมื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลในไฟล์ต้นฉบับ ใช้วัตถุที่ลิงก์

มีวัตถุที่เชื่อมโยง ข้อมูลต้นฉบับยังคงเก็บไว้ในไฟล์ต้นฉบับ ไฟล์ปลายทางแสดงการแสดงข้อมูลที่เชื่อมโยง แต่เก็บเพียงตำแหน่งของข้อมูลต้นฉบับ (และขนาดถ้าวัตถุนั้นคือ วัตถุแผนภูมิ Excel) ไฟล์ต้นฉบับต้องยังคงพร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายเมื่อต้องการรักษาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลต้นฉบับของคุณ

ข้อมูลที่เชื่อมโยงที่สามารถปรับปรุงโดยอัตโนมัติถ้าคุณเปลี่ยนข้อมูลต้นฉบับในไฟล์ต้นฉบับ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกย่อหน้าในเอกสาร Word แล้ว วางย่อหน้าเป็นวัตถุที่ลิงก์ในงานนำเสนอ PowerPoint ที่ ข้อมูลสามารถถูกอัปเดตใน PowerPoint ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสาร Word ของคุณ

ด้านบนของหน้า

เมื่อใดจะใช้วัตถุฝังตัว

ถ้าคุณไม่ต้องการปรับปรุงข้อมูลคัดลอกเมื่อจะเปลี่ยนแปลงในไฟล์ต้นฉบับ ใช้วัตถุฝังตัว เวอร์ชันของแหล่งข้อมูลฝังตัวในเอกสารหรืองานนำเสนอทั้งหมด ถ้าคุณคัดลอกข้อมูลเป็นวัตถุฝังตัว ไฟล์ปลายทางต้องถูกติดกว่าถ้าคุณเชื่อมโยงข้อมูล

เมื่อไฟล์ถูกเปิดบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น วัตถุฝังตัวที่สามารถดูได้ โดยไม่เข้าถึงข้อมูลต้นฉบับ เนื่องจากวัตถุฝังตัวได้มีการเชื่อมโยงไปยังไฟล์ต้นฉบับ วัตถุไม่มีการอัพเดถ้าคุณเปลี่ยนข้อมูลต้นฉบับ

ด้านบนของหน้า

ลิงก์ หรือฝังเนื้อหาจากโปรแกรมอื่น โดยใช้ OLE

คุณสามารถเชื่อมโยง หรือฝังทั้งหมดหรือบางส่วนของเนื้อหาจากโปรแกรมอื่น

การสร้างลิงก์ไปยังเนื้อหาจากโปรแกรมอื่น

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Outlook

PowerPoint

Word

Outlook

 1. คลิกในเอกสาร หรืออีเมที่คุณต้องการวางวัตถุที่ลิงก์

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก วัตถุ

  รูป Ribbon ของ Word

 3. คลิกแท็บสร้างจากไฟล์

 4. ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อของไฟล์ หรือคลิกเรียกดู เพื่อเลือกจากรายการ

  ถ้าคุณเรียกดูไฟล์ เมื่อคุณค้นหา คลิกแทรก

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายลิงก์ไปยังไฟล์

 6. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงเนื้อหา ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน

  • เมื่อต้องการแสดงไอคอน เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน

   เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปไอคอนเริ่มต้นหรือป้ายชื่อ คลิกที่ไอคอนเปลี่ยน แล้วคลิกไอคอนที่คุณต้องการจากรายการไอคอน หรือพิมพ์ป้ายชื่อในกล่องคำอธิบาย

PowerPoint

 1. คลิกในสไลด์ที่คุณต้องการวางวัตถุที่ลิงก์

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก วัตถุ

  รูป Ribbon ของ PowerPoint

 3. คลิกสร้างจากไฟล์

 4. ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อของไฟล์ หรือคลิกเรียกดู เพื่อเลือกจากรายการ

  ถ้าคุณเรียกดูไฟล์ เมื่อคุณค้นหา คลิกแทรก

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายลิงก์

 6. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงเนื้อหา ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน

