แบนด์วิธของเสียงและวิดีโอไม่เพียงพอ

คุณภาพการสนทนาทางวิดีโอและเสียงสำหรับ Office Communicator 2007 R2 และ Live Meeting 2007 ขึ้นอยู่กับจำนวนแบนด์วิธของเครือข่ายที่ใช้ได้ระหว่างจุดปลายทาง ซอฟต์แวร์ Office Communicator 2007 R2 และ Live Meeting Console 2007 ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อให้คงคงคุณภาพเสียงและวิดีโอในระดับสูงได้แม้ในสภาวะทีมีแบนด์วิธต่ำ อย่างไรก็ตาม ในสภาวะที่มีปัญหารุนแรง คุณอาจพบผลกระทบต่างๆ ต่อไปนี้

 • การสูญเสียความถูกต้องของเสียง    เกิดขึ้นเมื่อเสียงของผู้ที่คุณสนทนาด้วยนั้นไม่สมบูรณ์หรือชัดเจนเท่ากับสายจากบุคคลอื่นๆ

 • ภาพวิดีโอที่คุณภาพไม่ดี    เกิดขึ้นเมื่อภาพวิดีโอแสด blockiness หรือขาดรายละเอียด

 • วิดีโอมีลักษณะเป็นคลื่น    เกิดขึ้นเมื่อภาพวิดีโอเคลื่อนไหวไม่เรียบเสมอกัน

สาเหตุทั่วไปของแบนด์วิธต่ำ

สาเหตุทั่วไปของแบนด์วิธต่ำมีดังต่อไปนี้

 • การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตช้า    เกิดขึ้นเมื่อแบนด์วิธที่ให้โดย ISP ของคุณนั้นไม่เพียงพอ

 • ปริมาณข้อมูลของ LAN มีมากเกินไป    เกิดขึ้นเมื่อเราเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ มีปริมาณการใช้งานมากเกินไป ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับเครือข่ายในบ้านของคุณ ISP ของคุณ หรือเครือข่ายบริษัทของคุณ

 • การรบกวน LAN แบบไร้สาย    เกิดขึ้นเมื่อมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายจำนวนมากกับจุดเชื่อมต่อ และยังเกิดขึ้นเมื่อมีการรบกวนจากอุปกรณ์อื่นๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ไร้สาย และเตาอบไมโครเวฟ

 • การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์    เกิดขึ้นเมื่อมีการกำหนดค่าอุปกรณ์เครือข่ายที่ไม่ถูกต้องในเครือข่ายที่บ้านของคุณ เครือข่าย ISP ของคุณ หรือเครือข่ายบริษัทของคุณ

คุณสามารถปรับปรุงแบนด์วิธได้อย่างไรบ้าง

 • ติดต่อ ISP ของคุณเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 • หากคุณใช้เครือข่ายไร้สาย คุณสามารถปรับปรุงการเชื่อมต่อได้โดย

  • ย้ายไปยังจุดเชื่อมต่อไร้สายที่ใกล้ขึ้น

  • ค้นหาจุดเชื่อมต่อไร้สายที่มีการใช้งานน้อยที่สุดเพื่อใช้งาน

  • เปลี่ยนเป็นการเชื่อมต่อแบบผ่านสาย

  • ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่ายดำเนินการดาวน์โหลด/อัปโหลดมากเกินไปหรือไม่ และดูว่าคอมพิวเตอร์ดังกล่าวดำเนินการช้าหรือหยุดดำเนินการบ้างหรือไม่

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเตอร์หรือโมเด็มของคุณมีเฟิร์มแวร์ล่าสุดที่มีอยู่

  • ตรวจสอบสายเคเบิลเครือข่ายระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณและเราเตอร์ และระหว่างเราเตอร์และโมเด็มเพื่อความแน่ใจว่าปลั๊กเสียบเข้าที่และไม่มีสัญญาณความเสียหาย

  • ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ หากคุณอยู่ที่ทำงาน

   หมายเหตุ: คุณสามารถดูเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์สำหรับเราเตอร์หรือการ์ด WLAN เพื่อดูวิธีการปรับปรุงการเชื่อมต่อไร้สายเพิ่มเติม

 • หากคุณใช้เครือข่ายแบบมีสาย คุณสามารถปรับปรุงการเชื่อมต่อได้โดย

  • ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่ายดำเนินการดาวน์โหลด/อัปโหลดมากเกินไปหรือไม่ และดูว่าคอมพิวเตอร์ดังกล่าวดำเนินการช้าหรือหยุดดำเนินการบ้างหรือไม่

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเตอร์หรือโมเด็มของคุณมีเฟิร์มแวร์ล่าสุดที่มีอยู่

  • ตรวจสอบสายเคเบิลเครือข่ายระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณและเราเตอร์ และระหว่างเราเตอร์และโมเด็มเพื่อความแน่ใจว่าปลั๊กเสียบเข้าที่และไม่มีสัญญาณความเสียหาย

  • ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ หากคุณอยู่ที่ทำงาน

หมายเหตุ: หมายเหตุสำหรับผู้ดูแลระบบ IT    พิจารณาถึงการนำ Office Communications Server 2007 R2 Monitoring Server มาใช้งานเพื่อทราบภาพรวมของคุณภาพเครือข่ายโดยละเอียดในเรื่องแบนด์วิธตลอดจนการใช้ VoIP ของคุณ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×