  • เมื่อต้องการแสดงไอคอน เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน

   เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปไอคอนเริ่มต้นหรือป้ายชื่อ คลิกที่ไอคอนเปลี่ยน แล้วคลิกไอคอนที่คุณต้องการจากรายการไอคอน หรือพิมพ์ป้ายชื่อในกล่องคำอธิบาย

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้คำสั่งวัตถุ เมื่อต้องการแทรกรูปภาพหรือกราฟิก เมื่อต้องการแทรกรูปภาพหรือรูปภาพ บนแท็บแทรก ในกลุ่มภาพประกอบ คลิกรูปภาพ

Word

 1. คลิกในเอกสาร หรืออีเมที่คุณต้องการวางวัตถุที่ลิงก์

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก วัตถุ

  รูป Ribbon ของ Word

 3. คลิกแท็บสร้างจากไฟล์

 4. ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อของไฟล์ หรือคลิกเรียกดู เพื่อเลือกจากรายการ

  ถ้าคุณเรียกดูไฟล์ เมื่อคุณค้นหา คลิกแทรก

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายลิงก์ไปยังไฟล์

 6. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงเนื้อหา ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน

  • เมื่อต้องการแสดงไอคอน เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน

   เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปไอคอนเริ่มต้นหรือป้ายชื่อ คลิกที่ไอคอนเปลี่ยน แล้วคลิกไอคอนที่คุณต้องการจากรายการไอคอน หรือพิมพ์ป้ายชื่อในกล่องคำอธิบาย

ด้านบนของหน้า

ฝังเนื้อหาจากโปรแกรมอื่น

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Outlook

PowerPoint

Word

Outlook

 1. คลิกในเอกสาร หรืออีเมที่คุณต้องการวางวัตถุฝังตัว

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก วัตถุ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ถ้าเอกสารอยู่ คลิกแท็บสร้างใหม่ ในกล่องชนิดของวัตถุ คลิกชนิดของวัตถุที่คุณต้องการสร้าง

  ถ้าเอกสาร มีอยู่แล้วคลิกแท็บสร้างจากไฟล์ ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อของไฟล์ หรือคลิกเรียกดู เพื่อเลือกจากรายการ

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมายลิงก์ไปยังไฟล์

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงเนื้อหา ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน

  • เมื่อต้องการแสดงไอคอน เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปไอคอนเริ่มต้นหรือป้ายชื่อ คลิกที่ไอคอนเปลี่ยน แล้วคลิกไอคอนที่คุณต้องการจากรายการไอคอน หรือพิมพ์ป้ายชื่อในกล่องคำอธิบาย

PowerPoint

 1. คลิกในสไลด์ที่คุณต้องการวางวัตถุฝังตัว

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก วัตถุ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ถ้าเอกสารอยู่ คลิกสร้างใหม่ ในกล่องชนิดของวัตถุ คลิกชนิดของวัตถุที่คุณต้องการสร้าง

  ถ้าเอกสาร มีอยู่แล้วคลิกสร้างจากไฟล์ ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อของไฟล์ หรือคลิกเรียกดู เพื่อเลือกจากรายการ

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมายลิงก์

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงเนื้อหา ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน

  • เมื่อต้องการแสดงไอคอน เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปไอคอนเริ่มต้นหรือป้ายชื่อ คลิกที่ไอคอนเปลี่ยน แล้วคลิกไอคอนที่คุณต้องการจากรายการไอคอน หรือพิมพ์ป้ายชื่อในกล่องคำอธิบาย

Word

 1. คลิกในเอกสาร หรืออีเมที่คุณต้องการวางวัตถุฝังตัว

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก วัตถุ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ถ้าเอกสารอยู่ คลิกแท็บสร้างใหม่ ในกล่องชนิดของวัตถุ คลิกชนิดของวัตถุที่คุณต้องการสร้าง

  ถ้าเอกสาร มีอยู่แล้วคลิกแท็บสร้างจากไฟล์ ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อของไฟล์ หรือคลิกเรียกดู เพื่อเลือกจากรายการ

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมายลิงก์ไปยังไฟล์

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงเนื้อหา ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน

  • เมื่อต้องการแสดงไอคอน เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปไอคอนเริ่มต้นหรือป้ายชื่อ คลิกที่ไอคอนเปลี่ยน แล้วคลิกไอคอนที่คุณต้องการจากรายการไอคอน หรือพิมพ์ป้ายชื่อในกล่องคำอธิบาย

ด้านบนของหน้า

ลิงก์ หรือฝังเนื้อหาบางส่วนจากโปรแกรมอื่น

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Outlook

PowerPoint

Word

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. จากโปรแกรมอื่นนอกเหนือจาก Outlook เลือกข้อมูลที่คุณต้องการคัดลอกเป็นการเชื่อมโยงหรือวัตถุฝังตัว

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. สลับไปยังเอกสารหรืออีเมลที่คุณต้องการวางข้อมูลใน แล้ว คลิ กตำแหน่งที่คุณต้องการให้ข้อมูลปรากฏ

 4. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มคลิปบอร์ด คลิกลูกศรอยู่ด้านล่างวาง แล้ว คลิ กวางแบบพิเศษ

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการวางข้อมูลเป็นวัตถุที่เชื่อมโยง คลิกวางลิงก์

  • เมื่อต้องการวางข้อมูลเป็นวัตถุฝังตัว คลิกวาง ในกล่องเป็น คลิกรายการที่ มีคำว่า "วัตถุ" ในชื่อไฟล์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคัดลอกข้อมูลจากเวิร์กชีต Excel คลิกวัตถุเวิร์กชีต Microsoft Excel

PowerPoint

 1. จากโปรแกรมอื่นนอกเหนือจาก PowerPoint เลือกข้อมูลที่คุณต้องการคัดลอกเป็นการเชื่อมโยงหรือวัตถุฝังตัว

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. สลับไปยังสไลด์ที่คุณต้องการวางข้อมูลใน แล้ว คลิ กตำแหน่งที่คุณต้องการให้ข้อมูลปรากฏ

 4. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มคลิปบอร์ด คลิกลูกศรอยู่ด้านล่างวาง แล้ว คลิ กวางแบบพิเศษ

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการวางข้อมูลเป็นวัตถุที่เชื่อมโยง คลิกวางลิงก์

  • เมื่อต้องการวางข้อมูลเป็นวัตถุฝังตัว คลิกวาง ในกล่องเป็น คลิกรายการที่ มีคำว่า "วัตถุ" ในชื่อไฟล์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคัดลอกข้อมูลจากเอกสาร Word คลิกMicrosoft Word เอกสารวัตถุ

Word

 1. จากโปรแกรมอื่นนอกเหนือจาก Word เลือกข้อมูลที่คุณต้องการคัดลอกเป็นการเชื่อมโยงหรือวัตถุฝังตัว

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. สลับไปยังเอกสารหรืออีเมลที่คุณต้องการวางข้อมูลใน แล้ว คลิ กตำแหน่งที่คุณต้องการให้ข้อมูลปรากฏ

 4. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มคลิปบอร์ด คลิกลูกศรอยู่ด้านล่างวาง แล้ว คลิ กวางแบบพิเศษ

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการวางข้อมูลเป็นวัตถุที่เชื่อมโยง คลิกวางลิงก์

  • เมื่อต้องการวางข้อมูลเป็นวัตถุฝังตัว คลิกวาง ในกล่องเป็น คลิกรายการที่ มีคำว่า "วัตถุ" ในชื่อไฟล์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคัดลอกข้อมูลจากเวิร์กชีต Excel คลิกวัตถุเวิร์กชีต Microsoft Excel

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนวิธีการที่จะแสดงวัตถุ OLE

คุณสามารถแสดงวัตถุที่ลิงก์ หรือวัตถุฝังตัว ในเอกสาร สไลด์ หรืออีเมเหมือนกับที่ปรากฏขึ้นในโปรแกรมต้นฉบับ หรือ เป็นไอคอน ถ้าเอกสารหรืองานนำเสนอจะสามารถดูแบบออนไลน์ และคุณไม่ต้องการพิมพ์ออกมา คุณสามารถแสดงวัตถุเป็นไอคอน ขนาดระยะห่างที่แสดงที่วัตถุกินพื้นที่ย่อหน้านี้ ผู้ชมที่ต้องการแสดงข้อมูลสามารถดับเบิลคลิกที่ไอคอน

 1. คลิกขวาไอคอนหรือวัตถุ ชี้ไปที่ชนิดของวัตถุวัตถุ (ตัวอย่างวัตถุเอกสาร ), แล้ว คลิ กแปลง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงเนื้อหา ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน

  • เมื่อต้องการแสดงไอคอน เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน

   เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปไอคอนเริ่มต้นหรือป้ายชื่อ คลิกที่ไอคอนเปลี่ยน แล้วคลิกไอคอนที่คุณต้องการจากรายการไอคอน หรือพิมพ์ป้ายชื่อในกล่องคำอธิบาย

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนเนื้อหาจากโปรแกรม OLE

ในขณะที่คุณอยู่ใน Word, PowerPoint หรือ Outlook คุณสามารถเปลี่ยนเนื้อหาเชื่อมโยง หรือฝังตัวจากโปรแกรมอื่น

เปลี่ยนวัตถุที่เชื่อมโยงในโปรแกรมต้นฉบับ

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Outlook

PowerPoint

Word

Outlook

 1. คลิกขวาไอคอนหรือวัตถุ ชี้ไปที่ชนิดของวัตถุวัตถุ (ตัวอย่างวัตถุเวิร์กชีตที่มีการเชื่อมโยง ), แล้ว คลิ กลิงก์

 2. คลิก เปิดแฟ้มหลัก

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการไปวัตถุที่ลิงก์

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปลี่ยนไฟล์ต้นฉบับ หลังจากคลิกการเชื่อมโยง คลิกเปลี่ยนแหล่งข้อมูล แทนที่จะเปิดแหล่งที่มา ได้ ค้นหาไฟล์ต้นฉบับใหม่แล้ว คลิ กเปิด

PowerPoint

 1. คลิกวัตถุถูกลิงก์บนสไลด์

 2. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่เตรียม แล้ว คลิ กแก้ไขลิงก์ไปยังไฟล์

  ถ้าคุณไม่เห็นแก้ไขลิงก์ไปยังไฟล์ คลิกลูกศรชี้ลงที่ด้านล่างของรายการเตรียมไว้สำหรับการแจกแจง เพื่อเลื่อนไปยังด้านล่างของรายการ

  รูปภาพเมนูเตรียม

 3. ในรายการการเชื่อมโยง เลือกลิงก์ แล้ว คลิ กเปิดแหล่งที่มา

 4. ทำการเปลี่ยนแปลงคุณต้องการไปวัตถุที่ลิงก์

 5. ออกจากโปรแกรมต้นฉบับ เพื่อกลับไปยังไฟล์ปลายทาง

Word

 1. คลิกขวาไอคอนหรือวัตถุ ชี้ไปที่ชนิดของวัตถุวัตถุ (ตัวอย่างวัตถุเวิร์กชีตที่มีการเชื่อมโยง ), แล้ว คลิ กลิงก์

 2. คลิก เปิดแฟ้มหลัก

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการไปวัตถุที่ลิงก์

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปลี่ยนไฟล์ต้นฉบับ หลังจากคลิกการเชื่อมโยง คลิกเปลี่ยนแหล่งข้อมูล แทนที่จะเปิดแหล่งที่มา ได้ ค้นหาไฟล์ต้นฉบับใหม่แล้ว คลิ กเปิด

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนแปลงวัตถุฝังตัวในโปรแกรมต้นฉบับ

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงวัตถุฝังตัว ดับเบิลคลิกที่วัตถุเพื่อเปิด และแก้ไขในโปรแกรมต้นฉบับ ต้องติดตั้งโปรแกรมต้นฉบับ (หรือโปรแกรมอื่นที่สามารถแก้ไขวัตถุ) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. ดับเบิลคลิกที่วัตถุฝังตัว เพื่อเปิดไฟล์นั้น

 2. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการไปวัตถุ

 3. ถ้าคุณต้องการแก้ไขวัตถุในสถานที่ภายในโปรแกรมเปิด คลิกตำแหน่งใด ๆ นอกวัตถุเพื่อกลับไปยังไฟล์ปลายทาง

  ถ้าคุณแก้ไขวัตถุฝังตัวในโปรแกรมต้นฉบับในหน้าต่างแยกต่างหาก ออกจากโปรแกรมต้นฉบับเพื่อกลับไปยังไฟล์ปลายทาง

หมายเหตุ: ดับเบิลคลิกที่วัตถุฝังตัว เช่นคลิปเสียงวิดีโอ และเสียง เล่นวัตถุนั้นแทนที่จะเปิดโปรแกรม เมื่อต้องการแก้ไขวัตถุฝังตัวเหล่านี้หนึ่ง คลิกขวาไอคอนหรือวัตถุ ชี้ไปที่ชนิดของวัตถุวัตถุ (ตัวอย่างวัตถุคลิปสื่อ ), นั้นแล้ว คลิกแก้ไข

ด้านบนของหน้า

แก้ไขวัตถุฝังตัวในโปรแกรมอื่นนอกเหนือจากโปรแกรมต้นฉบับ

 1. เลือกวัตถุฝังตัว ที่คุณต้องการแก้ไข

 2. คลิกขวาไอคอนหรือวัตถุ ชี้ไปที่ชนิดของวัตถุวัตถุ (ตัวอย่างวัตถุเอกสาร ), แล้ว คลิ กแปลง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแปลงวัตถุฝังตัวลงในชนิดที่คุณระบุไว้ในรายการ คลิกแปลงเป็น

  • เมื่อต้องการเปิดวัตถุฝังตัวเป็นชนิดที่คุณระบุไว้ในรายการโดยไม่เปลี่ยนแปลงชนิดวัตถุฝังตัว คลิกเปิดใช้งานเป็น

ด้านบนของหน้า

ตัดลิงก์

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Outlook

PowerPoint

Word

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. คลิกขวาไอคอนหรือวัตถุ ชี้ไปที่ชนิดของวัตถุวัตถุ (ตัวอย่างวัตถุเวิร์กชีตที่มีการเชื่อมโยง ), แล้ว คลิ กลิงก์

 2. คลิก ตัดการเชื่อมโยง

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณยกเลิกการเชื่อมต่อกับวัตถุที่เชื่อมโยง คุณต้องแทรกลงในไฟล์ของคุณเมื่อต้องการเชื่อมต่ออีกครั้ง

PowerPoint

 1. คลิกวัตถุถูกลิงก์บนสไลด์

 2. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่เตรียม แล้ว คลิ กแก้ไขลิงก์ไปยังไฟล์

  ถ้าคุณไม่เห็นแก้ไขลิงก์ไปยังไฟล์ คลิกลูกศรชี้ลงที่ด้านล่างของรายการเตรียมไว้สำหรับการแจกแจง เพื่อเลื่อนไปยังด้านล่างของรายการ

  รูปภาพเมนูเตรียม

 3. ในรายการการเชื่อมโยง เลือกลิงก์ แล้ว คลิ กตัดลิงก์

 4. คลิก ปิด

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณยกเลิกการเชื่อมต่อกับวัตถุที่เชื่อมโยง คุณต้องแทรกลงในไฟล์ของคุณเมื่อต้องการเชื่อมต่ออีกครั้ง

Word

 1. คลิกขวาไอคอนหรือวัตถุ ชี้ไปที่ชนิดของวัตถุวัตถุ (ตัวอย่างวัตถุเวิร์กชีตที่มีการเชื่อมโยง ), แล้ว คลิ กลิงก์

 2. คลิก ตัดการเชื่อมโยง

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณยกเลิกการเชื่อมต่อกับวัตถุที่เชื่อมโยง คุณต้องแทรกลงในไฟล์ของคุณเมื่อต้องการเชื่อมต่ออีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

เมื่อฉันคลิกสองครั้งวัตถุฝังตัว หรือเชื่อมโยง ข้อความ "ไม่สามารถแก้ไข" ปรากฏขึ้น

ข้อความนี้ปรากฏเมื่อไฟล์ต้นฉบับ หรือโปรแกรมต้นฉบับ ไม่สามารถเปิดขึ้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โปรแกรมต้นฉบับจะพร้อมใช้งาน     ถ้าไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมต้นฉบับบนคอมพิวเตอร์ของคุณ แปลงวัตถุเป็นรูปแบบไฟล์ของโปรแกรมที่คุณได้ติดตั้ง

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการลิงก์ไปยัง หรือฝังวัตถุที่ถูกสร้างขึ้นในโปรแกรมของบริษัทอื่น ตรวจสอบเอกสารวิธีใช้โปรแกรมนั้นก่อนเพื่อค้นหาถ้าสนับสนุน OLE

ให้แน่ใจว่าหน่วยความจำที่มีเพียงพอ     ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณจำเป็นให้เรียกใช้โปรแกรมต้นฉบับ ปิดโปรแกรมอื่น ๆ เมื่อต้องการเพิ่มเนื้อที่หน่วยความจำ ถ้าจำเป็น

ปิดกล่องโต้ตอบทั้งหมด     ถ้าโปรแกรมต้นฉบับกำลังทำงานอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีกล่องโต้ตอบเปิดใด ๆ สลับไปยังโปรแกรมต้นฉบับ และปิดกล่องโต้ตอบเปิดใด ๆ

ปิดไฟล์ต้นฉบับ     ถ้าไฟล์ต้นฉบับเป็นวัตถุที่เชื่อมโยง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ใช้อื่นไม่ได้เปิด

ให้แน่ใจว่าที่ยังไม่มีเปลี่ยนชื่อไฟล์ต้นฉบับ     ถ้าไฟล์ต้นฉบับที่คุณต้องการแก้ไขคือ วัตถุที่เชื่อมโยง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีชื่อเดียวกันในขณะที่ไม่ได้เมื่อคุณสร้างการเชื่อมโยง และว่า จะไม่ถูกย้าย เมื่อต้องการเปลี่ยนไฟล์ต้นฉบับ:

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Outlook

PowerPoint

Word

Outlook

 1. คลิกขวาไอคอนหรือวัตถุ ชี้ไปที่ชนิดของวัตถุวัตถุ (ตัวอย่างวัตถุเวิร์กชีตที่มีการเชื่อมโยง ), แล้ว คลิ กลิงก์

 2. คลิก เปลี่ยนต้นทาง

 3. ค้นหาไฟล์ต้นฉบับใหม่ และลิงก์ที่เชื่อมต่ออีกครั้ง

PowerPoint

 1. คลิกวัตถุถูกลิงก์บนสไลด์

 2. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่เตรียม แล้ว คลิ กแก้ไขลิงก์ไปยังไฟล์

  ถ้าคุณไม่เห็นแก้ไขลิงก์ไปยังไฟล์ คลิกลูกศรชี้ลงที่ด้านล่างของรายการเตรียมไว้สำหรับการแจกแจง เพื่อเลื่อนไปยังด้านล่างของรายการ

  รูปภาพเมนูเตรียม

 3. ในรายการการเชื่อมโยง เลือกลิงก์ แล้ว คลิ กเปลี่ยนแหล่งข้อมูล

 4. ค้นหาไฟล์ต้นฉบับใหม่ และลิงก์ที่เชื่อมต่ออีกครั้ง

Word

 1. คลิกขวาไอคอนหรือวัตถุ ชี้ไปที่ชนิดของวัตถุวัตถุ (ตัวอย่างวัตถุเวิร์กชีตที่มีการเชื่อมโยง ), แล้ว คลิ กลิงก์

 2. คลิก เปลี่ยนต้นทาง

 3. ค้นหาไฟล์ต้นฉบับใหม่ และลิงก์ที่เชื่อมต่ออีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

เมื่อฉันพยายามแทรกวัตถุ ข้อความ "ไม่สามารถเริ่มแอปพลิเคชันที่จำเป็นต้องมี" ปรากฏขึ้น

คุณอาจได้รับข้อความนี้ถ้าโปรแกรมต้นฉบับ ไม่สามารถเปิด อาจเนื่องจากมีการรบกวนจากโปรแกรมอื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่นโปรแกรมป้องกันไวรัส แสดงข้อผิดพลาดพร้อมท์ให้คุณซ่อมแซมโปรแกรมต้นฉบับ ถ้าปัญหายังคงอยู่หลังจากที่คุณซ่อมแซมโปรแกรมต้นฉบับ ลองเริ่มต้น Windows ในเซฟโหมดก่อนที่คุณแทรกวัตถุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเอกสารวิธีใช้สำหรับเวอร์ชัน Windows ของคุณ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×